Prosek – Estetika, tvoření

ikonaAteliér výtvarných nápadů 8–15 let

st 14:30–16:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Pojďme společně pátrat po tom, co je umění!“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Máte rádi výtvarku? Pořád si někam něco čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete.

Kroužek je ideální pro děti z prvního i druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby i grafických technik. Vyzkouší různé techniky i materiály. Nebude chybět ani tvorba prostorových objektů.

Mladší děti budou rozvíjet svou fantazii, starší děti si mohou vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat, jak z nápadů dětí, tak lektorky či podle odpozorované skutečnosti.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti se škálou nejrůznějších výtvarných technik a některé z nich si blíže osvojit. Setkají se s možností sebevyjádření výtvarnou formou a měly by rozvíjet, jak svou fantazii, tak zdokonalovat svou techniku a zručnost.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Lektorka studovala výtvarnou výchovu pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dále učila na základních školách a střední umělecké škole textilních řemesel. Vedla výtvarné kroužky při domě dětí v Ústí nad Labem a dodnes vede výtvarný kurz pro veřejnost v Městské knihovně Sedlčany. Dále má za sebou několik odučených kurzů, ať už batiky, tkaní či kreslení. Je vedoucí výtvarného a hudebního oddělení Domu dětí a mládeže Praha 9.

ikonaBod Linka 1 4–5 let

út 16:15–17:15

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Čmrk sem, čmrk tam - nadšení a nápad už mám!“

Michaela Grulich, lektorka kroužku

Popis:

Ve výtvarném kroužku Bod Linka si společně vyzkoušíme tradiční i experimentální výtvarné techniky (např. tečkování, kresbu zmizíkem, malbu solí, stříkání barvami, otisky stop zvířat), budeme vyrábět z různých materiálů (např. vlastní štětec, razítko s iniciálou, ručně šitý deník) a tvořit venku na zahradě z různých přírodnin (např. stavby podle zvířat – nory, hnízda, pelíšky; zvířátka z kaštanů, ražení z listů). Průvodcem nám bude příroda a přírodní cykly.

Není rozhodující výtvarné nadání, ale nadšení a chuť tvořít.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí prezentovat své vlastní umělecké dílo. Výstupem pak bude jejich společná výstava pro rodiče na konci každého pololetí. Na přípravě výstavy se děti budou podílet.

Potřeby: Pracovní oblečení a přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorka studovala výtvarnou výchovu pro střední školy na Pedagogické fakultě a animovaný film na Fakultě umění v Ostravě, absolvovala stáž na Akademii umění v Odense v Dánsku. Pracovala jako lektor a výtvarník v Národním zemědělském muzeu a vedoucí pedagog výtvarného a hudebního oddělení v DDM Praha 9, kde také vedla kroužky Dílna a Dílnička a příměstské tábory s kriminální zápletkou.

ikonaBod Linka 2 6–7 let

út 17:30–18:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Čmrk sem, čmrk tam - nadšení a nápad už mám!“

Michaela Grulich, lektorka kroužku

Popis:

Ve výtvarném kroužku Bod Linka si společně vyzkoušíme tradiční i experimentální výtvarné techniky (např. tečkování, kresbu zmizíkem, malbu solí, stříkání barvami, otisky stop zvířat), budeme vyrábět z různých materiálů (např. vlastní štětec, razítko s iniciálou, ručně šitý deník) a tvořit venku na zahradě z různých přírodnin (např. stavby podle zvířat – nory, hnízda, pelíšky; zvířátka z kaštanů, ražení z listů). Průvodcem nám bude příroda a přírodní cykly. Kroužek Bod Linka 2 bude svým obsahem obdobný kroužku Bod Linka 1, avšak technicky bude o trochu náročnější.

Není rozhodující výtvarné nadání, ale nadšení a chuť tvořít.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí prezentovat své vlastní umělecké dílo. Výstupem pak bude jejich společná výstava pro rodiče na konci každého pololetí. Na přípravě výstavy se děti budou podílet.

Potřeby: Pracovní oblečení a přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorka studovala výtvarnou výchovu pro střední školy na Pedagogické fakultě a animovaný film na Fakultě umění v Ostravě, absolvovala stáž na Akademii umění v Odense v Dánsku. Pracovala jako lektor a výtvarník v Národním zemědělském muzeu a vedoucí pedagog výtvarného a hudebního oddělení v DDM Praha 9, kde také vedla kroužky Dílna a Dílnička a příměstské tábory s kriminální zápletkou.

ikonaDívčí dílna 10–15 let

st 16:45–18:45

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Zábava při tvoření je pro mě ta nejlepší!“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Víte, co to jsou „přástky“?
Rádi bychom dali dohromady fajn partu, která ráda tvoří.
Naučíme se nové techniky.

V tomto kroužku se pustíme do vyrábění z různých zajímavých materiálů. Vyrobíme spoustu hezkých dárků nebo věciček pro radost, jako šperky, brože, různé jiné oděvní doplňky nebo obaly na mobilní telefon, peněženky, přívěsky na klíče a další užitečné výrobky. Využijeme techniky drhání, háčkování, batiku, tkaní a další. Vyzkoušíme si malování na sklo, modelování z FIMA a další. Strávíme společně příjemný čas plný zábavy a tvoření.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí základy různých technik a zkusí je využít při výrobě oděvních či bytových doplňků. Zkusí si práci s rozličnými materiály a zjistí jejich vlastnosti a k čemu se dají využít.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorka se od 1. stupně ZŠ věnovala textilním technikám. Nejprve to bylo drhání a poté paličkování, ke kterému má asi nejblíže. Vystudovala Střední uměleckou školu textilních řemesel, obor ruční tisk a ruční tkaní. Během studií až do teď absolvovala mnoho kurzů navrhování podvinků pro paličkovanou krajku a různé techniky paličkování. Studovala pedagogickou fakultu, učila na základních školách i na již zmíněné textilní škole. Dále má za sebou několik odučených kurzů, ať už batiky, tkaní či kreslení.

ikonaHrátky s hlínou 5–7 let

po 13:30–15:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3100 Kč

↑ sbalit

„Z bahnité kuličky šikovné ručičky tvoří si obratně nápady z hlavičky.“

Jitka Gronátová, lektorka kroužku

Popis:

Máte doma malého umělce ve věku od 5 do 7 let?

V našem kroužku si bude s keramickou hlínou hrát a seznamovat se s ní. Zkusíme ji různými způsoby tvarovat, modelovat a vytvářet tak spousty krásných výrobků, které si pak nabarvíme do veselých podob.

Naučíme se rozvíjet svou fantazii, realizaci a samostatnost. Osvojíme si a vyzkoušíme různé techniky ve vytváření keramiky, engob a glazur. Zažijeme také spoustu překvapení, až náš výrobek v peci získá finální podobu, a získáme dobrý pocit z odvedené práce.

Samozřejmě nebude chybět plno nových kamarádů, které spojuje zájem o keramiku a tvůrčí cítění.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení práce s keramickou hmotou, znalost základních technik zdobení přežahnutého střepu. Minimálně jednou za 3 týdny si účastník kroužku odnese vlastní originální výrobek.

Potřeby: zástěru / tričko, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Lektorka se dlouho věnuje této tvůrčí práci. Dokonce má vlastní keramickou dílnu a vede různé keramické kurzy. Kromě toho se zabývá i jinými uměleckými technikami.

ikonaKeramika 8–15 let

po 15:00–16:30

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Pojďme spolu objevit kouzlo prastarého řemesla.“

Jitka Gronátová, lektorka kroužku

Popis:

V keramickém kroužku si zkusíme různé způsoby tvarování, modelování keramické hmoty. Naučíme se vytvářet výrobky dle zadání, pokud budou žáci šikovní, mohou si připravit vlastní návrh a individuálně na něm pracovat.

Také budeme rozvíjet svou fantazii, realizaci a samostatnost. Nejdříve budeme vytvářet plošné výrobky, po osvojení základních technik přejdeme na prostotovou tvorbu. Přežahnuté výrobky nazdobíme pomocí lesklých glazur nebo matných engob a oxidů kovů.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení práce s keramickou hmotou, znalost základních technik zdovení přežahnutého střepu. Minimálně jednou za 3 týdny si účastník kroužku odnese vlastní originální výrobek.

Potřeby: zástěru / tričko, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Lektorka se dlouho věnuje této tvůrčí práci. Dokonce má vlastní keramickou dílnu a vede různé keramické kurzy. Kromě toho se zabývá i jinými uměleckými technikami.

ikonaKeramika 2 8–12 let

út 14:00–16:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3200 Kč

↑ sbalit

„Pojďme spolu objevit kouzlo prastarého řemesla.“

Jitka Gronátová, lektorka kroužku

Popis:

Keramický kroužek pro starší účastníky by měl rozvíjet vaše schopnosti. Naučíme se vytvářet výrobky dle zadání a pokud někdo bude mít chuť může si připravit i vlastní návrh a individuálně na něm pracovat.

Také budeme rozvíjet svou kreativitu a samostatnost. Nejdříve budeme vytvářet plošné výrobky, po osvojení základních technik přejdeme na prostotovou tvorbu. Přežahnuté výrobky nazdobíme pomocí lesklých glazur nebo matných engob a oxidů kovů.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení práce s keramickou hmotou, znalost základních technik zdovení přežahnutého střepu. Minimálně jednou za 3 týdny si účastník kroužku odnese vlastní originální výrobek.

Potřeby: zástěru / tričko, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorka se dlouho věnuje této tvůrčí práci. Dokonce má vlastní keramickou dílnu a vede různé keramické kurzy. Kromě toho se zabývá i jinými uměleckými technikami.

ikonaTvoření pro radost 9–13 let

po 17:00–18:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Sdílená radost je dvojnásobná radost. Pojďme společně poznávat, tvořit a bavit se.“

Michala Radotínská, lektorka kroužku

Popis:

Rádi tvoříte? Jste kreativní? Baví vás vyrábět originální dárky? Přijďte si vytvořit šperky, ozdoby a zvířátka z korálků. Vyrobíte si též náramky přátelství a přívěsky z barevných bužírek. Ušijete si dekorace do bytu. Vyzkoušíte zajímavé techniky jako quilling, nitěnou grafiku či decoupage. Budete malovat na různé povrchy pomocí rozličných technik. A mnoho dalšího…

Zaujalo vás to? Přihlašte se do kroužku, kde budeme společně vytvářet radost sobě i svým blízkým.

Cíl a přínos kroužku: V kroužku se naučíte pracovat s bižuterními kleštěmi, tavnou pistolí, quillingovým perem, ale i s jehlou a nití. Otestujete si svou zručnost a dále ji zdokonalíte. Probudíte v sobě kreativitu a zažijete radost z vlastních výrobků.

Potřeby: Vhodné oblečení a přezůvky. Dobrou náladu a chuť tvořit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorku baví tvůrčí činnost všeho druhu. Výrobě šperků z korálků se věnuje již několik let. Ráda by své nápady a nabyté zkušenosti předala dále. Do kroužku zařadila i jiné činnosti, aby byl pro účastníky pestrý a především zábavný. Ve svém profesním životě se lektorka věnuje projektům zaměřeným na bezpečnost v kyberprostoru (mj. vede i besedy pro děti na toto téma).

ikonaVýtvarka 8–10 let

čt 15:00–16:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Kreslení, malování a tvorba jsou kořením života.“

Matylda Smolková, lektor kroužku

Popis:

Touha tvořit je v každém v nás, nemusíš být nejšikovnější, ale hlavní je aby tě to bavilo. Pojď si zapatlat ruce barvou a určitě se naučíš mnoho nového. V tomto kroužku je možnost individuálních úkolů, takže kdo bude chtít může se učit reálné kresbě, ale také se dá kreslit a malovat jen pro radost. Zkusíme si plno různých výtvarných technik a co se s nimi dá vytvořit. Tak moc dlouho neváhej a přihlaš se na tu nejlepší výtvarku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti s výtvarnými technikami a možností se jimi sebevyjádřit. Měli by si zlepšit svou zručnost a výtvarné cítění. Procvičit fantazii, užít si zábavu a hlavně smysluplně trávit volný čas.

Potřeby: Pracovní oblečení a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Matylda Smolková je čerstvá bakalářka umění, vystudovala obor ilustrace se specializací na knižní vazbu na plzeňské FDU a střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a mládeží. Hlavně tedy v dobrovolnickém sektoru, jako chůva a také jako mnohonásobná starší sestra. Má plno různorodých zkušeností od práce v dětském koutku, kde s dětmi dělala výtvarné dílničky, po vedení výtvarných workshopů v rámci neziskové organizace YMCA. Také se dlouhodobě věnuje své vlastní výtvarné tvorbě, kreslí, maluje a vystavuje (toto léto například v Café Kolíbka).

ikonaVýtvarka mladší 6–7 let

čt 14:00–15:00

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Nikdy není brzo začít rozvíjet svůj talent.“

Matylda Smolková, lektor kroužku

Popis:

Touha tvořit je v každém v nás, nemusíš být nejšikovnější, ale hlavní je aby tě to bavilo. Pojď se do toho vrhnout a zapatlat si ruce barvou a určitě se i naučíš mnoho nového.

Díky individuálnímu přístupu se můžeš učit reálné kresbě, ale také se dá kreslit a malovat jen pro radost. Zkusíme si plno různých výtvarných technik a co se s nimi dá vytvořit. Tak moc dlouho neváhej a přihlaš se na tu nejlepší výtvarku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti s výtvarnými technikami a možností se jimi sebevyjádřit. Měli by si zlepšit svou zručnost a výtvarné cítění. Procvičit fantazii, užít si zábavu a hlavně smysluplně trávit volný čas.

Potřeby: Pracovní oblečení, pití a svačinu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Matylda Smolková je bakalářka umění, vystudovala obor ilustrace se specializací na knižní vazbu na plzeňské FDU a střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a mládeží. Hlavně tedy v dobrovolnickém sektoru, jako chůva a také jako mnohonásobná starší sestra. Má plno různorodých zkušeností od práce v dětském koutku, kde s dětmi dělala výtvarné dílničky, po vedení výtvarných workshopů v rámci neziskové organizace YMCA. Momentálně se stala součástí týmu DDM Praha 9 a učí zde různé výtvarné kroužky.

ikonaVýtvarný kurz od 15 let

st 18:45–20:45

1. pololetí: 2800 Kč
2 pololetí: 2800 Kč
celý rok: 5000 Kč

↑ sbalit

„Chtěli byste umět kreslit nebo si to alespoň vyzkoušet? Přihlaste se na kurz výtvarky a naučte se každý týden něco nového.“

Zuzana Rybářová, lektorka kroužku

Popis:

Kurz je vhodný pro všechny, kdo se chtějí odreagovat a to nejen s tužkou v ruce. Během jednotlivých hodin si vyzkoušíte různé výtvarné i grafické techniky, seznámíte se s pravidly perspektivy, budování prostoru a tvorby kompozice.

Témata jednotlivých lekcí budou volena s ohledem na preference a zkušenosti skupiny. Věnovat se můžeme reprodukcím uměleckých děl, realistické kresbě včetně kresby portrétu, zátiší, architektury i tvorbě grafiky či loga.

Cíl a přínos kroužku: Naučíte se základy výtvarných disciplín, pochopíte zákonitosti skladby kompozice, modelace prostoru a tvorby perspektivy. Vyzkoušíte si nové věci a zdokonalíte vaše dovednosti v oblasti výtvarných technik. V zázemí vybaveném pro kreativní tvoření a za pomoci odborné konzultace.

Potřeby: Chuť tvořit, vlastní invenci a zástěru či jiný pracovní oděv

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Lektorka je absolvenkou průmyslového designu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a bakalářského studia na pedagogické fakultě s aprobací Výtvarná tvorba a Společenské vědy. Má za sebou několik úspěchů v soutěžích zaměřených na grafický design a momentálně pracuje jako inovační designer pomáhající firmám vyvíjet nové produkty.

atelier-vytvarnych-napadu bod-linka bod-linka divci-dilna hratky-s-hlinou keramika keramika tvoreni-pro-radost vytvarka vytvarka-mladsi vytvarny-kurz

Prosek – Hudba, divadlo

ikonaDramaťák 10–15 let

čt 15:00–17:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„NE-hraj, žij!“

Nina Beznosková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je pro všechny děti, které se rády baví. Dozvíte se co je to divadlo, divadelní zákulisí, naučíte se základy divadelního vystupování, pohybu na jevišti, práce v kolektivu, divadelní improvizace.
Zbavíme se trémy a stydlivosti, naučíme se správně mluvit. Prozkoumáme rozmanité divadelní a literární formy a žánry.

Všechny nové dovednosti využijeme na záverečném představení pro rodiče a kamarády, v kterém každý zúčastnení může zapojit svojí kreativitu a dovednosti.

Cíl a přínos kroužku: Žák dovede sám vystoupit před ostatními a prezentovat dané téma. Zúčastní se závěrečného představení pro rodiče a kamarády.

Potřeby: pohodlné oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Nina pracuje v DDM druhým rokem, má více jak dvacetileté zkušenosti z vedení skautů od dětí až po dospělé. V posledních letech se zabývá rozvojem osob z pohledu soft skill pomocí dramatické výchovy. Je amaterský herec a nebojí se žádné výzvy a nejen na jevišti, ale i mimo. Nedílnou součástí jejího života je lední hokej, kterému se věnuji od svých 7 let.

ikonaDramaťák – mladší 7–10 let

st 14:45–16:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Hra není jen přirozenou potřebou všech dětí, ale také fascinujícím nástrojem k rozvoji jejich osobnosti.“

Veronika Bostlová, lektorka kroužku

Popis:

Dramaťák pro děti ve věku od 7 do 9 let vytváří bezpečné a příjemné prostředí, v němž děti mohou rozvíjet své tvůrčí a komunikační schopnosti, empatii, fantazii a schopnost spolupráce skrze dramatickou hru a vstupování do rolí.

Dramaťák v dětech budí a podporuje zájem o tvůrčí činnost obecně, vede je k přirozenému verbálnímu i neverbálnímu projevu, správné práci s dechem a ke správnému držení těla, dále ke schopnosti svobodně a kultivovaně se vyjadřovat, naslouchat druhým a následně konstruktivně spolupracovat.

V rámci práce s dramatickými situacemi a příběhy je učí chápat souvislosti a hledat pro ně řešení (např. improvizací dané situace)

Cíl a přínos kroužku: Po roce v dramaťáku by si děti měly osvojit základy práce se svým tělem - dechem, hlasem, držením těla, tedy základy přirozeného celistvého projevu. Měly by být schopny více fungovat v rámci skupiny, ale také jako jednotlivci, jako ti, co jsou právě v roli a něco prezentují i jako ti, co pozorně naslouchají a jsou schopni reflexe. Měly by být schopny uvažovat nad fikční nebo reálnou situací a chápat ji v souvislostech (rozumět příčinám a uvažovat nad možnými východisky - hledání pokračování příběhu). Podle připravenosti skupiny děti na konci školního roku buď předvedou krátký výstup nebo se prezentace zrealizuje formou otevřené hodiny.

Potřeby: Pití, pohodlné oblečení (část aktivit je pohybová).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Veronika prošla literárně dramatickým oborem vedeným Mgr. Ljubou Fuchs, studuje obor Dramatická výchova na DAMU. Vždy ji bavila práce s dětmi, jako vedoucí se účastnila mnoha táborů, dětských a pěveckých soustředění, vede taneční kurz a je asistentkou v lit. dram. oboru Ljuby Fuchs.

ikonaElektrická kytara jinak 14–18 let

út 18:50–19:50

1. pololetí: 2400 Kč
2 pololetí: 2400 Kč
celý rok: 4500 Kč

↑ sbalit

„Jde to i bez hudebky a nudné teorie!“

Roman Knop, lektor kroužku

Popis:

Kroužek elektrická kytara jinak zavede účastníka do pochopení a umu světa moderní rockové muziky dnešní doby jako jsou například linkin park, papa roach, korn ale i například průkopnická nirvana. Pokus se stát „rockerem“ a nauč se pomocí tabulatur zahrát slavné interprety v obtížnosti Tobě zvládnutelné. Zjistí zda máš talent, zda jsi hráč. Naučit se hrát s metronomem není sranda a rozhodně je to potřeba, ale začít nejdřív písničkou? Je-li chuť přijít tomu na chuť jinak než přes ZUŠ a rovnou začít s držením a poznáváním akordů moderních skupin, povím Ti jak na to.

Cíl a přínos kroužku: Naučí se držet elektrickou kytaru a naladit ji na potřebné lazení. Dokáže pojmenovat jednotlivé části elektrické kytary. Zahraje písničku moderní rockové scény dle libosti, zvládnutelnosti nebo dle výběru lektora.

Potřeby: Trsátko 0.6, 0.8, 1 (popřípadě po dohodě s lektorem)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Pro začátek je možné si během kroužku půjčovat náš set kytary a komba. V případě, že budete pokračovat i ve 2. pololetí, doporučujeme zakoupit vlastní set pro trénování doma. Lektor vám rád doporučí vhodný nástroj.

Informace o lektorovi: Lektor již druhým rokem vede tento kroužek a způsob jeho vedení vychází hlavněz jeho vlastních hudebních zkušeností v kapelách. Za významné ve své kariéře považuje X-LEFT TO DIE, se kterou vyhrál několik soutěží jako je česká rocková liga, skutečná liga, můza či hardrockcafe a také stanul na pódiu s Marylin Mansonem a účastnil se všech velkých festivalů, jako je RfP, Basinfire fest, Benátská noc, Votvírák, Noc plná hvězd. Nyní kytarista v kapele Cocotte Minute. Jinak je učitel praxe na Střední průmyslové škole na Proseku.

ikonaElektrická kytara jinak-dospělí 19–26 let

út 19:50–20:50

1. pololetí: 2600 Kč
2 pololetí: 2600 Kč
celý rok: 5000 Kč

↑ sbalit

„Jde to i bez hudebky a nudné teorie!“

Roman Knop, lektor kroužku

Popis:

Kroužek elektrická kytara jinak zavede účastníka do pochopení a umu světa moderní rockové muziky dnešní doby jako jsou například linkin park, papa roach, korn ale i například průkopnická nirvana. Pokus se stát „rockerem“ a nauč se pomocí tabulatur zahrát slavné interprety v obtížnosti Tobě zvládnutelné. Zjistí zda máš talent, zda jsi hráč. Naučit se hrát s metronomem není sranda a rozhodně je to potřeba, ale začít nejdřív písničkou? Je-li chuť přijít tomu na chuť jinak než přes ZUŠ a rovnou začít s držením a poznáváním akordů moderních skupin, povím Ti jak na to.

Cíl a přínos kroužku: Naučí se držet elektrickou kytaru a naladit ji na potřebné lazení. Dokáže pojmenovat jednotlivé části elektrické kytary. Zahraje písničku moderní rockové scény dle libosti, zvládnutelnosti nebo dle výběru lektora.

Potřeby: Trsátko 0.6, 0.8, 1 (popřípadě po dohodě s lektorem)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Pro začátek je možné si během kroužku půjčovat náš set kytary a komba. V případě, že budete pokračovat i ve 2. pololetí, doporučujeme zakoupit vlastní set pro trénování doma. Lektor vám rád doporučí vhodný nástroj.

Informace o lektorovi: Lektor již druhým rokem vede tento kroužek a způsob jeho vedení vychází hlavněz jeho vlastních hudebních zkušeností v kapelách. Za významné ve své kariéře považuje X-LEFT TO DIE, se kterou vyhrál několik soutěží jako je česká rocková liga, skutečná liga, můza či hardrockcafe a také stanul na pódiu s Marylin Mansonem a účastnil se všech velkých festivalů, jako je RfP, Basinfire fest, Benátská noc, Votvírák, Noc plná hvězd. Nyní kytarista v kapele Cocotte Minute. Jinak je učitel praxe na Střední průmyslové škole na Proseku.

ikonaIMPROvariace EXTASE 20–40 let

po 19:30–21:30

1. pololetí: 2600 Kč
2 pololetí: 2600 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Přátelská parta zkušených divadelních improvizotárů, která na pravidelných trénincích experimentuje s divadelní improvizací a vlastními dovednostmi s cílem pobavit sebe a následně i diváky.“

Jan Urban, lektor kroužku

Popis:

Soubor IMPROvariace se zabývá technikami divadelní improvizace: divadelní sporty (K. Johnstone), zápasy v divadelní improvizaci (Y. Leduc, R. Gravel), celovečení improvizované hry, improvizovaný divadelní seriál a mnoho dalších.

Pořádá pravidelná představení především pro dospělé, ale i pro děti. Organizuje další vzdělávací workshopy a příležitostně se účastní akcí v komerční sféře. Více infromací na www.improvariace.cz

Cíl a přínos kroužku: Pravidelná představní v průběhu celého roku v partnerských divadlech mimo DDM.

Potřeby: pohodlné oblečení, přezutí

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek je určen pro pokročilé

Informace o lektorovi: Absolvent FF UK, obor divadelní věda, dílny amatérského divadla Šumperk 2008-2011, Jičín, Wolkerův Prostějov, Dětská scéna, Soukání přes hranice; vlastní divadelní soubor. Vlastní certifikát "Pedagog volného času".

ikonaKlavír individuální Č pokročilí 16–18 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům.

Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě.

Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country, pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č1 8–15 let

út 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům.

Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě.

Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country, pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č2 8–15 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům.

Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě.

Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country, pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č3 8–15 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům.

Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě.

Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country, pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č4 8–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům.

Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě.

Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country, pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č5 8–15 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům.

Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě.

Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country, pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č6 8–15 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům.

Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě.

Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country, pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č7 8–15 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům.

Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě.

Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country, pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální R1 5–15 let

po 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R10 5–15 let

čt 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R11 5–15 let

čt 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R12 5–15 let

čt 19:00–20:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R13 5–15 let

po 13:00–14:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R2 5–15 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R4 5–15 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R5 5–15 let

po 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R6 5–15 let

po 19:00–20:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R7 5–15 let

čt 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R8 5–15 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R9 5–15 let

čt 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír pro dva R3 5–15 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji.

V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.

Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKytara bez not – začátečníci 8–15 let

čt 17:00–18:00

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Nejkrásnější hudba je lidský smích. Těším se, až tyto dvě věci skloubíme dohromady“

Dominik Šebela, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem se naučit hrát na kytaru pomocí akordů. Společně se naučíme jednotlivé akordy a různé variace rytmických doprovodů hry na kytaru.

Kroužek bude veden tak, aby byla v kolektivu navozena příjemná a přátelská atmosféra. Tento kroužek zbaví vaše dítě strachu zahrát na kytaru před ostatními např. u táboráku či na různých školních vystoupeních. Kurz bude veden tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti z hudební teorie. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek kytara bez not naučí vaše dítě hrát a doprovázet druhé na kytaru. Dozví se základní informace o daném hudebním nástroji. Díky zábavné formě výuky se žáci naučí jednotlivé akordy a různé variace jednotlivých doprovodů písní. Získají základní vědomosti z hudební teorie.

Potřeby: vlastní hudební nástroj, složku na písničky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor má bohaté zkušenosti s vedením hry na kytaru. Na tento nástroj hraje od svých 10 let. Již 5 let vyučuje individuální lekce hry na kytaru. Úspěšně připravuje děti na různá hudební vystoupení.

ikonaKytara, aneb hravě napříč žánry 1 8–18 let

po 17:30–18:30

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 3900 Kč

↑ sbalit

„Nejsi líná, nejsi líný na kytaru hrajeme šprými. Hravě, lehce, slavnostě, svébytně a radostě.“

Matěj Keberle, lektor kroužku

Popis:

Kroužek seznamuje účastníka se základními postupy a typy hry na akustickou kytaru napříč hudebními žánry. Žák si může sám vybrat oblíbenou písničku/písničky, které by se rád naučil. Skrze oblíbené písničky si uchazeč osvojí rytmus, melodii, akordy. Postupnými kroky se dozvídá o dalších možnostech interpretace hry na akustickou kytaru a možnosti nalézt svůj vlastní styl hry.

Jaký druh hudebního žánru tě baví nejvíce? Je to Pop, Blues, Jazz, Rock n roll, Hard rock, Country, Folk? Jaká kapela nebo interpret tě nejvíce osloví natolik, aby jsi vzal do ruky kytaru a vyzkoušel jejich skladbu? Chtěl by jsi zahrát např. System of a Down v akustické verzi nebo předělat songy popových hvězd do zcela jiného žánrového provedení?

Cíl a přínos kroužku: Cílem kurzu není pouhé seznámení se s naukou hry na kytaru, ale i rozvíjení hudební fantazie a vztahu k hudbě. Zkoumá možnosti uchazeče a snaží se podporovat jeho vlastní interpretaci při hře na kytaru. Snaží se rozvinout i improvizaci, která při hře na kytaru může být nápomocná.

Potřeby: Vlastní kytaru, trsátko, sešit A5, tužku nebo propisku, seznam oblíbených písní, a dobrou náladu :-)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastník kurzu po domluvě s vyučujícím a podle vlastního uvážení může vystupovat na závěrečném koncertu pro veřejnost.

Informace o lektorovi: Lektor vystudoval bakalářský obor kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo v Opavě. V rámci oboru lektoroval i divadelní workshopy. Akustické a elektrické kytaře se věnuje od 16 let. Vystupoval v rámci studentského divadelního festivalu Na cestě a na Open micu hudebního festivalu v Ostravě. Komponuje vlastní písně a doprovází studenty zpěvu.

ikonaKytara, aneb hravě napříč žánry 2 8–18 let

čt 17:30–18:30

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 3900 Kč

↑ sbalit

„Nejsi líná, nejsi líný na kytaru hrajeme šprými. Hravě, lehce, slavnostě, svébytně a radostě.“

Matěj Keberle, lektor kroužku

Popis:

Kroužek seznamuje účastníka se základními postupy a typy hry na akustickou kytaru napříč hudebními žánry. Žák si může sám vybrat oblíbenou písničku/ písničky, které by se rád naučil. Skrze oblíbené písničky si uchazeč osvojí rytmus, melodii, akordy. Postupnými kroky se dozvídá o dalších možnostech interpretace hry na akustickou kytaru a možnosti nalézt svůj vlastní styl hry.

Jaký druh hudebního žánru tě baví nejvíce? Je to Pop, Blues, Jazz, Rock n roll, Hard rock, Country, Folk? Jaká kapela nebo interpret tě nejvíce osloví natolik, aby jsi vzal do ruky kytaru a vyzkoušel jejich skladbu? Chtěl by jsi zahrát např. System of a Down v akustické verzi nebo předělat songy popových hvězd do zcela jiného žánrového provedení?

Cíl a přínos kroužku: Cílem kurzu není pouhé seznámení se s naukou hry na kytaru, ale i rozvíjení hudební fantazie a vztahu k hudbě. Zkoumá možnosti uchazeče a snaží se podporovat jeho vlastní interpretaci při hře na kytaru. Snaží se rozvinout i improvizaci, která při hře na kytaru může být nápomocná.

Potřeby: Vlastní kytaru, trsátko, sešit A5, tužku nebo propisku, seznam oblíbených písní, a dobrou náladu :-)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastník kurzu po domluvě s vyučujícím a podle vlastního uvážení může vystupovat na závěrečném koncertu pro veřejnost.

Informace o lektorovi: Lektor vystudoval bakalářský obor kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo v Opavě. V rámci oboru lektoroval i divadelní workshopy. Akustické a elektrické kytaře se věnuje od 16 let. Vystupoval v rámci studentského divadelního festivalu Na cestě a na Open micu hudebního festivalu v Ostravě. Komponuje vlastní písně a doprovází studenty zpěvu.

ikonaKytara, aneb hravě napříč žánry 3 8–18 let

pá 15:30–16:30

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 3900 Kč

↑ sbalit

„Nejsi líná, nejsi líný na kytaru hrajeme šprými. Hravě, lehce, slavnostě, svébytně a radostě.“

Matěj Keberle, lektor kroužku

Popis:

Kroužek seznamuje účastníka se základními postupy a typy hry na akustickou kytaru napříč hudebními žánry. Žák si může sám vybrat oblíbenou písničku/ písničky, které by se rád naučil. Skrze oblíbené písničky si uchazeč osvojí rytmus, melodii, akordy. Postupnými kroky se dozvídá o dalších možnostech interpretace hry na akustickou kytaru a možnosti nalézt svůj vlastní styl hry.

Jaký druh hudebního žánru tě baví nejvíce? Je to Pop, Blues, Jazz, Rock n roll, Hard rock, Country, Folk? Jaká kapela nebo interpret tě nejvíce osloví natolik, aby jsi vzal do ruky kytaru a vyzkoušel jejich skladbu? Chtěl by jsi zahrát např. System of a Down v akustické verzi nebo předělat songy popových hvězd do zcela jiného žánrového provedení?

Cíl a přínos kroužku: Cílem kurzu není pouhé seznámení se s naukou hry na kytaru, ale i rozvíjení hudební fantazie a vztahu k hudbě. Zkoumá možnosti uchazeče a snaží se podporovat jeho vlastní interpretaci při hře na kytaru. Snaží se rozvinout i improvizaci, která při hře na kytaru může být nápomocná.

Potřeby: Vlastní kytaru, trsátko, sešit A5, tužku nebo propisku, seznam oblíbených písní, a dobrou náladu :-)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastník kurzu po domluvě s vyučujícím a podle vlastního uvážení může vystupovat na závěrečném koncertu pro veřejnost.

Informace o lektorovi: Lektor vystudoval bakalářský obor kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo v Opavě. V rámci oboru lektoroval i divadelní workshopy. Akustické a elektrické kytaře se věnuje od 16 let. Vystupoval v rámci studentského divadelního festivalu Na cestě a na Open micu hudebního festivalu v Ostravě. Komponuje vlastní písně a doprovází studenty zpěvu.

ikonaKytara, aneb hravě napříč žánry 4 8–18 let

pá 16:30–17:30

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 3900 Kč

↑ sbalit

„Nejsi líná, nejsi líný na kytaru hrajeme šprými. Hravě, lehce, slavnostě, svébytně a radostě.“

Matěj Keberle, lektor kroužku

Popis:

Kroužek seznamuje účastníka se základními postupy a typy hry na akustickou kytaru napříč hudebními žánry. Žák si může sám vybrat oblíbenou písničku/ písničky, které by se rád naučil. Skrze oblíbené písničky si uchazeč osvojí rytmus, melodii, akordy. Postupnými kroky se dozvídá o dalších možnostech interpretace hry na akustickou kytaru a možnosti nalézt svůj vlastní styl hry.

Jaký druh hudebního žánru tě baví nejvíce? Je to Pop, Blues, Jazz, Rock n roll, Hard rock, Country, Folk? Jaká kapela nebo interpret tě nejvíce osloví natolik, aby jsi vzal do ruky kytaru a vyzkoušel jejich skladbu? Chtěl by jsi zahrát např. System of a Down v akustické verzi nebo předělat songy popových hvězd do zcela jiného žánrového provedení?

Cíl a přínos kroužku: Cílem kurzu není pouhé seznámení se s naukou hry na kytaru, ale i rozvíjení hudební fantazie a vztahu k hudbě. Zkoumá možnosti uchazeče a snaží se podporovat jeho vlastní interpretaci při hře na kytaru. Snaží se rozvinout i improvizaci, která při hře na kytaru může být nápomocná.

Potřeby: Vlastní kytaru, trsátko, sešit A5, tužku nebo propisku, seznam oblíbených písní, a dobrou náladu :-)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastník kurzu po domluvě s vyučujícím a podle vlastního uvážení může vystupovat na závěrečném koncertu pro veřejnost.

Informace o lektorovi: Lektor vystudoval bakalářský obor kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo v Opavě. V rámci oboru lektoroval i divadelní workshopy. Akustické a elektrické kytaře se věnuje od 16 let. Vystupoval v rámci studentského divadelního festivalu Na cestě a na Open micu hudebního festivalu v Ostravě. Komponuje vlastní písně a doprovází studenty zpěvu.

ikonaKytaristi pokročilí 8–15 let

po 16:30–17:30

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Já jdu na to! (účastníci z loňska vědí)“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Zveme naše současné kytaristy k pokračování! Pojďte se přiučit něco dalšího a ohromovat své okolí dalšími nově naučenými písněmi, akordy i rytmy!

Kroužek je primárně určený pro účastníky kroužků „Kytaristi začátečníci“ ve školním roce 2019/20. Navážeme na již probranou teorii i praxi. Čekají nás složitější rytmy a náročnější akordy, které využijeme k rozšíření našeho repertoáru. Stále se budeme zabývat hlavně písněmi k táboráku.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci kroužku si rozšíří zásobu základních rytmů. Jako nadstavbou jsou složitější vybrnkávané rytmy. Dále jim přibydou další akordové řady a seznámí se již se čtyřprstovými akordy.

Potřeby: Klasická kytara, malý sešítek, tužka, A4 desky na kopie.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečné akci Ahoj léto.

Informace o lektorovi: Lektorka se věnuje hudbě od malička. Nejprve to byla hra na flétnu a pak dlouholeté zpívání ve sboru. Od 2. stupně základní školy začala chodit na výuku hry na kytaru a od té doby hraje při různých akcích i při několika vernisážích. Od r. 2009 do r. 2013 učila na kytaru v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Jednu dobu to bylo až pět skupinových kroužků včetně jednoho pro dospělé. Lektorka má vystudovanou pedagogickou fakultu a vede hudební a výtvarné oddělení v Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaKytaristi začátečníci 1 8–15 let

po 15:30–16:30

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Pojďme společně hrábnout do strun!“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Rádi posedíte s přáteli u táboráku a opečete si třeba i buřtík? Chtěli byste přispět k této milé atmosféře hrou na kytaru? Pak je tento kroužek pro vás ten pravý.

Ve skupince až 7 hráčů se vzájemně něco přiučíme a pomůžeme si. Přes vybrnkávání jednotlivých tónů a melodií lidových písní se přirozeně dostaneme k hraní jednodušších akordů a rytmů a skončíme u písní k „táboráku“. Bude nás to stát trochu trpělivosti, tréninku a píle, ale určitě zažijeme i spoustu legrace.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci kroužku se seznámí s typem svého nástroje a jeho částmi. Dále proniknou do světa hudební teorie a osvojí si čtení z notového zápisu. Naučí se podle něj hrát jednoduché melodie a lidové písně. Pak přejdou k nácviku akordů a hry pravé ruky. Za pomoci základních rytmů si zahrají oblíbené písně.

Potřeby: Klasická kytara s nylonovými strunami, desky A4, malý sešítek, tužka.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečné akci Ahoj léto.

Informace o lektorovi: Lektorka se věnuje hudbě od malička. Nejprve to byla hra na flétnu a pak dlouholeté zpívání ve sboru. Od 2. stupně základní školy začala chodit na výuku hry na kytaru a od té doby hraje při různých akcích i při několika vernisážích. Od r. 2009 do r. 2013 učila na kytaru v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Jednu dobu to bylo až pět skupinových kroužků včetně jednoho pro dospělé. Lektorka má vystudovanou pedagogickou fakultu a vede hudební a výtvarné oddělení v Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaKytaristi začátečníci 2 8–15 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Pojďme společně hrábnout do strun!“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Rádi posedíte s přáteli u táboráku a opečete si třeba i buřtík? Chtěli byste přispět k této milé atmosféře hrou na kytaru? Pak je tento kroužek pro vás ten pravý.

Ve skupince až 7 hráčů se vzájemně něco přiučíme a pomůžeme si. Přes vybrnkávání jednotlivých tónů a melodií lidových písní se přirozeně dostaneme k hraní jednodušších akordů a rytmů a skončíme u písní k „táboráku“. Bude nás to stát trochu trpělivosti, tréninku a píle, ale určitě zažijeme i spoustu legrace.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci kroužku se seznámí s typem svého nástroje a jeho částmi. Dále proniknou do světa hudební teorie a osvojí si čtení z notového zápisu. Naučí se podle něj hrát jednoduché melodie a lidové písně. Pak přejdou k nácviku akordů a hry pravé ruky. Za pomoci základních rytmů si zahrají oblíbené písně.

Potřeby: Klasická kytara s nylonovými strunami, desky A4, malý sešítek, tužka.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečné akci Ahoj léto.

Informace o lektorovi: Lektorka se věnuje hudbě od malička. Nejprve to byla hra na flétnu a pak dlouholeté zpívání ve sboru. Od 2. stupně základní školy začala chodit na výuku hry na kytaru a od té doby hraje při různých akcích i při několika vernisážích. Od r. 2009 do r. 2013 učila na kytaru v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Jednu dobu to bylo až pět skupinových kroužků včetně jednoho pro dospělé. Lektorka má vystudovanou pedagogickou fakultu a vede hudební a výtvarné oddělení v Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaSólový zpěv 2 8–15 let

út 17:15–17:45

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,c ož je správný pěvecký dech, čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

Potřeby: Přezůvky, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Lektorka má plánovaný zahraniční zájezd s Pražským filharmonickým sborem od 1. 3. do 12. 4.

Informace o lektorovi: Lektorka u nás v DDM pracuje již osm let, vede kroužky Zpěváčci a Sólový zpěv. Pracuje s účastníky ve věku od 4 do 20 let. Sama studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děčíně. Později pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působí dodnes.S tímto věhlasným tělesem objela celý svět (Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd.) a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např. Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm., Vídeňská filharm., Izraelská filharmonie ad.

ikonaSólový zpěv 3 8–15 let

út 17:45–18:15

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka, což je správný pěvecký dech, čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

Potřeby: Přezůvky, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Lektorka má plánovaný zahraniční zájezd s Pražským filharmonickým sborem od 1. 3. do 12. 4.

Informace o lektorovi: Lektorka u nás v DDM pracuje již osm let, vede kroužky Zpěváčci a Sólový zpěv. Pracuje s účastníky ve věku od 4 do 20 let. Sama studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děčíně. Později pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působí dodnes.S tímto věhlasným tělesem objela celý svět (Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd.) a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např. Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm., Vídeňská filharm., Izraelská filharmonie ad.

ikonaSólový zpěv 4 8–15 let

st 15:00–15:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka, což je správný pěvecký dech, čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

Potřeby: Přezůvky, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Lektorka má plánovaný zahraniční zájezd s Pražským filharmonickým sborem od 1. 3. do 12. 4.

Informace o lektorovi: Lektorka u nás v DDM pracuje již osm let, vede kroužky Zpěváčci a Sólový zpěv. Pracuje s účastníky ve věku od 4 do 20 let. Sama studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děčíně. Později pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působí dodnes.S tímto věhlasným tělesem objela celý svět (Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd.) a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např. Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm., Vídeňská filharm., Izraelská filharmonie ad.

ikonaSólový zpěv 6 8–15 let

st 16:00–16:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka, což je správný pěvecký dech, čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

Potřeby: Přezůvky, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Lektorka má plánovaný zahraniční zájezd s Pražským filharmonickým sborem od 1. 3. do 12. 4.

Informace o lektorovi: Lektorka u nás v DDM pracuje již osm let, vede kroužky Zpěváčci a Sólový zpěv. Pracuje s účastníky ve věku od 4 do 20 let. Sama studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děčíně. Později pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působí dodnes.S tímto věhlasným tělesem objela celý svět (Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd.) a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např. Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm., Vídeňská filharm., Izraelská filharmonie ad.

ikonaSólový zpěv 7 8–15 let

st 16:30–17:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka, což je správný pěvecký dech, čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

Potřeby: Přezůvky, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Lektorka má plánovaný zahraniční zájezd s Pražským filharmonickým sborem od 1. 3. do 12. 4.

Informace o lektorovi: Lektorka u nás v DDM pracuje již osm let, vede kroužky Zpěváčci a Sólový zpěv. Pracuje s účastníky ve věku od 4 do 20 let. Sama studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děčíně. Později pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působí dodnes.S tímto věhlasným tělesem objela celý svět (Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd.) a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např. Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm., Vídeňská filharm., Izraelská filharmonie ad.

ikonaSólový zpěv 8 8–15 let

st 17:30–18:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka, což je správný pěvecký dech, čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

Potřeby: Přezůvky, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Lektorka má plánovaný zahraniční zájezd s Pražským filharmonickým sborem od 1. 3. do 12. 4.

Informace o lektorovi: Lektorka u nás v DDM pracuje již osm let, vede kroužky Zpěváčci a Sólový zpěv. Pracuje s účastníky ve věku od 4 do 20 let. Sama studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děčíně. Později pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působí dodnes.S tímto věhlasným tělesem objela celý svět (Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd.) a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např. Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm., Vídeňská filharm., Izraelská filharmonie ad.

ikonaSólový zpěv pokročilí 2 15–18 let

st 17:00–17:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka, což je správný pěvecký dech, čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

Potřeby: Přezůvky, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Lektorka má plánovaný zahraniční zájezd s Pražským filharmonickým sborem od 1. 3. do 12. 4.

Informace o lektorovi: Lektorka u nás v DDM pracuje již osm let, vede kroužky Zpěváčci a Sólový zpěv. Pracuje s účastníky ve věku od 4 do 20 let. Sama studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děčíně. Později pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působí dodnes.S tímto věhlasným tělesem objela celý svět (Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd.) a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např. Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm., Vídeňská filharm., Izraelská filharmonie ad.

ikonaSólový zpěv pro dva 8–15 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka, což je správný pěvecký dech, čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

Potřeby: Přezůvky, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Lektorka má plánovaný zahraniční zájezd s Pražským filharmonickým sborem od 1. 3. do 12. 4.

Informace o lektorovi: Lektorka u nás v DDM pracuje již osm let, vede kroužky Zpěváčci a Sólový zpěv. Pracuje s účastníky ve věku od 4 do 20 let. Sama studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děčíně. Později pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působí dodnes.S tímto věhlasným tělesem objela celý svět (Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd.) a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např. Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm., Vídeňská filharm., Izraelská filharmonie ad.

ikonaZpěváčci 4–6 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život.

Proto jsme si pro děti připravili spousty lidových písní a her, které vedou i takzvané nezpěváky ke zpěvu. Děti se učí být citlivějši a vnímavější ke svým tělesným a sluchovým prožitkům a učí se být ohleduplné ke svému hlasu.Hrou procvičují dovednosti důležité pro zpěv, jako je správné dýchání, uvolnění, sluchová pozornost, rytmus, hudební představivost a čistota intonace.

Cíl a přínos kroužku: Hrou procvičovat dovednosti vedoucí k čistému zpěvu a intonaci,zlepšování hudební paměti a rytmu a správné výslovnosti.

Potřeby: Přezůvky, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 2 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termíny nepřítomnosti lektorky budou oznamovány předem. Ve druhém pololetí má lektorka zahraniční cestu s Pražským filharmonickým sborem a v tuto chvíli není jasné za jakých podmínek by mohl kroužek fungovat.

Informace o lektorovi: Lektorka u nás v DDM pracuje již osm let, vede kroužky Zpěváčci a Sólový zpěv. Pracuje s účastníky ve věku od 4 do 20 let. Sama studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děčíně. Později pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působí dodnes.S tímto věhlasným tělesem objela celý svět (Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd.) a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např. Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm., Vídeňská filharm., Izraelská filharmonie ad.

dramatak dramatak-mladsi elektricka-kytara-jinak elektricka-kytara-jinak-dospeli improvariace-extase klavir-individualni-c-pokrocili klavir-individualni-c1 klavir-individualni-c2 klavir-individualni-c3 klavir-individualni-c4 klavir-individualni-c5 klavir-individualni-c6 klavir-individualni-c7 klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-pro-dva kytara-bez-not-zacatecnici kytara-aneb-hrave-napric-zanry kytara-aneb-hrave-napric-zanry kytara-aneb-hrave-napric-zanry kytara-aneb-hrave-napric-zanry kytaristi-pokrocili kytaristi-zacatecnici kytaristi-zacatecnici solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev-pokrocili solovy-zpev-pro-dva zpevacci

Prosek – Jazyky a jiné učení

ikonaAnglická konverzace pro žáky ZŠ a SŠ 13–18 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se něco naučit a uplatnit to v praxi.“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Zvládáte složitější slovíčka a náročnější komunikaci a stále se chcete zdokonalovat?

Není lepší způsob, než tak učinit na tomto kroužku. Proberete složitější témata jako například: přírodní prostřední a ekologie, země kde se mluví anglicky, zajímavé osobnosti a spoustu dalších.

Zdokonalíte si vše, co jste se dříve naučili a společně s novými věcmi, jako je gramatika, slovní zásoba, lepší pochopení psaného a mluveného slova, využijete v běžném životě.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí těžší gramatiku a složitější časování. Rozšíří si slovní zásobu o další a další nejčastěji používaná slovíčka. Zvládnou rozhovor na složitější témata. Výslovnost přestane být tolik těžkopádná a celý projev je plynulejší a přirozenější.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit na poznámky, desky s A4 fóliémi na rozkopírovaný materiál od lektorky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, předplatné časopisu Bridge, pojištění

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se kroužků v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka má mnohaletou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka z DDM v Českém Krumlově. V našem DDM na Proseku vede kroužky již pátým rokem. Anglický jazyk si mimo jiné zdokonalovala během studií v USA a ve Velké Británii. Rovněž vyučovala na střední umělecké škole anglický jazyk a též přípravu na maturitní zkoušku Cermat. Taktéž absolvovala několik pedagogických kurzů včetně kurzu Pedagoga volné času.

ikonaAngličtina pro dospělé pokročilejší od 18 let

st 18:30–20:00

1. pololetí: 3000 Kč

↑ sbalit

„Chcete zažít rozumět tomu co se děje kolem Vás (nejen vidět obrázky)? Tak přijďte k nám!“

Jana Benešová, lektorka kroužku

Popis:

Kurz pro pokročilejší je určen účastníkům, kteří si již osvojili základní znalosti z oblasti anglické gramatiky a slovní zásoby, ale necítí se být natolik jistí.

Během výuky se zaměříme na zlepšení dovedností, jako je časování sloves BÝT a MÍT, využívání přítomného času prostého a průběhového. Poté k těmto znalostem přidáme další časy využíváne v anglickém jazyce. Prohloubíme si znalost stávajících slovíček a zárověň svou slovní zásobu obohatíme dalšími výrazy.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si na kurzu zlepší své základní dovednosti. Po absolvování lépe porozumí slyšenému a čtenému textu. Získání dovednost vést dialog k danému tématu na obstojné úrovni. Zvládne používat ve větách správné časování. Obohatí svou slovní zásobu o další nová slovíčka. Veškerá komunikace v Angličtině bude rychlejší a nebude obsahovat citoslovce vyjadřující hledání vhodných obratů a slovíček.

Potřeby: Psací potřeby a 1 až 2 sešity velikosti A5. Desky s eurofóliemi na případné rozkopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kurz je rozdělen na dvě pololetí: I. Pololetí - říjen až leden; II. Pololetí únor až květen. Kurz lze platit jen pololetně.

Informace o lektorovi: Lektorka má pro vedení kurzu Angličtina pro dospělé skvělou kvalifikaci od maturitní zkoušky z Angličtiny, přes státní jazykovou zkoušku na VŠ až po zisk certifikátu SERR na úrovni C1. V neposlední řadě byla během studijního pobytu v Austrálii. I přes svůj komplikovaný zdravotní stav a mateřskou dovolenou vede lektorka velice úspěšně a kvalitně kroužky angličtiny pro dospělé v našem DDM Praha 9 již čtvrtým rokem.

ikonaAngličtina pro dospělé začátečníci od 18 let

st 17:00–18:30

1. pololetí: 3000 Kč

↑ sbalit

„Chcete zažít rozumět tomu co se děje kolem Vás (nejen vidět obrázky)? Tak přijďte k nám!“

Jana Benešová, lektorka kroužku

Popis:

Už se dlouho snažíte naučit anglicky, ale přesto máte pocit, že vám to nějak nejde? Trávíte čas neustálým učením a pořád nic? Nebo zkrátka chcete s angličtinou začít?
Potom je tenhle kurz přesně pro vás! Přijďte navštívit náš kurz, kde se pod vedením velice kvalitní lektorky naučíte základy tohoto jazyka od slovíček, přes poslech až po smysluplnou konverzaci. Za celý rok si osvojíte nová slovička, gramatiku a zbavíte se tak strachu z anglického jazyka. V budoucnu se tak zvládnete lépe domluvit na dovolené nebo si přečtete informace na internetu.

Cíl a přínos kroužku: Osvojit si základní gramatická pravidla a slovní zásobu. Nebát se ptát na případné nejasnosti a specifika Agličtiny, vést dialog na základní úrovni, vyměňovat si informace a zkušenosti s jinými účastníky, zvládnout konverzaci na jednoduché téma.

Potřeby: Psací potřeby a 1 až 2 sešity velikosti A5. Desky s eurofóliemi na případné rozkopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kurz je rozdělen na dvě pololetí: I. Pololetí - říjen až leden; II. Pololetí únor až květen. Kurz lze platit jen pololetně.

Informace o lektorovi: Lektorka má pro vedení kurzu Angličtina pro dospělé skvělou kvalifikaci od maturitní zkoušky z Angličtiny, přes státní jazykovou zkoušku na VŠ až po zisk certifikátu SERR na úrovni C1. V neposlední řadě byla během studijního pobytu v Austrálii. I přes svůj komplikovaný zdravotní stav a mateřskou dovolenou vede lektorka velice úspěšně a kvalitně kroužky angličtiny pro dospělé v našem DDM Praha 9 již čtvrtým rokem.

ikonaAngličtina trochu jinak I. stupeň ZŠ – 1 8–11 let

po 14:30–16:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se něco naučit navíc.“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Začali jste se už učit angličtinu ve škole a chcete být napřed před spolužáky?

Na našem kroužku si zopakujete většinu toho, co se dozvíte ve škole a určitě se dozvíte něco nového. Projdete si základní témata, jako je například rodina, nakupování, doprava, zvířata atd. Co je ale nejpodstatnější, osvojíte si nejdůležitější slovní obraty, které jsou základem ke zvládnutí plynule komunikovat v angličtině.

