Prosek – Estetika, tvoření

ikona3D modelování a tisk – pokročilí 12–17 let

po 17:45–19:15

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jenom používat nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny pokročilejší 3D modeláře, zejména ze začátečnického kroužku 3D modelování a tisk.

Zopakujeme si základní funkce programu Autodesk Inventor Professional. Tento program využívají jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které používáme každý den.
Bude následovat tvorba vlastních i skupinových projektů, kde budete mít za úkol jak rozdělit si práci mezi sebe, vymodelovat jednotlivé díly, ověřit si jejich funkčnost v sestavě a následně si některé (3–5 kusů na osobu) vytisknete na 3D tiskárně. Nově bychom vám rádi umožnili více nahlédnout do přípravy modelů k tisku a technice tisku samotného.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka základním funkcím programu Autodesk Fusion 360 a poté s navazujícím programem Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vytvořené výrobky mohou být využiti pro propagaci kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor studuje strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužku.

ikona3D modelování a tisk – začátečníci 12–17 let

po 16:00–17:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jenom používat nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny, které baví technika.
Naučíme se pracovat s programy Autodesk Fusion 360 a profesionálním programem Autodesk Inventor Professional. Ten využívají jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které běžně každý den používáme.
Na začítku si vyzkoušíme modelování lehkých modelů v programu Fusion 360 a až si tyto funkce osvojíme, pustíme se do náročnějších modelů v Inventoru.
Následovat bude navrhování více dílů, které do sebe budou zapadá. Dále si vyzkoušíme vkládání již hotových součástek z obsahového centra a jiné pokročilé funkce programu.
Některé navrhované modely (3–5 kusů na osobu) si můžeme také vytisknout na 3D tiskárně.
Účastníci mohou díky kroužku získat licenci prefesionálních software v hodněte 60 tis. Kč zdarma. Uvítáme, pokud ji budou využívat na domácích počítačích a budou procvičovat získané zkušenosti i mimo kroužek.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka základním funkcím programu Autodesk Fusion 360 a poté s navazujícím programem Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vytvořené výrobky mohou být využiti pro propagaci kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor studuje strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužku.

ikonaAteliér kresby a malby 18–60 let

po 18:30–20:30

1. pololetí: 3000 Kč
2 pololetí: 3000 Kč
celý rok: 5000 Kč

↑ sbalit

„Umění učí člověka na svět koukat novým pohledem“

Ondřej Holý, lektor kroužku

Popis:

Potřebujete uvolnění a relax od běžných denních činností? Rádi by jste se dozvěděli a naučili něco nového? Pokud Vás zajímá svět umění nebo jste se vždy chtěli naučit kreslit, tak je pro vás tento kroužek ideální. Účastnicí se naučí základní pracovní postupy v oblasti kresby a malby tak, aby mohli dále rozvíjet své zájmy sami a uplatnili základní realistické způsoby zobrazení. Důraz bude kladen na klasické způsoby zobrazení a jeho inspiraci v dějinách umění. Obsahem budou základní kresebné techniky různými materiály (tužka, uhel, tuš) a malířskými technikami a materiály (tempera, akryl, akvarel, suchá křída). Setkání bude provázet trvalý rozhovor o umění.

Cíl a přínos kroužku: Výstupem budou kresby a malby v různých provedení a technikách - tempera, akvarel, akryl.... Možná výstava v prostorách DDM. Schopnost samostatné tvorby v oblasti výtvarného umění - kresba a malba. Znalost základních metod zobrazení - perspektiva (lineární, vzdušná) Znalovst základního kontextu u výtarného znakového jazyka a soc. komunikace výtarného umění.

Potřeby: Vhodný oděv, popřípadě přezůvky a chuť tvořit

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval bakalářská studia zaměřená na výtvarnou pedagogiku. V současné době je studentem oboru učitelství výtvarné výchovy pedf UK. Osobně se zabývá kresbou a malbou, především pléner technikou, olejem a akrylem.

ikonaAteliér výtvarných nápadů 7–14 let

st 14:30–16:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„"Pojďme společně pátrat po tom, co je umění!"“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Máte rádi výtvarku? Pořád si někam něco čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete. Je ideální pro děti z prvního i druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby i grafických technik. Vyzkouší různé techniky i materiály. Nebude chybět ani tvorba prostorových oběktů.
Mladší děti budou rozvíjet svou fantazii, starší děti si mohou vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat, jak z nápadů dětí, tak lektorky či podle odpozorované skutečnosti.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti se škálou nejrůznějších výtvarných technik a některé z nich si blíže osvojit. Setkají se s možností sebevyjádření výtvarnou formou a měly by rozvíjet, jak svou fantazii, tak zdokonalovat svou techniku a zručnost.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Lektorka studovala výtvarnou výchovu pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dále učila na základních školách a střední umělecké škole textilních řemesel. Vedla výtvarné kroužky při domě dětí v Ústí nad Labem a dodnes vede výtvarný kurz pro veřejnost v Městské knihovně Sedlčany. Dále má za sebou několik odučených kurzů, ať už batiky, tkaní či kreslení. Je vedoucí výtvarného a hudebního oddělení Domu dětí a mládeže Praha 9.

ikonaDívčí dílna 10–15 let

st 16:30–18:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„"Zábava při tvoření je pro mě ta nejlepší"“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Rády si vytváříte různé originální doplňky? Chcete se naučit nové techniky? V tomto kroužku se pustíme do vyrábění z různých zajímavých materiálů. Vyrobíme spoustu hezkých dárků nebo věciček pro radost, jako šperky, brože, různé jiné oděvní doplňky nebo obaly na mobilní telefon, peněženky, přívěsky na klíče a další užitečné výrobky. Využijeme techniky drhání, háčkování, batiku, tkaní a další. Vyzkoušíme si malování na sklo, modelování z FIMA a další. Strávíme společně příjemný čas plný zábavy a tvoření.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí základy různých technik a zkusí je využít při výrobě oděvních či bytových doplňků. Zkusí si práci s rozličnými materiály a zjistí jejich vlastnosti a k čemu se dají využít.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorka se od 1. stupně ZŠ věnovala textilním technikám. Nejprve to bylo drhání a poté paličkování, ke kterému má asi nejblíže. Vystudovala Střední uměleckou školu textilních řemesel, obor ruční tisk a ruční tkaní. Během studií až do teď absolvovala mnoho kurzů navrhování podvinků pro paličkovanou krajku a různé techniky paličkování. Studovala pedagogickou fakultu, učila na základních školách i na již zmíněné textilní škole. Dále má za sebou několik odučených kurzů, ať už batiky, tkaní či kreslení.

