Pro školy

Vzdělávací soutěže

Matematická olympiáda ZŠ – Z5, Z9
- školní kolo: 22. 12. 2010
- obvodní kolo: 26. 1. 2011
- pořádá: Gymnázium Litoměřická
- předsedkyně OK: Mgr. Schlitterová
- e-mail: vaclava.schlitterova@email.cz
- adresa pro zaslání vypracovaných úkolů ŠK: Gymnázium Litoměřická, Litoměřická 726, Praha 9, 190 00, na obálku napište: MO – kabinet matematiky
- propozice a zadání ŠK

Matematická olympiáda ZŠ – Z8, Z7, Z6
- školní kolo: do 25. 3. 2011
- obvodní kolo: 6. 4. 2011
- pořádá: Gymnázium Litoměřická
- předsedkyně OK: Mgr. Schlitterová
- e-mail: vaclava.schlitterova@email.cz
- adresa pro zaslání vypracovaných úkolů ŠK: Gymnázium Litoměřická, Litoměřická 726, Praha 9, 190 00, na obálku napište: MO – kabinet matematiky
- propozice a zadání ŠK

Fyzikální olympiáda ZŠ – E, F
- školní kolo: do 15. 3. 2011
- obvodní kolo: 30. 3. 2011
- pořádá: Gymnázium Špitálská, Špitálská 2/700, Praha 9 – Vysočany, 190 00
- předseda OK: RNDr. Stanislav Gottwald
- e-mail: stanislav.gottwald@gymspit.cz
- výsledky školního kola: jakub.pavlik@ddmpraha9.cz
- propozice, zadání ŠK

Olympiáda  ČJ – I. ZŠ
- školní kolo: 21. 11. – 8. 12. 2010
- obvodní kolo: 22. 3. 2011
- pořádá: ZŠ Generála Janouška 1006,
Praha 9 – Černý Most II, 198 00
- předsedkyně OK: Mgr. Ivana Trojanová
- výsledky školního kola: jakub.pavlik@ddmpraha9.cz
- pro žáky 8. – 9. ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
- propozice

Programování
- školní kolo: -
- obvodní kolo: březen 2011
- pořádá: DDM Ulita – Praha 3
- předseda OK: Eva Broumová
- e-mail: broumova@ulita.cz
- adresa pro přihlášky: DDM Ulita, Na Balkáně 100, Praha 3
- propozice