Toto vše navíc zábavnou formou pomocí různých doplňovaček atd.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí říci něco o sobě a na to samé se i dokážou zeptat kamaráda. Osvojí si základní slovíčka k nejzákladnějším tématům. U těchto slovíček poznají jejich zvukovou i psanou podobu. Díky základním obratům a jednoduchému časovaní zvládnou i krátké rozhovory.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit na poznámky, desky s A4 fóliémi na rozkopírovaný materiál od lektorky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 85 minut čistého času. Zbylých 5 minut slouží na prostřídání se v krožků v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka má mnohaletou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka z DDM v Českém Krumlově. V našem DDM na Proseku vede kroužky již pátým rokem. Anglický jazyk si mimo jiné zdokonalovala během studií v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik pedagogických kurzů včetně kurzu Pedagoga volné času.

ikonaAngličtina trochu jinak I. stupeň ZŠ – 2 8–11 let

út 14:30–16:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se něco naučit navíc.“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Začali jste se už učit angličtinu ve škole a chcete být napřed před spolužáky?

Na našem kroužku si zopakujete většinu toho, co se dozvíte ve škole a určitě se dozvíte něco nového. Projdete si základní témata, jako je například rodina, nakupování, doprava, zvířata atd. Co je ale nejpodstatnější, osvojíte si nejdůležitější slovní obraty, které jsou základem ke zvládnutí plynule komunikovat v angličtině. Toto vše navíc zábavnou formou pomocí různých doplňovaček atd.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí říci něco o sobě a na to samé se i dokážou zeptat kamaráda. Osvojí si základní slovíčka k nejzákladnějším tématům. U těchto slovíček poznají jejich zvukovou i psanou podobu. Díky základním obratům a jednoduchému časovaní zvládnou i krátké rozhovory.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit na poznámky, desky s A4 fóliémi na rozkopírovaný materiál od lektorky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 85 minut čistého času. Zbylých 5 minut slouží na prostřídání se v krožků v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka má mnohaletou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka z DDM v Českém Krumlově. V našem DDM na Proseku vede kroužky již pátým rokem. Anglický jazyk si mimo jiné zdokonalovala během studií v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik pedagogických kurzů včetně kurzu Pedagoga volné času.

ikonaAngličtina trochu jinak II. stupeň ZŠ 12–16 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se něco naučit a uplatnit to v praxi.“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Zvládáte nejzákladnější slovíčka a komunikaci a stále se chcete zdokonalovat?

Není lepší způsob, než tak učinit na tomto kroužku. Proberete složitější témata jako například dopravní prostředky, země kde se mluví anglicky, počasí a přírodu a spoustu dalších. Vše co jste se dříve naučili si zdokonalíte a společně s novými věcmi, jako je gramatika, slovní zásoba, lepší pochopení psaného a mluveného slova, využijete v běžném životě.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí těžší gramatiku a složitější časování. Rozšíří si slovní zásobu na několikset nejčastěji používaných slovíček. Zvládnou rozhovor na složitější témata. Výslovnost přestane být tolik těžkopádná a poslech písně přestane být jen o chytlavé melodii.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit na poznámky, desky s A4 fóliémi na rozkopírovaný materiál od lektorky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se kroužků v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka má mnohaletou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka z DDM v Českém Krumlově. V našem DDM na Proseku vede kroužky již pátým rokem. Anglický jazyk si mimo jiné zdokonalovala během studií v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik pedagogických kurzů včetně kurzu Pedagoga volné času.

ikonaDeskovkáři 11–15 let

po 17:30–19:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Hledáš blázny do deskovek? Tak přijď mezi nás.“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro starší děti, které rádi hrají deskové hry a jsou více trpělivé.

Na kroužku nás čekají především složitější a časově náročnější deskové hry, které třeba jednu hodinu rozehrajeme a další dohrajeme.

Můžete se těšit na hry jako Pandemic, Robinson Crusoe, This war of Mine, Obludárium nebo Plyšová hlídka.

Hodiny budou na míru stavěné podle přání účastníků kroužku, takže bude možné přinést i vlastní složitější hru, kterou si doma třeba nemáte s kým zahrát.

Cíl a přínos kroužku: Hráči si rozvinou strategické myšlení, posílí kooperativní dovednosti a komunikaci.

Potřeby: Přezůvky, pohodlné oblečení, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi na prvním stupni od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již šestým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Je vášnivý deskovkář a sama vlastní asi 30 deskových her.

ikonaDračí hlídka 9–13 let

st 17:30–19:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„Miluješ fantasy a dobrodružství? Pak u nás je tvé místo!“

Vojtěch Richter, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které mají rády fantasy, dobrodružství a rády si vyzkouší roli jiné postavy.
Na kroužku nás čeká hraní hry Dračí Hlídka, kde si každý založí postavu podle svých přání, a spolu s ostatními spoluhráči budou prostřednictvím vyprávění během hodin zažívat všemožná fantasy dobrodružství.
Dračí Hlídka je česká fantasy hra na hrdiny. Volně ji inspirovaly klasické RPG hry, především Dračí Doupě, Dungeons & Dragons a Pathfinder.
Můžete se připojit pokud hrami tohoto druhu máte zkušenosti i pokud o tom slyšíte úplně poprvé.

Cíl a přínos kroužku: Hráči si rozvinou především svoji fantazii, schopnost komunikovat a naučí se poprat s nečekanými překážkami.

Potřeby: Pohodlné oblečení, pití, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s vedením dětí při hře dračího doupěte, zejména na táborech od kroužku historického šermu v Hradci Králové. Dračí doupě je jeho vášní od dětských let a sám si vyzkoušel mnoho variant této hry.

ikonaNěmčina pro děti začátečníci 10–15 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Naučte se německý jazyk hravou formou.“

Lenka Sapíková, lektorka kroužku

Popis:

Chcete se naučit německý jazyk? Jste úplní začátečníci či už pár věcí z němčiny umít a chcete si je zdokonalit? Odpověděli jste si ano?

Tak se přihlaště na tento kroužek. Naučíte se základní slovní zásobu a gramatiku. Budete si povídat o tématech, která Vás baví. Budete trénovat poslechy a porozumění textům. Brzy poznáte, že dokážete v němčině vést jednoduché rozhovory a že umíte napsat krátkou zprávu kamarádovi. Ve výuce budete hrát i různé modelové situace.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se základní gramatická pravidla a slovní zásobu. Dokázat vést jednoduché rozhovory o různých tématech v rámci rolových her. Trénovat poslechová cvičení a porozumění textu.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit nebo blok. Desky s eurofoliemi A4 na zkopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání kroužků v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou německé filologie Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci celoživotního vzdělávání studovala pedagogické minimum, obor německý jazyk. Praxe s individuální i skupinovou výukou. V rámcí ročního studijního pobytu v Německu získala jazykový certifikát Obchodní němčina, úroveň C1.

ikonaNěmecká konverzace pro žáky ZŠ a SŠ 14–17 let

út 19:00–20:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Chcete se domluvit na dovolené, např. v rakouských Alpách? Začněte mluvit německy už teď.“

Lenka Sapíková, lektorka kroužku

Popis:

Pojďme si spolu povídat o všedních situacích, které znáte z každodenního života, ale německy!

V hodinách se naučíte nová slovíčka k jednotlivým tématům. Budeme trénovat konverzaci na základě obrázků, videí, textů či poslechů. Budeme si povídat o tématech, která Vás baví a jsou vám blízká. Ve výuce budeme hrát i různé modelové situace.

Díky našim hodinám překonáte strach z mluvení v německém jazyce.

Cíl a přínos kroužku: Rozmluvit se v německém jazyce, překonat strach z mluvení v cizí řeči, rozšířit si slovní zásobu.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit nebo blok. Desky s eurofoliemi A4 na zkopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku. Kroužek trvá tedy 55 minut čistého času. Zbylých 5 minut slouží na prostřídání se kroužků v učebně před začátkem hodiny.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou německé filologie Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci celoživotního vzdělávání studovala pedagogické minimum, obor německý jazyk. Praxe s individuální i skupinovou výukou. V rámcí ročního studijního pobytu v Německu získala jazykový certifikát Obchodní němčina, úroveň C1.

ikonaZRUŠENO – Kuchařem hravě zdravě 9–13 let

po 17:30–19:00

1. pololetí: 1750 Kč
2 pololetí: 1750 Kč
celý rok: 3100 Kč

↑ sbalit

„S námi může být každý odborník!“

Daniela Kuthanová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě vaření? V kuchyni jsi jako doma, nebo bys chtěl být? Zajímá tě původ pokrmů, které jíš? Chceš si vyzkoušet připravit třeba španělské Tapas, japonské Sushi nebo italské Tiramisu?
Pokud ano, pojď se s námi společně ponořit do tajů moderní gastronomie. Naučíme se připravovat chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Každá hodina bude zaměřená na jinou zemi. Těšit se můžete na nejrůznější předkrmy, saláty, jednohubky, ale třeba i nepečené dezerty. To vše bez pomoci trouby a sporáku. Nezapomeneme ani na svěží koktejly a nanuky, které budou nejen skvěle chutnat, ale i krásně vypadat!

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí pracovat s potravinami, připravovat jednoduché pokrmy za studena a během přípravy jídel se seznámí s původem daných potravin a základy zdravé výživy pomocí připravené prezentace a zábavných her. Výstupem naší celoroční práce nebude pouze vlastnoručně sestavená kuchařka s recepty ale hlavně zážitky, nové zkušeností a skvělé vzpomínky!

Potřeby: Sešit a tužka na recepty, přezůvky, zástěra (možno nechávat v DDM) + krabička na odnesení pokrmu z hodiny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku na vysoké škole, kde nyní dokončuje bakalářský program. O gastronomii se zajímá již od dětství. Navštěvuje různé kuchařské kurzy v rámci seberozvoje. Mezi její koníčky patří cestování a moderní gastronomie, přesně to se promítne i v jejích hodinách studené kuchyně. Lektorka má absolvovaný pedagogický kurz.

ikonaZRUŠENO-Němčina pro děti pokročilí 12–16 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Chcete si prohloubit své německé znalosti? Přijďte k nám.“

Lenka Sapíková, lektorka kroužku

Popis:

Učíte se německý jazyk ve škole a chtěli byste se mu věnovat více hodin v týdnu, abyste se v něm zdokonalili? Pokud ano, je pro Vás tento kurz ideální.
Za celý rok si zopakujete základy němčiny a osvojíte si nová slovíčka a gramatické jevy na základě témat z reálných životních situací. Budeme si povídat o tématech, která Vás baví a která znáte z každodenního života. Ve výuce budou zapojeny i různé modelové situace, díky kterým se budete na naše hodiny těšit.

Cíl a přínos kroužku: Zopakovat si a rozšířit gramatická pravidla a slovní zásobu. Dokázat vést složitější rozhovory o různých tématech v rámci rolových her. Trénovat poslechová cvičení a porozumění textu.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit nebo blok. Desky s eurofoliemi A4 na zkopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání kroužků v učebně

Informace o lektorovi: "Lektorka je absolventkou německé filologie Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci celoživotního vzdělávání studovala pedagogické minimum, obor německý jazyk. Praxe s individuální i skupinovou výukou. V rámcí ročního studijního pobytu v Německu získala jazykový certifikát Obchodní němčina, úroveň C1. "

anglicka-konverzace-pro-zaky-zs-a-ss anglictina-pro-dospele-pokrocilejsi anglictina-pro-dospele-zacatecnici anglictina-trochu-jinak-i-stupen-zs anglictina-trochu-jinak-i-stupen-zs anglictina-trochu-jinak-ii-stupen-zs deskovkari draci-hlidka nemcina-pro-deti-zacatecnici nemecka-konverzace-pro-zaky-zs-a-ss zruseno-kucharem-hrave-zdrave zruseno-nemcina-pro-deti-pokrocili

Prosek – Modeláři

ikonaLetecký modelář 1 9–15 let

čt 14:00–15:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3300 Kč

↑ sbalit

„Létá nejen to, co peří má - postav si svoje letadlo.“

Jan Dryák, lektor kroužku

Popis:

Líbí se ti letadla? Chceš si postavit skutečně létající model?
V tomto kroužku si to můžeš vyzkoušet. Dokážeš vyrobit modely letadel, od nejjednoduššího házedla, po složitější a větší kluzák, model s vrtulí, poháněnou gumou, případně, pokud jsi schopný a pokročilý, můžeš pracovat na dálkově řízeném modelu.
Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje jako je nůž, pilka, pilník nebo brusný papír. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánu a porozumíš proto technickému výkresu.
Vlastnoručně vyrobené letadlo si zalétáš a dozvíš se, proč létá a jak udělat, aby letělo ještě lépe. Především ale budeš mít radost z toho, že tvoje modely létají – ale pozor, čím lépe budou létat, tím se více naběháš.

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se seznámí se základními postupy, používanými v leteckém modelářství a porozumí technické dokumentaci - plánu a návodu. Bude mít přehled o vhodných materiálech a osvojí si správnou terminologii. Během 33 lekcí účastník postaví 4-6 letuschopných modelů letadel. Začátečníci a mírně pokročilí budou stavět jednoduchá házedla, kluzáky nebo modely s vrtulí, poháněnou gumou. Pokročilejší modeláři si již mohou po konzultaci s lektorem vybrat ke stavbě složitější modely ze stavebnic nebo stavět jen podle plánu. Postavené modely účastník samostatně seřídí a zalétá.

Potřeby: Vhodné oblečení do dílny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má technické vzdělání na ČVUT, obor Letadlová technika. Letecké modelářství, kterému se věnuje od dětství ho přivedlo k létaní na skutečných letadlech a k parašutismu. Kroužek modelářů vede při DDM tři roky.

ikonaLetecký modelář 2 9–15 let

čt 16:00–17:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3300 Kč

↑ sbalit

„Létá nejen to, co peří má - postav si svoje letadlo.“

Jan Dryák, lektor kroužku

Popis:

Líbí se ti letadla? Chceš si postavit skutečně létající model?
V tomto kroužku si to můžeš vyzkoušet. Dokážeš vyrobit modely letadel, od nejjednoduššího házedla, po složitější a větší kluzák, model s vrtulí, poháněnou gumou, případně, pokud jsi schopný a pokročilý, můžeš pracovat na dálkově řízeném modelu.
Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje jako je nůž, pilka, pilník nebo brusný papír. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánu a porozumíš proto technickému výkresu.
Vlastnoručně vyrobené letadlo si zalétáš a dozvíš se, proč létá a jak udělat, aby letělo ještě lépe. Především ale budeš mít radost z toho, že tvoje modely létají – ale pozor, čím lépe budou létat, tím se více naběháš. :-)

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se seznámí se základními postupy, používanými v leteckém modelářství a porozumí technické dokumentaci - plánu a návodu. Bude mít přehled o vhodných materiálech a osvojí si správnou terminologii. Během 33 lekcí účastník postaví 4-6 letuschopných modelů letadel. Začátečníci a mírně pokročilí budou stavět jednoduchá házedla, kluzáky nebo modely s vrtulí, poháněnou gumou. Pokročilejší modeláři si již mohou po konzultaci s lektorem vybrat ke stavbě složitější modely ze stavebnic nebo stavět jen podle plánu. Postavené modely účastník samostatně seřídí a zalétá.

Potřeby: Vhodné oblečení do dílny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má technické vzdělání na ČVUT, obor Letadlová technika. Letecké modelářství, kterému se věnuje od dětství ho přivedlo k létaní na skutečných letadlech a k parašutismu. Kroužek modelářů vede při DDM tři roky.

ikonaŘezbář – děti 10–16 let

st 16:00–17:30

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Věřím v kouzlo a duši řezby vytvořené s láskou a promyšleným záměrem.“

Vladimír Čížek, lektor kroužku

Popis:

Účastníci se dozví více o různých druzích dřev, jako materiálu pro řezbu, jeho sušení a přípravu pro řezbu. Poznají řezbářské nářadí a naučí se ho používat. Naučí se pracovat s řezbářskými dláty a dalšími ručními nástroji, tedy technologii řezby.
Začneme jednoduchým nízkým reliéfem. Po jeho zvládnutí budeme pokračovat vysokým reliéfem a jednoduchými trojrozměrnými řezbami. Podle bohatého obrazového materiálu, literatury i vzorků řezeb si účastníci sami vyberou náměty, které by chtěli ztvárnit. Nakonec se naučíme, jak dřevo po řezbě povrchově upravit pomocí materiálů jako je fermež, vosk, lak atd.

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je naučit účastníky pracovat hlavně s řezbářskými dláty a dalšími ručními nástroji. Naučit se celý postup od designu až po závěrečnou povrchovou úpravu.

Potřeby: vlastní kožené rukavice, pracovní oděv

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Řezbě ze dřeva se lekotr věnuje 59 let. Začínal v řezbářském kroužku a účastnil se několika řezbářských sympozií pořádaných Muzeem Českého ráje v Turnově. Pořádal řezbářské workshopy v centru Knoflík na Proseku a soukromé základní škole v Hostavicích. Kromě toho vedl workshopy řezby z kosti pro studenty uměleckých škol pořádaných Muzeem Českéh ráje v Turnově.

ikonaŘezbář – rodiče a děti od 8 let

st 17:40–19:10

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Věřím v kouzlo a duši řezby vytvořené s láskou a promyšleným záměrem.“

Vladimír Čížek, lektor kroužku

Popis:

Do tohoto kroužku se přihlašuje zvlášť dítě a vzlášť rodič (prarodič, či jiný dospělák do skupiny s dítětem).
Cena pro děti: 1400 Kč pololetí / 2600 Kč rok; cena pro rodiče 1800 Kč pololetí / 3000 Kč rok.

Účastníci se dozví více o různých druzích dřev vhodných pro řezbu. Seznámi se s technologií řezby, tedy práci se řezbářskými dláty a dalšími ručními nástroji a pomůckami. Naučí se různé druhy závěrečných povrchových úprav pomoci mořidel, barev, vosků a laků.
Rodiče budou moci pracovat s dětmi na jedné řezbě nebo každý bude moci tvořit samostatně. Účastníci si budou moci sami zvolit námět své řezby. Pro inspiraci budou k dispozici obrázky, literatura a vzorky řezeb pro začátečníky.

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se základům práce s řezbářskými dláty a vytvořit několik řezeb reliéfních případně i trojrozměrných.

Potřeby: vlastní kožené rukavice, pracovní oděv

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Řezbě ze dřeva se lekotr věnuje 59 let. Začínal v řezbářském kroužku a účastnil se několika řezbářských sympozií pořádaných Muzeem Českého ráje v Turnově. Pořádal řezbářské workshopy v centru Knoflík na Proseku a soukromé základní škole v Hostavicích. Kromě toho vedl workshopy řezby z kosti pro studenty uměleckých škol pořádaných Muzeem Českéh ráje v Turnově.

letecky-modelar letecky-modelar rezbar-deti rezbar-rodice-a-deti

Prosek – Počítače

ikona3D modelování a tisk – pokročilí 13–17 let

po 17:45–19:15

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jenom používat nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny pokročilejší 3D modeláře, zejména ze začátečnického kroužku 3D modelování a tisk.
Zopakujeme si základní funkce programu Autodesk Inventor Professional. Tento program využívají, jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které používáme každý den.
Bude následovat tvorba vlastních i skupinových projektů, kde budete mít za úkol jak rozdělit si práci mezi sebe, vymodelovat jednotlivé díly, ověřit si jejich funkčnost v sestavě a následně si některé vytisknete na 3D tiskárně.
Některé navrhované modely si můžeme také vytisknout na 3D tiskárně v našem 3Dlabu. Termíny budou upřesněny, popř. v rámci času kroužku. 3–5 kusů / celkem 10 hodin tiskového času na osobu. U tisku je nutná přítomnost účastníka kroužku.
Účastníci mohou díky kroužku získat licenci prefesionálních software v hodněte 60 tis. Kč zdarma. Uvítáme, pokud ji budou využívat na domácích počítačích a budou procvičovat získané zkušenosti i mimo kroužek.
Nově bychom vám rádi umožnili více nahlédnout do přípravy modelů k tisku a technice tisku samotného.

PC učebna vybavena 11 novými počítači s 24" LCD, Windows 10 Professional. Internet 200/200 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" LED). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka pokročilým funkcím programu Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vytvořené výrobky mohou být využiti pro propagaci kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor pracuje jako konstruktér. Studoval strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužku.

ikona3D modelování a tisk – začátečníci 12–17 let

po 16:00–17:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jenom používat nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny, které baví technika.
Naučíme se pracovat s profesionálním programem Autodesk Inventor Professional. Ten využívají jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které běžně každý den používáme.
Na začátku si vyzkoušíme modelování lehkých modelů a až si osvojíme všechny funkce programu, pustíme se i do náročnějších modelů.
Následovat bude navrhování více dílů, které do sebe budou zapadat. Dále si vyzkoušíme vkládání již hotových součástek z obsahového centra a jiné pokročilé funkce programu.
Některé navrhované modely si můžeme také vytisknout na 3D tiskárně v našem 3Dlabu. Termíny budou upřesněny, popř. v rámci času kroužku. 3–5 kusů / celkem 10 hodin tiskového času na osobu. U tisku je nutná přítomnost účastníka kroužku.
Účastníci mohou díky kroužku získat licenci prefesionálních software v hodněte 60 tis. Kč zdarma. Uvítáme, pokud ji budou využívat na domácích počítačích a budou procvičovat získané zkušenosti i mimo kroužek.

PC učebna vybavena 11 novými počítači s 24" LCD, Windows 10 Professional. Internet 200/200 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" LED). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka samostatnému modelování v programu Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vytvořené výrobky mohou být využiti pro propagaci kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor pracuje jako konstruktér. Studoval strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužku.

ikonaIoT & Cloud (Raspbery Pi) – začátečníci od 12 let

čt 17:15–18:45

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 2900 Kč

↑ sbalit

„Chytrá domácnost - IoT není nic ze sci-fi filmu, ani nic co by bylo dnes nedostupné pro každého, kdo se trošku snaží.“

Martin Škarecký, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen, pro ty, kteří chtějí zjistit teplotu, která je venku, bez toho, že by zvedli ***** ze židle. Tomuto se v dnešní době říká IoT (zkratka pro Internet of Things – internet věcí), kdy zařízení umístěné venku, musí přečíst venkovní teplotu, tu zpracovat a přenést do cloudu. Následně si jí člověk přes svůj prohlížeč v počítači přečte bez toho, že by se musel zvednou z tepla své židle.
Přesně toto a podobné úlohy se naučí řešit účastnící na tomtom kroužku.
Prostředky které k tomu budem používat ja platforma Arduino, embedded PC Raspberry PI a přenosové prostředí MQTT a WEB.

PC učebna vybavena 11 novými počítači s 24" LCD, Windows 10 Professional. Internet 200/200 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" LED). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Cíl a přínos kroužku: Zvládnutí základních úloh na platformě Arduino. Základní vedení dokumentace. Možná přijde i GIT.

Potřeby: Bylo by lepší kdyby účastníci měli doma platformu Arduino, ale není to nutné. Dále je potřeba: papír, tužka nebo schopnost ukládat si poznámky do mobilu nebo cloudu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: U účastníků se předpokládá že mají základní znalosti ovládaní PC (uložit/načíst soubor, změnit příponu). Umí pracovat s prohlížečem, dohledávat informace. Ví co je zip a co s ním (formát).

Informace o lektorovi: Kroužek je veden dvěma lektory: Martinem Škareckým a Radkem Neprašem. Oba lektoři dlouhodobě vedou kroužky v DDM s počítačovou tematikou. Živí se jako správci počítačových sítí a systémoví adminitrátoři. Programování a svět IoT patří mezi jejich koníčky. Jsou také certifikovaní pro vedení volnočasových kroužků.

ikonaIoT for geeks od 12 let

čt 18:45–19:30

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Když si "geek" v IT, tady jseš mezi svýmy.“

Martin Škarecký, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen pro pokročilé, kteří už o programování, ať embbeded nebo webovém, něco vědí.
Pokud umíte alespoň na úrovni pokročilého začátečníka C++, Python, a rádi byste se zapojili do vývoje běžících projektů (robot R.O.B.E.Š.E.K. – dákově řízený robot s přenosem telemetrie a obrazu, BC – hodiny připojené k internetu s velmi pokročilými funkcemi včetně webového rozhraní, HoN – systém měření kvality výuky pomocí přímé evaluace učástníky s přenosem po MQTT a interpratace na WEBu), těšíme se na vás.

PC učebna vybavena 11 novými počítači s 24" LCD, Windows 10 Professional. Internet 200/200 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" LED). 5.1 audio ozvučení. Místnost je klimatizována.

Cíl a přínos kroužku: Dokončení aspoň jednoho projektu do finální fáze F3.

Potřeby: Mozek, nadšení, píli a tah na branku

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Zkušenosti uvedené v popisu jsou podmínkou přijetí.

Informace o lektorovi: Kroužek je veden dvěma lektory: Martinem Škareckým a Radkem Neprašem. Oba lektoři dlouhodobě vedou kroužky v DDM s počítačovou tematikou. Živí se jako správci počítačových sítí a systémoví adminitrátoři. Programování a svět IoT patří mezi jejich koníčky. Jsou také certifikovaní pro vedení volnočasových kroužků.

ikonaOzoboti 7–9 let

po 14:20–15:50

↑ sbalit

„Naši Ozoboti hledají nové kamarády.“

Filip Reichel, lektor kroužku

Popis:

OZOBOT je malý robůtek, který je vybaven senzory. Umí se tak samostatně pohybovat po nakreslené čáře. Dokáže také přijímat instrukce v podobě barevných značek. Díky tomu se z něj stává skvělá pomůcka pro osvojení základů programování.
Kroužek je určen pro děti zajímající se o techniku a zejména počítače. Během roku zjistí, že počítač zdaleka není jen na hraní Minecraftu.
Hlavní náplň kroužku doplníme o výuku základů práce s PC (systém MS Windows 10).
Programování je stále atraktivnější disciplína, při které se děti dostávají k aktivnímu ovlivňování IT světa. Ozobot používá vizuální metodu programování, která je pro děti velmi vhodná.
Ukázka: https://www.youtube.com/watch?…

Díky finanční podpoře je kroužek zdarma.

PC učebna vybavena 11 novými počítači s 24" LCD, Windows 10 Professional. Internet 200/200 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" LED). 5.1 audio ozvučení. Místnost je klimatizována.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí ovládání a programování Ozobota a v obecné rovině základy algoritmického myšlení.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor je interním pedagogem DDM Praha 9. Počítačové kroužky vede od roku 1999. Má vystudovaný management volného času, pedagogické studium, bývalý akreditovaný tester ECDL. Podílí se na správě počítačové sítě DDM Praha 9.

ikonaProgramování her – projekty 12–16 let

pá 15:00–16:30

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Požitek z hraní hry, kterou sis udělal sobě na míru, tě posune na nový level.“

Jiří Müller, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro pokročilé programátory.
Z jakého konce uchopit programování? Třeba přes tvorbu her! Na kroužku navážeme na programovací znalosti z „Programování her – pokročilí“ (či „Programování her – začátečníci“ pokud skupina stihla probrat základ kódu) a budeme využívat naše schopnosti práce s programem GameMaker od společnosti YoYo Games Ltd k tvoření odvážnějších her. Vyzkoušíme si tvorbu individuálních projektů.
Ukážeme si jak hry dotáhnout až k vlastní publikaci. Rošíříme si obzory a plně se ponoříme do programování pomocí psaní kódu, který je založen na moderních programovacích jazycích (syntaxe jazyka C) a slouží jako brána do světa klasického programování.

PC učebna vybavena 11 novými počítači s 24" LCD, Windows 10 Professional. Internet 200/200 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" LED). 5.1 audio ozvučení. Místnost je klimatizována.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si vyzkouší celý postup vytvoření 2D hry až k její publikaci. Účastníci se naučí dělat pokročilé herní mechaniky s programem GameMaker. Účastníci si rozvinou schopnosti práce s počítačem a počítačovými programy. Získají pohled na svět videoher z technické stránky.

Potřeby: Znalost základů GameMaker kódu z kroužku Programování her - začátečníci nebo pokročilí. Funkční osobní emailová adresa účastníka, osobní USB flash disk pro případné zálohy a přesun práce z domova. Notes (A6) a propisku na poznámky a nákresy.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Přihlášením zákonný zástupce účastníka potvrzuje, že účastník zná základy práce v prostředí GameMakeru, zná psaní kódu a má osvojené základní znalosti PC a systému Windows. Účastník by měl umět: správu souborů (hledání, ukládání, přesouvání, kopírování, otevřít v programu, vlastnosti souborů), psát na klávesnici, základy v malování (otevření obrázku, uložení obrázku, nakreslení obrázku, změnit velikost obrázku) a užívání internetu (vyhledat obrázek, zkopírovat adresu stránky, uložit obrázek jako.). V případě potřeby bude účastníkovi nabídnut jiný kroužek na doplnění potřebných dovedností. Ukázky práce účastníků mohou být využity k propagačním účelům kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor je již druhou generací vyučujících GameMakeru v DDM na Proseku, sám chodil před 7 lety na takovýto kroužek. Od té doby se věnuje programování a informatice a nyní studuje na Fakultě informačních technologií ČVUT. Je nadšencem do herního vývoje a designu, dlouhodobě pomáhá s vývojem u úspěšného nezávislého francouzského studia SoulGame.

ikonaProgramování her – začátečníci 10–12 let

út 13:45–15:15

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si osvojit základy programování a navrhování videoher.“

David Lindovský, lektor kroužku

Popis:

V tomto kroužku se děti naučí používat programovací prostředí GameMaker, který jim umožní naprogramovat si dvourozměrnou hru, a poskytne jim zjednodušený náhled do světa programování videoher.
Po vysvětlení základů programu začneme postupně vytvářet jednoduchý svět s jednou postavou. Vyberete si žánr, příběh, vzhled postavy, dokonce můžete zvolit i vlastní hratelnost. Fantazii se meze nekladou.
Po implementování zásadních mechanik, budeme svět rozšiřovat a zaplníme ho obsahem. O hrách budeme diskutovat, společně řešit nastávající problémy a nakonec budeme finální produkt prezentovat ostatním.
Kroužek je ideální pro začátečníky v programování.

Cíl a přínos kroužku: Účastník bude umět základy programovacího jazyka GML a vytvoří vlastní herní projekt.

Potřeby: Blok nebo papír, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor je student vysoké školy, vyučuje v mateřské školce dramatický kroužek a angličtinu, vystudoval gymnázium, od mladého věku se věnoval počítačům a videohrám. Pracoval v Quality Assurance týmu Warhorse Studios s.r.o.

ikonaRobotika Vex IQ 1 10–12 let

út 15:30–17:00

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1650 Kč

↑ sbalit

„Přijďte proniknout do světa robotiky.“

Vojtěch Lukeš, lektor kroužku

Popis:

Z důvodu zvýšeného zájmu jsme pro Vás připravili další kroužek robotiky. Stejný obsah, stejný lektor, stejná zábava!
Informace a přihlášení zde: Robotika Vex IQ 2.

Na kroužku Vex IQ robotiky se fantazii meze nekladou. Budeme řešit jak samotnou konstrukci robota, aby splňoval požadavky na správnou funkčnost, tak i jeho následné programování.
Uživatelsky přívětivé rozhraní Vex IQ Blocks (podobný princip blokového programování jako Scratch, Lego Mindstorms..) je vhodné i pro začátečníky. K potřebám kroužku máme k dispozici dostatek stavebnic Vex IQ, takže potřeba bude si přinést pouze flash disk k případnému dokončení programu doma.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku si rozvine logické přemýšlení, bude umět sestavit a naprogramovat jak jednoduché, tak i složitější roboty. Dále si účastník kroužku rozvine manuální zručnost, schopnost pracovat v teamu a rozplánovat si práci a dodělat ji do konce.

Potřeby: Flash disk

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Vex robotiky v polytechnických hnízdech, student fakulty strojní ČVUT.

ikonaZáklady programování 9–11 let

st 14:30–16:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Zábava s počítačem a roboty.“

Filip Reichel, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro začínající programátory.
Během roku si vyzkoušíte několik forem programování – s fixou na papíře, v blokovém schématu a příkazech. Využijeme i roboty jako Ozobot, Lego Mindstorms, VexIQ.
Našim cílem bude pochopit podstatu algoritmizace a mít radost z programů – výsledků naší práce. Ukázat různé přístupy/formy v programování určené pro děti.
Pracovat budeme hodně i ve skupinkách, abychom si procvičovali soft skills jako: komunikační dovednosti, kooperace, řešení konfliktů a vyjednávání, aktivní přístup a jiné.
V dalších letech bychom rádi nabídli pokračující kroužky, kde se budou získané dovednosti dětí dále rozvíjet.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budu vědět, co znamená programování, umět progamovat v několika aplikacích. Pochopí strukturu a hlavní vlastnosti/možnosti programu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor je interním pedagogem DDM Praha 9. Počítačové kroužky vede od roku 1999. Má vystudovaný management volného času, pedagogické studium, bývalý akreditovaný tester ECDL. Podílí se na správě počítačové sítě DDM Praha 9.

3d-modelovani-a-tisk-pokrocili 3d-modelovani-a-tisk-zacatecnici iot-cloud-raspbery-pi-zacatecnici iot-for-geeks ozoboti programovani-her-projekty programovani-her-zacatecnici robotika-vex-iq zaklady-programovani

Prosek – Příroda

ikonaChovatel 1 7–12 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.).
Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 2 7–12 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.).
Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 3 10–15 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.).
Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 4 10–15 let

po 18:00–19:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.).

Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 5 7–12 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 6 7–12 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 7 10–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 8 10–15 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství pro pokročílé 1 9–12 let

čt 15:00–16:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijď poznávat zvířata a zažij spoustu legrace i dobrodružství s novými kamarády.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro starší děti, které již nějakou zkušenost s chovem zvířátek mají a rády by se dozvěděly více o chovu a také odchovu terarijních a akvarijních zvířat, ptáků, savců a bezobratlých.

Účastníci si velmi prohloubí své znalosti a dovednosti při zařízení chovných nádrží i klecí. Poznají rovněž základy ekologie a prostředí kolem sebe a naučí se rozpoznávat rozmanité druhy zvířat na světě.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se umí postarat o náročnější druh zvířátka (želva, agama, ježek). Zná jeho potřeby k chovu (teplota, potrava, rozměry ubikace apod..). Umí vyrobit jednoduché chovatelské zařízení (domečky, úkryty, misky, palandy, prolézačky). Rozpoznává zvířata kolem sebe (ve městě i v biotopech), zná exotické zvířata a ví, jaké druhy se v ČR dají doma chovat. Dokáže bezpečně manipulovat s druhy zvířat chovaných na kroužku (manipulace s ježkem, hadem, ještěrem apod.).

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství pro pokročílé 2 10–15 let

čt 16:30–18:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijď poznávat zvířata a zažij spoustu legrace i dobrodružství s novými kamarády.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro starší děti, které již nějakou zkušenost s chovem zvířátek mají a rády by se dozvěděly více o chovu a také odchovu terarijních a akvarijních zvířat, ptáků, savců a bezobratlých.

Účastníci si velmi prohloubí své znalosti a dovednosti při zařízení chovných nádrží i klecí. Poznají rovněž základy ekologie a prostředí kolem sebe a naučí se rozpoznávat rozmanité druhy zvířat na světě.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se umí postarat o náročnější druh zvířátka (želva, agama, ježek). Zná jeho potřeby k chovu (teplota, potrava, rozměry ubikace apod..). Umí vyrobit jednoduché chovatelské zařízení (domečky, úkryty, misky, palandy, prolézačky). Rozpoznává zvířata kolem sebe (ve městě i v biotopech), zná exotické zvířata a ví, jaké druhy se v ČR dají doma chovat. Dokáže bezpečně manipulovat s druhy zvířat chovaných na kroužku (manipulace s ježkem, hadem, ještěrem apod.).

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaPřírodovědec 10–14 let

čt 17:00–18:30

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Pod okem lupy!“

Tomáš Míka, lektor kroužku

Popis:

Pojď s námi objevovat nejrůznější zákoutí přírody! Provedeme Tě čtyřmi ročními obdobími.

Poznáš NAŠI krajinu od živočichů, přes rostliny až do hlubin naší země. Objevíš, jak roste ředkvička či co potřebuje mravenec k životu.

Navštívíš zajímává místa v Praze a okolí. V rámci kroužku si vyrobíš např. svíčku, lidové dekorace či ptačí budku nebo krmítko pro ptáčky a spoustu jiných zajímavých věcí.

Neváhej a pojď s námi poznávat tajemství.

Cíl a přínos kroužku: Zná zásady pohybu v přírodě a ochrany přírody. Ví jak správně třídit odpad. Zná postup, jak se pěstuje zelenina a chovají domací zvířata. Dovede zacházet s jednoduchým nářadím jako je kladivo, rýč, motyka. Deník malého přírodovědce.

Potřeby: přezůvky, svačinu, vybavení dle výletů které bude vždy včas specifikované.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výlety a odborné exkurze nejsou v ceně kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor Tomáš je odborník v oboru zemědělství a lesní techniky. Má zkušenosti z pedagogické činnosti na Střední zemědělské škole. Působil ve výzkumném ovocnářském ústavu. Nyní je chovatelem hospodářských zvířat podle tradičních hodnot.

ikonaVěda je zábava 9–11 let

st 14:30–15:30

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Pro všechny malé vědátory!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek pro všechny zvídavé a nadšené vědce (děti ve 3. – 5.třídě základní školy). Základem programu kroužku jsou jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Hravou formou se seznámíme se základními fyzikálními principy, ukážeme si, jak se dá využít zdánlivě obyčejný materiál, a zjistíme, kolik překvapení se skrývá v obyčejné kuchyni. Většinu pokusů si děti vyzkouší sami, díky čemuž intuitivně pochopí základní fyzikální principy bez vzorečků a učebnic.

Cíl a přínos kroužku: Děti porozumí základním příroním jevům a fyzikálním zákonitostem.

Potřeby: Penál - psací potřeby, nůžky, lepidlo.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již šestým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9.

chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatelstvi-pro-pokrocile chovatelstvi-pro-pokrocile prirodovedec veda-je-zabava

Prosek – Sport

ikonaAerobik dospělí od 18 let

út 18:30–19:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zacvičit, uvolnit se a protáhnout se. Cvičení bereme vážně, ale s úsměvem :)“

Zuzana Tejnorová, lektorka kroužku

Popis:

Aerobik je cvičení pro všechny věkové skupiny i různé stupně pokročilosti. Cvičební lekce obsahuje aerobní část pro zvýšení kondice a vytrvalosti, též se zaměřujeme na pravidelné posilování, které nejen formuje tělo, ale pomáhá i ke správnému držení těla (posilujeme ochablé svaly, protahujeme zkrácené svaly).

K posilování využíváme činky, rubber-bandy, ručníky ale i váhu vlastního těla, a zařazujeme i kruhové tréninky. Závěr káždé hodiny obsahuje nezbytné protažení.

Cíl a přínos kroužku: Po celý rok se účastníci budou snažit o zvýšení fyzické kondice, zlepšení své vytrvalosti, posílení svalstva a celkové protažení těla se zaměřením na jeho správné držení. Po absolvování kroužku bude mít každý zažité správné zahřívací a protahovací cviky, které jsou vhodné i při jiných sportovních aktivitách. Bude umět názvosloví a běžné aerobní kroky. Zároveň během cvičení dojde k uvolnění od stresu a jiných běžných starostí. Po cvičení odcházejí cvičenky příjemně unavené a protažené

Potřeby: Vhodnou obuv se světlou či non-marking podrážkou, vhodné pohodlné oblečení, ručník, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kurz se koná ve malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Vstup do tělocvičny a šaten je vlevo od hlavního vchodu do gymnázia.

Informace o lektorovi: Lektorka má s vedením Aerobiku více než 20letou praxi, podloženou absolvovaným kurzem IFAA pro instruktory Aerobiku. Dále je také absolventkou kurzu pro pedagogy volného času.

ikonaAikido děti 10–14 let

út 17:30–19:00
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2600 Kč
2 pololetí: 2600 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zacvičit a uvidíte, že vás aikido bude bavit a stane se součástí vašich životů“

Pavel Šípek, lektor kroužku

Popis:

Aikido je japonské bojové umění, jeho historické kořeny jsou velmi starého data. Bylo vytvořeno ze starého samurajského umění boje beze zbraně, zvané aikidžucu, existovalo již v 9. století. Zakladatelem tohoto bojového umění je Morihei Ueshiba.

Aikido má velmi elegantní techniku, která je zcela založena na využití síly a reakcí protivníka. Je relativně nenáročné na svalovou sílu. Proto ho s úspěchem cvičí i ženy, děti a také staří lidé. Aikido je založeno na různých pákách, vychýleních a znehybnění útočníka. Techniky jsou zaměřeny na to, aby se člověk ubránil nejen jednotlivci, ale i skupině. Člověk je schopen se ubránit neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi.

Cílem Aikido je dosáhnout harmonie fyzické síly s duševní silou, aby mohla být rozvíjena a smysluplně využívána. Celý význam Aikido může pochopit jen ten, kdo Aikido cvičí.

Cíl a přínos kroužku: Cvičenec se chová podle etiky v dojo. Osvojil si základní pády, kroky a přechody mezi různými polohami v aikido. Naučil se základní techniky a dokáže je aplikovat na oponenty s různým somatotypem. Je připraven na zkoušky svého příslušného technického stupně. Cvičenci jsou schopni na některé akci předvést krátkou ukázku aikido.

Potřeby: Na první hodiny stačí tepláky a triko s dlouhým rukávem, cvičí se na boso. Do druhého pololetí je vhodné pořídit si kimono. Přezuvky (pantofle). No a samozřejmě nesmí chybět dobrá nálada.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 80 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Kroužek vedou dva lektoři, kteří se v různém rytmu střídají. Někdy vedou hodinu oba najednou. Pavel Šípek je učitelem tělocviku, aktivně běhá a plave. V aikido je držitelem 2.danu Aikikai. Jaroslav Lubas se věnuje rozličným sportům, zejména horské turistice a lezení všeho druhu. Zajímá se o kondiční tréninky a cvičení s vlastní vahou. V aikido je držitelem 2. danu Aikikai

ikonaAikido dospělí od 15 let

út 19:00–21:00
čt 19:00–21:00

1. pololetí: 3500 Kč
2 pololetí: 3500 Kč
celý rok: 6600 Kč

↑ sbalit

„Přijďte se zocelit! Máte zde možnost fyzického růstu i v pokročilejším věku.“

Petr Kubec, lektor kroužku

Popis:

Aikido patří mezi nejmladší bojová umění. Ústřední ideou je užití koordinované síli v harmonii s požadavky a okolnostmi boje. Má velmi elegantní techniky, které jsou založeny na využití síly a reakcí protivníka.

Je relativně nenáročné na svalovou sílu, proto je vhodné nejen pro muže, ale i pro ženy, děti a starší adepty. To v praxi dokazují lidé, kteří cvičí v našem dojo. Hlavní cíl aikidó lze přiblížit následujícím citátem:
„Vybojovat tisíce bitev a tisíckrát zvítězit – to ještě není nejvyšší metou válečníka. Avšak podrobit si nepřítele bez boje, toť v pravdě vrchol umění“ (Sun-c´)

Cíl a přínos kroužku: Cvičenec se na kroužku chová podle etiky v dojo. Po celý rok se připravuje na zkoušky svého příslušného technického stupně. Cvičenec je schopen na některé akci předvést krátkou ukázku aikido. Zároveň se zlepší orientace v mezních situacích, kondici, výdrž a pohybové dovedností.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 110 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor dosáhl 2. danu v aikidu. Prakticky každý den cvičí pod různými učiteli z ČR i zahraničí. Každoročně se účastní stáže v Ženevě ve Švýcarsku. Lektor vede kroužek Aikido pro dospělé v našem DDM Praha 9 už přes 6 roků. Taktéž je držitelem certifikátu pro pedagogy volného času.

ikonaBadminton přípravka 10–14 let

po 14:30–15:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Z přípravky do soutěžního týmu.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Badminton je nejrychlejší raketový sport na světě díky profesionálním hráčům, kteří dokážou úderem raketou dát košíčku rychlost přes 450 Km/h. Navíc se badminton řadí mezi olympijské sporty a velké oblibě se těší i mezi širokou veřejností díky své jednoduchosti.

Zaujali jsme Vás počátečními řádky? Tak se přihlašte na náš kroužek. Naučíme vás správné držení rakety, základní údery od podání až po smeč. K těmto úderům se naučíte i správný pohyb po kurtu při dvouhře a čtyhře. A přestože je badminton sportem hlavně pro jednotlivce, tak na našem kroužku si osvojíte i spolupráci s ostatními hráči, kterou následně využijete při hraní čtyřhry. Ti nejlepší pak v dalším školním roce mají šanci se posunout do kroužku Badminton soutěže a reprezentovat DDM Praha 9 na badmintonových turnajích.

Těšíme se na Vás na kurtech BB Areny v Letňanech.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se nejprve naučí správně držení rakety a práci s ní. Poté se naučí podání a osvojí si správný pohyb po kurtu. Po zvládnutí tohoto všeho přijdou na řadu základní údery forhand a backhand od nichž je to kousek ke složitějším úderům typu klír, drop, lob, smeč, drajv. Kromě techniky se děti seznámí se zásady Fair Play, jako je omluva za "prasátko" či uznání míčku spadlého jen malou částí na čáru. Během čtyrhry zapracují na týmové spolupráci a společné taktice. Vše naučené poté účastník uplatní při záverečném celoloměsíčním květnovém turnaji ve dvouhře a čtyhře.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, badmintonovou raketu (nejlépe značky Yonex, Babolat, FZ Forza, Victor, Head, Prokennex) + kvalitní plastové košíčky (nejlépe žluté Yonex mavis 350 s modrým proužkem), sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek probíhá na kurtech číslo 8 až 11 v BB areně v Letňanech. Lektor si děti vyzvedne před vstupem na tyto kurty. Adresa sportcentra v odkazu http://www.bbarena.cz/kontakt/

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již šestým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaBasketbal 8–12 let

pá 17:00–18:00

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„Pojďte se věnovat basketbalu, sportu, který má v USA více jak 100 letou tradici.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nevíte, jak pravidelně trávit svůj páteční volný čas? Co třeba ve společnosti celosvětově oblíbené a poměrně nenáročné míčové hry jménem basketbal?

Na našem kroužku to platí dvojnásobně, protože je uzpůsoben k tomu, aby si jej stejně dobře užili úplní začátečníci i zkušení jedinci.

Zaujal vás tento kroužek? Výborně, lektor se na vás bude těšit na basketbalu, olympijském sportu, který vznikl v USA před více než 100 lety.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí základní herní dovednosti jako je dribling, střelba z místa a střelba v běhu tzv. "dvojtakt." Osvojí si přihrávky vzduchem i o zem. Vyzkouší si různé obranné a útočné taktiky. Zapracují na týmové komunikaci a spolupráci. Taktéž se seznámí se zásadami FAIR PLAY. Toto vše pak uplatní při hře klasického zápasu na dva koše, tak i při hře tzv. " Street Basketbalu" na jeden koš.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin. (Lze mít vlastní míč o velikosti číslo 5. Menší velikosti jsou pro předškoláky a větší pro dospělé).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již šestým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaDiscgolf 12–17 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 800 Kč
2 pololetí: 800 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Vyzkoušejte sport, který je opravdu pro každého.“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím diskem, odvozeným z klasického golfu. Vznikl v 70. letech v USA a získává stále více příznivců na celém světě.

Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů – tedy hodů. Hraje se v parcích, jen místo jamek je použit speciální koš s řetězy. Podobně jako v golfu používají hráči různé hole, i v discgolfu může hráč volit z různých gramáží disku a dosahovat tak rozdílné kombinace jeho doletu, stability a ovladatelnosti.

Discgolf může hrát každý. Je to ideální sport pro celou rodinu. Diskem se naučíte házet za pár minut a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické zdatnosti – stačí si jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti a můžete soutěžit. Navíc tento sport není finančně náročný – kromě disku nepotřebujete žádné další náčiní.

Cíl a přínos kroužku: Discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od běžných starostí. Zároveň zlepšuje koncentraci dětí.

Potřeby: Sportovní oblečení, pití, obuv do parku nebo do tělocvičny. Disk, který dítě obdrží v ceně kroužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: V letních měsících (září-říjen, duben-červen) se lektorka s dětmi sejde v 16:00 před Domem dětí a mládeže Praha 9. V zimních měsících (listopad-březen) se lektorka s dětmi sejde v 16:00 v Sokolovně na Proseku.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již šestým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Discgolfu se věnuje od roku 2012 a je aktivním hráčem 1. ligy české discgolfové asociace.

ikonaDiscgolf tým 12–17 let

út 16:00–17:00
čt 16:30–19:00

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 3500 Kč

↑ sbalit

„Ať to lítá!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Tento kroužek je vhodný pro děti, které již hrají discgolf nejméně rok a mají zájem se v tomto sportu více zdokonalit a jezdit na turnaje.
Na kroužku se budeme věnovat pilování základních technik, ale nevynecháme ani trénink složitějších hodů. V úterý nás čeká trénování hodů a ve čtvrtek zúročíme to co jsme se naučili prostřednictvím hry na hřišti Krejcárek. V zimě místo tréninků na hřišti zařadíme posilovací kruhový trénink, abychom nezlenivěli. Za rok společně vyrazíme na pár turnajů (jednodenních a určitě i jeden víkendový).

V letních měsících (září-říjen, duben-červen) probíhá trénink venku – v úterý za benzínkou Shell na Proseku, na louce a ve čtvrtek na hřišti na Krejcárku (společná doprava z Proseka).

V zimních měsících (listopad-březen) se úterní trénink bude konat v Sokolovně na Proseku a čtvrteční trénink v DDM Praha 9, který bude zkrácen pouze na hodinu.

Cíl a přínos kroužku: Discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od běžných starostí. Zároveň zlepšuje koncentraci dětí.

Potřeby: Sportovní oblečení, pití, obuv do parku nebo do tělocvičny. Disky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již šestým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Discgolfu se věnuje od roku 2012 a je aktivním hráčem 1. ligy české discgolfové asociace.

ikonaFlorbal přípravka 7–10 let

st 15:30–16:30

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„Z přípravky do soutěžního týmu.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Florbal je mezi dětmi velmi oblíbeným sportem, se kterým se již několikrát potkali ve školách při výuce tělesné výchovy, neboť se jedná o týmový sport s minimálními náklady při němž děti sportují v kolektivu. Navíc naučit se jej včetně pravidel není nijak výrazně obtížné.

Pokud se chceš florbalu více věnovat, tak se přihlaš na náš kroužek. Začneme u práce s florbalkou, poté přejdeme k přihrávkám, od nich se přes střelbu dostaneme až k různým herním kombinacím ve skupinách a od nich už je to jen kousek k samotné hře.

V průběhu školního roku se možná zúčastníme nějakého florbalového turnaje. Nakonec pokud ti již tento kroužek nebude výkonostně stačit tak se můžeš přesunout do poloprofesionálního florbalového kroužku v DDM PRAHA 9 nebo rovnou zkusit štěstí v nějakým profesionálním florbalovém klubu.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se na kroužku naučí ovládat florbalku bekhandovou i forhendovou stranou, zvládne vedení míčku za chůze i v běhu. Osvojí si zpracování míčku florbalovou holí i tělem a jeho následné odehrání spoluhráči a to jak po zemi tak vzduchem. Ovládne střelbu z místa, z běhu, vzduchem i po zemi, ale hlavně si zlepší kordinaci celého těla a naučí se spolupracovat v kolektivu vrstevníků.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, florbalku, sportovní oblečení a dostatek tekutin (lze mít i vlastní míček, avšak jiné než bílé barvy!)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek probíhá na kurtech číslo 14 až 18 v BB areně v Letňanech. Lektor si děti vyzvedne vždy u šaten. Adresa sportcentra v odkazu http://www.bbarena.cz/kontakt/

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již šestým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaFutsal přípravka 7–10 let

út 17:30–18:30

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„Futsal není jen sport, futsal je vášeň a životní styl.“

Jan Šimon, lektor kroužku

Popis:

Futsal je sport, který až v posledních letech pomalu, ale jistě nabírá na popularitě. Futsal se hraje v hale, díky tomu se neřeší venkovní počasí a může se hrát kdykoliv. Od fotbalu se liší několika pravidly, tím nejznatelnějším je menší a těžší balon, díky kterému se lépe naučíš ovládat techniku vedení míče. Díky malému prostoru, na němž se hraje zapracuješ na motorice svého těla. Celkově je Futsal ve všem rychlejší než velký fotbal.

Z tohoto kroužku se pak na doporučení lektora můžeš přesunout do poloprofesionálního futsalového kroužku v DDM PRAHA 9, kde je potřebná větší výkonostní úroveň nebo rovnou zkusit štěstí v nějakém profesionálním futsalovém klubu.

Cíl a přínos kroužku: Děti sport baví, rádi se k němu vracejí, mají touhu jít na hřiště i mimo kroužky. Hlavní náplní je hra v menším počtu hráčů, kdy padá hodně branek, což je pro děti nejdůležitější. Jejich radost ze vstřelené branky je čistá a opravdová. Mimo to je důležitou náplní motorika a koordinace těla, kterým se budou učit nejen při hře, ale i při dalších cvičeních.

Potřeby: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor se fotbalu věnuje již 20 let, futsalu se pak věnoval 10 let. Prošel dorosteneckými fotbalovými ligami, ve futsale pak hrál juniorské nejvyšší soutěže a dosáhl na několik medailí, včetně na mistrovský titul, a to jako hráč i jako trenér. Zároveň byl v kádru české futsalové reprezentace do 19 let. V DDM pracuje v pozici lektora třetím rokem. Má platnou trenérskou licenci "C" a absolvovaný kurz pedagoga volného času.

ikonaFutsal soutěže 10–14 let

út 18:30–19:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Jeden za všechny, všichni za tým!“

Jan Šimon, lektor kroužku

Popis:

Rádi byste hráli futsal pravidelně a ještě se každý měsíc zúčastnili nějakého turnaje a zahráli si tak soutěžní zápasy v nichž o něco jde?

