Od 11. 5. startují některé kroužky

úterý 5. 5.     DDM Praha 9, pracoviště Černý Most, Prosek, Čakovice

Přátelé, účastníci, rodiče i příznivci!

Máme dobrou zprávu!

V souladu s usnesením vlády (č. 491 ze dne 30.4.2020) máme možnost od 11. května 2020 znovu částečně otevřít činnost s osobní účastí našich klientů.

Rozhodnutí přišlo poměrně rychle a pokyny k podmínkám pro provoz od MŠMT, které jsme dostali 4. května 2020, vyžadují určitou přípravu – především zajištění všech hygienických podmínek, aby naše činnost byla bezpečná pro nás všechny.

Momentálně řešíme, které kroužky se mohou otevřít. Nebudou to všechny – někteří lektoři pracují v první linii, někteří jsou mimo Prahu v místech svého bydliště, pečují o své blízké – určitě vám to vynahradí od září. Některé kroužky budou i nadále pokračovat online…

Konkrétní informace, o tom, které kroužky a kdy budeme otvírat, se dozvíte od našich pracovníků – e-mail, sms – prosím, mějte trpělivost! Počítejte s úpravou v časech začátků a konců kroužků – musíme se vejít a vystřídat v našich prostorách, vše bezpečně.

Těšíme se na vás, a doufáme, že svůj návrat budete řešit odpovědně, s ohledem na ostatní účastníky, lektory a pedagogy.

Každé nezodpovědné jednání může znamenat zavření našeho zařízení, karanténu pro mnoho lidí a ohrožení letní táborové činnosti. Nechceme vás strašit, ale zodpovědnost je na místě…..

Všichni účastníci musí dodržet základní podmínky (z pokynu základní podmínky)

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde , které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn. Ke stažení níže.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru a po domluvě s lektorem. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „pokynech“ a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Čestné prohlášení ke stažení