Prosek – Estetika, tvoření

ikonaAteliér výtvarných nápadů 8–15 let

st 17:00–19:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pablo Picasso řekl:"Kdybych věděl, co je umění, nikdy bych se tím netajil." Pojďme na to přijít společně!“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Máte rádi výtvarku? Pořád si někam něco čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete. Je ideální pro děti z prvního i druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby. Vyzkouší různé techniky i materiály. Nebude chybět ani tvorba prostorových objektů. Mladší děti budou rozvíjet svou fantazii, starší děti si mohou vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat, jak z nápadů dětí, tak lektorky či podle odpozorované skutečnosti.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti se škálou nejrůznějších výtvarných technik a některé z nich si blíže osvojit. Setkají se s možností sebevyjádření výtvarnou formou a měly by rozvíjet, jak svou fantazii, tak zdokonalovat svou techniku a zručnost.

Potřeby: pracovní oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek bude zakončen výstavou.

Informace o lektorovi: Lektorka studovala výtvarnou výchovu pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dále učila na základních školách a střední umělecké škole textilních řemesel. Vedla výtvarné kroužky při domě dětí v Ústí nad Labem a dodnes vede výtvarný kurz pro veřejnost v Městské knihovně Sedlčany. Dále má za sebou několik odučených kurzů, ať už batiky, tkaní či kreslení.

ikonaDívčí dílna 10–15 let

st 15:00–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Zábava při tvoření je pro mě ta nejlepší!“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Rády si vytváříte různé originální doplňky? Chcete se naučit nové techniky? V tomto kroužku se pustíme do vyrábění z různých zajímavých materiálů. Vyrobíme spoustu hezkých dárků nebo věciček pro radost, jako šperky, brože, různé jiné oděvní doplňky nebo obaly na mobilní telefon, peněženky, přívěsky na klíče a další užitečné výrobky. Využijeme techniky drhání, háčkování, batiku, tkaní a další. Také zkusíme šperky nebo brože z plastu z PET lahví. Strávíme společně příjemný čas plný zábavy a tvoření.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí základy různých technik a zkusí je využít při výrobě oděvních či bytových doplňků. Zkusí si práci s rozličnými materiály a zjistí jejich vlastnosti a k čemu se dají využít.

Potřeby: pracovní oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek může být zakončený výstavou či módní přehlídkou (záleží na odvaze účastníků).

Informace o lektorovi: Lektorka se od 1. stupně ZŠ věnovala textilním technikám. Nejprve to bylo drhání a poté paličkování, ke kterému má asi nejblíže. Vystudovala Střední uměleckou školu textilních řemesel, obor ruční tisk a ruční tkaní. Během studií až do teď absolvovala mnoho kurzů navrhování podvinků pro paličkovanou krajku a různé techniky paličkování. Studovala pedagogickou fakultu, učila na základních školách i na již zmíněné textilní škole. Dále má za sebou několik odučených kurzů, ať už batiky, tkaní či kreslení.

ikonaKeramika mladší 5–7 let

út 15:45–17:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„"Hlína není žádná špína"“

Olga Asingrová, lektor kroužku

Popis:

V keramickém kroužku určeném pro malé umělce od 5 do 7 let si budeme s keramikou hrát, seznamovat se s ní, zkusíme ji různými způsoby tvarovat, modelovat a vytvářet tak spousty krásných výrobků, které si pak nabarvíme do veselých podob. Naučíme se rozvíjet svou fantazii, realizaci a samostatnost. Osvojíme si a vyzkoušíme různé techniky ve vytváření keramiky, engob a glazur. Zažijeme také spoustu překvapení, až náš výrobek v peci získá finální podobu, a získáme dobrý pocit z odvedené práce. Samozřejmě nebude chybět plno nových kamarádů, které spojuje zájem o keramiku a tvůrčí cítění.

Cíl a přínos kroužku: Díky keramice a jejímu složení si děti během vytváření velice dobře procvičí jemnou a hrubou motoriku, ať už válením, nebo detailním vyrýváním dekoru. Taktéž prostorovou představivost při vytváření objemnějších věcí a "sošek".

Potřeby: pracovní oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku zrealizují skupinovou výstavu, součástí níž bude vernisáž pro rodiče. Jeden keramický výrobek za každé pololetí zůstává na čas pro prezentační a propagační účely v DDM Praha 9.

Informace o lektorovi: Lektorka přes 20 let pracuje ve školských zařízeních, jako jsou školky, školní družina, apod. Je vystudovaná jako pedagog pro předškolní věk. Již třetím rokem působí jako učitelka v centru pro předškolní děti (školička) v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V minulosti pracovala jako lektor keramického kroužku.

ikonaKeramika pro rodiče s dětmi (1x 14 dní) od 4 let

út 17:45–19:30

2 pololetí: 1500 Kč

↑ sbalit

„"Nenechte zahálet svoje talenty a talenty svých dětí a v místě svého bydliště přijďte vytvářet vlastníma rukama dekorativní i užitkové věci, které potěší vás i vaše blízké."“

Alena Jiříková, lektorka kroužku

Popis:

Cílem kroužku je estetické osvojování si přírody, života lidí i předmětů denní potřeby prostřednictvím výtvarné činnosti. Účastníci kurzu se naučí základům zpracování hlíny, výroby okrasných i užitkových předmětů, jejich zdobení, dekorování, glazování. Budeme postupovat od jednoduchých předmětů po předměty prostorové. Skladba kroužku by měla podporovat vzájemné upevnění vztahu mezi rodiči a dětmi. Nabídnout jim prostor a možnost ke společné práci, zvýšení estetického vnímání okolního prostředí, uvolnění a tříbení vkusu.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí základní postupy zpracování hlíny. Budou rozvíjet svou kreativitu a tvořivosti. Dále budou pracovat na zlepšování jemné motoriky, rozvíjet trpělivost, pečlivost a pracovitost. Projdou výrobou plochých dekorativních předmětů (kachle), apod. ozdobné zápichy do květináče, hrneček, mistička, svícínek, figurka, mýdelník na mýdlo, závěsná zvonkohra, držáky na ubrousky, závěsná sovička do zahrady.

Potřeby: Přezůvky a pracovní oděv

V ceně: POZOR: Je nutné přihlásit rodiče i dítě. Poplatek za kroužek hradí každý účastník (dítě i rodič) Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek bude zakončený výstavou.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání a již několik let vede keramické a výtvarné kroužky. Dále absolvuje celoživotní vzdělávání v oblasti výtvarné tvorby.

ikonaKeramika starší 8–15 let

po 17:15–19:15

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„"Hlína není žádná špína"“

Irena Hrdá, lektorka kroužku

Popis:

V keramickém kroužku určeném pro mladé umělce od 8 do 15 let si budeme s keramikou hrát, zkusíme ji různými způsoby tvarovat, modelovat a vytvářet tak spousty krásných výrobků, které si pak nabarvíme do veselých podob. Budeme se soustředit hlavně na procvičení prostorové představivosti, což je pro mladé keramiky – sochaře nejdůležitější. Naučíme se rozvíjet svou fantazii, realizaci a samostatnost. Osvojíme si a vyzkoušíme různé techniky ve vytváření keramiky, od modelace, dekoru, stylizace až po míchání hlín a glazur. Zažijeme také spoustu překvapení a keramických experimentů, tak též získáme dobrý pocit z odvedené práce. Samozřejmě nebude chybět plno nových kamarádů, které spojuje zájem o keramiku a tvůrčí cítění.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je modelovat a tvarovat vlastníma rukama dle vlastní představivosti. Přínosem pro účastníka keramického kroužku by měl být rozvoj dovedností v práci s hlínou, osvojení si postupů u základních keramických tvarů, jako je soška, hrnek, miska a osvojení si základních keramických přístupů, jako je práce z volné ruky, modelování z plátů a tvarování pomocí hádků.

Potřeby: pracovní oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku zrealizují skupinovou výstavu, součástí níž bude vernisáž pro rodiče. Jeden keramický výrobek za každé pololetí zůstává na čas pro prezentační a propagační účely v DDM Praha 9.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje již 16 let ve školství. Poslední roky v MŠ Novoborská. Je vystudovaná jako pedagog pro předškolní věk. Již pátým rokem vede keramický kroužek při MŠ. Je absolventkou keramického kurzu.

ikonaKorálkování 10–14 let

po 17:30–19:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si vyrobit 100% originální a vlastnoruční šperk!“

Jitka Bajerová, lektorka kroužku

Popis:

V kroužku Korálkování budeme vyrábět především šperky všeho druhu, ale i rozličné dárečky a maličkosti, jako například přívěsky na klíče, sponky do vlasů, záložky do knížek a o Vánocích i vlastní ozdoby na stromeček. Hlavním materiálem budou různé typy korálků, používat však budeme i drátek, stužky, papír, plast a další zajímavé materiály. Z každé hodiny si odnesete nějaký originální vlastnoruční výrobek nebo šperk, který jistě potěší vás nebo vaše blízké.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je mít radost z výroby vlastních šperků a realizace svých kreativních návrhů, vytvořit něco hezkého a udělat tak radost sobě nebo někomu druhému. Naučíme se základní i pokročilejší šperkařské techniky, prověříme svoji trpělivost a zručnost.

Potřeby: Přezůvky, v průběhu kroužku po dohodě s lektorkou vlastní ketlovací kleště.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výrobky účastníků mohou být použity k propagaci činnosti kroužku.

Informace o lektorovi: Lektorka má dlouholeté zkušennosti s vlastní výrobou šperků a doplňků, v DDM pracuje od roku 2014, absolvovala kurz pedagogického minima.

ikonaVýtvarka na kompu 12–16 let

st 17:30–19:00

1. pololetí: 1250 Kč
2 pololetí: 1250 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

Popis:

Zajímá tě, jak vznikají plakáty na tvou oblíbenou akci, film nebo výstavu? Jak ožijí postavičky v kresleném filmu nebo dokonce hře? Jak kreslí profíci komiks?
Přijď si to vyzkoušet k nám. Na konci kurzu budeš vědět, jak si udělat vlastní pozvánku na narozeninovou party, krátký film, hudební klip, komiksový strip, nebo rovnou ilustrovanou knížku.
Záleží jenom na tom, co tě bude bavit, a na co si troufneš. Stejně jako profíci, ani ty na to nebudeš sám – naučíš se pracovat se svými parťáky v týmu a záda ti bude jistit člověk, který zná tenhle obor, jako svoje tenisky.
Ale pozor, nebude to jen o sezení u počítače, budeme si taky hodně kreslit, trochu fotit, nebo stříhat a taky někdy běhat venku.

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní znalosti o příbuzných oborech. Naučí se práci s programy. Vyzkouší si vzájemnou spolupráci. Bude-li možno i spolupráci s jinými kurzy (počítačové hry). Rád bych dosáhl toho, aby účastníci kurzu byli schopni v co největší míře samostatné práce. A také bych rád zapojil děti do spolurozhodování o dalším směřování jejich projektů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Od malička mám rád dvě věci - kreslení a počítače. Na těch mi v dětství neunikl snad žádný grafický program, který byl v těch dřevních dobách k dispozici, ať už šlo o 3D grafiku (které se od té doby ale nevěnuji), animaci nebo grafiku do primitivních her, které jsem dělal s bratrem. Motivem byla především nekonečná zvídavost a tvorba samotná. První zlomový moment nastal, když mě otec v žertu přihlásil v 17ti letech na klasickou výtvarku v "Lidušce". Díky paní učitelce, která mě tehdy měla na starosti, jsem pochopil, co musím dělat, abych se naučil kreslit pořádně. Tehdy se také tyto mé záliby konečně úplně propojily a já začal kresby skenovat a kolorovat v počítači. Další milník byla první zakázka na grafiku pro webové stránky a následně první zaměstnání v reklamní agentuře jako Grafický designer/Webdesigner. Během svého, zhruba 12 let dlouhého působení, jsem se potkal snad s veškerou činností týkající se vizuální složky reklamy a marketingu - od kreslení storyboardů, přes fotomontáže, animace až po technické věci jako návrh webu, aplikací atd. - od malých zákazníků po největší světové značky (Coca-Cola, O2, Adidas atd.).

ikonaVýtvarné studio 12–25 let

čt 17:45–19:45

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 3200 Kč

↑ sbalit

„Malířství, a tvůrčí výtvarná práce vůbec, je jednou z nejtěžších, ale také nejkrásnějších metod poznávání a uchopování tohoto světa. Oproti jiným oborům má tu výhodu, že je nevyčerpatelné.“

Monika Sichrovská, lektorka kroužku

Popis:

Výtvarné studio pro žáky druhého stupně základních škol, pro studenty středních škol i pro ostatní mladé lidi, kteří se chtějí zdokonalit ve výtvarném řemesle či se naučit něco nového. Při výtvarné práci ve studiu je kladen důraz na prohlubování poznatků viděné skutečnosti, což je nezbytným základem pro uplatnění vlastní fantazie. Seznámíte se se základy perspektivy, kresby a malby podle modelu, přípravou malířských pláten a malbou v plenéru. Studio dobře poslouží i zájemcům o přípravku ke zkouškám na výtvarné školy SŠ i VŠ.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je nabídnout mladému zvídavému člověku, který objevuje tento svět a hledá v něm své uplatnění, rozvoj výtvarných dovedností, rozvoj schopnosti vidění a rozvoj zkušeností s malířskými, kreslířskými a prostorovými technikami.

Potřeby: halenu na převlečení

V ceně: materiál a pomůcky

Informace o lektorovi: Lektorka Monika Sichrovská vystudovala výtvarnou výchovu pro ZŠ, SŠ, ZUŠ na Pedagogické fakultě UK. Má 16 let praxe. V DDM Praha 9 vede od roku 2010 keramické a výtvarné kroužky pro děti a dospělé od 4 do 90 let.

ikonaVýtvarný ateliér 7–15 let

čt 15:30–17:30

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Děti se rády pouští do výroby všech věcí, po kterých zatouží. Zde si mohou malovat svět podle svých představ a mnohé si vyzkoušet.“

Monika Sichrovská, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek výtvarné tvorby pro žáky základních škol. Účastníci si osvojí základy kresby a malby, navrhování a vytváření prostorových objektů z papíru či keramické hlíny. Důraz výuky je kladen na prohlubování poznatků viděné skutečnosti, její zachycení a zobrazení, na práci s barvou, kompozici a výraz. Žáci se seznámí s výtvarnými materiály jako jsou pera, tužky, akvarely, tempery a vhodností jejich použití. Výuka zároveň pěstuje u žáků pracovní návyky a učí je dokončit započaté dílo.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je poskytnout výtvarně orientovaným dětem prostor pro hledání osobního výrazu a přenos vlastního vidění světa do výtvarné podoby. Přínosem by mělo být osvojení si základních výtvarných technik, základů prostorového vidění a seznámení s dílčími projevy výtvarnými v dějinách umění.

Potřeby: halenu na převlečení

V ceně: výtvarný materiál a pomůcky

Informace o lektorovi: Lektorka Monika Sichrovská vystudovala výtvarnou výchovu pro ZŠ, SŠ, ZUŠ na Pedagogické fakultě UK. Má 16 let praxe. V DDM Praha 9 vede od roku 2010 keramické a výtvarné kroužky pro děti a dospělé od 4 do 90 let.

ikonaZeměmalba 1(1x za 14 dní) 18–90 let

út 17:30–20:00

1. pololetí: 2400 Kč
2 pololetí: 2400 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Malířství, a tvůrčí výtvarná práce vůbec, je jednou z nejtěžších, ale také nejkrásnějších metod poznávání a uchopování tohoto světa. Oproti jiným oborům má tu výhodu, že je nevyčerpatelné.“

Monika Sichrovská, lektorka kroužku

Popis:

Kurz Zeměmalba pro dospívající a dospělé je nejen krajinomalbou, ale zahrnuje v sobě i osvojování si polozapomenutých dovedností a poznatků starých malířů minulých věků. Představíme si horizontální i atmosferickou perspektivu, vztahy mezi barvami kontrastními a komplementárními, povíme si o výběru formátu, kompozici a zlatém řezu. Vydáme se blíže k přírodě, abychom ji lépe viděli, cítili a vnímali a to jak v ateliéru, tak v plenéru.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kurzu je nabídnout začínajícím či relaxačním malířům hlubší vhled do malířských technik, které jsou souborem mnoha neoddělitelných znalostí. Naučí-li se malíř tyto techniky ovládat stanou se mu jakousi vnitřní energií obrazu a kouzlem, které z něj vyzařuje.

Potřeby: halenu na převlečení

V ceně: materiál a pomůcky

Informace o lektorovi: Lektorka Monika Sichrovská vystudovala výtvarnou výchovu pro ZŠ, SŠ, ZUŠ na Pedagogické fakultě UK. Má 16 let praxe. V DDM Praha 9 vede od roku 2010 keramické a výtvarné kroužky pro děti a dospělé od 4 do 90 let.

ikonaZeměmalba 2(1x za 14 dní) 18–90 let

st 18:00–20:30

1. pololetí: 2400 Kč
2 pololetí: 2400 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Malířství, a tvůrčí výtvarná práce vůbec, je jednou z nejtěžších, ale také nejkrásnějších metod poznávání a uchopování tohoto světa. Oproti jiným oborům má tu výhodu, že je nevyčerpatelné.“

Monika Sichrovská, lektorka kroužku

Popis:

Kurz Zeměmalba pro dospívající a dospělé je nejen krajinomalbou, ale zahrnuje v sobě i osvojování si polozapomenutých dovedností a poznatků starých malířů minulých věků. Představíme si horizontální i atmosferickou perspektivu, vztahy mezi barvami kontrastními a komplementárními, povíme si o výběru formátu, kompozici a zlatém řezu. Vydáme se blíže k přírodě, abychom ji lépe viděli, cítili a vnímali a to jak v ateliéru, tak v plenéru.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kurzu je nabídnout začínajícím či relaxačním malířům hlubší vhled do malířských technik, které jsou souborem mnoha neoddělitelných znalostí. Naučí-li se malíř tyto techniky ovládat stanou se mu jakousi vnitřní energií obrazu a kouzlem, které z něj vyzařuje.

Potřeby: halenu na převlečení

V ceně: materiál a pomůcky

Informace o lektorovi: Lektorka Monika Sichrovská vystudovala výtvarnou výchovu pro ZŠ, SŠ, ZUŠ na Pedagogické fakultě UK. Má 16 let praxe. V DDM Praha 9 vede od roku 2010 keramické a výtvarné kroužky pro děti a dospělé od 4 do 90 let.

atelier-vytvarnych-napadu divci-dilna keramika-mladsi keramika-pro-rodice-s-detmi-1x-14-dni keramika-starsi koralkovani vytvarka-na-kompu vytvarne-studio vytvarny-atelier zememalba-1-1x-za-14-dni zememalba-2-1x-za-14-dni

Prosek – Hudba, divadlo

ikonaFlétna 1 6–15 let

st 17:30–18:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„"Hudba je univerzální řeč lidstva"“

Kateřina Hrabová, lektorka kroužku

Popis:

Flétna patří k nejrozšířenějším hudebním nástrojům vůbec a poskytuje nám dobrý začátek pro hru na hudební nástroj. Také podporuje dobré držení těla a často se doporučuje při respiračních onemocněních. Výuka probíhá ve dvojicích, aby vznikl prostor, ve kterém se dítě cítí dobře a mohlo si vytvořit vztah k hudbě a najít si nového kamaráda. Klade se důraz na to, aby dítě hra na nástroj hlavně bavila a na hodiny chodilo rádo. V prvním roce kroužku se děti naučí zahrát jednoduché lidové písně. V dalších letech se naučí technicky náročnější písně a skladby. Kroužek mohou navštěvovat děti od 1. třídy, případně i děti mladší po dohodě s lektorem. Podmínkou pro otevření kroužku jsou dva přihlášení účastníci.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit se hře na nástroj, vzbudit zájem o hudbu. Naučíme se správně dýchat a držet tělo, známé i neznámé písně. Zdokonalovat své dosavadní dovednosti.

Potřeby: flétnu, desky na noty, notýsek A6

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka od svých 5 let hraje na zobcovou sopránovou flétnu, navštěvovala ZUŠ Prosek a ZUŠ Taussigova předměty zobcová flétna a populární zpěv. Vystudovala všeobecné gymnázium v Praze a nyní studuje na Pedagogické fakultě UK v Praze obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Ve volném čase se věnuje amatérskému divadlu a zpívá ve sboru Wings. V DDM Praha 9 vede kroužky fléten již třetím rokem.

ikonaIMPROvariace – Výkřik 18–40 let

čt 19:00–21:00

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3900 Kč

↑ sbalit

„Přátelská parta zkušených divadelních improvizotárů, která na pravidelných trénincích experimentuje s divadelní improvizací a vlastními dovednostmi s cílem pobavit sebe a následně i diváky.“

Petra Vodehnalová, lektorka kroužku

Popis:

Soubor IMPROvariace se zabývá technikami divadelní improvizace: divadelní sporty (K. Johnstone), zápasy v divadelní improvizaci (Y. Leduc, R. Gravel), celovečení improvizované hry, improvizovaný divadelní seriál a mnoho dalších. Pořádá pravidelná představení především pro dospělé, ale i pro děti. Organizuje další vzdělávací workshopy a příležitostně se účastní akcí v komerční sféře. Více infromací na www.improvariace.cz

Cíl a přínos kroužku: Osvojení si a následný rozvoj technik divadelní improvizace (pohotová reakce, spolupráce s partnerem, kreativní myšlení, základy hereckého projevu, práce s hlasem, pohybem a výrazem). Účast na pravidelných představeních divadelního souboru.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: kroužek je určen pro mírně pokročilé

Informace o lektorovi: Absolvent FF UK, obor divadelní věda, dílny amatérského divadla Šumperk 2008-2011, Jičín, Wolkerův Prostějov, Dětská scéna, Soukání přes hranice; vlastní divadelní soubor. Vlastní certifikát "Pedagog volného času".

ikonaKlavír individuální Č1 9–18 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 2400 Kč
2 pololetí: 2400 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Probuď v sobě hudební nadání a měj z toho radost, emoce a harmonii!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír (keyboard) bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům. Postupně se děti s pomocí jednoduché a účinné metodiky, kterou využívá lektorka, naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě. Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí základním pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country , pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již devátým rokem.

ikonaKlavír individuální T5 6–18 let

čt 13:00–14:00

1. pololetí: 2400 Kč
2 pololetí: 2400 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje a zkrášluje život každého člověka.“

Janka Tormová, lektorka kroužku

Popis:

Hudební kroužek se skládá z dvou částí 1. Hudební teorie – základní vědomosti z hudební teorie (Noty, Rytmus, Intonace, dějiny hudby) 2. klavírní hra – Zahrnuje Praktické uplatnění znalostí z hudební teorie a interpretace hudebních skladeb také dle vlastního výběru. V klavírní hře je zahrnutá interpretace autorů známých skladeb i jako Eliška, Humoreska, atd… V závěru hodiny se věnujeme improvizaci české lidové písně

Cíl a přínos kroužku: Cílem je individuální rozvíjení hry na klavír a rozvoj tvořivých schopností žáků. Vychovat žáka k hudebnímu cítění a myšlení, upoutat jeho zájem k hudbě. vytvořit metodický postup, který by vyhovoval všem.

Potřeby: noty po domluvě s lektorem

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka vystudovala pedagogickou a filozofickou fakultu UPJŠ v Košicích (tituly: PaedDr. et Mgr.). Hudební teorii a hru na klavír navštěvovala v ZUŠ v Humenném. Má 18ti-letou praxi na základních a středních školách a dlouholetou zkušenost s vedením školních pěveckých sborů. V DDM Praha 9 vede kroužky klavíru třetím rokem.

ikonaKytara individuální M1 6–18 let

po 15:00–15:45

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3500 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci kroužku získají během roku takové znalosti, které budou potřebovat ke hře žánru, o který se zajímají. Naučí se, jak správně držet kytaru, jak se jmenují jednotlivé struny a na jakých polích leží jaké tóny. Pokud spolu budeme probírat klasickou hudbu, budu vás učit hře z notového zápisu, a když budeme probírat akordy, naše znalosti budou zahrnovat hmaty akordů potřebných pro hru u táboráku a rytmiku pravé ruky. Je jen na Vás, jaký styl hudby se Vám líbí a co si vyberete.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální V2 6–15 let

pá 16:30–17:15

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3500 Kč

↑ sbalit

„S kytarou za poznáním a dobrodružstvím :-)“

Matěj Vodička, lektor kroužku

Popis:

Kytara probíhá individuálním způsobem výuky. Snažíme se děti učit zábavnou formou a společně přijít na jejich hudební chuť – žánr, který mají rády :-) Výuka probíhá i skrz známé písničky, takže nejčastějším způsobem ukázání získaných dovedností je vyústění ve finální koncert na konci roku, kam své děti chodí podpořit jejich rodiče, příbuzní a kamarádi! Kromě dovedností v oblasti kytary se děti snažíme naučit i lepší práce v kolektivu, socializaci a komunikaci.

Cíl a přínos kroužku: Žáci dokáží zahrát písně na kytaru, umějí se orientovat po kytaře a poznávat jednotlivé tóny.

Potřeby: Kytara, ladička, trsátko.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účast na závěrečném koncertu je ideální.

Informace o lektorovi: Držitel certifikátu pedagogického minima. V DDM pracuje s dětmi už rok a půl, dále působí jako trenér tenisu ve společnosti Tenis pro děti (přes 5 let). Člen proseckého komorního orchestru a 2 kapel. Ukončené sředoškolské vzdělání s maturitou.

ikonaKytaristi 1 8–15 let

po 17:30–18:30

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„"Nemůžete mít neradi někoho, kdo má rád kytaru." Stephen King, The Stad“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Rádi zpíváte s kytarou u ohně? Chtěli by jste být ti, co u ohně hrají? Pak je tento kroužek pro vás ideální. Ve skupině dětí si užijeme společné hraní, vzájemně se něco přiučíme a pomůžeme si. Přes vybrnkávání tónů a lidových písní se přirozeně dostaneme k hraní jednodušších akordů a rytmů a skončíme u písní vhodných k „táboráku“. Bude nás to stát trochu trpělivosti, tréninku a píle, ale určitě zažijeme i spoustu legrace.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci kroužku se dozvědí základy o nástroji, na který se učí. Dále proniknou do světa hudební teorie a osvojí si čtení z notového zápisu. Naučí se podle něj hrát jednoduché melodie a lidové písně. Pak přejdou k nácviku akordů a hry pravé ruky. Za pomoci základních rytmů si zahrají oblíbené písně.

Potřeby: klasická kytara s nylonovými strunami, malý sešítek, tužka

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka se věnuje hudbě od malička. Nejprve to byla hra na flétnu a pak dlouholeté zpívání ve sboru. Od 2. stupně základní školy začala chodit na výuku hry na kytaru a od té doby hraje při různých akcích i při několika vernisážích. Od r. 2009 do r. 2013 učila na kytaru v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Jednu dobu to bylo až pět kroužků včetně jednoho pro dospělé. Lektorka má vystudovanou pedagogickou fakultu.

ikonaKytaristi 2 8–15 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„"Nemůžete mít neradi někoho, kdo má rád kytaru." Stephen King, The Stan“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Rádi zpíváte s kytarou u ohně? Chtěli by jste být ti, co u ohně hrají? Pak je tento kroužek pro vás ideální. Ve skupině dětí si užijeme společné hraní, vzájemně se něco přiučíme a pomůžeme si. Přes vybrnkávání tónů a lidových písní se přirozeně dostaneme k hraní jednodušších akordů a rytmů a skončíme u písní vhodných k „táboráku“. Bude nás to stát trochu trpělivosti, tréninku a píle, ale určitě zažijeme i spoustu legrace.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci kroužku se dozvědí základy o nástroji, na který se učí. Dále proniknou do světa hudební teorie a osvojí si čtení z notového zápisu. Naučí se podle něj hrát jednoduché melodie a lidové písně. Pak přejdou k nácviku akordů a hry pravé ruky. Za pomoci základních rytmů si zahrají oblíbené písně.

Potřeby: klasická kytara s nylonovými strunami, malý sešítek, tužka

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka se věnuje hudbě od malička. Nejprve to byla hra na flétnu a pak dlouholeté zpívání ve sboru. Od 2. stupně základní školy začala chodit na výuku hry na kytaru a od té doby hraje při různých akcích i při několika vernisážích. Od r. 2009 do r. 2013 učila na kytaru v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Jednu dobu to bylo až pět kroužků včetně jednoho pro dospělé. Lektorka má vystudovanou pedagogickou fakultu.

ikonaZpěváčci 4–6 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všechny smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto jsem si připravila pro děti spousty lidových písní a her, které vedou i takzvané nezpěváky ke zpěvu.Děti se učí být citlivějši a vnímavější ke svým tělesným a sluchovým prožitkům a učí se být ohleduplné ke svému hlasu.Hrou procvičují dovednosti důležité pro zpěv, jako je správné dýchání, uvolnění,sluchová pozornost,rytmus, hudební představivost a čistota intonace.

Cíl a přínos kroužku: Hrou procvičovat dovednosti vedoucí k čistému zpěvu a intonaci,zlepšování hudební paměti a rytmu a správné výslovnosti .

Potřeby: Přezůvky, pití

V ceně: Výuka, používání modré třídy, klavírní doprovod, hudební Orffovi nástroje,omalovánky

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termíny nepřítomnosti lektory: 9. 2. - 19. 2. 2O18 a 22. 4. - 8. 5. 2018.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji pět let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děčíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

fletna improvariace-vykrik klavir-individualni-c1 klavir-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytaristi kytaristi zpevacci

Prosek – Jazyky a jiné učení

ikonaAngl.trochu jinak 3. až 5.tř.ZŠ, úterý 9–11 let

út 14:30–16:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se učit trochu jinou formou anglicky!“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Začali jste se už učit angličtinu ve škole a chcete být napřed před spolužáky? Na našem kroužku si zopakujete většinu toho, co se dozvíte ve škole a určitě se dozvíte něco nového. Projdete si základní témata jako je například rodina, nakupování, doprava, zvířata atd. Co je ale nejpodstatnější, osvojíte si nejdůležitější slovní obraty, které jsou základem ke zvládnutí plynulé komunikace v angličtině. A to vše navíc zábavnou formou pomocí různých doplňovaček a her.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí říci něco o sobě a na to samé se i dokážou zeptat kamaráda. Osvojí si základní slovíčka k nejzákladnějším tématům. U těchto slovíček poznají jejich zvukovou i psanou podobu. Díky základním obratům a jednoduchému časovaní zvládnou i krátké rozhovory.

Potřeby: Psací potřeby: propisku, tužku a pastelky + sešit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má více než 4 letou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka z DDM v Českém Krumlově. Poslední 2 roky vede tyto kroužky i v našem DDM. Anglický jazyk si také zdokonalovala během studií v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik pedagogických kurzů včetně kurzu Pedagoga volné času.

ikonaAngl.trochu jinak 3.až 5.tř.ZŠ,pondělí 9–11 let

po 16:00–17:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se učit trochu jinou formou anglicky!“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Začali jste se už učit angličtinu ve škole a chcete být napřed před spolužáky? Na našem kroužku si zopakujete většinu toho, co se dozvíte ve škole a určitě se dozvíte něco nového. Projdete si základní témata jako je například rodina, nakupování, doprava, zvířata atd. Co je ale nejpodstatnější, osvojíte si nejdůležitější slovní obraty, které jsou základem ke zvládnutí plynulé komunikace v angličtině. A to vše navíc zábavnou formou pomocí různých doplňovaček a her.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí říci něco o sobě a na to samé se i dokážou zeptat kamaráda. Osvojí si základní slovíčka k nejzákladnějším tématům. U těchto slovíček poznají jejich zvukovou i psanou podobu. Díky základním obratům a jednoduchému časovaní zvládnou i krátké rozhovory.

Potřeby: Psací potřeby: propisku, tužku a pastelky + sešit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má více než 4 letou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka z DDM v Českém Krumlově. Poslední 2 roky vede tyto kroužky i v našem DDM. Anglický jazyk si také zdokonalovala během studií v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik pedagogických kurzů včetně kurzu Pedagoga volné času.

ikonaAngličtina hrou (od 27. 9.) 5–7 let

st 14:30–15:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Pojďte si hrát anglicky“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Malí účastníci kroužku se formou her, říkanek, písniček a obrázků naučí základní slovní zásobu odpovídající jejich věku (zvířátka, barvy, pohádkové bytosti, pozdravy, části těla, oblečení, ovoce i zeleninu). Po každé hodině si děti odnesou pár slovíček a obratů, které si další hodinu zopakují a přidají k nim nové. Domů je pro ně připraven úkol, který můžete s dětmi doma využít k opakování slovíček, která se naučily.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí základní slovní zásobu odpovídající jejich věku, uvědomí si, že se nemluví jen česky.