ikonaHrátky s hlínou 4–7 let

po 14:00–15:15

2 pololetí: 1600 Kč

↑ sbalit

„Z bahnité kuličky šikovné ručičky vytvoří obratně nápady z hlavičky.“

Jitka Gronátová, lektorka kroužku

Popis:

V keramickém kroužku určeném pro malé umělce od 4 do 7 let si budeme s keramikou hrát, seznamovat se s ní, zkusíme ji různými způsoby tvarovat, modelovat a vytvářet tak spousty krásných výrobků, které si pak nabarvíme do veselých podob. Naučíme se rozvíjet svou fantazii, realizaci a samostatnost. Osvojíme si a vyzkoušíme různé techniky ve vytváření keramiky, engob a glazur. Zažijeme také spoustu překvapení, až náš výrobek v peci získá finální podobu, a získáme dobrý pocit z odvedené práce. Samozřejmě nebude chybět plno nových kamarádů, které spojuje zájem o keramiku a tvůrčí cítění.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení práce s keramickou hmotou, znalost základních technik zdobení přežahnutého střepu. Minimálně jednou za 3 týdny si účastník kroužku odnese vlastní originální výrobek.

Potřeby: zástěru / tričko

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka se dlouho věnuje této tvůrčí práci. Dokonce má vlastní keramickou dílnu a vede různé keramické kurzy. Kromě toho se zabývá i jinými uměleckými technikami.

ikonaKeramika 7–10 let

po 15:00–16:30

2 pololetí: 1500 Kč

↑ sbalit

„Objevme taje prastarého řemesla.“

Jitka Gronátová, lektorka kroužku

Popis:

V keramickém kroužku určeném pro mladé umělce od 7 do 10 let si budeme s keramikou hrát, zkusíme ji různými způsoby tvarovat, modelovat a vytvářet tak spousty krásných výrobků, které si pak nabarvíme do veselých podob. Naučíme se rozvíjet svou fantazii, realizaci a samostatnost. Osvojíme si a vyzkoušíme různé techniky ve vytváření keramiky, od modelace, dekoru, stylizace až po míchání hlín a glazur. Zažijeme také spoustu překvapení a keramických experimentů, tak též získáme dobrý pocit z odvedené práce. Samozřejmě nebude chybět plno nových kamarádů, které spojuje zájem o keramiku a tvůrčí cítění.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení práce s keramickou hmotou, znalost základních technik zdobení přežahnutého střepu. Minimálně jednou za 3 týdny si účastník kroužku odnese vlastní originální výrobek.

Potřeby: zástěru / tričko

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka se dlouho věnuje této tvůrčí práci. Dokonce má vlastní keramickou dílnu a vede různé keramické kurzy. Kromě toho se zabývá i jinými uměleckými technikami.

ikonaKresba, malba v proměnách výtv. umění 8–15 let

út 17:15–19:15

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Tvořit je možné téměř ze všeho.“

Veronika Králíčková, lektorka kroužku

Popis:

Připadá ti současné umění nesrozumitelné? Co nám umělci svými díly chtějí sdělit? Pojďme společně odrýt příběhy starých mistrů a současníků. Budeme kreslit, malovat, pracovat s různými technikami, experimentovat s materiály kolem nás, zkoušet s čím vším se dá tvořit, vytvářet nové postupy a hlavně umělecká díla. Možná už máš nějaká ukryta v šuplíku. Je nejvyšší čas rozvíjet tvou tvořivost dále! Nebo stále váháš, zda máš umělecký talent. Neváhej a přijď! Místo se zde najde i pro výtvarníky, kteří se chtějí jít studovat uměleckou školu a chystají se na přípravu svých uměleckých portfolií k talentovým přijímacím zkouškám.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí různé techniky kresby a malby s přesahy do prostorové tvorby a dalších experimentálních technik. Seznámí se s uměleckými směry a významnými umělci, což mimo jiné poslouží jako inspirace k naší tvorbě. Pomocí jednotlivých zadání budeme docházet k rozvoji kreativity, fantazie a kulturního povědomí jedince.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorka vystudovala obor Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, následně pokračovala ve studiu Kurátorských studií na Fakultě umění a designu UJEP. Zajímá se o dějiny umění a vývoj na současné kulturní scéně. Své zkušenosti a znalosti následně aplikuje do výtvarných kurzů či galerijních animací.

ikonaKutilové 8–14 let

čt 18:00–19:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Padá Ti v pokoji vše na hlavu? Vyrob si truhlu, kam si to vše budeš moct dát.“

Petr Dvořák, lektor kroužku

Popis:

Chceš vidět, co všechno se dá dokázat se základním sadou nářadí? Chceš udělat radost svým rodičům funkčním dárkem, který jim sám vyrobíš? Nebo se Ti jen nelíbí dřevěné autíčko, které se prodává v hračkářství a chceš mí to svoje podle svých představ?
Přijď se podívat mezi nás a mi Ti to umožníme.
Společně vyrobíme mnoho zajímavých předmětů, které si budeš moct po jejich úplném dokončení odnést domů a ukázat všem, jaký si šikovný kutil.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si vyzkouší svou manuální zručnost, kterou v průběhu kroužku za pomoci lektora bude dále rozvíjet při výrobě různých předmětů, které si po jejich úplném dokončení bude moct odnést domů.

Potřeby: Vhodné oblečení (pokud je Vám píjemnější práce v rukavicích, tak i pracovní rukavice), chuť a odvahu něco vytvořit a samozžejmě dobrou náladu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vybrané výrobky bychom rádi na krátký čas vystavily ve veřejných prostorách DDM.

Informace o lektorovi: Lektor má od roku 2014 vzdělání pedagoga volného času. Zajímá se o nové technologie, kostrukční práce a speciální přestavby automobilů. Student na ČVUT Praha.

ikonaLetecký modelář 1 9–14 let

čt 14:00–15:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3300 Kč

↑ sbalit

„Létá nejen to, co peří má - postav si svoje letadlo :-)“

Jan Dryák, lektor kroužku

Popis:

Líbí se ti letadla? Chceš si postavit skutečně létající model? V tomto kroužku si to můžeš vyzkoušet.
Dokážeš vyrobit modely letadel, od nejjednoduššího házedla, po složitější a větší kluzák nebo model s vrtulí, poháněnou gumou. Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje jako je nůž, pilka, pilník nebo brusný papír. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánu a porozumíš proto technickému výkresu.
Vlastnoručně vyrobené letadlo si zalétáš a dozvíš se, proč létá a jak udělat, aby letělo ještě lépe. Především ale budeš mít radost z toho, že tvoje modely létají – ale pozor, čím lépe budou létat, tím se více naběháš:-)

Cíl a přínos kroužku: A) Účastník se seznámí se základními postupy, používanými v leteckém modelářství a porozumí technické dokumentaci - plánu a návodu. Bude mít přehled o vhodných materiálech a osvojí si správnou terminologii. B) Během lekcí účastník postaví  4-6 letuschopných modelů letadel. Začátečníci a mírně pokročilí budou stavět jednoduchá házedla, kluzáky nebo modely s vrtulí, poháněnou gumou. Pokročilejší modeláři si již mohou po konzultaci s lektorem vybrat ke stavbě složitější modely ze stavebnic nebo stavět jen podle plánu. Postavené modely účastník samostatně seřídí a zalétá. 