Pokud jste odpověděli ano, tak vás rádi uvítáme na tomto našem kroužku. Zde zapracujete na zlepšení svých stávajících futsalových dovedností jako je týmová taktika, automatické návyky během v útočné i obranné hry. Toto vše ve stálém týmovém kolektivu, kde každý svými dovednostmi a vlastnostmi pomůže ke svělé týmové náladě a sportovním výsledkům.

Cíl a přínos kroužku: Účastník na kroužku aplikuje do hry všechny základní dovednosti získané na loňském kroužku futsalu. Kvalitní přihrávky se častěji dostanou k adresátovi, zlepšená střelba málokdy půjde mimo branku, sebrat míč soupeři nebo jej obehrát už nebude tvrdým oříškem. Navíc toto vše účastník zvládne během soutěžního zápasu, tedy v situaci, kdy už jde o něco.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení, dostatek tekutin

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění, startovné na turnajích, soutěžní dres pro každého účastníka.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor se fotbalu věnuje již 20 let, futsalu se pak věnoval 10 let. Prošel dorosteneckými fotbalovými ligami, ve futsale pak hrál juniorské nejvyšší soutěže a dosáhl na několik medailí, včetně na mistrovský titul, a to jako hráč i jako trenér. Zároveň byl v kádru české futsalové reprezentace do 19 let. V DDM pracuje v pozici lektora třetím rokem. Má platnou trenérskou licenci "C" a absolvovaný kurz pedagoga volného času.

ikonaInline a ledové bruslení-ZRUŠENO 8–12 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Sklouzni se, svez se, (za)hraj si.“

Nina Beznosková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek bruslení je pro děti, které se teprve s bruslemi seznamují. V teplých měsích se budeme společně učit jezdit na inline bruslích a v zimních měsících využijeme ledovou plochu a naučíme se bruslit na ledě.

Mezi základní techniky patří jízda vpřed, vzad, přešlapování popředu, pozadu, brzdit. Zahrajete si hry, které budou plné zábavy.

Vyzkoušíte si sporty na bruslích jako je rychlobruslení, lední či inline hokej a netradiční sport ringette a další. Na konci roku si vyzkoušíme ledovou olympiádu.

Cíl a přínos kroužku: Žák umí jízdu vpřed, vzad, přešlapování na obě strany, brzda.

Potřeby: vlastní in-line brusle, prosinec/ leden - lední brusle, helma, chrániče na kolena, lokty a zápěstí. Oblečení dle počasí.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Nina pracuje v DDM druhým rokem, má více jak dvacetileté zkušenosti z vedení skautů od dětí až po dospělé. V posledních letech se zabývá rozvojem osob z pohledu soft skill pomocí dramatické výchovy. Je amaterský herec a nebojí se žádné výzvy a nejen na jevišti, ale i mimo. Nedílnou mou součástí jejího života je lední hokej, kterému se věnuji od svých 7 let.

ikonaJóga pro radost 6–10 let

pá 17:00–18:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Cvičení je radost.“

Michala Radotínská, lektorka kroužku

Popis:

Během jednotlivých lekcí se budeme učit různé jógové pozice, ve kterých si protáhneme tělo, zpevníme svalstvo a zlepšíme celkové držení těla. Naučíme se i správně dýchat a relaxovat. Odpočinek je v dnešní době mnohdy opomíjený a přitom vede ke správné regeneraci oganismu.

Během lekcí se na sebe budeme usmívat a navodíme si tak příjemnou a pohodovou atmosféru. Pochválíme se za každý podařený cvik, abychom posílili své sebevědomí a těšili se ze svých úspěchů. Lekce si zpestříme jógovými hrami a občas si něco vymalujeme.

Cíl a přínos kroužku: Zvládnutí techniky jógových pozic pro děti. Posílení svalů, protažení šlach, lepší pohybová koordinace. Umění relaxace pomocí různých forem dechu. Pozitivní mysl a eliminace stresu.

Potřeby: Pohodlné oblečení, pití a dobrou náladu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka sama ráda cvičí jógu a chce tuto svou radost předat i dětem na kroužku, protože jóga je inspirující a pomáhá navodit příjemný pocit ze sebe sama. Lektorka prošla studiem pedagogiky volnočasových aktivit a v současné době se připravuje na akretitovaný kurz cvičení dětské jógy.

ikonaLakros a jiné netradiční sporty 10–14 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„Netradíční zážitek? Jedině s netradičními sporty“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Omrzeli vás klasické sporty jako fotbal a vybíjená? Na tomto kroužku se s těmito sporty nepotkáte, ale zato vás čekají jiné sporty a to poměrně netradiční.

Jsou jimy už zmíněný Lakros, ale také Tchouckball, Americký fotbal, Ringo, Ultimate či Discgolf.

Zmíněné sporty se naučíme hrát na více než základní úrovni, díky čemuž si tak ke konci školního roku budeme moci zahrát mezi sebou několik turnajů v těchto sportech.

Cíl a přínos kroužku: Na kroužku si osvojíme základní činnosti, jako je práce s lakroskou, chytání a odhoz míče nebo talíře. Naučíme se spolupracovat ve dvojicích za pomoci různých herních cvičení na zlepšení přihrávek, střelby nebo obranné a útočné hry. Seznámíme se s pravidly jednotlivých sportů, zásadami správného chování k ostatním, ať už se jedná o spoluhráče nebo protihráče. Na závěr školního roku nás pak čeká celoměsíčnáí turnaj, kde předvedeme své dovednosti v daných sportech.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již šestým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaMíčové hry 8–12 let

st 14:15–15:15

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Tak neváhej a skoč! ... na kroužek míčovek.“

Alexandra Vaníčková, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě kolektivní míčové hry a nevíš, jaký si vybrat? Chceš své hranice a dovednosti posunout dál a vyřádit se v kolektivu? Tak přijď za námi na kroužek míčových her. Zkusíme si fotbal, florbal, basketbal, házenou a volejbal. Začátečníky seznámíme se základy sportů. Pro pokročilé máme připravená složitější cvičení. Určitě si každý přijde na své :) Na kroužku se určitě zdokonalíš jak samostatně tak i v týmové hře.

KROUŽEK ZAČÍNÁ AŽ 7. 10. 2020

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí základy v uvedených sportech a zvýší si povědomí o pravidlech. Naučí se pracovat v týmu a také sami za sebe. Pravidelnými rozcvičkami a přípravnými hrami rozvinou pružnost a obratnost těla.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: KROUŽEK ZAČÍNÁ AŽ PRVNÍ STŘEDU 7. 10. 2020 Kroužek probíhá v tělocvičně Sokol Prosek. Lektorka si děti vyzvedne před vchodem do sokolovny a až poté odchází společně do šaten.

Informace o lektorovi: Lektorka je profesionální fotbalistka týmu AC Sparta Praha a také hráčka národního fotbalového týmu. Kromě fotbalu má blízko i k dalším klasickým míčovým sportům, které by ráda prostřednictvím tohoto kroužku děti naučila.

ikonaMini Futsal 13–17 let

út 19:30–20:30

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Fotbal/Futsal za každého počasí a se stejnou partou.“

Jan Šimon, lektor kroužku

Popis:

Kroužek mini Futsalu je určen pro starší děti, které již s míčem umějí zacházet a chtějí se si zahrát pravidelně ve stále partě a bez obav z nepříznivého počasí.

Na kroužku se děti budou primárně věnovat samotné hře. Menší časový prostor z každé hodiny bude věnován různým cvičením na zlepšení jednotlivých herních technik, jako jsou přihrávky, střelba nebo vedení míče. Zápasy budou probíhat nejčastěji v režimu 3 proti 3.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem kroužku je aktivní strávení volného času ve stálém kolektivu bez obav z špatného počasí. Z kroužku si účastníci odnesou radost z pohybu, povědomí o FAIR PLAY hře a samozřejmě zapracují na zlepšení své herní techniky zejména díky většímu prostoru pro samotnou hru.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení, dostatek tekutin

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor se fotbalu věnuje již 20 let, futsalu se pak věnoval 10 let. Prošel dorosteneckými fotbalovými ligami, ve futsale pak hrál juniorské nejvyšší soutěže a dosáhl na několik medailí, včetně na mistrovský titul, a to jako hráč i jako trenér. Zároveň byl v kádru české futsalové reprezentace do 19 let. V DDM pracuje v pozici lektora třetím rokem. Má platnou trenérskou licenci ""C"" a absolvovaný kurz pedagoga volného času.

ikonaModerní gymnastika mladší 1 4–7 let

út 14:30–15:15

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Eliška Macková, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krásný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných.

Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla a s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Při protahování je kladen důraz na postupné rozvolňování svalů a zvláště na správné provedení. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčiní, aby si děti zafixovaly správné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí, jak správně dělat např. kotoul či most. Budeme se učit správné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy, /kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní či dá použít měkkčí horolezecké lano), pití, sponky a gumičky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, která vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti, jak na pozici závodnice, tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderní gymnastiky a kurz první pomoci či kurz cvičitele lyžování.

ikonaModerní gymnastika mladší 2 4–7 let

út 15:15–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Eliška Macková, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krásný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných.

Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla a s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Při protahování je kladen důraz na postupné rozvolňování svalů a zvláště na správné provedení. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčiní, aby si děti zafixovaly správné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí, jak správně dělat např. kotoul či most. Budeme se učit správné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy, /kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní či dá použít měkkčí horolezecké lano), pití, sponky a gumičky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, která vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti, jak na pozici závodnice, tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderní gymnastiky a kurz první pomoci či kurz cvičitele lyžování.

ikonaPohybovky 4–6 let

čt 15:30–16:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chutě skoč a vyskoč si pro sportovní kroužek pohybových her, kde tě radost nemine.“

Romana Spišáková, lektorka kroužku

Popis:

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her, při kterých se děti pobaví, lehce zasportují (drobné běhání..), naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu. Na začátku kroužku bude vždy rozehřátí, protažení, pak si budou děti společně s lektorem hrát hry a nakonec se pořádně protáhnou aby jejich svaly byly připravené a odpočinuté.

Cíl a přínos kroužku: Lepší komunikace mezi dětmi, fyzická zdatnost, motorika, děti se naučí nové hry, které si mohou zahrát s rodinou či kamarády.

Potřeby: Dobrou náladu, sportovní obuv a oblečení do tělocvičny, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek trvá čistého času 50 minut. 5 minut po uvedeném začátku a 5 minut před uvedeným koncem slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektorka patří do početné rodiny, kde vymýšlení sportovních a jiných her je její každovíkendovou aktivitou. Ráda vymýšlí různé sportovní aktivity pro děti, u kterých se pobaví i zapotí. Baví ji běh, plavání a sportovní hry. Lektorka je zapsána na pedagogický kurz na podzim 2020.

ikonaSportovní hry mladší 6–10 let

pá 16:00–17:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„S míčem, kroužkem či talířem s tím vším se naučíme hrát.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nemáte vyhraněný oblíbený sport a zároveň se sportováním chcete začít?

Super, protože přesně pro Vás je kroužek sportovních her – mladší. Zde se totiž naučíte několik různých sportů od známých po méně známé sporty, kde nepotřebujete míč.

Navíc všechny sporty, kterým se na kroužku budeme věnovat, se naučíme úplně od začátku. Krůček po krůčku se propracujeme od činností jednotlivců, přes činnosti dvojic až k samotnému hraní v týmech.

Cíl a přínos kroužku: Děti si na kroužku vyzkouší většinu míčových a jiných her. Aby si však pořádně zahrály, musí se naučit specifické činnosti ke každému sportu, jako jsou nahrávky, střelby, spolupráce ve dvojicích a v týmu. Naučí se také různé netradiční hry jednotlivých sportů, které jsou vhodné při menším počtu hráčů. Toto vše uplatní během květnového celoměsíčního turnaje.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již šestým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaSportovní hry nejstarší 13–17 let

st 19:30–20:30

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Za míčem, kroužkem či talířem poběžíme společně.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nemáte žádný vyhraněný sport, protože Vás sport baví všeobecně a rádi si jej zahrajete v kolektivu? Zvládáte základní dovednosti několika sportů a chcete se maučit i ty těžší?

Pojďte tedy sportovat s námi na náš kroužek. Zahrajeme si desítku sportů v nichž si všechny základní dovednosti zdokonalíme. Budeme se tak moci více věnovat taktice, správnému uvolnění, pohybu bez míče, předvídatenosti pohybu soupeře atd. Toto vše uplatníme během hraní každého sportu, obzvláště na konci roku při celokvětnovém turnaji.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku budou věnovat různým sportům od klasického volejbalu a fotbalu přes méně hranou házenou a basketbal až po netradiční lakros a ringo. U všech hraných sportů si vytvoří automatické návyky spojující práci s míčem jako jsou přihrávky, uvolnění se do prostoru a střelba. Toto vše navíc v rychlosti, tak aby se jejich hra co nejvíce podobala hře profesionálů.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Děti se na kroužku budou věnovat různým sportům od klasického volejbalu a fotbalu přes méně hranou házenou a basketbal až po netradiční lakros a ringo. U všech hraných sportů si vytvoří automatické návyky spojující práci s míčem jako jsou přihrávky, uvolnění se do prostoru a střelba. Toto vše navíc v rychlosti, tak aby se jejich hra co nejvíce podobala hře profesionálů.

ikonaSportovní hry starší 8–12 let

čt 17:00–18:00

1. pololetí: 800 Kč
2 pololetí: 800 Kč
celý rok: 1400 Kč

↑ sbalit

„Za míčem, kroužkem či talířem poběžíme společně.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nemáte žádný vyhraněný sport, protože Vás sport baví všeobecně a rádi si jej zahrajete v kolektivu? Zvládáte základní dovednosti několika sportů a chcete se maučit i ty těžší?

Pojďte tedy sportovat s námi na náš kroužek. Zahrajeme si desítku sportů v nichž si všechny základní dovednosti zdokonalíme. Budeme se tak moci více věnovat taktice, správnému uvolnění, pohybu bez míče, předvídatenosti pohybu soupeře atd. Toto vše uplatníme během hraní každého sportu, obzvláště na konci roku při celokvětnovém turnaji.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku budou věnovat různým sportům od klasického volejbalu a fotbalu přes méně hranou házenou a basketbal až po netradiční lakros a ringo. U všech hraných sportů si vytvoří automatické návyky spojující práci s míčem jako jsou přihrávky, uvolnění se do prostoru a střelba. Toto vše navíc v rychlosti, tak aby se jejich hra co nejvíce podobala hře profesionálů.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již šestým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaStolní tenis mírně pokročilí 10–14 let

pá 16:00–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„I s malým míčkem lze dokázat velké věci.“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen především pro zájemce, kteří mají se stolním tenisem nějaké zkušenosti, ať už z našeho kroužku pro začátečníky či odjinud. Zájemce by měl zvládat jednoduché podání a odehrát krátkou výměnu.

V rámci prvních lekcí rychle zopakujeme základy stolního tenisu a poté se budeme věnovat složitějším úderům (čop, smeče), vyzkoušíme si čtyřhru a naučíme se nová podání.

Do výuky na kroužku jsou kromě standardních cvičení na jednotlivé údery zařazeny také cvičné zápasy či různé hry, které motivují účastníky ke sportu a zlepšují týmovou spolupráci.

Cíl a přínos kroužku: Účastník umí v praxi použít pravidla stolního tenisu pro dvouhru. Umí být "rozhodčím" cvičného zápasu a vyhodnocovat herní situace. Účastník bezpečně ovládá základní údery ve stolním tenise a umí je použít při hře. Účastník umí několik správných podání, umí též přijmout jednoduchá podání soupře. Nové dovednosti mohou účastníci ověřovat v cvičných zápasech, které jsou zaměřeny na procvičovanou techniku. Celoroční pokrok pak zůročí během závěrečného turnaje, který se bud se bude konat na konci 1. i 2. pololetí.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení (tričko, tepláky/kraťasy), pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku

Informace o lektorovi: Lektorka vede již druhým rokem v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé a je držitelkou trenérské licence "C" na stolní tenis. Mimo to má zkušenosti s organizací skautských táborů a jiných akcí pro děti.

ikonaStolní tenis pokročilí 12–17 let

pá 17:00–18:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„I s malým míčkem lze dokázat velké věci.“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Kroužek určený zejména pro uchazeče, kteří mají základy stolního tenisu „v malíčku“. Během lekcí se zaměříme na zlepšení stávajících dovedností a pohybu za stolem. Naučíme se též nové údery jako topspin či blok a budeme se věnovat novým druhům podání a jejich příjmu.

Všechny nově nabyté dovednosti si ověříme a zopakujeme pomocí různých her, cvičení nebo zápasu ve dvouhře či čtyřhře, které jsou součástí každé lekce a motivují účastníky. Pro zpestření výuky je též využíván robot, kterým lze simulovat různé druhy úderů.

Cíl a přínos kroužku: Účastník umí v praxi použít pravidla stolního tenisu pro dvouhru i čtyřhru. Umí být "rozhodčím" cvičného zápasu a vyhodnocovat herní situace. Účastník ovládá základní údery ve stolním tenise a umí je použít při hře. Zná a užívá též některé z pokročilých úderů. Účastník umí několik správných podání s různou rotací, umí též přijdmout podání soupeř. Nové dovednosti mohou účastníci ověřovat v cvičných zápasech, které jsou zaměřeny na procvičovanou techniku. Celoroční pokrok pak zůročí během závěrečného turnaje, který se bude konat na konci 1. a 2. pololetí.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení (tričko, tepláky/kraťasy), pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku

Informace o lektorovi: Lektorka vede již druhým rokem v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé a je držitelkou trenérské licence "C" na stolní tenis. Mimo to má zkušenosti s organizací skautských táborů a jiných akcí pro děti.

ikonaStolní tenis začátečníci 1 8–12 let

pá 14:00–15:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„I s malým míčkem lze dokázat velké věci.“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Stolní tenis pro začátečníky. Kroužek je určený především pro děti, které mají se stolním tenisem minimální zkušenosti a je vhodný i pro zájemce, kteří pálku nikdy v ruce nedrželi a mají chuť zkusit něco nového.

Během lekcí se společně naučíme základy stolního tenisu (údery, podání, pravidla), tak abychom si s rodiči nebo kamarády mohli kdykoli zahrát zápas, nebo jen tak „zapinkat“.

Výuka na kroužku probíhá nejen jako nácvik jednotlivých úderů, do programu jsou zařazeny různé hry, cvičné zápasy či turnaje, které děti motivují nejen ke sportu, ale slouží i ke zlepšení týmové spolupráce.

Cíl a přínos kroužku: Účastník umí v praxi použít pravidla stolního tenisu pro dvouhru. Umí být "rozhodčím" cvičného zápasu a vyhodnocovat herní situace. Účastník bezpečně ovládá základní údery ve stolním tenise a umí je použít při hře. Účastník umí několik správných podání, umí též přijmout jednoduchá podání soupeře Nové dovednosti mohou účastníci ověřovat v cvičných zápasech, které jsou zaměřeny na procvičovanou techniku. Celoroční pokrok pak zůročí během závěrečného turnaje, který se bude konat na konci 1. i 2. pololetí.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení (tričko, tepláky/kraťasy), pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku

Informace o lektorovi: Lektorka vede již druhým rokem v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé a je držitelkou trenérské licence "C" na stolní tenis. Mimo to má zkušenosti s organizací skautských táborů a jiných akcí pro děti.

ikonaStolní tenis začátečníci 2 8–12 let

pá 15:00–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„I s malým míčkem lze dokázat velké věci.“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Stolní tenis pro začátečníky. Kroužek je určený především pro děti, které mají se stolním tenisem minimální zkušenosti a je vhodný i pro zájemce, kteří pálku nikdy v ruce nedrželi a mají chuť zkusit něco nového.

Během lekcí se společně naučíme základy stolního tenisu (údery, podání, pravidla), tak abychom si s rodiči nebo kamarády mohli kdykoli zahrát zápas, nebo jen tak „zapinkat“.

Výuka na kroužku probíhá nejen jako nácvik jednotlivých úderů, do programu jsou zařazeny různé hry, cvičné zápasy či turnaje, které děti motivují nejen ke sportu, ale slouží i ke zlepšení týmové spolupráce.

Cíl a přínos kroužku: Účastník umí v praxi použít pravidla stolního tenisu pro dvouhru. Umí být "rozhodčím" cvičného zápasu a vyhodnocovat herní situace. Účastník bezpečně ovládá základní údery ve stolním tenise a umí je použít při hře. Účastník umí několik správných podání, umí též přijmout jednoduchá podání soupeře Nové dovednosti mohou účastníci ověřovat v cvičných zápasech, které jsou zaměřeny na procvičovanou techniku. Celoroční pokrok pak zůročí během závěrečného turnaje, který se bude konat na konci 1. i 2. pololetí.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení (tričko, tepláky/kraťasy), pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku

Informace o lektorovi: Lektorka vede již druhým rokem v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé a je držitelkou trenérské licence "C" na stolní tenis. Mimo to má zkušenosti s organizací skautských táborů a jiných akcí pro děti.

aerobik-dospeli aikido-deti aikido-dospeli badminton-pripravka basketbal discgolf discgolf-tym florbal-pripravka futsal-pripravka futsal-souteze inline-a-ledove-brusleni-zruseno joga-pro-radost lakros-a-jine-netradicni-sporty micove-hry mini-futsal moderni-gymnastika-mladsi moderni-gymnastika-mladsi pohybovky sportovni-hry-mladsi sportovni-hry-nejstarsi sportovni-hry-starsi stolni-tenis-mirne-pokrocili stolni-tenis-pokrocili stolni-tenis-zacatecnici stolni-tenis-zacatecnici

Prosek – Tanec

ikonaAerobik dospělí od 18 let

út 18:30–19:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zacvičit, uvolnit se a protáhnout se. Cvičení bereme vážně, ale s úsměvem :)“

Zuzana Tejnorová, lektorka kroužku

Popis:

Aerobik je cvičení pro všechny věkové skupiny i různé stupně pokročilosti. Cvičební lekce obsahuje aerobní část pro zvýšení kondice a vytrvalosti, též se zaměřujeme na pravidelné posilování, které nejen formuje tělo, ale pomáhá i ke správnému držení těla (posilujeme ochablé svaly, protahujeme zkrácené svaly).

K posilování využíváme činky, rubber-bandy, ručníky ale i váhu vlastního těla, a zařazujeme i kruhové tréninky. Závěr káždé hodiny obsahuje nezbytné protažení.

Cíl a přínos kroužku: Po celý rok se účastníci budou snažit o zvýšení fyzické kondice, zlepšení své vytrvalosti, posílení svalstva a celkové protažení těla se zaměřením na jeho správné držení. Po absolvování kroužku bude mít každý zažité správné zahřívací a protahovací cviky, které jsou vhodné i při jiných sportovních aktivitách. Bude umět názvosloví a běžné aerobní kroky. Zároveň během cvičení dojde k uvolnění od stresu a jiných běžných starostí. Po cvičení odcházejí cvičenky příjemně unavené a protažené

Potřeby: Vhodnou obuv se světlou či non-marking podrážkou, vhodné pohodlné oblečení, ručník, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kurz se koná ve malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Vstup do tělocvičny a šaten je vlevo od hlavního vchodu do gymnázia.

Informace o lektorovi: Lektorka má s vedením Aerobiku více než 20letou praxi, podloženou absolvovaným kurzem IFAA pro instruktory Aerobiku. Dále je také absolventkou kurzu pro pedagogy volného času.

ikonaBreakdance B-boilers 12–18 let

po 18:00–19:30
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2600 Kč
2 pololetí: 2600 Kč
celý rok: 4400 Kč

↑ sbalit

„Break dance(bboying) je mnohem víc než jenom velké skoky a točení na hlavě, je to o komunitě-battlech,jammech a hlavně je to tanec. Přijďte k nám zjistit víc.“

Jakub Provazník, lektor kroužku

Popis:

Break dance je jeden z mnoha tanců pocházejících z ulice. Pochází ze 70. let z amerického Bronxu. Je to tanec pro každého, který se skládá z mnoha prvků.

Jedná se o toprocky, uprocky, footworky, powermoves a freeze. Je specifický tím, že každý tanečník pánem svého parketu. Nikdo nikomu nenařizuje, co má tancovat. Každý si může zatancovat to, na co má zrovna chuť. Každý zvládá break dance odlišně, a proto je každý tanečník originál a nekopíruje styl žádného tanečníka před ním.

Tvrdým tréninkem lze získat fyzickou kondici, ohebnost a cit pro muziku.

Cíl a přínos kroužku: Na konci roku by tanečníci měli zvládat vystoupit kdykoliv bude třeba a udělat alespoň pár vstupů bez přípravy. Měli by zvládat spolupracovat se svoji crew. Neměli by se stydět ukázat co mí.

Potřeby: Sportovní oblečení - triko, tepláky, kraťasy, sálovou obuv a popřípadě potítka a chrániče na kolena.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jakub Provazník tančí přes sedm let, absolvoval mnoho soutěží a vystoupení, od roku 2014 trénuje v DDM Praha 9. Absolvoval kurz pedagoga volného času.

ikonaBreakdance začátečníci 9–15 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Začátky bývají vždy těžké, ale ten výsledek za to stojí.“

Tadeáš Motejlek, lektor kroužku

Popis:

Break dance je jeden z mnoha tanců pocházejících z ulice. Pochází ze 70. let z amerického Bronxu.

Je to tanec pro každého, který se skládá z mnoha prvků. Jedná se o toprocky, uprocky, footworky, powermoves a freeze. Je specifický tím, že každý tanečník pánem svého parketu. Nikdo nikomu nenařizuje, co má tancovat. Každý si může zatancovat to, na co má zrovna chuť. Každý zvládá break dance odlišně, a proto je každý tanečník originál a nekopíruje styl žádného tanečníka před ním.

Tvrdým tréninkem lze získat fyzickou kondici, ohebnost a cit pro muziku.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí základním technikám breaku, získají fyzickou kondici a budou mít větší cit pro poslouchání muziky.

Potřeby: Sportovní oblečení - triko, tepláky, kraťasy, popřípadě potítka a chrániče na kolena, kvalitní obuv do tělocvičny, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Tančím breakdance přes sedm let, absolvoval jsem s DDM Praha 9 mnoho vystoupení, kde působím od začátku jako aktivní člen týmu B-boilers. Jsem studentem střední průmyslové školy. Absolventem pedagogického kurzu. Baví mě práce s lidmi a breakdance je mojí velkou zálibou, těším se až předám nadšení dalším dětem.

ikonaIrské tance a step pokročilí 13–16 let

st 19:00–20:30

1. pololetí: 1650 Kč
2 pololetí: 1650 Kč
celý rok: 2900 Kč

↑ sbalit

„Tanečníci jsou atleti boží.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Pokročilí je určen pro ty účastníky, kteří již absolvovali několik let v tomto kroužku v DDM Prosek.

Připomeneme si vše, co už známe z irského softového tance, zlepšíme techniku a naučíme se i nové kroky. Základy irského stepu z minulých let se naučíme už ve stepkách a k základům přidáme i prvky pokročilé. Choreografie, které se společně naučíme budou součástí programu na Vánoční akademii a Ahoj léto, pořádáných DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si zopakuje softový tanec, zdokonalí si techniku a naučí se novým prvkům. Připomene si základy stepu a naučí se je ve stepkách. Účastník se naučí novým krokům ve stepu (touly do strany, touly dozadu, treble, treple trip, atd) a bude je schopen kombinovat a navazovat. Účastníci se za rok naučí tři choreografie - 1. pololetí, softová choreografie se stepovými prvky na vystoupení na Vánoční akademii, 2. pololetí, softová choreografie a stepová choreografie na vystoupení Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty Grishko, stepky Pacelli (cena se pohybuje okolo 2500Kč, další informace u lektorky).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let a vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede sedmým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaIrské tance a step středně pokročilí 10–15 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 1450 Kč
2 pololetí: 1450 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Tanečníci jsou atleti boží.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Středně pokročilí je určen pro ty účastníky, kteří absolvovali minimálně jeden rok tohoto kroužku v DDM Prosek.

Připomeneme si a zdokonalíme základy softového tance z minulého roku a postupně se naučíme i těžší a složitější prvky a zrychlíme tempo. Pomalu, ale jistě začneme se základy stepových kroků a budeme dělat cviky na posílení kotníků a nártů, aby jsme nohy připravili na stepové boty. Naučíme se choreografie, které budou součástí programu na Vánoční akademii a Ahoj léto, pořádaných DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si připomenou základy softového tance, zdokonalí jejich techniku a zrychlí tempo. Naučí se nové kroky a prvky softu (základní výskoky kat, jelen, atd). Účastník bude znát základy irského stepu (základní postoje, jednoduchý treble). Za školní rok se naučí dvě choreografie - 1. pololetí, softová choreografie na Vánoční akademii, 2. pololetí, softová choreografie s prvky stepu na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty Grishko.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let a vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede sedmým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaIrské tance a step výběrovka 13–18 let

po 19:00–20:30

1. pololetí: 1650 Kč
2 pololetí: 1650 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Tanečníci jsou atleti boží.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Výběrová skupina je kroužek určený pro ty účastníky, kteří jako nejlepší, absolvovali už několik let v tomto kroužku v DDM Prosek.

Zopakujeme si všechno, co už známe, pokusíme se to zdokonalit a zrychlit tempo z rychlého na turbo rychlé. V irském softovém tanci se přiučíme např. skokům a ve stepu se naučíme stát ve stepkách na špičkách, mimo jiné. Choreografie budou složitější, komplikovanější a rychlejší, ale o to zábavnější.

Nacvičené sestavy budou součástí programu např. na Vánoční akademii nebo akci Ahoj léto, pořádaných DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastník perfektně zvládne techniku irského softového tance. Naučí se nové kroky a skoky v softovém tanci (jelen, nůžky, atd). Účastník perfektně zvládne techniku irského stepu. Naučí se rychlejšímu a přesnějšímu tempu ve stepu. Bude schopen stát ve stepkách na špičkách. Účastník též bude umět taneční terminologii a bude schopen podle ní pracovat. Účastník se za rok naučí tři choreografie - 1. pololetí, stepová choreografie na vystoupení na Vánoční akademii, 2. pololetí, softová a stepová choreografie na vystoupení na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty Grishko, stepky Pacelli.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let a vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede sedmým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaIrské tance a step začátečníci 10–15 let

st 15:30–16:30

1. pololetí: 1450 Kč
2 pololetí: 1450 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Tanečníci jsou atleti boží.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Začátečníci je určen pro ty účastníky, kteří ještě tento druh tance nezkoušeli, ale rádi by a pro ty, kteří hledají pohodový kroužek, kde jsou nejdůležitější: fajn kolektiv a zábava.

Naučíme se základní taneční postoje, základní kroky irského softového tance a později z nich stvoříme choreografii, která bude součástí programu na akci Ahoj léto, pořádané DDM. Budeme také posilovat kotníky a nárty pro ty z vás, kteří budou chtít v dalších letech stepovat a naučíme se, jak se správně protáhnout.

Cíl a přínos kroužku: Účastník bude umět základní taneční postoje (první až pátá pozice, paralelní, vytočená, atd). Naučí se základní kroky softového tance (promenáda, sidestep, point, dlouhý point, change, atd). Účastník bude schopen základní kroky navazovat a kombinovat Naučí se softovou choreografii na vystoupení na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky, které nevadí, když se zničí, taneční piškoty (stačí koupit během prvního pololetí, lektorka doporučí značku a typ piškotů).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let a vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede sedmým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaModerní gymnastika mladší 1 4–7 let

út 14:30–15:15

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Eliška Macková, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krásný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných.

Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla a s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Při protahování je kladen důraz na postupné rozvolňování svalů a zvláště na správné provedení. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčiní, aby si děti zafixovaly správné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí, jak správně dělat např. kotoul či most. Budeme se učit správné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy, /kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní či dá použít měkkčí horolezecké lano), pití, sponky a gumičky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, která vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti, jak na pozici závodnice, tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderní gymnastiky a kurz první pomoci či kurz cvičitele lyžování.

ikonaModerní gymnastika mladší 2 4–7 let

út 15:15–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Eliška Macková, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krásný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných.

Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla a s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Při protahování je kladen důraz na postupné rozvolňování svalů a zvláště na správné provedení. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčiní, aby si děti zafixovaly správné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí, jak správně dělat např. kotoul či most. Budeme se učit správné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy, /kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní či dá použít měkkčí horolezecké lano), pití, sponky a gumičky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, která vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti, jak na pozici závodnice, tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderní gymnastiky a kurz první pomoci či kurz cvičitele lyžování.

ikonaSalsa 7–12 let

út 16:15–17:15

1. pololetí: 1350 Kč
2 pololetí: 1350 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Můžete se těšit na krásnou hudbu a skvělý pocit z pohybu.“

Jorge Concepcion, lektor kroužku

Popis:

Salsa je pojem, který zahrnuje několik afro-karibských rytmů, které se dostaly do Spojených Států během dvacátého století, hlavně z karibské oblasti. Ovlivnily samotnou americkou hudbu, jako jazz, a zároveň se obohatily od rytmů jako byl swing. Rytmy jako mambo, chacha, son, bomba, plena, a další, pocházely hlavně z Kuby a Portorika. Brzo si získaly americké publikum a pak se rozšířili po celém světě, kde se hrají a tancují dodnes.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit děti základy karibských tanců, jako merengue, mambo, chacha, conga a další. Vést je skrze tyto tance k pochopení pohybu vlastního těla, jednoduše a přirozeným pohybem, jako je např. chůze. Rytmické a koordinační schopnosti se postupně vylepšují, což pozitivně ovlivní budoucí vývoj dítěte, nejenom v tanci. Hlavně bude legrace a hodně pohybu.

Potřeby: Pohodlné oblečení (taneční nebo sportovní), pohodlnou obuv s hladkou, ideálně koženou podrážkou (Jazzovky, piškoty, cvičky)-lektor s koupí v září rád poradí, pití a ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor tohoto kroužku pochází z Kuby, kde absolvoval taneční průpravu ve známém souboru "Los Guaracheros de Regla". Také absolvoval kurzy a dílny stepu, jazzu a jiných tanců, jak u českých, tak i u zahraničních lektorů. Zúčastnil se mistrovství České republiky, německého, středoevropského a světového poháru ve stepu. Účinkoval v tanečních skupinách Azúcar Negra a Tradición - kubánské tance. Od roku 1995 začal učit salsu v Praze a podněcovat další lektory, aby ji rozšiřovali dál po České republice. Nejen tancuje, stepuje a učí, ae také zpívá kubánskou hudbu vlastní hudební skupinou Pragasón. Lektor se plánuje zúčastnit také pedagogického školení na podzim 2020.

ikonaStreet dance mladší 8–10 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1350 Kč
2 pololetí: 1350 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Chceš někomu svým tancem vyrazit dech? Přidej se k nám a společně se to naučíme.“

Jan Bíbr, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo. Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení.

Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a taneční improvizaci.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance. Ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance. Žáci budou schopni taneční improvizace.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Zúčastnil se a vyhrál několik tanečních battlu, kde se naučil improvizovat. Zároveň absolvoval taneční závody a souteže zaměřené na skupinovu choreografi. Ještě stále se v tancování rozvíjí a své nové nabité zkušenosti chce předávat dál. Lektor má absolvován pedagogický kurz a pracuje u nás již druhým rokem.

ikonaStreet dance starší 11–15 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 1350 Kč
2 pololetí: 1350 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Chceš někomu svým tancem vyrazit dech? Přidej se k nám a společně se to naučíme.“

Jan Bíbr, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo.

Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení.

Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a taneční improvizaci.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance. Ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance. Žáci budou schopni taneční improvizace.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Zúčastnil se a vyhrál několik tanečních battlu, kde se naučil improvizovat. Zároveň absolvoval taneční závody a souteže zaměřené na skupinovu choreografi. Ještě stále se v tancování rozvíjí a své nové nabité zkušenosti chce předávat dál. Lektor má absolvován pedagogický kurz a pracuje u nás již druhým rokem.

ikonaTanečky 1 5–7 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Přijďte se naučit tančit a najít si nové kamarády.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Taneční přípravka pro nejmenší je kroužek určen pro ty, kteří by se rádi naučili základním tanečním pozicím, pohybům a prvkům. Může sloužit jako start pro později už konkrétní taneční kroužky – např. klasický balet, moderna, jazzový tanec nebo irské tance, atd.

Naučíme se kromě základů tance, i jak se správně protahovat, srovnáme koordinaci a celkové držení těla. Budeme hrát také spoustu společných her, protože tak se tvoří noví kamarádi nejlíp. Zvládneme se naučit choreografii, kterou na konci školního roku předvedeme na akci Ahoj léto.

Cíl a přínos kroužku: Účastník zvládne fungovat samostatně, ale i v novém týmu dětí. Účastník se naučí základním tanečním pozicím a pohybům. Účastník se bude umět správně protahovat. Opakováním správného protahování a tanečních základů zpevní svaly a srovná si tím držení těla a motoriku. Účastník se naučí choreografii, kterou na konci školního roku předvede na akci Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty (stačí pořídit na začátku roku, lektorka podá přesné informace).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již pátým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit.

ikonaTanečky 2 5–7 let

st 14:30–15:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Přijďte se naučit tančit a najít si nové kamarády.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Taneční přípravka pro nejmenší je kroužek určen pro ty, kteří by se rádi naučili základním tanečním pozicím, pohybům a prvkům. Může sloužit jako start pro později už konkrétní taneční kroužky – např. klasický balet, moderna, jazzový tanec nebo irské tance, atd.

Naučíme se kromě základů tance, i jak se správně protahovat, srovnáme koordinaci a celkové držení těla. Budeme hrát také spoustu společných her, protože tak se tvoří noví kamarádi nejlíp. Zvládneme se naučit choreografii, kterou na konci školního roku předvedeme na akci Ahoj léto.

Cíl a přínos kroužku: Účastník zvládne fungovat samostatně, ale i v novém týmu dětí. Účastník se naučí základním tanečním pozicím a pohybům. Účastník se bude umět správně protahovat. Opakováním správného protahování a tanečních základů zpevní svaly a srovná si tím držení těla a motoriku. Účastník se naučí choreografii, kterou na konci školního roku předvede na akci Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty (stačí pořídit na začátku roku, lektorka podá přesné informace).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již pátým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit.

ikonaVýrazový tanec pokročilí 12–17 let

po 17:30–19:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Nestyďte se být sami sebou a tancem ukázat, jak jste úžasní.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen pro ty z vás, kteří již absolvovali jeden rok výrazového tance v našem DDM či jinde.
V dalším roce se zde naučíme složitější prvky moderních tanečních technik (moderna) a opět trochu ze základů klasického tance (klasika, balet). Tento typ tance umí být pomalý a něžný a stejně tak rychlý a dynamický. Půjde hlavně o to, pohybem se naučit znázornit například pocit, situaci nebo i celý příběh. Naučíme se nejen tančit, ale také se naučíme otevřít se, věřit v sebe, nestydět se a pohybem dát najevo vše, co se v nás odehrává.

Tanec zvýší celkovou kondici fyzickou, ale i psychickou. Na tomto kroužku bude nejdůležitější, že se nebudeme hodnotit a každý bude moct být sám sebou a být tak šťastnější. Zúčastníme se společně dvou vystoupení na akcích Akademie a Ahoj léto.

Cíl a přínos kroužku: Účastník bude umět pokročilé prvky moderny a baletu. Účastník bude schopen pohybové improvizace a bude rovněž schopen pohybem ztvárnit např. příběh. Účastník se nebude stydět a bude umět dát najevo emoce tancem. Účastník zvládne zatančit složitější choreografii. Účastník bude znát protahovací techniky a zvětší si rozsahy. Účastník se během roku zúčastní dvou vystoupení na akcích Akademie a Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, taneční piškoty Grishko (přesnější informace si řekneme na první hodině, cena je do 300 Kč.), doporučuji i látkové chrániče na kolena, budeme hodně pracovat na zemi a bývají z toho modřiny na kolenou (též informace na první hodině, cena bývá různá, ale profi taneční chrániče jsou kolem 500 Kč.) Také si budeme společně pořizovat šaty na vystoupení (cena max.500 kč)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již sedmým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů špičkových tanečníků.

ikonaVýrazový tanec začátečníci 12–16 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Nestyďte se být sami sebou a tancem ukázat, jak jste úžasní.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Výrazový tanec má mnoho forem. My se zde naučíme základ moderních tanečních technik (moderna) a trochu ze základů klasického tance (klasika, balet). Tento typ tance umí být pomalý a něžný a stejně tak rychlý a dynamický.

Půjde hlavně o to, pohybem se naučit znázornit například pocit, situaci nebo i celý příběh. Naučíme se nejen tančit, ale také se naučíme otevřít se, věřit v sebe, nestydět se a pohybem dát najevo vše, co se v nás odehrává. Až spolu zvládneme základy, budeme pokračovat různými úkoly, např. jak bys pohybem znázornil oheň nebo si pustíme písničku a každý si vyzkouší na ní zatančit podle toho, jak na něj působí.

Naučíme se tedy i improvizaci. Tanec zvýší celkovou kondici fyzickou, ale i psychickou. Na tomto kroužku bude nejdůležitější, že se nebudeme hodnotit a každý bude moct být sám sebou a být tak šťastnější. Na konci roku pak vystoupíme na akci našeho DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastník bude zvládat základy moderny a baletu. Účastník bude schopen pohybové improvizace a bude rovněž schopen pohybem ztvárnit např. příběh. Účastník se nebude stydět a bude umět dát najevo emoce tancem. Účastník zvládne zatančit choreografii. Účastník bude znát protahovací techniky a zvětší si rozsahy. Účastník na konci roku vystoupí na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, taneční piškoty Grishko (přesnější informace si řekneme na první hodině, cena je do 300 Kč.), doporučuji i látkové chrániče na kolena, budeme hodně pracovat na zemi a bývají z toho modřiny na kolenou (též informace na první hodině, cena bývá různá, ale profi taneční chrániče jsou kolem 500 Kč.)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již sedmým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů špičkových tanečníků.

ikonaZumba dance (od října) 7–12 let

po 16:30–17:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Rozhýbej se s námi!“

Daniela Kuthanová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý. Zumbu zvládne opravdu každý. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se děti budou učit nejrůznější sestavy a vytvoří si i jednu vlastní, na které se budou všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme na akci Ahoj léto, pořádanou DDM Praha 9. Děti se naučí improvizovat a pokusí se odhodit stud.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace. Lektorka má absolvovaný pedagogický kurz.

ikonaZumba dance Cool 12–15 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Rozhýbej se s námi!“

Alice Břízová, lektor kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý. Zumbu zvládne opravdu každý. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se děti budou učit nejrůznější sestavy a vytvoří si i jednu vlastní, na které se budou všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme na akci Ahoj léto, pořádanou DDM Praha 9. Děti se naučí improvizovat a pokusí se odhodit stud.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace. Lektorka má absolvovaný pedagogický kurz.

ikonaZumba dance Fit 19–45 let

út 20:00–21:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Buď fit, roztanči to s námi!“

Monika Zeinerová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba dance fit je pohyb, který kombinuje prvky fitness, kardia, posilování a tance. Na lekci se praktikují sestavy na lationoamerické písničky, během kterých vydáme velké množství energie. Písničky se na hodinách budou opakovat, tím budete schopni je při častém docházení lépe zvládnout. Nenechte se demotivovat tím, pokud se budete v začátcích trochu ztrácet a nebudete se umět správně koordinovat. Při pravidelném docházení pocítíte velmi rychle zlepšení.

Hodinu začneme protažením těla a zahřátím. Pokračovat budeme zumba sestavami, plynule přejdeme do posilování rukou, břicha a nohou a končit budeme uvolňovacími cviky a technikami zlepšující flexibilitu těla.

Cíl a přínos kroužku: Můžete očekávat že z hodiny budete odcházet vždy zpocení, ale s velkou dávkou pozitivní energie. Při pravidelném docházení můžete očekávat zlepšení fyzické zdatnosti.

Potřeby: Pohodlné oblečení, sálové boty, vodu a ručník.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kurz trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kurzu

Informace o lektorovi: Lektorka několik let žila ve Španělsku, kde se poprvé seznámila se zumbou a začala ji intenzivně praktikovat a následně i vést. V současné době se zároveň aktivně věnuje i latinoamerickým tancům, jako je salsa, bachata či merengue. Lektorka je přihlášena na pedagogický kurz na podzim 2020.

ikonaZumba dance Fitness 18–45 let

út 19:00–20:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Buď fit, roztanči to s námi!“

Monika Zeinerová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba dance fit je pohyb, který kombinuje prvky fitness, kardia, posilování a tance. Na lekci se praktikují sestavy na lationoamerické písničky, během kterých vydáme velké množství energie. Písničky se na hodinách budou opakovat, tím budete schopni je při častém docházení lépe zvládnout. Nenechte se demotivovat tím, pokud se budete v začátcích trochu ztrácet a nebudete se umět správně koordinovat. Při pravidelném docházení pocítíte velmi rychle zlepšení.

Hodinu začneme protažením těla a zahřátím. Pokračovat budeme zumba sestavami, plynule přejdeme do posilování rukou, břicha a nohou a končit budeme uvolňovacími cviky a technikami zlepšující flexibilitu těla.

Cíl a přínos kroužku: Můžete očekávat že z hodiny budete odcházet vždy zpocení, ale s velkou dávkou pozitivní energie. Při pravidelném docházení můžete očekávat zlepšení fyzické zdatnosti.

Potřeby: Pohodlné oblečení, sálové boty, vodu a ručník.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kurz trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kurzu

Informace o lektorovi: Lektorka několik let žila ve Španělsku, kde se poprvé seznámila se zumbou a začala ji intenzivně praktikovat a následně i vést. V současné době se zároveň aktivně věnuje i latinoamerickým tancům, jako je salsa, bachata či merengue. Lektorka je přihlášena na pedagogický kurz na podzim 2020.

ikonaZumba dance Junior 9–12 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Rozhýbej se s námi!“

Alice Břízová, lektor kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý. Zumbu zvládne opravdu každý. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se děti budou učit nejrůznější sestavy a vytvoří si i jednu vlastní, na které se budou všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme na akci Ahoj léto, pořádanou DDM Praha 9. Děti se naučí improvizovat a pokusí se odhodit stud.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace. Lektorka má absolvovaný pedagogický kurz.

ikonaZumba dance Kids 7–9 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Rozhýbej se s námi!“

Alice Břízová, lektor kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.

Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý.

Zumbu zvládne opravdu každý.

Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se děti budou učit nejrůznější sestavy a vytvoří si i jednu vlastní, na které se budou všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme na akci Ahoj léto, pořádanou DDM Praha 9. Děti se naučí improvizovat a pokusí se odhodit stud.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace. Lektorka má absolvovaný pedagogický kurz.

aerobik-dospeli breakdance-b-boilers breakdance-zacatecnici irske-tance-a-step-pokrocili irske-tance-a-step-stredne-pokrocili irske-tance-a-step-vyberovka irske-tance-a-step-zacatecnici moderni-gymnastika-mladsi moderni-gymnastika-mladsi salsa street-dance-mladsi street-dance-starsi tanecky tanecky vyrazovy-tanec-pokrocili vyrazovy-tanec-zacatecnici zumba-dance-od-rijna zumba-dance-cool zumba-dance-fit zumba-dance-fitness zumba-dance-junior zumba-dance-kids

Prosek – Ostatní

ikona3D modelování a tisk – pokročilí 13–17 let

po 17:45–19:15

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jenom používat nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny pokročilejší 3D modeláře, zejména ze začátečnického kroužku 3D modelování a tisk.
Zopakujeme si základní funkce programu Autodesk Inventor Professional. Tento program využívají, jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které používáme každý den.
Bude následovat tvorba vlastních i skupinových projektů, kde budete mít za úkol jak rozdělit si práci mezi sebe, vymodelovat jednotlivé díly, ověřit si jejich funkčnost v sestavě a následně si některé vytisknete na 3D tiskárně.
Některé navrhované modely si můžeme také vytisknout na 3D tiskárně v našem 3Dlabu. Termíny budou upřesněny, popř. v rámci času kroužku. 3–5 kusů / celkem 10 hodin tiskového času na osobu. U tisku je nutná přítomnost účastníka kroužku.
Účastníci mohou díky kroužku získat licenci prefesionálních software v hodněte 60 tis. Kč zdarma. Uvítáme, pokud ji budou využívat na domácích počítačích a budou procvičovat získané zkušenosti i mimo kroužek.
Nově bychom vám rádi umožnili více nahlédnout do přípravy modelů k tisku a technice tisku samotného.

PC učebna vybavena 11 novými počítači s 24" LCD, Windows 10 Professional. Internet 200/200 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" LED). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka pokročilým funkcím programu Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vytvořené výrobky mohou být využiti pro propagaci kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor pracuje jako konstruktér. Studoval strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužku.

ikona3D modelování a tisk – začátečníci 12–17 let

po 16:00–17:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jenom používat nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny, které baví technika.
Naučíme se pracovat s profesionálním programem Autodesk Inventor Professional. Ten využívají jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které běžně každý den používáme.
Na začátku si vyzkoušíme modelování lehkých modelů a až si osvojíme všechny funkce programu, pustíme se i do náročnějších modelů.
Následovat bude navrhování více dílů, které do sebe budou zapadat. Dále si vyzkoušíme vkládání již hotových součástek z obsahového centra a jiné pokročilé funkce programu.
Některé navrhované modely si můžeme také vytisknout na 3D tiskárně v našem 3Dlabu. Termíny budou upřesněny, popř. v rámci času kroužku. 3–5 kusů / celkem 10 hodin tiskového času na osobu. U tisku je nutná přítomnost účastníka kroužku.
Účastníci mohou díky kroužku získat licenci prefesionálních software v hodněte 60 tis. Kč zdarma. Uvítáme, pokud ji budou využívat na domácích počítačích a budou procvičovat získané zkušenosti i mimo kroužek.

PC učebna vybavena 11 novými počítači s 24" LCD, Windows 10 Professional. Internet 200/200 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" LED). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka samostatnému modelování v programu Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vytvořené výrobky mohou být využiti pro propagaci kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor pracuje jako konstruktér. Studoval strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužku.

ikonaAerobik dospělí od 18 let

út 18:30–19:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zacvičit, uvolnit se a protáhnout se. Cvičení bereme vážně, ale s úsměvem :)“

Zuzana Tejnorová, lektorka kroužku

Popis:

Aerobik je cvičení pro všechny věkové skupiny i různé stupně pokročilosti. Cvičební lekce obsahuje aerobní část pro zvýšení kondice a vytrvalosti, též se zaměřujeme na pravidelné posilování, které nejen formuje tělo, ale pomáhá i ke správnému držení těla (posilujeme ochablé svaly, protahujeme zkrácené svaly).

K posilování využíváme činky, rubber-bandy, ručníky ale i váhu vlastního těla, a zařazujeme i kruhové tréninky. Závěr káždé hodiny obsahuje nezbytné protažení.

Cíl a přínos kroužku: Po celý rok se účastníci budou snažit o zvýšení fyzické kondice, zlepšení své vytrvalosti, posílení svalstva a celkové protažení těla se zaměřením na jeho správné držení. Po absolvování kroužku bude mít každý zažité správné zahřívací a protahovací cviky, které jsou vhodné i při jiných sportovních aktivitách. Bude umět názvosloví a běžné aerobní kroky. Zároveň během cvičení dojde k uvolnění od stresu a jiných běžných starostí. Po cvičení odcházejí cvičenky příjemně unavené a protažené

Potřeby: Vhodnou obuv se světlou či non-marking podrážkou, vhodné pohodlné oblečení, ručník, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kurz se koná ve malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Vstup do tělocvičny a šaten je vlevo od hlavního vchodu do gymnázia.

Informace o lektorovi: Lektorka má s vedením Aerobiku více než 20letou praxi, podloženou absolvovaným kurzem IFAA pro instruktory Aerobiku. Dále je také absolventkou kurzu pro pedagogy volného času.

ikonaAikido děti 10–14 let

út 17:30–19:00
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2600 Kč
2 pololetí: 2600 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zacvičit a uvidíte, že vás aikido bude bavit a stane se součástí vašich životů“

Pavel Šípek, lektor kroužku

Popis:

Aikido je japonské bojové umění, jeho historické kořeny jsou velmi starého data. Bylo vytvořeno ze starého samurajského umění boje beze zbraně, zvané aikidžucu, existovalo již v 9. století. Zakladatelem tohoto bojového umění je Morihei Ueshiba.

Aikido má velmi elegantní techniku, která je zcela založena na využití síly a reakcí protivníka. Je relativně nenáročné na svalovou sílu. Proto ho s úspěchem cvičí i ženy, děti a také staří lidé. Aikido je založeno na různých pákách, vychýleních a znehybnění útočníka. Techniky jsou zaměřeny na to, aby se člověk ubránil nejen jednotlivci, ale i skupině. Člověk je schopen se ubránit neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi.

Cílem Aikido je dosáhnout harmonie fyzické síly s duševní silou, aby mohla být rozvíjena a smysluplně využívána. Celý význam Aikido může pochopit jen ten, kdo Aikido cvičí.

Cíl a přínos kroužku: Cvičenec se chová podle etiky v dojo. Osvojil si základní pády, kroky a přechody mezi různými polohami v aikido. Naučil se základní techniky a dokáže je aplikovat na oponenty s různým somatotypem. Je připraven na zkoušky svého příslušného technického stupně. Cvičenci jsou schopni na některé akci předvést krátkou ukázku aikido.

Potřeby: Na první hodiny stačí tepláky a triko s dlouhým rukávem, cvičí se na boso. Do druhého pololetí je vhodné pořídit si kimono. Přezuvky (pantofle). No a samozřejmě nesmí chybět dobrá nálada.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 80 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Kroužek vedou dva lektoři, kteří se v různém rytmu střídají. Někdy vedou hodinu oba najednou. Pavel Šípek je učitelem tělocviku, aktivně běhá a plave. V aikido je držitelem 2.danu Aikikai. Jaroslav Lubas se věnuje rozličným sportům, zejména horské turistice a lezení všeho druhu. Zajímá se o kondiční tréninky a cvičení s vlastní vahou. V aikido je držitelem 2. danu Aikikai

ikonaAikido dospělí od 15 let

út 19:00–21:00
čt 19:00–21:00

1. pololetí: 3500 Kč
2 pololetí: 3500 Kč
celý rok: 6600 Kč

↑ sbalit

„Přijďte se zocelit! Máte zde možnost fyzického růstu i v pokročilejším věku.“

Petr Kubec, lektor kroužku

Popis:

Aikido patří mezi nejmladší bojová umění. Ústřední ideou je užití koordinované síli v harmonii s požadavky a okolnostmi boje. Má velmi elegantní techniky, které jsou založeny na využití síly a reakcí protivníka.

