Animovaný příběh - kroužek Kresby a malby

pondělí 27. 4.     DDM Praha 9, pracoviště Prosek

Kroužek „Kresba, malba v proměnách výtvarného umění“ se věnoval před pandemií animaci. Nyní dělají děti z kroužku animované filmy doma, podle návodu lektorky.

Animovaný film od Kristýny Křížkové