Potřeby: Vhodné oblečení do dílny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Základní materiál a stavebnice jednoduchých modelů jsou zahrnuty v ceně kroužku. Hrazeny nejsou modely a vybavení, které si žáci přinesou sami nebo které cenou přesahují standardní rozpočet - například dálkové ovládání, motory, elektronika apod.

Informace o lektorovi: Lektor má technické vzdělání na ČVUT, obor Letadlová technika. Letecké modelářství, kterému se věnuje od dětství ho přivedlo k létaní na skutečných letadlech a k parašutismu. Během studií již kroužek stejného zaměření vedl a působil jako instruktor na dětských táborech. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužků.

ikonaLetecký modelář 2 9–14 let

čt 16:00–17:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3300 Kč

↑ sbalit

„Létá nejen to, co peří má - postav si svoje letadlo :-)“

Jan Dryák, lektor kroužku

Popis:

Líbí se ti letadla? Chceš si postavit skutečně létající model? V tomto kroužku si to můžeš vyzkoušet.
Dokážeš vyrobit modely letadel, od nejjednoduššího házedla, po složitější a větší kluzák nebo model s vrtulí, poháněnou gumou. Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje jako je nůž, pilka, pilník nebo brusný papír. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánu a porozumíš proto technickému výkresu.
Vlastnoručně vyrobené letadlo si zalétáš a dozvíš se, proč létá a jak udělat, aby letělo ještě lépe. Především ale budeš mít radost z toho, že tvoje modely létají – ale pozor, čím lépe budou létat, tím se více naběháš:-)

Cíl a přínos kroužku: A) Účastník se seznámí se základními postupy, používanými v leteckém modelářství a porozumí technické dokumentaci - plánu a návodu. Bude mít přehled o vhodných materiálech a osvojí si správnou terminologii. B) Během lekcí účastník postaví  4-6 letuschopných modelů letadel. Začátečníci a mírně pokročilí budou stavět jednoduchá házedla, kluzáky nebo modely s vrtulí, poháněnou gumou. Pokročilejší modeláři si již mohou po konzultaci s lektorem vybrat ke stavbě složitější modely ze stavebnic nebo stavět jen podle plánu. Postavené modely účastník samostatně seřídí a zalétá. 

Potřeby: Vhodné oblečení do dílny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Základní materiál a stavebnice jednoduchých modelů jsou zahrnuty v ceně kroužku. Hrazeny nejsou modely a vybavení, které si žáci přinesou sami nebo které cenou přesahují standardní rozpočet - například dálkové ovládání, motory, elektronika apod.

Informace o lektorovi: Lektor má technické vzdělání na ČVUT, obor Letadlová technika. Letecké modelářství, kterému se věnuje od dětství ho přivedlo k létaní na skutečných letadlech a k parašutismu. Během studií již kroužek stejného zaměření vedl a působil jako instruktor na dětských táborech. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužků.

ikonaScrapbooking a další hravé tvoření 12–17 let

čt 17:00–18:30

1. pololetí: 1250 Kč
2 pololetí: 1250 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Je krásné vidět dílo, co vzniká vašima vlastníma rukama.“

Matylda Smolková, lektor kroužku

Popis:

Zábavný styl „papírového“ tvoření bez hranic, originální zachycení vzpomínek prostřednictvím fotografií a výstřižků, kterému propadnete až po uši, to a mnohem víc je SCRAPBOOKING.
Slovo scrapbook pochází ze dvou anglických slov Scrap neboli, výstřižek, útržek, kousek, zbytek a druhého slova Book neboli kniha. Takže taková „Kniha výstřižků“ Pomocí scrapbookingu si dokážete vytvořit originální stránky do svých foto alb, osobitá přáníčka, oznámení, pozvánky, notýsky, jmenovky a nebo třeba deníky.
Máš chuť se do toho pustit? Máš šikovné ruce a rád něco tvoříš či vyrábíš? Tak tohle je místo přesně pro tebe. Protože není nad to, tvořit rukama a nakonec si domů odnést hotovou knížku nebo sešit plnou krásných a barevných stránek.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se naučí techniky scrapbookingu, zlepší své manuální dovednosti. Naučí se zacházet s lepily a nůžkami. Získá dovednost ušít si vlastní sešit či fotoalbum. Pozná různé možnosti jak se dá využít papír a další rozličné materiály. A to nejlepší je, že si domů odnese víc než jednu krásnou knihu.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky a šikovné ruce.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Matylda Smolková je čerstvá bakalářka umění, vystudovala obor ilustrace se specializací na knižní vazbu na plzeňské FDU a střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a mládeží. Hlavně tedy v dobrovolnickém sektoru, jako chůva a také jako mnohonásobná starší sestra. Má plno různorodých zkušeností od práce v dětském koutku, kde s dětmi dělala výtvarné dílničky, po vedení výtvarných workshopů v rámci neziskové organizace YMCA. Také se dlouhodobě věnuje své vlastní výtvarné tvorbě, kreslí, maluje a vystavuje.

ikonaTvoření pro radost 10–14 let

po 17:00–18:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Tvořte, poznávejte, bavte se.“

Michala Radotínská, lektorka kroužku

Popis:

Rádi tvoříte? Jste kreativní? Baví vás vyrábět originální dárky? Přijďte si vytvořit šperky, ozdoby a zvířátka z korálků či minerálů. Vyrobíte si náramky přátelství, přívěsky z barevných bužírek a zajímavé věci z papíru, korku či plastu. Budeme zpracovávat i různé přírodniny a tvořit z nich zajímavé dekorace do bytu. Zaujalo vás to? Přihlašte se do týmu kreativců, kteří se rádi baví tvůrčí činností.