Je relativně nenáročné na svalovou sílu, proto je vhodné nejen pro muže, ale i pro ženy, děti a starší adepty. To v praxi dokazují lidé, kteří cvičí v našem dojo. Hlavní cíl aikidó lze přiblížit následujícím citátem:
„Vybojovat tisíce bitev a tisíckrát zvítězit – to ještě není nejvyšší metou válečníka. Avšak podrobit si nepřítele bez boje, toť v pravdě vrchol umění“ (Sun-c´)

Cíl a přínos kroužku: Cvičenec se na kroužku chová podle etiky v dojo. Po celý rok se připravuje na zkoušky svého příslušného technického stupně. Cvičenec je schopen na některé akci předvést krátkou ukázku aikido. Zároveň se zlepší orientace v mezních situacích, kondici, výdrž a pohybové dovedností.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 110 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor dosáhl 2. danu v aikidu. Prakticky každý den cvičí pod různými učiteli z ČR i zahraničí. Každoročně se účastní stáže v Ženevě ve Švýcarsku. Lektor vede kroužek Aikido pro dospělé v našem DDM Praha 9 už přes 6 roků. Taktéž je držitelem certifikátu pro pedagogy volného času.

ikonaAnglická konverzace pro žáky ZŠ a SŠ 13–18 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se něco naučit a uplatnit to v praxi.“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Zvládáte složitější slovíčka a náročnější komunikaci a stále se chcete zdokonalovat?

Není lepší způsob, než tak učinit na tomto kroužku. Proberete složitější témata jako například: přírodní prostřední a ekologie, země kde se mluví anglicky, zajímavé osobnosti a spoustu dalších.

Zdokonalíte si vše, co jste se dříve naučili a společně s novými věcmi, jako je gramatika, slovní zásoba, lepší pochopení psaného a mluveného slova, využijete v běžném životě.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí těžší gramatiku a složitější časování. Rozšíří si slovní zásobu o další a další nejčastěji používaná slovíčka. Zvládnou rozhovor na složitější témata. Výslovnost přestane být tolik těžkopádná a celý projev je plynulejší a přirozenější.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit na poznámky, desky s A4 fóliémi na rozkopírovaný materiál od lektorky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, předplatné časopisu Bridge, pojištění

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se kroužků v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka má mnohaletou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka z DDM v Českém Krumlově. V našem DDM na Proseku vede kroužky již pátým rokem. Anglický jazyk si mimo jiné zdokonalovala během studií v USA a ve Velké Británii. Rovněž vyučovala na střední umělecké škole anglický jazyk a též přípravu na maturitní zkoušku Cermat. Taktéž absolvovala několik pedagogických kurzů včetně kurzu Pedagoga volné času.

ikonaAngličtina pro dospělé pokročilejší od 18 let

st 18:30–20:00

1. pololetí: 3000 Kč

↑ sbalit

„Chcete zažít rozumět tomu co se děje kolem Vás (nejen vidět obrázky)? Tak přijďte k nám!“

Jana Benešová, lektorka kroužku

Popis:

Kurz pro pokročilejší je určen účastníkům, kteří si již osvojili základní znalosti z oblasti anglické gramatiky a slovní zásoby, ale necítí se být natolik jistí.

Během výuky se zaměříme na zlepšení dovedností, jako je časování sloves BÝT a MÍT, využívání přítomného času prostého a průběhového. Poté k těmto znalostem přidáme další časy využíváne v anglickém jazyce. Prohloubíme si znalost stávajících slovíček a zárověň svou slovní zásobu obohatíme dalšími výrazy.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si na kurzu zlepší své základní dovednosti. Po absolvování lépe porozumí slyšenému a čtenému textu. Získání dovednost vést dialog k danému tématu na obstojné úrovni. Zvládne používat ve větách správné časování. Obohatí svou slovní zásobu o další nová slovíčka. Veškerá komunikace v Angličtině bude rychlejší a nebude obsahovat citoslovce vyjadřující hledání vhodných obratů a slovíček.

Potřeby: Psací potřeby a 1 až 2 sešity velikosti A5. Desky s eurofóliemi na případné rozkopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kurz je rozdělen na dvě pololetí: I. Pololetí - říjen až leden; II. Pololetí únor až květen. Kurz lze platit jen pololetně.

Informace o lektorovi: Lektorka má pro vedení kurzu Angličtina pro dospělé skvělou kvalifikaci od maturitní zkoušky z Angličtiny, přes státní jazykovou zkoušku na VŠ až po zisk certifikátu SERR na úrovni C1. V neposlední řadě byla během studijního pobytu v Austrálii. I přes svůj komplikovaný zdravotní stav a mateřskou dovolenou vede lektorka velice úspěšně a kvalitně kroužky angličtiny pro dospělé v našem DDM Praha 9 již čtvrtým rokem.

ikonaAngličtina pro dospělé začátečníci od 18 let

st 17:00–18:30

1. pololetí: 3000 Kč

↑ sbalit

„Chcete zažít rozumět tomu co se děje kolem Vás (nejen vidět obrázky)? Tak přijďte k nám!“

Jana Benešová, lektorka kroužku

Popis:

Už se dlouho snažíte naučit anglicky, ale přesto máte pocit, že vám to nějak nejde? Trávíte čas neustálým učením a pořád nic? Nebo zkrátka chcete s angličtinou začít?
Potom je tenhle kurz přesně pro vás! Přijďte navštívit náš kurz, kde se pod vedením velice kvalitní lektorky naučíte základy tohoto jazyka od slovíček, přes poslech až po smysluplnou konverzaci. Za celý rok si osvojíte nová slovička, gramatiku a zbavíte se tak strachu z anglického jazyka. V budoucnu se tak zvládnete lépe domluvit na dovolené nebo si přečtete informace na internetu.

Cíl a přínos kroužku: Osvojit si základní gramatická pravidla a slovní zásobu. Nebát se ptát na případné nejasnosti a specifika Agličtiny, vést dialog na základní úrovni, vyměňovat si informace a zkušenosti s jinými účastníky, zvládnout konverzaci na jednoduché téma.

Potřeby: Psací potřeby a 1 až 2 sešity velikosti A5. Desky s eurofóliemi na případné rozkopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kurz je rozdělen na dvě pololetí: I. Pololetí - říjen až leden; II. Pololetí únor až květen. Kurz lze platit jen pololetně.

Informace o lektorovi: Lektorka má pro vedení kurzu Angličtina pro dospělé skvělou kvalifikaci od maturitní zkoušky z Angličtiny, přes státní jazykovou zkoušku na VŠ až po zisk certifikátu SERR na úrovni C1. V neposlední řadě byla během studijního pobytu v Austrálii. I přes svůj komplikovaný zdravotní stav a mateřskou dovolenou vede lektorka velice úspěšně a kvalitně kroužky angličtiny pro dospělé v našem DDM Praha 9 již čtvrtým rokem.

ikonaAngličtina trochu jinak I. stupeň ZŠ – 1 8–11 let

po 14:30–16:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se něco naučit navíc.“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Začali jste se už učit angličtinu ve škole a chcete být napřed před spolužáky?

Na našem kroužku si zopakujete většinu toho, co se dozvíte ve škole a určitě se dozvíte něco nového. Projdete si základní témata, jako je například rodina, nakupování, doprava, zvířata atd. Co je ale nejpodstatnější, osvojíte si nejdůležitější slovní obraty, které jsou základem ke zvládnutí plynule komunikovat v angličtině.

Toto vše navíc zábavnou formou pomocí různých doplňovaček atd.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí říci něco o sobě a na to samé se i dokážou zeptat kamaráda. Osvojí si základní slovíčka k nejzákladnějším tématům. U těchto slovíček poznají jejich zvukovou i psanou podobu. Díky základním obratům a jednoduchému časovaní zvládnou i krátké rozhovory.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit na poznámky, desky s A4 fóliémi na rozkopírovaný materiál od lektorky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 85 minut čistého času. Zbylých 5 minut slouží na prostřídání se v krožků v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka má mnohaletou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka z DDM v Českém Krumlově. V našem DDM na Proseku vede kroužky již pátým rokem. Anglický jazyk si mimo jiné zdokonalovala během studií v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik pedagogických kurzů včetně kurzu Pedagoga volné času.

ikonaAngličtina trochu jinak I. stupeň ZŠ – 2 8–11 let

út 14:30–16:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se něco naučit navíc.“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Začali jste se už učit angličtinu ve škole a chcete být napřed před spolužáky?

Na našem kroužku si zopakujete většinu toho, co se dozvíte ve škole a určitě se dozvíte něco nového. Projdete si základní témata, jako je například rodina, nakupování, doprava, zvířata atd. Co je ale nejpodstatnější, osvojíte si nejdůležitější slovní obraty, které jsou základem ke zvládnutí plynule komunikovat v angličtině. Toto vše navíc zábavnou formou pomocí různých doplňovaček atd.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí říci něco o sobě a na to samé se i dokážou zeptat kamaráda. Osvojí si základní slovíčka k nejzákladnějším tématům. U těchto slovíček poznají jejich zvukovou i psanou podobu. Díky základním obratům a jednoduchému časovaní zvládnou i krátké rozhovory.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit na poznámky, desky s A4 fóliémi na rozkopírovaný materiál od lektorky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 85 minut čistého času. Zbylých 5 minut slouží na prostřídání se v krožků v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka má mnohaletou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka z DDM v Českém Krumlově. V našem DDM na Proseku vede kroužky již pátým rokem. Anglický jazyk si mimo jiné zdokonalovala během studií v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik pedagogických kurzů včetně kurzu Pedagoga volné času.

ikonaAngličtina trochu jinak II. stupeň ZŠ 12–16 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se něco naučit a uplatnit to v praxi.“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Zvládáte nejzákladnější slovíčka a komunikaci a stále se chcete zdokonalovat?

Není lepší způsob, než tak učinit na tomto kroužku. Proberete složitější témata jako například dopravní prostředky, země kde se mluví anglicky, počasí a přírodu a spoustu dalších. Vše co jste se dříve naučili si zdokonalíte a společně s novými věcmi, jako je gramatika, slovní zásoba, lepší pochopení psaného a mluveného slova, využijete v běžném životě.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí těžší gramatiku a složitější časování. Rozšíří si slovní zásobu na několikset nejčastěji používaných slovíček. Zvládnou rozhovor na složitější témata. Výslovnost přestane být tolik těžkopádná a poslech písně přestane být jen o chytlavé melodii.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit na poznámky, desky s A4 fóliémi na rozkopírovaný materiál od lektorky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se kroužků v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka má mnohaletou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka z DDM v Českém Krumlově. V našem DDM na Proseku vede kroužky již pátým rokem. Anglický jazyk si mimo jiné zdokonalovala během studií v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik pedagogických kurzů včetně kurzu Pedagoga volné času.

ikonaAteliér výtvarných nápadů 8–15 let

st 14:30–16:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Pojďme společně pátrat po tom, co je umění!“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Máte rádi výtvarku? Pořád si někam něco čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete.

Kroužek je ideální pro děti z prvního i druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby i grafických technik. Vyzkouší různé techniky i materiály. Nebude chybět ani tvorba prostorových objektů.

Mladší děti budou rozvíjet svou fantazii, starší děti si mohou vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat, jak z nápadů dětí, tak lektorky či podle odpozorované skutečnosti.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti se škálou nejrůznějších výtvarných technik a některé z nich si blíže osvojit. Setkají se s možností sebevyjádření výtvarnou formou a měly by rozvíjet, jak svou fantazii, tak zdokonalovat svou techniku a zručnost.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Lektorka studovala výtvarnou výchovu pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dále učila na základních školách a střední umělecké škole textilních řemesel. Vedla výtvarné kroužky při domě dětí v Ústí nad Labem a dodnes vede výtvarný kurz pro veřejnost v Městské knihovně Sedlčany. Dále má za sebou několik odučených kurzů, ať už batiky, tkaní či kreslení. Je vedoucí výtvarného a hudebního oddělení Domu dětí a mládeže Praha 9.

ikonaBasketbal 8–12 let

pá 17:00–18:00

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„Pojďte se věnovat basketbalu, sportu, který má v USA více jak 100 letou tradici.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nevíte, jak pravidelně trávit svůj páteční volný čas? Co třeba ve společnosti celosvětově oblíbené a poměrně nenáročné míčové hry jménem basketbal?

Na našem kroužku to platí dvojnásobně, protože je uzpůsoben k tomu, aby si jej stejně dobře užili úplní začátečníci i zkušení jedinci.

Zaujal vás tento kroužek? Výborně, lektor se na vás bude těšit na basketbalu, olympijském sportu, který vznikl v USA před více než 100 lety.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí základní herní dovednosti jako je dribling, střelba z místa a střelba v běhu tzv. "dvojtakt." Osvojí si přihrávky vzduchem i o zem. Vyzkouší si různé obranné a útočné taktiky. Zapracují na týmové komunikaci a spolupráci. Taktéž se seznámí se zásadami FAIR PLAY. Toto vše pak uplatní při hře klasického zápasu na dva koše, tak i při hře tzv. " Street Basketbalu" na jeden koš.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin. (Lze mít vlastní míč o velikosti číslo 5. Menší velikosti jsou pro předškoláky a větší pro dospělé).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již šestým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaBod Linka 1 4–5 let

út 16:15–17:15

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Čmrk sem, čmrk tam - nadšení a nápad už mám!“

Michaela Grulich, lektorka kroužku

Popis:

Ve výtvarném kroužku Bod Linka si společně vyzkoušíme tradiční i experimentální výtvarné techniky (např. tečkování, kresbu zmizíkem, malbu solí, stříkání barvami, otisky stop zvířat), budeme vyrábět z různých materiálů (např. vlastní štětec, razítko s iniciálou, ručně šitý deník) a tvořit venku na zahradě z různých přírodnin (např. stavby podle zvířat – nory, hnízda, pelíšky; zvířátka z kaštanů, ražení z listů). Průvodcem nám bude příroda a přírodní cykly.

Není rozhodující výtvarné nadání, ale nadšení a chuť tvořít.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí prezentovat své vlastní umělecké dílo. Výstupem pak bude jejich společná výstava pro rodiče na konci každého pololetí. Na přípravě výstavy se děti budou podílet.

Potřeby: Pracovní oblečení a přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorka studovala výtvarnou výchovu pro střední školy na Pedagogické fakultě a animovaný film na Fakultě umění v Ostravě, absolvovala stáž na Akademii umění v Odense v Dánsku. Pracovala jako lektor a výtvarník v Národním zemědělském muzeu a vedoucí pedagog výtvarného a hudebního oddělení v DDM Praha 9, kde také vedla kroužky Dílna a Dílnička a příměstské tábory s kriminální zápletkou.

ikonaBod Linka 2 6–7 let

út 17:30–18:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Čmrk sem, čmrk tam - nadšení a nápad už mám!“

Michaela Grulich, lektorka kroužku

Popis:

Ve výtvarném kroužku Bod Linka si společně vyzkoušíme tradiční i experimentální výtvarné techniky (např. tečkování, kresbu zmizíkem, malbu solí, stříkání barvami, otisky stop zvířat), budeme vyrábět z různých materiálů (např. vlastní štětec, razítko s iniciálou, ručně šitý deník) a tvořit venku na zahradě z různých přírodnin (např. stavby podle zvířat – nory, hnízda, pelíšky; zvířátka z kaštanů, ražení z listů). Průvodcem nám bude příroda a přírodní cykly. Kroužek Bod Linka 2 bude svým obsahem obdobný kroužku Bod Linka 1, avšak technicky bude o trochu náročnější.

Není rozhodující výtvarné nadání, ale nadšení a chuť tvořít.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí prezentovat své vlastní umělecké dílo. Výstupem pak bude jejich společná výstava pro rodiče na konci každého pololetí. Na přípravě výstavy se děti budou podílet.

Potřeby: Pracovní oblečení a přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorka studovala výtvarnou výchovu pro střední školy na Pedagogické fakultě a animovaný film na Fakultě umění v Ostravě, absolvovala stáž na Akademii umění v Odense v Dánsku. Pracovala jako lektor a výtvarník v Národním zemědělském muzeu a vedoucí pedagog výtvarného a hudebního oddělení v DDM Praha 9, kde také vedla kroužky Dílna a Dílnička a příměstské tábory s kriminální zápletkou.

ikonaBreakdance B-boilers 12–18 let

po 18:00–19:30
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2600 Kč
2 pololetí: 2600 Kč
celý rok: 4400 Kč

↑ sbalit

„Break dance(bboying) je mnohem víc než jenom velké skoky a točení na hlavě, je to o komunitě-battlech,jammech a hlavně je to tanec. Přijďte k nám zjistit víc.“

Jakub Provazník, lektor kroužku

Popis:

Break dance je jeden z mnoha tanců pocházejících z ulice. Pochází ze 70. let z amerického Bronxu. Je to tanec pro každého, který se skládá z mnoha prvků.

Jedná se o toprocky, uprocky, footworky, powermoves a freeze. Je specifický tím, že každý tanečník pánem svého parketu. Nikdo nikomu nenařizuje, co má tancovat. Každý si může zatancovat to, na co má zrovna chuť. Každý zvládá break dance odlišně, a proto je každý tanečník originál a nekopíruje styl žádného tanečníka před ním.

Tvrdým tréninkem lze získat fyzickou kondici, ohebnost a cit pro muziku.

Cíl a přínos kroužku: Na konci roku by tanečníci měli zvládat vystoupit kdykoliv bude třeba a udělat alespoň pár vstupů bez přípravy. Měli by zvládat spolupracovat se svoji crew. Neměli by se stydět ukázat co mí.

Potřeby: Sportovní oblečení - triko, tepláky, kraťasy, sálovou obuv a popřípadě potítka a chrániče na kolena.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jakub Provazník tančí přes sedm let, absolvoval mnoho soutěží a vystoupení, od roku 2014 trénuje v DDM Praha 9. Absolvoval kurz pedagoga volného času.

ikonaBreakdance začátečníci 9–15 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Začátky bývají vždy těžké, ale ten výsledek za to stojí.“

Tadeáš Motejlek, lektor kroužku

Popis:

Break dance je jeden z mnoha tanců pocházejících z ulice. Pochází ze 70. let z amerického Bronxu.

Je to tanec pro každého, který se skládá z mnoha prvků. Jedná se o toprocky, uprocky, footworky, powermoves a freeze. Je specifický tím, že každý tanečník pánem svého parketu. Nikdo nikomu nenařizuje, co má tancovat. Každý si může zatancovat to, na co má zrovna chuť. Každý zvládá break dance odlišně, a proto je každý tanečník originál a nekopíruje styl žádného tanečníka před ním.

Tvrdým tréninkem lze získat fyzickou kondici, ohebnost a cit pro muziku.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí základním technikám breaku, získají fyzickou kondici a budou mít větší cit pro poslouchání muziky.

Potřeby: Sportovní oblečení - triko, tepláky, kraťasy, popřípadě potítka a chrániče na kolena, kvalitní obuv do tělocvičny, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Tančím breakdance přes sedm let, absolvoval jsem s DDM Praha 9 mnoho vystoupení, kde působím od začátku jako aktivní člen týmu B-boilers. Jsem studentem střední průmyslové školy. Absolventem pedagogického kurzu. Baví mě práce s lidmi a breakdance je mojí velkou zálibou, těším se až předám nadšení dalším dětem.

ikonaDeskovkáři 11–15 let

po 17:30–19:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Hledáš blázny do deskovek? Tak přijď mezi nás.“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro starší děti, které rádi hrají deskové hry a jsou více trpělivé.

Na kroužku nás čekají především složitější a časově náročnější deskové hry, které třeba jednu hodinu rozehrajeme a další dohrajeme.

Můžete se těšit na hry jako Pandemic, Robinson Crusoe, This war of Mine, Obludárium nebo Plyšová hlídka.

Hodiny budou na míru stavěné podle přání účastníků kroužku, takže bude možné přinést i vlastní složitější hru, kterou si doma třeba nemáte s kým zahrát.

Cíl a přínos kroužku: Hráči si rozvinou strategické myšlení, posílí kooperativní dovednosti a komunikaci.

Potřeby: Přezůvky, pohodlné oblečení, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi na prvním stupni od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již šestým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Je vášnivý deskovkář a sama vlastní asi 30 deskových her.

ikonaDiscgolf 12–17 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 800 Kč
2 pololetí: 800 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Vyzkoušejte sport, který je opravdu pro každého.“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím diskem, odvozeným z klasického golfu. Vznikl v 70. letech v USA a získává stále více příznivců na celém světě.

Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů – tedy hodů. Hraje se v parcích, jen místo jamek je použit speciální koš s řetězy. Podobně jako v golfu používají hráči různé hole, i v discgolfu může hráč volit z různých gramáží disku a dosahovat tak rozdílné kombinace jeho doletu, stability a ovladatelnosti.

Discgolf může hrát každý. Je to ideální sport pro celou rodinu. Diskem se naučíte házet za pár minut a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické zdatnosti – stačí si jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti a můžete soutěžit. Navíc tento sport není finančně náročný – kromě disku nepotřebujete žádné další náčiní.

Cíl a přínos kroužku: Discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od běžných starostí. Zároveň zlepšuje koncentraci dětí.

Potřeby: Sportovní oblečení, pití, obuv do parku nebo do tělocvičny. Disk, který dítě obdrží v ceně kroužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: V letních měsících (září-říjen, duben-červen) se lektorka s dětmi sejde v 16:00 před Domem dětí a mládeže Praha 9. V zimních měsících (listopad-březen) se lektorka s dětmi sejde v 16:00 v Sokolovně na Proseku.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již šestým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Discgolfu se věnuje od roku 2012 a je aktivním hráčem 1. ligy české discgolfové asociace.

ikonaDiscgolf tým 12–17 let

út 16:00–17:00
čt 16:30–19:00

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 3500 Kč

↑ sbalit

„Ať to lítá!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Tento kroužek je vhodný pro děti, které již hrají discgolf nejméně rok a mají zájem se v tomto sportu více zdokonalit a jezdit na turnaje.
Na kroužku se budeme věnovat pilování základních technik, ale nevynecháme ani trénink složitějších hodů. V úterý nás čeká trénování hodů a ve čtvrtek zúročíme to co jsme se naučili prostřednictvím hry na hřišti Krejcárek. V zimě místo tréninků na hřišti zařadíme posilovací kruhový trénink, abychom nezlenivěli. Za rok společně vyrazíme na pár turnajů (jednodenních a určitě i jeden víkendový).

V letních měsících (září-říjen, duben-červen) probíhá trénink venku – v úterý za benzínkou Shell na Proseku, na louce a ve čtvrtek na hřišti na Krejcárku (společná doprava z Proseka).

V zimních měsících (listopad-březen) se úterní trénink bude konat v Sokolovně na Proseku a čtvrteční trénink v DDM Praha 9, který bude zkrácen pouze na hodinu.

Cíl a přínos kroužku: Discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od běžných starostí. Zároveň zlepšuje koncentraci dětí.

Potřeby: Sportovní oblečení, pití, obuv do parku nebo do tělocvičny. Disky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již šestým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Discgolfu se věnuje od roku 2012 a je aktivním hráčem 1. ligy české discgolfové asociace.

ikonaDívčí dílna 10–15 let

st 16:45–18:45

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Zábava při tvoření je pro mě ta nejlepší!“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Víte, co to jsou „přástky“?
Rádi bychom dali dohromady fajn partu, která ráda tvoří.
Naučíme se nové techniky.

V tomto kroužku se pustíme do vyrábění z různých zajímavých materiálů. Vyrobíme spoustu hezkých dárků nebo věciček pro radost, jako šperky, brože, různé jiné oděvní doplňky nebo obaly na mobilní telefon, peněženky, přívěsky na klíče a další užitečné výrobky. Využijeme techniky drhání, háčkování, batiku, tkaní a další. Vyzkoušíme si malování na sklo, modelování z FIMA a další. Strávíme společně příjemný čas plný zábavy a tvoření.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí základy různých technik a zkusí je využít při výrobě oděvních či bytových doplňků. Zkusí si práci s rozličnými materiály a zjistí jejich vlastnosti a k čemu se dají využít.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorka se od 1. stupně ZŠ věnovala textilním technikám. Nejprve to bylo drhání a poté paličkování, ke kterému má asi nejblíže. Vystudovala Střední uměleckou školu textilních řemesel, obor ruční tisk a ruční tkaní. Během studií až do teď absolvovala mnoho kurzů navrhování podvinků pro paličkovanou krajku a různé techniky paličkování. Studovala pedagogickou fakultu, učila na základních školách i na již zmíněné textilní škole. Dále má za sebou několik odučených kurzů, ať už batiky, tkaní či kreslení.

ikonaDračí hlídka 9–13 let

st 17:30–19:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„Miluješ fantasy a dobrodružství? Pak u nás je tvé místo!“

Vojtěch Richter, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které mají rády fantasy, dobrodružství a rády si vyzkouší roli jiné postavy.
Na kroužku nás čeká hraní hry Dračí Hlídka, kde si každý založí postavu podle svých přání, a spolu s ostatními spoluhráči budou prostřednictvím vyprávění během hodin zažívat všemožná fantasy dobrodružství.
Dračí Hlídka je česká fantasy hra na hrdiny. Volně ji inspirovaly klasické RPG hry, především Dračí Doupě, Dungeons & Dragons a Pathfinder.
Můžete se připojit pokud hrami tohoto druhu máte zkušenosti i pokud o tom slyšíte úplně poprvé.

Cíl a přínos kroužku: Hráči si rozvinou především svoji fantazii, schopnost komunikovat a naučí se poprat s nečekanými překážkami.

Potřeby: Pohodlné oblečení, pití, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s vedením dětí při hře dračího doupěte, zejména na táborech od kroužku historického šermu v Hradci Králové. Dračí doupě je jeho vášní od dětských let a sám si vyzkoušel mnoho variant této hry.

ikonaDramaťák 10–15 let

čt 15:00–17:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„NE-hraj, žij!“

Nina Beznosková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je pro všechny děti, které se rády baví. Dozvíte se co je to divadlo, divadelní zákulisí, naučíte se základy divadelního vystupování, pohybu na jevišti, práce v kolektivu, divadelní improvizace.
Zbavíme se trémy a stydlivosti, naučíme se správně mluvit. Prozkoumáme rozmanité divadelní a literární formy a žánry.

Všechny nové dovednosti využijeme na záverečném představení pro rodiče a kamarády, v kterém každý zúčastnení může zapojit svojí kreativitu a dovednosti.

Cíl a přínos kroužku: Žák dovede sám vystoupit před ostatními a prezentovat dané téma. Zúčastní se závěrečného představení pro rodiče a kamarády.

Potřeby: pohodlné oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Nina pracuje v DDM druhým rokem, má více jak dvacetileté zkušenosti z vedení skautů od dětí až po dospělé. V posledních letech se zabývá rozvojem osob z pohledu soft skill pomocí dramatické výchovy. Je amaterský herec a nebojí se žádné výzvy a nejen na jevišti, ale i mimo. Nedílnou součástí jejího života je lední hokej, kterému se věnuji od svých 7 let.

ikonaDramaťák – mladší 7–10 let

st 14:45–16:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Hra není jen přirozenou potřebou všech dětí, ale také fascinujícím nástrojem k rozvoji jejich osobnosti.“

Veronika Bostlová, lektorka kroužku

Popis:

Dramaťák pro děti ve věku od 7 do 9 let vytváří bezpečné a příjemné prostředí, v němž děti mohou rozvíjet své tvůrčí a komunikační schopnosti, empatii, fantazii a schopnost spolupráce skrze dramatickou hru a vstupování do rolí.

Dramaťák v dětech budí a podporuje zájem o tvůrčí činnost obecně, vede je k přirozenému verbálnímu i neverbálnímu projevu, správné práci s dechem a ke správnému držení těla, dále ke schopnosti svobodně a kultivovaně se vyjadřovat, naslouchat druhým a následně konstruktivně spolupracovat.

V rámci práce s dramatickými situacemi a příběhy je učí chápat souvislosti a hledat pro ně řešení (např. improvizací dané situace)

Cíl a přínos kroužku: Po roce v dramaťáku by si děti měly osvojit základy práce se svým tělem - dechem, hlasem, držením těla, tedy základy přirozeného celistvého projevu. Měly by být schopny více fungovat v rámci skupiny, ale také jako jednotlivci, jako ti, co jsou právě v roli a něco prezentují i jako ti, co pozorně naslouchají a jsou schopni reflexe. Měly by být schopny uvažovat nad fikční nebo reálnou situací a chápat ji v souvislostech (rozumět příčinám a uvažovat nad možnými východisky - hledání pokračování příběhu). Podle připravenosti skupiny děti na konci školního roku buď předvedou krátký výstup nebo se prezentace zrealizuje formou otevřené hodiny.

Potřeby: Pití, pohodlné oblečení (část aktivit je pohybová).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Veronika prošla literárně dramatickým oborem vedeným Mgr. Ljubou Fuchs, studuje obor Dramatická výchova na DAMU. Vždy ji bavila práce s dětmi, jako vedoucí se účastnila mnoha táborů, dětských a pěveckých soustředění, vede taneční kurz a je asistentkou v lit. dram. oboru Ljuby Fuchs.

ikonaElektro kroužek – pokročilí 8–15 let

út 17:10–18:40

1. pololetí: 1650 Kč
2 pololetí: 1650 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„Pojď si technicky hrát a rozviň schopnosti!“

Roman Knop, lektor kroužku

Popis:

Kroužek určen pro účastníky z minulých let či nové zkušenější zájemce.
V tomto kroužku se děti naučí převést jednoduché schéma na desku plošného spoje, vyleptat, vyvrtat, osadit součástkami a oživit. Výroba se zaměřuje na jednoduché elektronické obvody, kde před samotným návrhem si vyzkouší zapojení i na nepájivém kontaktním poli, pro ujištění funkce součástek a celého obvodu.
V druhém pololetí v rámci kroužku mohou děti přijít s vlastními nápady, které lektor rozhodne, zda je možné realizovat.
Některé součástky si však bude muset sám nakoupit neboť nebudou součástí úloh kroužku (částka se poté pohybuje mezi 100–200 Kč na vybranou úlohu) pokud tento zájem nebude, děti vyrábí obvody dle lektora.

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Vyrobí několik elektronických obvodů na desku plošného spoje, kterou si odnáší, avšak mohou být vystaveny v rámci akcí DDM.

Potřeby: Blok nebo sešit, psací potřeby, ale hlavně chuť zapojovat a pájet!

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: V případě volby vlastních projektů si účastník hradí jejich náklady. **Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektora nemusí konat. Děkujeme za pochopení.**

Informace o lektorovi: Lektor je od roku 2003 učitelem odborné praxe na střední škole s pedagogickým minimem. Od roku 2017 začal pracovat s dětmi ve věku od 8 let na elektronických příměstských táborech a elektronickém kroužku vedeným 2017/2018 v Českých Budějovicích. V roce 2018 začal vyučovat na DDM Praha 9. Vyučuje na Střední průmyslové škole na Proseku.

ikonaElektro kroužek – začátečníci 1 8–15 let

út 14:00–15:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Pojď si technicky hrát a rozviň schopnosti!“

Roman Knop, lektor kroužku

Popis:

Elektro kroužek je vstupem do světa elektroniky kolem nás – vhodný pro začínající zájemce.
Poznáním základních elektronických součátek jako je rezistor, kondenzátor, tranzistor, dioda, integrovaný obvod či LED dioda lze začít řešit základní elektronické obvody a vyzkoušet si jejich funkci stavbou jednoduchých obvodů na nepájivém kontaktním poli pomocí předloh a schémat.
Děti se naučí použít měřící přístroj a změřit například odpor, napětí. Zábavná činnost spočívá v rozsvicování a blikání LED diod, zobrazováním číslic na segmentovém displeji, případně i stavba pískátek a sirének.
Toto seznámení s elektronikou pomůže v rozvoji logického a technického myšlení.
Další částí v kroužku je výuka pájení desek plošných spojů a jejich výroba. Naučí se používat mikropájku, osazovat plošný spoj, vrtat mikrovrtačkou a dbát na bezpečnost při práci.
Výstupem z celého kroužku bude osazení desky plošného spoje, který si budou moci ponechat.

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Děti získají představu o elektronice, rozpoznají a využijí základní elektronické součástky k sestavení funkčních bloků. Bude umět bez pomoci sestavit základní elektronický obvod (baterie, tlačítko, světýlko/nebo číslo na displeji, postavit pomocí schématu blikač, běžící světlo, semafor, bzučák či sirénku. Naučí se pájet a být manuálně zručný pro tuto činnost. Použít měřící přístroj. Osazování univerzální desky plošných spojů dle výběru dítěte nebo rozhodnutí vedoucího. Osazení desky plošných spojů podle schématu.

Potřeby: Blok nebo sešit, psací potřeby, ale hlavně chuť zapojovat a pájet!

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: **Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektora nemusí konat. Děkujeme za pochopení.**

Informace o lektorovi: Lektor je od roku 2003 učitelem odborné praxe na střední škole s pedagogickým minimem. Od roku 2017 začal pracovat s dětmi ve věku od 8 let na elektronických příměstských táborech a elektronickém kroužku vedeným 2017/2018 v Českých Budějovicích. V roce 2018 začal vyučovat na DDM Praha 9. Vyučuje na Střední průmyslové škole na Proseku.

ikonaElektro kroužek – začátečníci 2 8–15 let

út 15:35–17:05

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Pojď si technicky hrát a rozviň schopnosti!“

Roman Knop, lektor kroužku

Popis:

Elektro kroužek je vstupem do světa elektroniky kolem nás – vhodný pro začínající zájemce.
Poznáním základních elektronických součátek jako je rezistor, kondenzátor, tranzistor, dioda, integrovaný obvod či LED dioda lze začít řešit základní elektronické obvody a vyzkoušet si jejich funkci stavbou jednoduchých obvodů na nepájivém kontaktním poli pomocí předloh a schémat.
Děti se naučí použít měřící přístroj a změřit například odpor, napětí. Zábavná činnost spočívá v rozsvicování a blikání LED diod, zobrazováním číslic na segmentovém displeji, případně i stavba pískátek a sirének.
Toto seznámení s elektronikou pomůže v rozvoji logického a technického myšlení.
Další částí v kroužku je výuka pájení desek plošných spojů a jejich výroba. Naučí se používat mikropájku, osazovat plošný spoj, vrtat mikrovrtačkou a dbát na bezpečnost při práci.
Výstupem z celého kroužku bude osazení desky plošného spoje, který si budou moci ponechat.

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Děti získají představu o elektronice, rozpoznají a využijí základní elektronické součástky k sestavení funkčních bloků. Bude umět bez pomoci sestavit základní elektronický obvod (baterie, tlačítko, světýlko/nebo číslo na displeji, postavit pomocí schématu blikač, běžící světlo, semafor, bzučák či sirénku. Naučí se pájet a být manuálně zručný pro tuto činnost. Použít měřící přístroj. Osazování univerzální desky plošných spojů dle výběru dítěte nebo rozhodnutí vedoucího. Osazení desky plošných spojů podle schématu.

Potřeby: Blok nebo sešit, psací potřeby, ale hlavně chuť zapojovat a pájet!

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: **Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektora nemusí konat. Děkujeme za pochopení.**

Informace o lektorovi: Lektor je od roku 2003 učitelem odborné praxe na střední škole s pedagogickým minimem. Od roku 2017 začal pracovat s dětmi ve věku od 8 let na elektronických příměstských táborech a elektronickém kroužku vedeným 2017/2018 v Českých Budějovicích. V roce 2018 začal vyučovat na DDM Praha 9. Vyučuje na Střední průmyslové škole na Proseku.

ikonaFlorbal přípravka 7–10 let

st 15:30–16:30

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„Z přípravky do soutěžního týmu.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Florbal je mezi dětmi velmi oblíbeným sportem, se kterým se již několikrát potkali ve školách při výuce tělesné výchovy, neboť se jedná o týmový sport s minimálními náklady při němž děti sportují v kolektivu. Navíc naučit se jej včetně pravidel není nijak výrazně obtížné.

Pokud se chceš florbalu více věnovat, tak se přihlaš na náš kroužek. Začneme u práce s florbalkou, poté přejdeme k přihrávkám, od nich se přes střelbu dostaneme až k různým herním kombinacím ve skupinách a od nich už je to jen kousek k samotné hře.

V průběhu školního roku se možná zúčastníme nějakého florbalového turnaje. Nakonec pokud ti již tento kroužek nebude výkonostně stačit tak se můžeš přesunout do poloprofesionálního florbalového kroužku v DDM PRAHA 9 nebo rovnou zkusit štěstí v nějakým profesionálním florbalovém klubu.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se na kroužku naučí ovládat florbalku bekhandovou i forhendovou stranou, zvládne vedení míčku za chůze i v běhu. Osvojí si zpracování míčku florbalovou holí i tělem a jeho následné odehrání spoluhráči a to jak po zemi tak vzduchem. Ovládne střelbu z místa, z běhu, vzduchem i po zemi, ale hlavně si zlepší kordinaci celého těla a naučí se spolupracovat v kolektivu vrstevníků.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, florbalku, sportovní oblečení a dostatek tekutin (lze mít i vlastní míček, avšak jiné než bílé barvy!)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek probíhá na kurtech číslo 14 až 18 v BB areně v Letňanech. Lektor si děti vyzvedne vždy u šaten. Adresa sportcentra v odkazu http://www.bbarena.cz/kontakt/

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již šestým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaFutsal přípravka 7–10 let

út 17:30–18:30

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„Futsal není jen sport, futsal je vášeň a životní styl.“

Jan Šimon, lektor kroužku

Popis:

Futsal je sport, který až v posledních letech pomalu, ale jistě nabírá na popularitě. Futsal se hraje v hale, díky tomu se neřeší venkovní počasí a může se hrát kdykoliv. Od fotbalu se liší několika pravidly, tím nejznatelnějším je menší a těžší balon, díky kterému se lépe naučíš ovládat techniku vedení míče. Díky malému prostoru, na němž se hraje zapracuješ na motorice svého těla. Celkově je Futsal ve všem rychlejší než velký fotbal.

Z tohoto kroužku se pak na doporučení lektora můžeš přesunout do poloprofesionálního futsalového kroužku v DDM PRAHA 9, kde je potřebná větší výkonostní úroveň nebo rovnou zkusit štěstí v nějakém profesionálním futsalovém klubu.

Cíl a přínos kroužku: Děti sport baví, rádi se k němu vracejí, mají touhu jít na hřiště i mimo kroužky. Hlavní náplní je hra v menším počtu hráčů, kdy padá hodně branek, což je pro děti nejdůležitější. Jejich radost ze vstřelené branky je čistá a opravdová. Mimo to je důležitou náplní motorika a koordinace těla, kterým se budou učit nejen při hře, ale i při dalších cvičeních.

Potřeby: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor se fotbalu věnuje již 20 let, futsalu se pak věnoval 10 let. Prošel dorosteneckými fotbalovými ligami, ve futsale pak hrál juniorské nejvyšší soutěže a dosáhl na několik medailí, včetně na mistrovský titul, a to jako hráč i jako trenér. Zároveň byl v kádru české futsalové reprezentace do 19 let. V DDM pracuje v pozici lektora třetím rokem. Má platnou trenérskou licenci "C" a absolvovaný kurz pedagoga volného času.

ikonaFutsal soutěže 10–14 let

út 18:30–19:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Jeden za všechny, všichni za tým!“

Jan Šimon, lektor kroužku

Popis:

Rádi byste hráli futsal pravidelně a ještě se každý měsíc zúčastnili nějakého turnaje a zahráli si tak soutěžní zápasy v nichž o něco jde?

Pokud jste odpověděli ano, tak vás rádi uvítáme na tomto našem kroužku. Zde zapracujete na zlepšení svých stávajících futsalových dovedností jako je týmová taktika, automatické návyky během v útočné i obranné hry. Toto vše ve stálém týmovém kolektivu, kde každý svými dovednostmi a vlastnostmi pomůže ke svělé týmové náladě a sportovním výsledkům.

Cíl a přínos kroužku: Účastník na kroužku aplikuje do hry všechny základní dovednosti získané na loňském kroužku futsalu. Kvalitní přihrávky se častěji dostanou k adresátovi, zlepšená střelba málokdy půjde mimo branku, sebrat míč soupeři nebo jej obehrát už nebude tvrdým oříškem. Navíc toto vše účastník zvládne během soutěžního zápasu, tedy v situaci, kdy už jde o něco.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení, dostatek tekutin

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění, startovné na turnajích, soutěžní dres pro každého účastníka.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor se fotbalu věnuje již 20 let, futsalu se pak věnoval 10 let. Prošel dorosteneckými fotbalovými ligami, ve futsale pak hrál juniorské nejvyšší soutěže a dosáhl na několik medailí, včetně na mistrovský titul, a to jako hráč i jako trenér. Zároveň byl v kádru české futsalové reprezentace do 19 let. V DDM pracuje v pozici lektora třetím rokem. Má platnou trenérskou licenci "C" a absolvovaný kurz pedagoga volného času.

ikonaChovatel 1 7–12 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.).
Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 2 7–12 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.).
Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 3 10–15 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.).
Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 4 10–15 let

po 18:00–19:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.).

Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 5 7–12 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 6 7–12 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 7 10–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 8 10–15 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe.

Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství pro pokročílé 1 9–12 let

čt 15:00–16:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijď poznávat zvířata a zažij spoustu legrace i dobrodružství s novými kamarády.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro starší děti, které již nějakou zkušenost s chovem zvířátek mají a rády by se dozvěděly více o chovu a také odchovu terarijních a akvarijních zvířat, ptáků, savců a bezobratlých.

Účastníci si velmi prohloubí své znalosti a dovednosti při zařízení chovných nádrží i klecí. Poznají rovněž základy ekologie a prostředí kolem sebe a naučí se rozpoznávat rozmanité druhy zvířat na světě.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se umí postarat o náročnější druh zvířátka (želva, agama, ježek). Zná jeho potřeby k chovu (teplota, potrava, rozměry ubikace apod..). Umí vyrobit jednoduché chovatelské zařízení (domečky, úkryty, misky, palandy, prolézačky). Rozpoznává zvířata kolem sebe (ve městě i v biotopech), zná exotické zvířata a ví, jaké druhy se v ČR dají doma chovat. Dokáže bezpečně manipulovat s druhy zvířat chovaných na kroužku (manipulace s ježkem, hadem, ještěrem apod.).

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství pro pokročílé 2 10–15 let

čt 16:30–18:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijď poznávat zvířata a zažij spoustu legrace i dobrodružství s novými kamarády.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro starší děti, které již nějakou zkušenost s chovem zvířátek mají a rády by se dozvěděly více o chovu a také odchovu terarijních a akvarijních zvířat, ptáků, savců a bezobratlých.

Účastníci si velmi prohloubí své znalosti a dovednosti při zařízení chovných nádrží i klecí. Poznají rovněž základy ekologie a prostředí kolem sebe a naučí se rozpoznávat rozmanité druhy zvířat na světě.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se umí postarat o náročnější druh zvířátka (želva, agama, ježek). Zná jeho potřeby k chovu (teplota, potrava, rozměry ubikace apod..). Umí vyrobit jednoduché chovatelské zařízení (domečky, úkryty, misky, palandy, prolézačky). Rozpoznává zvířata kolem sebe (ve městě i v biotopech), zná exotické zvířata a ví, jaké druhy se v ČR dají doma chovat. Dokáže bezpečně manipulovat s druhy zvířat chovaných na kroužku (manipulace s ježkem, hadem, ještěrem apod.).

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již pátým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaInline a ledové bruslení-ZRUŠENO 8–12 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Sklouzni se, svez se, (za)hraj si.“

Nina Beznosková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek bruslení je pro děti, které se teprve s bruslemi seznamují. V teplých měsích se budeme společně učit jezdit na inline bruslích a v zimních měsících využijeme ledovou plochu a naučíme se bruslit na ledě.

Mezi základní techniky patří jízda vpřed, vzad, přešlapování popředu, pozadu, brzdit. Zahrajete si hry, které budou plné zábavy.

Vyzkoušíte si sporty na bruslích jako je rychlobruslení, lední či inline hokej a netradiční sport ringette a další. Na konci roku si vyzkoušíme ledovou olympiádu.

Cíl a přínos kroužku: Žák umí jízdu vpřed, vzad, přešlapování na obě strany, brzda.

Potřeby: vlastní in-line brusle, prosinec/ leden - lední brusle, helma, chrániče na kolena, lokty a zápěstí. Oblečení dle počasí.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Nina pracuje v DDM druhým rokem, má více jak dvacetileté zkušenosti z vedení skautů od dětí až po dospělé. V posledních letech se zabývá rozvojem osob z pohledu soft skill pomocí dramatické výchovy. Je amaterský herec a nebojí se žádné výzvy a nejen na jevišti, ale i mimo. Nedílnou mou součástí jejího života je lední hokej, kterému se věnuji od svých 7 let.

ikonaIrské tance a step pokročilí 13–16 let

st 19:00–20:30

1. pololetí: 1650 Kč
2 pololetí: 1650 Kč
celý rok: 2900 Kč

↑ sbalit

„Tanečníci jsou atleti boží.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Pokročilí je určen pro ty účastníky, kteří již absolvovali několik let v tomto kroužku v DDM Prosek.

Připomeneme si vše, co už známe z irského softového tance, zlepšíme techniku a naučíme se i nové kroky. Základy irského stepu z minulých let se naučíme už ve stepkách a k základům přidáme i prvky pokročilé. Choreografie, které se společně naučíme budou součástí programu na Vánoční akademii a Ahoj léto, pořádáných DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si zopakuje softový tanec, zdokonalí si techniku a naučí se novým prvkům. Připomene si základy stepu a naučí se je ve stepkách. Účastník se naučí novým krokům ve stepu (touly do strany, touly dozadu, treble, treple trip, atd) a bude je schopen kombinovat a navazovat. Účastníci se za rok naučí tři choreografie - 1. pololetí, softová choreografie se stepovými prvky na vystoupení na Vánoční akademii, 2. pololetí, softová choreografie a stepová choreografie na vystoupení Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty Grishko, stepky Pacelli (cena se pohybuje okolo 2500Kč, další informace u lektorky).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let a vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede sedmým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaIrské tance a step středně pokročilí 10–15 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 1450 Kč
2 pololetí: 1450 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Tanečníci jsou atleti boží.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Středně pokročilí je určen pro ty účastníky, kteří absolvovali minimálně jeden rok tohoto kroužku v DDM Prosek.

Připomeneme si a zdokonalíme základy softového tance z minulého roku a postupně se naučíme i těžší a složitější prvky a zrychlíme tempo. Pomalu, ale jistě začneme se základy stepových kroků a budeme dělat cviky na posílení kotníků a nártů, aby jsme nohy připravili na stepové boty. Naučíme se choreografie, které budou součástí programu na Vánoční akademii a Ahoj léto, pořádaných DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si připomenou základy softového tance, zdokonalí jejich techniku a zrychlí tempo. Naučí se nové kroky a prvky softu (základní výskoky kat, jelen, atd). Účastník bude znát základy irského stepu (základní postoje, jednoduchý treble). Za školní rok se naučí dvě choreografie - 1. pololetí, softová choreografie na Vánoční akademii, 2. pololetí, softová choreografie s prvky stepu na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty Grishko.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let a vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede sedmým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaIrské tance a step výběrovka 13–18 let

po 19:00–20:30

1. pololetí: 1650 Kč
2 pololetí: 1650 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Tanečníci jsou atleti boží.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Výběrová skupina je kroužek určený pro ty účastníky, kteří jako nejlepší, absolvovali už několik let v tomto kroužku v DDM Prosek.

Zopakujeme si všechno, co už známe, pokusíme se to zdokonalit a zrychlit tempo z rychlého na turbo rychlé. V irském softovém tanci se přiučíme např. skokům a ve stepu se naučíme stát ve stepkách na špičkách, mimo jiné. Choreografie budou složitější, komplikovanější a rychlejší, ale o to zábavnější.

Nacvičené sestavy budou součástí programu např. na Vánoční akademii nebo akci Ahoj léto, pořádaných DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastník perfektně zvládne techniku irského softového tance. Naučí se nové kroky a skoky v softovém tanci (jelen, nůžky, atd). Účastník perfektně zvládne techniku irského stepu. Naučí se rychlejšímu a přesnějšímu tempu ve stepu. Bude schopen stát ve stepkách na špičkách. Účastník též bude umět taneční terminologii a bude schopen podle ní pracovat. Účastník se za rok naučí tři choreografie - 1. pololetí, stepová choreografie na vystoupení na Vánoční akademii, 2. pololetí, softová a stepová choreografie na vystoupení na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty Grishko, stepky Pacelli.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let a vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede sedmým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaIrské tance a step začátečníci 10–15 let

st 15:30–16:30

1. pololetí: 1450 Kč
2 pololetí: 1450 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Tanečníci jsou atleti boží.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Začátečníci je určen pro ty účastníky, kteří ještě tento druh tance nezkoušeli, ale rádi by a pro ty, kteří hledají pohodový kroužek, kde jsou nejdůležitější: fajn kolektiv a zábava.

Naučíme se základní taneční postoje, základní kroky irského softového tance a později z nich stvoříme choreografii, která bude součástí programu na akci Ahoj léto, pořádané DDM. Budeme také posilovat kotníky a nárty pro ty z vás, kteří budou chtít v dalších letech stepovat a naučíme se, jak se správně protáhnout.

Cíl a přínos kroužku: Účastník bude umět základní taneční postoje (první až pátá pozice, paralelní, vytočená, atd). Naučí se základní kroky softového tance (promenáda, sidestep, point, dlouhý point, change, atd). Účastník bude schopen základní kroky navazovat a kombinovat Naučí se softovou choreografii na vystoupení na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky, které nevadí, když se zničí, taneční piškoty (stačí koupit během prvního pololetí, lektorka doporučí značku a typ piškotů).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let a vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede sedmým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaJóga pro radost 6–10 let

pá 17:00–18:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Cvičení je radost.“

Michala Radotínská, lektorka kroužku

Popis:

Během jednotlivých lekcí se budeme učit různé jógové pozice, ve kterých si protáhneme tělo, zpevníme svalstvo a zlepšíme celkové držení těla. Naučíme se i správně dýchat a relaxovat. Odpočinek je v dnešní době mnohdy opomíjený a přitom vede ke správné regeneraci oganismu.

Během lekcí se na sebe budeme usmívat a navodíme si tak příjemnou a pohodovou atmosféru. Pochválíme se za každý podařený cvik, abychom posílili své sebevědomí a těšili se ze svých úspěchů. Lekce si zpestříme jógovými hrami a občas si něco vymalujeme.

Cíl a přínos kroužku: Zvládnutí techniky jógových pozic pro děti. Posílení svalů, protažení šlach, lepší pohybová koordinace. Umění relaxace pomocí různých forem dechu. Pozitivní mysl a eliminace stresu.

Potřeby: Pohodlné oblečení, pití a dobrou náladu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka sama ráda cvičí jógu a chce tuto svou radost předat i dětem na kroužku, protože jóga je inspirující a pomáhá navodit příjemný pocit ze sebe sama. Lektorka prošla studiem pedagogiky volnočasových aktivit a v současné době se připravuje na akretitovaný kurz cvičení dětské jógy.

ikonaKlub logických her 8–12 let

st 15:40–17:00

↑ sbalit

„Umíme víc, než jen zpříjemnit matematiku!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě přemýšlet a učit se zábavnou formou? A co to zkusit skrze deskové hry.
Na tomto kroužku si užiješ spoustu zábavy v partě nových kamarádů. Navíc zde budeme trénovat naše mozečky, při logických nebo matematických hrách. Také nás čeká rozvoj dalších znalostí či představivosti, postřehu nebo paměti.
Vše vyhodnotíme prostřednictvím závěrečných turnajů.

Díky finanční podpoře je kroužek zdarma.

Cíl a přínos kroužku: Dítě si rozvine logické a matematické myšlení, ale i postřeh či představivost. Naučí se hrát fairplay a nebát se přistoupit i ke složitějším výzvám.

Potřeby: Přezůvky, pohodlné oblečení, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi na prvním stupni od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již šestým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Je vášnivý deskovkář a sama vlastní asi 30 deskových her.

ikonaLakros a jiné netradiční sporty 10–14 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„Netradíční zážitek? Jedině s netradičními sporty“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Omrzeli vás klasické sporty jako fotbal a vybíjená? Na tomto kroužku se s těmito sporty nepotkáte, ale zato vás čekají jiné sporty a to poměrně netradiční.

Jsou jimy už zmíněný Lakros, ale také Tchouckball, Americký fotbal, Ringo, Ultimate či Discgolf.

Zmíněné sporty se naučíme hrát na více než základní úrovni, díky čemuž si tak ke konci školního roku budeme moci zahrát mezi sebou několik turnajů v těchto sportech.

