Polytechnické hnízdo v DDM na Praze 9

pátek 24. 1. 10:00     DDM Praha 9, pracoviště Prosek

Učebny pro moderní pojetí výuky dílen a robotiky se nově otevřely na Praze 9 v prostorech Domova dětí a mládeže na Proseku. Z pohledu celé Prahy jde již o 8. „hnízdo“ a zároveň první, které je k dispozici na území městské části Prahy 9. Žáci a učitelé základních škol z okolí zde mohou navštěvovat výuku dílen a robotiky.

Myšlenku přenášet polytechnickou výchovu žáků základních škol na půdu středních škol a domovů dětí a mládeže uvedl v život společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy. Vše stojí na logice zpřístupnění moderně vybavených dílen a kvalifikovaného personálu většímu počtu žáků.

Cílem je vytvořit dokonale vybavené dílny – tzv. polytechnická hnízda, umístěná přímo v zázemí středních škol a DDM. Základní školy tak mají možnost zařadit polytechnickou výchovu do svých vzdělávacích programů a vyhnout se přitom nákladným investicím do vybavení vlastních dílen a zajištění vyškoleného personálu.

Vznik i další provoz hnízda se podařilo zafinancovat díky podpoře z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a nejsou tak zatíženy rozpočty zapojených škol. Slavnostní otevření proběhlo 24.1.2020 od 10:00 za přítomnosti předsedy Hospodářské komory hl. m. Prahy, pana Romana Pommera, magistrátní ředitelky odboru školství, mládeže a sportu, paní Lenky Němcové pana také pana Luboše Čuty, který má na Magistrátu hl. m. Prahy na starosti domovy dětí a mládeže.


Finančně podporuje
hl. m. Praha