Cíl a přínos kroužku: V kroužku se naučíte pracovat s bižuterními kleštěmi, tavnou pistolí, ale i s jehlou a nití. Otestujete si svou zručnost a dále ji zdokonalíte. Probudíte v sobě kreativitu a zažijete radost z vlastních výrobků.

Potřeby: Dobrou náladu a chuť tvořit. Vhodné oblečení a přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Lektorku baví tvůrčí činnost všeho druhu. Výrobě šperků z korálků se věnuje již několik let. Ráda by své nápady a nabyté zkušenosti předala dále. Do kroužku zařadila i jiné činnosti, aby byl pro účastníky pestrý a především zábavný. Ve svém profesním životě se lektorka věnuje projektům zaměřeným na bezpečnost v kyberprostoru (mj. vede i besedy pro děti na toto téma).

ikonaVýtvarka 8–10 let

čt 15:30–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„"Nikdy není brzo začít rozvíjet svůj talent."“

Matylda Smolková, lektor kroužku

Popis:

Touha tvořit je v každém v nás, nemusíš být nejšikovnější, ale hlavní je aby tě to bavilo. Pojď si zapatlat ruce barvou a určitě se naučíš mnoho nového. V tomto kroužku je možnost individuálních úkolů, takže kdo bude chtít může se učit reálné kresbě, ale také se dá kreslit a malovat jen pro radost. Zkusíme si plno různých výtvarných technik a co se s nimi dá vytvořit. Tak moc dlouho neváhej a přihlaš se na tu nejlepší výtvarku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti s výtvarnými technikami a možností se jimi sebevyjádřit. Měli by si zlepšit svou zručnost a výtvarné cítění. Procvičit fantazii, užít si zábavu a hlavně smysluplně trávit volný čas.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Matylda Smolková je čerstvá bakalářka umění, vystudovala obor ilustrace se specializací na knižní vazbu na plzeňské FDU a střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a mládeží. Hlavně tedy v dobrovolnickém sektoru, jako chůva a také jako mnohonásobná starší sestra. Má plno různorodých zkušeností od práce v dětském koutku, kde s dětmi dělala výtvarné dílničky, po vedení výtvarných workshopů v rámci neziskové organizace YMCA. Také se dlouhodobě věnuje své vlastní výtvarné tvorbě, kreslí, maluje a vystavuje (toto léto například v Café Kolíbka).

ikonaVýtvarka pro menší 6–7 let

čt 14:00–15:15

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„"Nikdy není brzo začít rozvíjet svůj talent."“

Matylda Smolková, lektor kroužku

Popis:

Touha tvořit je v každém v nás, nemusíš být nejšikovnější, ale hlavní je aby tě to bavilo. Pojď se do toho vrhnout a zapatlat si ruce barvou a určitě se i naučíš mnoho nového. Díky individuálnímu přístupu se můžeš učit reálné kresbě, ale také se dá kreslit a malovat jen pro radost. Zkusíme si plno různých výtvarných technik a co se s nimi dá vytvořit. Tak moc dlouho neváhej a přihlaš se na tu nejlepší výtvarku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti s výtvarnými technikami a možností se jimi sebevyjádřit. Měli by si zlepšit svou zručnost a výtvarné cítění. Procvičit fantazii, užít si zábavu a hlavně smysluplně trávit volný čas.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Matylda Smolková je čerstvá bakalářka umění, vystudovala obor ilustrace se specializací na knižní vazbu na plzeňské FDU a střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a mládeží. Hlavně tedy v dobrovolnickém sektoru, jako chůva a také jako mnohonásobná starší sestra. Má plno různorodých zkušeností od práce v dětském koutku, kde s dětmi dělala výtvarné dílničky, po vedení výtvarných workshopů v rámci neziskové organizace YMCA. Také se dlouhodobě věnuje své vlastní výtvarné tvorbě, kreslí, maluje a vystavuje (toto léto například v Café Kolíbka).

ikonaVýtvarka pro nejmenší 5–7 let

út 16:00–17:15

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Pojďte si s novými kamarády udělat svět barevnější a zábavnější.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Výtvarka pro nejmenší je určen dětičkám, které rády tvoří, nemají strach se zamazat a svou fantazií komunikují s okolím. Naučíme se úplně základy – jak správně držet tužku, štětec, atd. Poté začneme s geometrickými tvary, které budeme všichni umět i pojmenovat a rozeznávat od sebe a později i používat. Samozřejmě budeme umět i barvičky a dokonce je i smíchat, aby nám třeba vznikla růžová, apod. Až toto všechno zvládneme, budeme se učit i jednoduché postavy, zvířátka, květinky, atd. Prostor bude i pro tvorbu abstraktní, při které se každý vyřádí, jak bude potřebovat. Budeme také využívat přírodních materiálů např. šišky, listy nebo zbytkové materiály jako odřezky od pastelek nebo ruličky od toaletního papíru a naučíme se tak, že tvořit jde úplně ze všeho a vždy je možnost něco učinit krásnějším.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník bude zvládat základní grafomotoriku, tj. správný úchop tužkou, používání štětce, atd. 2. Účastník bude umět zacházet s výtvarnými pomůckami - lepidlo, barvičky, nůžky, atd. 3. Účastník se naučí rozeznávat a pojmenovat základní geometrické tvary a bude zvládat základní principy, tj. postava má hlavu, trup, končetiny, atd. 4. Účastník bude schopen rozšiřovat a používat svou fantazii. 5. Účastník se bude se svými nejlepšími výtvory účastnit závěrečné vernisáže.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná pochází z umělecky založené rodiny, stále se svou sestrou tvořily a tvořily, ale nakonec se umělecké cesty rozešly a Simona na rozdíl od sestry, která studuje výtvarné umění, šla cestou tance, který vyučuje již deset let. Po dobu pedagogické praxe se obory výuky neustále rozšiřují a nyní představuje Výtvarku pro nejmenší. V našem DDM začíná učit již šestým rokem a má pedagogické zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi. Jejím hlavním výukovým mottem je nebrat účastníky jako číslo v docházce, ale jako osobnost a nenásilným individuálním přístupem tuto osobnost a její schopnosti rozvíjet, proto preferuje výuku kroužkových útvarů, kde jde především o zábavu a ne o výukou akademickou.