Cíl a přínos kroužku: Na kroužku si osvojíme základní činnosti, jako je práce s lakroskou, chytání a odhoz míče nebo talíře. Naučíme se spolupracovat ve dvojicích za pomoci různých herních cvičení na zlepšení přihrávek, střelby nebo obranné a útočné hry. Seznámíme se s pravidly jednotlivých sportů, zásadami správného chování k ostatním, ať už se jedná o spoluhráče nebo protihráče. Na závěr školního roku nás pak čeká celoměsíčnáí turnaj, kde předvedeme své dovednosti v daných sportech.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již šestým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaLetecký modelář 1 9–15 let

čt 14:00–15:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3300 Kč

↑ sbalit

„Létá nejen to, co peří má - postav si svoje letadlo.“

Jan Dryák, lektor kroužku

Popis:

Líbí se ti letadla? Chceš si postavit skutečně létající model?
V tomto kroužku si to můžeš vyzkoušet. Dokážeš vyrobit modely letadel, od nejjednoduššího házedla, po složitější a větší kluzák, model s vrtulí, poháněnou gumou, případně, pokud jsi schopný a pokročilý, můžeš pracovat na dálkově řízeném modelu.
Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje jako je nůž, pilka, pilník nebo brusný papír. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánu a porozumíš proto technickému výkresu.
Vlastnoručně vyrobené letadlo si zalétáš a dozvíš se, proč létá a jak udělat, aby letělo ještě lépe. Především ale budeš mít radost z toho, že tvoje modely létají – ale pozor, čím lépe budou létat, tím se více naběháš.

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se seznámí se základními postupy, používanými v leteckém modelářství a porozumí technické dokumentaci - plánu a návodu. Bude mít přehled o vhodných materiálech a osvojí si správnou terminologii. Během 33 lekcí účastník postaví 4-6 letuschopných modelů letadel. Začátečníci a mírně pokročilí budou stavět jednoduchá házedla, kluzáky nebo modely s vrtulí, poháněnou gumou. Pokročilejší modeláři si již mohou po konzultaci s lektorem vybrat ke stavbě složitější modely ze stavebnic nebo stavět jen podle plánu. Postavené modely účastník samostatně seřídí a zalétá.

Potřeby: Vhodné oblečení do dílny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má technické vzdělání na ČVUT, obor Letadlová technika. Letecké modelářství, kterému se věnuje od dětství ho přivedlo k létaní na skutečných letadlech a k parašutismu. Kroužek modelářů vede při DDM tři roky.

ikonaLetecký modelář 2 9–15 let

čt 16:00–17:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3300 Kč

↑ sbalit

„Létá nejen to, co peří má - postav si svoje letadlo.“

Jan Dryák, lektor kroužku

Popis:

Líbí se ti letadla? Chceš si postavit skutečně létající model?
V tomto kroužku si to můžeš vyzkoušet. Dokážeš vyrobit modely letadel, od nejjednoduššího házedla, po složitější a větší kluzák, model s vrtulí, poháněnou gumou, případně, pokud jsi schopný a pokročilý, můžeš pracovat na dálkově řízeném modelu.
Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje jako je nůž, pilka, pilník nebo brusný papír. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánu a porozumíš proto technickému výkresu.
Vlastnoručně vyrobené letadlo si zalétáš a dozvíš se, proč létá a jak udělat, aby letělo ještě lépe. Především ale budeš mít radost z toho, že tvoje modely létají – ale pozor, čím lépe budou létat, tím se více naběháš. :-)

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se seznámí se základními postupy, používanými v leteckém modelářství a porozumí technické dokumentaci - plánu a návodu. Bude mít přehled o vhodných materiálech a osvojí si správnou terminologii. Během 33 lekcí účastník postaví 4-6 letuschopných modelů letadel. Začátečníci a mírně pokročilí budou stavět jednoduchá házedla, kluzáky nebo modely s vrtulí, poháněnou gumou. Pokročilejší modeláři si již mohou po konzultaci s lektorem vybrat ke stavbě složitější modely ze stavebnic nebo stavět jen podle plánu. Postavené modely účastník samostatně seřídí a zalétá.

Potřeby: Vhodné oblečení do dílny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má technické vzdělání na ČVUT, obor Letadlová technika. Letecké modelářství, kterému se věnuje od dětství ho přivedlo k létaní na skutečných letadlech a k parašutismu. Kroužek modelářů vede při DDM tři roky.

ikonaMalý záchranář 7–10 let

út 14:00–15:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„I malý čin, umí velké věci.“

Nina Beznosková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je pro všechny děti, kteří se zajímají o první pomoc. Cílem kroužku je seznámit s první pomocí. Rozvíjet vzájemnou komunikace, porozumění a tolerance, týmové práce, a hlavně zvládání stresových situací.

Na kroužku se naučí nejen první pomoc, ale i zásady bezpečnosti. Navštívíme i záchranné sbory, jako jsou hasiči, záchranou službu či vojáky.

Cíl a přínos kroužku: Žák dovede zvládnou simulovanou krizovou situaci ve které využije nové znalosti (CPR, volání na záchranou službu, zabezpečení místa). Vytvoří si vlastní lékárničku a ví jak ji používat.

Potřeby: pohodlné oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: exkurze mimo čas kroužku není v ceně

Informace o lektorovi: lektorka Nina pracuje v DDM druhým rokem, má více jak dvacetileté zkušenosti z vedení skautů od dětí až po dospělé. V posledních letech se zabývá rozvojem osob z pohledu soft skill pomocí dramatické výchovy. Je amaterský herec a nebojí se žádné výzvy a nejen na jevišti, ale i mimo. Nedílnou mou součástí jejího života je lední hokej, kterému se věnuji od svých 7 let.

ikonaMini Futsal 13–17 let

út 19:30–20:30

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Fotbal/Futsal za každého počasí a se stejnou partou.“

Jan Šimon, lektor kroužku

Popis:

Kroužek mini Futsalu je určen pro starší děti, které již s míčem umějí zacházet a chtějí se si zahrát pravidelně ve stále partě a bez obav z nepříznivého počasí.

Na kroužku se děti budou primárně věnovat samotné hře. Menší časový prostor z každé hodiny bude věnován různým cvičením na zlepšení jednotlivých herních technik, jako jsou přihrávky, střelba nebo vedení míče. Zápasy budou probíhat nejčastěji v režimu 3 proti 3.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem kroužku je aktivní strávení volného času ve stálém kolektivu bez obav z špatného počasí. Z kroužku si účastníci odnesou radost z pohybu, povědomí o FAIR PLAY hře a samozřejmě zapracují na zlepšení své herní techniky zejména díky většímu prostoru pro samotnou hru.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení, dostatek tekutin

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor se fotbalu věnuje již 20 let, futsalu se pak věnoval 10 let. Prošel dorosteneckými fotbalovými ligami, ve futsale pak hrál juniorské nejvyšší soutěže a dosáhl na několik medailí, včetně na mistrovský titul, a to jako hráč i jako trenér. Zároveň byl v kádru české futsalové reprezentace do 19 let. V DDM pracuje v pozici lektora třetím rokem. Má platnou trenérskou licenci ""C"" a absolvovaný kurz pedagoga volného času.

ikonaModerní gymnastika mladší 1 4–7 let

út 14:30–15:15

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Eliška Macková, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krásný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných.

Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla a s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Při protahování je kladen důraz na postupné rozvolňování svalů a zvláště na správné provedení. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčiní, aby si děti zafixovaly správné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí, jak správně dělat např. kotoul či most. Budeme se učit správné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy, /kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní či dá použít měkkčí horolezecké lano), pití, sponky a gumičky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, která vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti, jak na pozici závodnice, tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderní gymnastiky a kurz první pomoci či kurz cvičitele lyžování.

ikonaModerní gymnastika mladší 2 4–7 let

út 15:15–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Eliška Macková, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krásný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných.

Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla a s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Při protahování je kladen důraz na postupné rozvolňování svalů a zvláště na správné provedení. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčiní, aby si děti zafixovaly správné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí, jak správně dělat např. kotoul či most. Budeme se učit správné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy, /kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní či dá použít měkkčí horolezecké lano), pití, sponky a gumičky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, která vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti, jak na pozici závodnice, tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderní gymnastiky a kurz první pomoci či kurz cvičitele lyžování.

ikonaNěmčina pro děti začátečníci 10–15 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Naučte se německý jazyk hravou formou.“

Lenka Sapíková, lektorka kroužku

Popis:

Chcete se naučit německý jazyk? Jste úplní začátečníci či už pár věcí z němčiny umít a chcete si je zdokonalit? Odpověděli jste si ano?

Tak se přihlaště na tento kroužek. Naučíte se základní slovní zásobu a gramatiku. Budete si povídat o tématech, která Vás baví. Budete trénovat poslechy a porozumění textům. Brzy poznáte, že dokážete v němčině vést jednoduché rozhovory a že umíte napsat krátkou zprávu kamarádovi. Ve výuce budete hrát i různé modelové situace.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se základní gramatická pravidla a slovní zásobu. Dokázat vést jednoduché rozhovory o různých tématech v rámci rolových her. Trénovat poslechová cvičení a porozumění textu.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit nebo blok. Desky s eurofoliemi A4 na zkopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání kroužků v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou německé filologie Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci celoživotního vzdělávání studovala pedagogické minimum, obor německý jazyk. Praxe s individuální i skupinovou výukou. V rámcí ročního studijního pobytu v Německu získala jazykový certifikát Obchodní němčina, úroveň C1.

ikonaNěmecká konverzace pro žáky ZŠ a SŠ 14–17 let

út 19:00–20:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Chcete se domluvit na dovolené, např. v rakouských Alpách? Začněte mluvit německy už teď.“

Lenka Sapíková, lektorka kroužku

Popis:

Pojďme si spolu povídat o všedních situacích, které znáte z každodenního života, ale německy!

V hodinách se naučíte nová slovíčka k jednotlivým tématům. Budeme trénovat konverzaci na základě obrázků, videí, textů či poslechů. Budeme si povídat o tématech, která Vás baví a jsou vám blízká. Ve výuce budeme hrát i různé modelové situace.

Díky našim hodinám překonáte strach z mluvení v německém jazyce.

Cíl a přínos kroužku: Rozmluvit se v německém jazyce, překonat strach z mluvení v cizí řeči, rozšířit si slovní zásobu.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit nebo blok. Desky s eurofoliemi A4 na zkopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku. Kroužek trvá tedy 55 minut čistého času. Zbylých 5 minut slouží na prostřídání se kroužků v učebně před začátkem hodiny.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou německé filologie Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci celoživotního vzdělávání studovala pedagogické minimum, obor německý jazyk. Praxe s individuální i skupinovou výukou. V rámcí ročního studijního pobytu v Německu získala jazykový certifikát Obchodní němčina, úroveň C1.

ikonaPohybovky 4–6 let

čt 15:30–16:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chutě skoč a vyskoč si pro sportovní kroužek pohybových her, kde tě radost nemine.“

Romana Spišáková, lektorka kroužku

Popis:

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her, při kterých se děti pobaví, lehce zasportují (drobné běhání..), naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu. Na začátku kroužku bude vždy rozehřátí, protažení, pak si budou děti společně s lektorem hrát hry a nakonec se pořádně protáhnou aby jejich svaly byly připravené a odpočinuté.

Cíl a přínos kroužku: Lepší komunikace mezi dětmi, fyzická zdatnost, motorika, děti se naučí nové hry, které si mohou zahrát s rodinou či kamarády.

Potřeby: Dobrou náladu, sportovní obuv a oblečení do tělocvičny, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek trvá čistého času 50 minut. 5 minut po uvedeném začátku a 5 minut před uvedeným koncem slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektorka patří do početné rodiny, kde vymýšlení sportovních a jiných her je její každovíkendovou aktivitou. Ráda vymýšlí různé sportovní aktivity pro děti, u kterých se pobaví i zapotí. Baví ji běh, plavání a sportovní hry. Lektorka je zapsána na pedagogický kurz na podzim 2020.

ikonaPřírodovědec 10–14 let

čt 17:00–18:30

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Pod okem lupy!“

Tomáš Míka, lektor kroužku

Popis:

Pojď s námi objevovat nejrůznější zákoutí přírody! Provedeme Tě čtyřmi ročními obdobími.

Poznáš NAŠI krajinu od živočichů, přes rostliny až do hlubin naší země. Objevíš, jak roste ředkvička či co potřebuje mravenec k životu.

Navštívíš zajímává místa v Praze a okolí. V rámci kroužku si vyrobíš např. svíčku, lidové dekorace či ptačí budku nebo krmítko pro ptáčky a spoustu jiných zajímavých věcí.

Neváhej a pojď s námi poznávat tajemství.

Cíl a přínos kroužku: Zná zásady pohybu v přírodě a ochrany přírody. Ví jak správně třídit odpad. Zná postup, jak se pěstuje zelenina a chovají domací zvířata. Dovede zacházet s jednoduchým nářadím jako je kladivo, rýč, motyka. Deník malého přírodovědce.

Potřeby: přezůvky, svačinu, vybavení dle výletů které bude vždy včas specifikované.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výlety a odborné exkurze nejsou v ceně kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor Tomáš je odborník v oboru zemědělství a lesní techniky. Má zkušenosti z pedagogické činnosti na Střední zemědělské škole. Působil ve výzkumném ovocnářském ústavu. Nyní je chovatelem hospodářských zvířat podle tradičních hodnot.

ikonaŘezbář – děti 10–16 let

st 16:00–17:30

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Věřím v kouzlo a duši řezby vytvořené s láskou a promyšleným záměrem.“

Vladimír Čížek, lektor kroužku

Popis:

Účastníci se dozví více o různých druzích dřev, jako materiálu pro řezbu, jeho sušení a přípravu pro řezbu. Poznají řezbářské nářadí a naučí se ho používat. Naučí se pracovat s řezbářskými dláty a dalšími ručními nástroji, tedy technologii řezby.
Začneme jednoduchým nízkým reliéfem. Po jeho zvládnutí budeme pokračovat vysokým reliéfem a jednoduchými trojrozměrnými řezbami. Podle bohatého obrazového materiálu, literatury i vzorků řezeb si účastníci sami vyberou náměty, které by chtěli ztvárnit. Nakonec se naučíme, jak dřevo po řezbě povrchově upravit pomocí materiálů jako je fermež, vosk, lak atd.

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je naučit účastníky pracovat hlavně s řezbářskými dláty a dalšími ručními nástroji. Naučit se celý postup od designu až po závěrečnou povrchovou úpravu.

Potřeby: vlastní kožené rukavice, pracovní oděv

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Řezbě ze dřeva se lekotr věnuje 59 let. Začínal v řezbářském kroužku a účastnil se několika řezbářských sympozií pořádaných Muzeem Českého ráje v Turnově. Pořádal řezbářské workshopy v centru Knoflík na Proseku a soukromé základní škole v Hostavicích. Kromě toho vedl workshopy řezby z kosti pro studenty uměleckých škol pořádaných Muzeem Českéh ráje v Turnově.

ikonaŘezbář – rodiče a děti od 8 let

st 17:40–19:10

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Věřím v kouzlo a duši řezby vytvořené s láskou a promyšleným záměrem.“

Vladimír Čížek, lektor kroužku

Popis:

Do tohoto kroužku se přihlašuje zvlášť dítě a vzlášť rodič (prarodič, či jiný dospělák do skupiny s dítětem).
Cena pro děti: 1400 Kč pololetí / 2600 Kč rok; cena pro rodiče 1800 Kč pololetí / 3000 Kč rok.

Účastníci se dozví více o různých druzích dřev vhodných pro řezbu. Seznámi se s technologií řezby, tedy práci se řezbářskými dláty a dalšími ručními nástroji a pomůckami. Naučí se různé druhy závěrečných povrchových úprav pomoci mořidel, barev, vosků a laků.
Rodiče budou moci pracovat s dětmi na jedné řezbě nebo každý bude moci tvořit samostatně. Účastníci si budou moci sami zvolit námět své řezby. Pro inspiraci budou k dispozici obrázky, literatura a vzorky řezeb pro začátečníky.

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se základům práce s řezbářskými dláty a vytvořit několik řezeb reliéfních případně i trojrozměrných.

Potřeby: vlastní kožené rukavice, pracovní oděv

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Řezbě ze dřeva se lekotr věnuje 59 let. Začínal v řezbářském kroužku a účastnil se několika řezbářských sympozií pořádaných Muzeem Českého ráje v Turnově. Pořádal řezbářské workshopy v centru Knoflík na Proseku a soukromé základní škole v Hostavicích. Kromě toho vedl workshopy řezby z kosti pro studenty uměleckých škol pořádaných Muzeem Českéh ráje v Turnově.

ikonaSportovní hry mladší 6–10 let

pá 16:00–17:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„S míčem, kroužkem či talířem s tím vším se naučíme hrát.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nemáte vyhraněný oblíbený sport a zároveň se sportováním chcete začít?

Super, protože přesně pro Vás je kroužek sportovních her – mladší. Zde se totiž naučíte několik různých sportů od známých po méně známé sporty, kde nepotřebujete míč.

Navíc všechny sporty, kterým se na kroužku budeme věnovat, se naučíme úplně od začátku. Krůček po krůčku se propracujeme od činností jednotlivců, přes činnosti dvojic až k samotnému hraní v týmech.

Cíl a přínos kroužku: Děti si na kroužku vyzkouší většinu míčových a jiných her. Aby si však pořádně zahrály, musí se naučit specifické činnosti ke každému sportu, jako jsou nahrávky, střelby, spolupráce ve dvojicích a v týmu. Naučí se také různé netradiční hry jednotlivých sportů, které jsou vhodné při menším počtu hráčů. Toto vše uplatní během květnového celoměsíčního turnaje.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již šestým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaSportovní hry nejstarší 13–17 let

st 19:30–20:30

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Za míčem, kroužkem či talířem poběžíme společně.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nemáte žádný vyhraněný sport, protože Vás sport baví všeobecně a rádi si jej zahrajete v kolektivu? Zvládáte základní dovednosti několika sportů a chcete se maučit i ty těžší?

Pojďte tedy sportovat s námi na náš kroužek. Zahrajeme si desítku sportů v nichž si všechny základní dovednosti zdokonalíme. Budeme se tak moci více věnovat taktice, správnému uvolnění, pohybu bez míče, předvídatenosti pohybu soupeře atd. Toto vše uplatníme během hraní každého sportu, obzvláště na konci roku při celokvětnovém turnaji.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku budou věnovat různým sportům od klasického volejbalu a fotbalu přes méně hranou házenou a basketbal až po netradiční lakros a ringo. U všech hraných sportů si vytvoří automatické návyky spojující práci s míčem jako jsou přihrávky, uvolnění se do prostoru a střelba. Toto vše navíc v rychlosti, tak aby se jejich hra co nejvíce podobala hře profesionálů.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Děti se na kroužku budou věnovat různým sportům od klasického volejbalu a fotbalu přes méně hranou házenou a basketbal až po netradiční lakros a ringo. U všech hraných sportů si vytvoří automatické návyky spojující práci s míčem jako jsou přihrávky, uvolnění se do prostoru a střelba. Toto vše navíc v rychlosti, tak aby se jejich hra co nejvíce podobala hře profesionálů.

ikonaStolní tenis mírně pokročilí 10–14 let

pá 16:00–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„I s malým míčkem lze dokázat velké věci.“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen především pro zájemce, kteří mají se stolním tenisem nějaké zkušenosti, ať už z našeho kroužku pro začátečníky či odjinud. Zájemce by měl zvládat jednoduché podání a odehrát krátkou výměnu.

V rámci prvních lekcí rychle zopakujeme základy stolního tenisu a poté se budeme věnovat složitějším úderům (čop, smeče), vyzkoušíme si čtyřhru a naučíme se nová podání.

Do výuky na kroužku jsou kromě standardních cvičení na jednotlivé údery zařazeny také cvičné zápasy či různé hry, které motivují účastníky ke sportu a zlepšují týmovou spolupráci.

Cíl a přínos kroužku: Účastník umí v praxi použít pravidla stolního tenisu pro dvouhru. Umí být "rozhodčím" cvičného zápasu a vyhodnocovat herní situace. Účastník bezpečně ovládá základní údery ve stolním tenise a umí je použít při hře. Účastník umí několik správných podání, umí též přijmout jednoduchá podání soupře. Nové dovednosti mohou účastníci ověřovat v cvičných zápasech, které jsou zaměřeny na procvičovanou techniku. Celoroční pokrok pak zůročí během závěrečného turnaje, který se bud se bude konat na konci 1. i 2. pololetí.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení (tričko, tepláky/kraťasy), pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku

Informace o lektorovi: Lektorka vede již druhým rokem v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé a je držitelkou trenérské licence "C" na stolní tenis. Mimo to má zkušenosti s organizací skautských táborů a jiných akcí pro děti.

ikonaStolní tenis pokročilí 12–17 let

pá 17:00–18:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„I s malým míčkem lze dokázat velké věci.“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Kroužek určený zejména pro uchazeče, kteří mají základy stolního tenisu „v malíčku“. Během lekcí se zaměříme na zlepšení stávajících dovedností a pohybu za stolem. Naučíme se též nové údery jako topspin či blok a budeme se věnovat novým druhům podání a jejich příjmu.

Všechny nově nabyté dovednosti si ověříme a zopakujeme pomocí různých her, cvičení nebo zápasu ve dvouhře či čtyřhře, které jsou součástí každé lekce a motivují účastníky. Pro zpestření výuky je též využíván robot, kterým lze simulovat různé druhy úderů.

Cíl a přínos kroužku: Účastník umí v praxi použít pravidla stolního tenisu pro dvouhru i čtyřhru. Umí být "rozhodčím" cvičného zápasu a vyhodnocovat herní situace. Účastník ovládá základní údery ve stolním tenise a umí je použít při hře. Zná a užívá též některé z pokročilých úderů. Účastník umí několik správných podání s různou rotací, umí též přijdmout podání soupeř. Nové dovednosti mohou účastníci ověřovat v cvičných zápasech, které jsou zaměřeny na procvičovanou techniku. Celoroční pokrok pak zůročí během závěrečného turnaje, který se bude konat na konci 1. a 2. pololetí.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení (tričko, tepláky/kraťasy), pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku

Informace o lektorovi: Lektorka vede již druhým rokem v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé a je držitelkou trenérské licence "C" na stolní tenis. Mimo to má zkušenosti s organizací skautských táborů a jiných akcí pro děti.

ikonaStolní tenis začátečníci 1 8–12 let

pá 14:00–15:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„I s malým míčkem lze dokázat velké věci.“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Stolní tenis pro začátečníky. Kroužek je určený především pro děti, které mají se stolním tenisem minimální zkušenosti a je vhodný i pro zájemce, kteří pálku nikdy v ruce nedrželi a mají chuť zkusit něco nového.

Během lekcí se společně naučíme základy stolního tenisu (údery, podání, pravidla), tak abychom si s rodiči nebo kamarády mohli kdykoli zahrát zápas, nebo jen tak „zapinkat“.

Výuka na kroužku probíhá nejen jako nácvik jednotlivých úderů, do programu jsou zařazeny různé hry, cvičné zápasy či turnaje, které děti motivují nejen ke sportu, ale slouží i ke zlepšení týmové spolupráce.

Cíl a přínos kroužku: Účastník umí v praxi použít pravidla stolního tenisu pro dvouhru. Umí být "rozhodčím" cvičného zápasu a vyhodnocovat herní situace. Účastník bezpečně ovládá základní údery ve stolním tenise a umí je použít při hře. Účastník umí několik správných podání, umí též přijmout jednoduchá podání soupeře Nové dovednosti mohou účastníci ověřovat v cvičných zápasech, které jsou zaměřeny na procvičovanou techniku. Celoroční pokrok pak zůročí během závěrečného turnaje, který se bude konat na konci 1. i 2. pololetí.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení (tričko, tepláky/kraťasy), pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku

Informace o lektorovi: Lektorka vede již druhým rokem v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé a je držitelkou trenérské licence "C" na stolní tenis. Mimo to má zkušenosti s organizací skautských táborů a jiných akcí pro děti.

ikonaStolní tenis začátečníci 2 8–12 let

pá 15:00–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„I s malým míčkem lze dokázat velké věci.“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Stolní tenis pro začátečníky. Kroužek je určený především pro děti, které mají se stolním tenisem minimální zkušenosti a je vhodný i pro zájemce, kteří pálku nikdy v ruce nedrželi a mají chuť zkusit něco nového.

Během lekcí se společně naučíme základy stolního tenisu (údery, podání, pravidla), tak abychom si s rodiči nebo kamarády mohli kdykoli zahrát zápas, nebo jen tak „zapinkat“.

Výuka na kroužku probíhá nejen jako nácvik jednotlivých úderů, do programu jsou zařazeny různé hry, cvičné zápasy či turnaje, které děti motivují nejen ke sportu, ale slouží i ke zlepšení týmové spolupráce.

Cíl a přínos kroužku: Účastník umí v praxi použít pravidla stolního tenisu pro dvouhru. Umí být "rozhodčím" cvičného zápasu a vyhodnocovat herní situace. Účastník bezpečně ovládá základní údery ve stolním tenise a umí je použít při hře. Účastník umí několik správných podání, umí též přijmout jednoduchá podání soupeře Nové dovednosti mohou účastníci ověřovat v cvičných zápasech, které jsou zaměřeny na procvičovanou techniku. Celoroční pokrok pak zůročí během závěrečného turnaje, který se bude konat na konci 1. i 2. pololetí.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení (tričko, tepláky/kraťasy), pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku

Informace o lektorovi: Lektorka vede již druhým rokem v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé a je držitelkou trenérské licence "C" na stolní tenis. Mimo to má zkušenosti s organizací skautských táborů a jiných akcí pro děti.

ikonaStreet dance mladší 8–10 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1350 Kč
2 pololetí: 1350 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Chceš někomu svým tancem vyrazit dech? Přidej se k nám a společně se to naučíme.“

Jan Bíbr, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo. Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení.

Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a taneční improvizaci.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance. Ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance. Žáci budou schopni taneční improvizace.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Zúčastnil se a vyhrál několik tanečních battlu, kde se naučil improvizovat. Zároveň absolvoval taneční závody a souteže zaměřené na skupinovu choreografi. Ještě stále se v tancování rozvíjí a své nové nabité zkušenosti chce předávat dál. Lektor má absolvován pedagogický kurz a pracuje u nás již druhým rokem.

ikonaStreet dance starší 11–15 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 1350 Kč
2 pololetí: 1350 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Chceš někomu svým tancem vyrazit dech? Přidej se k nám a společně se to naučíme.“

Jan Bíbr, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo.

Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení.

Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a taneční improvizaci.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance. Ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance. Žáci budou schopni taneční improvizace.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Zúčastnil se a vyhrál několik tanečních battlu, kde se naučil improvizovat. Zároveň absolvoval taneční závody a souteže zaměřené na skupinovu choreografi. Ještě stále se v tancování rozvíjí a své nové nabité zkušenosti chce předávat dál. Lektor má absolvován pedagogický kurz a pracuje u nás již druhým rokem.

ikonaŠikulové 7–10 let

po 14:30–16:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Každý může být šikula!“

Tomáš Míka, lektor kroužku

Popis:

Zajímá Tě, jak se pracuje s různým nářadím? Chtěl by sis zkusit práci s kladívkem nebo šroubovákem? Šikulové jsou tu pro Tebe.
Objevíš kouzlo naší skvěle vybavené dílny. Spolu s ostatními si vyrobíš šikovné, zajímavé, ale i zábavné věci.
Pod vedením lektora se naučíš pracovat s nejrůznějšími materiály, jako je dřevo, plast, karton aj. Užiješ si plno zábavy při vymýšlení vlastních projektů a jejich řešení.

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Pozná vlastnosti materiálů se kterými pracoval a zjistí k čemu se který hodí. Naučí se pracovat s ručním nářadím a seznámí se s elektrickým nářadím. Naučí se pracovnímu postupu a také vzájemné pomoci.

Potřeby: pracovní oděv, přezůvky s pevnou patou

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholetou praxi s prací se dřevem i jinými materiály. Pracoval jako těžař v lese. Má certifikát na drobné truhlářské práce a zpracování dřeva. Má pedagogické vzdělání pro vedení kroužků.

ikonaTanečky 1 5–7 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Přijďte se naučit tančit a najít si nové kamarády.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Taneční přípravka pro nejmenší je kroužek určen pro ty, kteří by se rádi naučili základním tanečním pozicím, pohybům a prvkům. Může sloužit jako start pro později už konkrétní taneční kroužky – např. klasický balet, moderna, jazzový tanec nebo irské tance, atd.

Naučíme se kromě základů tance, i jak se správně protahovat, srovnáme koordinaci a celkové držení těla. Budeme hrát také spoustu společných her, protože tak se tvoří noví kamarádi nejlíp. Zvládneme se naučit choreografii, kterou na konci školního roku předvedeme na akci Ahoj léto.

Cíl a přínos kroužku: Účastník zvládne fungovat samostatně, ale i v novém týmu dětí. Účastník se naučí základním tanečním pozicím a pohybům. Účastník se bude umět správně protahovat. Opakováním správného protahování a tanečních základů zpevní svaly a srovná si tím držení těla a motoriku. Účastník se naučí choreografii, kterou na konci školního roku předvede na akci Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty (stačí pořídit na začátku roku, lektorka podá přesné informace).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již pátým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit.

ikonaTanečky 2 5–7 let

st 14:30–15:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Přijďte se naučit tančit a najít si nové kamarády.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Taneční přípravka pro nejmenší je kroužek určen pro ty, kteří by se rádi naučili základním tanečním pozicím, pohybům a prvkům. Může sloužit jako start pro později už konkrétní taneční kroužky – např. klasický balet, moderna, jazzový tanec nebo irské tance, atd.

Naučíme se kromě základů tance, i jak se správně protahovat, srovnáme koordinaci a celkové držení těla. Budeme hrát také spoustu společných her, protože tak se tvoří noví kamarádi nejlíp. Zvládneme se naučit choreografii, kterou na konci školního roku předvedeme na akci Ahoj léto.

Cíl a přínos kroužku: Účastník zvládne fungovat samostatně, ale i v novém týmu dětí. Účastník se naučí základním tanečním pozicím a pohybům. Účastník se bude umět správně protahovat. Opakováním správného protahování a tanečních základů zpevní svaly a srovná si tím držení těla a motoriku. Účastník se naučí choreografii, kterou na konci školního roku předvede na akci Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty (stačí pořídit na začátku roku, lektorka podá přesné informace).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již pátým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit.

ikonaTvoření pro radost 9–13 let

po 17:00–18:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Sdílená radost je dvojnásobná radost. Pojďme společně poznávat, tvořit a bavit se.“

Michala Radotínská, lektorka kroužku

Popis:

Rádi tvoříte? Jste kreativní? Baví vás vyrábět originální dárky? Přijďte si vytvořit šperky, ozdoby a zvířátka z korálků. Vyrobíte si též náramky přátelství a přívěsky z barevných bužírek. Ušijete si dekorace do bytu. Vyzkoušíte zajímavé techniky jako quilling, nitěnou grafiku či decoupage. Budete malovat na různé povrchy pomocí rozličných technik. A mnoho dalšího…

Zaujalo vás to? Přihlašte se do kroužku, kde budeme společně vytvářet radost sobě i svým blízkým.

Cíl a přínos kroužku: V kroužku se naučíte pracovat s bižuterními kleštěmi, tavnou pistolí, quillingovým perem, ale i s jehlou a nití. Otestujete si svou zručnost a dále ji zdokonalíte. Probudíte v sobě kreativitu a zažijete radost z vlastních výrobků.

Potřeby: Vhodné oblečení a přezůvky. Dobrou náladu a chuť tvořit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorku baví tvůrčí činnost všeho druhu. Výrobě šperků z korálků se věnuje již několik let. Ráda by své nápady a nabyté zkušenosti předala dále. Do kroužku zařadila i jiné činnosti, aby byl pro účastníky pestrý a především zábavný. Ve svém profesním životě se lektorka věnuje projektům zaměřeným na bezpečnost v kyberprostoru (mj. vede i besedy pro děti na toto téma).

ikonaUdělej si sám 10–14 let

po 16:30–18:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Překvap své okolí a UDĚLEJ SI SÁM!“

Tomáš Míka, lektor kroužku

Popis:

Pořád vymýšlíš nejrůznější zlepšováky ve svém pokoji nebo pro rodiče?
Rád by sis uměl něco vyrobit úplně sám anebo vrátil rozbitým věcem jejich funkci?
V našem novém kroužku si vyzkoušíš práci s ručním, ale i elektrickým nářadím. Zjistíš, že vyvrtat díru není nic těžkého. Seznámíš se s nově zakoupenými surovinami, ale naučíš se i zpracovat již použitý materiál a najít mu nové využití.
Přijď se podívat do naší super dílny!

Dílna je vybavena pracovními ponky, nářadím a interaktivní tabulí s projekční plochou.

Cíl a přínos kroužku: Pozná vlastnosti materiálů se kterými pracoval, zjistí k čemu se který hodí. Naučí se pracovat s ručním i elektrickým nářadím. Umí si vymyslet sami pracovní postup a naučí se spolupracovat.

Potřeby: pracovní oděv, přezůvky s pevnou patou

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholetou praxi s prací se dřevem i jinými materiály. Pracoval jako těžař v lese. Má certifikát na drobné truhlářské práce a zpracování dřeva. Má pedagogické vzdělání pro vedení kroužků.

ikonaVěda je zábava 9–11 let

st 14:30–15:30

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Pro všechny malé vědátory!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek pro všechny zvídavé a nadšené vědce (děti ve 3. – 5.třídě základní školy). Základem programu kroužku jsou jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Hravou formou se seznámíme se základními fyzikálními principy, ukážeme si, jak se dá využít zdánlivě obyčejný materiál, a zjistíme, kolik překvapení se skrývá v obyčejné kuchyni. Většinu pokusů si děti vyzkouší sami, díky čemuž intuitivně pochopí základní fyzikální principy bez vzorečků a učebnic.

Cíl a přínos kroužku: Děti porozumí základním příroním jevům a fyzikálním zákonitostem.

Potřeby: Penál - psací potřeby, nůžky, lepidlo.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již šestým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaVýrazový tanec pokročilí 12–17 let

po 17:30–19:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Nestyďte se být sami sebou a tancem ukázat, jak jste úžasní.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen pro ty z vás, kteří již absolvovali jeden rok výrazového tance v našem DDM či jinde.
V dalším roce se zde naučíme složitější prvky moderních tanečních technik (moderna) a opět trochu ze základů klasického tance (klasika, balet). Tento typ tance umí být pomalý a něžný a stejně tak rychlý a dynamický. Půjde hlavně o to, pohybem se naučit znázornit například pocit, situaci nebo i celý příběh. Naučíme se nejen tančit, ale také se naučíme otevřít se, věřit v sebe, nestydět se a pohybem dát najevo vše, co se v nás odehrává.

Tanec zvýší celkovou kondici fyzickou, ale i psychickou. Na tomto kroužku bude nejdůležitější, že se nebudeme hodnotit a každý bude moct být sám sebou a být tak šťastnější. Zúčastníme se společně dvou vystoupení na akcích Akademie a Ahoj léto.

Cíl a přínos kroužku: Účastník bude umět pokročilé prvky moderny a baletu. Účastník bude schopen pohybové improvizace a bude rovněž schopen pohybem ztvárnit např. příběh. Účastník se nebude stydět a bude umět dát najevo emoce tancem. Účastník zvládne zatančit složitější choreografii. Účastník bude znát protahovací techniky a zvětší si rozsahy. Účastník se během roku zúčastní dvou vystoupení na akcích Akademie a Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, taneční piškoty Grishko (přesnější informace si řekneme na první hodině, cena je do 300 Kč.), doporučuji i látkové chrániče na kolena, budeme hodně pracovat na zemi a bývají z toho modřiny na kolenou (též informace na první hodině, cena bývá různá, ale profi taneční chrániče jsou kolem 500 Kč.) Také si budeme společně pořizovat šaty na vystoupení (cena max.500 kč)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již sedmým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů špičkových tanečníků.

ikonaVýrazový tanec začátečníci 12–16 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Nestyďte se být sami sebou a tancem ukázat, jak jste úžasní.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Výrazový tanec má mnoho forem. My se zde naučíme základ moderních tanečních technik (moderna) a trochu ze základů klasického tance (klasika, balet). Tento typ tance umí být pomalý a něžný a stejně tak rychlý a dynamický.

Půjde hlavně o to, pohybem se naučit znázornit například pocit, situaci nebo i celý příběh. Naučíme se nejen tančit, ale také se naučíme otevřít se, věřit v sebe, nestydět se a pohybem dát najevo vše, co se v nás odehrává. Až spolu zvládneme základy, budeme pokračovat různými úkoly, např. jak bys pohybem znázornil oheň nebo si pustíme písničku a každý si vyzkouší na ní zatančit podle toho, jak na něj působí.

Naučíme se tedy i improvizaci. Tanec zvýší celkovou kondici fyzickou, ale i psychickou. Na tomto kroužku bude nejdůležitější, že se nebudeme hodnotit a každý bude moct být sám sebou a být tak šťastnější. Na konci roku pak vystoupíme na akci našeho DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastník bude zvládat základy moderny a baletu. Účastník bude schopen pohybové improvizace a bude rovněž schopen pohybem ztvárnit např. příběh. Účastník se nebude stydět a bude umět dát najevo emoce tancem. Účastník zvládne zatančit choreografii. Účastník bude znát protahovací techniky a zvětší si rozsahy. Účastník na konci roku vystoupí na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, taneční piškoty Grishko (přesnější informace si řekneme na první hodině, cena je do 300 Kč.), doporučuji i látkové chrániče na kolena, budeme hodně pracovat na zemi a bývají z toho modřiny na kolenou (též informace na první hodině, cena bývá různá, ale profi taneční chrániče jsou kolem 500 Kč.)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již sedmým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů špičkových tanečníků.

ikonaVýtvarka 8–10 let

čt 15:00–16:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Kreslení, malování a tvorba jsou kořením života.“

Matylda Smolková, lektor kroužku

Popis:

Touha tvořit je v každém v nás, nemusíš být nejšikovnější, ale hlavní je aby tě to bavilo. Pojď si zapatlat ruce barvou a určitě se naučíš mnoho nového. V tomto kroužku je možnost individuálních úkolů, takže kdo bude chtít může se učit reálné kresbě, ale také se dá kreslit a malovat jen pro radost. Zkusíme si plno různých výtvarných technik a co se s nimi dá vytvořit. Tak moc dlouho neváhej a přihlaš se na tu nejlepší výtvarku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti s výtvarnými technikami a možností se jimi sebevyjádřit. Měli by si zlepšit svou zručnost a výtvarné cítění. Procvičit fantazii, užít si zábavu a hlavně smysluplně trávit volný čas.

Potřeby: Pracovní oblečení a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Matylda Smolková je čerstvá bakalářka umění, vystudovala obor ilustrace se specializací na knižní vazbu na plzeňské FDU a střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a mládeží. Hlavně tedy v dobrovolnickém sektoru, jako chůva a také jako mnohonásobná starší sestra. Má plno různorodých zkušeností od práce v dětském koutku, kde s dětmi dělala výtvarné dílničky, po vedení výtvarných workshopů v rámci neziskové organizace YMCA. Také se dlouhodobě věnuje své vlastní výtvarné tvorbě, kreslí, maluje a vystavuje (toto léto například v Café Kolíbka).

ikonaVýtvarka mladší 6–7 let

čt 14:00–15:00

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Nikdy není brzo začít rozvíjet svůj talent.“

Matylda Smolková, lektor kroužku

Popis:

Touha tvořit je v každém v nás, nemusíš být nejšikovnější, ale hlavní je aby tě to bavilo. Pojď se do toho vrhnout a zapatlat si ruce barvou a určitě se i naučíš mnoho nového.

Díky individuálnímu přístupu se můžeš učit reálné kresbě, ale také se dá kreslit a malovat jen pro radost. Zkusíme si plno různých výtvarných technik a co se s nimi dá vytvořit. Tak moc dlouho neváhej a přihlaš se na tu nejlepší výtvarku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti s výtvarnými technikami a možností se jimi sebevyjádřit. Měli by si zlepšit svou zručnost a výtvarné cítění. Procvičit fantazii, užít si zábavu a hlavně smysluplně trávit volný čas.

Potřeby: Pracovní oblečení, pití a svačinu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Matylda Smolková je bakalářka umění, vystudovala obor ilustrace se specializací na knižní vazbu na plzeňské FDU a střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a mládeží. Hlavně tedy v dobrovolnickém sektoru, jako chůva a také jako mnohonásobná starší sestra. Má plno různorodých zkušeností od práce v dětském koutku, kde s dětmi dělala výtvarné dílničky, po vedení výtvarných workshopů v rámci neziskové organizace YMCA. Momentálně se stala součástí týmu DDM Praha 9 a učí zde různé výtvarné kroužky.

ikonaVýtvarný kurz od 15 let

st 18:45–20:45

1. pololetí: 2800 Kč
2 pololetí: 2800 Kč
celý rok: 5000 Kč

↑ sbalit

„Chtěli byste umět kreslit nebo si to alespoň vyzkoušet? Přihlaste se na kurz výtvarky a naučte se každý týden něco nového.“

Zuzana Rybářová, lektorka kroužku

Popis:

Kurz je vhodný pro všechny, kdo se chtějí odreagovat a to nejen s tužkou v ruce. Během jednotlivých hodin si vyzkoušíte různé výtvarné i grafické techniky, seznámíte se s pravidly perspektivy, budování prostoru a tvorby kompozice.

Témata jednotlivých lekcí budou volena s ohledem na preference a zkušenosti skupiny. Věnovat se můžeme reprodukcím uměleckých děl, realistické kresbě včetně kresby portrétu, zátiší, architektury i tvorbě grafiky či loga.

Cíl a přínos kroužku: Naučíte se základy výtvarných disciplín, pochopíte zákonitosti skladby kompozice, modelace prostoru a tvorby perspektivy. Vyzkoušíte si nové věci a zdokonalíte vaše dovednosti v oblasti výtvarných technik. V zázemí vybaveném pro kreativní tvoření a za pomoci odborné konzultace.

Potřeby: Chuť tvořit, vlastní invenci a zástěru či jiný pracovní oděv

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Lektorka je absolvenkou průmyslového designu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a bakalářského studia na pedagogické fakultě s aprobací Výtvarná tvorba a Společenské vědy. Má za sebou několik úspěchů v soutěžích zaměřených na grafický design a momentálně pracuje jako inovační designer pomáhající firmám vyvíjet nové produkty.

ikonaZRUŠENO – Kuchařem hravě zdravě 9–13 let

po 17:30–19:00

1. pololetí: 1750 Kč
2 pololetí: 1750 Kč
celý rok: 3100 Kč

↑ sbalit

„S námi může být každý odborník!“

Daniela Kuthanová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě vaření? V kuchyni jsi jako doma, nebo bys chtěl být? Zajímá tě původ pokrmů, které jíš? Chceš si vyzkoušet připravit třeba španělské Tapas, japonské Sushi nebo italské Tiramisu?
Pokud ano, pojď se s námi společně ponořit do tajů moderní gastronomie. Naučíme se připravovat chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Každá hodina bude zaměřená na jinou zemi. Těšit se můžete na nejrůznější předkrmy, saláty, jednohubky, ale třeba i nepečené dezerty. To vše bez pomoci trouby a sporáku. Nezapomeneme ani na svěží koktejly a nanuky, které budou nejen skvěle chutnat, ale i krásně vypadat!

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí pracovat s potravinami, připravovat jednoduché pokrmy za studena a během přípravy jídel se seznámí s původem daných potravin a základy zdravé výživy pomocí připravené prezentace a zábavných her. Výstupem naší celoroční práce nebude pouze vlastnoručně sestavená kuchařka s recepty ale hlavně zážitky, nové zkušeností a skvělé vzpomínky!

Potřeby: Sešit a tužka na recepty, přezůvky, zástěra (možno nechávat v DDM) + krabička na odnesení pokrmu z hodiny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku na vysoké škole, kde nyní dokončuje bakalářský program. O gastronomii se zajímá již od dětství. Navštěvuje různé kuchařské kurzy v rámci seberozvoje. Mezi její koníčky patří cestování a moderní gastronomie, přesně to se promítne i v jejích hodinách studené kuchyně. Lektorka má absolvovaný pedagogický kurz.

ikonaZRUŠENO-Němčina pro děti pokročilí 12–16 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Chcete si prohloubit své německé znalosti? Přijďte k nám.“

Lenka Sapíková, lektorka kroužku

Popis:

Učíte se německý jazyk ve škole a chtěli byste se mu věnovat více hodin v týdnu, abyste se v něm zdokonalili? Pokud ano, je pro Vás tento kurz ideální.
Za celý rok si zopakujete základy němčiny a osvojíte si nová slovíčka a gramatické jevy na základě témat z reálných životních situací. Budeme si povídat o tématech, která Vás baví a která znáte z každodenního života. Ve výuce budou zapojeny i různé modelové situace, díky kterým se budete na naše hodiny těšit.

Cíl a přínos kroužku: Zopakovat si a rozšířit gramatická pravidla a slovní zásobu. Dokázat vést složitější rozhovory o různých tématech v rámci rolových her. Trénovat poslechová cvičení a porozumění textu.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit nebo blok. Desky s eurofoliemi A4 na zkopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání kroužků v učebně

Informace o lektorovi: "Lektorka je absolventkou německé filologie Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci celoživotního vzdělávání studovala pedagogické minimum, obor německý jazyk. Praxe s individuální i skupinovou výukou. V rámcí ročního studijního pobytu v Německu získala jazykový certifikát Obchodní němčina, úroveň C1. "

ikonaZumba dance Cool 12–15 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Rozhýbej se s námi!“

Alice Břízová, lektor kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý. Zumbu zvládne opravdu každý. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se děti budou učit nejrůznější sestavy a vytvoří si i jednu vlastní, na které se budou všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme na akci Ahoj léto, pořádanou DDM Praha 9. Děti se naučí improvizovat a pokusí se odhodit stud.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace. Lektorka má absolvovaný pedagogický kurz.

ikonaZumba dance Fit 19–45 let

út 20:00–21:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Buď fit, roztanči to s námi!“

Monika Zeinerová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba dance fit je pohyb, který kombinuje prvky fitness, kardia, posilování a tance. Na lekci se praktikují sestavy na lationoamerické písničky, během kterých vydáme velké množství energie. Písničky se na hodinách budou opakovat, tím budete schopni je při častém docházení lépe zvládnout. Nenechte se demotivovat tím, pokud se budete v začátcích trochu ztrácet a nebudete se umět správně koordinovat. Při pravidelném docházení pocítíte velmi rychle zlepšení.

Hodinu začneme protažením těla a zahřátím. Pokračovat budeme zumba sestavami, plynule přejdeme do posilování rukou, břicha a nohou a končit budeme uvolňovacími cviky a technikami zlepšující flexibilitu těla.

Cíl a přínos kroužku: Můžete očekávat že z hodiny budete odcházet vždy zpocení, ale s velkou dávkou pozitivní energie. Při pravidelném docházení můžete očekávat zlepšení fyzické zdatnosti.

Potřeby: Pohodlné oblečení, sálové boty, vodu a ručník.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kurz trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kurzu

Informace o lektorovi: Lektorka několik let žila ve Španělsku, kde se poprvé seznámila se zumbou a začala ji intenzivně praktikovat a následně i vést. V současné době se zároveň aktivně věnuje i latinoamerickým tancům, jako je salsa, bachata či merengue. Lektorka je přihlášena na pedagogický kurz na podzim 2020.

ikonaZumba dance Fitness 18–45 let

út 19:00–20:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Buď fit, roztanči to s námi!“

Monika Zeinerová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba dance fit je pohyb, který kombinuje prvky fitness, kardia, posilování a tance. Na lekci se praktikují sestavy na lationoamerické písničky, během kterých vydáme velké množství energie. Písničky se na hodinách budou opakovat, tím budete schopni je při častém docházení lépe zvládnout. Nenechte se demotivovat tím, pokud se budete v začátcích trochu ztrácet a nebudete se umět správně koordinovat. Při pravidelném docházení pocítíte velmi rychle zlepšení.

Hodinu začneme protažením těla a zahřátím. Pokračovat budeme zumba sestavami, plynule přejdeme do posilování rukou, břicha a nohou a končit budeme uvolňovacími cviky a technikami zlepšující flexibilitu těla.

Cíl a přínos kroužku: Můžete očekávat že z hodiny budete odcházet vždy zpocení, ale s velkou dávkou pozitivní energie. Při pravidelném docházení můžete očekávat zlepšení fyzické zdatnosti.

Potřeby: Pohodlné oblečení, sálové boty, vodu a ručník.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kurz trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kurzu

Informace o lektorovi: Lektorka několik let žila ve Španělsku, kde se poprvé seznámila se zumbou a začala ji intenzivně praktikovat a následně i vést. V současné době se zároveň aktivně věnuje i latinoamerickým tancům, jako je salsa, bachata či merengue. Lektorka je přihlášena na pedagogický kurz na podzim 2020.

ikonaZumba dance Junior 9–12 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Rozhýbej se s námi!“

Alice Břízová, lektor kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý. Zumbu zvládne opravdu každý. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se děti budou učit nejrůznější sestavy a vytvoří si i jednu vlastní, na které se budou všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme na akci Ahoj léto, pořádanou DDM Praha 9. Děti se naučí improvizovat a pokusí se odhodit stud.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace. Lektorka má absolvovaný pedagogický kurz.

ikonaZumba dance Kids 7–9 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Rozhýbej se s námi!“

Alice Břízová, lektor kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.

Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý.

Zumbu zvládne opravdu každý.

Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se děti budou učit nejrůznější sestavy a vytvoří si i jednu vlastní, na které se budou všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme na akci Ahoj léto, pořádanou DDM Praha 9. Děti se naučí improvizovat a pokusí se odhodit stud.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace. Lektorka má absolvovaný pedagogický kurz.

3d-modelovani-a-tisk-pokrocili 3d-modelovani-a-tisk-zacatecnici aerobik-dospeli aikido-deti aikido-dospeli anglicka-konverzace-pro-zaky-zs-a-ss anglictina-pro-dospele-pokrocilejsi anglictina-pro-dospele-zacatecnici anglictina-trochu-jinak-i-stupen-zs anglictina-trochu-jinak-i-stupen-zs anglictina-trochu-jinak-ii-stupen-zs atelier-vytvarnych-napadu basketbal bod-linka bod-linka breakdance-b-boilers breakdance-zacatecnici deskovkari discgolf discgolf-tym divci-dilna draci-hlidka dramatak dramatak-mladsi elektro-krouzek-pokrocili elektro-krouzek-zacatecnici elektro-krouzek-zacatecnici florbal-pripravka futsal-pripravka futsal-souteze chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatelstvi-pro-pokrocile chovatelstvi-pro-pokrocile inline-a-ledove-brusleni-zruseno irske-tance-a-step-pokrocili irske-tance-a-step-stredne-pokrocili irske-tance-a-step-vyberovka irske-tance-a-step-zacatecnici joga-pro-radost klub-logickych-her lakros-a-jine-netradicni-sporty letecky-modelar letecky-modelar maly-zachranar mini-futsal moderni-gymnastika-mladsi moderni-gymnastika-mladsi nemcina-pro-deti-zacatecnici nemecka-konverzace-pro-zaky-zs-a-ss pohybovky prirodovedec rezbar-deti rezbar-rodice-a-deti sportovni-hry-mladsi sportovni-hry-nejstarsi stolni-tenis-mirne-pokrocili stolni-tenis-pokrocili stolni-tenis-zacatecnici stolni-tenis-zacatecnici street-dance-mladsi street-dance-starsi sikulove tanecky tanecky tvoreni-pro-radost udelej-si-sam veda-je-zabava vyrazovy-tanec-pokrocili vyrazovy-tanec-zacatecnici vytvarka vytvarka-mladsi vytvarny-kurz zruseno-kucharem-hrave-zdrave zruseno-nemcina-pro-deti-pokrocili zumba-dance-cool zumba-dance-fit zumba-dance-fitness zumba-dance-junior zumba-dance-kids

Černý Most – Estetika, tvoření

ikonaKeramika dospělí od 18 let

st 17:00–18:30

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Hlína je skvělý terapeutický materiál, dává možnost vytvořit dílo, které nese stopy vlastního otisku.“

Jana Heřmanová, lektorka kroužku

Popis:

V keramickém kroužku si zkusíme základní způsoby zpracování keramické hlíny od jednoduchého modelování z ruky,stavění plátů, mačkání do forem až po sochařské techniky stavění nádob. Účastníci si postupně osvojí práci s hlínou a budou přicházet s vlastními návrhy a nápady, které budeme moct společně realizovat.

Také budeme rozvíjet svou fantazii a samostatnost. Všechny výrobky se postupně naučíme po uschnutí retušovat a po prvním výpalu – přežahu ošetřit oxidy kovů, dekorovat engobami či barvítky a také glazovat.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení práce s keramickou hmotou, znalost základních technik práce s hlínou a dekorování keramiky. Minimálně jednou za 3 týdny si účastník kroužku odnese vlastní originální výrobek.

Potřeby: Pracovní oblečení, které si mohou zašpinit, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Keramikou se zabývám přes 20 let, z toho více než 10 let jako samostatný prodejce OSVČ, kroužky keramiky a výtvarné jsem vedla nebo vedu v DDM v Liberci, Rychnově nad Kněžnou, Uprchlickém pobytovém zařízení v Kostelci nad Orlicí, v Oblastní galerii v Liberci, v Domově pro seniory v Ďáblicích a na Chodově, v psychiatrické nemocnici v Bohnicích.

ikonaKeramika I. 6–11 let

st 15:00–16:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Hlína je skvělý terapeutický materiál, dává možnost vytvořit dílo, které nese stopy vlastního otisku.“

Jana Heřmanová, lektorka kroužku

Popis:

V keramickém kroužku si zkusíme základní způsoby zpracování keramické hlíny od jednoduchého modelování z ruky, stavění plátů, mačkání do forem až po sochařské techniky stavění nádob.Účastníci si postupně osvojí práci s hlínou a budou přicházet s vlastními návrhy a nápady, které budeme moct společně realizovat.

Také budeme rozvíjet svou fantazii a samostatnost. Všechny výrobky se postupně naučíme po uschnutí retušovat a po prvním výpalu – přežahu ošetřit oxidy kovů, dekorovat engobami či barvítky a také glazovat.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení práce s keramickou hmotou, znalost základních technik práce s hlínou a dekorování keramiky. Minimálně jednou za 3 týdny si účastník kroužku odnese vlastní originální výrobek.

