Poděkování za rok 2020

úterý 22. 12. – neděle 10. 1.     DDM Praha 9, pracoviště Černý Most, Prosek, Čakovice

Zdravím všechny naše účastníky, jejich rodiče a příznivce našeho DDM.

Rok 2020, to se asi shodneme, nám dal zabrat a byl zcela mimořádný. Jsme rádi, že i po jarní nucené přestávce jste nám dali důvěru a přihlásili se na další školní rok. Další dílčí vítězství bylo zajištění a realizace všech letních prázdninových táborů – ať pobytových nebo příměstských. Bohužel, krátce po zahájení nového školního roku přišla další vlna opatření a z toho vyplývajících omezení pro naši činnost. Pro vás to znamenalo omezení drtivé většiny zájmových činností, pro nás přípravu náhradních aktivit, které nemohly zdaleka nahradit všechny jindy běžné činnosti, ale znamenaly i mnohem větší nároky na přípravu. Naši pracovníci se zapojili i do jiných činností, pomáhali ve zdravotnictví, v sociálních službách, doučovali naše děti i cizince… Rozhodně ale jejich prioritou byla naše činnost – připravili letní tábory a další aktivity na rok 2021.​

Samozřejmě se vypořádáváme i finančně – na jaře vrácením za školní ro 2019–20, v případě školního roku 2020–21 možností převedení přeplatku za neuskutečněné schůzky z části 1. pololetí na úhradu dalších činností v našem DDM. Doufám, že tuto možnost všichni naši účastníci využijí. Poděkování si zaslouží všichni interní a externí pedagogové, další spolupracovníci – prostě všichni, co tu letos byli s námi, i když to bylo kratší.

A všichni Vy, co k nám chodíte, ať se děje cokoliv – moc si toho vážíme! ?

A co popřát? Hlavně klidné Vánoce, do dalšího roku zdraví a negativitu pouze ve výsledku testů.

Těšíme se na Vás v roce 2021 – co PES i další dovolí.

Za kolektiv DDM
Mgr. Vladimíra Dvořáková
ředitelka