3d-modelovani-a-tisk-pokrocili 3d-modelovani-a-tisk-zacatecnici atelier-kresby-a-malby atelier-vytvarnych-napadu divci-dilna hratky-s-hlinou keramika kresba-malba-v-promenach-vytv-umeni kutilove letecky-modelar letecky-modelar scrapbooking-a-dalsi-hrave-tvoreni tvoreni-pro-radost vytvarka vytvarka-pro-mensi vytvarka-pro-nejmensi

Prosek – Hudba, divadlo

ikonaElektrická kytara jinak – dospělí od 18 let

út 18:45–19:45

1. pololetí: 2600 Kč
2 pololetí: 2600 Kč
celý rok: 5000 Kč

↑ sbalit

„Jde to i bez hudebky a nudné teorie!“

Roman Knop, lektor kroužku

Popis:

Kroužek elektrická kytara jinak zavede účastníka do pochopení a umu světa moderní rockové muziky dnešní doby jako jsou například linkin park, papa roach, korn ale i například průkopnická nirvana. Pokus se stát „rockerem“ a nauč se pomocí tabulatur zahrát slavné interprety v obtížnosti Tobě zvládnutelné. Zjistí zda máš talent, zda jsi hráč. Naučit se hrát s metronomem není sranda a rozhodně je to potřeba, ale začít nejdřív písničkou? Je-li chuť přijít tomu na chuť jinak než přes ZUŠ a rovnou začít s držením a poznáváním akordů moderních skupin, povím Ti jak na to. Jen nejprve začnem základním zvládáním akordů. Vše se však odvíjí od vlastního přístupu a tréninku.

Cíl a přínos kroužku: Naučí se držet elektrickou kytaru a naladit ji na potřebné lazení.Dokáže udržet rytmus v základních akordech. Zahraje písničku moderní rockové scény dle libosti, zvládnutelnosti nebo dle výběru lektora. Vše se však odvíjí od vlastního přístupu a tréninku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Pro začátek je možné si během kroužku půjčovat náš set kytary a komba.

Informace o lektorovi: Za významnou část mého hudebního působení lze považovat kapelu x-left to die, se kterou jsem vyhrál několik soutěží jako je česká rocková liga, skutečná liga, můza či hardrockcafe a také stanul na pódiu s Marylin Mansonem a účastnil se všech velkých festivalů, jako je RfP, Basinfire fest, Benátská noc, Votvírák, Noc plná hvězd. Nyní hraji v kapele cocotte minute. Jsem učitel praxe na Střední průmyslové škole na Proseku.

ikonaElektrická kytara jinak (od 24. 9.) 15–18 let

út 19:45–20:45

1. pololetí: 2400 Kč
2 pololetí: 2400 Kč
celý rok: 4500 Kč

↑ sbalit

„Jde to i bez hudebky a nudné teorie!“

Roman Knop, lektor kroužku

Popis:

Kroužek elektrická kytara jinak zavede účastníka do pochopení a umu světa moderní rockové muziky dnešní doby jako jsou například linkin park, papa roach, korn ale i například průkopnická nirvana. Pokus se stát „rockerem“ a nauč se pomocí tabulatur zahrát slavné interprety v obtížnosti Tobě zvládnutelné. Zjistí zda máš talent, zda jsi hráč. Naučit se hrát s metronomem není sranda a rozhodně je to potřeba, ale začít nejdřív písničkou? Je-li chuť přijít tomu na chuť jinak než přes ZUŠ a rovnou začít s držením a poznáváním akordů moderních skupin, povím Ti jak na to. Jen nejprve začnem základním zvládáním akordů. Vše se však odvíjí od vlastního přístupu a tréninku.

Cíl a přínos kroužku: Naučí se držet elektrickou kytaru a naladit ji na potřebné lazení.Dokáže udržet rytmus v základních akordech. Zahraje písničku moderní rockové scény dle libosti, zvládnutelnosti nebo dle výběru lektora. Vše se však odvíjí od vlastního přístupu a tréninku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Pro začátek je možné si během kroužku půjčovat náš set kytary a komba.

Informace o lektorovi: Za významnou část mého hudebního působení lze považovat kapelu x-left to die, se kterou jsem vyhrál několik soutěží jako je česká rocková liga, skutečná liga, můza či hardrockcafe a také stanul na pódiu s Marylin Mansonem a účastnil se všech velkých festivalů, jako je RfP, Basinfire fest, Benátská noc, Votvírák, Noc plná hvězd. Nyní hraji v kapele cocotte minute. Jsem učitel praxe na Střední průmyslové škole na Proseku.

ikonaIMPROvariace EXTASE 20–40 let

po 19:30–21:30

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4100 Kč

↑ sbalit

„"Přátelská parta zkušených divadelních improvizotárů, která na pravidelných trénincích experimentuje s divadelní improvizací a vlastními dovednostmi s cílem pobavit sebe a následně i diváky."“

Jan Urban, lektor kroužku

Popis:

Soubor IMPROvariace se zabývá technikami divadelní improvizace: divadelní sporty (K. Johnstone), zápasy v divadelní improvizaci (Y. Leduc, R. Gravel), celovečení improvizované hry, improvizovaný divadelní seriál a mnoho dalších. Pořádá pravidelná představení především pro dospělé, ale i pro děti. Organizuje další vzdělávací workshopy a příležitostně se účastní akcí v komerční sféře. Více infromací na www.improvariace.cz

Cíl a přínos kroužku: Pravidelná představní v průběhu celého roku v partnerských divadlech mimo DDM.

Potřeby: pohodlné oblečení, přezutí

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek je určen pro pokročilé

Informace o lektorovi: Absolvent FF UK, obor divadelní věda, dílny amatérského divadla Šumperk 2008-2011, Jičín, Wolkerův Prostějov, Dětská scéna, Soukání přes hranice; vlastní divadelní soubor. Vlastní certifikát "Pedagog volného času".

ikonaKlavír individuální Č1 9–18 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům. Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě. Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country , pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č2 9–18 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům. Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě. Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country , pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č3 9–18 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům. Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě. Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country , pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č4 9–18 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům. Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě. Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country , pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č5 9–18 let

út 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům. Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě. Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country, pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č6 9–18 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům. Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě. Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country, pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č7 9–18 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům. Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě. Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country , pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální Č8 9–18 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hlavní není to jak hraješ, ale jaký pocit z té hudby máš!“

Jelena Čepelková, lektorka kroužku

Popis:

Individuální hodinová lekce klavíru probíhá podle učebního plánu šitého na míru každému žákovi a to takovým způsobem, aby děti hraní na klavír bavilo a motivovalo k jejich dalším hudebním výkonům. Děti se naučí zahrát nejen lidové a trampské písničky, vánoční koledy, ale také klasické skladby od Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a jiných velikánů hudby a to v jednodušší a postupně v těžší úpravě. Naší snahou je probudit u žáka lásku k hudbě, rozvíjet jeho individuální talent.