Potřeby: Pracovní oblečení, které si mohou zašpinit, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Keramikou se zabývám přes 20 let, z toho více než 10 let jako samostatný prodejce OSVČ, kroužky keramiky a výtvarné jsem vedla nebo vedu v DDM v Liberci, Rychnově nad Kněžnou, Uprchlickém pobytovém zařízení v Kostelci nad Orlicí, v Oblastní galeriii v Liberci, v Domově pro seniory v Dáblicích a na Chodově, v psychiatrické nemocnicic v Bohnicích.

ikonaKeramika II. 12–18 let

st 17:00–18:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Hlína je skvělý terapeutický materiál, dává možnost vytvořit dílo, které nese stopy vlastního otisku.“

Jana Heřmanová, lektorka kroužku

Popis:

V keramickém kroužku si zkusíme základní způsoby zpracování keramické hlíny od jednoduchého modelování z ruky,stavění plátů, mačkání do forem až po sochařské techniky stavění nádob. Účastníci si postupně osvojí práci s hlínou a budou přicházet s vlastními návrhy a nápady, které budeme moct společně realizovat.

Také budeme rozvíjet svou fantazii a samostatnost. Všechny výrobky se postupně naučíme po uschnutí retušovat a po prvním výpalu – přežahu ošetřit oxidy kovů, dekorovat engobami či barvítky a také glazovat.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení práce s keramickou hmotou, znalost základních technik práce s hlínou a dekorování keramiky. Minimálně jednou za 3 týdny si účastník kroužku odnese vlastní originální výrobek.

Potřeby: Pracovní oblečení, které si mohou zašpinit, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Keramikou se zabývám přes 20 let, z toho více než 10 let jako samostatný prodejce OSVČ, kroužky keramiky a výtvarné jsem vedla nebo vedu v DDM v Liberci, Rychnově nad Kněžnou, Uprchlickém pobytovém zařízení v Kostelci nad Orlicí, v Oblastní galerii v Liberci, v Domově pro seniory v Ďáblicích a na Chodově, v psychiatrické nemocnici v Bohnicích.

ikonaKomiksáci 8–12 let

út 16:00–17:30

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Největší dobrodružství kreslí tvoje fantazie!“

Sára Brejchová, lektorka kroužku

Popis:

Máš velkou fantazii, vymýšlíš si rád své vlastní dobrodružné příběhy a baví tě kreslit?

Pokud ano, tak neseď doma a přijď si s námi nakreslit pár komiksů. V tomto kroužku se naučíš, jak by měl správný komiks vůbec vypadat, jak nakreslit postavu, jak by měl vypadat zloduch a hrdina a jak si rozvrhnout příběh tak, abys co nejlépe přenesl svou fantazii na papír.

Zkusíme si vše od vymyšlení příběhu, jeho struktury, až po vytvoření vlastního hrdiny, jeho vlastností a dalších věcí, které správný komiks má mít. Nesmíme zapomínat ani na zápornou stránku, tedy pořádného padoucha a jeho zlotřilý plán.

Dále si spolu užijeme spoustu legrace a zábavy. Tak neváhej a přidej se do naší party mladých komiksáků a užívej si s námi odpoledne plná fantazie a skvělých nápadů.

Cíl a přínos kroužku: Děti se v kroužku naučí základy figurativní kresby. Během roku si vytvoříme vlastní komiksovou knihu/sešit. Děti si zkusí vlastní příběhy rozpracovat jako scénář, který budeme postupně přenášet do formy kresleného příběhu. Budeme se učit vzájemné spolupráci a v neposlední řadě budeme svoje komiksové výtvory prezentovat ostatním.

Potřeby: Hlavě dobrou náladu, fantazii a chuť k tvorbě.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou Art & Design Institutu a je absolventkou Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. V Novém Boru také spolupracovala na akcích tamního DDM. V DDM Praha 9 vede ještě kroužek Kouzelná výtvarka a Mladí umělci.

ikonaKouzelná výtvarka 3–6 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Začínáme s barvami.“

Sára Brejchová, lektorka kroužku

Popis:

Pojď s námi tvořit v naší kouzelné výtvarce! Naučíš se spoustu nového a určitě se nebudeš nudit.

Společně se třeba naučíme jak pomocí šňúrky a barev vytvořit překrásné květiny. Budeme vyrábět spoustu věcí z přírodnin (listů, kaštanů a podobně). Společně se naučíme ty nejzákladnějsí tvary a barvy, nebo si vyrobíme pár jednoduchých her, které si pak děti budou moci odnést domů a zahrát s rodiči. Takže pokud se chceš naučit, jak kouzlit s barvičkami a užít si spoustu legrace, tak neváhej a přidej se do naší kouzelné výtvarky.

Cíl a přínos kroužku: Děti si na kroužku osvojí základní dovednosti pro kresbu (pastelkami, křídami), malbu (vodovky nebo tempery), modelování (modelína nebo jiné materiály). Budeme společně cvičit barvy, tvary, tříbit smysly a učit se vnímat všechno, co je hezké.

Potřeby: Zástěrku, nebo oblečení u kterého nebude vadit, že se ušpiní.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou Art & Design Institutu a je absolventkou Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. V Novém Boru také spolupracovala na akcích tamního DDM. V DDM Praha 9 vede ještě kroužek Kouzelná výtvarka a Mladí umělci.

ikonaKreslení 8–15 let

čt 16:00–17:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Kreslením proti smutku k dobré náladě.“

Jana Horáková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Kreslení je netradičním interaktivním pojetím výtvarné výchovy, kde zájemce o umění má prostor vyjádřit svůj subjektivní vizuální pohled na různá témata v rozmanitých technikách.

Naučíte se základy kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Při každé hodině se něco naučíte z teorie nebo z dějin umění. Výtvarná výchova je spíše prožitkem, kde není důležité výtvarné dílo stihnout dokončit během jedné lekce, pokud budete náš kroužek navštěvovat můžete dílo dokončit později při další lekci nebo přijít s vlastním námětem k tvorbě.

Možné je si domluvit individuální plán se zaměřením na přípravu na talentové zkoušky. V rámci činnosti se zapojujeme do výtvarných soutěží na různá témata (móda, pohádky). Máme radost z úspěchu, jelikož naši žáci často vyhrávají první i druhá místa. Naše díla zdobí chodbu našeho DDM či jsou k vidění na výstavách.

Cíl a přínos kroužku: Naučíte se vidět detaily, "modelovat" pomocí světel a stínů, vnímat perspektivu a správně zobrazovat prostor. Dozvíte se něco víc o barvách a jejích významu.

Potřeby: Pití a svačinu. Vhodné oblečení nebo zástěra.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má 7 let zkušeností s výukou kroužku Kreslení, pětiletá praxe v rámci učitelství výtvarné výchovy na základní škole, magisterské vzdělání v oblasti učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň.

ikonaMalá módní návrhářka 7–9 let

po 16:00–17:30

1. pololetí: 1350 Kč
2 pololetí: 1350 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Ať nám šije nit!“

Ivana Klementová, lektorka kroužku

Popis:

Na kroužku se děti seznámí se základy tradičních ručních prací, jako je například vyšívání, ruční šití nebo háčkování. Vyzkouší si také kreativní techniku batikovaní, seznámí se ze základy ovládání šicího stroje, vyrobí vlastní originální plyšovou hračku, módní doplněk, či oblečení pro oblíbenou hračku. Budeme malovat na textil, vyrábět dekorace do bytu a experimentovat i s jinými materiály kromě textilu. Mimo jiné mají děti příležitost najit si na kroužku nové kamarády se stejnými zálibami.

Cíl a přínos kroužku: Děti se seznámí se základními technikami ručních prací a práce s textilem. Na koneci roku si uspořádáme výstavu z našich výrobků.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou střední oděvní školy a aktuální studentkou designu na Fakultě architektury ČVUT.

ikonaVýtvarka 8–10 let

st 15:00–16:30

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Žij vyrovnaně: trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum“

Matylda Smolková, lektor kroužku

Popis:

Touha tvořit je v každém v nás, nemusíš být nejšikovnější, ale hlavní je aby tě to bavilo a chodil jsi do kroužku rád.

Pojď si se mnou zapatlat ruce barvou a určitě se naučíš mnoho nového. Kdo bude chtít může se učit reálné kresbě, ale také se dá kreslit a malovat jen pro radost. Zkusíme si plno různých výtvarných technik a co se s nimi dá vytvořit.

Tak moc dlouho neváhej a přihlas se na tu nejlepší výtvarku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti tvarnými technikami a možností se jimi sebe-vyjádřit. Měli by si zlepšit svou zručnost a výtvarné cítění. Procvičit fantazii, užít si zábavu a hlavně smysluplně trávit volný čas.

Potřeby: Vhodné oblečení nebo zástěra. Pití a svačinu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Matylda Smolková je bakalářka umění, vystudovala obor ilustrace se specializací na knižní vazbu na plzeňské FDU a střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a mládeží. Hlavně tedy v dobrovolnickém sektoru, jako chůva a také jako mnohonásobná starší sestra. Má plno různorodých zkušeností od práce v dětském koutku, kde s dětmi dělala výtvarné dílničky, po vedení výtvarných workshopů v rámci neziskové organizace YMCA. Momentálně se stala součástí týmu DDM Praha 9 a učí zde různé výtvarné kroužky.

keramika-dospeli keramika-i keramika-ii komiksaci kouzelna-vytvarka kresleni mala-modni-navrharka vytvarka

Černý Most – Hudba, divadlo

ikonaDivadlo pod Černým mostem – mladší 7–12 let

pá 14:30–16:15

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Divadlo je nejúžasnější a nejefektivnější způsob odreagování a zábavy - herec zapomíná na své problémy a strasti a stává se svou postavou a baví tím nejen sebe, ale také diváky!“

Martin Vaňhara, lektor kroužku

Popis:

Dětský divadelní soubor je určen pro všechny děti do 12 let (včetně), které mají chuť stát se na chvíli slavným hercem či herečkou a chtějí si vyzkoušet, jaké to je být princeznou, králem či lesní vílou.

Během jednoho školního roku soubor nastuduje dvě pohádky či zábavná představení, která poté budou prezentována v rámci nejrůznějších akcí DDM, na besídkách, na dětských dnech apod.

Účastníci kroužku si osvojí základní herecká pravidla, naučí se, jak se na pódiu nestydět, a zejména v sobě objeví svá herecká ,,já".
Kromě nácviku vybraných představení, čemuž bude věnována majoritní část kroužku, čeká na účastníky velké množství improvizačních a dalších zábavných her, které jejich výkony na pódiu posunou zase o kus dále.

Důležitá tedy bude také zábava, neboť herectví člověka musí bavit, aby jej mohl dělat opravdu kvalitně.

Cíl a přínos kroužku: Přínosem kroužku pro učástníka je získání základů správného herectví, které poté bude moci uplatnit v dalších divadelních souborech. Nyní trochu konkrétněji - účastníci kroužku budou vedeni zábavnou formou k dodržování mnoha hereckých pravidel, která činí divadelní představení povedeným: správný postoj herce na pódiu, spolupráce s ostatními herci, základy improvizace, práce s tělem (velká divadelní gesta), schopnost porozumění textu, synchronizace mluveného a nonverbálního projevu a spoustu dalšího. Cílem kroužku tedy bude, aby si účastníci osvojili výše zmíněná pravidla natolik, aby představení na konci 2. pololetí mohlo být označeno za velmi povedené po všech stránkách.

Potřeby: Přezůvky do vnitřních prostor DDM, případné další potřebné pomůcky budou vyžadovány na základě zvoleného představení, o čemž budou účastníci informováni v průběhu prvních dvou hodin v září.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Dovolí-li nám to finanční, časové a další možnosti, rád bych s účastníky kroužku navštívil v průběhu školního roku alespoň jedno divadelní.

Informace o lektorovi: Dětský divadelní soubor Divadlo pod (Černým) mostem povede student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, milovník divadla, kterému se již po několik let věnuje nejen pasivně jakožto pravidelný návštěvník představení v Národním divadle moravskoslezském, ale především aktivně, neboť působil tři roky v anglickém studentském divadle na své střední škole (například ztvárnil role Demetria ve Snu noci svatojánské či Jerryho v Někdo to rád horké). Své angažmá má v 1. neratovické divadelní společnosti a zároveň v pražském divadelním souboru Podkroví. Lektor má kurz pedagogického minima a v DDM praha 9 působí již od roku 2014 a jeho souborem prošly desítky dětí.

ikonaDivadlo pod Černým mostem – starší 13–17 let

pá 16:00–18:15

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Kde jinde si užít nefalšovanou zábavu, než na divadelních prknech?“

Martin Vaňhara, lektor kroužku

Popis:

Divadlo pod (Černým) mostem je divadelní kroužek určený pro všechny milovníky dění na jevišti ve věku od 13 do 17 let (výjimky jsou možné).

V průběhu školního roku budou souborem nastudována dvě divadelní představení, která budou následně prezentována na samostatných divadelních akademií mladšího a staršího divadelního kroužku a na dalších akcích v závislosti na časových i finančích možnostech. Vzhledem k nárokům divadelního diváka na zábavu, budeme hrát pravděpodobně komedie.

Účastníci se naučí základní pravidla bezchybného herectví a objeví v sobě svá herecká ,,já". Důležitým prvkem herectví je ovšem zábava, neboť má-li být počin herce kvalitní, musí to jej samotného bavit, proto vše bude probíhat zábavnou formou tak, aby to samotné herce bavilo, proto si čas najdeme také na nácvik improvizace (hry z pořadu Partička) a další hereckého ducha rozvíjející aktivity.
Během roku také navštívíme dvě divadelní představení v Národním, resp. Stavovském divadle a dle chuti dětí spolu vyrazíme na víkendové soustředění.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem kroužku je rozvíjet postupně herecké schopnosti jednotlivých dětí, zlepšovat jejich mluvený i nonverbální projev na jevišti, a to sice právě formou nácviku divadelních představení. Děti se zároveň naučí spolupracovat navzájem mezi sebou, ať už během samotného hraní na pódiu, nebo při přípravě představení.

Potřeby: Nadšení k divadlu, chuť se učit novým věcem nebo se zdokonalovat v již načatém a dobrou náladu k tomu. Nesmí chybět i praktické potřeby: přezůvky do vnitřních prostor DDM, případné další potřebné pomůcky budou upřesněny na základě zvoleného představení, o čemž budou účastníci informováni v průběhu prvních dvou hodin v září.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Dovolí-li nám to finanční, časové a další možnosti, rád bych s účastníky kroužku navštívil v průběhu školního roku alespoň jedno divadelní představení v Národním divadle, aby viděli, jak dělají divadlo profesionálové. Dále se budu snažit zajistit souboru co největší počet vystoupení s nastudovaným představením také mimo rámec akcí DDM Praha 9 - Černý Most, ať už na různých přehlídkách dětských či studentských divadel nebo pro mateřské školy či základní školy v Praze.

Informace o lektorovi: ětský divadelní soubor Divadlo pod (Černým) mostem povede student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, milovník divadla, kterému se již po několik let věnuje nejen pasivně jakožto pravidelný návštěvník představení v Národním divadle moravskoslezském, ale především aktivně, neboť působil tři roky v anglickém studentském divadle na své střední škole (například ztvárnil role Demetria ve Snu noci svatojánské či Jerryho v Někdo to rád horké). Své angažmá má v 1. neratovické divadelní společnosti a zároveň v pražském divadelním souboru Podkroví. Lektor má kurz pedagogického minima a v DDM praha 9 působí již od roku 2014 a jeho souborem prošly desítky dětí.

ikonaFlétnička mírně pokročilí 1 7–10 let

po 18:15–19:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi.“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Pokročilí účastníci se na kroužku naučí další tóny nad rámec kurzu pro začátečníky a rozšíří si tím tónový rozsah. Postupně budou schopni zahrát písničky lidové i moderní, seznámí se také s nejznámějšími skladbami klasické hudby v úpravě pro zobcové flétny.

Využijí hru ve skupině – duet, kánon. Budeme hrát písničky i klasické skladby ve vícehlasém provedení. Budeme kombinovat skladby s jinými hudebními nástroji, například s kytarou. Děti budou také pokračovat v hudební nauce – noty, rytmus, takt, tempo, navíc dynamika, stupnice a intervaly.

Cíl a přínos kroužku: Zahrát již pokročilé skladby jak samostatně, tak ve skupině i s doprovodem. Rozšíříme si znalosti z hudební nauky. Účast na závěrečném vystoupení v rámci akcí DDM P9.

Potřeby: Vlastní flétna, notový nebo pracovní sešit - upřesníme, psací potřeby, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích domu dětí

Informace o lektorovi: Lektorka má zkušenosti z činnosti jako vedoucí na táborech a vedoucí v kroužcích při základní škole, s DDM P9 spolupracuje již čtvrtým rokem. Hudební vzdělání v ZUŠ.

ikonaFlétnička mírně pokročilí 2 7–10 let

st 16:45–17:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi.“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Pokročilí účastníci se na kroužku naučí další tóny nad rámec kurzu pro začátečníky a rozšíří si tím tónový rozsah. Postupně budou schopni zahrát písničky lidové i moderní, seznámí se také s nejznámějšími skladbami klasické hudby v úpravě pro zobcové flétny.

Využijí hru ve skupině – duet, kánon. Budeme hrát písničky i klasické skladby ve vícehlasém provedení. Budeme kombinovat skladby s jinými hudebními nástroji, například s kytarou. Děti budou také pokračovat v hudební nauce – noty, rytmus, takt, tempo, navíc dynamika, stupnice a intervaly.

Cíl a přínos kroužku: Zahrát již pokročilé skladby jak samostatně, tak ve skupině i s doprovodem. Rozšíříme si znalosti z hudební nauky. Účast na závěrečném vystoupení v rámci akcí DDM P9.

Potřeby: Vlastní flétna, notový nebo pracovní sešit - upřesníme, psací potřeby, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích domu dětí

Informace o lektorovi: Lektorka má zkušenosti z činnosti jako vedoucí na táborech a vedoucí v kroužcích při základní škole, s DDM P9 spolupracuje již čtvrtým rokem. Hudební vzdělání v ZUŠ.

ikonaFlétnička pokročilí 7–10 let

st 18:15–19:00

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3100 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi.“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Pokročilí účastníci se na kroužku naučí další tóny nad rámec kurzu pro začátečníky a rozšíří si tím tónový rozsah. Postupně budou schopni zahrát písničky lidové i moderní, seznámí se také s nejznámějšími skladbami klasické hudby v úpravě pro zobcové flétny.

Využijí hru ve skupině – duet, kánon. Budeme hrát písničky i klasické skladby ve vícehlasém provedení. Budeme kombinovat skladby s jinými hudebními nástroji, například s kytarou. Děti budou také pokračovat v hudební nauce – noty, rytmus, takt, tempo, navíc dynamika, stupnice a intervaly.

Cíl a přínos kroužku: Zahrát již pokročilé skladby jak samostatně, tak ve skupině i s doprovodem. Rozšíříme si znalosti z hudební nauky. Účast na závěrečném vystoupení v rámci akcí DDM P9.

Potřeby: Vlastní flétna, notový nebo pracovní sešit - upřesníme, psací potřeby, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích domu dětí

Informace o lektorovi: Lektorka má zkušenosti z činnosti jako vedoucí na táborech a vedoucí v kroužcích při základní škole, s DDM P9 spolupracuje již čtvrtým rokem. Hudební vzdělání v ZUŠ.

ikonaFlétnička pokročilí individuální 1 7–10 let

po 16:45–17:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3100 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi.“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Pokročilí účastníci se na kroužku naučí další tóny nad rámec kurzu pro začátečníky a rozšíří si tím tónový rozsah. Postupně budou schopni zahrát písničky lidové i moderní, seznámí se také s nejznámějšími skladbami klasické hudby v úpravě pro zobcové flétny.

Využijí hru ve skupině – duet, kánon. Budeme hrát písničky i klasické skladby ve vícehlasém provedení. Budeme kombinovat skladby s jinými hudebními nástroji, například s kytarou. Děti budou také pokračovat v hudební nauce – noty, rytmus, takt, tempo, navíc dynamika, stupnice a intervaly.

Cíl a přínos kroužku: Zahrát již pokročilé skladby jak samostatně, tak ve skupině i s doprovodem. Rozšíříme si znalosti z hudební nauky. Účast na závěrečném vystoupení v rámci akcí DDM P9.

Potřeby: Vlastní flétna, notový nebo pracovní sešit - upřesníme, psací potřeby, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích domu dětí

Informace o lektorovi: Lektorka má zkušenosti z činnosti jako vedoucí na táborech a vedoucí v kroužcích při základní škole, s DDM P9 spolupracuje již čtvrtým rokem. Hudební vzdělání v ZUŠ.

ikonaFlétnička pokročilí individuální 2 7–10 let

po 17:30–18:15

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3100 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi.“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Pokročilí účastníci se na kroužku naučí další tóny nad rámec kurzu pro začátečníky a rozšíří si tím tónový rozsah. Postupně budou schopni zahrát písničky lidové i moderní, seznámí se také s nejznámějšími skladbami klasické hudby v úpravě pro zobcové flétny.

Využijí hru ve skupině – duet, kánon. Budeme hrát písničky i klasické skladby ve vícehlasém provedení. Budeme kombinovat skladby s jinými hudebními nástroji, například s kytarou. Děti budou také pokračovat v hudební nauce – noty, rytmus, takt, tempo, navíc dynamika, stupnice a intervaly.

Cíl a přínos kroužku: Zahrát již pokročilé skladby jak samostatně, tak ve skupině i s doprovodem. Rozšíříme si znalosti z hudební nauky. Účast na závěrečném vystoupení v rámci akcí DDM P9.

Potřeby: Vlastní flétna, notový nebo pracovní sešit - upřesníme, psací potřeby, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích domu dětí

Informace o lektorovi: Lektorka má zkušenosti z činnosti jako vedoucí na táborech a vedoucí v kroužcích při základní škole, s DDM P9 spolupracuje již čtvrtým rokem. Hudební vzdělání v ZUŠ.

ikonaFlétnička začátečníci 6–10 let

st 17:30–18:15

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi.“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Začínající účastníci se seznámí s flétnou a s péčí o tento hudební nástroj. Na každé hodině budeme nacvičovat správné držení, dýchání a postavení při hře na flétnu, trénink kladení prstů na nejjednodušších cvičeních a písničkách pro flétnu. Účastník zahraje jednoduché lidové a dětské písničky.

Děti se také seznámí se základy hudební nauky – noty, rytmus, takt a tempo. Noty – délka not, zápis do notové osnovy, houslový klíč. Rytmus – grafický zápis délky not, procvičení tleskáním nebo na dřívka.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je nejen se naučit základům hry na flétnu, ale také se seznámit hravou formou s hudební naukou. Naučíme se znát noty, pochopíme rytmus, zahrajeme a zazpíváme si písničky. Hlavním cílem je probudit u dětí zájem o hudbu.

Potřeby: Vlastní flétna, notový nebo pracovní sešit - upřesníme, psací potřeby, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích domu dětí

Informace o lektorovi: Lektorka má zkušenosti z činnosti jako vedoucí na táborech a vedoucí v kroužcích při základní škole, s DDM P9 spolupracuje již čtvrtým rokem. Hudební vzdělání v ZUŠ.

ikonaKlávesy A1 7–15 let

út 14:15–15:00

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.

Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby. S lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagogického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy A2 7–15 let

st 15:00–15:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.

Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby. S lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagogického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy A3 7–15 let

st 15:45–16:30

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.

Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby. S lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagogického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy A4 7–15 let

st 14:15–15:00

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.

Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby. S lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagogického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy A5 7–15 let

čt 14:15–15:00

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.

Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby. S lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagogického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy A6 7–15 let

čt 17:00–17:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.

Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby. S lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagogického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy A7 7–15 let

čt 18:45–19:30

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.

Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby. S lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagogického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy M1 8–15 let

út 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M2 8–15 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M3 8–15 let

čt 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Brnkejme nejen pro radost.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry, na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát dle akordů, not i poslechu. Naučí se základy hudební teorie. Děti se naučí hrát své oblíbené psíničky.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M4 8–15 let

pá 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M5 8–15 let

pá 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M6 8–15 let

pá 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M7 8–15 let

čt 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Brnkejme nejen pro radost.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry, na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát dle akordů, not i poslechu. Naučí se základy hudební teorie. Děti se naučí hrát své oblíbené psíničky.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M8 8–15 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Brnkejme nejen pro radost.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry, na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát dle akordů, not i poslechu. Naučí se základy hudební teorie. Děti se naučí hrát své oblíbené psíničky.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy pro dva 8–15 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy T1 6–15 let

po 13:30–14:15

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T10 6–15 let

st 16:00–16:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T11 6–15 let

st 16:45–17:30

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T12 6–15 let

st 17:30–18:15

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T2 6–15 let

po 14:15–15:00

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T3 6–15 let

po 15:00–15:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T4 6–15 let

po 16:00–16:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T5 6–15 let

po 16:45–17:30

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T6 6–15 let

po 17:30–18:15

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T7 6–15 let

st 13:30–14:15

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T8 6–15 let

st 14:15–15:00

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T9 6–15 let

st 15:00–15:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte.

Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

Potřeby: Notový sešit, psací potřeby a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých šesti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKytara individuální A1 7–15 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt.

Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití.

Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A2 7–15 let

út 19:00–20:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt.

Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití.

Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A3 7–15 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt.

Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití.

Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A4 7–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt.

Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití.

Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A5 7–15 let

st 18:30–19:30

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt.

Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití.

Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A6 7–15 let

st 16:30–17:30

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt.

Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití.

Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A7 7–15 let

st 17:30–18:30

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt.

Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití.

Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A8 7–15 let

čt 17:45–18:45

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobozuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt.

Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití.

Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagogického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara M1 8–15 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Brnkejme nejen pro radost.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry, na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát dle akordů, not i poslechu. Naučí se základy hudební teorie. Děti se naučí hrát své oblíbené psíničky.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKytara M4 8–15 let

čt 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Brnkejme nejen pro radost.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry, na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát dle akordů, not i poslechu. Naučí se základy hudební teorie. Děti se naučí hrát své oblíbené psíničky.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKytara M5 8–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKytara M6 8–15 let

čt 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Brnkejme nejen pro radost.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby.

Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry, na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát dle akordů, not i poslechu. Naučí se základy hudební teorie. Děti se naučí hrát své oblíbené psíničky.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

divadlo-pod-cernym-mostem-mladsi divadlo-pod-cernym-mostem-starsi fletnicka-mirne-pokrocili fletnicka-mirne-pokrocili fletnicka-pokrocili fletnicka-pokrocili-individualni fletnicka-pokrocili-individualni fletnicka-zacatecnici klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy-pro-dva klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara kytara kytara kytara

Černý Most – Jazyky a jiné učení

ikonaAngličtina individuální 14–17 let

po 18:35–19:35

1. pololetí: 2800 Kč
2 pololetí: 2800 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

„Angličtina je brána do ostatních jazyků.“

Edita Vrbová, lektorka kroužku

Popis:

Individuální kroužek anglického jazyka je určen pro všechny, kteří si potřebují procvičit již nabyté znalosti, upevnit jazykové dovednosti, pro věčné začátečníky, mírně či středně pokročilé. Kroužek je koncipován tak, aby odpovídal schopnostem, potřebám a osobnosti konkrétního studenta. Je zaměřen na všechny aspekty jazyka s tím, že u mírně pokročilých bude důraz kladen na ty oblasti, které student nejvíce potřebuje zdokonalit. Budeme pracovat s pomocí učebnic, které studenti ve škole používají a v případě potřeby je rozšíříme o zajímavé materiály s nejdůležitějšími konverzačními tématy. Pokud učebnice nemáte, nevadí, dostane okopírované materiály.

Cíl a přínos kroužku: Dle individuálních potřeb si účastník upevní jazykové znalosti a dovednosti, prohloubí slovní zásobu, ukotví gramatické jevy tak. Zvládne reagovat v každodenních životních situacích a prohloubí slovní zásobu v rámci nejrůznějších konverzačních témat.

Potřeby: 2x sešit linkovaný A5, sešit linkovaný A6 (slovníček), psací potřeby (propiska či pero, obyčejná tužka, pastelky, fixy, guma, ořezávátko, pravítko), tenké desky na okopírované materiály, na některé hodiny dle předešlé domluvy (nůžky, lepidlo v tubě např. Kores, trojúhelník s ryskou a další).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala kurz pedagogického minima, má zkušenosti s výukou žáků především v rámci doučování anglického jazyka. Na DDM vede i kroužek pro Mladé alchymisty.

ikonaAngličtina pro předškoláky 3–6 let

po 15:00–15:45

1. pololetí: 1250 Kč
2 pololetí: 1250 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale i jiný svět.“

Edita Vrbová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek anglického jazyka pro předškoláky je koncipován tak, aby si děti hravou formou osvojily základy anglického jazyka. Budeme společně rozvíjet komunikační dovednosti tak, aby sociálně i rozumově dozrávaly a vstup do školy pro ně nepředstavoval obavu, ale vítané dobrodružství objevování tajů a zákonitostí světa. Děti v kroužku poznají nové kamarády a budou mít spolu s Vámi radost ze slovíček a vět, které dokáží v dosud neznámém jazyce vykouzlit.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí jednoduchá slovíčka - např. barvy, zvířátka. Slovíčka se naučí pomocí básniček, říkanek, obrázků apod. Naučí se jednoduché fráze v AJ (představit se, pojmenovat věci atd.)

Potřeby: Notýsek, pastelky, fixy, tenké desky na obrázky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala kurz pedagogického minima, angličtinu dlouhodobě doučuje děti různých věkových kategorií.

ikonaAngličtina pro začátečníky 8–10 let

po 15:50–16:50

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Angličtina je brána do ostatních jazyků.“

Edita Vrbová, lektorka kroužku

Popis:

Anglický jazyk pro začátečníky je určen dětem ve věku 8 až 10 let. Děti se v kroužku zábavnou formou seznámí se základními gramatickými jevy, budou umět správně sestavit jednoduché věty a otázky. Dokáží porozumět stručnému textu a také ho dokáží se správnou výslovností přečíst. Budou umět napsat jednoduchý, krátký text na zadané probírané téma. Porozumí správně poslechovým cvičením. Budou umět prezentovat základní informace na zadané téma před ostatními žáky.

Cíl a přínos kroužku: Naplnění cíle bude ověřováno pomocí testů, které budou zahrnovat otázky z následujících oblastí jazyka (psaní, čtení s porozuměním, poslech, gramatika). Řečový projev bude ověřován pomocí prezentací žáků.

Potřeby: 2x sešit linkovaný A5, sešit linkovaný A6 (slovníček), psací potřeby (propiska či pero, obyčejná tužka, pastelky, fixy, guma, ořezávátko, pravítko), tenké desky na okopírované materiály, na některé hodiny dle předešlé domluvy (nůžky, lepidlo v tubě např. Kores, trojúhelník s ryskou a další).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala kurz pedagogického minima, má zkušenosti s výukou žáků především v rámci doučování anglického jazyka. Na DDM vede i kroužek pro Mladé alchymisty.

ikonaDoučování ZŠ 1 6–13 let

st 13:15–14:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

Martina Zárubová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Doučování nabízí individuální doučování běžných školních předmětů pro 1. stupeň a češtiny a matematiky pro 2. stupeň do 7. třídy.

Po domluvě je možné doučovat dva žáky z jedné třídy zároveň, avšak jednalo by se o stejné učivo. V rámci kroužku je též možná asistence při vypracování domácích úkolů, což může pomoci rodičům, kteří dlouho pracují. V látce se bude postupovat dle učebnic, které dítě probírá ve škole, avšak s individuálním přístupem, které dítě potřebuje.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem je poskytnout potřebné vědomosti ve specifických otázkách výuky jedinci na míru, zprostředkovat reálné informace o metodách k zapamatování si učiva a snadnějšímu pochopení látky. V neposlední řadě doučování umožňuje dítěti získat informace k zvládnutí běžné látky a jejímu prohloubení, kdy lektorka postupuje tempem dle specifických potřeb dítěte. Dítě má prostor se ptát na to, co ho zajímá a čemu nerozumí, a tak dochází k větší otevřenosti i chuti k učení se, než u dodržování pevných stanov v školním časovém rámci. Lektor spolupracuje s rodiči u specifikování individuálních potřeb dítěte k dodržení cíle.

Potřeby: Psací potřeby, sešit, učebnici a pracovní sešity, které používá ve škole.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, má dvě děti. Lektorka učila několik let odborný předmět na vyšší soukromé škole. Poslední dva roky pracuje jako asistentka pedagoga na místní základní škole. S doučováním a pomocí handicapovaným žákům a dětem s poruchami chování má bohaté zkušenosti. Pracuje s různými věkovými skupinami žáků. S DDM spolupracuje již několik let při realizaci jednorázových akcí a jako lektor kroužku Doučování.

ikonaDoučování ZŠ 2 6–13 let

st 14:05–14:50

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

Martina Zárubová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Doučování nabízí individuální doučování běžných školních předmětů pro 1. stupeň a češtiny a matematiky pro 2. stupeň do 7. třídy.

Po domluvě je možné doučovat dva žáky z jedné třídy zároveň, avšak jednalo by se o stejné učivo. V rámci kroužku je též možná asistence při vypracování domácích úkolů, což může pomoci rodičům, kteří dlouho pracují. V látce se bude postupovat dle učebnic, které dítě probírá ve škole, avšak s individuálním přístupem, které dítě potřebuje.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem je poskytnout potřebné vědomosti ve specifických otázkách výuky jedinci na míru, zprostředkovat reálné informace o metodách k zapamatování si učiva a snadnějšímu pochopení látky. V neposlední řadě doučování umožňuje dítěti získat informace k zvládnutí běžné látky a jejímu prohloubení, kdy lektorka postupuje tempem dle specifických potřeb dítěte. Dítě má prostor se ptát na to, co ho zajímá a čemu nerozumí, a tak dochází k větší otevřenosti i chuti k učení se, než u dodržování pevných stanov v školním časovém rámci. Lektor spolupracuje s rodiči u specifikování individuálních potřeb dítěte k dodržení cíle.

Potřeby: Psací potřeby, sešit, učebnici a pracovní sešity, které používá ve škole.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, má dvě děti. Lektorka učila několik let odborný předmět na vyšší soukromé škole. Poslední dva roky pracuje jako asistentka pedagoga na místní základní škole. S doučováním a pomocí handicapovaným žákům a dětem s poruchami chování má bohaté zkušenosti. Pracuje s různými věkovými skupinami žáků. S DDM spolupracuje již několik let při realizaci jednorázových akcí a jako lektor kroužku Doučování.

ikonaDoučování ZŠ 3 6–13 let

st 14:55–15:40

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

Martina Zárubová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Doučování nabízí individuální doučování běžných školních předmětů pro 1. stupeň a češtiny a matematiky pro 2. stupeň do 7. třídy.

Po domluvě je možné doučovat dva žáky z jedné třídy zároveň, avšak jednalo by se o stejné učivo. V rámci kroužku je též možná asistence při vypracování domácích úkolů, což může pomoci rodičům, kteří dlouho pracují. V látce se bude postupovat dle učebnic, které dítě probírá ve škole, avšak s individuálním přístupem, které dítě potřebuje.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem je poskytnout potřebné vědomosti ve specifických otázkách výuky jedinci na míru, zprostředkovat reálné informace o metodách k zapamatování si učiva a snadnějšímu pochopení látky. V neposlední řadě doučování umožňuje dítěti získat informace k zvládnutí běžné látky a jejímu prohloubení, kdy lektorka postupuje tempem dle specifických potřeb dítěte. Dítě má prostor se ptát na to, co ho zajímá a čemu nerozumí, a tak dochází k větší otevřenosti i chuti k učení se, než u dodržování pevných stanov v školním časovém rámci. Lektor spolupracuje s rodiči u specifikování individuálních potřeb dítěte k dodržení cíle.

Potřeby: Psací potřeby, sešit, učebnici a pracovní sešity, které používá ve škole.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, má dvě děti. Lektorka učila několik let odborný předmět na vyšší soukromé škole. Poslední dva roky pracuje jako asistentka pedagoga na místní základní škole. S doučováním a pomocí handicapovaným žákům a dětem s poruchami chování má bohaté zkušenosti. Pracuje s různými věkovými skupinami žáků. S DDM spolupracuje již několik let při realizaci jednorázových akcí a jako lektor kroužku Doučování.

ikonaDoučování ZŠ 4 6–13 let

st 15:45–16:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

Martina Zárubová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Doučování nabízí individuální doučování běžných školních předmětů pro 1. stupeň a češtiny a matematiky pro 2. stupeň do 7. třídy.

Po domluvě je možné doučovat dva žáky z jedné třídy zároveň, avšak jednalo by se o stejné učivo. V rámci kroužku je též možná asistence při vypracování domácích úkolů, což může pomoci rodičům, kteří dlouho pracují. V látce se bude postupovat dle učebnic, které dítě probírá ve škole, avšak s individuálním přístupem, které dítě potřebuje.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem je poskytnout potřebné vědomosti ve specifických otázkách výuky jedinci na míru, zprostředkovat reálné informace o metodách k zapamatování si učiva a snadnějšímu pochopení látky. V neposlední řadě doučování umožňuje dítěti získat informace k zvládnutí běžné látky a jejímu prohloubení, kdy lektorka postupuje tempem dle specifických potřeb dítěte. Dítě má prostor se ptát na to, co ho zajímá a čemu nerozumí, a tak dochází k větší otevřenosti i chuti k učení se, než u dodržování pevných stanov v školním časovém rámci. Lektor spolupracuje s rodiči u specifikování individuálních potřeb dítěte k dodržení cíle.

Potřeby: Psací potřeby, sešit, učebnici a pracovní sešity, které používá ve škole.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, má dvě děti. Lektorka učila několik let odborný předmět na vyšší soukromé škole. Poslední dva roky pracuje jako asistentka pedagoga na místní základní škole. S doučováním a pomocí handicapovaným žákům a dětem s poruchami chování má bohaté zkušenosti. Pracuje s různými věkovými skupinami žáků. S DDM spolupracuje již několik let při realizaci jednorázových akcí a jako lektor kroužku Doučování.

ikonaDoučování ZŠ 5 6–13 let

st 16:35–17:20

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

Martina Zárubová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Doučování nabízí individuální doučování běžných školních předmětů pro 1. stupeň a češtiny a matematiky pro 2. stupeň do 7. třídy.

Po domluvě je možné doučovat dva žáky z jedné třídy zároveň, avšak jednalo by se o stejné učivo. V rámci kroužku je též možná asistence při vypracování domácích úkolů, což může pomoci rodičům, kteří dlouho pracují. V látce se bude postupovat dle učebnic, které dítě probírá ve škole, avšak s individuálním přístupem, které dítě potřebuje.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem je poskytnout potřebné vědomosti ve specifických otázkách výuky jedinci na míru, zprostředkovat reálné informace o metodách k zapamatování si učiva a snadnějšímu pochopení látky. V neposlední řadě doučování umožňuje dítěti získat informace k zvládnutí běžné látky a jejímu prohloubení, kdy lektorka postupuje tempem dle specifických potřeb dítěte. Dítě má prostor se ptát na to, co ho zajímá a čemu nerozumí, a tak dochází k větší otevřenosti i chuti k učení se, než u dodržování pevných stanov v školním časovém rámci. Lektor spolupracuje s rodiči u specifikování individuálních potřeb dítěte k dodržení cíle.

Potřeby: Psací potřeby, sešit, učebnici a pracovní sešity, které používá ve škole.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, má dvě děti. Lektorka učila několik let odborný předmět na vyšší soukromé škole. Poslední dva roky pracuje jako asistentka pedagoga na místní základní škole. S doučováním a pomocí handicapovaným žákům a dětem s poruchami chování má bohaté zkušenosti. Pracuje s různými věkovými skupinami žáků. S DDM spolupracuje již několik let při realizaci jednorázových akcí a jako lektor kroužku Doučování.

ikonaFrancouzština individuální děti 1 9–17 let

út 16:35–17:35

1. pololetí: 2800 Kč
2 pololetí: 2800 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

„C´est la vie.“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen jak pro ty, kteří chtějí s francouzštinu teprve začínat tak i pro účastníky, kteří již mají osvojeny základy FJ a chtěli by své znalosti dále prohlubovat.

Hravou formou vplujeme do vod francouzské gramatiky, budeme rozvíjet jazykové dovednosti, rozšiřovat si slovní zásobu i gramatiku. Ke slovu též přijdou projekty, v rámci kterých se seznámíme s francouzsky mluvícími zeměmi a řekneme si něco více i o francouzské kultuře a zvycích.

Nechybět bude ani konverzace či poslech autentických materiálů. Obsah kroužku přizpůsobíme věku, individuálním potřebám a zájmům každého účastníka.

Cíl a přínos kroužku: Dle individuálních potřeb si účastníci osvojí základní prvky francouzské gramatiky, fonetiky a slovní zásoby. Hravou formou si osvojíme úplné základy jazyka a komunikační dovednosti, v rámci kterých se naučíme reagovat a neztratit se v situacích, které může přinést každodenní život. V jednoduchých větách se naučí reagovat v základních životních situacích.

Potřeby: sešit, psací potřeby, desky na zakládání materiálů

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk, který pět let vyučovala na střední škole. Má zkušenosti s výukou jak začátečníků, tak pokročilých. Již devátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9, kde vede i kroužek pro mladé detektivy.

ikonaFrancouzština individuální děti 2 9–17 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 2800 Kč
2 pololetí: 2800 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

„C´est la vie.“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen jak pro ty, kteří chtějí s francouzštinu teprve začínat tak i pro účastníky, kteří již mají osvojeny základy FJ a chtěli by své znalosti dále prohlubovat.

Hravou formou vplujeme do vod francouzské gramatiky, budeme rozvíjet jazykové dovednosti, rozšiřovat si slovní zásobu i gramatiku. Ke slovu též přijdou projekty, v rámci kterých se seznámíme s francouzsky mluvícími zeměmi a řekneme si něco více i o francouzské kultuře a zvycích.

Nechybět bude ani konverzace či poslech autentických materiálů. Obsah kroužku přizpůsobíme věku, individuálním potřebám a zájmům každého účastníka.

Cíl a přínos kroužku: Dle individuálních potřeb si účastníci osvojí základní prvky francouzské gramatiky, fonetiky a slovní zásoby. Hravou formou si osvojíme úplné základy jazyka a komunikační dovednosti, v rámci kterých se naučíme reagovat a neztratit se v situacích, které může přinést každodenní život. V jednoduchých větách se naučí reagovat v základních životních situacích.

Potřeby: sešit, psací potřeby, desky na zakládání materiálů

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk, který pět let vyučovala na střední škole. Má zkušenosti s výukou jak začátečníků, tak pokročilých. Již devátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9, kde vede i kroužek pro mladé detektivy.

ikonaFrancouzština individuální děti 3 9–17 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 2800 Kč
2 pololetí: 2800 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

„C´est la vie.“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen jak pro ty, kteří chtějí s francouzštinu teprve začínat tak i pro účastníky, kteří již mají osvojeny základy FJ a chtěli by své znalosti dále prohlubovat.

Hravou formou vplujeme do vod francouzské gramatiky, budeme rozvíjet jazykové dovednosti, rozšiřovat si slovní zásobu i gramatiku. Ke slovu též přijdou projekty, v rámci kterých se seznámíme s francouzsky mluvícími zeměmi a řekneme si něco více i o francouzské kultuře a zvycích.

Nechybět bude ani konverzace či poslech autentických materiálů. Obsah kroužku přizpůsobíme věku, individuálním potřebám a zájmům každého účastníka.

Cíl a přínos kroužku: Dle individuálních potřeb si účastníci osvojí základní prvky francouzské gramatiky, fonetiky a slovní zásoby. Hravou formou si osvojíme úplné základy jazyka a komunikační dovednosti, v rámci kterých se naučíme reagovat a neztratit se v situacích, které může přinést každodenní život. V jednoduchých větách se naučí reagovat v základních životních situacích.

Potřeby: sešit, psací potřeby, desky na zakládání materiálů

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk, který pět let vyučovala na střední škole. Má zkušenosti s výukou jak začátečníků, tak pokročilých. Již devátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9, kde vede i kroužek pro mladé detektivy.

ikonaFrancouzština individuální dospělí od 18 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 3400 Kč
2 pololetí: 3400 Kč
celý rok: 6500 Kč

↑ sbalit

„Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen jak pro ty, kteří chtějí s francouzštinu teprve začínat tak i pro účastníky, kteří již mají osvojeny základy FJ a chtěli by své znalosti dále prohlubovat.
Na kroužku budeme rozvíjet jazykové dovednosti, rozšiřovat si slovní zásobu i gramatiku. Nechybět bude ani konverzace či poslech autentických materiálů. Obsah kroužku přizpůsobíme individuálním potřebám a zájmům každého účastníka.

Cíl a přínos kroužku: Dle individuálních potřeb si účastníci osvojí základní prvky francouzské gramatiky, fonetiky a slovní zásoby. Osvojíme si úplné základy jazyka a komunikační dovednosti, v rámci kterých se naučíme reagovat a neztratit se v situacích, které může přinést každodenní život.

Potřeby: sešit, psací potřeby, desky na zakládání materiálů

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk, který pět let vyučovala na střední škole. Má zkušenosti s výukou jak začátečníků, tak pokročilých. Již devátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9, kde vede i kroužek pro mladé detektivy.

ikonaHokus Pokus – Mladý alchymista 9–11 let

po 17:00–18:30

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„O minulosti pojednává dějepis, o zítřku rozhoduje chemie.“

Edita Vrbová, lektorka kroužku

Popis:

V rámci kroužku „Mladý alchymista“ budou děti prakticky provádět jednoduché a zábavné chemické pokusy a objeví tak, že chemie je: „Vonná, barevná, prskající a dýmající věda, která je vtipná a ráda žertuje.“ Žáci si například budou moci vytvořit hezké dárky pro své nejbližší: Voňavé mýdlo a dekorativní svíčku.

Děti se mimo jiné naučí uplatňovat základní bezpečnostní pravidla při práci, aniž by musely vyslechnout dlouhé a často nudné přednášky na toto téma. Společně během kroužků zjistíme, že chemie je součástí běžného života a znalost jejích základních principů je pro život nepostradatelná.

Cíl a přínos kroužku: Žáci budou umět bezpečně provádět jednoduché chemické pokusy. Žáci budou umět zdůvodnit průběh i výsledek experimentu teoreticky, budou ho umět zasadit do širšího teoretického rámce. Žák dokáže prezentovat před ostatními jedno z probíraných témat ve formě referátu. Naplnění cílů bude ověřováno pomocí rozhovoru na konci hodiny a také pomocí průběžných testů.

Potřeby: Ochranný oděv (plášt, nebo staré tričko a kalhoty), ochranné rukavice, 1x sešit linkovaný A5, psací potřeby (propiska či pero, obyčejná tužka, pastelky, fixy, guma, ořezávátko, pravítko), tenké desky na okopírované materiály, na některé hodiny dle předešlé domluvy (nůžky, lepidlo v tubě např. Kores a další), dle potřeby pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou kurzu pedagogického minima a má bohaté zkušennosti s výukou žáků ZŠ i SŠ. V DDM Praha 9 vede i kroužky angličtiny.

ikonaMladý detektiv 8–12 let

út 15:00–16:30

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Když dáme hlavy dohromady, přijdeme na kloub všemu!“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě záhady a rád přicházíš věcem na kloub? Máš rád detektivní případy a rád si hraješ? V tom případě přijď mezi nás a staň se mladým detektivem!

Náš kroužek je určen pro všechny zvídavé děti, které rády řeší záhady a učí se novým věcem. Během roku nás bude čekat spousta her, soutěží, hlavolamů, hádanek a v neposlední řadě detektivních případů, kterým se pokusíme přijít na kloub jako praví detektivové. Ale to nebude všechno! Seznámíme se se slavnými literárními a komiksovými detektivy, naučíme se například snímat a rozeznávat otisky prstů, odlévat stopy, psát tajným písmem supertajné vzkazy, sestavovat profily padouchů a spoustu dalších věcí, které správný detektiv potřebuje.

Přidej se k nám, s námi je zábava!

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou v kroužku především rozvíjet logické a rozumové schopnosti. Zábavnou formou budeme trénovat logiku, paměť a matematické myšlení. Děti se naučí řešit jednoduché šifry, hádanky a hlavolamy, osvojí si pravidla klasických i moderních strategických deskových a jiných her, vytvoří si vlastní hlavolamy a další pomůcky na rozvoj logického myšlení.

Potřeby: psací potřeby, zápisník, pohodlné oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je interním pedagogem DDM Praha 9, kde působí devátým rokem. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a v DDM Praha 9 vede i kroužky francouzského jazyka.

ikonaNěmčina hravě 8–10 let

út 15:30–16:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Němčina může být fajn, přijď a uvidíš!“

Petra Kašparová, lektorka kroužku

Popis:

Účastníci se v kroužku seznámí hravou formou se základy německého jazyka, tak aby získali kladný vztah k němčině, který si budou celý život rozvíjet. Na začátku se společně postavíme čelem německému jazyku, ten se nám představí, co je zač, jak ho poznáme, proč je dobré ho znát a poté se do toho pustíme my a naučíme se mu představit v němčině. Budeme používat různé hry, říkanky, básničky, písničky, obrázky, knížky. Do práce budou zahrnuta videa s rodilými mluvčími, kde bude slyšet němčina, jaká doopravdy je. Navíc můžeš poznat nového kamaráda či kamarády.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se seznámí se sluchovou a psanou podobou německého jazyka. S pomocí obrázků pojmenujít v němčině barvy, čísla, zvířátka. Představí se v němčině, zeptají se kamaráda, jak se dnes má. Naučí se pravidla správné výslovnosti a nahlédnou do základů gramatiky.

Potřeby: Sešit, desky (na materiály od lektora), psací potřeby (obyčejná tužka, propiska, barevné fixy/pastelky, nůžky, guma, lepidlo).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání na Univerzitě PdF Hradec Králové obor německý jazyk a výchova k občanství. Absolvovala německý jazykový kurs v zahraničí, opakovaně pracovala v Německu. Má dlouholeté zkušenosti s doučováním dětí i dospělých doma a v jazykové škole formou individuální i skupinové.

ikonaNěmecky bez problémů- individuální 15–19 let

út 16:45–17:45

1. pololetí: 2800 Kč
2 pololetí: 2800 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

„Přijď se k nám rozmluvit.“

Petra Kašparová, lektorka kroužku

Popis:

Účastníci se v kroužku více ponoří do tajů německého jazyka, a to srozumitelnou formou. Budeme komunikovat na různá témata, poslouchat nahrávky. Důraz je kladem na získání jistoty při mluvení. Že máš strach, že budeš mluvit s chybami? U nás se za chyby netrestá! Bez správné výslovnosti by to ale nešlo, proto budeme společně pilovat výslovnost, která se na školách často zanedbává. Budeme používat různé obrázky, hry, poslouchat i jiné písničky než od Rammsteinů. Do práce budou zahrnuta videa s rodilými mluvčími, kde bude slyšet němčina, jaká doopravdy je. Práce bude probíhat podle individuálních potřeb a předešlých znalostí účastníka. Jestli Tě němčina ve škole baví nebo nebaví, das ist egal… tady Tě nemčina bavit bude!

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si pomocí fotografií, videí a průběžných testů rozšíří slovní zásobu, budou si tedy jistější při komunikaci na různá témata, domluví se v klidu a bez problémů v německy mluvících zemích. Pomocí autentické němčiny rodilých mluvčí si upevní správnou výslovnost. roužek zohledňuje i nároky moderní němčiny. Účastníci budou trénovat pochopení textu, formulaci jeho hlavních myšlenek a případných detailů. Účastníci si též osvojí vyšších gramatické jevy a dozví se zajímavé informace o německy mluvících zemích.

Potřeby: Sešit, desky (na materiály od lektora), psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání na Univerzitě PdF Hradec Králové obor německý jazyk a výchova k občanství. Absolvovala německý jazykový kurs v zahraničí, opakovaně pracovala v Německu. Má dlouholeté zkušenosti s doučováním dětí i dospělých doma a v jazykové škole formou individuální i skupinové.

anglictina-individualni anglictina-pro-predskolaky anglictina-pro-zacatecniky doucovani-zs doucovani-zs doucovani-zs doucovani-zs doucovani-zs francouzstina-individualni-deti francouzstina-individualni-deti francouzstina-individualni-deti francouzstina-individualni-dospeli hokus-pokus-mlady-alchymista mlady-detektiv nemcina-hrave nemecky-bez-problemu-individualni

Černý Most – Modeláři

ikonaLegoroboti 10–15 let

út 17:30–19:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„A co umí tvůj LEGO robot?“

Petr Polášek, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Lego robotiky je určen pro každého, kdo rád skládá nejrůznější výtvory z Lega, má rád počítače a rád věci rozhýbává nejen ve své fantazii.

Během kroužku budeme nejen Lego roboty konstruovat, ale samozřejmě i programovat. Je jen potřeba dobře se zamyslet a zkonstruovat robota tak, aby mohl plnit svůj účel. Programovat budeme v prostředí, které je vhodné i pro programovací začátečníky.

K potřebě kroužku budou k dispozici Lego mindstorms roboti a mnoho spojovacího Lego materiálu.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní pojmy programování a robotiky. Budou umět vytvořit vlastního robota z Lega Mindstorms. Práce v kružku posiluje: logické myšlení, manuální zručnost, konstrukční plánování, schopnost pracovat v týmu na společném projektu, dovednost rozplánovat svoji práci a dovést ji do konce.

Potřeby: Flash disk pro případné úpravy programů na domácím počítači. Sešit a psací potřeby. Pro tvorbu programů lze také použít android tablet nebo smartphone.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Petr Polášek má bohaté zkušenosti s programováním a stavbou modelů. O počítače a vše, co je s nimi spojené, se zajímá od roku 1984, kdy dostal svůj první počítač ZX Spectrum. Je absolventem studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. V DDM Praha 9 působí jako lektor již sedmým rokem a kromě kroužku Lego robotiky zde vedl i kroužek PC grafiky či Programování PC her.

legoroboti

Černý Most – Počítače

ikonaFilmový kroužek 10–13 let

pá 15:30–17:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Zveme tě na procházku filmovým světem.“

Eliška Čecháková, lektorka kroužku

Popis:

Účastníci se naučí pracovat v profesionálním programu na střih videa a barvení záběrů. Budou si moci vyzkoušet práci v týmu v různých filmových profesích (režie, herectví, scénář, kamera…).

