Volné kroužky Prosek

úterý 1. 10.     DDM Praha 9, pracoviště Prosek

Angličtina pro dospělé začátečníky

Už se dlouho snažíte naučit anglicky, ale přesto máte pocit, že vám to nějak nejde? Trávíte čas učením a pořád nic? Nebo zkrátka chcete s angličtinou začít? Potom je tenhle kurz přesně pro vás!

Věk: 17 – 18 let

Přihlásit se online

Angličtina pro dospělé pokročilejší

Kurz pro pokročilejší je určen účastníkům, kteří si již osvojili základní znalosti z oblasti anglické gramatiky a slovní zásoby, ale necítí se být natolik jistí. Během výuky se zaměříme na zlepšení dovedností jako je časování sloves BÝT a MÍT, využívání přítomného času prostého a průběhového. Poté k těmto znalostem přidáme další časy využíváne v anglickém jazyce. Prohloubíme si znalost stávajících slovíček a zárověň svou slovní zásobu obohatíme dalšími výrazy.

Věk: 17 – 80 let

Přihlásit se online

NOVINKA – Ekolog

Planeta je na prahu klimatických změn, a volá o pomoc. Jak jí pomoc? Je to otázka znalostí, proto nabízíme dětem možnost zjistit co je to životní prostředí, jak vše funguje. Podíváme se, jak funguje čistička odpadních vod, kam se dává odpad a co se s ním dál děje. Budeme vyrážet do přírody, navštívíme chráněné krajiny. Naučíme se jak v přírodě tábořit a jak znát nejen přírodu, ale i noční oblohu. Po celý rok si budeme vytvářek svůj ekologický deník. Možnost se zúčastnit volitelných víkendových výprav či exkurzí, které jsou nad rámec kroužku.

Věk: 10 – 14 let

Přihlásit se online

Chovatel 4

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe. Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Věk: 10 – 15 let

Přihlásit se online

Chovatel 8

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Věk: 10 – 15 let

Přihlásit se online

Pohybové hry 1

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her, při kterých se děti pobaví, lehce zasportují (drobné běhání..), naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, koordinaci, fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu. Během kroužku se rozcvičí, protáhnou tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry.

Věk: 4 – 6 let

Přihlásit se online

Scrapbooking a další hravé tvoření

Zábavný styl „papírového“ tvoření bez hranic, originální zachycení vzpomínek prostřednictvím fotografií a výstřižků, kterému propadnete až po uši, to a mnohem víc je SCRAPBOOKING. Slovo scrapbook pochází ze dvou anglických slov Scrap neboli, výstřižek, útržek, kousek, zbytek a druhého slova Book neboli kniha. Takže taková „Kniha výstřižků“ Pomocí scrapbookingu si dokážete vytvořit originální stránky do svých foto alb, osobitá přáníčka, oznámení, pozvánky, notýsky, jmenovky a nebo třeba deníky.

Věk: 12 – 17 let

Přihlásit se online

Ateliér kresby a malby

Potřebujete uvolnění a relax od běžných denních činností? Rádi by jste se dozvěděli a naučili něco nového? Pokud Vás zajímá svět umění nebo jste se vždy chtěli naučit kreslit, tak je pro vás tento kroužek ideální. Účastnicí se naučí základní pracovní postupy v oblasti kresby a malby tak, aby mohli dále rozvíjet své zájmy sami a uplatnili základní realistické způsoby zobrazení.

Věk: 18 – 60 let

Přihlásit se online

Chovatelství pro pokročilé 3

Kroužek je určen pro starší děti, které již nějakou zkušenost s chovem zvířátek mají, a rády by se dozvěděly více o chovu a také odchovu terarijních a akvarijních zvířat, ptáků, savců a bezobratlých. Účastníci si velmi prohloubí své znalosti a dovednosti při zařízení chovných nádrží i klecí. Poznají rovněž základy ekologie a prostředí kolem sebe a naučí se rozpoznávat rozmanité druhy zvířat na světě.