Cíl a přínos kroužku: Žáci se naučí samostatné práci a jejímu plánování, přípravě na hodiny klavíru. Žák se naučí pianistickým návykům a dovednostem. Lektor kroužku naučí žáky ocenit své silné stránky. Lektor podpoří rozvoj morálních a estetických hodnot u žáků. V kroužku se žák seznámí se základy klasické hudby, s lidovými, country, pop a rockovými písničkami a koledami.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem, desky s košilkami na kopie not.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na vánočním a závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka má vysokoškolské vzdělání, 8 let pracovala jako korepetitorka při pohybové výchově a základech baletu v Kulturním domě na Praze 6 a také doprovázela při hodinách baletu v ZŠ Emy Destinové Praha 6. Kroužky Klavír individuální pro všechny věkové kategorie vede v Domě dětí a mládeže Praha 9 již desátým rokem.

ikonaKlavír individuální R1 5–18 let

po 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček. Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R10 5–18 let

čt 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček. Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R11 5–18 let

čt 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček. Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R12 5–18 let

čt 19:00–20:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček. Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R2 5–18 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček. Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R4 5–18 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„"Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora."“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček. Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R5 5–18 let

po 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„"Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora."“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček. Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R6 5–18 let

po 19:00–20:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček. Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R7 5–18 let

čt 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček. Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R8 5–18 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora.“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček. Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKlavír individuální R9 5–18 let

čt 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„"Hudba obohacuje život každého jednotlivce a i příprava má být inspirací a osobním obohacením žáka i kantora."“

Jiří Rosol, lektor kroužku

Popis:

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček. Na závěr školního roku nebude chybět veřejné vystoupení, na které natrénujeme některé přednesové skladby. Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i kantor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.

Cíl a přínos kroužku: Na závěr každého pololetí žák ovládá předepsaná cvičení. Hmotným výstupem se pro žáka stává jeho pracovní sešit, do kterého si během roku zapisoval.

Potřeby: Noty po domluvě s lektorem a linkovaný sešit A5

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor klavíru vystudoval pražskou konzervatoř v oboru klavír. Má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na klavír. Také působil v ZUŠ jako korepetitor a v tomto směru působil několik let i na Taneční konzervatoři v Praze.

ikonaKytara individuální M1 6–18 let

po 15:00–15:45

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M10 6–18 let

pá 15:45–16:30

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M11 6–18 let

pá 16:30–17:15

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M12 6–18 let

pá 17:15–18:00

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M13 6–18 let

pá 14:15–15:00

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M2 6–18 let

po 15:45–16:30

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M3 6–18 let

po 16:30–17:15

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M4 6–18 let

po 17:15–18:00

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M5 6–18 let

čt 15:00–15:45

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M6 6–18 let

čt 15:45–16:30

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M7 6–18 let

čt 16:30–17:15

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M8 6–18 let

čt 17:15–18:00

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální M9 6–18 let

pá 15:00–15:45

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Kytara Vás dostane, stejně jako dostala i mě!“

Tomáš Mrštný, lektor kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen všem, kteří mají zájem naučit se hrát na kytaru to, co chtějí a co je bude bavit. Pokud budete chtít hrát klasickou hudbu, můžeme se učit, kde leží na kytaře jednotlivé tóny, začínat jednoduššími skladbami a postupně se propracovat i ke složitějším. Když se budete chtít naučit akordy k táboráku, budeme se učit akordy. Je jen na vás, jakým směrem se spolu vydáme, vše bude záviset především na vašem zájmu a píli. Proto se nebojte a přihlaste se, protože hra na kytaru je především zábava.

Cíl a přínos kroužku: Účastník dokáže zahrát jednoduché skladby z listu i z paměti. Účastník zvládne notový zápis. Účastník předvede, co se naučil, na závěrečném vystoupení.

Potřeby: Vlastní hudební nástroj, notový sešit, tužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektor hraje na klasickou kytaru od svých sedmi let. Vystudoval hru na kytaru ve společnosti Hathóra, dnes patřící pod ZŠ Korunovační na Praze 7. Studium trvalo 8 let. Od 13 let se věnuje také kytaře elektrické. V současnosti působí v Pražském komorním kytarovém orchestru a také jako lektor projektu Kapela ve škole.

ikonaKytara individuální V1 6–20 let

pá 15:45–16:30

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„S kytarou za poznáním a dobrodružstvím :-)“

Matěj Vodička, lektor kroužku

Popis:

Kytara probíhá individuálním způsobem výuky. Snažíme se děti učit zábavnou formou a společně přijít na jejich hudební chuť – žánr, který mají rády :-) Výuka probíhá i skrz známé písničky, takže nejčastějším způsobem ukázání získaných dovedností je vyústění ve finální koncert na konci roku, kam své děti chodí podpořit jejich rodiče, příbuzní a kamarádi! Kromě dovedností v oblasti kytary se děti snažíme naučit i lepší práce v kolektivu, socializaci a komunikaci.

Cíl a přínos kroužku: Dokáží zahrát písně na kytaru, umějí se orientovat po kytaře a poznávat jednotlivé tóny.

Potřeby: Kytara, ladička, trsátko

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účast na závěrečném koncertu je ideální.

Informace o lektorovi: Držitel certifikátu pedagogického minima. V DDM pracuje s dětmi již třetím rokem. Dále působí jako trenér tenisu ve společnosti Tenis pro děti (přes 5 let). Člen proseckého komorního orchestru a 2 kapel. Ukončené sředoškolské vzdělání s maturitou. Nyní student VŠ.

ikonaKytara individuální V2 6–20 let

pá 16:30–17:15

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„S kytarou za poznáním a dobrodružstvím :-)“

Matěj Vodička, lektor kroužku

Popis:

Kytara probíhá individuálním způsobem výuky. Snažíme se děti učit zábavnou formou a společně přijít na jejich hudební chuť – žánr, který mají rády :-) Výuka probíhá i skrz známé písničky, takže nejčastějším způsobem ukázání získaných dovedností je vyústění ve finální koncert na konci roku, kam své děti chodí podpořit jejich rodiče, příbuzní a kamarádi! Kromě dovedností v oblasti kytary se děti snažíme naučit i lepší práce v kolektivu, socializaci a komunikaci.

Cíl a přínos kroužku: Dokáží zahrát písně na kytaru, umějí se orientovat po kytaře a poznávat jednotlivé tóny.

Potřeby: Kytara, ladička, trsátko

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účast na závěrečném koncertu je ideální.