Potřeby: Psací potřeby, pastelky, desky s euroobaly A4 (pro zakládání materiálů).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vzhledem ke vzdělávacímu kurzu, kterého se lektorka při DDM účastní, se nebudou lekce konat v těchto termínech: 22.11., 24.1. a 28.3. Zároveň je o tyto hodiny snížena cena kroužku.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již třetím rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. V minulosti pracovala jako učitelka v anglické mateřské školce Bambino.

ikonaAngličtina pro dospělé – začátečníci od 15 let

st 17:00–18:30

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč

↑ sbalit

„Chcete zažít a rozumět, co se děje kolem Vás (nejen vidět obrázky)? Přijďtese k nám.“

Jana Benešová, lektorka kroužku

Popis:

Už se dlouho snažíte naučit anglicky, ale přesto máte pocit, že vám to nějak nejde? Trávíte čas učením a pořád nic? Nebo zkrátka chcete s angličtinou začít? Potom je tenhle kurz přesně pro vás! Přijďte navštívit náš kurz, kde se pod vedením velice kvalitní lektorky naučíte základy tohoto jazyka od slovíček, přes poslech až po smysluplnou konverzaci. Za celý rok si osvojíte novvá slovička, gramatiku a zbavíte se strachu z anglického jazyku.

Cíl a přínos kroužku: Osvojení základních gramatických pravidel a slovní zásoby. Schopnost ptát se samostatně na odchylky a specifika jazyka, vést dialog, vyměňovat si inforamce a zkušenosti s jinými účastníky, popř. vést konverzaci na žádané téma.

Potřeby: Psací potřeby a 1 až 2 sešity velikosti A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, pojištění, učebnice, kopie materiálů od lektora (slovní zásoba,cvičení, obrázky).

Jiná ujednání: Kurz je rozdělen na dvě pololetí: I. Pololetí - říjen až leden; II. Pololetí únor až květen Kurz lze platit jen pololetně.

Informace o lektorovi: Lektorka má pro vedení kurzu Angličtina pro dospělé skvělou kvalifikaci od maturitní zkoušky z ANJ, přes státní jazykovou zkoušku na VŠ až po zisk certifikátu SERR na úrovni C1. V neposlední řadě také studijní pobyt v Austrálii. I přes svůj komplikovaný zdravotní stav a mateřskou dovolenou vede lektorka velice úspěšně a kvalitně kroužky angličtiny pro dospělé v našem DDM Praha 9 již druhým rokem.

ikonaAngličtina pro dospělé různě pokr. od 15 let

st 18:30–20:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč

↑ sbalit

„Chcete se učastnit rozhovorů se svými přáteli a kolegy v zahraničí? Přijďte k nám.“

Jana Benešová, lektorka kroužku

Popis:

Chcete se pořádně domluvit na dovolené, přečíst si informace na internetu, shlédnout zpravodajství zahraničních televizních stanící, napsat nebo zatelefonovat do zahraničí, aktivně se účastnit konverzace na dané téma či obhájit své myšlenky a práci ostatním? Tak přesně pro vás je tento kurz. V menším kolektivu o různých jazykových dovednostech a za pomoci velice kvalitní lektorky,na míru připravených pracovních listů, poslechů či komunikačních cvičení zcela určitě prohloubíte své současné znalosti. Náplň každé hodiny je možný zaměřit dle schopností či přání vašich a ostatních účastníků.

Cíl a přínos kroužku: Schopnost ptát se samostatně na odchylky a specifika jazyka, rozumět slyšenému a čtenému textu, vést dialog na dané téma na oficiální úrovni, vyměňovat si inforamce a zkušenosti s jinými účastníky, popř. vést telefonickou konverzaci.

Potřeby: Psací potřeby a 1 až 2 sešity velikosti A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, pojištění, učebnice, kopie materiálů od lektora (slovní zásoba,cvičení, obrázky).

Jiná ujednání: Obsah a náplň kurzu se odvíjí z 90 % dle pokročilosti a požadavků účastníků. Kurz je rozdělen na dvě pololetí: I. Pololetí - říjen až leden; II. Pololetí únor až květen Kurz lze platit jen pololetně.

Informace o lektorovi: Lektorka má pro vedení kurzu Angličtina pro dospělé skvělou kvalifikaci od maturitní zkoušky z ANJ, přes státní jazykovou zkoušku na VŠ až po zisk certifikátu SERR na úrovni C1. V neposlední řadě také studijní pobyt v Austrálii. I přes svůj komplikovaný zdravotní stav a mateřskou dovolenou vede lektorka velice úspěšně a kvalitně kroužky angličtiny pro dospělé v našem DDM Praha 9 již druhým rokem.

ikonaAngličtina trochu jinak 6. až 9. tř. ZŠ 11–16 let

út 16:00–17:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se trochu jinou formou pořádně naučit anglicky!“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Zvládáte nejzákladnější slovíčka a komunikaci v angličtině a chcete se zdokonalit? Není lepší způsob, než tak učinit na tomto kroužku. Proberete složitější témata jako například dopravní prostředky, země, kde se mluví anglicky, počasí a přírodu a spoustu dalších. Vše, co jste se dříve naučili, si zdokonalíte a společně s novými věcmi, jako je gramatika, slovní zásoba, lepší pochopení psaného a mluveného slova, je využijete v běžném životě.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí těžší gramatiku a složitější časování. Rozšíří si slovní zásobu na několikset nejčastěji používaných slovíček. Zvládnou rozhovor na složitější témata. Výslovnost přestane být tolik těžkopádná a poslech písně přestane být jen o chytlavé melodii.

Potřeby: psací potřeby: propisku, tužku, zvýrazňovače + sešit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má více než 4 letou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka z DDM v Českém Krumlově. Poslední 2 roky vede tyto kroužky i v našem DDM. Anglický jazyk si také zdokonalovala během studií v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik pedagogických kurzů včetně kurzu Pedagoga volné času.

ikonaNěmčina individuálně 1 od 15 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 3000 Kč
2 pololetí: 3000 Kč

↑ sbalit

„S chutí do toho a půl je hotovo.“

Jana Ventrubová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka se v minulém roce konala pro několik jednotlivců a tuto možnost by lektorka ráda nabídla i v dalším školním roce, a to nejenom pro studenty, ale i děti a dospělé. Výuka bude probíhat pro omezený počet zájemců po jednotlivcích, pro které lektorka přizpůsobí náplň a tempo jednotlivým žákům, kteří si rozšíří slovní zásobu základních tématických okruhů a upevní si pravidla výslovnosti i gramatických jevů, výuka bude probíhat v šedesátiminu­tovém bloku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem dané výuky je přiblížit a rozvinout příjemnou formou slovní zásobu v německém jazyce a posilnit tak schopnost domluvit se u našich sousedů v německo-jazyčném prostředí - ať v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. Děti i dospělí tak ztratí ostych domluvit se nebo vůbec promluvit cizím jazykem v zahraničí.

Potřeby: Psací potřeby a sešit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, kopie pracovních listů, pojištění.

Jiná ujednání: Lektorka je schopna vyučovat individuálně na základní úrovni pro začátečníky i Francouzštinu. Kurz je rozdělen na dvě pololetí: I. Pololetí - říjen až leden; II. Pololetí únor až květen Kurz lze platit jen pololetně.

Informace o lektorovi: Lektorka tohoto kurzu má z Plzeňské pedagogické fakulty magisterský titul v aprobaci dějepis a němčina. Semestr posledního roku svého vysokoškolského studia navíc absovovala ve Vídni. S vedením individuální a jiných německojazyčných kroužků v našem Domě dětí a mládeže již čtyřletou zkušenost. Lektorka má taktéž úspěšně absolvovaný kurz určený pro pedagogy volného času. K účastníkům kroužků má velice kladný a trpělivý přístup.

ikonaNěmčina Individuálně 2 (od 2.10.) od 15 let

po 18:00–19:00

1. pololetí: 3000 Kč
2 pololetí: 3000 Kč

↑ sbalit

„S chutí do toho a půl je hotovo.“

Jana Ventrubová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka se v minulém roce konala pro několik jednotlivců a tuto možnost by lektorka ráda nabídla i v dalším školním roce, a to nejenom pro studenty, ale i děti a dospělé. Výuka bude probíhat pro omezený počet zájemců po jednotlivcích, pro které lektorka přizpůsobí náplň a tempo jednotlivým žákům, kteří si rozšíří slovní zásobu základních tématických okruhů a upevní si pravidla výslovnosti i gramatických jevů, výuka bude probíhat v šedesátiminu­tovém bloku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem dané výuky je přiblížit a rozvinout příjemnou formou slovní zásobu v německém jazyce a posilnit tak schopnost domluvit se u našich sousedů v německo-jazyčném prostředí - ať v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. Děti i dospělí tak ztratí ostych domluvit se nebo vůbec promluvit cizím jazykem v zahraničí.

Potřeby: Psací potřeby a sešit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, kopie pracovních listů, pojištění.

Jiná ujednání: Lektorka je schopna vyučovat individuálně na základní úrovni pro začátečníky i Francouzštinu.

Informace o lektorovi: Lektorka tohoto kurzu má z Plzeňské pedagogické fakulty magisterský titul v aprobaci dějepis a němčina. Semestr posledního roku svého vysokoškolského studia navíc absovovala ve Vídni. S vedením individuální a jiných německojazyčných kroužků v našem Domě dětí a mládeže již čtyřletou zkušenost. Lektorka má taktéž úspěšně absolvovaný kurz určený pro pedagogy volného času. K účastníkům kroužků má velice kladný a trpělivý přístup.

ikonaNěmčina Individuálně 3 (od 2.10.) od 15 let

po 19:00–20:00

1. pololetí: 3000 Kč
2 pololetí: 3000 Kč

↑ sbalit

„S chutí do toho a půl je hotovo.“

Jana Ventrubová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka se v minulém roce konala pro několik jednotlivců a tuto možnost by lektorka ráda nabídla i v dalším školním roce, a to nejenom pro studenty, ale i děti a dospělé. Výuka bude probíhat pro omezený počet zájemců po jednotlivcích, pro které lektorka přizpůsobí náplň a tempo jednotlivým žákům, kteří si rozšíří slovní zásobu základních tématických okruhů a upevní si pravidla výslovnosti i gramatických jevů, výuka bude probíhat v šedesátiminu­tovém bloku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem dané výuky je přiblížit a rozvinout příjemnou formou slovní zásobu v německém jazyce a posilnit tak schopnost domluvit se u našich sousedů v německo-jazyčném prostředí - ať v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. Děti i dospělí tak ztratí ostych domluvit se nebo vůbec promluvit cizím jazykem v zahraničí.

Potřeby: Psací potřeby a sešit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, kopie pracovních listů, pojištění.

Jiná ujednání: Lektorka je schopna vyučovat individuálně na základní úrovni pro začátečníky i Francouzštinu. Kurz je rozdělen na dvě pololetí: I. Pololetí - říjen až leden; II. Pololetí únor až květen Kurz lze platit jen pololetně.

Informace o lektorovi: Lektorka tohoto kurzu má z Plzeňské pedagogické fakulty magisterský titul v aprobaci dějepis a němčina. Semestr posledního roku svého vysokoškolského studia navíc absovovala ve Vídni. S vedením individuální a jiných německojazyčných kroužků v našem Domě dětí a mládeže již čtyřletou zkušenost. Lektorka má taktéž úspěšně absolvovaný kurz určený pro pedagogy volného času. K účastníkům kroužků má velice kladný a trpělivý přístup.

ikonaVěda je zábava (od 26. 9.) 7–10 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Pro všechny malé experimentátory!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek pro všechny zvídavé a nadšené vědce. Základem programu kroužku jsou jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Hravou formou se seznámíme se základními fyzikálními principy, ukážeme si, jak se dá využít zdánlivě obyčejný materiál, a zjistíme, kolik překvapení se skrývá v obyčejné kuchyni. Většinu pokusů si děti vyzkouší sami, díky čemuž intuitivně pochopí základní fyzikální principy bez vzorečků a učebnic.

Cíl a přínos kroužku: Atraktivní formou porozumnět základním příroním jevům a fyzikálním zákonitostem.

Potřeby: Psací potřeby, sešit A5 nelinkovaný

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vzhledem ke vzdělávacímu kurzu, kterého se lektorka při DDM účastní, se nebudou lekce konat v těchto termínech: 21.11., 23.1. a 27.3. Zároveň je o tyto hodiny snížena cena kroužku.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již třetím rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9.

angl-trochu-jinak-3-az-5-tr-zs-utery angl-trochu-jinak-3-az-5-tr-zs-pondeli anglictina-hrou-od-27-9 anglictina-pro-dospele-zacatecnici anglictina-pro-dospele-ruzne-pokr anglictina-trochu-jinak-6-az-9-tr-zs nemcina-individualne nemcina-individualne-2-od-2-10 nemcina-individualne-3-od-2-10 veda-je-zabava-od-26-9

Prosek – Modeláři

ikonaPlastikový modelář 10–18 let

po 17:30–19:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Vhodné využití volného času, rozvíjející šikovnost, trpělivost, technické myšlení, zájem o historii, vědu a techniku. Plastikové modelářství je koníček pro celý život, se kterým se dá začít v každém věku.“

Václav Maňha, lektor kroužku

Popis:

Kroužek modelářů je místem setkávání kamarádů se stejným zájmem – zájmem o modely. Nemá pevný program, každý staví svůj model podle svého zájmu, svým tempem, lektor je zde především jako „konzultant“ – radí, upozorňuje na chyby a občas si všichni společně předvedeme novou modelářskou metodu.

Noví účastníci si upevní základní principy stavby. Později si osvojí i pokročilé metody při stavbě plastikových modelů. Ukážeme si, jak pracovat s podklady, osvojíme si odbornou terminologii – jak modelářskou, tak technickou, procvičíme si práci s barvami. Všichni si předvedeme, jak zajímavá může být historie a obzvláště ve spojení s technikou. Během práce na modelu si ukážeme, jak správně plánovat postupy, jak je možné pomocí různých materiálů, které jsou kolem nás, vylepšit náš model nebo jak pomocí drobných úprav získat model typu, který není běžně dostupný. Prozradíme si něco teorie pro účast na soutěžích v plastikovém modelářství.

Cíl a přínos kroužku: Upevnění základních a osvojení pokročilých metod při stavbě plastikových modelů; teoretická průprava pro účast na soutěžích v plastikovém modelářství; práce s podklady; osvojení odborné terminologie - jak modelářské, tak technické; rozvoj jemné motoriky, podpora prostorové představivosti; motivace k zájmu o historii a techniku, tvůrčí myšlení a plánování postupů; využití široké škály materiálů; rozvoj samostatné práce, rozhodování, trpělivosti a motivace "dotahovat věci do konce".

Potřeby: Oblečení které se může nevratně ušpinit, záznamníček a tužku. Další věci budou upřesněny lektorem na první schůzce. Pro začínajíci modeláře - modelářské pomůcky ke stavbě modelů (celková cena 1000 Kč). S výběrem a popř. i zajištěním Vám mile poradí lektor. Jde zejména o ostrý nůž s výměnnou čepelkou, jemné nůžky (např. manikůrové), jemné pilníky více tvarů, savý hadřík nepouštějící chlup, párátka, brusné papíry více zrnitostí (500, 800, 1000, 1500, 2000); model dle doporučení lektora, barvy, lepidlo, a další... podrobnější informace rádi poskytneme. Pokročilí modeláři by již měli mít vybavení z minulého roku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, pojištění.

Jiná ujednání: V rámci možností budeme rádi za účast na akcích, kde bude propagován kroužek a modelaření obecně.

Informace o lektorovi: Aktivní modelář od roku 2000. Člen klubu plastikových modelářů KPM Prosek Panthers. Spolupodílí se na organizaci soutěže plastikových modelů Pantherscup. Kroužek DDM vede již sedmím rokem.

plastikovy-modelar

Prosek – Počítače

ikona3D modelování a tisk 1 12–17 let

po 16:00–17:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jen používat, nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny, které baví technika. Naučíme se pracovat s programy Autodesk Fusion 360 a profesionálním programem Autodesk Inventor Professional. Ten využívají jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které běžně každý den používáme. Na začátek si vyzkoušíme modelování lehkých modelů v programu Fusion 360 a až si tyto funkce osvojíme, pustíme se do náročnějších modelů v Inventoru. Následovat bude navrhování více dílů, které do sebe budou zapadat. Dále si vyzkoušíme vkládání již hotových součástek z obsahového centra a jiné pokročilé funkce programu. Navrhované modely si můžeme také vytisknout na 3D tiskárně.

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka základním funkcím programu Autodesk Fusion 360 a poté s navazujícím programem Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor studuje strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Dlouholetý účastník kroužků DDM Praha 9. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužků.

ikona3D modelování a tisk 2 12–17 let

po 17:30–19:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jen používat, nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny, které baví technika. Naučíme se pracovat s programy Autodesk Fusion 360 a profesionálním programem Autodesk Inventor Professional. Ten využívají jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které běžně každý den používáme. Na začátek si vyzkoušíme modelování lehkých modelů v programu Fusion 360 a až si tyto funkce osvojíme, pustíme se do náročnějších modelů v Inventoru. Následovat bude navrhování více dílů, které do sebe budou zapadat. Dále si vyzkoušíme vkládání již hotových součástek z obsahového centra a jiné pokročilé funkce programu. Navrhované modely si můžeme také vytisknout na 3D tiskárně.

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka základním funkcím programu Autodesk Fusion 360 a poté s navazujícím programem Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor studuje strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Dlouholetý účastník kroužků DDM Praha 9. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužků.

ikonaInternet věcí – raspberry pi, sense hat od 12 let

čt 18:00–19:30

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„IoT - nikdo neví co to je, pojďme to zkusit!“

Martin Škarecký, lektor kroužku

Popis:

Kroužek volně navazuje na loňský projektový kroužek „Projekt R.o.b.e.š.e.k.“ a je otevřen i novým zájemcům.
Letos bude kroužek zaměřen zejména na zvládnutí oživení SoC počítače Raspberry PI, instalaci potřebného prostředí a následného programování tohoto SoC. Programování bude probíhat převážně v jazyce Python, ale zavítáme i do jazyků jiných. Většina úloh bude zaměřena na práci buď se zobrazovačem na Sense HAT nebo s čidly a publikaci dat s těchto čidel do internetu (internet věcí). Součástí bude např. i tvorba jednoduché webové stránky s teplotou apod.
Předpokládáme znalosti na úrovni pokročilého uživatele.

Po přihlášení si budete moci vybrat ze dvou cen.
Jedna pro ty, kteří potřebný hw nemají a chtějí si ho nechat koupit přes nás (následně bude vaším majetkem). Druhá pro ty z vás, kteří již hw máte či si ho chcete sehnat sami.¨

Ceny včetně hw:

  • roční: 5 800 Kč
  • pololetní: 4 800 Kč

Cena s vlastním hw:

  • roční: 2 800 Kč
  • pololetní: 1 800 Kč

Cíl a přínos kroužku: Základy SoC počítačů, programovaní v jazyce python, vytvoření jednoduché webové stránky s aktuálními údaji čidel

Potřeby: Pokud zvolíte nižší cenu kroužku, je potřeba si přinést vlastní Raspberry PI 3 model B + sense HAT + paměťovou kartu microSD. Konzultace nad výběrem hw jsou možné: martin.skarec­ky(zavináč)ddmpraha9.cz.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, pojištění, vybavení dle zvolené ceny.

Jiná ujednání: Při narušovaní kroužku, může být účastník vyloučen.

Informace o lektorovi: Pedagogický kurz, technický ředitel a majitel IT firmy, dlouholetí lektoři kroužku DDM Praha 9, nadšenci do technologií.

ikonaLEGO robotika pokročilí 10–14 let

čt 16:00–17:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„Máš li EGO je tu LEGO!“

Petr Dvořák, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určený pro účastníky minulého ročníku Lego robotiky pro začátečníky.
Po rychlém připomenutí znalostí se vrhneme na ještě zajímavější projekty. Těšte se na stavbu a programování sumo robota a souboje v ringu! Dále řešení úloh z oficiální FIRST LEGO Legue nebo stavbu autonomních robotů (TRACK3R, SPIK3R, R3PTAR, GRIPP3R, EV3RSTORM,..). Nezapomeneme ani na klasiku – jízdu po čáře, projetí bludištěm nebo zdolávání překážek.

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí: -- Návrh a konstrukce programovatelných robotů s využitím motorů, senzorů, kol, hřídelí a dalších technických řešení -- 3D konstrukce modelů podle 2D technické dokumentace -- Konstrukce, testování, řešení problémů a změny v konstrukci k zlepšení funkčnosti robota -- Uplatnění stávajících a získání nových kompetencí z matematiky (predikce, měření veličiny, vzdálenost, čas, rychlost.) -- Efektivní komunikace s použitím vědecké a technické terminologie

Potřeby: Dobrou náladu a chuť se naučit novým věcem. Doporučuje flash disk pro přenos programů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Hardware i software robota vytvořený účastníkem kroužku může být využit pro propagační činnost.

Informace o lektorovi: Lektor má od roku 2014 vzdělání pedagoga volného času. Zajímá se o nové technologie, konstrukční práce a speciální přestavby automobilů. Student fakulty strojní na ČVUT Praha.

ikonaLEGO robotika začátečníci 10–14 let

čt 14:30–16:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„Naprogramuj si robota! Stačí jen zapojit fantasii a technika Ti pomůže splnit tvé představy.“

Petr Dvořák, lektor kroužku

Popis:

Už ti nestačí, že se tvé výtvory hýbou jen když si s nimi hraješ? Chceš aby to už taky konečně zvládli sami, ale nevíš jak na to? My tě to u nás naučíme.
Ukážeme si, jaké možnosti poskytuje LEGO Mindstorms EV3. Postupně se seznámíme s druhy motorů, infračervený a ultrazvukový senzor, teplotní senzor, tlačítka a další.
Na modelových úlohách si představíme, jak všechno správně zapojit a rozpohybovat.

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní pojmy programování a robotiky. Budou umět postavit vlastního robota a naprogramovat ho v grafickém prostředí Lego Mindstorm. Práce v kroužku posiluje: logické myšlení, manuální zručnost, konstrukční plánování, schopnost pracovat v týmu na společném projektu, dovednost rozplánovat svoji práci.

Potřeby: Dobrou náladu a chuť se naučit novým věcem. Doporučuje flash disk pro přenos programů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Hardware i software robota vytvořený účastníkem kroužku může být využit pro propagační činnost.

Informace o lektorovi: Lektor má od roku 2014 vzdělání pedagoga volného času. Zajímá se o nové technologie, konstrukční práce a speciální přestavby automobilů. Student fakulty strojní na ČVUT Praha.

ikonaPC pokročilí 10–14 let

st 14:30–16:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Buď profíkem!“

Filip Reichel, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro pokročilé uživatele (nejlépe účastníky kroužku PC začátečníci). Staví na základech z již získaných vědomostech a dále je prohlubuje.
Cílem kroužku je splnit potřebnou úroveň pro další stupeň počítačových kroužků (Programování her, 2D/3D grafika, Lego robotika apod.). Proto po opakování a případném doplnění pokročilých znalostí umožňujeme v druhém pololetí „ochutnávku“ z kroužků, které jsou dalším volným pokračováním tohoto kurzu (Programování her, 2D/3D grafika, Lego robotika apod.).
Po základním opakování uskutečníme několik menších projektů (např. naprogramování pc hry, fotomontáž, střih videa).

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Uchazeč bude schopen: -- Využívat hlavní možnosti operačního systému včetně úprav základních nastavitelných vlastností. -- Efektivně ovládat pracovní plochu počítače a pracovat v grafickém uživatelském prostředí. -- Znát základní pojmy z oblasti správy souborů a být schopen efektivně organizovat soubory a složky tak, že budou snadno rozpoznatelné a snadno k nalezení. -- Používat pomocné programy ke komprimování a extrahování velkých souborů a používat antivirové programy k ochraně proti počítačovým virům. -- Prokázat schopnost používat programové nástroje pro jednoduché úpravy textu a nástroje pro tisk dostupné v rámci operačního systému. -- Pochopit, co je Internet a znát běžné výrazy související s Internetem. Uvědomovat si některá bezpečnostní hlediska při používání Internetu. -- Efektivně hledat informace na Internetu. -- Pochopit, co je elektronická pošta a znát některé výhody a nevýhody jejího používání. -- Uvědomovat si, že existují další možnosti komunikace. -- Uvědomovat si etická a bezpečnostní hlediska při používání elektronické pošty na Internetu. -- Vytvářet a posílat zprávy elektronické pošty a kontrolovat jejich pravopis. Odpovídat na zprávy elektronické pošty a přeposílat je dále, pracovat s přílohami a tisknout zprávy.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor je interním pedagogem DDM Praha 9. Počítačové kroužky vede od roku 1999. Má vystudovaný management volného času, pedagogické studium, akreditovaný tester ECDL. Podílí se na správě počítačové sítě DDM Praha 9.

ikonaPC programování her – pokročilí 11–16 let

út 17:30–19:00

2 pololetí: 800 Kč

↑ sbalit

„Něco už vytvořit dokážeš, zkusme to dotáhnout do konce!“

Jakub Trhlík, lektor kroužku

Popis:

Kroužek určený především pro bývalé účastníky začátečnického kroužku „PC programování her – začátečníci“ a ty kteří mají s Game Makerem a programováním již nějaké zkušenosti.
Zaměření kroužku je zejména na 3D grafiku ve hrách a pokročilé funkce. Kroužek je rozdělen do 2 částí, v první části si účastníci zopakují a rozšíří svoje znalosti, zejména ohledně programování.
Ve druhé části kroužku se bude vytvářet projekt, na kterém se účastníci naučí pokročilé praktické techniky programování a aplikaci 3D grafiky, na vymýšlení a návrhu projektu se budou podílet i sami účastníci. Finálním projektem by měla být kompletní hra se všemi prvky, na které jsou hráči zvyklí.
Těšit se můžete i na export her pro telefony s OS Android.

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Modelovaní 3D objektů v programu Blender, pokročilé techniky programování, pokročilé funkce programu GameMaker. Pochopení fungování 3D her zevnitř.

Potřeby: USB flash disk na který si mohou ukládat rozpracované projekty, popřípadě přinést si z domova materály, které by chtěly použít.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Předpokládány jsou znalosti z kurzu PC programování her - začátečníci (if, else, proměnné, objekty, sprity maska, místnosti, step...). Výhodou jsou pokročilé znalosti programu Blender, jehož základy se účastníci naučí na kroužku. Práce účastníků mohou být využity k propagačním účelům kroužku.

Informace o lektorovi: Student Magisterského studia fakulty informačních technologií na ČVUT a podnikatel v oblasti informačních technologií. Zajímá se o webové technologie od 15 let. Dlouhou dobu se zajímá o mobilní technologie, především o systém Android, tvorbu aplikací a úpravu systému. Čtvrtým rokem vytváří hry v Game Maker Studiu. Pedagog volného času.

ikonaPC programování her – začátečníci 1 10–14 let

út 14:30–16:00

2 pololetí: 800 Kč

↑ sbalit

„Chceš sedět celé dny u PC her? Tak si je vytvoř!“

Jakub Trhlík, lektor kroužku

Popis:

Programování PC her pro úplné začátečníky.
V tomoto kroužku se účastník seznámí s programem GameMaker od společnosti YoYo Games Ltd., ve kterém lze vytvářet jednoduché i složitější hry.Programuje se pomocí vizuálního prostředí , kde je možné programovat jak graficky (pomocí přesouvání ikon), tak později i pomocí kódu, který je velmi podobný ostatním moderním programovacím jazykům (syntaxe jazyka java).
Mimo to se účastník také seznámí s tvorbou 2D grafiky nebo s tím, jak vytvořit jednoduchou webovou stránku pro propagaci své vytvořené hry.

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Účastník získá dovednost ovládat program GameMaker a seznámí se se základními principy v tvorbě her, programování a 2D grafice.

Potřeby: USB flash disk, na který si mohou ukládat výsledné hry a rozpracované projekty, popřípadě přinést si z domova materály (grafika, text, zvuk), které by chtěly použít ve hře.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Přihlášením zákonný zástupce účastníka potvrzuje, že účastník má osvojené základní znalosti PC a systému Windows. Účastník by měl umět: správa souborů (hledání, ukládání, přesouvání, kopírování, otevřít jako, vlastnosti souborů), psát na klávesnici (včetně znaků ,{},][,_,~,$,*,/), základy v malování (otevření obrázku, uložení obrázku, nakreslení obrázku, oříznutí obrýzku) a užívání internetu (vyhledat obrázek, uložit stránku, uložit obrázek jako...). V případě potřeby bude účastníkovi nabídnut jiný kroužek na doplnění potřebných dovedností (doporučujeme PC začátečníky nebo pokročilé). Práce účastníků mohou být využity k propagačním účelům kroužku.

Informace o lektorovi: Student Magisterského studia fakulty informačních technologií na ČVUT a podnikatel v oblasti informačních technologií. Zajímá se o webové technologie od 15 let. Dlouhou dobu se zajímá o mobilní technologie, především o systém Android, tvorbu aplikací a úpravu systému. Čtvrtým rokem vytváří hry v Game Maker Studiu. Pedagog volného času.

ikonaPC programování her – začátečníci 2 10–14 let

út 16:00–17:30

2 pololetí: 800 Kč

↑ sbalit

„Chceš sedět celé dny u PC her? Tak si je vytvoř!“

Jakub Trhlík, lektor kroužku

Popis:

Programování PC her pro úplné začátečníky.
V tomoto kroužku se účastník seznámí s programem GameMaker od společnosti YoYo Games Ltd., ve kterém lze vytvářet jednoduché i složitější hry.Programuje se pomocí vizuálního prostředí , kde je možné programovat jak graficky (pomocí přesouvání ikon), tak později i pomocí kódu, který je velmi podobný ostatním moderním programovacím jazykům (syntaxe jazyka java).
Mimo to se účastník také seznámí s tvorbou 2D grafiky nebo s tím, jak vytvořit jednoduchou webovou stránku pro propagaci své vytvořené hry.

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Účastník získá dovednost ovládat program GameMaker a seznámí se se základními principy v tvorbě her, programování a 2D grafice.

Potřeby: USB flash disk, na který si mohou ukládat výsledné hry a rozpracované projekty, popřípadě přinést si z domova materály (grafika, text, zvuk), které by chtěly použít ve hře.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Přihlášením zákonný zástupce účastníka potvrzuje, že účastník má osvojené základní znalosti PC a systému Windows. Účastník by měl umět: správa souborů (hledání, ukládání, přesouvání, kopírování, otevřít jako, vlastnosti souborů), psát na klávesnici (včetně znaků ,{},][,_,~,$,*,/), základy v malování (otevření obrázku, uložení obrázku, nakreslení obrázku, oříznutí obrýzku) a užívání internetu (vyhledat obrázek, uložit stránku, uložit obrázek jako...). V případě potřeby bude účastníkovi nabídnut jiný kroužek na doplnění potřebných dovedností (doporučujeme PC začátečníky nebo pokročilé). Práce účastníků mohou být využity k propagačním účelům kroužku.

Informace o lektorovi: Student Magisterského studia fakulty informačních technologií na ČVUT a podnikatel v oblasti informačních technologií. Zajímá se o webové technologie od 15 let. Dlouhou dobu se zajímá o mobilní technologie, především o systém Android, tvorbu aplikací a úpravu systému. Čtvrtým rokem vytváří hry v Game Maker Studiu. Pedagog volného času.

ikonaPC začátečníci 7–10 let

po 14:30–16:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1400 Kč

↑ sbalit

„Jen si s počítačem hraje? U nás se i něco naučí!“

Filip Reichel, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen dětem, kteří mají zájem o techniku (mnohdy jen o hry či videa) a chtějí se dozvědět více. Stanou se tak profesionálními uživateli PC.
Obsah a metodika výuky vychází z ECDL (mezinárodně uznávaný systém certifikace IT znalostí www.ecdl.cz).
Témata kroužku: základní obsluha, práce s myší, ikonami, nastavení, okna, soubory a složky, práce se soubory, vyhledávání, komprese souborů, antivirový program, tisk. Dalším blokem je internet a komunikace zaměřený zejména na bezpečné užívání a efektivní vyhledávání.

