Soutěže 2007/2008

Vzdělávací

 • Matematická olympiáda ZŠ – Z5, Z9
 • pořádá: ZŠ Litvínovská 600
 • předseda OK: Mgr. Schlitterová
 • kontakt: 286 884 219, zs.litvinovska6@seznam.cz
 • adresa pro přihlášky: ZŠ Litvínovská 600, Praha 9
 • výsledky
 • Matematická olympiáda ZŠ – Z6, Z7, Z8
 • pořádá: ZŠ Litvínovská 600
 • předseda OK: Mgr. Schlitterová
 • kontakt: 286 884 219, zs.litvinovska6@seznam.cz
 • adresa pro přihlášky: ZŠ Litvínovská 600, Praha 9
 • výsledky
 • Pythagoriáda
 • Matematický klokan
 • pořádá: FZŠ Gen. Fajtla
 • předseda OK: Mgr. Tůmová
 • kontakt: 777 230 837, zlatuset@seznam.cz
 • adresa pro přihlášky: FZŠ Gen. Fajtla , Praha 9
 • Fyzikální olympiáda ZŠ – E, F
 • pořádá: Gymnázium Špitálská
 • předseda OK: RNDr. Gottwald
 • kontakt: 283 890 447, stanislav.gottwald@gymspit.cz
 • adresa pro přihlášky: Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9
 • Fyzikální olympiáda ZŠ – G
 • pořádá: Gymnázium Špitálská
 • předseda OK: RNDr. Gottwald
 • kontakt: 283 890 447, stanislav.gottwald@gymspit.cz
 • adresa pro přihlášky: Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9
 • Programování ZŠ, SŠ
 • pořádá: DDM Praha 9 – pobočka Prosek
 • předseda OK: Bc. Reichel
 • kontakt: 286 884 456, filip.reichel@ddmpraha9.cz
 • adresa pro přihlášky: DDM Praha 9, Měšická 720, Praha 9
 • Chemická olympiáda ZŠ – D
 • pořádá: Gymnázium Českolipská
 • předseda OK: Mgr. Keslová
 • kontakt: 283 882 028, keslovak@ceskolipska.cz
 • adresa pro přihlášky: DDM Praha 9, Gen. Jarouška 1060, Praha 9
 • výsledky, foto
 • Biologická olympiáda ZŠ – C
 • pořádá: Gymnázium Čakovice
 • předseda OK: Mgr. Trnková
 • kontakt: 283 931 391, gymnazium@cakovice.cz
 • adresa pro přihlášky: DDM Praha 9, Gen. Jarouška 1060, Praha 9
 • výsledky
 • Biologická olympiáda ZŠ – D
 • pořádá: Gymnázium Čakovice
 • předseda OK: Mgr. Trnková
 • kontakt: 283 931 391, gymnazium@cakovice.cz
 • adresa pro přihlášky: DDM Praha 9, Gen. Jarouška 1060, Praha 9
 • výsledky
 • Soutěž v Aj ZŠ – I.A, II.A, I.B, II.B (RVJ)
 • pořádá: DDM Praha 9 – pobočka ČM
 • předseda OK: Mgr. Schmidtová
 • kontakt: 286 889 428, jarka.schmidtova@ddmpraha9.cz
 • adresa pro přihlášky: DDM Praha 9, Gen. Jarouška 1060, Praha 9
 • výsledky
 • Soutěž v Aj SŠ – III.
 • pořádá: DDM Praha 9 – pobočka ČM
 • předseda OK: Mgr. Cihelková
 • kontakt: 286 889 428, jarka.schmidtova@ddmpraha9.cz
 • adresa pro přihlášky: DDM Praha 9, Gen. Jarouška 1060, Praha 9
 • výsledky
 • Soutěž v Nj ZŠ – I.A, II.A, I.B, II.B (RVJ)
 • pořádá: ZŠ Ratibořická
 • předseda OK: Mgr. Kovalová
 • kontakt: 281 927 650, jana.neudertova@atlas.cz
 • adresa pro přihlášky: ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9
 • výsledky
 • Soutěž v Nj SŠ – III.
 • pořádá: DDM Praha 9 – pobočka ČM
 • předseda OK: Mgr. Urbanová
 • kontakt: 286 889 428, jarka.schmidtova@ddmpraha9.cz
 • adresa pro přihlášky: DDM Praha 9, Gen. Jarouška 1060, Praha 9
 • výsledky
 • Olympiáda Čj ZŠ – I.
 • Olympiáda Čj SŠ – II.
 • Dějepisná olympiáda ZŠ
 • Zeměpisná olympiáda ZŠ – A, B, C, D
 • Zelená stezka – Zlatý list
 • pořádá: DDM Praha 9 – pobočka ČM
 • předseda OK: Mgr. Schmidtová
 • kontakt: 286 889 428, jarka.schmidtova@ddmpraha9.cz
 • adresa pro přihlášky: DDM Praha 9, Gen. Jarouška 1060, Praha 9

Výtvarné

 • Kreslířská soutěž – téma Pohled z okna
  • uzávěrka: 6. 6. 2008
  • věkové kategorie: 8 – 10, 11 – 13, 14 a více let
  • další informace
 • namalujte, co vidíte, když se podíváte z okna svého pokoje, chaty, školního okna…
 • formát obrázku A4 nebo A3, max. 2 obrázky
 • na zadní stranu uveďte jméno, příjmení, e-mail, telefon
 • obrázky zaneste nebo pošlete na adresu DDM Praha 9 – Prosek, Měšická 720, Praha 9
 • nejlepší díla budou vyvěšena v DDM Praha 9 – Prosek
 • vítězné obrázky

Sportovní

 • Přespolní běh
 • Stolní tenis
 • Florbal
  • Praha 9
   5. a 6. 12. 2007
   místo konání: Gymnázium Litoměřická
  • Praha 14
   11. a 12. 12. 2007
   místo konání: FZŠ Chodovická
  • propozice , výsledky, foto
 • Basketbal
  • Praha 9, starší žáci
   4. 2. 2008
   místo konání: Gymnázium Litoměřická
  • Praha 14, starší žáci
   12. 2. 2008
   místo konání: FZŠ Chodovická
  • Praha 9, Praha 14, starší žákyně
   13. 2. 2008
   místo konání: FZŠ Chodovická
  • propozice , výsledky
 • Minifotbal

Ostatní