Informace o lektorovi: Držitel certifikátu pedagogického minima. V DDM pracuje s dětmi již třetím rokem. Dále působí jako trenér tenisu ve společnosti Tenis pro děti (přes 5 let). Člen proseckého komorního orchestru a 2 kapel. Ukončené sředoškolské vzdělání s maturitou. Nyní student VŠ.

ikonaKytara individuální V3 6–18 let

pá 17:15–18:00

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„S kytarou za poznáním a dobrodružstvím :-)“

Matěj Vodička, lektor kroužku

Popis:

Kytara probíhá individuálním způsobem výuky. Snažíme se děti učit zábavnou formou a společně přijít na jejich hudební chuť – žánr, který mají rády :-) Výuka probíhá i skrz známé písničky, takže nejčastějším způsobem ukázání získaných dovedností je vyústění ve finální koncert na konci roku, kam své děti chodí podpořit jejich rodiče, příbuzní a kamarádi! Kromě dovedností v oblasti kytary se děti snažíme naučit i lepší práce v kolektivu, socializaci a komunikaci.

Cíl a přínos kroužku: Dokáží zahrát písně na kytaru, umějí se orientovat po kytaře a poznávat jednotlivé tóny.

Potřeby: Kytara, ladička, trsátko

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účast na závěrečném koncertu je ideální.

Informace o lektorovi: Držitel certifikátu pedagogického minima. V DDM pracuje s dětmi již třetím rokem. Dále působí jako trenér tenisu ve společnosti Tenis pro děti (přes 5 let). Člen proseckého komorního orchestru a 2 kapel. Ukončené sředoškolské vzdělání s maturitou. Nyní student VŠ.

ikonaKytara individuální V4 6–20 let

pá 18:00–18:45

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„S kytarou za poznáním a dobrodružstvím :-)“

Matěj Vodička, lektor kroužku

Popis:

Kytara probíhá individuálním způsobem výuky. Snažíme se děti učit zábavnou formou a společně přijít na jejich hudební chuť – žánr, který mají rády :-) Výuka probíhá i skrz známé písničky, takže nejčastějším způsobem ukázání získaných dovedností je vyústění ve finální koncert na konci roku, kam své děti chodí podpořit jejich rodiče, příbuzní a kamarádi! Kromě dovedností v oblasti kytary se děti snažíme naučit i lepší práce v kolektivu, socializaci a komunikaci.

Cíl a přínos kroužku: Dokáží zahrát písně na kytaru, umějí se orientovat po kytaře a poznávat jednotlivé tóny.

Potřeby: Kytara, ladička, trsátko

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účast na závěrečném koncertu je ideální.

Informace o lektorovi: Držitel certifikátu pedagogického minima. V DDM pracuje s dětmi již třetím rokem. Dále působí jako trenér tenisu ve společnosti Tenis pro děti (přes 5 let). Člen proseckého komorního orchestru a 2 kapel. Ukončené sředoškolské vzdělání s maturitou. Nyní student VŠ.

ikonaKytaristi pokročilí 8–15 let

po 16:30–17:30

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„"Já jdu na to! (účastníci z loňska vědí)."“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Zveme naše současné kytaristy k pokračování! Pojďte se přiučit něco dalšího a ohromovat své okolí dalšími nově naučenými písněmi, akordy i rytmy! Kroužek je primárně určený pro účastníky kroužků „Kytaristi začátečníci“ ve školním roce 2018/19. Navážeme na již probranou teorii i praxi. Čekají nás složitější rytmy a náročnější akordy, které využijeme k rozšíření našeho repertoáru. Stále se budeme zabývat hlavně písněmi k táboráku.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci kroužku se naučí další základní rytmy a nadstavbou jsou složitější vybrnkávané rytmy. Dále jim přibydou další akordové řady a seznámí se již se čtyřprstovými akordy.

Potřeby: Klasická kytara, malý sešítek, tužka, A4 desky na kopie.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka se věnuje hudbě od malička. Nejprve to byla hra na flétnu a pak dlouholeté zpívání ve sboru. Od 2. stupně základní školy začala chodit na výuku hry na kytaru a od té doby hraje při různých akcích i při několika vernisážích. Od r. 2009 do r. 2013 učila na kytaru v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Jednu dobu to bylo až pět kroužků včetně jednoho pro dospělé. Lektorka má vystudovanou pedagogickou fakultu a je vedoucí hudebního a výtvarného oddělení v Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaKytaristi začátečníci 1 8–15 let

po 15:30–16:30

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„"Nemůžete mít neradi někoho, kdo má rád kytaru." Stephen King, The Stad“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Máte rádi pohodovou atmosféru u táboráku? Chtěli byste k ní přispět hrou na kytaru? Pak je tento kroužek pro vás ideální. Ve skupince až 7 hráčů se vzájemně něco přiučíme a pomůžeme si. Přes vybrnkávání tónů a lidových písní se přirozeně dostaneme k hraní jednodušších akordů a rytmů a skončíme u písní vhodných k „táboráku“. Bude nás to stát trochu trpělivosti, tréninku a píle, ale určitě zažijeme i spoustu legrace.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci kroužku se dozvědí základy o nástroji, na který se učí. Dále proniknou do světa hudební teorie a osvojí si čtení z notového zápisu. Naučí se podle něj hrát jednoduché melodie a lidové písně. Pak přejdou k nácviku akordů a hry pravé ruky. Za pomoci základních rytmů si zahrají oblíbené písně.

Potřeby: Klasická kytara s nylonovými strunami, malý sešítek, tužka.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka se věnuje hudbě od malička. Nejprve to byla hra na flétnu a pak dlouholeté zpívání ve sboru. Od 2. stupně základní školy začala chodit na výuku hry na kytaru a od té doby hraje při různých akcích i při několika vernisážích. Od r. 2009 do r. 2013 učila na kytaru v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Jednu dobu to bylo až pět kroužků včetně jednoho pro dospělé. Lektorka má vystudovanou pedagogickou fakultu a vede hudební a výtvarné oddělení v Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaKytaristi začátečníci 2 8–15 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„"Nemůžete mít neradi někoho, kdo má rád kytaru." Stephen King, The Stad“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Máte rádi pohodovou atmosféru u táboráku? Chtěli byste k ní přispět hrou na kytaru? Pak je tento kroužek pro vás ideální. Ve skupince až 7 hráčů se vzájemně něco přiučíme a pomůžeme si. Přes vybrnkávání tónů a lidových písní se přirozeně dostaneme k hraní jednodušších akordů a rytmů a skončíme u písní vhodných k „táboráku“. Bude nás to stát trochu trpělivosti, tréninku a píle, ale určitě zažijeme i spoustu legrace.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci kroužku se dozvědí základy o nástroji, na který se učí. Dále proniknou do světa hudební teorie a osvojí si čtení z notového zápisu. Naučí se podle něj hrát jednoduché melodie a lidové písně. Pak přejdou k nácviku akordů a hry pravé ruky. Za pomoci základních rytmů si zahrají oblíbené písně.