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Uchazeč bude schopen: -- Využívat hlavní možnosti operačního systému včetně úprav základních nastavitelných vlastností. -- Efektivně ovládat pracovní plochu počítače a pracovat v grafickém uživatelském prostředí. -- Znát základní pojmy z oblasti správy souborů a být schopen efektivně organizovat soubory a složky tak, že budou snadno rozpoznatelné a snadno k nalezení. -- Používat pomocné programy ke komprimování a extrahování velkých souborů a používat antivirové programy k ochraně proti počítačovým virům. -- Prokázat schopnost používat programové nástroje pro jednoduché úpravy textu a nástroje pro tisk dostupné v rámci operačního systému. -- Pochopit, co je Internet a znát běžné výrazy související s Internetem. Uvědomovat si některá bezpečnostní hlediska při používání Internetu. -- Efektivně hledat informace na Internetu. -- Pochopit, co je elektronická pošta a znát některé výhody a nevýhody jejího používání. Uvědomovat si, že existují další možnosti komunikace. -- Uvědomovat si etická a bezpečnostní hlediska při používání elektronické pošty na Internetu. -- Vytvářet a posílat zprávy elektronické pošty a kontrolovat jejich pravopis. Odpovídat na zprávy elektronické pošty a přeposílat je dále, pracovat s přílohami a tisknout zprávy.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor je interním pedagogem DDM Praha 9. Počítačové kroužky vede od roku 1999. Má vystudovaný management volného času, pedagogické studium, akreditovaný tester ECDL. Podílí se na správě počítačové sítě DDM Praha 9.

ikonaVýtvarka na kompu 12–16 let

st 17:30–19:00

1. pololetí: 1250 Kč
2 pololetí: 1250 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

Popis:

Zajímá tě, jak vznikají plakáty na tvou oblíbenou akci, film nebo výstavu? Jak ožijí postavičky v kresleném filmu nebo dokonce hře? Jak kreslí profíci komiks?
Přijď si to vyzkoušet k nám. Na konci kurzu budeš vědět, jak si udělat vlastní pozvánku na narozeninovou party, krátký film, hudební klip, komiksový strip, nebo rovnou ilustrovanou knížku.
Záleží jenom na tom, co tě bude bavit, a na co si troufneš. Stejně jako profíci, ani ty na to nebudeš sám – naučíš se pracovat se svými parťáky v týmu a záda ti bude jistit člověk, který zná tenhle obor, jako svoje tenisky.
Ale pozor, nebude to jen o sezení u počítače, budeme si taky hodně kreslit, trochu fotit, nebo stříhat a taky někdy běhat venku.

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní znalosti o příbuzných oborech. Naučí se práci s programy. Vyzkouší si vzájemnou spolupráci. Bude-li možno i spolupráci s jinými kurzy (počítačové hry). Rád bych dosáhl toho, aby účastníci kurzu byli schopni v co největší míře samostatné práce. A také bych rád zapojil děti do spolurozhodování o dalším směřování jejich projektů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Od malička mám rád dvě věci - kreslení a počítače. Na těch mi v dětství neunikl snad žádný grafický program, který byl v těch dřevních dobách k dispozici, ať už šlo o 3D grafiku (které se od té doby ale nevěnuji), animaci nebo grafiku do primitivních her, které jsem dělal s bratrem. Motivem byla především nekonečná zvídavost a tvorba samotná. První zlomový moment nastal, když mě otec v žertu přihlásil v 17ti letech na klasickou výtvarku v "Lidušce". Díky paní učitelce, která mě tehdy měla na starosti, jsem pochopil, co musím dělat, abych se naučil kreslit pořádně. Tehdy se také tyto mé záliby konečně úplně propojily a já začal kresby skenovat a kolorovat v počítači. Další milník byla první zakázka na grafiku pro webové stránky a následně první zaměstnání v reklamní agentuře jako Grafický designer/Webdesigner. Během svého, zhruba 12 let dlouhého působení, jsem se potkal snad s veškerou činností týkající se vizuální složky reklamy a marketingu - od kreslení storyboardů, přes fotomontáže, animace až po technické věci jako návrh webu, aplikací atd. - od malých zákazníků po největší světové značky (Coca-Cola, O2, Adidas atd.).

ikonaZáklady robotiky a elektroniky 10–14 let

st 16:00–17:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Robotika není jen sbírka slepých pouček bez významu. Robotika je živý obor, který se posouvá kupředu každý den a dává nám neobyčejnou možnost přiblížit se zpět k naší fantazii a realizovat nápady z vlastní hlavy.“

Miroslav Heinz, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen všem zvídavým dětem, které rády přemýšlí nad tím, jak funguje moderní, technicky vyspělý svět okolo nich.
Jediné předpoklady tak jsou: osobní zájem o elektroniku – konkrétně aplikovanou v robotice, otevřená hlava a dobrá nálada (chceme se něco naučit, ale užijeme si to přeci ;-).
Z hlediska náplně kurzu bychom si pak nejprve vysvětlili obecné principy elektronických zařízení. Na to se seznámíme s široce využívanou robotickou platformou Arduino (s architekturou jejich vývojových desek a komponent) a naučíme se využívat příkazy v oficiálním vývojovém prostředí. To vše průběžně procvičíme na praktických úlohách, které budou klást důraz především na vysvětlená témata a vlastní schopnost improvizace.
V poslední části kurzu pak vysvětlím základy řízení projektu (jak si projekt efektivně rozvrhnout, jak rozdělit práci mezi více kolegů atp.) a uvedu nějaké zajímavé tipy na vlastní projekt.
Poté dám účastníkům prostor na jeho realizaci s tím, že jim budu po ruce k řešení případných problémů.

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 7 Professional. Internet 20/20 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" plazma). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Účastnící kurzu by si měly odnést určitou představu o tom, jak elektronická zařízení fungují - z čeho a proč se skládají (architektura) a jaké možnosti nabízejí (funkce). Měli by být schopni si sami sestavit a naprogramovat jednoduché robotické zařízení. Také bude kladen veliký důraz na prosazení vlastního názoru a pracovního postupu. Děti se budou muset naučit dohodnout a spolupracovat ve skupince, rozvoj logického a konstrukčního myšlení.

Potřeby: V případě zájmu blok, sešit nebo notebook na poznámky. Arduino a součástky vám zapůjčíme.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, půjčení materiálu a pomůcek, pojištění.

Informace o lektorovi: Vystudoval jsem gymnasium Opatov (maturita M, F, počítače). Následně jsem necelý rok pokračoval na ČVUT v rámci oboru Robotika & Kybernetika (studia jsem ovšem dobrovolně zanechal - nebyl jsem spokojen s kolektivem a pojetím výuky). Přesto ale věřím že mé aktuální znalosti (ze studia i z vlastního zájmu) bohatě přesahují rámec tohoto kurzu. Z hlediska pedagogického vzdělání absolvuji kurz pro volnočasové lektorství a mám víceleté zkušenosti s doučováním (i v rámci organizace- např. LATA).

3d-modelovani-a-tisk 3d-modelovani-a-tisk internet-veci-raspberry-pi-sense-hat lego-robotika-pokrocili lego-robotika-zacatecnici pc-pokrocili pc-programovani-her-pokrocili pc-programovani-her-zacatecnici pc-programovani-her-zacatecnici pc-zacatecnici vytvarka-na-kompu zaklady-robotiky-a-elektroniky

Prosek – Příroda

ikonaChovatelství 1 6–10 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Přijďte poznávat dobrodružství a příběh naší malé džungle.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Děti získají poznatky o chovu nejznámnějších, ale i exotičtějších ,,domácích mazlíčků''. Porozumí zákonitostem přírody i úloze zvířat v ní. Naučí se vytvářet ideální bydlení pro chovaná zvířata a dozvědí se, co obnáší chov jednotlivých druhů (zastoupení v kroužku jsou ptáci, plazi, savci i bezoobratlý – hmyz). Získávají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je základní zvládnutí problematiky chovu zvířátek (všech skupin), nauka o přírodě i ekologii. Děti se dozvědí vše o chovaných druzích zvířat, ale i o fungování těchto zvířat v prostředí (okrajově i o ekologii). Naučí se potřebám zvířat v lidské péči (zvíře je třeba zabavit, vytvořit dostatečný výběh, správné krmení...). Za dohledu zkušených chovatelů si děti zkusí vyrobit různé chovatelské pomůcky i zařízení. V neposlední řadě se dítě setkává se svými vrstevníky a navazuje s nimi kontakt i přátelství a spolupráci.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již druhým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství 10 11–15 let

čt 16:30–18:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Přijďte poznávat dobrodružství a příběh naší malé džungle.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Děti získají poznatky o chovu nejznámnějších, ale i exotičtějších ,,domácích mazlíčků''. Porozumí zákonitostem přírody i úloze zvířat v ní. Naučí se vytvářet ideální bydlení pro chovaná zvířata a dozvědí se, co obnáší chov jednotlivých druhů (zastoupení v kroužku jsou ptáci, plazi, savci i bezoobratlý – hmyz). Získávají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je základní zvládnutí problematiky chovu zvířátek (všech skupin), nauka o přírodě i ekologii. Děti se dozvědí vše o chovaných druzích zvířat, ale i o fungování těchto zvířat v prostředí (okrajově i o ekologii). Naučí se potřebám zvířat v lidské péči (zvíře je třeba zabavit, vytvořit dostatečný výběh, správné krmení...). Za dohledu zkušených chovatelů si děti zkusí vyrobit různé chovatelské pomůcky i zařízení. V neposlední řadě se dítě setkává se svými vrstevníky a navazuje s nimi kontakt i přátelství a spolupráci.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již druhým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství 2 6–10 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Přijďte poznávat dobrodružství a příběh naší malé džungle.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Děti získají poznatky o chovu nejznámnějších, ale i exotičtějších ,,domácích mazlíčků''. Porozumí zákonitostem přírody i úloze zvířat v ní. Naučí se vytvářet ideální bydlení pro chovaná zvířata a dozvědí se, co obnáší chov jednotlivých druhů (zastoupení v kroužku jsou ptáci, plazi, savci i bezoobratlý – hmyz). Získávají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je základní zvládnutí problematiky chovu zvířátek (všech skupin), nauka o přírodě i ekologii. Děti se dozvědí vše o chovaných druzích zvířat, ale i o fungování těchto zvířat v prostředí (okrajově i o ekologii). Naučí se potřebám zvířat v lidské péči (zvíře je třeba zabavit, vytvořit dostatečný výběh, správné krmení...). Za dohledu zkušených chovatelů si děti zkusí vyrobit různé chovatelské pomůcky i zařízení. V neposlední řadě se dítě setkává se svými vrstevníky a navazuje s nimi kontakt i přátelství a spolupráci.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již druhým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství 3 6–10 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Přijďte poznávat dobrodružství a příběh naší malé džungle.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Děti získají poznatky o chovu nejznámnějších, ale i exotičtějších ,,domácích mazlíčků''. Porozumí zákonitostem přírody i úloze zvířat v ní. Naučí se vytvářet ideální bydlení pro chovaná zvířata a dozvědí se, co obnáší chov jednotlivých druhů (zastoupení v kroužku jsou ptáci, plazi, savci i bezoobratlý – hmyz). Získávají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je základní zvládnutí problematiky chovu zvířátek (všech skupin), nauka o přírodě i ekologii. Děti se dozvědí vše o chovaných druzích zvířat, ale i o fungování těchto zvířat v prostředí (okrajově i o ekologii). Naučí se potřebám zvířat v lidské péči (zvíře je třeba zabavit, vytvořit dostatečný výběh, správné krmení...). Za dohledu zkušených chovatelů si děti zkusí vyrobit různé chovatelské pomůcky i zařízení. V neposlední řadě se dítě setkává se svými vrstevníky a navazuje s nimi kontakt i přátelství a spolupráci.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již druhým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství 4 6–10 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Přijďte poznávat dobrodružství a příběh naší malé džungle.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Děti získají poznatky o chovu nejznámnějších, ale i exotičtějších ,,domácích mazlíčků''. Porozumí zákonitostem přírody i úloze zvířat v ní. Naučí se vytvářet ideální bydlení pro chovaná zvířata a dozvědí se, co obnáší chov jednotlivých druhů (zastoupení v kroužku jsou ptáci, plazi, savci i bezoobratlý – hmyz). Získávají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je základní zvládnutí problematiky chovu zvířátek (všech skupin), nauka o přírodě i ekologii. Děti se dozvědí vše o chovaných druzích zvířat, ale i o fungování těchto zvířat v prostředí (okrajově i o ekologii). Naučí se potřebám zvířat v lidské péči (zvíře je třeba zabavit, vytvořit dostatečný výběh, správné krmení...). Za dohledu zkušených chovatelů si děti zkusí vyrobit různé chovatelské pomůcky i zařízení. V neposlední řadě se dítě setkává se svými vrstevníky a navazuje s nimi kontakt i přátelství a spolupráci.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již druhým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství 5 6–10 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Přijďte poznávat dobrodružství a příběh naší malé džungle.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Děti získají poznatky o chovu nejznámnějších, ale i exotičtějších ,,domácích mazlíčků''. Porozumí zákonitostem přírody i úloze zvířat v ní. Naučí se vytvářet ideální bydlení pro chovaná zvířata a dozvědí se, co obnáší chov jednotlivých druhů (zastoupení v kroužku jsou ptáci, plazi, savci i bezoobratlý – hmyz). Získávají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je základní zvládnutí problematiky chovu zvířátek (všech skupin), nauka o přírodě i ekologii. Děti se dozvědí vše o chovaných druzích zvířat, ale i o fungování těchto zvířat v prostředí (okrajově i o ekologii). Naučí se potřebám zvířat v lidské péči (zvíře je třeba zabavit, vytvořit dostatečný výběh, správné krmení...). Za dohledu zkušených chovatelů si děti zkusí vyrobit různé chovatelské pomůcky i zařízení. V neposlední řadě se dítě setkává se svými vrstevníky a navazuje s nimi kontakt i přátelství a spolupráci.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již druhým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství 6 10–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Přijďte poznávat dobrodružství a příběh naší malé džungle.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Děti získají poznatky o chovu nejznámnějších, ale i exotičtějších ,,domácích mazlíčků''. Porozumí zákonitostem přírody i úloze zvířat v ní. Naučí se vytvářet ideální bydlení pro chovaná zvířata a dozvědí se, co obnáší chov jednotlivých druhů (zastoupení v kroužku jsou ptáci, plazi, savci i bezoobratlý – hmyz). Získávají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je základní zvládnutí problematiky chovu zvířátek (všech skupin), nauka o přírodě i ekologii. Děti se dozvědí vše o chovaných druzích zvířat, ale i o fungování těchto zvířat v prostředí (okrajově i o ekologii). Naučí se potřebám zvířat v lidské péči (zvíře je třeba zabavit, vytvořit dostatečný výběh, správné krmení...). Za dohledu zkušených chovatelů si děti zkusí vyrobit různé chovatelské pomůcky i zařízení. V neposlední řadě se dítě setkává se svými vrstevníky a navazuje s nimi kontakt i přátelství a spolupráci.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již druhým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství 7 10–15 let

st 15:00–16:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Přijď se s námi starat o zvířátka a dozvědět se něco nového ze světa zvířat!“

Zoltán Miklós, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku se osobně seznámíme s rozličnými druhy zvířat chovatelnými v domácích podmínkách, od morčat a křečků, přes andulky a ještěrky, až k ježkům a kudlankám. O naše chovance v DDM se naučíme zodpovědně starat, zjistíme jejich potřeby, poznáme jejich osobnost, a zaručíme jim šťastný a bezpečný život. Podle situací které zažijeme se naučíme co je instinkt a co naučené chování, jak se zvířata a jejich chovatelé staraj o jejich hygienu a zdraví, jak se jejich život a potřeby postupem času mění, a mnoho dalších vědomostí. Zvířátka nejsou jenom hra, jsou naši kamarádi a naše zodpovědnost.

Cíl a přínos kroužku: V průběhu kroužku si účastníci osvojí znalosti o vybraných skupinách živočichů a zkušenosti potřebné k jejich úspěšnému chovu v domácím prostředí. Seznámí se s běžnými i exotickými druhy, naučí se rozeznávat základní nemoce a jak po diagnóze postupovat. Získají přehled o základních potřebách chovaných zvířat, i o možnostech jak obohatit jejich život.

Potřeby: Vhodné je starší oblečení, uvítáme, pokud děti občas přinesou tvrdé pečivo, ořechy, ovoce a zeleninu (šlupky).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudovanou přírodovědovědeckou fakultu a je absolventem pedagogického kurzu pro pedagogy volného času. V DDM vede přírodovědné kroužky od roku 2015.

ikonaChovatelství 8 10–15 let

st 16:30–18:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Přijď se s námi starat o zvířátka a dozvědět se něco nového ze světa zvířat!“

Zoltán Miklós, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku se osobně seznámíme s rozličnými druhy zvířat chovatelnými v domácích podmínkách, od morčat a křečků, přes andulky a ještěrky, až k ježkům a kudlankám. O naše chovance v DDM se naučíme zodpovědně starat, zjistíme jejich potřeby, poznáme jejich osobnost, a zaručíme jim šťastný a bezpečný život. Podle situací které zažijeme se naučíme co je instinkt a co naučené chování, jak se zvířata a jejich chovatelé staraj o jejich hygienu a zdraví, jak se jejich život a potřeby postupem času mění, a mnoho dalších vědomostí. Zvířátka nejsou jenom hra, jsou naši kamarádi a naše zodpovědnost.

Cíl a přínos kroužku: V průběhu kroužku si účastníci osvojí znalosti o vybraných skupinách živočichů a zkušenosti potřebné k jejich úspěšnému chovu v domácím prostředí. Seznámí se s běžnými i exotickými druhy, naučí se rozeznávat základní nemoce a jak po diagnóze postupovat. Získají přehled o základních potřebách chovaných zvířat, i o možnostech jak obohatit jejich život.

Potřeby: Vhodné je starší oblečení, uvítáme, pokud děti občas přinesou tvrdé pečivo, ořechy, ovoce a zeleninu (šlupky).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudovanou přírodovědovědeckou fakultu a je absolventem pedagogického kurzu pro pedagogy volného času. V DDM vede přírodovědné kroužky od roku 2015.

ikonaChovatelství 9 9–13 let

čt 15:00–16:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Přijďte poznávat dobrodružství a příběh naší malé džungle.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Děti získají poznatky o chovu nejznámnějších, ale i exotičtějších ,,domácích mazlíčků''. Porozumí zákonitostem přírody i úloze zvířat v ní. Naučí se vytvářet ideální bydlení pro chovaná zvířata a dozvědí se, co obnáší chov jednotlivých druhů (zastoupení v kroužku jsou ptáci, plazi, savci i bezoobratlý – hmyz). Získávají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je základní zvládnutí problematiky chovu zvířátek (všech skupin), nauka o přírodě i ekologii. Děti se dozvědí vše o chovaných druzích zvířat, ale i o fungování těchto zvířat v prostředí (okrajově i o ekologii). Naučí se potřebám zvířat v lidské péči (zvíře je třeba zabavit, vytvořit dostatečný výběh, správné krmení...). Za dohledu zkušených chovatelů si děti zkusí vyrobit různé chovatelské pomůcky i zařízení. V neposlední řadě se dítě setkává se svými vrstevníky a navazuje s nimi kontakt i přátelství a spolupráci.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již druhým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaVěda je zábava (od 26. 9.) 7–10 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Pro všechny malé experimentátory!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek pro všechny zvídavé a nadšené vědce. Základem programu kroužku jsou jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Hravou formou se seznámíme se základními fyzikálními principy, ukážeme si, jak se dá využít zdánlivě obyčejný materiál, a zjistíme, kolik překvapení se skrývá v obyčejné kuchyni. Většinu pokusů si děti vyzkouší sami, díky čemuž intuitivně pochopí základní fyzikální principy bez vzorečků a učebnic.

Cíl a přínos kroužku: Atraktivní formou porozumnět základním příroním jevům a fyzikálním zákonitostem.

Potřeby: Psací potřeby, sešit A5 nelinkovaný

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vzhledem ke vzdělávacímu kurzu, kterého se lektorka při DDM účastní, se nebudou lekce konat v těchto termínech: 21.11., 23.1. a 27.3. Zároveň je o tyto hodiny snížena cena kroužku.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již třetím rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9.

chovatelstvi chovatelstvi chovatelstvi chovatelstvi chovatelstvi chovatelstvi chovatelstvi chovatelstvi chovatelstvi chovatelstvi veda-je-zabava-od-26-9

Prosek – Sport

ikonaAerobik pro dospělé od 18 let

út 19:00–20:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zacvičit, uvolnit se a protáhnout se. Cvičení bereme vážně, ale s úsměvem :)“

Zuzana Tejnorová, lektorka kroužku

Popis:

„Aerobik je cvičení pro všechny věkové skupiny i různé stupně pokročilosti. Cvičební lekce obsahuje aerobní část pro zvýšení kondice a vytrvalosti, též se zaměřujeme na pravidelné posilování, které nejen formuje tělo, ale pomáhá i ke správnému držení těla (posilujeme ochablé svaly, protahujeme zkrácené svaly). K posilování využíváme činky, rubber-bandy, ručníky ale i váhu vlastního těla, a zařazujeme i kruhové tréninky. Závěr káždé hodiny obsahuje nezbytné protaženi.“

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je uvolnění od běžných starostí, relaxace, zvýšení kondice, procvičení svalů a strečink. Po cvičení odcházejí cvičenky příjemně unavené, protažené.

Potřeby: Vhodnou obuv se světlou či non-marking podrážkou, vhodné pohodlné oblečení, ručník, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má s vedením Aerobiku více než 20letou praxi, podloženou absolvovaným kurzem IFAA pro instruktory Aerobiku. Dále je také absolventkou kurzu pro pedagogy volného času.

ikonaAikido pro děti 10–14 let

út 17:30–19:00
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2400 Kč
2 pololetí: 2400 Kč
celý rok: 3800 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zacvičit a uvidíte, že vás aikido bude bavit a stane se součástí vašich životů.“

Pavel Šípek, lektor kroužku

Popis:

Aikido je japonské bojové umění, jeho historické kořeny jsou velmi starého data. Bylo vytvořeno ze starého samurajského umění boje beze zbraně, zvané aikidžucu, existovalo již v 9. století. Zakladatelem tohoto bojového umění je Morihei Ueshiba. Aikid? má velmi elegantní techniku, která je zcela založena na využití síly a reakcí protivníka. Je relativně nenáročné na svalovou sílu. Proto ho s úspěchem cvičí i ženy, děti a také staří lidé. Aikid? je založeno na různých pákách, vychýleních a znehybnění útočníka. Techniky jsou zaměřeny na to, aby se člověk ubránil nejen jednotlivci, ale i skupině. Člověk je schopen se ubránit neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi. Cílem aikid? je dosáhnout harmonie fyzické síly s duševní silou, aby mohla být rozvíjena a smysluplně využívána. Celý význam aikid? může pochopit jen ten, kdo aikid? cvičí.

Cíl a přínos kroužku: Fyzická všestrannost, která se podílí na pěstování tělesných schopností, fyzické zdatnosti a odolnosti. Psychická odolnost opakovaným vystavováním cvičenců - žáků náročným situacím. Osvojení nejzákladnějších dovedností v aikido. Zdokonalení sama sebe.

Potřeby: Na první hodiny stačí tepláky a triko s dlouhým rukávem cvičí se na boso. Časem je vhodné pořídit si kimono. Přezuvky (pantofle). Pití. No a samozřejmě nesmí chybět dobrá nálada.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Cenné věci nepatří do šaten, ale na určené místo v mísnosti kde probíhá výuka.

Informace o lektorovi: Aikido cvičí od roku 2004. Nositel 1. danu aikikai. Od května 2012 spolupracuje s DDM Praha 9. Osvědčení: Instruktor gymnastiky pro všechny. V roce 2012 ukončil bakalářské studium na fakultě tělesné výchovy a sportu státní závěrečnou zkouškou. V oboru tělesné výchovy a sportu se specializací trenérství: Bojové sporty.

ikonaAikido pro dospělé od 15 let

út 19:00–21:00
čt 19:00–21:00

1. pololetí: 3200 Kč
2 pololetí: 3200 Kč
celý rok: 5500 Kč

↑ sbalit

„Přijďte se zocelit! Máte zde možnost fyzického růstu i v pokročilejším věku.“

Petr Kubec, lektor kroužku

Popis:

Aikido patří mezi nejmladší bojová umění. Ústřední ideou je užití koordinované síli ki v harmonii s požadavky a okolnostmi boje. Má velmi elegantní techniky, které jsou založeny na využití síly a reakcí protivníka. Je relativně nenáročné na svalovou sílu, proto je vhodné nejen pro muže, ale i pro ženy, děti a starší adepty. To v praxi dokazují lidé, kteří cvičí v našem dojo. Hlavní cíl aikidó lze přiblížit následujícím citátem: „Vybojovat tisíce bitev a tisíckrát zvítězit – to ještě není nejvyšší metou válečníka. Avšak podrobit si nepřítele bez boje, toť v pravdě vrchol umění.“ (Sun-c´)

Cíl a přínos kroužku: Lepší orientace účastníků v mezních situacích. Zlepšení kondice, výdrže a pohybových dovedností.

Potřeby: Kimono, přezuvky (pantofle), pití. No a samozřejmě nesmí chybět dobrá nálada.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Cenné věci nepatří do šaten, ale na určené místo v mísnosti kde probíhá výuka.

Informace o lektorovi: Lektor dosáhl 2. danu v aikidu. Prakticky každý den cvičí pod různými učiteli z ČR i zahraničí. Každoročně se účastní stáže v Ženevě ve Švýcarsku. Lektor vede kroužek Aikido pro dospělé v našem DDM Praha 9 už přes 3 roky. Taktéž je držitelem certifikátu pro pedagogy volného času.

ikonaBadminton 1 11–15 let

po 14:30–15:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Radost ze hry je na prvním místě“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Badminton je nejrychlejší raketový sport na světě díky profesionálním hráčům, kteří dokážou úderem raketou dát košíčku rychlost přes 450 Km/h. Navíc se badminton řadí mezi olympijské sporty a velké oblibě se těší i mezi širokou veřejností díky své jednoduchosti. Zaujali jsme Vás počátečními řádky? Tak se přihlašte na náš kroužek. Naučíme vás správné držení rakety, základní údery od podání až po smeč. K těmto úderům se naučíte i správný pohyb po kurtu při dvouhře a čtyhře. A přestože je Badminton sportem pro jednotlivce, tak na našem kroužku si osvojíte i spolupráci s ostatními hráči, kterou následně využijete při hraní čtyřhry. Těšíme se na Vás na kurtech BB Areny v Letňanech

Cíl a přínos kroužku: Účastník se nejprve naučí správně držení rakety a práci s ní. Poté se naučí podání a osvojí si správný pohyb po kurtu. Po zvládnutí tohoto všeho přijdou na řadu základní údery forhand a backhand od nichž je to kousek ke složitějším úderům typu klír, drop, lob, smeč, drajv. Vše naučené poté účastník uplatní při dvouhře a čtyhře.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, badmintonovou raketu (nejlépe značky Yonex, Babolat, FZ Forza, Victor, Head, Prokennex) + kvalitní plastové nebo péřové košíčky sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek probíhá na kurtech číslo 8 až 11 v BB areně v Letňanech. Lektor si děti vyzvedne před vstupem na tyto kurty. Adresa sportcentra v odkazu http://www.bbarena.cz/kontakt/

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již třetím rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaBadminton 2 11–15 let

st 14:30–15:30

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Radost ze hry je na prvním místě“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Badminton je nejrychlejší raketový sport na světě díky profesionálním hráčům, kteří dokážou úderem raketou dát košíčku rychlost přes 450 Km/h. Navíc se badminton řadí mezi olympijské sporty a velké oblibě se těší i mezi širokou veřejností díky své jednoduchosti. Zaujali jsme Vás počátečními řádky? Tak se přihlašte na náš kroužek. Naučíme vás správné držení rakety, základní údery od podání až po smeč. K těmto úderům se naučíte i správný pohyb po kurtu při dvouhře a čtyhře. A přestože je Badminton sportem pro jednotlivce, tak na našem kroužku si osvojíte i spolupráci s ostatními hráči, kterou následně využijete při hraní čtyřhry. Těšíme se na Vás na kurtech BB Areny v Letňanech.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se nejprve naučí správně držení rakety a práci s ní. Poté se naučí podání a osvojí si správný pohyb po kurtu. Po zvládnutí tohoto všeho přijdou na řadu základní údery forhand a backhand od nichž je to kousek ke složitějším úderům typu klír, drop, lob, smeč, drajv. Vše naučené poté účastník uplatní při dvouhře a čtyhře.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, badmintonovou raketu (nejlépe značky Yonex, Babolat, FZ Forza, Victor, Head, Prokennex) + kvalitní plastové nebo péřové košíčky sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek probíhá na kurtech číslo 8 až 11 v BB areně v Letňanech. Lektor si děti vyzvedne před vstupem na tyto kurty. Adresa sportcentra v odkazu http://www.bbarena.cz/kontakt/

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již třetím rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaBasketbal 8–12 let

pá 17:00–18:00

1. pololetí: 600 Kč
2 pololetí: 600 Kč
celý rok: 1000 Kč

↑ sbalit

„Pojďte se věnovat basketbalu, sportu, který má v USA více jak 100 let tradici.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nevíte, jak pravidelně trávit svůj páteční volný čas? Co třeba ve společnosti celosvětově oblíbené a poměrně nenáročné míčové hry jménem Basketbal? Na našem kroužku to platí dvojnásobně, protože je uzpůsoben k tomu, aby si jej stejně dobře užili úplní začátečníci i zkušení jedinci. Zaujal vás tento kroužek? Výborně, budu se na vás těšit na basketbalu, olympijském sportu, který vznikl v USA před více než 100 lety.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí základní herní dovednosti jako je dribling, střelba z místa a střelba v běhu tzv. "dvojtakt." Zahrají si jak klasický Basketbal na dva koše, tak i tzv. " Street Basketbal" na jeden koš. Vyzkouší si také různé dovednostní soutěže v týmech nebo dvojcích. Na úvod hodiny se rozehřejí některou z pohybových her.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již třetím rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaDiscgolf (od 25. 9.) 8–14 let

po 16:00–17:00
po 15:30–17:00
st 16:00–18:30

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1400 Kč

↑ sbalit

„Vyzkoušejte sport, který je opravdu pro každého.“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím diskem, odvozeným z klasického golfu. Vznikl v 70. letech v USA a získává stále více příznivců na celém světě. Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů – tedy hodů. Hraje se v parcích, jen místo jamek je použit speciální koš s řetězy. Podobně jako v golfu používají hráči různé hole, i v discgolfu může hráč volit z různých gramáží disku a dosahovat tak rozdílné kombinace jeho doletu, stability a ovladatelnosti. Discgolf může hrát každý. Je to ideální sport pro celou rodinu. Diskem se naučíte házet za pár minut a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické zdatnosti – stačí si jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti a můžete soutěžit. Navíc tento sport není finančně náročný – kromě disku nepotřebujete žádné další náčiní.

Po přihlášení si budete moci vybrat ze dvou cen.
Přes týden probíhají dva rozdílné tréninky. Pondělí je zaměřené jako klasický trénink, kde se budeme učit techniku hodů (putting, příhoz, drive). Středa je zaměřená na trénink hry a probíhá na hřišti na Krejcárku – pouze v období září-říjen a duben-červen (odjezd i návrat je vždy na Prosek).

Cena pouze pondělních tréninků:

  • Roční: 1 400 Kč
  • Pololetní: 900 Kč

Cena pondělních tréninků a navíc 15 středečních lekcí:

  • Roční: 2 150 Kč

Cíl a přínos kroužku: Discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od běžných starostí. Zároveň zlepšuje koncentraci dětí.

Potřeby: Sportovní oblečení, pití, obud do parku nebo do tělocvičny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: V letních měsících (září-říjen, duben-červen) se lektorka s dětmi sejde v 15:30 před Domem dětí a mládeže Praha 9. V zimních měsících (listopad-březen) se lektorka s dětmi sejde v 16:00 před sokolovnou na Proseku nebo taktéž v 15:30 před Domem dětí a mládeže Praha 9. Vzhledem ke vzdělávacímu kurzu, kterého se lektorka při DDM účastní, se nebudou lekce konat v těchto termínech: 20.11., 22.1., 26.3.a 7.5. Zároveň je o tyto hodiny snížena cena kroužku.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již třetím rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Discgolfu se věnuje od roku 2012 a je aktivním hráčem české discgolfové asociace.

ikonaFlorbal přípravka 6–10 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Z přípravky do soutěžního týmu.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Florbal ještě před 20 lety patřil mezi netradiční sporty. Dnes je to sport s třetí největší členskou základnou u nás. Pojď se jej naučit na náš kroužek. Začneme u práce s florbalkou, poté přejdeme k přihrávkám, přes ně se dostaneme k různým herním kombinacím ve skupinách a nakonec až ke střelbě, od níž je to kousek k samotné hře. Poté co ovládneš vše potřebné není třeba se bát, že už není v čem a kam se posunout, protože pro takové případy máme připravený soutežní florbalový kroužek.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se na kroužku naučí ovládat florbalku backhandovou i forhandovou stranou, zvládne vedení míčku za chůze i v běhu. Osvojí si zpracování míčku florbalovou holí i tělem a jeho následné odehrání spoluhráči a to jak po zemi tak vzduchem. Ovládne střelbu z místa, z běhu, vzduchem i po zemi, ale hlavně si zlepší kordinaci celého těla a naučí se spolupracovat v kolektivu vrstevníků.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, florbalku, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, florbalové míčky a jiný materiál na trénink, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatně tělocbičny. Vstup do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již třetím rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaFlorbal soutěže 8–12 let

st 18:00–19:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pojďme společně vylepšit naše 7. místo z Florbalové ligy pražských DDMek ze sezóny 2016/2017!!“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Hrajete florbal na slušné úrovni, ale nemáte čas věnovat se mu v profesionálních klubech? Tak přesně pro vás je tento kroužek. Každý týden nás čeká 1,5 hodiny dlouhý trénink náplní podobný jako ve sportovním klubu. Minimálně jednou měsíčně se o víkendu můžete těšit na soutěžní zápasy na sportovních turnajích. Zkrátka si na našem kroužku částečně zkusíme, jaké to je hrát florbal na poloprofesionální úrovni. K úspěšnému zvládnutího tohoto cíle však musíme zapracovat na týmové taktice, automatických návycích během hry, útočné i obranné hře, ale hlavně na skvělém týmovém kolektivu, v němž se vždy navzájem podpoříme a povzbudíme.