Věk: 12 – 18 let

Přihlásit se online

Irské tance a step dospělí

Irské tance a step Dospělí jsou určené těm dospělákům, kteří by si rádi po práci zatančili, zacvičili, psychicky si odpočali (například představa, jak stepujete po hlavě nějakého svého neoblíbeného kolegy je velmi uvolňující) a zároveň se chtěli naučit základům irského tance a stepu. Naučíme se základní postoje a kroky, ze kterých později vytvoříme jednoduchou choreografii. Individuálně se zaměříme na zkrácené svaly, bolavá záda a naučíme se, jak se správně protáhnout. Krásným vedlejším efektem irského tance jsou samozřejmě pevnější kotníky a nárty a celkové zlepšení kondice.

Věk: 18 – 50 let

Přihlásit se online

Pohybové hry 2

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her, při kterých se děti pobaví, lehce zasportují (drobné běhání..), naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, koordinaci, fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu. Během kroužku se rozcvičí, protáhnou tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry.

Věk: 4 – 6 let

Přihlásit se online

Geocaching

Budeme se scházet jednou za dva týdny vždy ve středy, menší část kroužků věnujeme teorii geocachingu (seznámení s jednotlivými typy keší, způsoby orientace v přírodě, typy geocachingových akcí atd.), budeme se bavit šiframi, luštěním různých druhů keší, výrobou vlastních keší, ale především budeme vyrážet na lov keší v Praze, příp. v blízkém okolí Prahy.

Věk: 8 – 17 let

Přihlásit se online

Zajímavé projekty pro IoT

V rámci kroužku funguje již řadu let několik projektů v různém stádiu realizace. V letošní roce budeme dokončovat loňský projekt s názvem „IoT button“ pro hlasovaní o spokojenosti s jednotlivým kroužky. Jedná se o jednoduchá hlasovací tlačítka, která odešlou volbu na server, kde je následně zpracována. Tento projekt v sobě nese mnoho technologií od návrhu PCB pro tlačítka, návrh 3D modelu krabičky, program v C pro řídící mikrokontrolér, program v python pro WiFi část i pro část zpracovávající data na serveru. Posledním dílkem je webová stránka zobrazující výsledek hlasování. Data se přenášejí pomocí protokolu MQTT. Projekt s sebou přináší takové množství technologií, že si každý člen týmu může najít svou část, kde nejlépe využije svůj zájem a své schopnosti. Účastníci si díky komplexnosti projektu rozvíjí nejen odborné znalosti napříč obory, ale i sociální kompetence v rámci nutné spolupráce mezi realizátory jednotlivých částí.

Věk: od 11 let

Přihlásit se online

Němčina

Chcete se začít učit německý jazyk? Nebo se již ve škole učíte a chtěli byste se mu věnovat více hodin v týdnu? Přijďte se učit němčinu k nám. Naučíte se základní slovní zásobu a gramatiku. Budeme si povídat o tématech, která Vás baví a která znáte z každodenního života. To vše hravou formou a propojením vědomostí s obrázky a Vašimi zážitky. Ve výuce budeme hrát i různé modelové situace, díky kterým se budete na naše hodiny těšit.

Věk: 10 – 15 let, od 25 let

kroužky Němčiny ZDE

Sportovní hry nejstarší

Nemáte žádný vyhraněný sport, protože Vás sport baví všeobecně a rádi si jej zahrajete v kolektivu? Zvládáte základní dovednosti několika sportů a chcete se naučit i ty těžší. Pojďte tedy sportovat s námi na náš kroužek. Zahrajeme si desítku sportů v nichž si všechny základní dovednosti zdokonalíme. Budeme se tak moci více věnovat taktice, správnému uvolnění, pohybu bez míče, předvídatelnosti pohybu soupeře atd. Toto vše uplatníme během hraní každého sportu, obzvláště na konci roku při celo květnovém turnaji.

Věk: 13 – 17 let

<a class=„http://dd­mpraha9.cz/krou­zky/190523-sportovni-hry-nejstarsi“>Přih­lásit se online

Nabídku dalších volných kroužků naleznete zde.