Během kroužku se naučí základní zpracování filmu, dostanou náhled do reálné složitosti tvorby filmového projektu. Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, kteří mají ambice si vyzkoušet udělat vlastní autorské projekty. Naučí se také základní filmové terminologii a základům historie filmu. Mimo jiné si vyzkouší základní filmové triky a dostanou možnost projevit svoji uměleckou stránku.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci po skončení kroužku zvládnout vytvořit krátký amatérský film včetně scénáře. Žáci si z kroužku odnesou vytvořené projekty. Děti se naučí práci ve skupině v rámci různých rolí.

Potřeby: Psací potřeby (propiska, tužka), případné kostýmy, sešit bez linek.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka vystudovala filmovou a televizní tvrobu na Střední průmyslové škole Panská. Maturovala v roce 2019 a od té doby se věnuje především svým osobním projektům především v animaci.

ikonaFotokroužek pro začátečníky 9–12 let

pá 17:00–18:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Fotografem může být každý, stačí vidět věci kolem sebe!“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Pro všechny, kteří by si rádi ochočili svůj fotoaparát a chtěli by umět dělat krásné fotografie za každého počasí, je určen náš fotokroužek pro začátečníky!

Na kroužku se naučíme nastavit fotoaparát a parametry expozice, osvojíme si základy kompozice a práce se světlem, vyzkoušíme si různé styly focení a to i venku – v terénu.

Rovněž se seznámíme s editací fotografií v PC – tonální a barevné úpravy, ořez, doostření a zmenšení fotek pro webové použití. Celkově se budeme snažit o rozvíjení našich uměleckých schopností, základním předpokladem pro fotografa je totiž vidět!

Cíl a přínos kroužku: Účastník se naučí používat fotoaparát v interiéru i v terénu, vyzkouší si různé styly focení, následně fotky dokáže vytřídit a zeditovat v PC. Cílem kroužku je naučit se zacházet s fotoaparátem v manuálním režimu. Účastník si osvojí základy kompozice, fotografování různých scén (noční focení, krajinky, portréty, pohybující se objekty, focení s bleskem v místnostech atd). Osvojí si základní technické parametry při fotografování (ISO, ohnisková vzdálenost, čas expozice, clona, hloubka ostrosti apod.). Bude umět fotografie editovat (vyvolání RAW, histogram, ořez, úprava barev, doostřování).

Potřeby: Digitální fotoaparát (s možností manuálního režimu).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Jan Marek se o fotografii a vše, co je s ní spojené, zajímá již mnoho let. S fotografováním začínal v 80. letech na svitkový film, později v 90. letech si pořídil první kinofilmovou zrcadlovku a od roku 2004 fotí pouze digitálně. Jeho fotografické porftolio je bohaté a naleznete v něm řadu témat a stylů. V DDM Praha 9 lektor působí již od roku 2011, za tu dobu zde vedl či stále vede kroužek hry na kytaru, klávesy a fotografický kroužek.

ikonaKouzlení s PC grafikou a designem 9–15 let

čt 15:30–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Grafikem snadno a rychle.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Baví vás počítače a kreslení? Chtěli byste si umět navrhnout třeba obal vlastní knihy, cédéčka, plakát nebo vymyslet vlastní reklamu?

Pro vás pro všechny je tu náš kroužek počítačové grafiky a grafického designu. Na kroužku se naučíme pracovat s různými grafickými programy a dozvíme se víc o základních tajemstvích počítačové grafiky, polygrafie a typografie.

Pracovat budeme nejen na počítači, ale občas využijeme i tužku a papír pro zpracování kreslených návrhů. Zkusíme si například vytvořit vlastní komiks, a to od vymyšlení krátké zápletky, rozvržení jednotlivých oken příběhu, samotné nakreslení v počítačovém programu až po vhodné zvolení barevného schématu, písma atd.

Zkrátka čeká nás rok plný hraní s obrazy, obrázky, ilustracemi a vlastní tvorbou. Účastníci získají spoustu praktických dovedností ale i teoretických znalostí a kroužek jim tak bude nejen inspirací k dalšímu rozvoji a vlastní tvorbě.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si během kroužku osvojí práci s grafickými programy užívanými v oblasti polygrafie a grafického designu. Naučí se základní typografické principy a potřebnou terminologii. V kurzech si zkusí navrhnout vlastní verzi přebalu (pravděpodobně své oblíbené) knihy, alba nebo celou vizuální kampaň. Po úspěšném zvládnutí několika desítek grafických cvičení a pochopení základních principů a zákonitostí grafického designu (včetně stručného historického kontextu) by měl být každý účastník inspirován k dalšímu osobnímu rozvoji, samostudiu zmíněné problematiky, ale především k vlast tvorbě.

Potřeby: Psací potřeby [tužku grafitovou (obyčejnou) i propisovací], notes či sešit na poznámky a případné náčrty.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor je absolventem kurzu pedagického minima a v DDM Praha 9 působí již 5. rokem. Má 7 let pedagogické praxe a praxe v oboru (grafický designér, ilustrátor a art director). Je absolventem oboru "Výtvarná výchova" na ZUŠ Pardubice Havlíčkova. Jeho prortfolio tvoří téměř stovky realizovaných grafických projektů, zakázek a kampaní.

ikonaLegoroboti 10–15 let

út 17:30–19:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„A co umí tvůj LEGO robot?“

Petr Polášek, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Lego robotiky je určen pro každého, kdo rád skládá nejrůznější výtvory z Lega, má rád počítače a rád věci rozhýbává nejen ve své fantazii.

Během kroužku budeme nejen Lego roboty konstruovat, ale samozřejmě i programovat. Je jen potřeba dobře se zamyslet a zkonstruovat robota tak, aby mohl plnit svůj účel. Programovat budeme v prostředí, které je vhodné i pro programovací začátečníky.

K potřebě kroužku budou k dispozici Lego mindstorms roboti a mnoho spojovacího Lego materiálu.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní pojmy programování a robotiky. Budou umět vytvořit vlastního robota z Lega Mindstorms. Práce v kružku posiluje: logické myšlení, manuální zručnost, konstrukční plánování, schopnost pracovat v týmu na společném projektu, dovednost rozplánovat svoji práci a dovést ji do konce.

Potřeby: Flash disk pro případné úpravy programů na domácím počítači. Sešit a psací potřeby. Pro tvorbu programů lze také použít android tablet nebo smartphone.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Petr Polášek má bohaté zkušenosti s programováním a stavbou modelů. O počítače a vše, co je s nimi spojené, se zajímá od roku 1984, kdy dostal svůj první počítač ZX Spectrum. Je absolventem studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. V DDM Praha 9 působí jako lektor již sedmým rokem a kromě kroužku Lego robotiky zde vedl i kroužek PC grafiky či Programování PC her.

filmovy-krouzek fotokrouzek-pro-zacatecniky kouzleni-s-pc-grafikou-a-designem legoroboti

Černý Most – Příroda

ikonaHokus Pokus – Mladý alchymista 9–11 let

po 17:00–18:30

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„O minulosti pojednává dějepis, o zítřku rozhoduje chemie.“

Edita Vrbová, lektorka kroužku

Popis:

V rámci kroužku „Mladý alchymista“ budou děti prakticky provádět jednoduché a zábavné chemické pokusy a objeví tak, že chemie je: „Vonná, barevná, prskající a dýmající věda, která je vtipná a ráda žertuje.“ Žáci si například budou moci vytvořit hezké dárky pro své nejbližší: Voňavé mýdlo a dekorativní svíčku.

Děti se mimo jiné naučí uplatňovat základní bezpečnostní pravidla při práci, aniž by musely vyslechnout dlouhé a často nudné přednášky na toto téma. Společně během kroužků zjistíme, že chemie je součástí běžného života a znalost jejích základních principů je pro život nepostradatelná.

Cíl a přínos kroužku: Žáci budou umět bezpečně provádět jednoduché chemické pokusy. Žáci budou umět zdůvodnit průběh i výsledek experimentu teoreticky, budou ho umět zasadit do širšího teoretického rámce. Žák dokáže prezentovat před ostatními jedno z probíraných témat ve formě referátu. Naplnění cílů bude ověřováno pomocí rozhovoru na konci hodiny a také pomocí průběžných testů.

Potřeby: Ochranný oděv (plášt, nebo staré tričko a kalhoty), ochranné rukavice, 1x sešit linkovaný A5, psací potřeby (propiska či pero, obyčejná tužka, pastelky, fixy, guma, ořezávátko, pravítko), tenké desky na okopírované materiály, na některé hodiny dle předešlé domluvy (nůžky, lepidlo v tubě např. Kores a další), dle potřeby pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou kurzu pedagogického minima a má bohaté zkušennosti s výukou žáků ZŠ i SŠ. V DDM Praha 9 vede i kroužky angličtiny.

hokus-pokus-mlady-alchymista

Černý Most – Sport

ikonaAE team Alpha – přípravka 6–10 let

po 16:30–17:30
st 16:00–17:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„U nás budeš součástí týmu, získáš nové kamarádky, společně budeme jezdit na závody a odvážet si skvělé zážitky a medaile.“

Lucie Hrzalová, lektorka kroužku

Popis:

AE Team Alpha je tým závodního aerobiku. Děvčata absolvují všeobecnou pohybovou přípravu zaměřenou na zvýšení fyzické kondice, flexibility a síly, s důrazem na správné držení těla.

Tým se připravuje jak na soutěže jednotlivců typu Master Class, tak na závody s nacvičenou sestavou. Společně jezdíme na soutěže a vystoupení během celého roku.

V tomto kroužku mají účastníci možnost se výkonnostně posouvat a budovat soutěžní tým.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí správně držení těla, znají kroky aerobiku a jejich provedení. Zlepší se jejich fyzická kondice, flexibilita a síla. Děti se naučí týmovou sestavu a jsou připravovány na soutěže typu master class. Těchto závodů se účastníme několikrát během celého roku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Trenérka se tanci a aerobiku věnuje od dětství, má za sebou 15 let taneční průpravy, kurz cvičitel aerobiku Akademie cvičitelů a instruktorů, specializované workshopy (např. Dance aerobik, Bodyform, Dětský ae) a také pedagogický kurz. Mimo to je medailistkou soutěží aerobic master class a aerobic team show v kat. dospělí a porotkyní na menších aerobikových soutěžích. V DDM Praha 9 působí přes 10 let.

ikonaAE team Alpha – závodní tým 8–16 let

po 17:30–19:00
st 16:00–18:00

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„U nás budeš součástí týmu, získáš nové kamarádky, společně budeme jezdit na závody a odvážet si skvělé zážitky a medaile.“

Lucie Hrzalová, lektorka kroužku

Popis:

AE Team Alpha je tým závodního aerobiku. Děvčata absolvují všeobecnou pohybovou přípravu zaměřenou na zvýšení fyzické kondice, flexibility a síly, s důrazem na správné držení těla. Tým se připravuje jak na soutěže jednotlivců typu Master Class, tak na závody s nacvičenou sestavou.

Společně jezdíme na soutěže a vystoupení během celého roku. V tomto kroužku mají účastníci možnost se výkonnostně posouvat a budovat soutěžní tým.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí správné držení těla, znají kroky aerobiku a jejich provedení. Zlepší se jejich fyzická kondice, flexibilita a síla. Děti se naučí týmovou závodní sestavu a jsou připravovány na soutěže typu master class. Během celého roku se úspěšně účastníme řady závodů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Trenérka se tanci a aerobiku věnuje od dětství, má za sebou 15 let taneční průpravy, kurz cvičitel aerobiku Akademie cvičitelů a instruktorů, specializované workshopy (např. Dance aerobik, Bodyform, Dětský ae) a také pedagogický kurz. Mimo to je medailistkou soutěží aerobic master class a aerobic team show v kat. dospělí a porotkyní na menších aerobikových soutěžích. V DDM Praha 9 působí přes 10 let.

ikonaKruháč 12–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Pojďme společně rozvíjet tvoji rychlost, výbušnost, vytrvalost i sílu!“

Šárka Janáčová, lektorka kroužku

Popis:

Kruhový trénink je vynikající způsob jak získat svalovou sílu a zároveň vytrvalost. Je výborný pro spalování tuků ze všech tělesných partií i k budování svalové hmoty.

Při lekci je využíváno různého nářadí a náčiní (švihadlo, činky, míče aj.), cvičí se na stanovištích v časových úsecích (30 sec. – 2 min.). Díky tomu je tato tréninková metoda vhodná jako zpestření monotónního tréninkového programu.

Cíl a přínos kroužku: Díky vysokointenzivnímu tréninku, kdy tělo pracuje ve vysoké tepové frekvenci, si účastníci kroužku budují fyzickou kondici zdaleka rychleji. Cílem je získání svalové síly a zpevnění celého těla pro zlepšení fyzického zdraví.

Potřeby: Sportovní obuv a oděv, ručník a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Šárka Janáčová studovala na Univerzitě Karlově biologii a výchovu ke zdraví. Během střední školy pravidelně navštěvovala lekce zumby. Při vysokoškolském studiu vedla taneční kroužky zumby a tanečky pro nejmenší a zároveň působila jako lektorka kruhového tréninku v centru Expreska - fitness pro ženy.

ikonaKruhový trénink P4 16–30 let

čt 19:00–20:00

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 3200 Kč

↑ sbalit

„Sportuj - věk rozhodně není překážkou.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Kruhový trénink – kombinace posilování s dechovým cvičením. Intervalově rozložený trénink, kde si procvíčme každý sval a kontrolovaně zapojíme vytrvalostní složku.

Mohou se přihlásit zdatní i slabší sportovci i Ti co se sportem teprve koketují. Hodinu povedou dva odborní vedoucí a pracovat budeme ve dvou skupinách, tak abychom měli pod kontrolou všechny účastníky a každý dosáhl maximálního výkonu. Zapojíme i děti – pokud budou chtít přijít s maminkami.

Cíl a přínos kroužku: Zlepšit si celkovou kondici.

Potřeby: sportovní oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Gábina Haisová a Petr Slabý - celoživotně fitnes, gymnystika, akrobacie

ikonaModerní gymnastika – předškoláci 4–7 let

pá 13:30–14:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Markéta Žejdlová, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných.

Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Při protahování je kladen důraz na postupné uvolňování svalů a zvláště na správné provedení. Zejména ze začátku budeme pracovat více bez náčini, aby si děti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu.

Děvcata se naučí se jak správně dělat např kotoul či most. Budeme se učit spravné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s nim.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy, /kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit speciální či se dá použít měkkčí horolezecké lano), pití, sponky a gumičky do vlasů

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

ikonaModerní gymnastika – školáci 6–13 let

pá 13:30–14:30

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„"Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat. "“

Markéta Žejdlová, lektorka kroužku

Popis:

Modern gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích, ať tanečních či jiných. Děti budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšení flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šnůry či zvládnout tzv. placku a most. Při protahování je kladen důraz na správné provedení v možnostech jednotlivce, nikoli extrémní výkon.

Zvlášte ze začátku budeme pracovat více bez náčini, aby deti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Naučí se jak správně dělat např. kotoul či hvězdu. Budeme se učit správné technice skoku pres švihadlo a manipulaci s ním. Tedy základy, které se hodí každému. Dále se děti budou učit manipulaci s obručí či míčem. V závislosti na složení skupinky se naučí kratké taneční krokové variace či sestavičky.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo různymi způsoby, zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidající pohyb k ní ( např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče ci prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

ikonaNohejbal 1 9–11 let

út 16:30–18:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Kopni do míče, ale netref se do sítě!“

Luboš Albrecht, lektor kroužku

Popis:

Nohejbal je tradiční český sport, který rozvíjí široké spektrum dovedností u dětí (rychlost, obratnost, pozornost, odhad a další). Jde o nekontaktní sport, který kombinuje prvky fotbalu, volejbalu a tenisu.

Pro děti je v nohejbalu míč snáze dosažitelný než v jiných kolektivních sportech. Dává tak šanci rozvíjet samotného hráče po malých krocích a dílčích úspěších k celkovému zvládnutí hry.

V rámci kroužku se učí jak pravidla a zásady hry samotné, tak jednotlivé dílčí dovednosti (nahrávka, smeč, podání atd.). Jednotlivé treninky jsou vedeny formou her a soutěží mezi dětmi s cílem pochopení pravidel hry prostřednictvím zábavy.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je probuzení motivace dětí ke sportování zábavnou formou, dále také rozvoj širokého spektra dovedností (rychlost, pohyblivost, obratnost), spolupráce v kolektivu, socializace dětí v kolektivu, zapojení a zodpovědnost za sebe.

Potřeby: Obuv do haly, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: účastníci kroužku se budou moci po zvládnutí základů hry zapojit do dobrovolných turnajů s jinými oddíly případně soutěží mezi školami atp.

Informace o lektorovi: Milan Kaděra je držitelem trenérské licence nohejbalu C a má 10 let zkušeností s vedením mládežnických oddílů nohejbalu a letitou účast na turnajích a soutěžních akcí pod Českých nohejbalovým svazem. Lektor je doposud aktivní hráč ligových soutěží.

ikonaPohybové hry 1 4–6 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Kdo si hraje, nezlobí a ještě si užije spoustu zábavy.“

Šárka Janáčová, lektorka kroužku

Popis:

Pohybové hry jsou u dětí velmi oblíbené, jelikož se u nich vyřádí, vybijí si energii, ale hlavně zažijí spoustu zábavy a poznají nové kamarády.

Jedná se o hry pro sportovní rozvoj dětí, zlepšování motoriky, koordinace a správného držení těla. Děti se naučí nové pohybové hry, v nichž je důraz kladen na dodržování pravidel a spolupráci v kolektivu.

Kroužek bude zahájen krátkou rozcvičkou a v závěru se děti protáhnout. Běhen relaxační části se děti vydýchají po sportovním výkonu.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je zlepšení motoriky a fyzické zdatnosti. Dalším cílem je rovněž získat kladný přístup ke sportu, který je nezbytný pro zdraví životní styl nejen dětí, ale rovněž důležitou průpravou v pozdějším věku. Děti se zároveň naučí zodpovědnosti jednotlivce při týmové hře.

Potřeby: Sportovní obuv a oděv, dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Šárka Janáčová studovala na Univerzitě Karlově biologii a výchovu ke zdraví. Během střední školy pravidelně navštěvovala lekce zumby. Při vysokoškolském studiu vedla taneční kroužky zumby a tanečky pro nejmenší a zároveň působila jako lektorka kruhového tréninku v centru Expreska - fitness pro ženy. Během sedmiměsíčního pobytu v Londýně, kde pracovala jako au-pair, získala lektorka certifikát anglického jazyka CAE (Cartificate in Advanced English) úrovně C1.

ikonaPohybové hry 2 4–6 let

čt 16:00–17:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Kdo si hraje, nezlobí a ještě si užije spoustu zábavy.“

Šárka Janáčová, lektorka kroužku

Popis:

Pohybové hry jsou u dětí velmi oblíbené, jelikož se u nich vyřádí, vybijí si energii, ale hlavně zažijí spoustu zábavy a poznají nové kamarády. Jedná se o hry pro sportovní rozvoj dětí, zlepšování motoriky, koordinace a správného držení těla.

Děti se naučí nové pohybové hry, v nichž je důraz kladen na dodržování pravidel a spolupráci v kolektivu. Kroužek bude zahájen krátkou rozcvičkou a v závěru se děti protáhnout. Běhen relaxační části se děti vydýchají po sportovním výkonu.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je zlepšení motoriky a fyzické zdatnosti. Dalším cílem je rovněž získat kladný přístup ke sportu, který je nezbytný pro zdraví životní styl nejen dětí, ale rovněž důležitou průpravou v pozdějším věku. Děti se zároveň naučí zodpovědnosti jednotlivce při týmové hře.

Potřeby: Sportovní obuv a oděv, dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Šárka Janáčová studovala na Univerzitě Karlově biologii a výchovu ke zdraví. Během střední školy pravidelně navštěvovala lekce zumby. Při vysokoškolském studiu vedla taneční kroužky zumby a tanečky pro nejmenší a zároveň působila jako lektorka kruhového tréninku v centru Expreska - fitness pro ženy. Během sedmiměsíčního pobytu v Londýně, kde pracovala jako au-pair, získala lektorka certifikát anglického jazyka CAE (Cartificate in Advanced English) úrovně C1.

ikonaPosilování s vlastní vahou od 18 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„Není věk, ve kterém bys nemohl cvičit.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Posilování s vlastní vahou je cvičení sestavené speciálně k procvičení a zpevnění celého těla.
Základem tohoto cvičení je KALISTHENIKA- což je odporové cvičení s vlastní tělesnou hmotností. Vylepšuje sílu, flexibiltu, rovnováhu,koor­dinaci a v neposlední řadě i psychickou kondici neboť přináší dobrý pocit a uvolnění. Po každé hodině je zařazeno krátké intenzivní protažení, které je nezbytné pro zachování prižnosti svalů. Skladba hodiny také umožnije individuální přístup podle možností cvičence.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto cvičení je zlepšení fyzické kondice ve všech věkových katgoriích.

Potřeby: gumičky, zátěže na ruce

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Gabriela Haisová je trenérem gymnastiky, akrobacie a tance již 29 let. Sama prošla vrcholovým centrem gymnastiky a působila v reprezntaci v akrobatickém rock´n´ rollu. Dětem se trenérsky začala věnovat již v době své vlastní aktivní činnosti. Za dobu svého působení se jí se svěřenci podařilo získat nejen titul mistr ČR v různých kategoriích, ale také titul mistrů Evropy v RnR ktg. Žáci. V roce 1995 se začala věnovat také posilování a tréninku FITNES.

ikonaRnR Alpha / gymnastika, akrobacie 7–14 let

čt 18:00–19:00

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Nebojíme se výzev.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek gymnastiky a akrobacie je zaměřen na soutěžní týmy formací a párů v akrobatickém rock´n´rollu. V rámci předsoutěžní přípravy se budeme věnovat irozvoji akrobatických figur kontaktních pro formace junior a senior, dále pro kategorii main class contact style. Do přípravy je také zahrnuta příprava akrobacie vysoká fre style pro formace a páry vyšií výkonnostní kategorie. Je to doplňková příprava tanečníků na vložené akrobatické figury v rozmezí pravidel ČSAR a WRRC.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je doplnit gymnastické a akrobatické dovednosti tanečníků.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Gabriela Haisová je trenérem gymnastiky, akrobacie a tance již 28 let. Sama prošla vrcholovým centrem gymnastiky a působila v reprezntaci v karobatickém rock´n´ rollu. Dětem se trenérsky začala věnovat již v době své vlastní aktivní činnosti. Za dobu svého působení se jí se svěřenci podařilo získat nejen titul mistr ČR v různých kategoriích, ale také titulmistrů Evropy v RnR ktg. Žáci. Míša Kyselová je stále aktivní tanečnicí dívčí formace, ve které dosáhla řady úspěchů v dětské, juniorské a nyní už seniorské formaci.

ikonaRnR Alpha gymnastika a rock´n´roll 6–13 let

út 15:30–16:30
čt 15:30–16:30

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3800 Kč

↑ sbalit

„Gymnastika to je základ.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je zaměřen na všeobecnou přípravu malých sportovců. Fyzická příprava patří k nejdůležitějším složkám jakéhokoliv sportu. Než se děti začnou věnovat konkrétnímu sportu či tanci je potřeba naučit se správné držení těla, jak správně používat a protahovat svaly, jak dýchat při různých činostech.

Také je důležité naučit se disciplíně a spolupráci při náročnějších úkonech. Po absolvování kroužku budou děti připraveny vybrat si jakýkoliv sportovní či taneční kroužek.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je aktivně zapojit mladé a nadané sportovce do soutěžních i nesoutěžních tanečních skupin ddm.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Gabriela Haisová je trenérem gymnastiky, akrobacie a tance již 28 let. Sama prošla vrcholovým centrem gymnastiky a působila v reprezntaci v karobatickém rock´n´ rollu. Dětem se trenérsky začala věnovat již v době své vlastní aktivní činnosti. Za dobu svého působení se jí se svěřenci podařilo získat nejen titul mistr ČR v různých kategoriích, ale také titulmistrů Evropy v RnR ktg. Žáci. Míša Kyselová je stále aktivní tanečnicí dívčí formace, ve které dosáhla řady úspěchů v dětské, juniorské a nyní už seniorské formaci.

ikonaSebeobrana a pohybové hry 8–15 let

po 16:30–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Chcete- li se naučit bránit útočníkovi v reálných situacích, přihlašte se, na kroužku vás vše naučíme!“

Jiří Skočdopole, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku si děti vyzkouší různé pohybové, míčové a i úpolové hry.

V rámci kroužku budou připravovat opičí dráhy, které samy budou i zdolávat. Součástí tréninku bude i lehká akrobacie – přeskoky, stoje na rukou, hvězda, kotouly apod. Vše bude součástí nácviku bojových technik.

Pokud chci bezpečně spadnout, tak bych měl vědět jak se chovat ve vzduchu apod. Techniky vycházejí z různých bojových umění, juda, aikida, kung fu. K technikám se přidá i teorie, ve smyslu, moudřejší ustoupí, nebo nechodím zbytečně tam, kde mne někdo může napadnout.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je se nučit zvládat reálné situace při napadení útočníkem. Páky, kopy údery a hody, s čímž souvisejí i pády. Vše bude procvičováno v rámci pohybových aktivit. Zaměříme se na gymnastické prvky - kotoul, stoj na rukou, hvězda, přeskok přes kozu, šplh apod. Cílem kroužku je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k pohybu, získaly zdravé sebevědomí do života a respekt k ostatním.

Potřeby: Sportovní obuv a oblečení do tělocvičny, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má pedagogické vzdělání. Vedením kroužků sebeobrany se věnuje několik let. Lektor je judista, který se také aktivně věnoval aikidu a čínským bojovým uměním.

ikonaStolní tenis – mladší 10–12 let

út 15:00–16:30

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„Míček je kulatý a je to jen hra.“

Kateřina Ježková, lektorka kroužku

Popis:

Účastnící si osvojí základy pravidel stolního tenisu. Naučí se podávat podání, základní údery jako beckhand, forehand, následně těžší údery: čop, topspin.

Vše se co naučí, si mohou otestovat na cvičných setech a miniturnajích. Mohou se těšit na Vánoční a závěrečný turnaj. Vyzkouší si i hru ve čtyřech. Pro odreágování na tréninku v rácmi kroužku zařazujeme i jiné herní aktivity jako obíhaná, volejbal s pingpongovým míčkem a mnoho dalšího.

Na kroužku uplatňujeme individuální přístup, tudíž se můžeme věnovat jak úplně nových zájemcům začátečníkům, co nikdy nedrželi pálku v ruce, tak i pokročilejším dětem, kteří už zkušenosti mají a budeme rozvíjet jejich dovednosti a potenciál, co nejdále to pujde.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si osvojí znalost základních pravidel stolního tenisu a záladní údery (forehand, backhand, podání). Na konci každého pololetí uskutečníme turnaj, na kterém se ukáže, kdo se co naučil nového a vyzkoušíme si závodní prostředí.

Potřeby: Pálku, tenisky, vhodné sportovní oblečení, triko, tepláky, kraťasy, klidně i míček. Pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání. Již 16 let hraje závodně stolní tenis. Má dlouholeté zkušenosti s tréninkem dětí. V DDM Praha 9, vede již 3 rokem kroužek stolního tenisu.

ikonaStolní tenis – starší 12–16 let

út 16:30–18:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„Míček je kulatý a je to jen hra.“

Kateřina Ježková, lektorka kroužku

Popis:

Účastnící si osvojí základy pravidel stolního tenisu. Naučí se podávat podání, základní údery jako beckhand, forehand, následně těžší údery: čop, topspin.

Vše se co naučí, si mohou otestovat na cvičných setech a miniturnajích. Mohou se těšit na Vánoční a závěrečný turnaj. Vyzkouší si i hru ve čtyřech. Pro odreágování na tréninku v rácmi kroužku zařazujeme i jiné herní aktivity jako obíhaná, volejbal s pingpongovým míčkem a mnoho dalšího.

Na kroužku uplatňujeme individuální přístup, tudíž se můžeme věnovat jak úplně nových zájemcům začátečníkům, co nikdy nedrželi pálku v ruce, tak i pokročilejším dětem, kteří už zkušenosti mají a budeme rozvíjet jejich dovednosti a potenciál, co nejdále to pujde.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si osvojí znalost základních pravidel stolního tenisu a záladní údery (forehand, backhand, podání). Na konci každého pololetí uskutečníme turnaj, na kterém se ukáže, kdo se co naučil nového a vyzkoušíme si závodní prostředí.

Potřeby: Pálku a míček, sálovou obuv, vhodné sportovní oblečení (triko, tepláky, kraťasy), pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání. Již 16 let hraje závodně stolní tenis. Má dlouholeté zkušenosti s tréninkem dětí. V DDM Praha 9, vede již 3 rokem kroužek stolního tenisu.

ae-team-alpha-pripravka ae-team-alpha-zavodni-tym kruhac kruhovy-trenink moderni-gymnastika-predskolaci moderni-gymnastika-skolaci nohejbal pohybove-hry pohybove-hry posilovani-s-vlastni-vahou rnr-alpha-gymnastika-akrobacie rnr-alpha-gymnastika-a-rock-n-roll sebeobrana-a-pohybove-hry stolni-tenis-mladsi stolni-tenis-starsi

Černý Most – Tanec

ikonaDL company moderna – pokročilí 8–17 let

út 17:30–19:00
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Baví tě tanec a veřejná vystoupení? Přidej se k nám a zažij s námi radost z tance.“

Michaela Svobodová, lektorka kroužku

Popis:

Pouze pro stávající účastníky soutěžní skupiny. DL company – moderna – se zaměřuje na všechny taneční techniky týkající se baletu, jazzu a moderny neboli současného či výrazového tance jak je nazýván v širší společnosti. Věnujeme se rozvíjení tanečních schopností žáků, flexibility a akrobatických dovedností.

Každý rok připravujeme jednu hlavní choreografii, se kterou se děti účastní tanečních soutěží po České republice. V rámci kroužku jsou připravovány taneční soustředění a workshopy s různými tanečníky, které se konají vždy několikrát do roka mimo stanovené taneční lekce.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení baletní průpravy, technik současného tance (Martha Graham či José Limona) a akrobatických dovedností. Děti se naučí správnému držení těla, koordinaci pohybů a rytmickému cítětí.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Michaela Svobodová - tanci se věnuje od 6 let. Závodně tančila latinsko-americké tance. Po ukončení závodní kariéry se začala věnovat baletu, výrazovému tanci a jazzu. Vystudovala Taneční centrum Praha, kde ukončila studium absolutoriem v oboru "taneční pedagogika". 10 let působila jako tanečnice a choreografka v muzikálovém souboru, se kterým uváděli muzikály pro širokou věřejnost. Kateřina Krbcová - baletu se věnuje od 6 let. Byla členkou taneční skupiny Freedom, která se zabývá současným tancem. Vystudovala obor "taneční pedagogika" na taneční konzervatoři Taneční centrum Praha. V současné době se věnuje výuce tance.

ikonaDL company street dance – pokročilí 8–15 let

po 17:30–19:00
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3800 Kč

↑ sbalit

„Tanec prospívá tělu i duši a tak ho každý zkusit musí.“

Michaela Svobodová, lektorka kroužku

Popis:

Pouze pro stávající účastníky soutěžní skupiny. DL company se zaměřuje na všechny taneční styly, které dále využívá ve svých choreografiích. Děti se učí od baletních průprav po nové taneční styly jako je house dance, locking, waacking, MTV style a mnoho dalších. Každý rok je poté připravována jedna hlavní choreografie, se kterou se děti účastní tanečních soutěží po České republice.

Děti se budou moct také účastnit i tanečních soustředění a workshopu s různými tanečníky, které budou připravovány vždy několikrát do roka mimo stanovené taneční lekce.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je vychovat precizní tanečníky s velkým rozsahem a širokým obzorem v oblasti tance.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Míša Svobodová se tanci věnuje již od dětství, jako malá začala závodně tančit latinsko-americké tance. Tomuto tanci se věnovala celých 10 let. Ze zdravotních důvodů bohužel byla nucena tento druh tance opustit a začala se věnovat baletu, moderně a jazzu. Po pár letech strávených v taneční škole v Karlových Varech, se dostala na taneční konzervatoř Taneční centrum Praha, kde měla možnost studovat taneční pedagogiku. Po úšpěném zakončení školy se začala věnovat street dance a moderním stylům. Byla součástí skupin JIC team či Freak out. Momentálně se věnuje muzikálům, chodí na různé taneční semináře a snaží se dále tanečně vzdělávat :-)ektorka Míša anci věnuje již od dětství, jako malá začala závodně tančit latinsko-americké tance. Tomuto tanci se věnovala celých 10 let. Ze zdravotních důvodů bohužel byla nucena tento druh tance opustit a začala se věnovat baletu, moderně a jazzu. Po pár letech strávených v taneční škole v Karlových Varech, se dostala na taneční konzervatoř Taneční centrum Praha, kde měla možnost studovat taneční pedagogiku. Po úšpěném zakončení školy se začala věnovat street dance a moderním stylům. Byla součástí skupin JIC team či Freak out. Momentálně se věnuje muzikálům, chodí na různé taneční semináře a snaží se dále tanečně vzdělávat :-)

ikonaDL company street dance přípravka 1 7–11 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Rád se hýbeš, tančíš a poslocháš hudbu, která tě nenechá v klidu? Přidej se k nám a společně zaplníme taneční parket.“

Šárka Říhová, lektorka kroužku

Popis:

DL company – street dance – se zaměřuje základní osvojení tanečních technik týkající se street dancu např. hip hop, house dance, MTV style, locking, waacking a další.
Věnujeme se rozvíjení tanečních schopností žáků, flexibility a akrobatických dovedností. V rámci kroužku jsou připravovány taneční soustředění a workshopy s různými tanečníky, které se konají vždy několikrát do roka mimo stanovené taneční lekce.

Cíl a přínos kroužku: Osvojení základních principů moderních tanenčích technik, základy baletu a prvky akrobacie. Posílení, pochopení těla a vlastních pohybových kvalit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Šárka Říhová je absolventkou Taneční konzervatoře v Brně a TK Duncan Centre v Praze, kde nyní pokračuje ve studiu. Dále absolvovala půlroční stáž v Holandsku na Fontys School of Fine Performing Arts Tilburg. Práci s dětmi se věnuje od roku 2015 jako lektor a vedoucí na dětských táborech a soustředěních.

ikonaRnR Alpha – Beyond 8–14 let

st 15:00–17:00
pá 15:00–17:00

1. pololetí: 2400 Kč
2 pololetí: 2400 Kč
celý rok: 4500 Kč

↑ sbalit

„Rock´n´roll to je výzva.“

Karolína Bozděchová, lektorka kroužku

Popis:

Soutěžní RnR skupina. Výuka akrobatického rock'n'rollu pro dívčí formace. Dívky se učí technice základního rock'n'rollového kroku, baletní a gymnastické průpravě, synchronizaci s ostatními dívkami v taneční sestavě, základům akrobacie ve spojení s tancem, posilování všech svalových skupin a zvyšování fyzické kondice.

Děvčata již mají svoji závodní taneční choreografii plnou jednoduchých i složitějších tanečních prvků, figur a akrob.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je postupné zvyšováni fyzické kondice a precizní zvládnutí techniky základního kroku a jeho uplatnění v soutěžních choreografiích. Dále zvládnutí soutěžní sestavy, gymnastické a akrobatické připravy potřebné pro postup do vyšších kategorií. V neposlední řadě je velký důraz kladen na kolektivní spolupráci.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Kája Bozděchová je odchovancem našeho oddílu a věnuje se i dalším tanečně aktobatickým sportům jako je Cheerleading

ikonaRnR Alpha – páry A 18–28 let

st 18:00–20:00
pá 18:00–20:00

1. pololetí: 3500 Kč
2 pololetí: 3500 Kč
celý rok: 6500 Kč

↑ sbalit

„Miluješ divoké rytmy? Dej se k nám a věnuj svůj temperament do akrobatického rock'n'rollu.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

V tomto kroužku pracují již zkušení sportovci, kteří u nás tančí od dětských let a stále aktivně sportují. Mají na kontě také hodně sportovních úspěchú a medailových umístění na tuzemských i mezinárodních či titulárních soutěžích. Neznamená to, že se k nám nemůžete přidat – jen přijďte s partnerem (partnerkou), abychom s Vámi mohli začít pracovat. Když budete mít chuť, můžete začít i soutěžit – věk nic neznamená máte-li čas, chuť a elán.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je udržet sportovní formu na vysoké úrovni a dále se zdokonalovat.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Gábina Haisová se akrobatickému rock'n'rollu věnuje již 28 let. Reprezentovala v nejvyšší kategorii a největším úsoěchem je 5. místo na Světovém poháru ve Švýcarsku. Za dobu své trenérské praxe vychovala nepočítaně výborných tanečníků - poslední mistry Československé republiky 1993 v kat. žáků a mistry Evropy 2005 a 2006, finalisty ME 2009 kat. B. Posledním úspěchem je 2. místo na mezinárodní soutěži v kat. A. V DDM působí od září 2009.

ikonaRnR Alpha -Sigma 16–26 let

po 18:00–20:00
st 18:00–20:00

1. pololetí: 2900 Kč
2 pololetí: 2900 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

„Rock and roll to je ŽIVOT.“

Kristýna Hejtmánková, lektorka kroužku

Popis:

Soutěžní RnR skupina. Výuka akrobatického rock'n'rollu pro dívčí formace. Dívky se učí technice základního rock'n'rollového kroku, baletní a gymnastické průpravě, synchronizaci s ostatními dívkami v taneční sestavě, základům akrobacie ve spojení s tancem, posilování všech svalových skupin a zvyšování fyzické kondice.

Děvčata již mají svoji závodní taneční choreografii plnou jednoduchých i složitějších tanečních prvků, figur a akrob.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je postupné zvyšováni fyzické kondice a precizní zvládnutí techniky základního kroku a jeho uplatnění v soutěžních choreografiích. Dále zvládnutí soutěžní sestavy, gymnastické a akrobatické připravy potřebné pro postup do vyšších kategorií. V neposlední řadě je velký důraz kladen na kolektivní spolupráci.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorky Kristýna Hejtmánková a Tereza Kalivodová se rock'n'rollu věnují již od svého dětství. Obě soutěžily v dívčí formaci a za dobu svého působení si připsaly nejeden medailový úspěch. Nejvyšším úspěchem je zisk 2. místa na ME. Po ukončení aktivní činnosti pokračují v našem trenérském týmu.

ikonaRnR Alpha Delta-Ró 8–14 let

po 16:15–17:30
st 15:30–17:00
pá 14:30–16:00

1. pololetí: 3000 Kč
2 pololetí: 3000 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

Popis:

Akrobatický rock'n'roll pro žákovskou kategorii dívek ve věku 7 – 11 let.

Děti si osvojují základy gymnastiky, správné držení těla, vnímání rytmu taneční hudby, zpevňování celého svalového aparátu, koordinaci pohybů s hudbou a především techniku základního rock'n'rollového kroku a tanečních figur. Děti mají již svou taneční závodní sestavu, jež obsahuje jednoduché i složitější prvky v souladu s rock'n'rollovou hudbou.

Tato skupina se řadí mezi soutěžní tým nejmladší věkové kategorie. Práce vyžaduje náročnější technickou i kondiční přípravu.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je především ztmelit soutěžní skupinu a docílit spolupráce při tréninku i na soutěžích. Zvýšit technické a taneční dovednosti a fyzickou kondici. Zformovat soutěžní discipínu a nasazení.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Gábina Haisová se akrobatickému rock'n'rollu věnuje již 28 let. Reprezentovala v nejvyšší kategorii a největším úspěchem je 5. místo na Světovém poháru ve Švýcarsku. Za dobu své trenérské praxe vychovala nepočítaně výborných tanečníků - poslední mistry Československé republiky 1993 v kat. žáků a mistry Evropy 2005 a 2006, finalisty ME 2009 kat. B. Posledním úspěchem je 2. místo na mezinárodní soutěži v kat. A. V DDM působí od září 2009.

ikonaRnR Alpha gymnastika a rock´n´roll 6–13 let

út 15:30–16:30
čt 15:30–16:30

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3800 Kč

↑ sbalit

„Gymnastika to je základ.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je zaměřen na všeobecnou přípravu malých sportovců. Fyzická příprava patří k nejdůležitějším složkám jakéhokoliv sportu. Než se děti začnou věnovat konkrétnímu sportu či tanci je potřeba naučit se správné držení těla, jak správně používat a protahovat svaly, jak dýchat při různých činostech.

Také je důležité naučit se disciplíně a spolupráci při náročnějších úkonech. Po absolvování kroužku budou děti připraveny vybrat si jakýkoliv sportovní či taneční kroužek.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je aktivně zapojit mladé a nadané sportovce do soutěžních i nesoutěžních tanečních skupin ddm.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Gabriela Haisová je trenérem gymnastiky, akrobacie a tance již 28 let. Sama prošla vrcholovým centrem gymnastiky a působila v reprezntaci v karobatickém rock´n´ rollu. Dětem se trenérsky začala věnovat již v době své vlastní aktivní činnosti. Za dobu svého působení se jí se svěřenci podařilo získat nejen titul mistr ČR v různých kategoriích, ale také titulmistrů Evropy v RnR ktg. Žáci. Míša Kyselová je stále aktivní tanečnicí dívčí formace, ve které dosáhla řady úspěchů v dětské, juniorské a nyní už seniorské formaci.

ikonaRnR Alpha Tau-mý 8–14 let

po 15:15–16:45
st 15:15–16:45

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„Rock´n´roll je způsob života.“

Petra Hromasová, lektorka kroužku

Popis:

Skupina mírně pokrtočilých dětí. Akrobatický rock'n'roll pro děti ve věku 8 – 12 let.

Děti si již osvojily základy gymnastiky, správné držení těla, vnímání rytmu hudby, zpevňování celého svalového aparátu, koordinaci pohybů s hudbou a především techniku základního rock'n'rollového kroku a tanečních figur.

V letošním roce budou rozděleny do soutěžních disciplín (formace, DUA dívky..) podle předpokladů, věku a možností se zařadí do soutěžní skupiny.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je postupné zvyšováni fyzické kondice a precizní zvládnutí techniky základního kroku a jeho uplatnění v soutěžních choreografiích. Dále zvládnutí soutěžní sestavy, gymnastické a akrobatické připravy potřebné pro postup do vyšších kategorií. V neposlední řadě je velký důraz kladen na kolektivní spolupráci.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Petra Hromasová působím v DDM již 7. rokem. V roce 2014 absolvovala kurz volnočasového pedagoga pod vedením DDM a také získala licenci trenéra III.třídy akrobatického rock'n'rollu pod záštitou ČOS. Na závodech pořádaných Českým svazem akrobatického rock'n'rollu zastává funkci odborného dozoru a má zkoušky porotce akrobatického rock'n'rollu.

ikonaRokec pro kluky a holky 5–7 let

po 15:15–16:15

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

Popis:

Kroužek je určen pro neposedné kluky a holky, kteří mají čerta v těle. Rock´n´roll není jen tanec, je to velmi dynamický sport.

Vyžaduje temperament a sportovní nadšení. Pro děti je tento sport výbornou volbou jelikož se nauží správnému držení těla, zvýší si kondici a flexibilitu, naučí se posilovat ve správných pozicích, projdou základy gymnastiky a v neposlední řadě se naučí týmové práci.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je vytvořit novou soutěžní skupinu v rock´n´rollu. Naučit se potřebné základy a začít připravovat první vystoupení.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Gabriela Haisová je trenérem gymnastiky, akrobacie a tance již 28 let. Sama prošla vrcholovým centrem gymnastiky a působila v reprezntaci v karobatickém rock´n´ rollu. Dětem se trenérsky začala věnovat již v době své vlastní aktivní činnosti. Za dobu svého působení se jí se svěřenci podařilo získat nejen titul mistr ČR v různých kategoriích, ale také titulmistrů Evropy v RnR ktg. Žáci.

ikonaStreet dance 12–16 let

čt 16:00–17:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1400 Kč

↑ sbalit

„Chceš na párty zazářit? Spolu se to naučím.“

Jan Bibr, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními pojmy.

V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo. Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení.

Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a taneční improvizaci.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance. Ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance. Žáci budou schopni taneční iprovizace.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Zúčastnil se vyhrál několik tanečních battlu, kde se naučil improvizovat. Zároveň absolvoval taneční závody a soutěže zaměřené na skupinová choreografy. Ještě stále se v tancování rozvíjí a své nové získané zkušenosti chce předávat dál.

ikonaTanečky pro nejmenší 1 4–6 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Tanec, pohyb a zábava čeká právě na tebe!“

Šárka Janáčová, lektorka kroužku

Popis:

V kroužku tanečky pro nejmenší si děti nejen zatančí a zacvičí, ale budou také rozvíjet rytmické cítění a pohybovou koordinaci. Děti poznají nové kamarády, na které se mohou těšit každý týden a s nimiž si vyzkouší vzájemnou spolupráci při tanečních sestavách.

V průběhu kroužku se dětí rozcvičí, poté budou nacvičovat jednotlivé kroky jednoduchých tanečních sestav a každá hodina bude zpestřena i jinou zábavnou pohybovou aktivitou. Před ukončením hodiny si děti užijí chvilku protažení a relaxace.

Cíl a přínos kroužku: V tomto věku je u dětí důležité rozvíjet a probouzet jejich sportovní a taneční dovednosti. Naučí se zde správnému protahování, relaxaci a držení těla. Společně s ostatními se zde naučí jednoduché taneční sestavy na české ale i zahraniční písničky.

Potřeby: Sportovní obuv a oděv, dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Šárka Janáčová studovala na Univerzitě Karlově biologii a výchovu ke zdraví. Během střední školy pravidelně navštěvovala lekce zumby. Při vysokoškolském studiu vedla taneční kroužky zumby a tanečky pro nejmenší a zároveň působila jako lektorka kruhového tréninku v centru Expreska - fitness pro ženy. Během sedmiměsíčního pobytu v Londýně, kde pracovala jako au-pair, získala lektorka certifikát anglického jazyka CAE (Cartificate in Advanced English) úrovně C1.

ikonaTanečky pro nejmenší 2 4–6 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Tanec, pohyb a zábava čeká právě na tebe!“

Šárka Janáčová, lektorka kroužku

Popis:

V kroužku tanečky pro nejmenší si děti nejen zatančí a zacvičí, ale budou také rozvíjet rytmické cítění a pohybovou koordinaci. Děti poznají nové kamarády, na které se mohou těšit každý týden a s nimiž si vyzkouší vzájemnou spolupráci při tanečních sestavách.

V průběhu kroužku se dětí rozcvičí, poté budou nacvičovat jednotlivé kroky jednoduchých tanečních sestav a každá hodina bude zpestřena i jinou zábavnou pohybovou aktivitou. Před ukončením hodiny si děti užijí chvilku protažení a relaxace.

Cíl a přínos kroužku: V tomto věku je u dětí důležité rozvíjet a probouzet jejich sportovní a taneční dovednosti. Naučí se zde správnému protahování, relaxaci a držení těla. Společně s ostatními se zde naučí jednoduché taneční sestavy na české ale i zahraniční písničky.

Potřeby: Sportovní obuv a oděv, dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Šárka Janáčová studovala na Univerzitě Karlově biologii a výchovu ke zdraví. Během střední školy pravidelně navštěvovala lekce zumby. Při vysokoškolském studiu vedla taneční kroužky zumby a tanečky pro nejmenší a zároveň působila jako lektorka kruhového tréninku v centru Expreska - fitness pro ženy. Během sedmiměsíčního pobytu v Londýně, kde pracovala jako au-pair, získala lektorka certifikát anglického jazyka CAE (Cartificate in Advanced English) úrovně C1.

ikonaZUMBA 1 5–8 let

čt 17:00–17:50

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Zažij zábavu a při tom tanči!“

Bc.Veronika Finferová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba je spojením latinskoamerické hudby a aerobních tanečních kroků. Kombinuje rychlé i pomalejší rytmy a je tak unikátním spojením zábavného fitness tanečního cvičení, které si našlo své příznivce v řadách dětí i dospělých po celém světě.

Každá hodina má část zahřívací (rozcvička ve formě her, variací kroků či kardio cviků), průpravnou (opakovaní sestav a učení nových korků) a relaxační (strečink a dechová cvičení).

Zumba rozvíjí široké spektrum dovedností a mimo jiné posiluje i sebevědomí. V hodinách zumby jde především o čas strávený zábavou, při které se tančí.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí několik tanečních choreografií a dokáží tak spojit pohyb s hudebním doprovodem.Osvojí si základní pohybové dovednosti. Zvýší svou fyzickou kondici, flexibilitu a pohybovou orientaci. Děti budou moci vystoupit na akcích pořádancýh DDM.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání a je zároveň učitelkou v mateřské škole, tudíž zkušenosti s vedením dětí má bohaté. Tanec ji zaujal už v dětství, kdy si osvojila základy lidových tanců, stepu a aerobiku. V dospělosti se začala věnovat zumbě, kterou již 6 let s dětmi tančí v rámci kroužku v MŠ. Lektorka má mezinárodní certifikát "Official Zumba Instructor"(basic step level 1) a chystá se na další specializace.

ikonaZUMBA 2 9–11 let

čt 18:00–18:50

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Zažij zábavu a při tom tanči!“

Bc.Veronika Finferová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba je spojením latinskoamerické hudby a aerobních tanečních kroků. Kombinuje rychlé i pomalejší rytmy a je tak unikátním spojením zábavného fitness tanečního cvičení, které si našlo své příznivce v řadách dětí i dospělých po celém světě.

Každá hodina má část zahřívací (rozcvička ve formě her, variací kroků či kardio cviků), průpravnou (opakovaní sestav a učení nových korků) a relaxační (strečink a dechová cvičení).

Zumba rozvíjí široké spektrum dovedností a mimo jiné posiluje i sebevědomí. V hodinách zumby jde především o čas strávený zábavou, při které se tančí.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí několik tanečních choreografií a dokáží tak spojit pohyb s hudebním doprovodem.Osvojí si základní pohybové dovednosti. Zvýší svou fyzickou kondici, flexibilitu a pohybovou orientaci. Děti budou moci vystoupit na akcích pořádancýh DDM.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání a je zároveň učitelkou v mateřské škole, tudíž zkušenosti s vedením dětí má bohaté. Tanec ji zaujal už v dětství, kdy si osvojila základy lidových tanců, stepu a aerobiku. V dospělosti se začala věnovat zumbě, kterou již 6 let s dětmi tančí v rámci kroužku v MŠ. Lektorka má mezinárodní certifikát "Official Zumba Instructor"(basic step level 1) a chystá se na další specializace.

dl-company-moderna-pokrocili dl-company-street-dance-pokrocili dl-company-street-dance-pripravka rnr-alpha-beyond rnr-alpha-pary-a rnr-alpha-sigma rnr-alpha-delta-ro rnr-alpha-gymnastika-a-rock-n-roll rnr-alpha-tau-my rokec-pro-kluky-a-holky street-dance tanecky-pro-nejmensi tanecky-pro-nejmensi zumba zumba

Černý Most – Ostatní

ikonaFilmový kroužek 10–13 let

pá 15:30–17:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Zveme tě na procházku filmovým světem.“

Eliška Čecháková, lektorka kroužku

Popis:

Účastníci se naučí pracovat v profesionálním programu na střih videa a barvení záběrů. Budou si moci vyzkoušet práci v týmu v různých filmových profesích (režie, herectví, scénář, kamera…).

Během kroužku se naučí základní zpracování filmu, dostanou náhled do reálné složitosti tvorby filmového projektu. Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, kteří mají ambice si vyzkoušet udělat vlastní autorské projekty. Naučí se také základní filmové terminologii a základům historie filmu. Mimo jiné si vyzkouší základní filmové triky a dostanou možnost projevit svoji uměleckou stránku.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci po skončení kroužku zvládnout vytvořit krátký amatérský film včetně scénáře. Žáci si z kroužku odnesou vytvořené projekty. Děti se naučí práci ve skupině v rámci různých rolí.

Potřeby: Psací potřeby (propiska, tužka), případné kostýmy, sešit bez linek.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka vystudovala filmovou a televizní tvrobu na Střední průmyslové škole Panská. Maturovala v roce 2019 a od té doby se věnuje především svým osobním projektům především v animaci.

ikonaFotokroužek pro začátečníky 9–12 let

pá 17:00–18:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Fotografem může být každý, stačí vidět věci kolem sebe!“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Pro všechny, kteří by si rádi ochočili svůj fotoaparát a chtěli by umět dělat krásné fotografie za každého počasí, je určen náš fotokroužek pro začátečníky!

Na kroužku se naučíme nastavit fotoaparát a parametry expozice, osvojíme si základy kompozice a práce se světlem, vyzkoušíme si různé styly focení a to i venku – v terénu.

Rovněž se seznámíme s editací fotografií v PC – tonální a barevné úpravy, ořez, doostření a zmenšení fotek pro webové použití. Celkově se budeme snažit o rozvíjení našich uměleckých schopností, základním předpokladem pro fotografa je totiž vidět!

Cíl a přínos kroužku: Účastník se naučí používat fotoaparát v interiéru i v terénu, vyzkouší si různé styly focení, následně fotky dokáže vytřídit a zeditovat v PC. Cílem kroužku je naučit se zacházet s fotoaparátem v manuálním režimu. Účastník si osvojí základy kompozice, fotografování různých scén (noční focení, krajinky, portréty, pohybující se objekty, focení s bleskem v místnostech atd). Osvojí si základní technické parametry při fotografování (ISO, ohnisková vzdálenost, čas expozice, clona, hloubka ostrosti apod.). Bude umět fotografie editovat (vyvolání RAW, histogram, ořez, úprava barev, doostřování).