Cíl a přínos kroužku: Účastník na kroužku aplikuje do hry všechny základní dovednosti získané na loňském kroužku florbalu. Kvalitní přihrávky se častěji dostanou k adresátovi, zlepšená střelba málokdy půjde mimo branku, sebrat míček soupeři nebo jej obehrát už nebude tvrdým oříškem. Navíc toto vše účastník zvládne během soutěžního zápasu, tedy v situaci, kdy už jde o něco.

Potřeby: Kvalitní sálovou obuv se světlou podrážkou, kvalitní florbalku, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, pojištění, startovné na turnaje, florbalové míčky a jiný materiál na tréninky. Pro nováčky dres na soutěžní utkání.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již třetím rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaFutsal/Fotbal pro menší 7–10 let

út 17:30–18:30

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Nejsem jen chůva, která vám pohlídá dítě. Chci vaše dítě něco naučit!!!“

Pavel Stejskal, lektor kroužku

Popis:

Hrajete rádi Fotbal? Tak se vám jistě bude zamlouvat i jeho mladší příbuzný a to Futsal. Je to sport, který se hraje uvnitř v halách nebo tělocvičnách a často jej využívají fotbalisti jako doplňkovýy sport. Futsal má trošku odlišná pravidla od klasického Fotbalu, ale hlavně má jinak velký a tvrdý míč. Jednou z výhod Futsalu je, že se nemusí řeštit počasí, neboť jak již víte se hraje uvnitř. Na kroužku Futsalu s vaše dítě zejména zdokonalí pohyb a techniku s míčem, přihrávku, střelbu. Na konci každé hodiny se bude těšit na další trénink.

Cíl a přínos kroužku: Celkové zlepšení pohybových schopností dětí. Na kroužku se zaměříme na motoriku pohybu, obratnost, rychlost, koordinaci při pohybu s míčem i bez. Dalším přínosem kroužku je rozvoj fyzické zdatnosti s přihlédnutím k věku dítěte. Tím nejzásadnějším cílem je naučit děti opravdu hrát fotbal či futsal. Od vedení míče, střelbu, taktiku a rozestavení na hrací ploše, pravidla a v neposlední řadě podporovat týmového ducha.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor v současné době působí jako trenér juniorů Slavia Futsal U17 a U19 a nově i B mužstva Slavia Futsal. S družstvem U19 se v sezóně 2015/2016 stal vícemistrem republiky. Má taktéž zkušenosti z vrcholového fotbalu za SK Slavia Praha. Vlastní trenérskou licenci skupiny B s rozšířením na všechny země spadající pod UEFA.

ikonaFutsal/Fotbal pro větší 10–13 let

út 18:30–19:30

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Nejsem jen chůva, která vám pohlídá dítě. Chci vaše dítě něco naučit!!!“

Pavel Stejskal, lektor kroužku

Popis:

Hrajete rádi Fotbal? Tak se vám jistě bude zamlouvat i jeho mladší příbuzný a to Futsal. Je to sport, který se hraje uvnitř v halách nebo tělocvičnách a často jej využívají fotbalisti jako doplňkovýy sport. Futsal má trošku odlišná pravidla od klasického Fotbalu, ale hlavně má jinak velký a tvrdý míč. Jednou z výhod Futsalu je, že se nemusí řeštit počasí, neboť jak již víte se hraje uvnitř. Na kroužku Futsalu s vaše dítě zejména zdokonalí pohyb a techniku s míčem, přihrávku, střelbu. Na konci každé hodiny se bude těšit na další trénink.

Cíl a přínos kroužku: Celkové zlepšení pohybových dovedností dětí. Na kroužku se zaměříme na motoriku pohybu, obratnost, rychlost, koordinaci při pohybu s míčem i bez. Dalším přínosem kroužku je rozvoj fyzické zdatnosti s přihlédnutím k věku dítěte. Tím nejzásednějším cílem je naučit děti opravdu hrát fotbal či futsal. Od vedení míče, střelbu, taktiku a rozestavení na hrací ploše, pravidla a v neposlední řadě podporovat týmového ducha.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor v současné době působí jako trenér juniorů Slavia Futsal U17 a U19 a nově i B mužstva Slavia Futsal. S družstvem U19 se v sezóně 2015/2016 stal vícemistrem republiky. Má taktéž zkušenosti z vrcholového fotbalu za SK Slavia Praha. Vlastní trenérskou licenci skupiny B s rozšířením na všechny země spadající pod UEFA.

ikonaGeocaching – mladší (1 x za 14 dní) 8–11 let

st 15:30–18:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojď do kroužku, kde budeš objevovat moderní poklady, kterým se říká "keška" a jsou všude okolo nás, i když o nich běžní "mudlové" nevědí.“

Petr Srb, lektor kroužku

Popis:

Víš, co je to geocaching? A víš také to, že se okolo tebe nachází sta, tisíce ba i miliony moderních pokladů, kterým se říká „keška“?
Právě proto je tady kroužek geocachingu pro mladší žáky (8–11 let), který přijímá jak začátečníky, tak pokročilé geocachery a geocacherky právě v tomto věku. Zajímavou formou se dozvíš o historii i současnost geocachingu, jak taková „keška“ vypadá a jak se loví. Za celý školní rok jich můžeš najít i přes 100 a naučit se novým dovednostem. To vše pod vedením 2 zkušených „kačerů“, kteří vedou tento kroužek a kroužek pro starší „kačery“.

Cíl a přínos kroužku: Našim cílem je účastníky kroužku zasvětit do pravidel, tajů a umění lovení keší, šifrování v základních i pokročilých šifer, uzlování a praktické používání uzlů, navigování s mapou a buzolou, navigování s navigací a naučit jak se chovat k přírodě. Přínosem mu budou nové znalosti v těchto oborech, nalezení nových kamarádů a venkovní volnočasové vybití se zajímavým programem hledání pokladů. Celý rok bude opět propleten celoroční bodovací soutěží s výhrou pro vítěze.

Potřeby: Oblečení, které se může pošpinit a poničit, open card, lítačku nebo lístky na MHD, propisku, blok či sešit, pokud mají, tak vlastní navigaci, chuť se něco nového naučit a zjišťovat nové věci a objevovat nová místa, na která se díky kroužku dostanou.

V ceně: Schůzky jednou za 14 dní, 8 výprav (jízdné po Praze si učastník hradí sám), zapůjčení několika outdoor GPS navigací, buzol, návštěva Techmania v Plzni, pololetní odměny lektora i pro členy kroužku, kterří chodí jen na výpravy nebo jen na lekce, startovné na soutěž Prahou plnou strašidel, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění, jízdné mimo Prahu.

Informace o lektorovi: S dětmi pracuje již 16 let. Začal jako praktikant, posléze vedoucí oddílu na táborech. Rok a půl dělal zástupce oddílu skautů a tento kroužek vede již pátým rokem. Je členem České Asociace Geocachingu, což přináší pro kroužek mnohé výhody. Největší zkušnosti má s dětmi ve věku od 7 do 12 let.

ikonaGeocaching – starší (1 x za 14 dní) 11–14 let

st 15:30–18:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Líbí se ti výlety? A co je spojit s hledáním skrytých pokladů? A co to všechno ještě zabalit do celoroční napínavé hry o ceny? Že to zní skvěle, tak přijď na kroužek Geocachingu, kde se to stane realitou.“

Veronika Srbová, lektorka kroužku

Popis:

Víš, co je to geocaching? A víš také to, že se okolo tebe nachází sta, tisíce ba i miliony moderních pokladů, kterým se říká „keška“?
Právě proto je tady kroužek geocachingu pro starší žáky (11–14 let), který přijímá jak začátečníky, tak pokročilé geocachery a geocacherky právě v tomto věku. Zajímavou formou se dozvíš o historii i současnost geocachingu, jak taková „keška“ vypadá a jak se loví. Za celý školní rok jich můžeš najít i přes 100 a naučit se novým dovednostem. To vše pod vedením 2 zkušených „kačerů“, kteří vedou tento kroužek a kroužek pro mladší „kačery“.

Cíl a přínos kroužku: Našim cílem je účastníky kroužku zasvětit do pravidel, tajů a umění lovení keší, šifrování v základních i pokročilých šifer, uzlování a praktické používání uzlů, navigování s mapou a buzolou, navigování s navigací a naučit jak se chovat k přírodě. Přínosem mu budou nové znalosti v těchto oborech, nalezení nových kamarádů a venkovní volnočasové vybití se zajímavým programem hledání pokladů. Celý rok bude opět propleten celoroční bodovací soutěží s výhrou pro vítěze.

Potřeby: Oblečení, které se může pošpinit a poničit, open card, lítačku nebo lístky na MHD, propisku, blok či sešit, pokud mají, tak vlastní navigaci, chuť se něco nového naučit a zjišťovat nové věci a objevovat nová místa, na která se díky kroužku dostanou.

V ceně: Schůzky jednou za 14 dní, 8 výprav (jízdné po Praze si učastník hradí sám), zapůjčení několika outdoor GPS navigací, buzoli, návštěva Techmania v Plzni, Pololetní odměny lektora i pro členy kroužku, kterří chodí jen na výpravy nebo jen na lekce, startovné na soutěž Prahou plnou strašidel, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění, jízdné mimo Prahu.

Informace o lektorovi: S dětmi pracuje profesionálně již 10. rokem a má vystudovanou střední pedagogickou školu. K dětem má velmi vřelý vztah a je spolehlivá, veselá a hravá. Geocaching hraje již 4. rokem. S domem dětí a mládeže spolupracuje již 3. rokem a na kroužek chodila pomáhat i před tím, než byla jeho lektorkou.

ikonaLakros a jiné netradiční sporty 8–12 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 800 Kč
2 pololetí: 800 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Netradíční zážitek? Jedině s netradičními sporty!“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Omrzeli vás klasické sporty jako fotbal a vybíjená? Na tomto kroužku se s těmito sporty nepotkáte, ale zato vás čekají jiné sporty a to poměrně netradiční. Jsou jimy už zmíněný Lakros, ale také Tchouckball, Americký fotbal, Ringo, Ultimate či Discgolf. Zmíněné sporty se naučíme hrát na více než základní úrovni, díky čemuž si tak ke konci školního roku budeme moci zahrát mezi sebou několik turnajů v těchto sportech.

Cíl a přínos kroužku: Na kroužku si osvojíme základní činnosti jako je práce s lakroskou, chytání a odhoz míče nebo talíře. Naučíme se spolupracovat ve dvojicích za pomoci různých cvičení na zlepšení přihrávek, střelby nebo obranné a útočné hry. Nakonec vše naučené uplatníme během samotné hry týmu proti týmu.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již třetím rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaPohybové hry pro předškoláky (od 26.9.) 4–6 let

út 14:30–15:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Kdo si hraje nezlobí“

Olga Asingrová, lektor kroužku

Popis:

Děti se na kroužku naučí hravou formou základy pohybů v atletice a gymnastice. Zahrají si různé pohybové hry, které rozvíjí koordinaci, motoriku, fyzickou zdatnost atd. Taktéž si zlepší komunikaci mezi vrstevníky. Zapracují na vzájemných vztazích, které budou potřebovat ke splnění jednotlivých úkolů na nichž musí spolupracovat. V neposlední řadě si zapamatují jednotlivé hry a ty si pak budou moct zahrát s ostatními třeba v parku.

Cíl a přínos kroužku: Díky různým pohybovým hrám a gymnasticko-atletickým cvikům, si účastníci procvičí jak jemnou, tak i hrubou motoriku. Zesílí cvičením na gymnastickém nářadí a celkově zlepší koordinaci a držení celého těla.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka přes 20 let pracuje ve školských zařízeních, jako jsou školky, školní družina, apod. Je vystudovaná jako pedagog pro předškolní věk. Již třetím rokem působí jako učitelka v centru pro předškolní děti (školička) v našem Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaSportovní hry pokročilí 8–12 let

čt 16:30–18:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„a míčem, kroužkem či talířem poběžíme společně.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nemáte žádný vyhraněný sport, protože vás sport baví všeobecně a rádi si jej zahrajete v kolektivu? Zvládáte základní dovednosti několika sportů a chcete se maučit i ty těžší. Pojďte tedy sportovat s námi na náš kroužek. Zahrajeme si desítku sportů v nichž si všechny základní dovednosti zdokonalíme. Budeme se tak moci více věnovat taktice, správnému uvolnění, pohybu bez míče, předvídatenosti pohybu soupeře atd. Toto vše uplatníme během hraní každého sportu, obzvláště na konci roku při celokvětnovém turnaji.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku budou věnovat všem sportům, které se naučili minulý rok na Sportovních hrách. U těchto sportů si vytvoří automatické návyky spojující práci s míčem, přihrávky, uvolnění se do prostoru a střelbu. Toto vše navíc v rychlosti, tak aby se jejich hra co nejvíce podobala hře profesionálů.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již třetím rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaSportovní hry začátečníci 6–10 let

pá 16:00–17:00

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1000 Kč

↑ sbalit

„S míčem, kroužkem či talířem s tím vším se naučíme sportovat.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nemáte vyhraněný oblíbený sport a zároveň se sportováním chcete začít? Super, protože přesně pro vás je kroužek sportovních her – začátečníci. Zde se totiž naučíte desítku sportů od známých po neznámé, sporty, kde potřebujete míč nebo talíř. Navíc všechny sporty, kterým se na kroužku budeme věnovat, se naučíme úplně od začátku. Krůček po krůčku se propracujeme od činností jednotlivců, přes činnosti dvojic až k samotnému hraní v týmech.

Cíl a přínos kroužku: Děti si na kroužku vyzkouší většinu míčových a jiných her. Aby si však pořádně zahráli, musí se naučit specifické činnosti ke každému sportu, jako jsou nahrávky, střelby, spolupráce ve dvojicích a v týmu. Naučí se také různé netradiční hry jednotlivých sportů, které jsou vhodné při menším počtu hráčů.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již třetím rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaStolní tenis pokročilí 2 10–15 let

čt 16:30–17:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„I ti nejlepší stolní tenisté začínali jako vy!“

Jiří Kudrna, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro ty, kteří už stolní tenis hráli a na dobré úrovni zvládají základní údery. S těmito zájemci se naučíme údery už techničtějšího rázu, jako jsou např. smeč, čop, kraťas nebo spin. Dále se naučíme různé tréninkové kombinace, které se uplatňují při zápasech. Také se zaměříme na druhy servisu, kdy se pokusíme podat balónek na dané místo na hrací ploše. Náplní hodiny bude rovněž obíhačka a hlavně také čtyřhra, kde se účastníci naučí spolupracovat ve dvojicích tak, aby si u stolu nepřekáželi, což je ve čtyřhře důležitým předpokladem úspěchu.

Cíl a přínos kroužku: Zájemci kroužku si prohloubí znalosti z tohoto sportu a naučí se už těžší údery jako je třeba smeč, kraťas, čop a spin. Zároveň se budou stále zdokonalovat v již naučených věcech.

Potřeby: Obuv se světlou podrážkou, sportovní převlečení, pití a pálku na stolní tenis

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor kroužku má dlouhodobé zkušenosti s dětmi při práci ve skautských oddílech. V mládí se věnoval aktivně sportu, obzvláště stolnímu tenisu jež hrál nějakou dobu závodně za střední školu. Lektor má absolvované pedagogické vzdělání a je interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaStolní tenis začátečníci 1 7–10 let

út 15:30–16:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„I ti nejlepší stolní tenisté začínali jako vy!“

Jiří Kudrna, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro zájemce, kteří v nadsázce vůbec nedrželi pingpongovou pálku v ruce, ale mají chuť to zkusit. Začátek kroužku bude věnován správnému držení pálky, dále výuce správného držení těla a postoji u hracího stolu vůbec. Až zvládneme i toto, vrhneme se na základní údery, které by měl hráč stolního tenisu umět – forehand a backhand. Samozřejmě neopomeneme ani pravidla, alespoň ta základní, která by měl účastník znát. Jako zpestření hodiny nám poslouží známá hra – obíhačka.

Cíl a přínos kroužku: Zájemce získá o tomto sportu větší přehled. Naučí se základní pravidla a údery jako je podání, forhandový či backhandový příjem míčku a několik dalších užitečných odpalů. Naučí se singl hře, ale i dvojhře a hromadné hře pro zábavu tzv. "obíhačku"

Potřeby: Obuv se světlou podrážkou, sportovní převlečení, pití a pálku na stolní tenis

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor kroužku má dlouhodobé zkušenosti s dětmi při práci ve skautských oddílech. V mládí se věnoval aktivně sportu, obzvláště stolnímu tenisu jež hrál nějakou dobu závodně za střední školu. Lektor má absolvované pedagogické vzdělání a je interním pracovníkem v DDM Praha 9.

aerobik-pro-dospele aikido-pro-deti aikido-pro-dospele badminton badminton basketbal discgolf-od-25-9 florbal-pripravka florbal-souteze futsal-fotbal-pro-mensi futsal-fotbal-pro-vetsi geocaching-mladsi-1-x-za-14-dni geocaching-starsi-1-x-za-14-dni lakros-a-jine-netradicni-sporty pohybove-hry-pro-predskolaky-od-26-9 sportovni-hry-pokrocili sportovni-hry-zacatecnici stolni-tenis-pokrocili stolni-tenis-zacatecnici

Prosek – Tanec

ikonaBreak dance B-boilers 12–18 let

po 17:30–19:00
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Boiler or die“

Zdeněk Bajer, lektor kroužku

Popis:

Break dance je jeden z mnoha tanců pocházejících z ulice. Pochází ze 70. let z amerického Bronxu. Je to tanec pro každého, který se skládá z mnoha prvků. Jedná se o toprocky, uprocky, footworky, powermoves a freeze. Je specifický tím, že každý tanečník pánem svého parketu. Nikdo nikomu nenařizuje, co má tancovat. Každý si může zatancovat to, na co má zrovna chuť. Každý zvládá break dance odlišně, a proto je každý tanečník originál a nekopíruje styl žádného tanečníka před ním. Tvrdým tréninkem lze získat fyzickou kondici, ohebnost a cit pro muziku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je trénovat a naučit se pokročilejší techniky a prvky ve stylu break dance. Příprava na vystoupení a battly.

Potřeby: Sportovní oblečení - triko, tepláky, kraťasy, sálovou obuv a popřípadě potítka a chrániče na kolena.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Zdeněk Bajer má osvědčení trenéra 3. třídy - všestrannost, kurz Pracovník s dětmi a mládeží ve volném čase, akreditovaný MŠMT, zdravotnický kurz, tančí přes deset let, šest let vede kroužek Break dance v DDM Praha 9. Jakub Provazník tančí přes pět let, absolvoval mnoho soutěží a vystoupení, od roku 2014 trénuje v DDM Praha 9.Absolvoval kurz pedagoga volného času. Jakub Provazník tančí break dance šest let, absolvoval mnoho soutěží a vystoupení, dva a půl trénuje v DDM Praha 9.Absolvoval kurz pedagoga volného času.

ikonaBreak dance začátečníci 9–15 let

po 16:30–17:30

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Naučte se u nás tančit na hlavě!“

Jakub Provazník, lektor kroužku

Popis:

Break dance je jeden z mnoha tanců pocházejících z ulice. Pochází ze 70. let z amerického Bronxu. Je to tanec pro každého, který se skládá z mnoha prvků, jako jsou toprocky, uprocky, footworky, powermoves a freeze. Je specifický tím, že každý tanečník je pánem svého parketu. Nikdo nikomu nenařizuje, co má tancovat, a každý si může zatancovat to, na co má zrovna chuť. Každý zvládá break dance odlišně, a proto je každý tanečník originál a nekopíruje styl nikoho před ním. Tvrdým tréninkem lze získat fyzickou kondici, ohebnost a cit pro muziku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky základním technikám breaku, získání fyzické kondice a citu pro poslouchání muziky.

Potřeby: Sportovní oblečení - triko, tepláky, kraťasy, popřípadě potítka a chrániče na kolena, kvalitní obuv, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jakub Provazník tančí break dance šest let, absolvoval mnoho soutěží a vystoupení, dva a půl trénuje v DDM Praha 9.Absolvoval kurz pedagoga volného času.

ikonaIrské tance a step pokročilí 10–17 let

po 18:30–20:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Nekupujte jen lístky na Lord of the dance a pojďte si irské tance zažít na vlastní kůži.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Irské tance a step pro pokročilé je určen pro ty, kteří se účastnili již dva a tři roky irkého tance a stepu v DDM Prosek. Naučíme se těžší a složitější kroky na stepkách. Mimo jiné i rychlíme tempo a budeme cvičit cviky na kotníky a nárty, které povedou ještě k lepším výsledkům :) Ale, protože nejsme jen stepový kroužek, připomeneme si i „softový irský tanec“ a naučíme se pokročilejší a těžší softové choreografie. Své taneční schopnosti budete moct ukázat na vystoupeních pořádaných DDM.

Cíl a přínos kroužku: V kroužku Irské tance a step pro pokročilé účastníci naváží na předchozí taneční znalosti, naučí se těžší, složitější a rychlejší kroky. Hezkým vedlejším efektem irských tanců je lepší fyzička, zpevněné a protažené tělo, ale samozřejmě největším přínosem je dobrá nálada, kterou tvoří náš úžasný kolektiv. :)

Potřeby: Sportovní oblečení, včetně ponožek, u kterých nevadí, že se zničí. Dále taneční piškoty a stepky (kdo nemá, tak se s lektorkou domluví, kde zakoupit, cena se pohybuje okolo 2500 Kč)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná učí tanec již od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance tančí od 13 let. Vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři. Kroužek irských tanců v DDM vede čtvrtým rokem. Lektorka má certifikát o absolvování kurzu Pedagog volného času.

ikonaIrské tance a step středně pokročilí 9–15 let

st 18:30–19:30

1. pololetí: 1350 Kč
2 pololetí: 1350 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Nekupujte jen lístky na Lord of the dance a pojďte si irské tance zažít na vlastní kůži.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Irské tance a step Středně pokročilí je určen pro účastníky, kteří jíž absolvovali jeden rok tohoto kroužku v DDM Prosek či jinde.Připomeneme si a zdokonalíme základy softového tance z minulého roku a postupně se naučíme i těžší a složitější prvky a zrychlíme tempo. Pomalu, ale jistě začneme se základy stepových kroků a budeme dělat cviky na posílení kotníků a nártů, aby jsme nohy připravili na stepové boty. Své taneční dovednosti potom budete moci ukázat na vystoupních, pořádaných DDM.

Cíl a přínos kroužku: Děti si připomenou a zdokonalí softové kroky, které jsme se učili minulý rok. Naučí se těžším kombinacím a choreografiím a začnou se učit základy stepového tance. Hezkým vedlejším efektem irských tanců je lepší fyzička, zpevněné a protažené tělo, ale samozřejmě největším přínosem je dobrá nálada, kterou tvoří náš úžasný kolektiv. :)

Potřeby: Sportovní oblečení, včetně ponožek, které se mohou zničit. Taneční piškoty.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná učí tanec již od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance tančí od 13 let. Vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři. Kroužek irských tanců v DDM vede čtvrtým rokem. Lektorka má certifikát o absolvování kurzu Pedagog volného času.

ikonaIrské tance a step začátečníci 8–15 let

st 17:30–18:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Nekupujte jen lístky na Lord of the dance a pojďte si irské tance zažít na vlastní kůži.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Irské tance a step Začátečníci je určen úplně novým účastníkům, kteří mají zájem začít s irským tancem. Naučíme se základní postoje, kroky a jejich techniku. Přes kombinace a spojování různých kroků se dostaneme až k první společné choreografii, kterou budeme prezentovat na Vánoční akademii, po které začneme se složitější choreografií, která bude součástí programu na letní akci Ahoj léto, pořádané naším DDM. :)

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí základy softového irského tance. Naučí se těžším kombinacím a poté kombinace spojí v krásné choreografie. Hezkým vedlejším efektem irských tanců je lepší fyzička, zpevněné a protažené tělo, ale samozřejmě největším přínosem je dobrá nálada, kterou tvoří náš úžasný kolektiv a individuální přístup lektorky. :)

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky, které nevadí, když se zničí, taneční piškoty (stačí koupit během prvního pololetí, lektorka doporučí značku a typ piškotů)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná učí tanec již od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance tančí od 13 let. Vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři. Kroužek irských tanců v DDM vede čtvrtým rokem. Lektorka má certifikát o absolvování kurzu Pedagog volného času

ikonaStandardní a lat.-am. tance 7–15 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Tančit umí každý! Přidej se a poznej nové kamarády.“

Barbora Dašková, lektorka kroužku

Popis:

Tento kroužek je zaměřený na rozšíření výuky standartních a latinsko - amerických tanců. Účastníci se naučí složitější kroky do obou druhů tanců a prohloubí si jejich znalosti. Dále se naučí sestavu dané choreografie, se kterou se pokusí uspět na několika soutěžích. Osvojí si pohyb na muziku, držení těla, průběh pohybu a udržení rovnováhy. Děti se také mohou těšit na závěrečné vystoupení na konci školního roku.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí složitější prvky latinsko-amerických a standartních tanců. Zúčastní se několika tanenčích soutěží, díky kterým se budou více tanečně i pohybově rozvíjet.

Potřeby: tričko, kalhoty a baletní piškoty ( nebo taneční boty či jinnou obuv, ve které mohou děti propnout nárt) láhev na pití, švihadlo a dobrou náladu :)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Barbora Dašková je několika násobný mistr České republiky a vítěz mnoha zahraničních soutěží. Tančí 15-tým rokem, je držitel trenéra 3. třídy a má vytančenou třídu A (což je druhá nejvyšší třída). V minulých letech vedla taneční kurzy pro děti i dospělé. V DDM Praha 9 pracuje již od roku 2014. Lektorka má absolvovaný kurz pro pedagogy volného času.

ikonaStandardní a lat.-am. tance výběr 10–15 let

po 17:00–18:30

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3600 Kč

↑ sbalit

Popis:

Tento kroužek je zaměřený na rozšíření výuky standartních a latinsko - amerických tanců. Účastníci se naučí složitější kroky do obou druhů tanců a prohloubí si jejich znalosti. Dále se naučí sestavu dané choreografie, se kterou se pokusí uspět na několika soutěžích. Osvojí si pohyb na muziku, držení těla, průběh pohybu a udržení rovnováhy. Děti se také mohou těšit na závěrečné vystoupení na konci školního roku.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí složitější prvky latinsko-amerických a standartních tanců. Zúčastní se několika tanenčích soutěží, díky kterým se budou více tanečně i pohybově rozvíjet.

Potřeby: tričko, kalhoty a baletní piškoty ( nebo taneční boty či jinnou obuv, ve které mohou děti propnout nárt) láhev na pití, švihadlo a dobrou náladu :)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: V ceně kroužku je obsažen kostým v hodnotě 600 Kč. V ceně nejsou startovné na soutěž

Informace o lektorovi: Barbora Dašková je několika násobný mistr České republiky a vítěz mnoha zahraničních soutěží. Tančí 15-tým rokem, je držitel trenéra 3. třídy a má vytančenou třídu A (což je druhá nejvyšší třída). V minulých letech vedla taneční kurzy pro děti i dospělé. V DDM Praha 9 je lektorkou již od roku 2013. Má absolvovaný kurz pro pedagogy volného času.

ikonaStreet dance mladší (od 4. 10.) 7–10 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1350 Kč
2 pololetí: 1350 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Přijď se s námi rozhýbat!“

Eliška Slejšková, lektorka kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními a anatomickými pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo. Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení. Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a osvojí si správné držení těla.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance, naučí se základní taneční a anatomické pojmy, ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance a základní anatomické pojmy.

Potřeby: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. V DDM Čakovice v minulých dvou letech vedla kroužek Street Dance pro začátečníky i pokročilé s pozitivním ohlasem. Je studentkou Filozofické fakulty oboru pedagogika. Na kurzech dětem předává radost z tance a společné přípravy choreografií.

ikonaStreet dance starší (od 4. 10.) 11–15 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Přijď se s námi rozhýbat!“

Eliška Slejšková, lektorka kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními a anatomickými pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo. Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení. Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a osvojí si správné držení těla.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance, naučí se základní taneční a anatomické pojmy, ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance a základní anatomické pojmy.

Potřeby: sportovní oblečení, sálovou obuv (tenisky se světlou podrážkou), pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. V DDM Čakovice v minulých dvou letech vedla kroužek Street Dance pro začátečníky i pokročilé s pozitivním ohlasem. Je studentkou Filozofické fakulty oboru pedagogika. Na kurzech dětem předává radost z tance a společné přípravy choreografií.

ikonaZumba dance cool 10–16 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Pojď si s námi užít zábavu při tanci!“

Daniela Kuthanová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý. Zumbu zvládne opravdu každý. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se budeme učit nejrůznější sestavy a vytvoříme si jednu vlastní, na které se budeme všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme. Naučíme se improvizovat a pokusíme se odhodit stud. Celkově si to spolu užijeme :) !

Potřeby: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace.

ikonaZumba dance junior 9–12 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Roztancuj se s námi!“

Daniela Kuthanová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý. Zumbu zvládne opravdu každý. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se budeme učit nejrůznější sestavy a vytvoříme si jednu vlastní, na které se budeme všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme. Naučíme se improvizovat a pokusíme se odhodit stud. Celkově si to spolu užijeme :) !

Potřeby: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace.

ikonaZumba dance kids 7–9 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Rozhýbej se s námi!“

Daniela Kuthanová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý. Zumbu zvládne opravdu každý. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se budeme učit nejrůznější sestavy a vytvoříme si jednu vlastní, na které se budeme všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme. Naučíme se improvizovat a pokusíme se odhodit stud. Celkově si to spolu užijeme :) !

Potřeby: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace.

break-dance-b-boilers break-dance-zacatecnici irske-tance-a-step-pokrocili irske-tance-a-step-stredne-pokrocili irske-tance-a-step-zacatecnici standardni-a-lat-am-tance standardni-a-lat-am-tance-vyber street-dance-mladsi-od-4-10 street-dance-starsi-od-4-10 zumba-dance-cool zumba-dance-junior zumba-dance-kids

Prosek – Ostatní

ikonaDeskovkáři od 25. 9. 8–14 let

po 17:30–18:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Člověče, nezlob se a raději pojď hrát s námi!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě deskové hry, ale nemáš je s kým hrát? Tak to jsme kroužek právě pro tebe!

Na tomto kroužku si užiješ spoustu zábavy v partě nových kamarádů. Každou hodinu na nás bude čekat nová hra, kterou se společně naučíme a i zahrajeme. Během roku na nás čekají různé typy deskových her od logických po hry strategické a na spolupráci. Nevynecháme ani klasické párty hry po zábavu nebo hry vzdělávací.

Těšit se můžeš například na Dooble, Labyrint, Ducha s Duchovou, Jungle speed, Bang, Cink, Aktivity, Želví závody, Dixit, Sabotér, Krávy, Speed cups, Carcassone, Tik tak bum, Osadníky z Katanu a další… ale i povídací hry jako Story Cubes či Černé historky.

V hezkém počasí nás čekají i tzv. oživlé deskové hry, kdy se z nás stanou figurky a zahrajeme si známe stolní hry venku.

Nebudou chybět turnaje v piškvorkách či hlavolamech.

A samozřejmě i prostor pro tvorbu vlastních deskových her.

Cíl a přínos kroužku: Rozvineme dětskou fantazii, logické myšlení i postřeh. Naučíme se spolupracovat v týmu i se dokázat postavit sám ostatním. Hrát fair play a dokázat přijmout prohru. A hlavně si užijeme spoustu zábavy s novými kamarády!

Potřeby: přezůvky, pohodlné oblečení, blok + psací potřeby

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vzhledem ke vzdělávacímu kurzu, kterého se lektorka při DDM účastní, se nebudou lekce konat v těchto termínech: 20.11., 22.1., 26.3.a 7.5. Zároveň je o tyto hodiny snížena cena kroužku.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi na prvním stupni od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již třetím rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Je vášnivý deskovkář a sama vlastní asi 30 deskových her.

ikonaGeocaching – mladší (1 x za 14 dní) 8–11 let

st 15:30–18:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojď do kroužku, kde budeš objevovat moderní poklady, kterým se říká "keška" a jsou všude okolo nás, i když o nich běžní "mudlové" nevědí.“

Petr Srb, lektor kroužku

Popis:

Víš, co je to geocaching? A víš také to, že se okolo tebe nachází sta, tisíce ba i miliony moderních pokladů, kterým se říká „keška“?
Právě proto je tady kroužek geocachingu pro mladší žáky (8–11 let), který přijímá jak začátečníky, tak pokročilé geocachery a geocacherky právě v tomto věku. Zajímavou formou se dozvíš o historii i současnost geocachingu, jak taková „keška“ vypadá a jak se loví. Za celý školní rok jich můžeš najít i přes 100 a naučit se novým dovednostem. To vše pod vedením 2 zkušených „kačerů“, kteří vedou tento kroužek a kroužek pro starší „kačery“.

Cíl a přínos kroužku: Našim cílem je účastníky kroužku zasvětit do pravidel, tajů a umění lovení keší, šifrování v základních i pokročilých šifer, uzlování a praktické používání uzlů, navigování s mapou a buzolou, navigování s navigací a naučit jak se chovat k přírodě. Přínosem mu budou nové znalosti v těchto oborech, nalezení nových kamarádů a venkovní volnočasové vybití se zajímavým programem hledání pokladů. Celý rok bude opět propleten celoroční bodovací soutěží s výhrou pro vítěze.

Potřeby: Oblečení, které se může pošpinit a poničit, open card, lítačku nebo lístky na MHD, propisku, blok či sešit, pokud mají, tak vlastní navigaci, chuť se něco nového naučit a zjišťovat nové věci a objevovat nová místa, na která se díky kroužku dostanou.

V ceně: Schůzky jednou za 14 dní, 8 výprav (jízdné po Praze si učastník hradí sám), zapůjčení několika outdoor GPS navigací, buzol, návštěva Techmania v Plzni, pololetní odměny lektora i pro členy kroužku, kterří chodí jen na výpravy nebo jen na lekce, startovné na soutěž Prahou plnou strašidel, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění, jízdné mimo Prahu.

Informace o lektorovi: S dětmi pracuje již 16 let. Začal jako praktikant, posléze vedoucí oddílu na táborech. Rok a půl dělal zástupce oddílu skautů a tento kroužek vede již pátým rokem. Je členem České Asociace Geocachingu, což přináší pro kroužek mnohé výhody. Největší zkušnosti má s dětmi ve věku od 7 do 12 let.

ikonaGeocaching – starší (1 x za 14 dní) 11–14 let

st 15:30–18:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Líbí se ti výlety? A co je spojit s hledáním skrytých pokladů? A co to všechno ještě zabalit do celoroční napínavé hry o ceny? Že to zní skvěle, tak přijď na kroužek Geocachingu, kde se to stane realitou.“

Veronika Srbová, lektorka kroužku

Popis:

Víš, co je to geocaching? A víš také to, že se okolo tebe nachází sta, tisíce ba i miliony moderních pokladů, kterým se říká „keška“?
Právě proto je tady kroužek geocachingu pro starší žáky (11–14 let), který přijímá jak začátečníky, tak pokročilé geocachery a geocacherky právě v tomto věku. Zajímavou formou se dozvíš o historii i současnost geocachingu, jak taková „keška“ vypadá a jak se loví. Za celý školní rok jich můžeš najít i přes 100 a naučit se novým dovednostem. To vše pod vedením 2 zkušených „kačerů“, kteří vedou tento kroužek a kroužek pro mladší „kačery“.

Cíl a přínos kroužku: Našim cílem je účastníky kroužku zasvětit do pravidel, tajů a umění lovení keší, šifrování v základních i pokročilých šifer, uzlování a praktické používání uzlů, navigování s mapou a buzolou, navigování s navigací a naučit jak se chovat k přírodě. Přínosem mu budou nové znalosti v těchto oborech, nalezení nových kamarádů a venkovní volnočasové vybití se zajímavým programem hledání pokladů. Celý rok bude opět propleten celoroční bodovací soutěží s výhrou pro vítěze.

Potřeby: Oblečení, které se může pošpinit a poničit, open card, lítačku nebo lístky na MHD, propisku, blok či sešit, pokud mají, tak vlastní navigaci, chuť se něco nového naučit a zjišťovat nové věci a objevovat nová místa, na která se díky kroužku dostanou.

V ceně: Schůzky jednou za 14 dní, 8 výprav (jízdné po Praze si učastník hradí sám), zapůjčení několika outdoor GPS navigací, buzoli, návštěva Techmania v Plzni, Pololetní odměny lektora i pro členy kroužku, kterří chodí jen na výpravy nebo jen na lekce, startovné na soutěž Prahou plnou strašidel, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění, jízdné mimo Prahu.

Informace o lektorovi: S dětmi pracuje profesionálně již 10. rokem a má vystudovanou střední pedagogickou školu. K dětem má velmi vřelý vztah a je spolehlivá, veselá a hravá. Geocaching hraje již 4. rokem. S domem dětí a mládeže spolupracuje již 3. rokem a na kroužek chodila pomáhat i před tím, než byla jeho lektorkou.

ikonaMalý kuchař (1 x za 14 dní) 8–13 let

út 15:00–17:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 2900 Kč

↑ sbalit

„Pojď do kroužku, kde se budeš učit jak tvořit známá i neznámá jídla, ochutnávat je a kde se naučíš i nějakým novým znalostem a dovednostem z kuchařského oboru a společenské výchovy a stolování.“

Petr Srb, lektor kroužku

Popis:

Sníš o tom, že by sis doma sám/a udělal/a něco k jídlu, ale nejde Ti to? A nebo právě naopak si doma už umíš připravit nějakou tu dobrotu, ale chceš se naučit něco nového, nebo se podělit o to co už umíš s jinými kulináři, které také láká vaření? Právě pro Tebe je tady tento kroužek „Malého kuchaře“, který se otevírá již druhým rokem pro děti ve věku od 8 do 13 let a bude se konat v úterý jednou za 14 dní. Za 2 hodiny konání tohoto kroužku se můžeš dozvědět některé zajímavosti o surovinách a potravinách, které se okolo Tebe používají denně, dále se můžeš dozvědět něco o jídelních a stolovacích zvyklostech u nás i v zahraničí, ale hlavně – pokaždé si i něco uvaříme, sníme a odneseme domů, pokud něco zbude. ;-) Toto celé pod vedením profesionálního kuchaře, který vařil už v několika luxusních hotelech a jehož kuchařská praxe skýtá více, než 10 let aktivního vaření. Jako bonus bude celý rok propletený celoroční bodovací soutěží, kde na vítěze bude čekat na konci školního roku mňamkózní odměna!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je zasvětit jeho účastníky do tajů a umění studené kuchyně a některých cukrářských výrobků a naučit jejich přípravě. Dále se seznámit se stolovacími zvyklostmi nejen u nás, ale i v některých atypických podmínkách, než jsou v Čechách. V neposlední řadě se dozvědět i nějakou teorii o surovinách (například o ovoci, zelenině, mléčných produktech, mase atd.) ale i potravinách a jídlech z jiných zemí.

Potřeby: Kroužkové desky s euro obaly velikosti A5, přezůvky, psací potřeby, oblečení, které se může ušpinit, utěrku, občas něco přinést připravené z domova (informaci děti dostanou na kroužku předem a rodiče emailem), box na potraviny, chuť se něco nového naučit

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Termíny kroužků úterky 1 za 14 dní - 26. 9. 2017 - 10. 10. 2017 - 24. 10. 2017 - 7. 11. 2017 - 21. 11. 2017 - 5. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - 16. 1. 2018 - 30. 1. 2018 - 27. 2. 2018 - 13. 3. 2018 - 27. 3. 2018 - 10. 4. 2018 - 24. 4. 2018 - 22. 5. 2018 - 5. 6. 2018

Informace o lektorovi: S dětmi pracuje již 16 let a s DDM Praha 9 spolupracuje 5. rokem. Začal jako praktikant, posléze vedoucí oddílu na táborech. Rok a půl dělal zástupce oddílu skautů a tento kroužek, který se tento školní rok otevírá podruhé, je výsledkem jeho celoživotního koníčku a zaměstnání - kuchařiny. Byl členem České Asociace kuchařů a cukrářů a profesionálně vaří již 16 let. Největší zkušnosti má s dětmi ve věku od 7 do 12 let.

ikonaVěda je zábava (od 26. 9.) 7–10 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Pro všechny malé experimentátory!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek pro všechny zvídavé a nadšené vědce. Základem programu kroužku jsou jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Hravou formou se seznámíme se základními fyzikálními principy, ukážeme si, jak se dá využít zdánlivě obyčejný materiál, a zjistíme, kolik překvapení se skrývá v obyčejné kuchyni. Většinu pokusů si děti vyzkouší sami, díky čemuž intuitivně pochopí základní fyzikální principy bez vzorečků a učebnic.

Cíl a přínos kroužku: Atraktivní formou porozumnět základním příroním jevům a fyzikálním zákonitostem.

Potřeby: Psací potřeby, sešit A5 nelinkovaný

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vzhledem ke vzdělávacímu kurzu, kterého se lektorka při DDM účastní, se nebudou lekce konat v těchto termínech: 21.11., 23.1. a 27.3. Zároveň je o tyto hodiny snížena cena kroužku.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již třetím rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9.

deskovkari-od-25-9 geocaching-mladsi-1-x-za-14-dni geocaching-starsi-1-x-za-14-dni maly-kuchar-1-x-za-14-dni veda-je-zabava-od-26-9

Černý Most – Estetika, tvoření

ikonaKeramika 6–11 let

út 15:00–16:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„"Práce s hlínou je krásným koníčkem, uspokojuje děti i dospělé. Podporuje a rozvíjí tvořivost, nápaditost a rozvoj fantazie ."“

Kristýna Půtová, lektorka kroužku

Popis:

Keramická dílna umožní všem malým zájemcům proniknout do tajů tvorby z keramické hlíny. Seznámí vás se zpracováním hlíny, možnostmi zdobení výrobků a následně i s postupy jejich povrchové úpravy. Vlastním nápadům dveře otevřeny. Tvořit budeme od nejjednodušších výrobků k těm složitějším, vyrobíte si nejrozmanitější ozdoby, doplňky a dárečky od jednoduchých mističek, až po složitější loutky, modelovaná zvířátka, obrázky.

Cíl a přínos kroužku: V kroužku se naučí pracovat s hlínou (válet plát, modelování z ruky), pochopí proces při jejím následném vykrajování, zpracování a glazování. Výrobky budou tematicky laděny, ale fantazie má u nás dveře dokořán.

Potřeby: Oblečení na práci s keramikou

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: 2 výrobky za rok zůstávají v DDM pro prezentaci

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala pedagogický kurz a je zkušená, pracuje v DDM Praha 9 již několik let, má vzdělání k vedení kroužku keramiky.

ikonaKreslení 10–16 let

po 17:00–18:30

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Kreslením proti smutku k dobré náladě.“

Jana Mašková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Kreslení je netradičním interaktivním pojetím výtvarné výchovy, kde zájemce o umění má prostor vyjádřit svůj subjektivní vizuální pohled na různá témata v rozmanitých technikách, naučí účastníky základy kresby, malby, grafiky, prostorové tvorby. Při každé hodině se něco naučíte z dějin umění. Výtvarná výchova je spíše prožitkem, kde není důležité výtvarné dílo stihnout dokončit během jedné výuky, pokud budete náš kroužek navštěvovat můžete dílo dokončit později při další lekci nebo přijít s vlastním námětem k tvorbě. Možné je si domluvit individuální plán se zaměřením na přípravu na talentové zkoušky. V rámci činnosti se zapojujeme do výtvarných soutěží na různá témata (móda, město, pohádky, Karel IV.). Máme radost z úspěchu, jelikož naši žáci často vyhrávají první i druhá místa. Naše díla zdobí chodbu našeho DDM či jsou k vidění na výstavách například v Galerii 14.

Cíl a přínos kroužku: Naučíte se vidět detaily, "modelovat" pomocí světel a stínů, vnímat perspektivu a správně zobrazovat prostor. Dozvíte se něco víc o barvách a jejích významu.

Potřeby: Vhodné oblečení nebo zástěra.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje jako učitelka výtvarné výchovy na základní škole a s DDM P9 spolupracuje již pátým rokem.

ikonaMalá módní návrhářka 7–10 let

po 17:00–18:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Líbí se ti originální doplňky do bytu či na sebe? Chceš si udělat originální kostým nejen z textilu? Přijď si je k nám vyrobit“

Gabriela Popovičová, lektorka kroužku

Popis:

Zajímáš se o módní doplňky a kostýmy, o hezké věci na sebe i domů? Baví tě vyrábění? Přijď do našeho kroužku a vyzkoušej si vyrobit čelenku, náramek, polštářek, hračku nebo dokonce kostým! Během kroužku se naučíš, jak se pracuje se šicím strojem, jak ozdobit oblečení a doplňky korálky či vyšíváním, vyzkoušíš si vlastní tvorbu z různých materiálů. Na závěr budeš moci představit vše, co ses naučila, díky výstavě, či módní přehlídce. Výuka pěstuje u žáků pracovní návyky a učí je dokončit započaté dílo. Důraz je kladen na individualitu a kreativitu jednotlivce. Podporujeme vzájemnou komunikaci a legraci.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek podporuje manuální zručnost u dětí školního věku, učí je trpělivosti, pečlivosti a vede je k efektivnosti práce. Po absolvování kroužku si účastníci dokážou zhotovit oděvné doplňky, doplňky domů a dovedou je ozdobit. Důraz je kladen i na kreativitu účastníků. Naučí se základům techniky šití na šicím stroji, technice ručního šití. Na konci hodiny si mohou domů odnést nový, zcela originální výrobek.

Informace o lektorovi: Lektorka Bc. Gabriela Popovičová dokončuje na Univerzitě Karlově výtvarnou výchovu a pedagogiku. Na Univerzitě Hradec Králové absolvovala bakalářské studia Textilní tvorby. V roce 2013 byla na půlroční stáží na UMCS v polském Lublinu. Má za sebou několik výstav doma i v zahraničí (zejména grafiky, ilustrace a textilní tvorbu). V DDM Praha 9 působí třetím rokem.

ikonaMalování bez hranic 7–12 let

út 16:30–18:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„"Malujeme a tvoříme jak to sami cítíme."“

Kristýna Půtová, lektorka kroužku

Popis:

Výtvarný kroužek „Malování bez hranic“ je určen pro děti od 6 – 12 let, které prostřednictvím malování rozvíjejí svoji osobnost a poznávají svět kolem. Výtvarný kroužek je průvodcem při této cestě. Děti se seznamují s nejrůznějšími výtvarnými pomůckami a zcela jim je ponechám prostor vlastní fantazie. Výtvarný kroužek je alternativní volbou aktivního trávení volné času. Ve výtvarném kroužku nejen všichni společně tvoříme, ale také se naučíme pozornosti a soustředění se na konkrétní činnost. Prostřednictvím rituálních úkonů se stáváme samostatnějšími. Na „Malování bez hranic“ budeme nejen vytvářet krásná výtvarná díla, ale také společné tvořit výtvarné projekty, které nás naučí pracovat ve skupinách a vzájemně si pomáhat. Vždy si o výtvarném tématu spolu popovídáme a necháme prostor na sebevyjádření. Nápady budou vždy vítané. Pro děti chceme vytvořit otevřené prostředí, které se jim bude líbit a bude je podněcovat k rozvíjení se a podporovat jejich individuální vnímání.

Cíl a přínos kroužku: 1.rozvoj představivosti, fantazie a kreativity 2.samostatně formulovat své výtvarné představy 3.systematicky tvořit svou výtvarnou řečí

Potřeby: Zástěrku nebo tričko na převlečení, v zimě jsou vhodné přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: 2 výrobky za rok zůstávají v DDM pro prezentaci

Informace o lektorovi: Lektorka se dlouhodobě věnovala práci s dětmi jako asistentka při arteterapii. Studovala výtvarnou školu. VŠ Pedagogickou přerušila z důvodu mateřství, k dokončení studia se chystá.

ikonaMladá módní návrhářka 11–15 let

út 17:00–18:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Umění módy, textilu, ozdob, všech ženských doplňků či šperků? Ano! A nezapomeň - nejlepší módní návrhářka je tvá fantazie!“

Gabriela Popovičová, lektorka kroužku

Popis:

Kdo jsou nejlepší světoví módní návrháři? Chceš se stát jedním z nich? Přijď do našeho kroužku a vyzkoušej si, jak připravit střihy, jak vybrat správný materiál na sukni, šaty nebo kalhoty. Budeme pamatovat i na skvělé nápady na zajímavé zdobení. Během kroužku se naučíš, jak se pracuje se šicím strojem, jak ozdobit oblečení a doplňky korálky či vyšíváním, vyzkoušíš si vlastní tvorbu z různých materiálů. Na závěr budeš moci představit vše, co ses naučila, díky výstavě či módní přehlídce. Důraz je kladen na individualitu a kreativitu jednotlivce. Absolventky z loňského roku se můžou těšit na nové nápady.

Cíl a přínos kroužku: Po absolvování kroužku si účastníci dokážou zhotovit jednoduché části oděvu či oděvné doplňky a dovedou je ozdobit v rámci své kreativity. Naučí se přípravě, základním střihům, technice šití na šicím stroji, technice ručního šití a základům módních návrhů (kreslení oděvů).

Informace o lektorovi: Lektorka Bc. Gabriela Popovičová dokončuje na Univerzitě Karlově výtvarnou výchovu a pedagogiku. Na Univerzitě Hradec Králové absolvovala bakalářské studia Textilní tvorby. V roce 2013 byla na půlroční stáží na UMCS v polském Lublinu. Má za sebou několik výstav doma i v zahraničí (zejména grafiky, ilustrace a textilní tvorbu). V DDM Praha 9 působí třetím rokem.

ikonaPohádková výtvarka a kreativní tvoření 4–6 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Každé dítě je umělcem, těžké je jím zůstat i v dospělosti.“

Majka Lexová, lektorka kroužku

Popis:

Celým kurzem bude děti provázet čertík Floriánek a anděl Gabriel. Výroba figurek z vlny a jejich zdobení. Vystřihávání, lepení a malování papírových postaviček a jiných dekorativních předmětů. Vytváření plastických obrázků pomocí krepového papíru. Vytvoříme si různé dárkové krabičky a karnevalové kloboučky, masky a jiné kreativní předměty, které si poté děti odnesou domů. Výtvarné lekce budou zaměřeny jak na práci ve skupině, tak i na rozvoj fantazie jednotlivců. Lekce tematicky zaměřené na roční období, svátky a lidové tradice.

Cíl a přínos kroužku: Rozvoj jemné motoriky, stříhání, lepení a malování. Podněcujeme děti k tvořivému přístupu plnému fantazie. Během roku se děti naučí barvy nebo jak správně držet tužku, štětec a nůžky. Snažíme se, aby byl kroužek naučný a zároveň zábavný. Harmonogram koncipován dle aktuálních ročních období a svátků.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka se od ZŠ věnovala výtvarnému umění a účastnila se okresních soutěží. Pracovala jako aranžérka výloh. Později pracovala se seniory jako lektorka výtvarného tvoření. Vyrábí pohádkové loutky a postavičky, které už vystavovala na hradě Svojanov a na jiných výstavách. Vyráběla také několik postaviček pro známou pohádkovou výtvarnici a malířku Vítězslavu Klimtovou. Tvoří také dárkové dorty z ručníků a osušek.

keramika kresleni mala-modni-navrharka malovani-bez-hranic mlada-modni-navrharka pohadkova-vytvarka-a-kreativni-tvoreni

Černý Most – Hudba, divadlo

ikonaDivadlo pod Černým Mostem 6–16 let

pá 16:00–18:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Kde jinde si užít nefalšovanou zábavu, než na divadelních prknech?“

Martin Vaňhara, lektor kroužku

Popis:

Divadlo pod (Černým) mostem je divadelní kroužek určený pro všechny milovníky dění na jevišti. V průběhu školního roku budou souborem nastudována dvě divadelní představení, která budou následně prezentována na samostatných divadelních akademií mladšího a staršího divadelního kroužku a na dalších akcích v závislosti na časových i finančích možnostech. Vzhledem k nárokům divadelního diváka na zábavu, budeme hrát pravděpodobně komedie. Účastníci se naučí základní pravidla bezchybného herectví a objeví v sobě svá herecká ,,já". Důležitým prvkem herectví je ovšem zábava, neboť má-li být počin herce kvalitní, musí to jej samotného bavit, proto vše bude probíhat zábavnou formou tak, aby to samotné herce bavilo, proto si čas najdeme také na nácvik improvizace (hry z pořadu Partička) a další hereckého ducha rozvíjející aktivity. Během roku také navštívíme dvě divadelní představení v Národním, resp. Stavovském divadle a dle chuti dětí spolu vyrazíme na víkendové soustředění.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem kroužku je rozvíjet postupně herecké schopnosti jednotlivých dětí, zlepšovat jejich mluvený i nonverbální projev na jevišti, a to sice právě formou nácviku divadelních představení. Děti se zároveň naučí spolupracovat navzájem mezi sebou, ať už během samotného hraní na pódiu, nebo při přípravě představení.

Potřeby: Přezůvky. Nadšení k divadlu, chuť se učit novým věcem nebo se zdokonalovat v již načatém a dobrou náladu k tomu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor je absolventem kurzu Pedagogického minima. Na střední škole působil tři roky v anglickém divadle, ztvárnil například role Demetria ve Snu noci svatojánské nebo Jerryho/Daphne v Někdo to rád horké. Dále půl roku působil v pražském ochotnickém souboru Podkroví a v současné době zahajuje spolupráci s pražským ochotnickým souborem Gaudium v Radotíně. Tento kroužek povede již třetím krokem.

ikonaFlétnička pro začátečníky 5–8 let

pá 15:45–16:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi...“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Začátečníci se v tomto kroužku seznámí se základy hry na flétnu a osvojí si správné návyky v postoji, nátisku, dýchání a prstové technice. Pokročilí účastníci se na kroužku naučí další tóny nad rámec kurzu pro začátečníky a rozšíří si tím tónový rozsah. Postupně budou schopni zahrát písničky lidové i moderní, seznámí se také s nejznámějšími skladbami klasické hudby v úpravě pro zobcové flétny. Využijí hru ve skupině – duet, kánon. Budeme hrát písničky i klasické skladby ve vícehlasém provedení. Budeme kombinovat skladby s jinými hudebními nástroji, například s kytarou. Děti budou také pokračovat v hudební nauce – noty, rytmus, takt, tempo, navíc dynamika, stupnice a intervaly. Hraní písniček dle schopností a zaměření žáka. Individuální přístup.

Cíl a přínos kroužku: Začátečníci se naučí znát a číst noty a seznámí se s hudební naukou v nezbytném rozsahu pro hraní na zobcovou flétnu. Cílem pokročilých účastníků je zahrát již pokročilé skladby, samostatně, ve skupině i s doprovodem. Rozšíříme znalosti z hudební nauky. Předpokládá se účast dětí na koncertě.

Potřeby: Vlastní nástroj, notový sešit, notýsek, psací potřeby (zejména obyčejné tužky) a učebnici dle domluvy s lektorem.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektorka svou spolurpáci s DDM P9 začíná, přesto má bohaté zkušenosti s prací s dětmi jako vedoucí na táborech a vedoucí nejen hudebních kroužků při základní škole. Své hudební vzdělání získala jako absolventka ZUŠ. Práce s dětmi je pro ni potěšením sama má tři děti.

ikonaKytara k táboráku mírně pokročilí 8–15 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Hraj a zpívej s kamarády, bude ti hned veseleji.“

Lucie Wagnerová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Kytara k táboráku probíhá ve třech sekcích. Pro začátečníky, mírně pokročílé a pro pokročilé. Všechny trvají 60 minut. Jsou určeny pro ty, kteří si rádi zazpívají a zahrají táborové, country i jiné písničky. Lekce pro začátečníky je určena dětem, které se s kytarou seznamují, nabízí výuku podle základních akordů a rytmů, které se hodí pro doprovod táborových, country, folkových i popových písniček. Lekce pro pokročilé je určena dětem, které mají se hrou na kytaru už jisté zkušenosti. Naučí se hrát písničky táborové, folkové, moderní nebo písničky dle svého výběru i se složitějšími akordy.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí hru na kytaru, základní akordy a doprovodné rytmy. Naučí se doprovázet hru na kytaru i zpěvem.

Potřeby: Kytaru, sešit, propisku, obyčejnou tužku, desky na písničky, dobrou náladu a chuť zpívat.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM.

Informace o lektorovi: V DDM působí od roku 2012. Absolvovala SPgŠ, kde se věnovala 4 roky hře na klavír. 4 roky hrála na kytaru v ZUŠ, má zkušenosti se hrou na zobcovou a altovou flétnu (také v ZUŠ). Dlouhodobě pracuje s dětmi ve skautském oddíle. Má zkušenosti při vedení dětí a práci s nimi - praxe na střední škole, jako vychovatelka ve školní družině a na internátě a učitelka v mateřské škole. V současné době pracuje jako vychovatelka ve školní družině.

ikonaKytara k táboráku pokročilí 10–16 let

po 18:00–19:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Hraj a zpívej s kamarády, bude ti hned veseleji.“

Lucie Wagnerová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Kytara k táboráku probíhá ve třech sekcích. Pro začátečníky, mírně pokročilé a pro pokročilé. Všechny trvají 60 minut. Jsou určeny pro ty, kteří si rádi zazpívají a zahrají táborové, country i jiné písničky. Lekce pro začátečníky je určena dětem, které se s kytarou seznamují, nabízí výuku podle základních akordů a rytmů, které se hodí pro doprovod táborových, country, folkových i popových písniček. Lekce pro pokročilé je určena dětem, které mají se hrou na kytaru už jisté zkušenosti. Naučí se hrát písničky táborové, folkové, moderní nebo písničky dle svého výběru i se složitějšími akordy.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí hru na kytaru, základní akordy a doprovodné rytmy. Naučí se doprovázet hru na kytaru i zpěvem.

Potřeby: Kytaru, sešit, propisku, obyčejnou tužku, desky na písničky, dobrou náladu a chuť zpívat.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM.

Informace o lektorovi: V DDM působí od roku 2012. Absolvovala SPgŠ, kde se věnovala 4 roky hře na klavír. 4 roky hrála na kytaru v ZUŠ, má zkušenosti se hrou na zobcovou a altovou flétnu (také v ZUŠ). Dlouhodobě pracuje s dětmi ve skautském oddíle. Má zkušenosti při vedení dětí a práci s nimi - praxe na střední škole, jako vychovatelka ve školní družině a na internátě a učitelka v mateřské škole. V současné době pracuje jako vychovatelka ve školní družině.

ikonaKytara k táboráku začátečníci 8–12 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Hraj a zpívej s kamarády, bude ti hned veseleji.“

Lucie Wagnerová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Kytara k táboráku probíhá ve dvou sekcích. Pro začátečníky a pro pokročilé. Obě trvají 60 minut. Jsou určeny pro ty, kteří si rádi zazpívají a zahrají táborové, country i jiné písničky. Lekce pro začátečníky je určena dětem, které se s kytarou seznamují, nabízí výuku podle základních akordů a rytmů, které se hodí pro doprovod táborových, country, folkových i popových písniček. Lekce pro pokročilé je určena dětem, které mají se hrou na kytaru už jisté zkušenosti. Naučí se hrát písničky táborové, folkové, moderní nebo písničky dle svého výběru i se složitějšími akordy.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí hru na kytaru, základní akordy a doprovodné rytmy. Naučí se doprovázet hru na kytaru i zpěvem.

Potřeby: Kytaru, sešit, propisku, obyčejnou tužku, desky na písničky, dobrou náladu a chuť zpívat.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM.

Informace o lektorovi: V DDM působí od roku 2012. Absolvovala SPgŠ, kde se věnovala 4 roky hře na klavír. 4 roky hrála na kytaru v ZUŠ, má zkušenosti se hrou na zobcovou a altovou flétnu (také v ZUŠ). Dlouhodobě pracuje s dětmi ve skautském oddíle. Má zkušenosti při vedení dětí a práci s nimi - praxe na střední škole, jako vychovatelka ve školní družině a na internátě a učitelka v mateřské škole. V současné době pracuje jako vychovatelka ve školní družině.

divadlo-pod-cernym-mostem fletnicka-pro-zacatecniky kytara-k-taboraku-mirne-pokrocili kytara-k-taboraku-pokrocili kytara-k-taboraku-zacatecnici

Černý Most – Jazyky a jiné učení

ikonaAngličtina pro 2. – 3. třídu 7–9 let

st 15:00–15:45

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1400 Kč

↑ sbalit

„Angličtina není dřina, pojď se učit, bude psina.“

Tereza Rádsetoulalová, lektor kroužku

Popis:

Angličtina pro začátečníky zábavnou formou, v přátelské a příjemné atmosféře. Výuka ve formě her, výtvarných, poslechových i pohybových aktivit umožní i mladším žákům proniknout do základů jazyka. Obsah znalostí vychází z každodenního života, ale také z prostředí dětského světa. K osvojování slovíček a jednoduchých vět je využíván také počítač, který umožňuje spojit poslechové a vizuální podněty přispívající k lepšímu a rychlejšímu pochopení.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí základní slovní zásobu využitelnou při každodenním životě, naučí se představit se, zeptat se na čas, odjezdy a jízdní řády, kde co najdou ve městě a další konverzační témata. Zvládnou základní konverzaci.

Potřeby: sešit, propiska, pastelky, rychlovazač s euroobaly na materiály

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: učebnice dle dohody s lektorem

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou VOŠ Pedagogické a sociální. Absolvovala rok na státní jazykové škole se zaměřením na anglický jazyk a sedm měsíců strávila v anglickém Brightonu jako au pair. Již devátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9.

ikonaAngličtina pro 4. – 5. třídu 9–11 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1400 Kč

↑ sbalit

„S Angličtinou nejdál dojdeš!“

Tereza Rádsetoulalová, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které již mají osvojeny základy AJ. Po krátkém zopakování se začneme zabývat těžší gramatikou (přítomný a minulý čas, budoucí čas, předložky, stupňování přídavných jmen). V hodinách nebude chybět konverzace a poslech, zaměříme se na rozšíření základní slovní zásoby pomocí témat. Ta budou vycházet ze zájmu a potřeb dětí. Společně budeme pracovat na projektech, které nás seznámí s anglicky mluvícími zeměmi, jejich kuchyní, módou, zvyklostmi. Nebudou chybět tematická povídání o svátcích a významných dnech.

Cíl a přínos kroužku: Děti si procvičí již známou slovní zásobu a přiberou si nová slovíčka využitelná v každodením životě. Zvládnou si mezi sebou popovídat o počasí, o rodině, o zájmech a zálibách, o svátcích. Zaměříme se také na zvládnutí pokročilejší gramatiky jako je stupňování přídavných jmen, používání správných časů.

Potřeby: sešit, propiska, pastelky, rychlovazač s euroobaly na materiály

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Učebnice dle domluvy s lektorem

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou VOŠ Pedagogické a sociální. Absolvovala rok na státní jazykové škole se zaměřením na anglický jazyk a sedm měsíců strávila v anglickém Brightonu jako au pair. Již devátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9.

ikonaAngličtina pro 6. – 7. třídu 11–13 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1400 Kč

↑ sbalit

„Angličtina není dřina“

Tereza Rádsetoulalová, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které již mají osvojeny základy AJ. Po krátkém zopakování se začneme zabývat těžší gramatikou (přítomný a minulý čas, budoucí čas, předložky, stupňování přídavných jmen). V hodinách nebude chybět konverzace a poslech, zaměříme se na rozšíření základní slovní zásoby pomocí témat. Ta budou vycházet ze zájmu a potřeb dětí. Společně budeme pracovat na projektech, které nás seznámí s anglicky mluvícími zeměmi, jejich kuchyní, módou, zvyklostmi. Nebudou chybět tematická povídání o svátcích a významných dnech.

Cíl a přínos kroužku: Děti si procvičí již známou slovní zásobu a přiberou si nová slovíčka využitelná v každodením životě. Zvládnou si mezi sebou popovídat o počasí, o rodině, o zájmech a zálibách, o svátcích. Zaměříme se také na zvládnutí pokročilejší gramatiky.