Potřeby: Digitální fotoaparát (s možností manuálního režimu).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Jan Marek se o fotografii a vše, co je s ní spojené, zajímá již mnoho let. S fotografováním začínal v 80. letech na svitkový film, později v 90. letech si pořídil první kinofilmovou zrcadlovku a od roku 2004 fotí pouze digitálně. Jeho fotografické porftolio je bohaté a naleznete v něm řadu témat a stylů. V DDM Praha 9 lektor působí již od roku 2011, za tu dobu zde vedl či stále vede kroužek hry na kytaru, klávesy a fotografický kroužek.

ikonaHokus Pokus – Mladý alchymista 9–11 let

po 17:00–18:30

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„O minulosti pojednává dějepis, o zítřku rozhoduje chemie.“

Edita Vrbová, lektorka kroužku

Popis:

V rámci kroužku „Mladý alchymista“ budou děti prakticky provádět jednoduché a zábavné chemické pokusy a objeví tak, že chemie je: „Vonná, barevná, prskající a dýmající věda, která je vtipná a ráda žertuje.“ Žáci si například budou moci vytvořit hezké dárky pro své nejbližší: Voňavé mýdlo a dekorativní svíčku.

Děti se mimo jiné naučí uplatňovat základní bezpečnostní pravidla při práci, aniž by musely vyslechnout dlouhé a často nudné přednášky na toto téma. Společně během kroužků zjistíme, že chemie je součástí běžného života a znalost jejích základních principů je pro život nepostradatelná.

Cíl a přínos kroužku: Žáci budou umět bezpečně provádět jednoduché chemické pokusy. Žáci budou umět zdůvodnit průběh i výsledek experimentu teoreticky, budou ho umět zasadit do širšího teoretického rámce. Žák dokáže prezentovat před ostatními jedno z probíraných témat ve formě referátu. Naplnění cílů bude ověřováno pomocí rozhovoru na konci hodiny a také pomocí průběžných testů.

Potřeby: Ochranný oděv (plášt, nebo staré tričko a kalhoty), ochranné rukavice, 1x sešit linkovaný A5, psací potřeby (propiska či pero, obyčejná tužka, pastelky, fixy, guma, ořezávátko, pravítko), tenké desky na okopírované materiály, na některé hodiny dle předešlé domluvy (nůžky, lepidlo v tubě např. Kores a další), dle potřeby pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou kurzu pedagogického minima a má bohaté zkušennosti s výukou žáků ZŠ i SŠ. V DDM Praha 9 vede i kroužky angličtiny.

ikonaKomiksáci 8–12 let

út 16:00–17:30

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Největší dobrodružství kreslí tvoje fantazie!“

Sára Brejchová, lektorka kroužku

Popis:

Máš velkou fantazii, vymýšlíš si rád své vlastní dobrodružné příběhy a baví tě kreslit?

Pokud ano, tak neseď doma a přijď si s námi nakreslit pár komiksů. V tomto kroužku se naučíš, jak by měl správný komiks vůbec vypadat, jak nakreslit postavu, jak by měl vypadat zloduch a hrdina a jak si rozvrhnout příběh tak, abys co nejlépe přenesl svou fantazii na papír.

Zkusíme si vše od vymyšlení příběhu, jeho struktury, až po vytvoření vlastního hrdiny, jeho vlastností a dalších věcí, které správný komiks má mít. Nesmíme zapomínat ani na zápornou stránku, tedy pořádného padoucha a jeho zlotřilý plán.

Dále si spolu užijeme spoustu legrace a zábavy. Tak neváhej a přidej se do naší party mladých komiksáků a užívej si s námi odpoledne plná fantazie a skvělých nápadů.

Cíl a přínos kroužku: Děti se v kroužku naučí základy figurativní kresby. Během roku si vytvoříme vlastní komiksovou knihu/sešit. Děti si zkusí vlastní příběhy rozpracovat jako scénář, který budeme postupně přenášet do formy kresleného příběhu. Budeme se učit vzájemné spolupráci a v neposlední řadě budeme svoje komiksové výtvory prezentovat ostatním.

Potřeby: Hlavě dobrou náladu, fantazii a chuť k tvorbě.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou Art & Design Institutu a je absolventkou Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. V Novém Boru také spolupracovala na akcích tamního DDM. V DDM Praha 9 vede ještě kroužek Kouzelná výtvarka a Mladí umělci.

ikonaLegoroboti 10–15 let

út 17:30–19:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„A co umí tvůj LEGO robot?“

Petr Polášek, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Lego robotiky je určen pro každého, kdo rád skládá nejrůznější výtvory z Lega, má rád počítače a rád věci rozhýbává nejen ve své fantazii.

Během kroužku budeme nejen Lego roboty konstruovat, ale samozřejmě i programovat. Je jen potřeba dobře se zamyslet a zkonstruovat robota tak, aby mohl plnit svůj účel. Programovat budeme v prostředí, které je vhodné i pro programovací začátečníky.

K potřebě kroužku budou k dispozici Lego mindstorms roboti a mnoho spojovacího Lego materiálu.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní pojmy programování a robotiky. Budou umět vytvořit vlastního robota z Lega Mindstorms. Práce v kružku posiluje: logické myšlení, manuální zručnost, konstrukční plánování, schopnost pracovat v týmu na společném projektu, dovednost rozplánovat svoji práci a dovést ji do konce.

Potřeby: Flash disk pro případné úpravy programů na domácím počítači. Sešit a psací potřeby. Pro tvorbu programů lze také použít android tablet nebo smartphone.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Petr Polášek má bohaté zkušenosti s programováním a stavbou modelů. O počítače a vše, co je s nimi spojené, se zajímá od roku 1984, kdy dostal svůj první počítač ZX Spectrum. Je absolventem studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. V DDM Praha 9 působí jako lektor již sedmým rokem a kromě kroužku Lego robotiky zde vedl i kroužek PC grafiky či Programování PC her.

ikonaMladý detektiv 8–12 let

út 15:00–16:30

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Když dáme hlavy dohromady, přijdeme na kloub všemu!“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě záhady a rád přicházíš věcem na kloub? Máš rád detektivní případy a rád si hraješ? V tom případě přijď mezi nás a staň se mladým detektivem!

Náš kroužek je určen pro všechny zvídavé děti, které rády řeší záhady a učí se novým věcem. Během roku nás bude čekat spousta her, soutěží, hlavolamů, hádanek a v neposlední řadě detektivních případů, kterým se pokusíme přijít na kloub jako praví detektivové. Ale to nebude všechno! Seznámíme se se slavnými literárními a komiksovými detektivy, naučíme se například snímat a rozeznávat otisky prstů, odlévat stopy, psát tajným písmem supertajné vzkazy, sestavovat profily padouchů a spoustu dalších věcí, které správný detektiv potřebuje.

Přidej se k nám, s námi je zábava!

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou v kroužku především rozvíjet logické a rozumové schopnosti. Zábavnou formou budeme trénovat logiku, paměť a matematické myšlení. Děti se naučí řešit jednoduché šifry, hádanky a hlavolamy, osvojí si pravidla klasických i moderních strategických deskových a jiných her, vytvoří si vlastní hlavolamy a další pomůcky na rozvoj logického myšlení.

Potřeby: psací potřeby, zápisník, pohodlné oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je interním pedagogem DDM Praha 9, kde působí devátým rokem. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a v DDM Praha 9 vede i kroužky francouzského jazyka.

filmovy-krouzek fotokrouzek-pro-zacatecniky hokus-pokus-mlady-alchymista komiksaci legoroboti mlady-detektiv

Čakovice – Estetika, tvoření

ikonaVýtvarka – ARTíci mladší 7–10 let

čt 16:00–17:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Dělej, co miluješ!“

Anna Křížová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě kreslit, malovat, něco tvořit nebo vyrábět? Spojuje nás to samé, tak se k nám přidej!

Společně si osvojíme i jiné vývarné techniky než jen kreslení a malování. Budeme se vzájemně inspirovat a rozvíjet naší fantazii, které se meze nekladou. Inspirací nám budou jednotlivá roční období, svátky a slavnosti, ale také každodenní život.

Zažijeme spoustu zábavy a najdeme nové kamarády, se kterými budeme společně tvořit!

Cíl a přínos kroužku: Děti se seznámí s různými výtvarnými technikami. U dětí se bude rozvíjet estetické cítění. Výstupem kroužku bude prezentace výrobků formou závěrečné výstavy.

Potřeby: přezůvky, pracovní oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výsledné práce a výrobky budou použity pro výzdobu prostor DDM.

Informace o lektorovi: Anna Křížová se od malička věnuje malbě, která je její vášní a největším koníčkem. Vzhledem k jejímu vystudovanému oboru - grafický design na Střední škole oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem jí ale ani ostatní výtvarné techniky nejsou cizí. V DDM Praha 9 působí již druhým rokem jako lektorka výtvarných kroužků.

ikonaVýtvarka – ARTíci starší 10–15 let

čt 17:00–18:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Dělej, co miluješ!“

Anna Křížová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě kreslit, malovat, něco tvořit nebo vyrábět? Spojuje nás to samé, tak se k nám přidej!

Společně si osvojíme i jiné vývarné techniky než jen kreslení a malování. Budeme se vzájemně inspirovat a rozvíjet naší fantazii, které se meze nekladou. Inspirací nám budou jednotlivá roční období, svátky a slavnosti, ale také každodenní život.

Zažijeme spoustu zábavy a najdeme nové kamarády, se kterými budeme společně tvořit!

Cíl a přínos kroužku: Děti se seznámí s různými výtvarnými technikami. U dětí se bude rozvíjet estetické cítění. Výstupem kroužku bude prezentace výrobků formou závěrečné výstavy.

Potřeby: přezůvky, pracovní oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výsledné práce a výrobky budou použity pro výzdobu prostor DDM.

Informace o lektorovi: Anna Křížová se od malička věnuje malbě, která je její vášní a největším koníčkem. Vzhledem k jejímu vystudovanému oboru - grafický design na Střední škole oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem jí ale ani ostatní výtvarné techniky nejsou cizí. V DDM Praha 9 působí již druhým rokem jako lektorka výtvarných kroužků.

ikonaVýtvarka – stARTíci 4–6 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Dělej, co miluješ!“

Anna Křížová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě kreslit, malovat, něco tvořit nebo vyrábět? Spojuje nás to samé, tak se k nám přidej!

Společně si osvojíme i jiné vývarné techniky než jen kreslení a malování. Budeme se vzájemně inspirovat a rozvíjet naší fantazii, které se meze nekladou. Inspirací nám budou jednotlivá roční období, svátky a slavnosti, ale také každodenní život.

Zažijeme spoustu zábavy a najdeme nové kamarády, se kterými budeme společně tvořit!

Cíl a přínos kroužku: Děti se zlepší v oblasti kreslení a malování a budou rozvíjet své výtvarné dovednosti. U dětí se bude rozvíjet estetické cítění. Výstupem kroužku bude prezentace výrobků rodičům či závěrečná výstava.

Potřeby: vhodné oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Anna Křížová se od malička věnuje malbě, která je její vášní a největším koníčkem. Vzhledem k jejímu vystudovanému oboru - grafický design na Střední škole oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem - jí ale ani ostatní výtvarné techniky nejsou cizí. V DDM Praha 9 působí již druhým rokem jako lektorka výtvarných kroužků.

vytvarka-artici-mladsi vytvarka-artici-starsi vytvarka-startici

Čakovice – Hudba, divadlo

ikonaDramaťák Aplaus – mladší 6–9 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Bez Aplausu ani ránu!“

Aneta Vladyková, lektorka kroužku

Popis:

V rámci kroužku si děti osvojí základy kultury mluveného projevu. Zapracujeme na správné artikulaci, intonaci a gestikulaci. Skrze pravidelné procvičování jazykolamů, může u účastníků dojít ke zlepšení dlouhodobé paměti a k celkovému prohloubení kognitivních procesů. Rovněž rozvineme pohybové schopnosti každého účastníka. Účastníci budou mít příležitost rozvinout své pohybové nadání a osvojit si přirozenost pohybu na jevišti. Dramatický kroužek pomůže dětem k získání jistoty v pohybu na jevišti a před publikem, takže se jedná o ideální příležitost ke zbavení ostychu při veřejných projevech či výstupech před veřejností. Vzhledem k propojení pohybové a slovní aktivity dojde i k rozvoji loko-motorických schopností, které jsou u dětí toho věku klíčové ke správnému vývoji.
Dramatický kroužek může účastníkům pomoci pochopit sebe samu a svět okolo sebe, či jen nahlédnout na svět z jiné perspektivy. Kroužek a jeho aktivity, zejména jednoduché etudy vedou k prohloubení empatie a sociálního cítění. Zároveň se jedná o ideální příležitost k nácviku reakcí na jednotlivé podněty či životní situace. Jedním z cílů dramatického kroužku je rozvinout u účastníků estetické cítění a zájem o kulturní dění nejen na české divadelní scéně. Účastníci jsou vedeni k zájmu o dění okolo sebe a v rámci aktuálnosti kroužku jsou novinky v oblasti divadla, filmu a kultury sledovány a s účastníky sdíleny a následně je vedena diskuse na tato témata. Dále účastníci budou mít možnost nahlédnout za oponu divadelní profese a celkového fungování divadla a jeho zákulisí. Jelikož dramatický kroužek je založen na principech spolupráce, děti se nenásilnou formou učí spolupracovat ve skupině. Dále se učí vzájemné toleranci a respektu. Nejlákavější pro děti může být spolupráce ve věkově rozmanitém kolektivu, nespolupracují jen s vrstevníky ale i s dětmi o pár let staršími, a také s lektorem který bere jejich názory či připomínky vážně. V rámci příprav závěrečných vystoupení dojde k vytvoření vlastních kulis a kostýmů. Děti si tak vyzkouší ruční výrobu kulis i jejich rozmístění na divadelní scéně. Během pololetí budou mít děti příležitost nazkoušet divadelní hru či pohádku, která bude přehrána rodičům a širokému publiku na závěrečném vystoupení. Zároveň dojde k nácviku recitace, během které děti budou seznámeny s některými českými básníky. Jednotlivé básničky pak budou taktéž recitovány na závěrečném představení, jehož program si účastníci vymyslí samy. Lze tedy říct, že účastníci budou mít možnost poznat práci produkčního i režiséra divadelního souboru. Celý kroužek je tedy založen na kolektivní spolupráci, komunikaci a toleranci. Všechny výše uvedené vlastnosti či schopnosti, pak budou účastníci schopni využít v budoucím životě.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci prohloubí své rétorické schopnosti, zlepší si dlouhodobou paměť a celkově dojde k významnému posunutí jejich kultury mluveného projevu a společenského vystupování. Dále si osvojí základy jevištního pohybu a přirozenosti na prknech, která znamenají svět. Naučí se spolupracovat a komunikovat ve věkově rozmanité skupině. Taktéž poznají dynamiku skupiny v jiném než školním prostředí. Výstupem pololetní činnosti bude závěrečné vystoupení, na kterém účastníci přehrají divadelní hru/pohádku a odrecitují naučené básničky. Zároveň budou použity vyrobené kulisy, kostýmy a pokud budou účastníci chtít mohou si taktéž vyrobit program.

Potřeby: Na kroužek účastníci budou potřebovat přezuvky, pití a eurofolii/košilku na text, penál. Samozřejmostí je dobrá nálada a chuť spolupracovat.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Žáci, kteří chodí do ZŠ Edvarda Beneše mohou být vyzvedáváni lektorkou v družině. Při jednotlivých lekcích a vystoupeních mohou být pořizovány fotografie či videa pro účely kroužku (nácvik atd.).

Informace o lektorovi: Aneta Vladyková je pozitivní a milá osoba, která velice kladý vztah k dětem a práci s nimi. Pod vedením Mgr. Muchové absolvovala Dramatický kroužek v ZUŠ Marie Podvalové v Čakovicích. Ve vyšších ročnících ZUŠ se podílela na vytváření scénáře a celkovému vedení v nácviku her. Má dobré vedoucí schopnosti, které zdokonaluje každým rokem na klasickém táboře v srdci Vysočiny. Momentálně studuje Pedagogiku na vysoké škole, kde by se chtěla zaměřit na práci s mladšími dětmi. Je interním zaměstnancem v našem DDM jako pedagog v centru předškolní docházky.

ikonaDramaťák Aplaus – starší 10–15 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Bez Aplausu ani ránu!“

Aneta Vladyková, lektorka kroužku

Popis:

V rámci kroužku si děti osvojí základy kultury mluveného projevu. Zapracujeme na správné artikulaci, intonaci a gestikulaci. Skrze pravidelné procvičování jazykolamů, může u účastníků dojít ke zlepšení dlouhodobé paměti a k celkovému prohloubení kognitivních procesů. Rovněž rozvineme pohybové schopnosti každého účastníka. Účastníci budou mít příležitost rozvinout své pohybové nadání a osvojit si přirozenost pohybu na jevišti. Dramatický kroužek pomůže dětem k získání jistoty v pohybu na jevišti a před publikem, takže se jedná o ideální příležitost ke zbavení ostychu při veřejných projevech či výstupech před veřejností. Vzhledem k propojení pohybové a slovní aktivity dojde i k rozvoji loko-motorických schopností, které jsou u dětí toho věku klíčové ke správnému vývoji.
Dramatický kroužek může účastníkům pomoci pochopit sebe samu a svět okolo sebe, či jen nahlédnout na svět z jiné perspektivy. Kroužek a jeho aktivity, zejména jednoduché etudy vedou k prohloubení empatie a sociálního cítění. Zároveň se jedná o ideální příležitost k nácviku reakcí na jednotlivé podněty či životní situace. Jedním z cílů dramatického kroužku je rozvinout u účastníků estetické cítění a zájem o kulturní dění nejen na české divadelní scéně. Účastníci jsou vedeni k zájmu o dění okolo sebe a v rámci aktuálnosti kroužku jsou novinky v oblasti divadla, filmu a kultury sledovány a s účastníky sdíleny a následně je vedena diskuse na tato témata. Dále účastníci budou mít možnost nahlédnout za oponu divadelní profese a celkového fungování divadla a jeho zákulisí. Jelikož dramatický kroužek je založen na principech spolupráce, děti se nenásilnou formou učí spolupracovat ve skupině. Dále se učí vzájemné toleranci a respektu. Nejlákavější pro děti může být spolupráce ve věkově rozmanitém kolektivu, nespolupracují jen s vrstevníky ale i s dětmi o pár let staršími, a také s lektorem který bere jejich názory či připomínky vážně. V rámci příprav závěrečných vystoupení dojde k vytvoření vlastních kulis a kostýmů. Děti si tak vyzkouší ruční výrobu kulis i jejich rozmístění na divadelní scéně. Během pololetí budou mít děti příležitost nazkoušet divadelní hru či pohádku, která bude přehrána rodičům a širokému publiku na závěrečném vystoupení. Zároveň dojde k nácviku recitace, během které děti budou seznámeny s některými českými básníky. Jednotlivé básničky pak budou taktéž recitovány na závěrečném představení, jehož program si účastníci vymyslí samy. Lze tedy říct, že účastníci budou mít možnost poznat práci produkčního i režiséra divadelního souboru. Celý kroužek je tedy založen na kolektivní spolupráci, komunikaci a toleranci. Všechny výše uvedené vlastnosti či schopnosti, pak budou účastníci schopni využít v budoucím životě.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci prohloubí své rétorické schopnosti, zlepší si dlouhodobou paměť a celkově dojde k významnému posunutí jejich kultury mluveného projevu a společenského vystupování. Dále si osvojí základy jevištního pohybu a přirozenosti na prknech, která znamenají svět. Naučí se spolupracovat a komunikovat ve věkově rozmanité skupině. Taktéž poznají dynamiku skupiny v jiném než školním prostředí. Výstupem pololetní činnosti bude závěrečné vystoupení, na kterém účastníci přehrají divadelní hru/pohádku a odrecitují naučené básničky. Zároveň budou použity vyrobené kulisy, kostýmy a pokud budou účastníci chtít mohou si taktéž vyrobit program.

Potřeby: Na kroužek účastníci budou potřebovat přezuvky, pití a eurofolii/košilku na text, penál. Samozřejmostí je dobrá nálada a chuť spolupracovat.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Žáci, kteří chodí do ZŠ Edvarda Beneše mohou být vyzvedáváni lektorkou v družině. Při jednotlivých lekcích a vystoupeních mohou být pořizovány fotografie či videa pro účely kroužku (nácvik atd.).

Informace o lektorovi: Aneta Vladyková je pozitivní a milá osoba, která velice kladý vztah k dětem a práci s nimi. Pod vedením Mgr. Muchové absolvovala Dramatický kroužek v ZUŠ Marie Podvalové v Čakovicích. Ve vyšších ročnících ZUŠ se podílela na vytváření scénáře a celkovému vedení v nácviku her. Má dobré vedoucí schopnosti, které zdokonaluje každým rokem na klasickém táboře v srdci Vysočiny. Momentálně studuje Pedagogiku na vysoké škole, kde by se chtěla zaměřit na práci s mladšími dětmi. Je interním zaměstnancem v našem DDM jako pedagog v centru předškolní docházky.

ikonaFlétna – zobcová 7–8 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Hra na flétnu je skvělá na procvičování dechu, a tak je tato hodina nejen zábavou, ale i lékem!“

Pavla Řezníčková, lektorka kroužku

Popis:

Hra na zobcovou flétnu je vhodná pro každého, kdo má rád hudbu.

Je to jednoduchý začátek, jak se naučit noty, notovou osnovu a hlavně dokázat si zahrát svou oblíbenou skladbu.
Hodina se bude na začátcích věnovat hlavně notovému záznamu a technice dýchání, která je pro hru na flétnu velmi důležitá.

Později děti budou schopny samy zahrát jakoukoliv jednoduchou skladbu, která se jim bude líbit. Dále se děti naučí vnímat hudbu a dokáží s ní pracovat.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí noty a notovou osnovu, budou schopni zahrát jednoduchou skladbu. Zlepší se v technice dýchání a naučí se vnímat hudbu. Na konci pololetí své znalosti a dovednosti předvedou na vystoupení.

Potřeby: vlastní flétna, notový sešit, psací potřeby

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Studentka pátého ročníku taneční konzervatoře Duncan Centre. 11 let se věnovala závodně společenským tancům (latinsko-americké a standartní tance) - výkonnostní třída A. Výuka dětí v tanečním klubu -společenské tance. Výuka dětí v ZUŠ - současný tanec. Výuka dospělých - latin dance, contemporary danc e. Spolupráce na choreografii HAMU. Taneční představení v divadle Alta a Pone c. Účast na mezinárodním tanečním festivalu Share v Makedonii. Vlastní choreografie v divadle Duncan Centre. Vítěz kategorie v celostátní hudební soutěži - příčná flétna. 1. místo na mezinárodní hudební soutěži v Belgii (flétnový soubor). V DDM Praha 9 působí jako lektor tanečních kroužků.

ikonaKytara pokročilí 8–12 let

po 18:00–19:00

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Pojď si s námi zahrát!“

Karolína Ploužková, lektorka kroužku

Popis:

Hra na kytaru dětem pomůže vybudovat si vztah k hudbě, bude rozvíjet jejich talent a kreativitu.

Budeme se věnovat hře složitějších skladeb a oblíbených písniček dětí. Děti se také pomocí zábavné formy dozví něco málo z hudební teorie. Výuka bude probíhat ve skupinkách, kde vše bude přizpůsobeno tempu a chuti dětí.

Tento kroužek je určen především dětem, kteří jej navštěvovaly v loňském školním roce, nebo mají již nějaké zkušenosti ve hře na kytaru.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát složitější skladby, budou jim známy základy hudební teorie, naučí se spolupracovat ve skupince, budou schopny vést, číst a hlavně zahrát notové zápisy.

Potřeby: vlastní kytara, notový sešit, psací potřeby

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala 6ti leté vzdělaní na základní umělecké škole ve hře na kytaru a klavír. Má také kladný vztah k hudbě i dětem se kterými již pět let pracuje. V našem DDM je lektorkou již třetím rokem nejen na kroužcích, ale také na táborech.

ikonaKytara začátečníci 8–10 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Když máš špatnou náladu, tak popadni kytaru!“

Karolína Ploužková, lektorka kroužku

Popis:

Hra na kytaru dětem pomůže vybudovat si vztah k hudbě, bude rozvíjet jejich talent a kreativitu.

Děti se nebudou učit složité akordy, které dělají pouhý doprovod zpěvu, ale naučí se vnímat kytaru jako sólový nástroj a dokáží zahrát melodii své oblíbené písničky pomocí metody vybrnkávání.

Postupem času budou schopny zahrát i složitější skladby. Výuka bude probíhat ve skupinkách, kde bude vše přizpůsobeno tempu a chuti dětí.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí správě držet nástroj, naučí se číst z not, vést notové zápisy, spolupracovat ve skupince a především zahrát jednotlivé skladby na kytaru.

Potřeby: vlastní kytara, notový sešit, psací potřeby

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala 6ti leté vzdělaní na základní umělecké škole ve hře na kytaru a klavír. Má také kladný vztah k hudbě i dětem, se kterými již pět let pracuje. V našem DDM je lektorkou již třetím rokem nejen na kroužcích, ale také na táborech.

dramatak-aplaus-mladsi dramatak-aplaus-starsi fletna-zobcova kytara-pokrocili kytara-zacatecnici

Čakovice – Jazyky a jiné učení

ikonaAnglická konverzace 1 12–14 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se bavit anglicky!“

Ivana Čapková, lektorka kroužku

Popis:

Na mírně pokročilé úrovni budou účastníci rozvíjet svou slovní zásobu, znalost gramatiky a správnou výslovnost během konverzace a skupinových aktivit tak, aby se nebáli mluvit a byli schopni samostatně tvořit věty ze slov, která již znají.

V návaznosti na látku probíranou ve škole pokryjeme různá témata, např. rodinu, oblečení, volný čas, školu, zaměstnání, jídlo, zvířata atd. a různé gramatické jevy, které budou dovysvětleny a aktivně procvičeny her a diskuzí.

Budeme procvičovat i správnou výslovnost, která je mnohdy ve školách zanedbávaná, a zaměříme se i na její lepší pochopení.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se aktivně zapojí do konverzace, vyjádří svůj názor na dané téma, porozumí jednoduchým i složitějším větám a sami je budou tvořit. Obohatí si slovní zásobu o slovíčka, která neznali, zlepší výslovnost a budou mít zájem dál svou znalost angličtiny rozvíjet.

Potřeby: sešit/blok, psací potřeby, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny dětí v domácím prostředí. Znalost angličtiny je u ní podpořena 2-měsíčním pobytem v Anglii, stejně tak jako každodenním kontaktem s anglicky hovořícími kolegy a přáteli. V DDM Praha 9 působí již druhým rokem, jako lektorka kroužků a vedoucí příměstských táborů.

ikonaAnglická konverzace 2 14–16 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se ještě víc bavit anglicky!“

Ivana Čapková, lektorka kroužku

Popis:

Na středně pokročilé úrovni budou účastníci rozvíjet svou slovní zásobu, znalost gramatiky a správnou výslovnost během konverzace a skupinových aktivit tak, aby se nebáli mluvit a byli schopní samostatně tvořit věty ze slov, která již znají.

V návaznosti na látku probíranou ve škole pokryjeme různá témata, např. rodinu, oblečení, volný čas, školu, zaměstnání, jídlo, zvířata atd. a různé gramatické jevy, které budou dovysvětleny a aktivně procvičeny formou her a diskuzí.

Budeme procvičovat i správnou výslovnost, která je mnohdy ve školách zanedbávaná, a zaměříme se i na její lepší pochopení.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se aktivně zapojí do konverzace, vyjádří svůj názor na dané téma, porozumí jednoduchým i složitějším větám a sami je budou tvořit. Obohatí si slovní zásobu o slovíčka, která neznali, zlepší výslovnost a budou mít zájem dál svou znalost angličtiny rozvíjet.

Potřeby: sešit/blok, psací potřeby, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny dětí v domácím prostředí. Znalost angličtiny je u ní podpořena 2-měsíčním pobytem v Anglii, stejně tak jako každodenním kontaktem s anglicky hovořícími kolegy a přáteli. V DDM Praha 9 působí již druhým rokem jako lektorka kroužků a vedoucí příměstských táborů.

anglicka-konverzace anglicka-konverzace

Čakovice – Modeláři

ikonaMladý modelář 9–15 let

po 16:30–18:30

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 3200 Kč

↑ sbalit

„Jednou poletíme jako orel!“

Pavel Kubičík, lektor kroužku

Popis:

Účastníci budou stavět létající modely ze dřeva (balsa, překližka). Podle stupně rozvoje začnou účastníci stavbou jednoduchého modelu z prefabrikovaných dílů, až po stavbu podle plánu, kdy si všechny potřebné stavební díly budou vyrábět sami.

V rámci práce v kroužku se účastníci seznámí s různými pracovními nástroji, práci s technickou dokumentací (plány), způsoby zpracování (hlavně) dřeva, lepidly a laky a bezpečností práce s nimi.

Pokročilí se mohou také začít učit stavbu a ovládání modelů pomoci RC soupravy. Součásti činnosti kroužku bude také seznámení se se základy mechaniky letu, seřízením modelů a stručná historie letectví.

Cíl a přínos kroužku: Cílem a přínosem činnosti kroužku je rozvoj manuální zručnosti a přesnosti při práci, rozvoj komunikačních schopností účastníků při kooperaci při stavbě modelů, rozvoj analytického myšlení, kdy si naučí volit vhodné postupy, nástroje, způsoby spojování.

Potřeby: vhodné oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Pavel Kubičík má vzdělání technického směru na průmyslové škole a následně na ČVUT. Modelářením se zabývá s přestávkami od svých asi 10 let (takže zhruba 40 let celkem). Modelaří pro zábavu a staví modely podle plánů i vlastních návrhů. Tento kroužek vede již pět let.

mlady-modelar

Čakovice – Počítače

ikonaFotokroužek 9–13 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se podívat na svět kreativním okem!“

Zoltán Miklos, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku se seznámíme se zásadami digitální fotografie. Vysvětlíme si možné nastavení nejen digitálních zrcadlovek. Naučíme se je kreativně využívat v rozmanitých, ne vždy příznivých situacích.
Zkusíme si focení portrétů, zvířat, přírody, pokusíme se zachytit pohyb, nejmenší detaily, zvláštnost tvarů, výrazné barvy a mnoho dalšího. Pojďme se podívat na svět kreativním okem fotografa a ukažme přes naše fotky jak ho vidíme my!

Cíl a přínos kroužku: V průběhu kroužku se účastníci naučí správně nastavit digitální fotoaparát pro potřeby focení v rozmanitých situacích. Seznámí se s vlivem kontrastu, hloubky ostrosti, množství objektů a dalších vjemů na výsledné kompozici fotografie. Ovládají základní kroky digitální úpravy fotografie.

Potřeby: fotoaparát (není podmínkou)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Fotografie od účastníků mohou být použity pro výdobu DDM.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s fotografováním a s chovem terarijních zvířat a hlodavců, které právě pro focení i využívá. Od roku 2015 vede chovatelské a fotografické kroužky v Domě dětí a mládeže Praha 9.

fotokrouzek

Čakovice – Příroda

ikonaChovatel 1 5–8 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1850 Kč

↑ sbalit

„Přijď se dozvědět zajímavosti ze světa zvířat a naučit se, jak se starat o živá zvířata.“

Zoltán Miklos, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku se osobně seznámíme s rozličnými druhy zvířat chovatelnými v domácích podmínkách, od morčat a křečků, přes andulky a ještěrky, až k ježkům a kudlankám.

Získáme základní znalosti o manipulaci se zvířaty. Hravím způsobem se naučime o jejich potřebách a prostředí v kterém se jím žije nejlíp. Naučíme se vyrábět domky a hračky pro naše chovance. Zvířátka nejsou jenom hra, jsou naši kamarádi a naše zodpovědnost.

Cíl a přínos kroužku: Účastník ovládá správnou manipulaci se zvířaty. Účastník zná základní potřeby několika druhů zvířat a umí je obstarat.

Potřeby: dobrá nálada, pití, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s chovem terarijních zvířat a drobných hlodavců. Od roku 2015 vede chovatelské a fotografické kroužky v Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaChovatel 2 8–13 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1850 Kč

↑ sbalit

„Přijď se dozvědět zajímavosti ze světa zvířat a naučit se, jak se starat o živá zvířata.“

Zoltán Miklos, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku se osobně seznámíme s rozličnými druhy zvířat chovatelnými v domácích podmínkách, od morčat a křečků, přes andulky a ještěrky, až k ježkům a kudlankám.

O naše chovance v DDM se naučíme zodpovědně starat, zjistíme jejich potřeby, poznáme jejich osobnost, a zaručíme jim šťastný a bezpečný život. Podle situací které zažijeme, se naučíme co je instinkt a co naučené chování, jak se zvířata a jejich chovatelé staraj o jejich hygienu a zdraví, jak se jejich život a potřeby postupem času mění, a mnoho dalších vědomostí. Zvířátka nejsou jenom hra, jsou naši kamarádi a naše zodpovědnost.

Cíl a přínos kroužku: V průběhu kroužku si účastníci osvojí znalosti o vybraných skupinách živočichů a zkušenosti potřebné k jejich úspěšnému chovu v domácím prostředí. Seznámí se s běžnými i exotickými druhy, naučí se rozeznávat základní nemoce a jak po diagnóze postupovat. Získají přehled o základních potřebách chovaných zvířat, i o možnostech jak obohatit jejich život.

Potřeby: dobrá nálada, pití, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s chovem terarijních zvířat a drobných hlodavců. Od roku 2015 vede chovatelské kroužky v Domě dětí a mládeže Praha 9.

chovatel chovatel

Čakovice – Sport

ikonaFutsal 8–12 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 550 Kč
2 pololetí: 550 Kč
celý rok: 1000 Kč

↑ sbalit

„To, že se ti něco nepodaří, neznamená, že to vzdáš. Prostě zvedneš hlavu a půjdeš to zkusit znova.“

Jan Samec, lektor kroužku

Popis:

Každý v dnešní době zná fotbal. Ale co takhle si vyzkoušet jeho mladšího bráchu jménem Futsal?

Je to zábavná, technická a rychlejší forma fotbalu. Na těchto hodinách se naučíme práci s míčem, zlepšíme si pohyb a dynamiku a samozřejmě zažijeme spoustu zábavy. Sice fotbal a futsal je skoro to samé, ale ve futsale jsou trošku jiná pravidla, která si řekneme a vysvětlíme. Tak doufáme, že se potkáme na našich hodinách a spolu si je užijeme.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci tohoto kroužků se naučí základy futsalu, práci s míčem, pohyb bez míče a celkově se jim zlepší pohybové dovednosti.

Potřeby: sálová obuv, pití, sportovní oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Žáci, kteří chodí do ZŠ Edvarda Beneše mohou být vyzvedáváni lektorem v družině.

Informace o lektorovi: Lektor tohoto kroužku již několik let hraje za dva týmy futsal, ve kterých chytá, a když je potřeba, odehraje zápas i v poli. Delší dobu vede tréninky juniorů týmu Blizzard Praha 10. Nyní studuje IT a po dokončení tohoto studia nastupuje na školu se zaměřením na sport. Kroužek futsalu vede v našem DDM již třetím rokem. Lektor má pedagogické vzdělání.

ikonaHravá jóga pro děti 4–7 let

st 16:00–16:45

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Přijďte se protáhnout a vyrelaxovat s kamarády.“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Hlavním cílem je naučit děti více odpočívat, zbavovat se stresu, rozvíjet fantazii a radost ze života.

Během roku se děti naučí základní jógové pozice a cviky, několik relaxačních technik a správné dýchání. To všechno formou her, básníček a písniček.

Jóga dává dětem větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, správné držení těla, také zlepšuje koordinaci a rovnováhu těla. Jóga pro děti se osvědčila i při potížích s hyperaktivitou a problémy s učením.

Děti odejdou z hodiny pozitivně naladěné, protažené, ale i vydováděné ze společenských her.

Cíl a přínos kroužku: Účastník ovládá jógové cviky. Účastník se naučil různé relaxační metody. Účastníkům se díky cvikům zlepšila koordinace pohybu a držení těla. Účastník během aktivit spolupracuje s ostatními.

Potřeby: sportovní oblečení, pití, desky na papíry

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých 6 let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohoto typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. V posledních dvou letech se také věnuje józe a relaxačním cvičením a účastnila se kurzu jógy pro děti a začala jógové lekce vést. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby. V DDM Praha 9 učí již druhým rokem a má absolvovaný kurz pedagoga volného času.

ikonaJóga pro dospělé 1 15–70 let

út 16:45–17:45

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Čas věnovaný sobě samému je čas dobře strávený.“

Tereza Veselková, lektor kroužku

Popis:

Na lekcích Jógy pro dospělé si hlavně užijeme čas věnovaný sobě samým.

Lekce jsou vedeny především v power vinyasa stylu, takže se příjemně zapotíme, ale pokaždé se nezapomeneme i rádně uvolnit a zrelaxovat. Jógové cvičení nám tak pomůže zlepšit nejen fyzickou kondici, držení těla a mobilitu, ale také pocítíme jeho příznivý vliv na naši mysl, návyky spojené s dýcháním a schopnost koncentrace.

Lekce jsou vhodné pro nezkušené i znalé jogíny.

Cíl a přínos kroužku: Účastník ovládá základní a některé pokročilé jógové ásány, při jógové praxi se plně soustředí a pohyby prování plynule, kontrolovaně a sebevědomě, využívá plného jógového dechu. Účastník je schopen spolupracovat při cvičení s ostatními, respektovat je a přispívat k pozitivnímu naladění hodiny. Účastník chápe komplexitu jógy Pohybové i mentální návyky si účastník z hodiny přenáší i do běžného života a józe se věnuje i sám doma.

Potřeby: pohodlné oblečení, vlastní jógamatka (není podmínkou, lze zapůjčit v DDM)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique..

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou akreditovaného kurzu instruktora jógy a má více než čtyřletou praxi s vedením lekcí (z toho tři roky působí v DDM Praha 9).

ikonaJóga pro dospělé 2 15–70 let

út 17:45–18:45

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Čas věnovaný sobě samému je čas dobře strávený.“

Tereza Veselková, lektor kroužku

Popis:

Na lekcích Jógy pro dospělé si hlavně užijeme čas věnovaný sobě samým.

Lekce jsou vedeny především v power vinyasa stylu, takže se příjemně zapotíme, ale pokaždé se nezapomeneme i rádně uvolnit a zrelaxovat. Jógové cvičení nám tak pomůže zlepšit nejen fyzickou kondici, držení těla a mobilitu, ale také pocítíme jeho příznivý vliv na naši mysl, návyky spojené s dýcháním a schopnost koncentrace.

Lekce jsou vhodné pro nezkušené i znalé jogíny.

Cíl a přínos kroužku: Účastník ovládá základní a některé pokročilé jógové ásány, při jógové praxi se plně soustředí a pohyby prování plynule, kontrolovaně a sebevědomě, využívá plného jógového dechu. Účastník je schopen spolupracovat při cvičení s ostatními, respektovat je a přispívat k pozitivnímu naladění hodiny. Účastník chápe komplexitu jógy Pohybové i mentální návyky si účastník z hodiny přenáší i do běžného života a józe se věnuje i sám doma.

Potřeby: pohodlné oblečení, vlastní jógamatka (není podmínkou, lze zapůjčit v DDM)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou akreditovaného kurzu instruktora jógy a má více než čtyřletou praxi s vedením lekcí (z toho tři roky působí v DDM Praha 9).

ikonaPohybovky (sálek) 4–6 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Hýbej s námi!“

Karolína Ploužková, lektorka kroužku

Popis:

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her při kterých se děti pobaví, lehce zasportují, naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, a fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu.

Během kroužku se rozcvičí, protáhnou si tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí spoustu nových her, zlepší si motoriku a koordinaci. Také se naučí spolupracovat v týmu při různých aktivitách a budou rozvíjet svoji představivost při hraní nejrůznějších her.

Potřeby: sportovní oblečení, sálová obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique..

Informace o lektorovi: Lektorka již pět let pracuje s dětmi na kroužcích, táborech a různých akcích. V našem DDM Praha 9 je lektorkou sportovních her a pohybovek již třetím rokem. Vede u nás příměstské tábory a je i lektorem na našich nejrůznějších akcích.

ikonaTaneční pohybovky 5–7 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1150 Kč
2 pololetí: 1150 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijď si zatančit a najít své nové tanenčí kamarády!“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Tanečně pohybový kroužek je určen pro všechny děti, který mají rádi tanec a „chvilku neposedí“.

Na lekcích se rozvíjí pohybové schopnosti, rytmika hudby. Důraz je kladen na zábavnou a hravou formu taneční lekce. V hodinách se kombinují rychlé a pomalé rytmy, v zábavných, tanečních sestavičkách, pohybové hry na obratnst a koordinaci pohybu. Lekce probíhá formou „ukázat, vysvětlit a naučit“. Každá hodina začíná rozvičením a končí důležitým protažením a relaxací.

Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Účastníci mají správné držení těla při tanci.Účastníkům se zlepšila obratnost a koordinace pohybů. Účastníci samostatně tancují na písničky. Během tance, nebo při hře účastník spolupracuje s partnerem. Účastníci ovládají naučené choreografie při vystupování.

Potřeby: pohodlné sportovní oblečení, sálovou obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých 6let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohoto typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. V posledních dvou letech se také věnuje józe a relaxačním cvičením a účastnila se kurzu jógy pro děti a začala jógové lekce vést. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby. V DDM Praha 9 učí již druhým rokem a má absolvovaný kurz pedagoga volného času.

futsal hrava-joga-pro-deti joga-pro-dospele joga-pro-dospele pohybovky-salek tanecni-pohybovky

Čakovice – Tanec

ikonaBaletní průprava 4–6 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete si hrát? A co takhle začít s tancem?“

Zuzana Pipková, lektorka kroužku

Popis:

Baletní průprava je nejlepším začátkem tanečníka, který by se rád v budoucnu věnoval jakémukoliv druhu tance.

S baletní průpravou je vhodné začít již v předškolním věku, kdy je tělo nejvíc přizpůsobivé a dá se s ním krásně pracovat. Každý profesionální tanečník je vděčný za baletní základy, které jsou prioritou tance.

Každá hodina obsahuje důkladné rozhýbání a zahřátí, práci se správným držením těla, včetně krátkých a srozumitelných sestav a nakonec protažení. Hodina je samozřejmě nejvíce zaměřená na to, aby děti cítily radost z tance a mohly si ho pořádně užít.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí správnému držení těla, budou schopné zatančit krátkou taneční sestavu. Pololetí bude vždy zakončeno vystoupením pro rodiče.

Potřeby: Karimatku (možno půjčit v DDM), baletní piškoty (nejsou nutné, stačí ponožky)

V ceně: Odměna lektora, baletní dres, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Studentka pátého ročníku taneční konzervatoře Duncan Centre. 11 let se věnovala závodně společenským tancům (latinsko-americké a standartní tance) - výkonnostní třída A. Výuka dětí v tanečním klubu -společenské tance. Výuka dětí v ZUŠ - současný tanec. Výuka dospělých - latin dance, contemporary danc e. Spolupráce na choreografii HAMU. Taneční představení v divadle Alta a Pone c. Účast na mezinárodním tanečním festivalu Share v Makedonii. Vlastní choreografie v divadle Duncan Centre. Vítěz kategorie v celostátní hudební soutěži - příčná flétna. 1. místo na mezinárodní hudební soutěži v Belgii (flétnový soubor). V DDM Praha 9 působí jako lektor tanečních kroužků.

ikonaContemporary dance – mladší 9–11 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 650 Kč
2 pololetí: 650 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„Chcete si hrát? A co takhle začít s tancem?“

Zuzana Pipková, lektorka kroužku

Popis:

Contemporary dance, neboli současný tanec je pro děti skvělou možností, jak rozvíjet svou představivost, hravost, tvořivost a hlavně jak nejlépe poznat spousty možností práce se svým tělem.
Hodina současného tance nabízí spoustu pohybových (tanečních) her, které rozvinou dovednosti dítěte, také se ale velmi důkladně zabývá technikou, správným držením těla a provedením pohybu.

Dítě bude mít možnost jak práce ve skupině, tak i ve dvojici a samostatně. Naučí se respektovat ostatní a rozvíjet se v sobě samém.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí správnému držení těla, budou schopné zatančit krátkou taneční sestavu, naučí se lépe pracovat se svým tělem. Na konci každého pololetí bude vystoupení pro rodiče.

Potřeby: Pohodlné oblečení s možností skluzu po zemi.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Studentka pátého ročníku taneční konzervatoře Duncan Centre. 11 let se věnovala závodně společenským tancům (latinsko-americké a standartní tance) - výkonnostní třída A. Výuka dětí v tanečním klubu -společenské tance. Výuka dětí v ZUŠ - současný tanec. Výuka dospělých - latin dance, contemporary danc e. Spolupráce na choreografii HAMU. Taneční představení v divadle Alta a Pone c. Účast na mezinárodním tanečním festivalu Share v Makedonii. Vlastní choreografie v divadle Duncan Centre. Vítěz kategorie v celostátní hudební soutěži - příčná flétna. 1. místo na mezinárodní hudební soutěži v Belgii (flétnový soubor). V DDM Praha 9 působí jako lektor tanečních kroužků.

ikonaContemporary dance – starší 13–15 let

po 18:00–19:00

1. pololetí: 650 Kč
2 pololetí: 650 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„Chcete si hrát? A co takhle začít s tancem?“

Zuzana Pipková, lektorka kroužku

Popis:

Contemporary dance, neboli současný tanec je pro děti skvělou možností, jak rozvíjet svou představivost, hravost, tvořivost a hlavně jak nejlépe poznat spousty možností práce se svým tělem.
Hodina současného tance nabízí spoustu pohybových (tanečních) her, které rozvinou dovednosti dítěte, také se ale velmi důkladně zabývá technikou, správným držením těla a provedením pohybu.

Dítě bude mít možnost jak práce ve skupině, tak i ve dvojici a samostatně. Naučí se respektovat ostatní a rozvíjet se v sobě samém.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí správnému držení těla, budou schopné zatančit krátkou taneční sestavu, naučí se lépe pracovat se svým tělem. Na konci každého pololetí bude vystoupení pro rodiče.

Potřeby: Pohodlné oblečení s možností skluzu po zemi.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Studentka pátého ročníku taneční konzervatoře Duncan Centre. 11 let se věnovala závodně společenským tancům (latinsko-americké a standartní tance) - výkonnostní třída A. Výuka dětí v tanečním klubu -společenské tance. Výuka dětí v ZUŠ - současný tanec. Výuka dospělých - latin dance, contemporary danc e. Spolupráce na choreografii HAMU. Taneční představení v divadle Alta a Pone c. Účast na mezinárodním tanečním festivalu Share v Makedonii. Vlastní choreografie v divadle Duncan Centre. Vítěz kategorie v celostátní hudební soutěži - příčná flétna. 1. místo na mezinárodní hudební soutěži v Belgii (flétnový soubor). V DDM Praha 9 působí jako lektor tanečních kroužků.

ikonaMažoretky mladší 6–8 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Přijď si nejen zapochodovat!“

Michaela Lávičková, lektorka kroužku

Popis:

Děti se naučí základní pochodové mažoretkové kroky a taneční skoky, zrychlování a zpomalování pohybu. Naučí se základní prvky s hůlkou a spojí prvky s pochodem. Budeme kombinovat i obtížnějsí prvky na zemi i v prostoru a čekají nás také průpravná cvičení pro otočky.
Na kroužku mažoretek se budeme učit choreografie, které předvedeme na závěrečném vystoupení rodičům i kamarádům.
Těšíme se na všechny!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je děti naučit základní pochodové kroky a prvky tance s využitím hůlky a secvičit choreografii, se kterou se představíme na vystoupení pro rodiče.

Potřeby: hůlka (vhodnou doporučí lektorka), gymnastické cvičky, pohodlné oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka má absolvovaný kurz pedagogického minima, postoupila na MS v twirlingu, je vicemistr ME v mažoretkách a twirlingu, několikanásobná mistrině ČR v twirlingu a několikanásobná vicemistrině ČR v twirlingu a mažoretkách. V DDM Praha 9 vede kroužky mažoretek a cheerleadingu.

ikonaSolo latin dance od 16 let

st 19:00–20:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Pohyb není jen dřina, je to možnost porozumět sám sobě. Najít v sobě klid, lásku a hlavně radost ze života!“

Pavla Řezníčková, lektorka kroužku

Popis:

Solo latin dance je ideální taneční hodinou pro každou slečnu, či ženu, která se chce naučit pořádně rozhýbat své boky v rytmu latinsko-americké hudby.

Lekce je plná energie, vášně a objevování své krásy a ženskosti. Naučíme se techniku latinsko-amerických tanců, ale hlavně si pořádně užijeme taneční choreografie, které budou plné ženských pohybů s pánví a hrudníkem. Zásadní bude také práce s pažemi, které dotvářejí krásu pohybu.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci zkoordinují svůj pohyb, zpevní a probudí své tělo a získají sebevědomí. Naučí se techniku latinsko-amerických tanců formou krátkých choreografií.

Potřeby: Pohodlné oblečení, boty na podpatku (nejsou podmínkou, stačí ponožky).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Studentka pátého ročníku taneční konzervatoře Duncan Centre. 11 let se věnovala závodně společenským tancům (latinsko-americké a standartní tance) - výkonnostní třída A. Výuka dětí v tanečním klubu -společenské tance. Výuka dětí v ZUŠ - současný tanec. Výuka dospělých - latin dance, contemporary danc e. Spolupráce na choreografii HAMU. Taneční představení v divadle Alta a Pone c. Účast na mezinárodním tanečním festivalu Share v Makedonii. Vlastní choreografie v divadle Duncan Centre. Vítěz kategorie v celostátní hudební soutěži - příčná flétna. 1. místo na mezinárodní hudební soutěži v Belgii (flétnový soubor). V DDM Praha 9 působí jako lektor tanečních kroužků.

ikonaTaneční pohybovky 5–7 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1150 Kč
2 pololetí: 1150 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijď si zatančit a najít své nové tanenčí kamarády!“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Tanečně pohybový kroužek je určen pro všechny děti, který mají rádi tanec a „chvilku neposedí“.

Na lekcích se rozvíjí pohybové schopnosti, rytmika hudby. Důraz je kladen na zábavnou a hravou formu taneční lekce. V hodinách se kombinují rychlé a pomalé rytmy, v zábavných, tanečních sestavičkách, pohybové hry na obratnst a koordinaci pohybu. Lekce probíhá formou „ukázat, vysvětlit a naučit“. Každá hodina začíná rozvičením a končí důležitým protažením a relaxací.

Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Účastníci mají správné držení těla při tanci.Účastníkům se zlepšila obratnost a koordinace pohybů. Účastníci samostatně tancují na písničky. Během tance, nebo při hře účastník spolupracuje s partnerem. Účastníci ovládají naučené choreografie při vystupování.

Potřeby: pohodlné sportovní oblečení, sálovou obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých 6let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohoto typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. V posledních dvou letech se také věnuje józe a relaxačním cvičením a účastnila se kurzu jógy pro děti a začala jógové lekce vést. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby. V DDM Praha 9 učí již druhým rokem a má absolvovaný kurz pedagoga volného času.

ikonaZumba pohyb 8–12 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Přijď si zatančit a najít své nové taneční kamarády!“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Zumba je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance.

V hodinách Zumby se kombinují rychlé a pomalé rytmy, v zábavných, tanečních sestavičkách. Zumbu zvládne opravdu každý.

Lekce probíhá formou „ukázat, vysvětlit a naučit“. Každá hodina začíná rozvičením a končí důležitým protažením a relaxací.

Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Účastníci mají správné držení těla při tanci. Účastníkům se zlepšila obratnost a koordinace pohybů. Účastníci samostatně tancují na písničky. Účastníci ovládají základní jógové pozice při protahování. Během protahovacích cviků ve dvojici účastníci spolupracují. Účastníci ovládají naučené choreografie při vystupování.

Potřeby: pohodlné sportovní oblečení, sálovou obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých 6 let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohoto typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. V posledních dvou letech se také věnuje józe a relaxačním cvičením a účastnila se kurzu jógy pro děti a začala jógové lekce vést. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby. V DDM Praha 9 učí již druhým rokem a má absolvovaný kurz pedagoga volného času.

baletni-pruprava contemporary-dance-mladsi contemporary-dance-starsi mazoretky-mladsi solo-latin-dance tanecni-pohybovky zumba-pohyb

Čakovice – Ostatní

ikonaGastro hrátky – studená kuchyně 8–12 let

po 16:30–18:00

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 3400 Kč

↑ sbalit

„Pojďme vařit za studena!“

Eliška Vostřelová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě připravovat pokrmy? Rád/a koukáš na pořady o vaření? Chtěl/a bys umět připravit něco k snědku rodičům nebo třeba kamarádům?

Pojď se s námi společně podívat na kouzlo studené kuchyně! Naučíme se pracovat s potravinami, jak se správně uchovávají, ale především co vše dokážeme vykouzlit i bez trouby a sporáku.

Čekají nás nejrůznější předkrmy, dezerty, různé jednohubky, ale třeba i nepečené dorty. Neopomeneme ani koktejly, které budou nejen skvěle chutnat, ale i krásně vypadat!

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí pracovat s potravinami, připravovat jednoduché pokrmy za studena a jak správně potraviny uchovávat. Výstupem naší celoroční práce bude vlastnoručně sestavená kuchařka s recepty připravovanými za studena.

Potřeby: kroužkový blok/sešit na recepty, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka v DDM Praha 9 vede kroužky již od roku 2016 se zaměřením na tanec, jazyky, tvoření i sport. Každoročně také vede příměstské a pobytové tábory. Má vystudovaný bakalářský obor Pedagogika na Filozofické fakultě a magisterský titul získala v oboru Sociální pedagogika. V současné době je interním pedagogem na pracovišti v Čakovicích.

gastro-hratky-studena-kuchyne