Potřeby: sešit, propiska, pastelky, rychlovazač s euroobaly na materiály

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Učebnice dle domluvy s lektorem

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou VOŠ Pedagogické a sociální. Absolvovala rok na státní jazykové škole se zaměřením na anglický jazyk a sedm měsíců strávila v anglickém Brightonu jako au pair. Již devátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9.

ikonaAngličtina pro pokročilé 14–16 let

čt 17:00–18:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Umět jazyk znamená nebát se mluvit!“

Tereza Rádsetoulalová, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které již mají osvojeny základy AJ a které opravdu chtějí umět anglicky. Po krátkém zopakování se začneme zabývat těžší gramatikou (přítomné časy a vyjádření minulosti, předpřítomný čas, budoucí čas, předložky, stupňování přídavných jmen, tvoření a stupňování příslovců). V hodinách nebude chybět konverzace a poslech, zaměříme se na rozšíření základní slovní zásoby pomocí témat. Ta budou vycházet ze zájmu a potřeb dětí. Společně budeme pracovat na projektech, které nás seznámí s anglicky mluvícími zeměmi, jejich kuchyní, módou, zvyklostmi. Nebudou chybět tematická povídání o svátcích a významných dnech.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si prohloubí svoje znalosti anglické gramatiky, reálie anglicky mluvících zemí. Zaměříme se zejména na zvládnutí plynulé konverzace s vrstevníky.

Potřeby: Sešit, psací potřeby, kapesní slovník, rychlovazač s euroobaly na kopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Učebnici dle domluvy s lektorem.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou VOŠ Pedagogické a sociální. Absolvovala rok na státní jazykové škole se zaměřením na anglický jazyk a sedm měsíců strávila v anglickém Brightonu jako au pair. Již devátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9.

ikonaAngličtina-dosp-Začít není nikdy pozdě 19–60 let

út 18:30–20:00

1. pololetí: 2700 Kč
2 pololetí: 2700 Kč

↑ sbalit

„"Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Popřípadě alespoň nastoupíš do správného letadla...".“

Miroslav Heinz, lektor kroužku

Popis:

Tento kurz je určen všem začátečníkům i věčným začátečníkům výuky anglického jazyka, kteří by rádi systematicky rozšířili své znalosti v oblasti gramatiky i slovní zásoby. Kurzy probíhají jednou týdně a trvají 60 minut. V rámci tohoto času bychom se postupně věnovali základním anglickým časům (Present Continuous, Present Simple, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple.), gramatickým jevům jako (some, any, little, a little, few, a few, členy atp.) a praktickým cvičením (poslech, gramatická cvičení – mluvená i psaná, prezentace projektů, rozhovory atp.) Důraz bude kladen na mluvení a opět mluvení.

Cíl a přínos kroužku: Umět využívat základní gramatické nástroje anglického jazyka, rozšířit slovní zásobu, potrénovat se v mluveném i psaném projevu a vlastní prezentaci - tedy rozvinout schopnost vyjádřit vlastní názor a umět se domluvit :-).

Potřeby: Sešit/blok, psací potřeby, otevřenou hlavu a dobrou náladu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kurz začíná v říjnu a končí v květnu

Informace o lektorovi: Vystudoval jsem gymnasium Opatov (maturita M, F, počítače, AJ, ČJ). V souvislosti s dalším studiem se aktuálně připravuji na přijetí na HAMU. Jinak z hlediska pedagogické praxe mám víceleté zkušenosti v doučování. (i v rámci organizace jako např. LATA) V případě jakýchkoliv dotazů - vztahujících se k náplni kurzů, mě kontaktujte na email: Miroslav.heinz@gmail.com

ikonaDoučko 1 10–18 let

po 15:05–15:50

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„"Dej sobě šanci a dokaž si, že si stejně dobrý jako ostatní."“

Miroslav Heinz, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen všem žákům základních a středních škol, kteří nejsou spokojeni se svými dosavadními studijními výsledky a rádi by si je systematickou prací zlepšili, zkrátka měli výzo samé biče. Během 45 minut se budeme společně věnovat látce z jednoho z následujících předmětů: matematika, fyzika, angličtina (v rozsahu ZŠ i SŠ na úrovni gymnázia), chemie (rozsah ZŠ), a to dle Vašeho výběru. Náplň jednotlivých hodin se tak může lišit nejen tematicky, ale i v rámci předmětů – podle toho, kde to právě nejvíce hoří :-)

Cíl a přínos kroužku: Během roku si účastníci zlepší své studijních výsledky, získají sebedůvěru a budeme také rozvíjet komunikační schopnosti. V rámci technických předmětů se zaměřím převážně na skutečné pochopení látky, tedy rozvoj logického myšlení, které lze využít i jako nástroj k efektivnímu řešení situací v běžném životě

Potřeby: Učebnice (vztahující se k látce, kterou je třeba dobře vysvětlit ). Dále pak dle předmětu: psací, popř. rýsovací pomůcky, kalkulátor, slovník, tabulka prvků atp. A vlastní zájem se posunout kupředu ;-)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor vystudoval gymnazium Opatov (maturita M, F, počítače, AJ, ČJ). V souvislosti s dalším studiem se aktuálně připravuje na přijetí na HAMU. Mám víceleté zkušenosti s doučováním (i v rámci organizace jako např. LATA).

ikonaDoučko 2 10–18 let

po 16:40–17:25

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„"Dej sobě šanci a dokaž si, že si stejně dobrý jako ostatní."“

Miroslav Heinz, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen všem žákům základních a středních škol, kteří nejsou spokojeni se svými dosavadními studijními výsledky a rádi by si je systematickou prací zlepšili, zkrátka měli výzo samé biče. Během 45 minut se budeme společně věnuovat látce z jednoho z následujících předmětů: matematika, fyzika, angličtina (v rozsahu ZŠ i SŠ na úrovni gymnázia), chemie (rozsah ZŠ), a to dle Vašeho výběru. Náplň jednotlivých hodin se tak může lišit nejen tematicky, ale i v rámci předmětů – podle toho, kde to právě nejvíce hoří :-)

Cíl a přínos kroužku: Během roku si účastníci zlepší své studijních výsledky, získají sebedůvěru a budeme také rozvíjet komunikační schopnosti. V rámci technických předmětů se zaměřím převážně na skutečné pochopení látky, tedy rozvoj logického myšlení, které lze využít i jako nástroj k efektivnímu řešení situací v běžném životě

Potřeby: Učebnice (vztahující se k látce, kterou je třeba dobře vysvětlit ). Dále pak dle předmětu: psací, popř. rýsovací pomůcky, kalkulátor, slovník, tabulka prvků atp. A vlastní zájem se posunout kupředu ;-)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor vystudoval gymnazium Opatov (maturita M, F, počítače, AJ, ČJ). V souvislosti s dalším studiem se aktuálně připravuje na přijetí na HAMU. Mám víceleté zkušenosti s doučováním (i v rámci organizace jako např. LATA).

ikonaDoučko 3 10–18 let

po 15:10–15:55

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„"Dej sobě šanci a dokaž si, že si stejně dobrý jako ostatní."“

Miroslav Heinz, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen všem žákům základních a středních škol, kteří nejsou spokojeni se svými dosavadními studijními výsledky a rádi by si je systematickou prací zlepšili, zkrátka měli výzo samé biče. Během 45 minut se budeme společně věnuovat látce z jednoho z následujících předmětů: matematika, fyzika, angličtina (v rozsahu ZŠ i SŠ na úrovni gymnázia), chemie (rozsah ZŠ), a to dle Vašeho výběru. Náplň jednotlivých hodin se tak může lišit nejen tematicky, ale i v rámci předmětů – podle toho, kde to právě nejvíce hoří :-)

Cíl a přínos kroužku: Během roku si účastníci zlepší své studijních výsledky, získají sebedůvěru a budeme také rozvíjet komunikační schopnosti. V rámci technických předmětů se zaměřím převážně na skutečné pochopení látky, tedy rozvoj logického myšlení, které lze využít i jako nástroj k efektivnímu řešení situací v běžném životě

Potřeby: Učebnice (vztahující se k látce, kterou je třeba dobře vysvětlit ). Dále pak dle předmětu: psací, popř. rýsovací pomůcky, kalkulátor, slovník, tabulka prvků atp. A vlastní zájem se posunout kupředu ;-)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor vystudoval gymnazium Opatov (maturita M, F, počítače, AJ, ČJ). V souvislosti s dalším studiem se aktuálně připravuje na přijetí na HAMU. Mám víceleté zkušenosti s doučováním (i v rámci organizace jako např. LATA).

ikonaDoučko k maturitě z AJ 16–19 let

út 17:30–18:30

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Maturita z AJ Jednoduše!“

Miroslav Heinz, lektor kroužku

Popis:

Budoucí maturanti si vyzkouší zadání a reálné situace, které mohou nastat u maturitní zkoušky. Maturitní zkouška se skládá z: písemné části, ústní části, poslechové části a didaktického testu. Účastníci budou psát písemné práce na různá odborná témata, budou procvičovat mluvení o sobě a konverzovat mezi sebou. Budou cvičit porozumnění textu a mluvenému slovu. A neposlední řadě budou procvičovat didaktické testy. Kurz by probíhal od října do května.

Cíl a přínos kroužku: Ustálení gramatických jevů, zlepšení porozumnění mluvenému slovu s různým přízvukem, větší kapacita slovní zásoby a celková větší jistota během maturitní zkoušky.

Potřeby: Sešit, psací potřeby, učebnice dle domluvy s lektorem.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: říjen - květen

Informace o lektorovi: Studovala jsem pomaturitní studium jazyků, které jsem zakončila pokročilým odborným certifikátem CAE. Vyučovala jsem kroužek Angličtiny v pohybu pro první stupeň ZŠ.

ikonaFrancouzština individuální 10–18 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 2600 Kč
2 pololetí: 2600 Kč
celý rok: 5000 Kč

↑ sbalit

„On y va!“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen těm, kteří mají zájem přiučit se novému jazyku a s francouzským jazykem začínají. Hravou formou si osvojíme úplné základy jazyka a komunikační dovednosti, v rámci kterých se naučíme reagovat a neztratit se v situacích, které může přinést každodenní život. Seznámíme se i s francouzskými reáliemi (jako je francouzská kultura, historie, vyhlášená francouzská gastronomie, móda atd.), a to vše zábavnou formou (hry, písničky, obrázky, autentické francouzské materiály atd.).

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní komunikační dovednosti, aby dokázali reagovat v každodenních situacích. Naučí se základní slovní zásobu a seznámí se s taji francouzské výslovnosti a gramatiky.

Potřeby: psací potřeby, sešit

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk, který pět let vyučovala na střední škole. Má zkušenosti s výukou jak začátečníků, tak pokročilých. Již pátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9.

ikonaFrancouzština pro mírně pokročilé 10–15 let

út 16:30–17:30

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„On y va!“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny, kteří již mají osvojeny úplné základy francouzského jazyka. Během roku nás čeká jak zopakování všeho, co již umíme, tak plno nových věcí. Naučíme se nové gramatické jevy, prohloubíme si slovní zásobu v rámci řady témat a oblastí z běžného života. V hodinách nebude chybět konverzace a poslech nebo menší projekty, pomocí kterých se budeme seznamovat s francouzskou kulturou, zvyky, módou, kuchyní apod. Zkrátka naučíme se všemu, co nám zajistí, že se ve Francii zaručeně neztratíme.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si prohloubí své znalosti francouzské gramatiky, rozšíří si slovní zásobu a zvládnou plyně konverzovat na rozličná témata se svými vrstevníky.

Potřeby: Sešit, psací potřeby

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk, který pět let vyučovala na střední škole. Má zkušenosti s výukou jak začátečníků, tak pokročilých. Již pátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9.

ikonaHravé pokusy 7–9 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„I malé pokusy tě přivedou do fantastického světa poznání.“

Tereza Rádsetoulalová, lektor kroužku

Popis:

Propojíme pokusy nejen s „vědou“, ale i s „výtvarným a hudebním uměním“. Nebudeme se zabývat pokusy, které si doma nebudete moci ověřit znovu a znovu a předvést rodičům, co jsme o daném tématu naučili. Maximálně budeme využívat zcela běžných věcí, které se nacházejí všude kolem nás a také budeme tvořit z odpadového materiálu. Kromě poznávacího charakteru mají pokusy také zábavný charakter, je v nich vždy něco nového, překvapivého nebo neočekávaného, proto mají silný emotivní a motivační náboj. Vyzkoušíme si například hrátky s bublinami, vzduchem a balónky, vytvoříme si funkční sopku a raketku i kreslícího robata, pohrajeme si se zajímavou hmotou – škrobem. Vyzkoušíme si svoji zručnost a ovládneme vodu, barvy i vzduch.

Cíl a přínos kroužku: Rozmanité a velmi jednoduché pokusy upevňují smysl pro spolupráci,vedou k tomu, aby děti samy experimentovaly a objevovaly odpovědi na otázky, které je zajímají pokusy pomáhají dětem formulovat problémy, navrhnout řešení a své nápady ověřovat v praxi.

Potřeby: Pracovní oblečení u kterého nevadí, když se ušpiní (stačí starší tričko), dobrou náladu a chut zkoušet a učit se.

V ceně: Materiál, pojištění, odměna lektora, provozní náklady.

Jiná ujednání: 1x celodenní výlet za poznáním za pololetí.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou VOŠ Pedagogické a sociální. 6 let vedla oddíl mladých ochránců přírody při DDM Rokycany. Absolvovala rok na státní jazykové škole se zaměřením na anglický jazyk a sedm měsíců strávila v anglickém Brightonu jako au pair. Již evátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9.

ikonaJarní fotokurz 10–26 let

st 16:30–18:00

2 pololetí: 650 Kč

↑ sbalit

„Fotografem může být každý, stačí vidět věci kolem sebe.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Pro všechny, kteří by si rádi ochočili svůj fotoaparát a chtěli by umět dělat krásné fotografie za každého počasí, je určen náš jarní fotokurz! Na kurzu se naučíme nastavit fotoaparát a parametry expozice, osvojíme si základy kompozice a práce se světlem, vyzkoušíme si různé styly focení a to i venku, v terénu. Rovněž se seznámíme s editací fotografií v PC – tonální a barevné úpravy, ořez, doostření a zmenšení fotek pro webové použití. Celkově se budeme snažit o rozvíjení našich uměleckých schopností, základním předpokladem pro fotografa je totiž vidět! Kurz probíhá od 7. 3. do 30. 5.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se naučí používat fotoaparát v terénu, vyzkouší si různé styly focení, následně fotky dokáže vytřídit a zeditovat v PC. Cílem kurzu je naučit se zacházet s fotoaparátem v manuálním režimu. Účastník si osvojí základy kompozice, fotografování různých scén (noční focení, krajinky, portréty, pohybující se objekty, focení s bleskem v místnostech atd). Osvojí si základní technické parametry při fotografování (ISO, ohnisková vzdálenost, čas expozice, clona, hloubka ostrosti apod.).Bude umět fotografie editovat (vyvolání RAW, histogram, ořez, úprava barev, doostřování).

Potřeby: Digitální fotoaparát (s možností manuálního režimu), ideálně zrcadlovka (není podmínkou).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Jan Marek se o fotografii a vše, co je s ní spojené zajímá již mnoho let. S fotografováním začínal v 80. letech na svitkový film, později v 90. letech si pořídil první kinofilmovou zrcadlovku a od roku 2004 fotí pouze digitálně. Jeho fotografické porftolio je bohaté a naleznete v něm řadu témat a stylů. V DDM Praha 9 lektor působí již od roku 2011, za tu dobu zde vedl či stále vede kroužek hry na kytaru, klávesy a fotografický kroužek

anglictina-pro-2-3-tridu anglictina-pro-4-5-tridu anglictina-pro-6-7-tridu anglictina-pro-pokrocile anglictina-dosp-zacit-neni-nikdy-pozde doucko doucko doucko doucko-k-maturite-z-aj francouzstina-individualni francouzstina-pro-mirne-pokrocile hrave-pokusy jarni-fotokurz

Černý Most – Modeláři

V této kategorii nebyly nalezeny žádné kroužky.

Černý Most – Počítače

ikonaJarní fotokurz 10–26 let

st 16:30–18:00

2 pololetí: 650 Kč

↑ sbalit

„Fotografem může být každý, stačí vidět věci kolem sebe.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Pro všechny, kteří by si rádi ochočili svůj fotoaparát a chtěli by umět dělat krásné fotografie za každého počasí, je určen náš jarní fotokurz! Na kurzu se naučíme nastavit fotoaparát a parametry expozice, osvojíme si základy kompozice a práce se světlem, vyzkoušíme si různé styly focení a to i venku, v terénu. Rovněž se seznámíme s editací fotografií v PC – tonální a barevné úpravy, ořez, doostření a zmenšení fotek pro webové použití. Celkově se budeme snažit o rozvíjení našich uměleckých schopností, základním předpokladem pro fotografa je totiž vidět! Kurz probíhá od 7. 3. do 30. 5.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se naučí používat fotoaparát v terénu, vyzkouší si různé styly focení, následně fotky dokáže vytřídit a zeditovat v PC. Cílem kurzu je naučit se zacházet s fotoaparátem v manuálním režimu. Účastník si osvojí základy kompozice, fotografování různých scén (noční focení, krajinky, portréty, pohybující se objekty, focení s bleskem v místnostech atd). Osvojí si základní technické parametry při fotografování (ISO, ohnisková vzdálenost, čas expozice, clona, hloubka ostrosti apod.).Bude umět fotografie editovat (vyvolání RAW, histogram, ořez, úprava barev, doostřování).

Potřeby: Digitální fotoaparát (s možností manuálního režimu), ideálně zrcadlovka (není podmínkou).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Jan Marek se o fotografii a vše, co je s ní spojené zajímá již mnoho let. S fotografováním začínal v 80. letech na svitkový film, později v 90. letech si pořídil první kinofilmovou zrcadlovku a od roku 2004 fotí pouze digitálně. Jeho fotografické porftolio je bohaté a naleznete v něm řadu témat a stylů. V DDM Praha 9 lektor působí již od roku 2011, za tu dobu zde vedl či stále vede kroužek hry na kytaru, klávesy a fotografický kroužek

ikonaKouzlení s PC grafikou 10–15 let

po 16:00–17:30

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Láká tě estetika a počítače? Proč to nespojit!“

Pavla Wojtkiewicz, lektorka kroužku

Popis:

Počítače a grafika je kroužek pro všechny, kteří se chtějí naučit upravovat fotografie tak, že zaujmou na první pohled. A tím to nekončí. Nejen, že se naučíme pracovat v Gimpu (program je zcela zdarma), ale taky si osvojíme základy tvorby dokumentů a prezentací, což se bude skvěle hodit při tvorbě různých projektů. Určitě bychom se během roku také podívali, jak používat appky ve vašich telefonech a co se s nimi vše dá dělat. Vítány budou nové nápady, skvělá nálada a noví kamarádi. Stačí zkrátka jen trocha kreativity a grafické kouzlo je na světě.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se během kroužku naučí základní funkce freewarového programu Gimp. Naučíme se upravovat fotografie, aby byly cool, tvořit a upravovat textové dokumenty. Tvořit poutavé a souhrnné prezentace v PowerPointu. Dále si určitě řekneme něco o pravidlech pro zveřejňování fotografií na internetu a sociálních sítích. V neposlední řadě se budeme učit spolupráci na vypracovávání nejrůznějších projektů a grafických úkolů.

Potřeby: Flash disk, psací potřeby, sešit.

Jiná ujednání: Část projektů bude vystavena v DDM

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou maturitního ročníku Akademického gymnázia, zajímá se o všemožné počítačové vymoženosti a ráda proniká do tajů techniky obecně. Odmalička ji baví matematika, ráda fotí a sportuje. V DDM Praha 9 vede i kroužek Minecraftu.

ikonaLEGO robotika 10–15 let

út 17:30–19:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„A co umí tvůj LEGO robot?“

Petr Polášek, lektor kroužku

Popis:

Kroužek LEGO robotiky je určen pro každého, kdo rád skládá nejrůznější výtvory z Lega, má rád počítače a rád věci rozhýbává nejen ve své fantazii. Během kroužku budeme nejen Lego roboty konstruovat, ale samozřejmě i programovat. Je jen potřeba dobře se zamyslet a zkonstruovat robota tak, aby mohl plnit svůj účel. Programovat budeme v prostředí, které je vhodné i pro programovací začátečníky. K potřebě kroužku budou k dispozici dva lego mindstorms roboti a mnoho spojovacího LEGO materiálu.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní pojmy programování a robotiky. Budou umět vytvořit vlastního robota z Lega Mindstorms. Práce v kružku posiluje: logické myšlení, manuální zručnost, konstrukční plánování, schopnost pracovat v týmu na společném projektu, dovednost rozplánovat svoji práci.

Potřeby: Flash disk pro případné úpravy programů na domácím počítači. Dále je dobrý sešit a tužka na poznámky. Pro tvorbu programů lze také použít android tablet nebo smartphone.

Informace o lektorovi: Lektor má bohaté zkušenosti s programováním a stavbou modelů. Je také absolventem studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. O počítače a vše, co je s nimi spojené, se zajímá od roku 1984, kdy dostal svůj první počítač ZX Spectrum. V DDM Praha 9 působí jako lektor již třetím rokem.

ikonaProgramování PC her v programu GameMaker 10–15 let

čt 17:30–19:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Nejlepší hra je ta, kterou si sám vytvoříš!“

Petr Polášek, lektor kroužku

Popis:

Náplní kroužku je programování PC her pomocí nástroje Game Maker. Děti si osvojí nejen základy programování, ale také tvorbu 2D i 3D grafiky a nahrávání zvuku. Hodiny jsou vedeny praktickým způsobem výuky, a proto se může naučit programovat téměř každý. Stačí jen chtít a mít dobré a originální nápady. Nejedná se o kurz PC, je nutné, aby zájemce uměl alespoň v základech ovládat počítač. Účastníci se naučí mnoha herním platformám, jako jsou RPG, plošinovky, FPS atd. Kroužek je vhodnou vstupní branou do světa programování.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základy programování, grafiky a zvuku. V kroužku lze získat velkou škálu zkušenností s prací s různými médii.

Potřeby: Flash USB disk min. 512 MB.

Informace o lektorovi: Lektor Petr Polášek je úspěšným absolventem studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost a v DDM Praha 9 vede kroužky již třetím rokem. Má zkušenosti s vedením kroužků a kurzů pro všechny věkové kategorie a jeho největším zájmem jsou právě technické obory. Mezi jeho největší koníčky patří počítačová grafika, programování nebo fotografování.

ikonaZáklady robotiky a elektroniky 10–16 let

po 17:30–19:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„Robotika není jen sbírka slepých pouček bez významu. Robotika je živý obor, který se posouvá kupředu každý den a dává nám neobyčejnou možnost přiblížit se zpět k naší fantazii a realizovat nápady z vlastní hlavy“

Miroslav Heinz, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen všem zvídavým dětem, které rády přemýšlí nad tím, jak funguje moderní, technicky vyspělý svět okolo nich. Jediné předpoklady tedy jsou: osobní zájem o elektroniku – konkrétně aplikovanou v robotice, otevřená hlava a dobrá nálada (chceme se něco naučit, ale užijeme si to přeci ;-). Na kroužku si nejprve vysvětlil obecné principy elektronických zařízení. Na to se seznámíme s široce využívanou robotickou platformou Arduino (s architekturou jejich vývojových desek a komponent) a naučíme se využívat příkazy v oficiálním vývojovém prostředí. To vše průběžně procvičíme na praktických úlohách, které budou klást důraz především na vysvětlená témata a vlastní schopnost improvizace. V poslední části kroužku si pak vysvětlíme základy řízení projektu (jak si projekt efektivně rozvrhnout, jak rozdělit práci mezi více kolegů atp.) a uvedeme si nějaké zajímavé tipy na vlastní projekt, který si zkusíme sami zrealizovat.

Cíl a přínos kroužku: Účastnící kurzu by si měly odnést určitou představu o tom, jak elektronická zařízení fungují - z čeho a proč se skládají (architektura) a jaké možnosti nabízejí (funkce). Měly by být schopni si sami sestavit a naprogramovat jednoduché robotické zařízení. Také bude kladen veliký důraz na prosazení vlastního názoru a pracovního postupu. Děti se budou muset naučit dohodnout a spolupracovat ve skupince, rozvoj logického a konstrukčního myšlení.

Potřeby: V případě zájmu blok, sešit nebo notebook na poznámky. Vše Blok, sešit nebo notebook na poznámky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor vystudoval gymnázium Opatov (maturita M, F, počítače). Následně necelý rok pokračoval na ČVUT v rámci oboru Robotika & Kybernetika. Má několikaleté zkušenosti s doučování (i v rámci organizace - např. LATA) a chystá se absolvovat kurz pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou výchovnou činnost.

jarni-fotokurz kouzleni-s-pc-grafikou lego-robotika programovani-pc-her-v-programu-gamemaker zaklady-robotiky-a-elektroniky

Černý Most – Příroda

V této kategorii nebyly nalezeny žádné kroužky.

Černý Most – Sport

ikonaAE team Alpha 6–12 let

po 17:30–19:00
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Pokud se chceš aerobiku věnovat naplno a ukázat, co v tobě je, tak se k nám přidej! Získáš nové kamarádky a možná i medaili."“

Lucie Hrzalová, lektorka kroužku

Popis:

Aerobic Team Alpha je týmem závodního aerobiku. Vedle kategorie kadet a junior nyní nově otevíráme i věkovou kategorii senior 18+ Step team. Účastníci absolvují všeobecnou přípravu zaměřenou na zvýšení fyzické kondice, rozvoj flexibility a síly, důraz na správné držení těla. Tým se bude připravovat jak na soutěže jednotlivců typu Master Class, tak na skupinové prezentace s nacvičenou závodní sestavou na tzv. stepech. Sestava se představuje na závodech a vystoupeních během celého roku. V tomto kroužku mají účastníci možnost se výkonnostně posouvat a budovat závodní tým.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní pohybové dovednosti a správné držení těla, zvýší svou fyzickou kondici, sílu a flexibilitu, koordinaci a pohybovou orientaci. Dokážou spojit pohyb s hudebním doprovodem, reagovat na změny tempa. Ovládají základní i složitější kroky aerobiku a umí je využít ve spojení v sestavě.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci a aerobiku věnuje již od dětství, má za sebou 15 let taneční průpravy, absolvovala kurz cvičitel aerobiku Akademie cvičitelů a instruktorů pod ČASPV akreditovaný MŠMT a dále specializované workshopy zaměřené na jednotlivá odvětví aerobiku (např. dance aerobik, bodyform). V DDM Praha 9, kde vede lekce jak pro dospělé, tak pro děti, působí již od září 2009. V současné době soutěží se skupinou aerobicu dospělých a drrží se na špičce.

ikonaAtletický víceboj 11–15 let

čt 16:00–17:00

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Pojď si užít spoustu zábavy ve společnosti královny sportu.“

Jiří Weiser, lektor kroužku

Popis:

Atletika je základní sportovní odvětví, které zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti člověka, tj. běhy, chůzi, skoky, vrhy a hody. Jejím velkým přínosem je komplexní rozvoj fyzické a motorické zdatnosti, který uplatníte nejen v jednotlivých atletických disciplínách, ale také v dalších sportovních odvětvích a běžném životě. Neváhejte a přijďte si s námi vyzkoušet sportovní odvětví, jehož kořeny sahají až do 8. století před naším letopočtem k antickým olympijským hrám. Ne nadarmo se atletice říká „královna sportu“.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si pomocí tělu přirozených cvičení zvýší svojí celkovou fyzickou zdatnost. Zlepší si tak rychlost, vytrvalost, obratnost a motoriku. Dále se seznámí s pravidly a technikou různých disciplín z lehké atletiky s ohledem na jejich věk a zdatnost. Jednat se bude o hladké běhy od 60m do 1500m a běhy štafetové, hod kriketovým míčkem, vrh koulí, skok daleký a vysoký.

Potřeby: Sportovní oblečení a obuv na ven, sálovou obuv do tělocvičny a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Vedoucí kurzu má za sebou pětileté studium na pedagogické fakultě univerzity Karlovi zakončené státní zkouškou z pedagogiky, psychologie, biologie a tělesné výchovy. Sám se také atletice závodně věnoval 4 roky. V současnosti pátým rokem učí na 2. stupni ZŠ.

ikonaDětský aerobic a tanečky 1 4–6 let

čt 16:00–17:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„"Přiveďte Vaše děti, ať si zaskotačí na hodině plné pohybu, básniček, her a rozvinou svoji obratnost a dovednost."“

Vendula Pláničková, lektorka kroužku

Popis:

Dětský aerobik a tanečky představují kroužek pro děti v tzv. „zlatém věku motoriky“. Základní prvky aerobiku jsou osvojeny dětmi pomocí básniček, tedy zábavnou formou, kterou se naučí koordinaci pohybů a zároveň si procvičí paměť. Při tanečkách se děti seznámí se správným držením těla, s vyjádřením rytmu a radostí z hudby. Hodiny jsou zpestřeny choreografiemi na hudbu z pohádek, posilováním vhodným pro „malé“ klienty a dětskými pohybovými hrami.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je rozvinout pohybové schopnosti u dítěte, schopnost pohybovat se do rytmu hudby, zlepšit motoriku a ohebnost a především užít si zábavu v dětském kolektivu.

Potřeby: Sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Od 8 let jsem dělala aerobik, od 12 do 16 let závodně na republikové úrovni. V 18 letech jsem začala trénovat děti ve věku 6-12 let v Teplicích a od loňského roku tady v DDM Praha 9 ty nejmenší od 4 do 6 let :-). Mám pedagogický kurz.

ikonaParkour II 10–16 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Naučte se kreativně využívat své okolí a překonávat překážky. Zažijte pohyb jinak.“

Daniel Kotchera, lektor kroužku

Popis:

Vedené lekce nového sportu zvaného parkour. Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně(efektivně) za použití vlastního těla. Za zakladatele parkouru je považován David Belle. Jde o pohybovou disciplínu, která je zaměřena na překonávání překážek v městském a přírodním prostředí pouze za pomoci svého těla. Parkour je o tom, najít svůj vlastní přirozený styl a nabízí tak velkou škálu pohybů. Účastníci si osvojí základní parkourové techniky a znalosti, naučí se kontrolovat své pohyby, překonávat svůj strach a budou komplexně rozvíjet své tělo.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si během kurzu osvojí základní parkourové techniky a znalosti, naučí se kontrolovat své pohyby a překonávat svůj strach. Po skončení kroužku budou schopni využívat městské překážky jako svou tělocvičnu a posouvat fyzické hranice vlastního těla.

Potřeby: Pití,sportovní oblečení, vhodné boty(běžecké nejlépe), tepláky nebo kraťasy.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

ikonaParkour III 10–16 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Naučte se kreativně využívat své okolí a překonávat překážky. Zažijte pohyb jinak.“

Daniel Kotchera, lektor kroužku

Popis:

Vedené lekce nového sportu zvaného parkour. Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně(efektivně) za použití vlastního těla. Za zakladatele parkouru je považován David Belle. Jde o pohybovou disciplínu, která je zaměřena na překonávání překážek v městském a přírodním prostředí pouze za pomoci svého těla. Parkour je o tom, najít svůj vlastní přirozený styl a nabízí tak velkou škálu pohybů. Účastníci si osvojí základní parkourové techniky a znalosti, naučí se kontrolovat své pohyby, překonávat svůj strach a budou komplexně rozvíjet své tělo.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si během kurzu osvojí základní parkourové techniky a znalosti, naučí se kontrolovat své pohyby a překonávat svůj strach. Po skončení kroužku budou schopni využívat městské překážky jako svou tělocvičnu a posouvat fyzické hranice vlastního těla.

Potřeby: Pití,sportovní oblečení, vhodné boty(běžecké nejlépe), tepláky nebo kraťasy.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

ikonaParkour IV 10–16 let

čt 16:45–17:45

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Naučte se kreativně využívat své okolí a překonávat překážky. Zažijte pohyb jinak.“

Daniel Kotchera, lektor kroužku

Popis:

Vedené lekce nového sportu zvaného parkour. Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně(efektivně) za použití vlastního těla. Za zakladatele parkouru je považován David Belle. Jde o pohybovou disciplínu, která je zaměřena na překonávání překážek v městském a přírodním prostředí pouze za pomoci svého těla. Parkour je o tom, najít svůj vlastní přirozený styl a nabízí tak velkou škálu pohybů. Účastníci si osvojí základní parkourové techniky a znalosti, naučí se kontrolovat své pohyby, překonávat svůj strach a budou komplexně rozvíjet své tělo.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si během kurzu osvojí základní parkourové techniky a znalosti, naučí se kontrolovat své pohyby a překonávat svůj strach. Po skončení kroužku budou schopni využívat městské překážky jako svou tělocvičnu a posouvat fyzické hranice vlastního těla.

Potřeby: Pití,sportovní oblečení, vhodné boty(běžecké nejlépe), tepláky nebo kraťasy.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

ikonaSebeobrana 8–15 let

po 16:30–18:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Základy bojových umění, pokud ještě nevíš jaký si vybrat, přijď zkusit mix různých stylů a vyber si, co Tě baví.“

Jiří Skočdopole, lektor kroužku

Popis:

Sebeobrana je sled úkonů s jejíchž pomocí se napadený objekt snaží zabránit útočníkovi ve způsobení možných tělesných zranění. Sebeobrana je ucelený pohyb a nácvik různých chvatů, úderů a kopů, kterými se můžete bránit Chceteli zlepšit svoji schopnost bránit se útočníkovi v reálných situacích vlastními silami , tak určitě přijďte mezi nás.V našem kroužku si zvýšíte jak psychickou, tak i fyzickou kondici .

Cíl a přínos kroužku: Cílem je se nučit zvládat reálné situace při napadení útočníkem.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Od svých 10 let cvičím různá bojová umění, začal jsem s karate, což záhy vyměnilo judo. Abych se po čase vrátil ke karate ve formě wušu, většina lidí ho bude znát jako kung fu. Po vojně jsem se začal aktivně věnovat aikidu. Díky tomu mám pocit, že vše je vlastně jedno a to samé bojové umění. Děti vedu od svých 16 let, což už je přes 20 let. Lektor má pedagogický kurz.

ikonaStolní tenis I 10–12 let

út 15:30–17:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Není důležité vyhrát, ale při cestě k cíli zažít zábavu!“

Kateřina Ježková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro chlapce a dívky, kteří mají zájem o nenáročné trávení volného času příjemnou sportovní aktivitou. Na kroužku se děti seznámí s pravidly stolního tenisu, s průběhem hry a naučí se základní údery. Jednotlivá průpravná cvičení a herní prvky si budou moci osvojit formou zábavných soutěží, mnohé se naučí během vlastní hry. Součástí kroužku budou i průběžné zápasy a miniturnaje, které budou motivovat hráče ke zlepšování herních výkonů.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se naučí pravidla stolního tenisu, správnému držení pálky, základní a později i pokročilejší úderovou techniku forhandovou a backhandovou stranou pálky, různé druhy podání, bude ctít a respektovat pravidla a ducha fair play.

Potřeby: Vlastní pálku, sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání, hraje závodně stolní tenis již desátým rokem. Má za sebou dva roky zkušeností s tréninkem dětí DDM Horažďovice. A v DDM Praha 9 vede kroužek stolního tenisu již čtvrtým rokem. Lektorka absolvovala kurz pedagogiky.

ikonaStolní tenis II 13–15 let

út 17:00–18:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Není důležité vyhrát, ale při cestě k cíli zažít zábavu!“

Kateřina Ježková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro chlapce a dívky, kteří mají zájem o nenáročné trávení volného času příjemnou sportovní aktivitou. Na kroužku se děti seznámí s pravidly stolního tenisu, s průběhem hry a naučí se základní údery. Jednotlivá průpravná cvičení a herní prvky si budou moci osvojit formou zábavných soutěží, mnohé se naučí během vlastní hry. Součástí kroužku budou i průběžné zápasy a miniturnaje, které budou motivovat hráče ke zlepšování herních výkonů.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se naučí pravidla stolního tenisu, správnému držení pálky, základní a později i pokročilejší úderovou techniku forhandovou a backhandovou stranou pálky, různé druhy podání, bude ctít a respektovat pravidla a ducha fair play.

Potřeby: Vlastní pálku, sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání, hraje závodně stolní tenis již desátým rokem. Má za sebou dva roky zkušeností s tréninkem dětí DDM Horažďovice. A v DDM Praha 9 vede kroužek stolního tenisu již čtvrtým rokem. Lektorka absolvovala kurz pedagogiky.

ikonaStolní tenis IV 10–15 let

čt 15:45–17:15

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

Popis:

Kroužek je určen pro chlapce a dívky, kteří se chtějí naučit stolní tenis a mají zájem si svůj volný čas zpříjemnit sportovní aktivitou. Nejdříve je potřeba se seznámit se správnou technikou úderů, pohybů a osvojit si základní pravidla stolního tenisu. Součástí kroužku budou také průpravná cvičení, která rozvíjejí koordinaci a postřeh, ale i průběžné zápasy a miniturnaje, které budou motivovat hráče ke zlepšování herních výkonů.

Cíl a přínos kroužku: Zájemci kroužku se naučí pravidla stolního tenisu, správné držení pálky a těla, základní údery ( forehand a backhand), různé druhy podání, naučí se ctít a respektovat pravidla a ducha fair play.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny a švihadlo.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, mateiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka studuje pedagogickou školu, stolní tenis hrála závodně 10 let na úrovni republikových a ligových soutěží. Má zkušenosti s tréninkem dětí v oddíle TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, ale i s prací s dětmi v družině.

ikonaTenis 6–10 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Pojďme naučit děti rozhodovat sami za sebe.“

Martina Machanová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek tenisu probíhá pod vedením diplomované trenérky Mgr.Martiny Machanové. Kroužek je zaměřen jak na tenis, tak na nácvik základních pohybových dovedností jako je chytání a házení míčku a skákání přes švihadlo. Tenis jako takový ovlivňuje rozvoj pohybových i psychických vlastností. Je to komplexní sport, který vyžaduje rychlost, vytrvalost, koordinaci, schopnost rychlé reakce, pohyblivost, sílu, výbušnost a samozřejmě také řadu mentálních (taktických aj.) schopností. Tak jako v životě jsou i v tenisu důležitá včasná a rychlá rozhodnutí, přičemž každý hráč rozhoduje sám za sebe!

Cíl a přínos kroužku: Děti budou umět základní pohybové dovednosti (chytání, házení, skoky, přeskoky ) a z tenisových dovedností forhend a bekhend. Dále získají cit na míč.

Potřeby: Sportovní obuv a oblečení do tělocvičny, raketu, míček, švihadlo, pití

V ceně: Odměna lektora, pronájem, materiál, pomůcky, pojištění

Informace o lektorovi: Trenérka je absolvenkou FTVS, šéftrenérkou tenisového klubu LTC Nový Bydžov a závodní hráčka LTC Nový Bydžov.

ikonaVolejbal – dospělí 20–60 let

st 20:00–21:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Ty plácáš, já plácám, tak si společně plácnem!“

Karel Sláma, lektor kroužku

Popis:

Pravidelné trénování rekreačních volejbalistek a volejbalistů. Součástí volejbalové sezony je hraní na volejbalových turnajích a účast na společenských a jiných sportovních akcích. To je samozřejmostí u stávajících členů týmu a podmínkou nových zájemců. Podmínkou jsou také: volejbalová zkušenost, týmový přístup a sportovní duch. Hráči zvládají základní volejbalové údery a také pravidelnou účast na trénincích!

Cíl a přínos kroužku: Pravidelné setkávání, utužování týmového ducha, pohyb je hlavním přínosem. Naučíme se novým volejbalovým dovednostem, které využijeme na turnajích a sportovních akcí.

Potřeby: Sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Trenér má pedagogický kurz a je dlouholetým hráčem volejbalu, je trenérem třetí volejbalové třídy. Vystudoval sportovní management a v DDM působí 14 let. Organizuje sportovní a volnočasové akce pro děti.

ikonaVolejbal I 9–13 let

út 16:30–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Hodina a půl bez televize splní ti tvé volejbalové vize!“

Karel Sláma, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro dívky a chlapce, kteří se chtějí naučit základům volejbalu. Na trénincích se budeme učit základním volejbalovým úderům. Součástí tréninků budou různé hry s míčem, průpravná volejbalová cvičení, miniturnaje, dále se budeme věnovat zlepšování fyzické kondice. Pro zájemce, kteří by chtěli trénovat více než jednou týdně, je možnost druhý trénink trénovat v oddíle SK Prosek nebo v oddíle Komety.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je naučit se základní volejbalové údery - prsty, bagr, podání a smeč. Formou her a soutěží si děti zlepší koordinační schopnosti, kondici a rychlost. Při týmových soutěžích budou spolupracovat a komunikovat. Průpravnými cvičeními budou děti získávat cit pro míč a dokážou lépe koordinovat pohyb s míčem a bez něj. Hlavním cílem je vybudovat si pozitivní vztah k pohybu.

Potřeby: Sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny. Láhev s pitím.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Trenér má pedagogický kurz a je dlouholetým hráčem volejbalu, je trenérem třetí volejbalové třídy. Vystudoval sportovní management a v DDM působí 14 let. Organizuje sportovní a volnočasové akce pro děti.

ikonaVolejbal II 14–30 let

út 18:00–20:00

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3500 Kč

↑ sbalit

„Učme se něco, co není lehké umět, ale krásné hrát! Přijďte, ať je nás víc, co hrají!“

Karel Sláma, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro dívky, které již mají osvojené základní volejbalové údery – odbití obouruč vrchem, spodem, podání spodem. Cílem kroužku je rozvíjet získané dovednosti, které budou využity při nácviku herních kombinací. Dále se zaměříme na fyzickou kondici, obratnost, koordinaci a silovou vytrvalost. Dívky se připravují na volejbalové zápasy a turnaje. Možnost dalších akcí, jako jsou víkendová sportovně zaměřená soustředění.

Cíl a přínos kroužku: Zlepšíme si kondici, naučíme se nové dovednosti s míčem i bez něj. Cílem je specializovat se na hráčských postech a naučit se herní kombinace v různých postaveních. Budeme vytvářet týmového ducha a kladný vztah k pohybu. Zlepšíme fyzickou zdatnost a psychickou odolnost proti stresovým situacím.

Potřeby: Sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Trenér má pedagogický kurz a je dlouholetým hráčem volejbalu, je trenérem třetí volejbalové třídy. Vystudoval sportovní management a v DDM působí 14 let. Organizuje sportovní a volnočasové akce pro děti.

ae-team-alpha atleticky-viceboj detsky-aerobic-a-tanecky parkour-ii parkour-iii parkour-iv sebeobrana stolni-tenis-i stolni-tenis-ii stolni-tenis-iv tenis volejbal-dospeli volejbal-i volejbal-ii

Černý Most – Tanec

ikonaAE team Alpha 6–12 let

po 17:30–19:00
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Pokud se chceš aerobiku věnovat naplno a ukázat, co v tobě je, tak se k nám přidej! Získáš nové kamarádky a možná i medaili."“

Lucie Hrzalová, lektorka kroužku

Popis:

Aerobic Team Alpha je týmem závodního aerobiku. Vedle kategorie kadet a junior nyní nově otevíráme i věkovou kategorii senior 18+ Step team. Účastníci absolvují všeobecnou přípravu zaměřenou na zvýšení fyzické kondice, rozvoj flexibility a síly, důraz na správné držení těla. Tým se bude připravovat jak na soutěže jednotlivců typu Master Class, tak na skupinové prezentace s nacvičenou závodní sestavou na tzv. stepech. Sestava se představuje na závodech a vystoupeních během celého roku. V tomto kroužku mají účastníci možnost se výkonnostně posouvat a budovat závodní tým.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní pohybové dovednosti a správné držení těla, zvýší svou fyzickou kondici, sílu a flexibilitu, koordinaci a pohybovou orientaci. Dokážou spojit pohyb s hudebním doprovodem, reagovat na změny tempa. Ovládají základní i složitější kroky aerobiku a umí je využít ve spojení v sestavě.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci a aerobiku věnuje již od dětství, má za sebou 15 let taneční průpravy, absolvovala kurz cvičitel aerobiku Akademie cvičitelů a instruktorů pod ČASPV akreditovaný MŠMT a dále specializované workshopy zaměřené na jednotlivá odvětví aerobiku (např. dance aerobik, bodyform). V DDM Praha 9, kde vede lekce jak pro dospělé, tak pro děti, působí již od září 2009. V současné době soutěží se skupinou aerobicu dospělých a drrží se na špičce.

ikonaAlfíčata 6–12 let

po 15:30–16:30
st 16:00–17:00

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Miluješ divoké rytmy a nemáš partnera? Dej se k nám do dívčí formace a věnuj svůj temperament do akrobatického rock'n'rollu."“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Akrobatický rock'n'roll pro nejmenší děti ve věku 5–9 let. Děti si osvojují základy gymnastiky, správné držení těla, vnímání rytmu taneční hudby, zpevňování celého svalového aparátu, koordinaci pohybů s hudbou a především techniku základního rock'n'rollového kroku a tanečních figur. Děti mají již svou taneční závodní sestavu, jež obsahuje jednoduché i složitější prvky v souladu s rock'n'rollovou hudbou.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí správnému držení těla a zpevnění potřebných svalů, vnímání tanečního rytmu a hudby. Především však základní rock'n'rollový krok s tanečními prvky v jednoduché taneční sestavě.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Gábina Haisová se akrobatickému rock'n'rollu věnuje již 28 let. Reprezentovala v nejvyšší kategorii a největším úsoěchem je 5. místo na Světovém poháru ve Švýcarsku. Za dobu své trenérské praxe vychovala nepočítaně výborných tanečníků - poslední mistry Československé republiky 1993 v kat. žáků a mistry Evropy 2005 a 2006, finalisty ME 2009 kat. B. Posledním úspěchem je 2. místo na mezinárodní soutěži v kat. A. V DDM působí od září 2009.

ikonaDL company Květňák 8–14 let

út 17:00–18:30
čt 17:00–18:30

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Tanec prospívá tělu i duši a tak ho každý zkusit musí."“

Michaela Svobodová, lektorka kroužku

Popis:

DL company se zaměřuje na všechny taneční styly, které dále využívá ve svých choreografiích. Děti se učí od baletních průprav po nové taneční styly jako je house dance, locking, waacking, MTV style a mnoho dalších. Každý rok je poté připravována jedna hlavní choreografie, se kterou se děti účastní tanečních soutěží po České republice. Děti se budou moct také účastnit i tanečních soustředění a workshopu s různými tanečníky, které budou připravovány vždy několikrát do roka mimo stanovené taneční lekce. Místo konání: ZŠ Květnového vítězství, Praha 4

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je vychovat precizní tanečníky s velkým rozsahem a širokým obzorem v oblasti tance.

Potřeby: Pohodlné oblečení, vhodnou taneční obuv, dobrou náladu

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Míša ASvobodová se tanci věnuje již od dětství, jako malá začala závodně tančit latinsko-americké tance. Tomuto tanci se věnovala celých 10 let. Ze zdravotních důvodů bohužel byla nucena tento druh tance opustit a začala se věnovat baletu, moderně a jazzu. Po pár letech strávených v taneční škole v Karlových Varech, se dostala na taneční konzervatoř Taneční centrum Praha, kde měla možnost studovat taneční pedagogiku. Po úšpěném zakončení školy se začala věnovat street dance a moderním stylům. Byla součástí skupin JIC team či Freak out. Momentálně se věnuje muzikálům, chodí na různé taneční semináře a snaží se dále tanečně vzdělávat :-)

ikonaDL přípravka Květňák 8–14 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 600 Kč
2 pololetí: 600 Kč
celý rok: 1000 Kč

↑ sbalit

ikonaDL Street dance 8–14 let

po 16:30–18:00
čt 17:00–18:30

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Tanec prospívá tělu i duši a tak ho každý zkusit musí."“

Michaela Svobodová, lektorka kroužku

Popis:

DL company se zaměřuje na všechny taneční styly, které dále využívá ve svých choreografiích. Děti se učí od baletních průprav po nové taneční styly jako je house dance, locking, waacking, MTV style a mnoho dalších. Každý rok je poté připravována jedna hlavní choreografie, se kterou se děti účastní tanečních soutěží po České republice. Děti se budou moct také účastnit i tanečních soustředění a workshopu s různými tanečníky, které budou připravovány vždy několikrát do roka mimo stanovené taneční lekce. Místo konání: pondělí i čtvrtek – DDM Praha 9, pracoviště Černý Most

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je vychovat precizní tanečníky s velkým rozsahem a širokým obzorem v oblasti tance.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Míša Blažíková se tanci věnuje již od dětství

ikonaMTV Dance 10–18 let

st 17:00–18:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„MTV? Tanec pro každého, hlavně pro Tebe!!!“

Pavlína Koubová, lektorka kroužku

Popis:

MTV dance je v dnešní době velmi populární taneční styl. Patří pod street dance a tancuje se na moderní komerční hudbu od interpretů, jako jsou Nicki Minaj, Beyoncé, Ne-Yo, Usher, Justin Timberlake apod. V rámci MTV dance si vyzkoušíme i prvky street dance, jako jsou house dance, dancehall, new style, hype a další. Tento kroužek je určen pro kluky a holky, kteří rádi poslouchají moderní hudbu, mají jí plný iPod a chtěji na ni umět skvěle tancovat! Jednou týdně se společně budeme posouvat a zlepšovat v tanečních kreacích přičemž se budeme společně učit pracovat v týmu. V mých silách je připravit Vás na taneční soutěže v České Republice a čím lepší tým budeme tím víc ocenění si povezeme domů.

Cíl a přínos kroužku: Naučit holky a kluky hýbat se a i díky tanci zlepšit sebevědomí a celkovou kondici. Vytvořit z tanečníků partu kamarádů, kteří budou mít společný cíl se zlepšovat a třeba i vyhrát ceny

Potřeby: Dostatek pití, pohodlné oblečení a obuv s bílou podrážkou.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost účasti na tanečních soutěžích a propagačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od dětství a 10 let tančila závodně. Během této doby posbírali v týmu spoustu ocenění.

ikonaOrientální tance pro ženy a dívky od 15 let

út 18:30–20:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„anec je nejkrásnější pohyb a břišní tanec ten nejpřirozenější. Spojte přirozenost s krásou (a trochou exotiky :) )!"“

Iveta Nedomová, lektorka kroužku

Popis:

Kurz orientálního, a z něj konkrétně břišního, je určen pro tanečnice, které se chtějí naučit základní taneční prvky, kombinovat je a izolovat. V rámci kurzu se budeme věnovat propracování jednotlivých pohybů a jejich spojování v tanečních variacích. Během tanečního kurzu se naučíme rozlišovat různé styly břišního tance (raqs sharki, baladi, saidi, tarab, drum solo, atd.), interpretovat hudbu a naučíme se také zajímavé choreografie. Taktéž se budeme věnovat tanci s rekvizitami, kde navážeme na již nabyté znalosti tance se závojem, vějíři a hůlkami, a budeme pokračovat s, v současné době moderním, tancem s fan veils, svíčkami a dalšími rekvizitami. Na začátku každé lekce nás čeká velice důležitá součást hodiny – rozcvička. Následuje vždy zopakování pohybů, které již známe a výuka nových kombinací, případně choreografie. Hodinu zakončíme protažením, aby nás druhý den nic nebolelo :)

Cíl a přínos kroužku: Břišní tanec je vhodný pro kurzistky každého věku. Jde o jeden z nejpřirozenějších pohybů, který může žena/dívka svému tělu dopřát. Svaly se zpevní, postava se vytvaruje a žena získá krásné ladné pohyby. Břišní tanec je ideální pro každou ženu, která má ráda pohyb, tanec, trochu exotiky a zároveň se chce připojit ke skvělému kolektivu tanečnic, v němž tento kurz tance již od roku 2007 probíhá.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Kamila Stloukalová se orientálnímu tanci věnuje již 10 let. Nejprve absolvovala pravidelné kurzy u Soni Macháčkové v Centru regenerace, dále se učila u lektorek Martiny Šilingerové a Martiny Čumpelíkové Hartmanové v Tanečním studiu NABOSO. Absolvovala různé semináře zaměřené na orientální tanec s českými i zahraničními lektory, např. Jillinou, Lauren a Shalymar (tanečnice Bellydance Evolution), Martou Korzun, Sheylou, ve studiu PURE s Eglal, Aini. Od roku 2007 začala vést kurzy pro dospělé v DDM Praha 9 - Černý Most.

ikonaRnR Alpha – páry 18–26 let

po 17:30–19:00
st 18:00–20:00
pá 18:00–19:30

1. pololetí: 3800 Kč
2 pololetí: 3800 Kč
celý rok: 6900 Kč

↑ sbalit

„Rock'n'roll není jen tanec, je to dřina, zábava i adrenalin. Zkus to s námi a nebudeš se nikdy nudit.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Soutěžní i nesoutěžní skupina párového rock'n'rollu zahrnuje tanečníky všech věkových kategorií. Příprava na soutěže v párech je velice náročná. Zahrnuje kondiční přípravu, taneční a baletní průpravy, akrobatickou a gymnastickou přípravu, dechová cvičení, protahovací cviky a především velikou soustředěnost při tréninku tzv. vysoké akrobacie. Ta však děti čeká až vpřípadě, že se protancují do nejvyšší kategorie. Do té doby je hlavní nápní tanec a kondiční příprava.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je postupné zvyšováni fyzické kondice a precizní zvládnutí techniky základního kroku a jeho uplatnění v soutěžních choreografiích. Dále zvládnutí soutěžní sestavy, gymnastické a akrobatické připravy potřebné pro postup do vyšších kategorií. V neposlední řadě je velký důraz kladen na kolektivní spolupráci.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Gábina Haisová se akrobatickému rock'n'rollu věnuje již 28 let. Reprezentovala v nejvyšší kategorii a největším úspěchem je 5. místo na Světovém poháru ve Švýcarsku. Za dobu své trenérské praxe vychovala nepočítaně výborných tanečníků - poslední mistry Československé republiky 1993 v kat. žáků a mistry Evropy 2005 a 2006, finalisty ME 2009 kat. B. Posledním úspěchem je 2. místo na mezinárodní soutěži v kat. A. V DDM působí od září 2009.

ikonaRnR Alpha – Sigma 12–17 let

po 17:00–18:30
st 17:00–18:30
čt 17:00–18:30

1. pololetí: 2800 Kč
2 pololetí: 2800 Kč
celý rok: 5100 Kč

↑ sbalit

„Miluješ divoké rytmy a nemáš partnera? Dej se k nám do dívčí formace a věnuj svůj temperament do akrobatického rock'n'rollu.“

Kristýna Hejtmánková, lektorka kroužku

Popis:

Soutěžní RnR skupina.Výuka akrobatického rock'n'rollu pro dívčí formace. Dívky se učí technice základního rock'n'rollového kroku, baletní a gymnastické průpravě, synchronizaci s ostatními dívkami v taneční sestavě, základům akrobacie ve spojení s tancem, posilování všech svalových skupin a zvyšování fyzické kondice. Děvčata již mají svoji závodní taneční choreografii plnou jednoduchých i složitějších tanečních prvků, figur a akrob.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je postupné zvyšováni fyzické kondice a precizní zvládnutí techniky základního kroku a jeho uplatnění v soutěžních choreografiích. Dále zvládnutí soutěžní sestavy, gymnastické a akrobatické připravy potřebné pro postup do vyšších kategorií. V neposlední řadě je velký důraz kladen na kolektivní spolupráci.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Kristýna Hejtmánková se rock'n'rollu věnuje již od svého dětství. Sama soutěžila v dívčí formaci a po ukončení aktivní činnosti pokračuje jako jedna z trenérek našeho oddílu. Za dobu svého působení si připsala i nejeden medailový úspěch.

ikonaRnR Alpha Beyond 6–12 let

po 14:30–16:00
st 14:30–16:00

1. pololetí: 2400 Kč
2 pololetí: 2400 Kč
celý rok: 4500 Kč

↑ sbalit

„Rock'n'roll není jen tanec, je to dřina, zábava i adrenalin. Zkus to s námi a nebudeš se nikdy nudit."“

Julie Lonská, lektorka kroužku

Popis:

Soutěžní RnR skupina.Výuka akrobatického rock'n'rollu pro dívčí formace. Dívky se učí technice základního rock'n'rollového kroku, baletní a gymnastické průpravě, synchronizaci s ostatními dívkami v taneční sestavě, základům akrobacie ve spojení s tancem, posilování všech svalových skupin a zvyšování fyzické kondice. Děvčata již mají svoji závodní taneční choreografii plnou jednoduchých i složitějších tanečních prvků, figur a akrob. Místo konání: pondělí – pracoviště DDM P9 Prosek – B sálek, středa – Studio Beyond, P8

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je postupné zvyšováni fyzické kondice a precizní zvládnutí techniky základního kroku a jeho uplatnění v soutěžních choreografiích. Dále zvládnutí soutěžní sestavy, gymnastické a akrobatické připravy potřebné pro postup do vyšších kategorií. V neposlední řadě je velký důraz kladen na kolektivní spolupráci.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Julie tančí akrobatický rock ´n´roll již od dětských let. V současné době se věnuje sportovní činnosti v širokém záběru. Vystudovala Palestru a FTVS s titulem mgr.

ikonaStreet dance – mladší 7–9 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Baví tě tanec jako nás? Přidej se k nám a rozhodně nebudeš litovat!“

Amálie Bališová, lektorka kroužku

Popis:

Děti se v tomto kroužku naučí prvky všech moderních tanců. Do této skupiny patří oblíbený Street dance, Hip Hop, MTV dance a také House dance. Společně se budeme učit od těch nejzákladnějších kroků a postupně se dopracujeme na další, vyšší úrověň. K tancování přidáme i cvičení, které nám pomůže ke správnému dýchání a držení těla. Společně budeme vytvářet choreografie a zažijeme spousta zábavy. Konec pololetí zakončíme vystoupením a ukážeme, co jsme se zde naučili.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je rozvoj pohybových a tanečních aktivit. Děti se naučí správné držení těla a postupně se budou rozvíjet ve vnímaní tanečních prvků. Naučíme se základní prvky moderních tanců. Společně budeme pracovat na vlastních choreografiích s ohledem na zdatnost všech účastníků.

Potřeby: Přezutí (pevná obuv), vhodné oblečení (triko, tepláky), dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje již od dětství. Začínala v tanečním studiu Dancestation, poté se dostala do soutěžní skupiny. Následovala tancování v HDC Praha, kde se aktivně 2 roky věnovala stylům Street dance a Hip Hop.

ikonaStreet dance – starší 10–15 let

út 16:30–18:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Baví tě tanec jako nás? Přidej se k nám a rozhodně nebudeš litovat!“

Amálie Bališová, lektorka kroužku

Popis:

Děti se v tomto kroužku naučí prvky všech moderních tanců. Do této skupiny patří oblíbený Street dance, Hip Hop, MTV dance a také House dance. Společně se budeme učit od těch nejzákladnějších kroků a postupně se dopracujeme na další, vyšší úrověň. K tancování přidáme i cvičení, které nám pomůže ke správnému dýchání a držení těla. Společně budeme vytvářet choreografie a zažijeme spousta zábavy. Konec pololetí zakončíme vystoupením a ukážeme, co jsme se zde naučili.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je rozvoj pohybových a tanečních aktivit. Děti se naučí správného držení těla a postupně se budou rozvíjet ve vnímaní tanečních prvků.

Potřeby: Přezutí (pevná obuv), vhodné oblečení (triko, tepláky), dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje již od dětství. Začínala v tanečním studiu Dancestation, poté se dostala do soutěžní skupiny. Následně pokračovala v tancování v HDC Praha, kde se aktivně 2 roky věnovala stylům Street dance a Hip Hop.

ae-team-alpha alficata dl-company-kvetnak dl-pripravka-kvetnak dl-street-dance mtv-dance orientalni-tance-pro-zeny-a-divky rnr-alpha-pary rnr-alpha-sigma rnr-alpha-beyond street-dance-mladsi street-dance-starsi

Černý Most – Ostatní

ikonaHravé pokusy 7–9 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„I malé pokusy tě přivedou do fantastického světa poznání.“

Tereza Rádsetoulalová, lektor kroužku

Popis:

Propojíme pokusy nejen s „vědou“, ale i s „výtvarným a hudebním uměním“. Nebudeme se zabývat pokusy, které si doma nebudete moci ověřit znovu a znovu a předvést rodičům, co jsme o daném tématu naučili. Maximálně budeme využívat zcela běžných věcí, které se nacházejí všude kolem nás a také budeme tvořit z odpadového materiálu. Kromě poznávacího charakteru mají pokusy také zábavný charakter, je v nich vždy něco nového, překvapivého nebo neočekávaného, proto mají silný emotivní a motivační náboj. Vyzkoušíme si například hrátky s bublinami, vzduchem a balónky, vytvoříme si funkční sopku a raketku i kreslícího robata, pohrajeme si se zajímavou hmotou – škrobem. Vyzkoušíme si svoji zručnost a ovládneme vodu, barvy i vzduch.

Cíl a přínos kroužku: Rozmanité a velmi jednoduché pokusy upevňují smysl pro spolupráci,vedou k tomu, aby děti samy experimentovaly a objevovaly odpovědi na otázky, které je zajímají pokusy pomáhají dětem formulovat problémy, navrhnout řešení a své nápady ověřovat v praxi.

Potřeby: Pracovní oblečení u kterého nevadí, když se ušpiní (stačí starší tričko), dobrou náladu a chut zkoušet a učit se.

V ceně: Materiál, pojištění, odměna lektora, provozní náklady.

Jiná ujednání: 1x celodenní výlet za poznáním za pololetí.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou VOŠ Pedagogické a sociální. 6 let vedla oddíl mladých ochránců přírody při DDM Rokycany. Absolvovala rok na státní jazykové škole se zaměřením na anglický jazyk a sedm měsíců strávila v anglickém Brightonu jako au pair. Již evátým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9.

ikonaJarní fotokurz 10–26 let

st 16:30–18:00

2 pololetí: 650 Kč

↑ sbalit

„Fotografem může být každý, stačí vidět věci kolem sebe.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Pro všechny, kteří by si rádi ochočili svůj fotoaparát a chtěli by umět dělat krásné fotografie za každého počasí, je určen náš jarní fotokurz! Na kurzu se naučíme nastavit fotoaparát a parametry expozice, osvojíme si základy kompozice a práce se světlem, vyzkoušíme si různé styly focení a to i venku, v terénu. Rovněž se seznámíme s editací fotografií v PC – tonální a barevné úpravy, ořez, doostření a zmenšení fotek pro webové použití. Celkově se budeme snažit o rozvíjení našich uměleckých schopností, základním předpokladem pro fotografa je totiž vidět! Kurz probíhá od 7. 3. do 30. 5.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se naučí používat fotoaparát v terénu, vyzkouší si různé styly focení, následně fotky dokáže vytřídit a zeditovat v PC. Cílem kurzu je naučit se zacházet s fotoaparátem v manuálním režimu. Účastník si osvojí základy kompozice, fotografování různých scén (noční focení, krajinky, portréty, pohybující se objekty, focení s bleskem v místnostech atd). Osvojí si základní technické parametry při fotografování (ISO, ohnisková vzdálenost, čas expozice, clona, hloubka ostrosti apod.).Bude umět fotografie editovat (vyvolání RAW, histogram, ořez, úprava barev, doostřování).

Potřeby: Digitální fotoaparát (s možností manuálního režimu), ideálně zrcadlovka (není podmínkou).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Jan Marek se o fotografii a vše, co je s ní spojené zajímá již mnoho let. S fotografováním začínal v 80. letech na svitkový film, později v 90. letech si pořídil první kinofilmovou zrcadlovku a od roku 2004 fotí pouze digitálně. Jeho fotografické porftolio je bohaté a naleznete v něm řadu témat a stylů. V DDM Praha 9 lektor působí již od roku 2011, za tu dobu zde vedl či stále vede kroužek hry na kytaru, klávesy a fotografický kroužek

ikonaMalá módní návrhářka 7–10 let

po 17:00–18:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Líbí se ti originální doplňky do bytu či na sebe? Chceš si udělat originální kostým nejen z textilu? Přijď si je k nám vyrobit“

Gabriela Popovičová, lektorka kroužku

Popis:

Zajímáš se o módní doplňky a kostýmy, o hezké věci na sebe i domů? Baví tě vyrábění? Přijď do našeho kroužku a vyzkoušej si vyrobit čelenku, náramek, polštářek, hračku nebo dokonce kostým! Během kroužku se naučíš, jak se pracuje se šicím strojem, jak ozdobit oblečení a doplňky korálky či vyšíváním, vyzkoušíš si vlastní tvorbu z různých materiálů. Na závěr budeš moci představit vše, co ses naučila, díky výstavě, či módní přehlídce. Výuka pěstuje u žáků pracovní návyky a učí je dokončit započaté dílo. Důraz je kladen na individualitu a kreativitu jednotlivce. Podporujeme vzájemnou komunikaci a legraci.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek podporuje manuální zručnost u dětí školního věku, učí je trpělivosti, pečlivosti a vede je k efektivnosti práce. Po absolvování kroužku si účastníci dokážou zhotovit oděvné doplňky, doplňky domů a dovedou je ozdobit. Důraz je kladen i na kreativitu účastníků. Naučí se základům techniky šití na šicím stroji, technice ručního šití. Na konci hodiny si mohou domů odnést nový, zcela originální výrobek.

Informace o lektorovi: Lektorka Bc. Gabriela Popovičová dokončuje na Univerzitě Karlově výtvarnou výchovu a pedagogiku. Na Univerzitě Hradec Králové absolvovala bakalářské studia Textilní tvorby. V roce 2013 byla na půlroční stáží na UMCS v polském Lublinu. Má za sebou několik výstav doma i v zahraničí (zejména grafiky, ilustrace a textilní tvorbu). V DDM Praha 9 působí třetím rokem.

ikonaMladá módní návrhářka 11–15 let

út 17:00–18:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Umění módy, textilu, ozdob, všech ženských doplňků či šperků? Ano! A nezapomeň - nejlepší módní návrhářka je tvá fantazie!“

Gabriela Popovičová, lektorka kroužku

Popis:

Kdo jsou nejlepší světoví módní návrháři? Chceš se stát jedním z nich? Přijď do našeho kroužku a vyzkoušej si, jak připravit střihy, jak vybrat správný materiál na sukni, šaty nebo kalhoty. Budeme pamatovat i na skvělé nápady na zajímavé zdobení. Během kroužku se naučíš, jak se pracuje se šicím strojem, jak ozdobit oblečení a doplňky korálky či vyšíváním, vyzkoušíš si vlastní tvorbu z různých materiálů. Na závěr budeš moci představit vše, co ses naučila, díky výstavě či módní přehlídce. Důraz je kladen na individualitu a kreativitu jednotlivce. Absolventky z loňského roku se můžou těšit na nové nápady.

Cíl a přínos kroužku: Po absolvování kroužku si účastníci dokážou zhotovit jednoduché části oděvu či oděvné doplňky a dovedou je ozdobit v rámci své kreativity. Naučí se přípravě, základním střihům, technice šití na šicím stroji, technice ručního šití a základům módních návrhů (kreslení oděvů).

Informace o lektorovi: Lektorka Bc. Gabriela Popovičová dokončuje na Univerzitě Karlově výtvarnou výchovu a pedagogiku. Na Univerzitě Hradec Králové absolvovala bakalářské studia Textilní tvorby. V roce 2013 byla na půlroční stáží na UMCS v polském Lublinu. Má za sebou několik výstav doma i v zahraničí (zejména grafiky, ilustrace a textilní tvorbu). V DDM Praha 9 působí třetím rokem.

hrave-pokusy jarni-fotokurz mala-modni-navrharka mlada-modni-navrharka

Čakovice – Estetika, tvoření

ikonaHrátky s barvičkami 3–6 let

út 17:00–18:30

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„Rád kreslíš a maluješ? Přijď si s námi výtvarně zařádit na kroužek!“

Tereza Junová, lektor kroužku

Popis:

Hrátky s barvičkami i třetím rokem nadchnou všechny šikovné holčičky a kluky, kteří rádi malují, kreslí a vyrábí. Během roku se naučí nejen všechny barvy či jak správně držet tužku, pastelky a štětce, ale budou také stříhat, skládat a lepit rozličné výtvory. Inspirací jim budou jednotlivá roční období, svátky a slavnosti, ale také příhody každého zvlášť a svět, který je obklopuje. Na konci každé lekce si domů děti odnesou výrobek či obrázek, na kterém během kroužku pracovali.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je seznámit děti se základními technikami výtvarného tvoření, s rozličným materiálem a naučit je správnému držení náčiní, tak abychom co nejlépe posilovali jemnou motoriku.

Potřeby: Přezuvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Adéla Černá je studentkou výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK. Výtvarné kroužky vede v DDM od roku 2014.

ikonaVýtvarný atelier 8–12 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Přijď do našeho výtvarného ateliéru a vyzkoušej si rozličné výtvarné techniky.“

Tereza Junová, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Výtvarný ateliér je určen všem starším žákům základních a středních škol, chlapcům i dívkám, kteří by se rádi rozvíjeli v oblasti kresby a malby. Mohou se těšit na kresbu i malbu zátiší, figurální kresbu, malbu akvarelovými barvami a portréty, tvorbu velkorozměrových obrazů i na základy prostorové tvorby. Párkrát do roka si lekci oživí prací s papírem jako jsou koláže či škrobení papíru. Na kroužku se vždy seznámí s konkrétní technikou, kterou si následně vyzkouší v praxi.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek si klade za cíl rozvíjet u dětí staršího školního věku cit pro výtvarné umění.

Potřeby: Přezůvky,

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Adéla Černá je studentkou výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK. Výtvarné kroužky vede v DDM od roku 2014.

hratky-s-barvickami vytvarny-atelier

Čakovice – Hudba, divadlo

ikonaDramatický kroužek ml 6–11 let

st 16:00–17:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Pohádka, muzikál, komedie, chodit na dramaťák není tragédie. Pojď tleskat, pojď se smát, s kamarády hry hrát.“

Radka Plichtová, lektorka kroužku

Popis:

Děti se v dramatickém kroužku naučí, co všechno obnáší herectví. Ukážeme si různá mluvní cvičení a přes krátké scénky se dostaneme k sehrání delší hry. Zkusíme si připravit celou divadelní hru, včetně kulis a kostýmů. Na závěr roku se s konkrétní divadelní hrou pochlubíme rodině a svým přátelům. Díky času stráveném na kroužku se děti setkají se svými vrstevníky, se kterými budou pracovat ve skupinách. Hlavním cílem kroužku je zlepšit pocit jistoty při vystupování před ostatními.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je vybudovat z Vašeho dítěte mladého, sebevědomého a improvizace schopného herce, který se nebojí vystupovat na veřejnosti.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: nejsou

Informace o lektorovi: Radka Plichtová je studentkou pedagogické fakulty UK v Praze v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Šest let vystupuje s divadelním souborem OKAP-PAKO, kde si vyzkoušela role kulisačky, zpěvačky, herečky i choreografky.

ikonaDramatický kroužek st. 11–13 let

st 17:30–19:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Pohádka, muzikál, komedie, chodit na dramaťák není tragédie. Pojď tleskat, pojď se smát, s kamarády hry hrát.“

Radka Plichtová, lektorka kroužku

Popis:

Děti se v dramatickém kroužku naučí, co všechno obnáší herectví. Ukážeme si různá mluvní cvičení a přes krátké scénky se dostaneme k sehrání delší hry. Zkusíme si připravit celou divadelní hru, včetně kulis a kostýmů. Na závěr roku se s konkrétní divadelní hrou pochlubíme rodině a svým přátelům. Díky času stráveném na kroužku se děti setkají se svými vrstevníky, se kterými budou pracovat ve skupinách. Hlavním cílem kroužku je zlepšit pocit jistoty při vystupování před ostatními.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je vybudovat z Vašeho dítěte mladého, sebevědomého a improvizace schopného herce, který se nebojí vystupovat na veřejnosti.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: nejsou

Informace o lektorovi: Radka Plichtová je studentkou pedagogické fakulty UK v Praze v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Šest let vystupuje s divadelním souborem OKAP-PAKO, kde si vyzkoušela role kulisačky, zpěvačky, herečky i choreografky.

ikonaFlétna 6–9 let

st 16:30–17:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijď se naučit správně a dobře pískat.“

Romana Ulrichová, lektorka kroužku

Popis:

Děti se na kroužku Flétny pro pokročilé naučí další tóny nad rámec kurzu pro začátečníky a rozšíří si tím tónový rozsah. S tím samozřejmě souvisí rozšíření písňového repertoáru. Děti budou postupně schopni zahrát písničky lidové i moderní, seznámí se se základy klasické hudby a jejich autory stejně jako s nejznámějšími skladbami v úpravě pro zobcové flétny. Dozví se, co je např. kánon, zopakují si dříve nabyté pojmy, jako jsou např. staccato, legato či ligatura. Naučí se tyto získané pojmy prakticky využívat. Budeme hrát písničky i klasické skladby ve vícehlasém provedení. Budeme kombinovat reprodukci naučených skladeb s jinými hudebními nástroji, například s klávesami.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je celkové zlepšení hudebního cítění dětí, prohloubení znalosti říkadel a dětských písniček, schopnost reprodukovat písničky podle not a osvojení pravidel rytmiky.

Potřeby: Vlastní flétnu, notový sešit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka vystudovala obor Vychovatelství se specializací na hudební výchovu na Pedagogické fakultě a má 12 let praxi s lektorováním výuky hry na zobcovou flétnu a hry na klavír.

dramaticky-krouzek-ml dramaticky-krouzek-st fletna

Čakovice – Jazyky a jiné učení

ikonaAngličtina hrou od 3.10.2017 6–10 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 800 Kč
2 pololetí: 800 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Pojď si s námi pohrát s angličtinou!“

Eliška Slejšková, lektorka kroužku

Popis:

Účastníci si zábavnou formou procvičí a prohloubí své dosavadní znalosti z anglického jazyka. Po každé hodině si domů odnesou nová slovíčka, či základní fráze popřípadě drobný úkol, který doma zpracují sami nebo s pomocí rodičů. Každou hodinu si vše společně zopakujeme a navážeme novou látkou. Čekají nás témata jako jsou zvířátka, roční období, barvy, části těla, dopravní prostředky, počasí a další.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí pracovat se základní slovní zásobou odpovídající jejich věku, uvědomí si, že se nemluví jen česky.

Potřeby: Přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka úspěšně složila maturitní zkoušku s anglického jazyka, celostátní zkoušku na úrovni B2. Je studentkou Filozofické fakulty UK oboru pedagogika a s dětmi pracuje ve volnočasových aktivitách, které zahrnují i jazykové dovednosti, již více než čtyři roky. Lektorkou v DDM je třetím rokem.

ikonaAngličtina pro nejmenší od 3.10.2017 4–6 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojď se s námi seznámit s angličtinou!“

Eliška Slejšková, lektorka kroužku

Popis:

Děti se zábavnou formou naučí základy anglického jazyka, které budeme společně dále prohlubovat. Po každé hodině si domů odnesou nová slovíčka, či základní fráze popřípadě drobný úkol, který doma zpracují sami nebo s pomocí rodičů. Každou hodinu si vše společně zopakujeme a navážeme novou látkou. Čekají nás témata jako jsou zvířátka, roční období, barvy, části těla, dopravní prostředky, počasí a další.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí základní slovní zásobu odpovídající jejich věku, uvědomí si, že se nemluví jen česky.

Potřeby: Přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka úspěšně složila maturitní zkoušku s anglického jazyka, celostátní zkoušku na úrovni B2. Je studentkou Filozofické fakulty UK oboru pedagogika a s dětmi pracuje ve volnočasových aktivitách, které zahrnují i jazykové dovednosti, již více než čtyři roky. Lektorkou v DDM je třetím rokem.

ikonaFrancouzština děti 10–15 let

čt 16:30–18:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Cizí jazyk není stres. Není to ani zoufalství nad vlastní neschopností vybavit si ta proklatá slovíčka. Je to jedna velká výzva. Mluvit, porozumět.“

Anna Mrzílková, lektorka kroužku

Popis:

" Jazyky nám otevírají dveře do světa, umožňují poznávání cizí kultury, rozvíjejí mozkovou kapacitu. Tak proč se kromě angličtiny nenaučit třeba ještě francouzsky? Výuka francouzštiny bude probíhat co nejpřirozenější formou, jde především o to, poskytnout dětem přímý kontakt s jazykem (konverzace, divadlo, hraní her, poslech písniček) a motivovat je k aktivnímu užívání francouzštiny. Jazyk může být opravdu zábavný. Že nevěříte? Přijďte se přesvědčit! "

Cíl a přínos kroužku: Po absolvování roční výuky se předpokládá znalost gramatiky a slovní zásoby na úrovni A1/A2, ale především schopnost dorozumět se v základních konverzačních situacích (zeptat se na cestu, objednat v restauraci.) a chuť na své francouzštině dále pracovat.

V ceně: odměna lektora, materiál, provozní náklady

Informace o lektorovi: Lektorka kroužku je studentkou FF UK, oborů Francouzština pro mezikulturní komunikaci a Český jazyk a literatura a pedagogika pro učitele. Z francouzštiny vlastní certifikát B2. Práci s dětmi se věnuje několik let, zejména doučování a přípravě na přijímací zkoušky.

anglictina-hrou-od-3-10-2017 anglictina-pro-nejmensi-od-3-10-2017 francouzstina-deti

Čakovice – Modeláři

ikonaMladý modelář 9–15 let

po 16:30–18:30

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Jednou poletíme jako orel (Čakovický orel - Mladý modelář) + logo kroužku.“

Pavel Kubičík, lektor kroužku

Popis:

Účastníci budou stavět létající modely ze dřeva (balsa, překližka). Podle stupně rozvoje začnou účastníci stavbou jednoduchého modelu z prefabrikovaných dílů, až po stavbu podle plánu, kdy si všechny potřebné stavební díly budou vyrábět sami. V rámci práce v kroužku se účastníci seznámí s různými pracovními nástroji, práci s technickou dokumentací (plány), způsoby zpracování (hlavně) dřeva, lepidly a laky a bezpečností práce s nimi. Pokročilí se mohou také začít učit stavbu a ovládání modelů pomoci RC soupravy. Součásti činnosti kroužku bude také seznámení se se základy mechaniky letu, seřízením modelů a stručná historie letectví.

Cíl a přínos kroužku: Cílem a přínosem činnosti kroužku je rozvoj manuální zručnosti a přesnosti při práci, rozvoj komunikačních schopností účastníků při kooperaci při stavbě modelů, rozvoj analytického myšlení, kdy si naučí volit vhodné postupy, nástroje, způsoby spojování

Potřeby: Vhodné oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Pavel Kubičík má vzdělání technického směru na průmyslové škole a následně na ČVUT. Modelářením se zabývá s přestávkami od svých asi 10 let (takže zhruba 40 let celkem). Modelaří pro zábavu a staví modely podle plánů i vlastních návrhů. Tento kroužek vede už dva roky.

mlady-modelar

Čakovice – Počítače

V této kategorii nebyly nalezeny žádné kroužky.

Čakovice – Příroda

ikonaMladý chovatel 1 7–12 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Přijď se dozvědět zajímavosti ze světa zvířat a naučit se, jak se starat o živá zvířata.“

Zoltán Miklós, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku se osobně seznámíme s rozličnými druhy zvířat chovatelnými v domácích podmínkách, od morčat a křečků, přes andulky a ještěrky, až k ježkům a kudlankám. O naše chovance v DDM se naučíme zodpovědně starat, zjistíme jejich potřeby, poznáme jejich osobnost, a zaručíme jim šťastný a bezpečný život. Podle situací které zažijeme se naučíme co je instinkt a co naučené chování, jak se zvířata a jejich chovatelé staraj o jejich hygienu a zdraví, jak se jejich život a potřeby postupem času mění, a mnoho dalších vědomostí. Zvířátka nejsou jenom hra, jsou naši kamarádi a naše zodpovědnost.

Cíl a přínos kroužku: V průběhu kroužku si účastníci osvojí znalosti o vybraných skupinách živočichů a zkušenosti potřebné k jejich úspěšnému chovu v domácím prostředí. Seznámí se s běžnými i exotickými druhy, naučí se rozeznávat základní nemoce a jak po diagnóze postupovat. Získají přehled o základních potřebách chovaných zvířat, i o možnostech jak obohatit jejich život.

Potřeby: psací potřeby, notýsek

V ceně: odměna lektora, provozní náklady, notýsek - deník chovatele

Jiná ujednání: nejsou

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s chovem terarijních zvířat a drobných hlodavců. Je studentem Přírodovědcké fakulty UK. Již třetím rokem vede chovatelské kroužky v Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaMladý chovatel 2 7–12 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Víš jak se starat o zvíře? Přijď k nám a vše se dozvíš.“

Zoltán Miklós, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku se osobně seznámíme s rozličnými druhy zvířat chovatelnými v domácích podmínkách, od morčat a křečků, přes andulky a ještěrky, až k ježkům a kudlankám. O naše chovance v DDM se naučíme zodpovědně starat, zjistíme jejich potřeby, poznáme jejich osobnost, a zaručíme jim šťastný a bezpečný život. Podle situací které zažijeme se naučíme co je instinkt a co naučené chování, jak se zvířata a jejich chovatelé staraj o jejich hygienu a zdraví, jak se jejich život a potřeby postupem času mění, a mnoho dalších vědomostí. Zvířátka nejsou jenom hra, jsou naši kamarádi a naše zodpovědnost.

Cíl a přínos kroužku: V průběhu kroužku si účastníci osvojí znalosti o vybraných skupinách živočichů a zkušenosti potřebné k jejich úspěšnému chovu v domácím prostředí. Seznámí se s běžnými i exotickými druhy, naučí se rozeznávat základní nemoce a jak po diagnóze postupovat. Získají přehled o základních potřebách chovaných zvířat, i o možnostech jak obohatit jejich život.

Potřeby: přezůvky, odpovídající oblečení na kroužek

V ceně: odměna lektora, provozní náklady, pomůcky

Jiná ujednání: nejsou

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s chovem terarijních zvířat a drobných hlodavců. Již třetímrokem vede chovatelské kroužky v Domě dětí a mládeže Praha 9.

mlady-chovatel mlady-chovatel

Čakovice – Sport

ikonaFlorbal 6–12 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zahrát jeden z nejoblíbenějších kolektivních sportů!“

Jakub Zalubil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek florbalu je všeobecnou přípravou dětí na kolektivní sporty. Žáci se formou rozmanitých cvičení a her naučí pracovat s míčkem a hokejkou, naučí se a postupně si zdokonalí své individuální i kolektivní dovednosti nezbytné k výkonu tohoto sportu a proniknou do jeho pravidel. Naučí se přihrávat a střílet na branku, procvičí své smyslové vnímání, pozornost, pohotovost, soustředění, pohybové a koordinační schopnosti, a to vše ve společnosti stejně sportovně založených vrstevníků.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je seznámit děti s tímto kolektivním sportem a podpořit jejich zdravý tělesný a psychický vývoj.Flotbal se řadí mezi kolektivní hru, jehož cílem je zdokokonalení manulální zručnosti, bystří smysly, vede k rozvoji fyzické zdatnosti, posiluje seběvědomí, rozšiřuje obzory a rozvíjí nové vědomosti, poznatky a dovednosti. Cílem je také odreagování dětí od napětí , vede k uvolnění přebytečné energie.

Potřeby: obuv a vhodné oblečení na kroužek

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Jakub Zalubil je studentem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň je příznivcem jakéhokoliv sportu. Pracuje s mládeží ve florbalovém oddílu Black Angels a sportovní kroužky u nás vede od roku 2016. "

ikonaFotbal 6–12 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zahrát nejrožšířejnější sport u nás!“

Jakub Zalubil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určený všem zájemcům z řad školáků o kolektivní sporty. Během lekce s lektorem děti procvičí svou obratnost, flexibilitu a koordinaci těla. Naučí se zrychlení a zpomalení v běhu s dalšími základy sportovního pohybu. Zároveň se děti naučí základní zacházení s míčem, které je důležité pro ovládání tohoto sportu, ale také i střelbu na brankáře. Na kroužku se děti stanou součástí týmu a poznají podobně sportovně založené kamarády ve stejném věku.

Cíl a přínos kroužku: Fotbal je pohybová aktivita, která pozitivně rozvíjí fyzickou a psychickou stránku dítěte. Cílem kroužku je seznámit děti s tímto kolektivním sportem. Je účinným prostředkem aktivního odpočinku, hraje významnou roli ve zvyšování výkonnosti u dětí. Fotbal se řadí mezi kolektivní hru, jehož cílem je zdokokonalení manulální zručnosti, bystří smysly, vede k rozvoji fyzické zdatnosti, posiluje seběvědomí, rozšiřuje obzory a rozvíjí nové vědomosti, poznatky a dovednosti. Cílem je také odreagování dětí od napětí , vede k uvolnění přebytečné energie.

Potřeby: obuv a vhodné oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady na pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: nejsou

Informace o lektorovi: Lektor "Jakub Zalubil je studentem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň je příznivcem jakéhokoliv sportu. Pracuje s mládeží ve florbalovém oddílu Black Angels a sportovní kroužky u nás vede od roku 2016. "

ikonaJóga pro dospělé od 19 let

st 18:30–19:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si protáhnout svaly a relaxovat!“

Hana Antošíková, lektorka kroužku

Popis:

Jóga pro dospělé je určená všem, kteří se chtějí příjemně po práci uvolnit, relaxovat a věnovat hodinku jen sami sobě. Během lekce se účastníci seznámí se základními jogínskými pozicemi a jejich technikami a s pravidly, jako je správné dýchání, relaxace a koncentrace. Lektorka je mimo jiné seznámí také s teoretickými základy, bez nichž nelze jógu dělat správně a kvalitně, aby skutečně prospívala. Jednotlivé cviky se dají přizpůsobit pokročilosti jedinců a jejich náročnost se s každou lekcí zvyšuje.

Cíl a přínos kroužku: Relaxace a příjemné uvolnění pod vedením zkušené lektorky.

Potřeby: Vhodná obuv a oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: nejsou

Informace o lektorovi: Hana Antošíková získala osvědčení o odborné způsobilosti trenéra jógy. Kromě kurzů jógy pro dospělé vede v DDM kroužky angličtiny.

ikonaMažoretky 1 6–9 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Přidej se k nám a nauč se něco úplně nového.“

Romana Ulrichová, lektorka kroužku

Popis:

Mažoretky jsou spojením gymnastiky,tance, a prací s hůlkou. Hlavním prvkem mažoretek je pochod. Dívky se učí správnému držení těla, eleganci a i jak pracovat s hudbou. Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc zde mohou navazovat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a osvojí si správné držení těla. Mažoretky většinou pochodují defilé na dechovou nebo na moderní hudbu a sestavy na hudbu moderní a shůlkou jdou dělat věci jako je házení, točení, přehazování . Kroužek mažoretek je ideální pro všechny dívky, které baví se hýbat do rytmu hudby a chtěly by si vyzkoušet něco nového.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je komplexní pohybová průprava , správné držení těla,koordinace pohybu, pochod do rytmu hudby, pochodové defilé a podiové formace. Je to propojení sportu s tancem a děti si v něm navíc užijí spoustu zábavy. Malé slečny se v tomto kroužku naučí, jak správně vnímat rytmus hudby, jak držet a koordinovat tělo, jak sladit pochod s činností ruky a osvojí si i techniku pochodování a různé cviky s hůlkou (točení v levé i v pravé ruce, vyhazování hůlky do vzduchu aj.). Toto vše je poté zahrnuto do nácviku rozmanitých choreografií na dětskou nebo moderní hudbu, které propojují práci s hůlkou s různými tanečními prvky

Potřeby: Vhodné oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Romana Ulrichová má pedagogické vzdělání a věnuje se tomuto sportovnímu odvětví již několik let. V DDM vede kroužek Mažoretky druhým rokem.

ikonaPlavání 1 6–8 let

po 15:00–15:45

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

Popis:

Kroužek je určen pro plavce začátečníky i mírně pokročilé. Děti se zde naučí během školního roku základy plaveckých stylů kraul, prsa a znak. Také se naučí plavání s ploutvemi, potápění, dýchání do vody, skoky do vody -šipka. Zábavnou formou – hry ve vodě odbourají strach z vody a hloubky. Během výuky také opravujeme špatně naučený plavecký styl. Naučit se plavat znamená nebát se do vody na táboře, plavat s kamarády . ¨Kdo umí dobře plavat chrání sám sebe.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je naučit děti základům plavání jako jsou prsa , znak a kraul. Děti se naučí i skoky do vody a šipku nebát se plavat v hloubce. Naučí se splývat, dýchat do vody a potápět se.

Potřeby: plavky , mýdlo, ručník

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výuka trvá 45 min, + 20 min - osprchování dětí a předání družinářce

Informace o lektorovi: Lektorka je zkušený pedagog, má instruktorské zkoušky z plavání + záchrana tounocího a základy první pomoci. S výukou plavání má dlouholeté zkušenosti.

ikonaPlavání 2 6–8 let

čt 15:00–15:45

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Nauč se plavat, budeš v bezpečí“

Markéta Chaloupecká, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro plavce začátečníky i mírně pokročilé. Děti se zde naučí během školního roku základy plaveckých stylů kraul, prsa a znak. Také se naučí plavání s ploutvemi, potápění, dýchání do vody, skoky do vody -šipka. Zábavnou formou – hry ve vodě odbourají strach z vody a hloubky. Během výuky také opravujeme špatně naučený plavecký styl. Naučit se plavat znamená nebát se do vody na táboře, plavat s kamarády . ¨Kdo umí dobře plavat chrání sám sebe.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je naučit děti základům plavání jako jsou prsa , znak a kraul. Děti se naučí i skoky do vody a šipku, plavání pod vodou a potápění.

Potřeby: ručník, plavky, mýdlo

V ceně: pronájem bazénu, pomůcky,odměna lektora

Jiná ujednání: VE 14:30 přebírám dětí ze ZŠ z Družiny. Odvádím na plavání, pak příprava, sprchování, výuka, předání..

Informace o lektorovi: Lektorka je zkušený pedagog, má instruktorské zkoušky z plavání + záchrana tounocího a základy první pomoci. Koružky plavání vede již hodně let.

ikonaPlavání Žabka předškoláci 3–6 let

čt 15:45–16:45

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Dobré plavání=velké hraní“

Markéta Chaloupecká, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro malé plavce , úplné začátečníky. Děti se zde naučí během školního roku základy plaveckých stylů, prsa a plavání na zádech, dýchání do vody potápění hlavy. Zábavnou formou – hry ve vodě odbourají strach z vody a hloubky. Během výuky také opravujeme špatně naučený plavecký styl. Naučit se plavat znamená nebát se do vody na táboře, plavat s kamarády . ¨Kdo umí dobře plavat chrání sám sebe.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je naučit děti základům - jak se chovat ve vodě,naučí se základní plavecký styl - prsa . Děti si zkusí i skoky do vody , potápění hlavy, splývání.

Potřeby: plavky, ručník, mýdlo

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výuka je 45 min, 15 (sprchování, předání dětí )

Informace o lektorovi: Lektorka je zkušený pedagog, má instruktorské zkoušky z plavání + záchrana tounocího a základy první pomoci. Výuce plavání se věnuje mnoho let

ikonaPohybovky 2 6–9 let

út 17:00–18:00

2 pololetí: 700 Kč

↑ sbalit

„Člověče, hýbej se!“

Kristýna Křesťanová, lektorka kroužku

Popis:

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her, při kterých se děti pobaví, lehce zasportují (drobné běhání..), naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, koordinaci, fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu. Během kroužku se rozcvičí, protáhnou tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry.

Cíl a přínos kroužku: Rozvoj pohybového nadání dětí, budování spolupráce ve skupině, zlepšení vzájemných vztahů

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka studuje 2. ročník Pedagogické fakulty, obor učitelství pro 1. stupeň. Má dlouholeté zkušenosti s malými dětmi, pravidelně vede příměstské tábory pro předškoláky v našem DDM.

ikonaSportovní hry pro nejmenší 4–7 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojď si s námi zasportovat a poznat nové kamarády!“

Markéta Chaloupecká, lektorka kroužku

Popis:

Sportovní hry jsou určené všem klukům a holčičkám předškolního věku, kteří se rádi hýbou a dovádějí a rádi by svou energii vložili do her a soutěží s kamarády. Během kroužku se rozcvičí, protáhnou tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry. Děti se mohou těšit na opičí dráhy a prolézačky, při kterých zkoordinují své pohyby a naučí se správnému držení těla, stejně jako na sportovní hry, kde se naučí pravidlům fair play a spolupráce v týmu.Cílem kroužku je komplexní pohybová průprava pro děti předškolního věku a seznámení hravou formou se sportem.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je komplexní pohybová průprava pro děti předškolního věku a seznámení hravou formou se sportem. Ve hře se rozvíjejí pohyby dítěte celého těla i jemná motorika. Když si dítě hraje, postupně poznává, že jeho činnost má konkrétní následek, postřehne různé vztahy mezi činností a výsledkem, což vede k rozvoji poznávacích procesů.

Potřeby: Obuv a oblečení na sport

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Pavlína Coufalová je studentkou pedagogické fakulty a nadšená lektorka s bohatými zkušenostmi s prací s dětskou skupinou. Sportovní kroužky u nás vede od roku 2016.

ikonaStreet Dance začátečníci od 2.10.17 8–13 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Chceš se smát při tanci a ještě něco umět? Přijď se s námi rozhýbat!“

Eliška Slejšková, lektorka kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními a anatomickými pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo. Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení. Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a osvojí si správné držení těla.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance, naučí se základní taneční a anatomické pojmy, ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance a základní anatomické pojmy.

Potřeby: trička

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: nejsou

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. V DDM Čakovice v minulých dvou letech vedla kroužek . Street Dance pro začátečníky i pokročilé s pozitivním ohlasem. Je studentkou Filozofické fakulty oboru pedagogika. Na kurzech dětem předává radost z tance a společné přípravy choreografií.

florbal fotbal joga-pro-dospele mazoretky plavani plavani plavani-zabka-predskolaci pohybovky sportovni-hry-pro-nejmensi street-dance-zacatecnici-od-2-10-17

Čakovice – Tanec

ikonaMažoretky 1 6–9 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Přidej se k nám a nauč se něco úplně nového.“

Romana Ulrichová, lektorka kroužku

Popis:

Mažoretky jsou spojením gymnastiky,tance, a prací s hůlkou. Hlavním prvkem mažoretek je pochod. Dívky se učí správnému držení těla, eleganci a i jak pracovat s hudbou. Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc zde mohou navazovat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a osvojí si správné držení těla. Mažoretky většinou pochodují defilé na dechovou nebo na moderní hudbu a sestavy na hudbu moderní a shůlkou jdou dělat věci jako je házení, točení, přehazování . Kroužek mažoretek je ideální pro všechny dívky, které baví se hýbat do rytmu hudby a chtěly by si vyzkoušet něco nového.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je komplexní pohybová průprava , správné držení těla,koordinace pohybu, pochod do rytmu hudby, pochodové defilé a podiové formace. Je to propojení sportu s tancem a děti si v něm navíc užijí spoustu zábavy. Malé slečny se v tomto kroužku naučí, jak správně vnímat rytmus hudby, jak držet a koordinovat tělo, jak sladit pochod s činností ruky a osvojí si i techniku pochodování a různé cviky s hůlkou (točení v levé i v pravé ruce, vyhazování hůlky do vzduchu aj.). Toto vše je poté zahrnuto do nácviku rozmanitých choreografií na dětskou nebo moderní hudbu, které propojují práci s hůlkou s různými tanečními prvky

Potřeby: Vhodné oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Romana Ulrichová má pedagogické vzdělání a věnuje se tomuto sportovnímu odvětví již několik let. V DDM vede kroužek Mažoretky druhým rokem.

ikonaStreet Dance pokročilí od 2.10.17 8–13 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Chceš se smát při tanci a ještě něco umět? Přijď se s námi rozhýbat!“

Eliška Slejšková, lektorka kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními a anatomickými pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo. Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení. Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a osvojí si správné držení těla.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance, naučí se základní taneční a anatomické pojmy, ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance a základní anatomické pojmy.

Potřeby: trička

V ceně: odměna lektora, pronájem prostor, provozní náklady,materiál

Jiná ujednání: nejsou

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. V DDM Čakovice v minulých dvou letech vedla kroužek Street Dance pro začátečníky i pokročilé s pozitivním ohlasem. Je studentkou Filozofické fakulty oboru pedagogika. Na kurzech dětem předává radost z tance a společné přípravy choreografií.

ikonaStreet Dance začátečníci od 2.10.17 8–13 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Chceš se smát při tanci a ještě něco umět? Přijď se s námi rozhýbat!“

Eliška Slejšková, lektorka kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními a anatomickými pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo. Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení. Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a osvojí si správné držení těla.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance, naučí se základní taneční a anatomické pojmy, ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance a základní anatomické pojmy.

Potřeby: trička

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: nejsou

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. V DDM Čakovice v minulých dvou letech vedla kroužek . Street Dance pro začátečníky i pokročilé s pozitivním ohlasem. Je studentkou Filozofické fakulty oboru pedagogika. Na kurzech dětem předává radost z tance a společné přípravy choreografií.

mazoretky street-dance-pokrocili-od-2-10-17 street-dance-zacatecnici-od-2-10-17

Čakovice – Ostatní

ikonaVýtvarný atelier 8–12 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Přijď do našeho výtvarného ateliéru a vyzkoušej si rozličné výtvarné techniky.“

Tereza Junová, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Výtvarný ateliér je určen všem starším žákům základních a středních škol, chlapcům i dívkám, kteří by se rádi rozvíjeli v oblasti kresby a malby. Mohou se těšit na kresbu i malbu zátiší, figurální kresbu, malbu akvarelovými barvami a portréty, tvorbu velkorozměrových obrazů i na základy prostorové tvorby. Párkrát do roka si lekci oživí prací s papírem jako jsou koláže či škrobení papíru. Na kroužku se vždy seznámí s konkrétní technikou, kterou si následně vyzkouší v praxi.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek si klade za cíl rozvíjet u dětí staršího školního věku cit pro výtvarné umění.

Potřeby: Přezůvky,

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Adéla Černá je studentkou výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK. Výtvarné kroužky vede v DDM od roku 2014.

vytvarny-atelier