Potřeby: Klasická kytara s nylonovými strunami, malý sešítek, tužka.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Účastníci kroužku vystoupí na závěrečném koncertě pro rodiče.

Informace o lektorovi: Lektorka se věnuje hudbě od malička. Nejprve to byla hra na flétnu a pak dlouholeté zpívání ve sboru. Od 2. stupně základní školy začala chodit na výuku hry na kytaru a od té doby hraje při různých akcích i při několika vernisážích. Od r. 2009 do r. 2013 učila na kytaru v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Jednu dobu to bylo až pět kroužků včetně jednoho pro dospělé. Lektorka má vystudovanou pedagogickou fakultu a vede hudební a výtvarné oddělení v Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaSólový zpěv 8–15 let

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,což je správný pěvecký dech,čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2. 2O20. Další termíny nejsou dopředu známy. Tyto schůzky nebudou tedy nahrazeny.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děcíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

ikonaSólový zpěv 1 8–15 let

út 14:30–15:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,což je správný pěvecký dech,čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2. 2O20. Další termíny nejsou dopředu známy. Tyto schůzky nebudou tedy nahrazeny.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děcíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

ikonaSólový zpěv 10 8–15 let

st 17:00–17:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,což je správný pěvecký dech,čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2. 2O20. Další termíny nejsou dopředu známy. Tyto schůzky nebudou tedy nahrazeny.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děcíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

ikonaSólový zpěv 3 8–15 let

st 15:30–16:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,což je správný pěvecký dech,čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2. 2O20. Další termíny nejsou dopředu známy. Tyto schůzky nebudou tedy nahrazeny.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děcíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

ikonaSólový zpěv 4 8–15 let

út 17:15–17:45

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,což je správný pěvecký dech,čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2. 2O20. Další termíny nejsou dopředu známy. Tyto schůzky nebudou tedy nahrazeny.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děcíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

ikonaSólový zpěv 5 8–15 let

út 17:45–18:15

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,což je správný pěvecký dech,čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2. 2O20. Další termíny nejsou dopředu známy. Tyto schůzky nebudou tedy nahrazeny.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děcíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

ikonaSólový zpěv 6 8–15 let

st 17:30–18:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,což je správný pěvecký dech,čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2. 2O20. Další termíny nejsou dopředu známy. Tyto schůzky nebudou tedy nahrazeny.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děcíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

ikonaSólový zpěv 7 8–15 let

st 14:30–15:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,což je správný pěvecký dech,čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2. 2O20. Další termíny nejsou dopředu známy. Tyto schůzky nebudou tedy nahrazeny.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děcíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

ikonaSólový zpěv 8 8–15 let

st 15:00–15:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,což je správný pěvecký dech,čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2. 2O20. Další termíny nejsou dopředu známy. Tyto schůzky nebudou tedy nahrazeny.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děcíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

ikonaSólový zpěv 9 8–15 let

st 16:00–16:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,což je správný pěvecký dech,čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2. 2O20. Další termíny nejsou dopředu známy. Tyto schůzky nebudou tedy nahrazeny.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děcíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

ikonaSólový zpěv pro dva 7–10 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto se s dětmi během kroužku učíme cvičení, která jsou nutná pro každého zpěváka,což je správný pěvecký dech,čistota intonace a samozřejmě dbáme i na správnou výslovnost při zpěvu. Děti se učí spousty českých a moravských lidových písní a také písně umělé.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se správně pracovat se svým hlasem. Správně dýchat.Odbourávání trémy a posílení sebevědomí. A v neposlední řadě naučit se spoustu nových písniček a zpívat si pro radost.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2. 2O20. Další termíny nejsou dopředu známy. Tyto schůzky nebudou tedy nahrazeny.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děcíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností solových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

ikonaZpěváčci 4–6 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Zpívání, zpívání všecky smutky zahání.“

Dagmar Novotná, lektor kroužku

Popis:

V současné době děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Proto jsem si připravila pro děti spousty lidových písní a her, které vedou i takzvané nezpěváky ke zpěvu.Děti se učí být citlivějši a vnímavější ke svým tělesným a sluchovým prožitkům a učí se být ohleduplné ke svému hlasu.Hrou procvičují dovednosti důležité pro zpěv, jako je správné dýchání, uvolnění,sluchová pozornost,rytmus, hudební představivost a čistota intonace.

Cíl a přínos kroužku: Hrou procvičovat dovednosti vedoucí k čistému zpěvu a intonaci,zlepšování hudební paměti a rytmu a správné výslovnosti.

Potřeby: Přezůvky, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektorky nebudou konat. Termín nepřítomnosti lektorky: 20.2.-27.2.

Informace o lektorovi: V DDM pracuji sedm let, jako lektorka kroužků Zpěváčci a Solový zpěv.Pracuji s dětmi ve věkovém rozmezí od 4 let až do věku 20 let. Sama jsem studovala zpěv a hru na klavír na LŠU v Děčíně. Později jsem pokračovala v soukromých hodinách zpěvu u prof. Marie Veselé, emeritní členky souboru Národního divadla. V Národním divadle jsem pak působila jako sborová zpěvačka s povinností sólových rolí. Po deseti letech jsem vyhrála konkurz do Pražského filharmonického sboru, kde působím dodnes.S tímto věhlasným tělesem jsem objela celý svět( Japonsko, USA, Izrael, Mexiko,Francie, Itálie atd. a účinkovala s těmi nejlepšími orchestry a dirigenty např.Česká filharmonie, FOK, PKF, Berlínská filharm,. Vídeňská filharm.,Izraelská filharmonie atd.

elektricka-kytara-jinak-dospeli elektricka-kytara-jinak-od-24-9 improvariace-extase klavir-individualni-c1 klavir-individualni-c2 klavir-individualni-c3 klavir-individualni-c4 klavir-individualni-c5 klavir-individualni-c6 klavir-individualni-c7 klavir-individualni-c8 klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni klavir-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytaristi-pokrocili kytaristi-zacatecnici kytaristi-zacatecnici solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev solovy-zpev-pro-dva zpevacci

Prosek – Jazyky a jiné učení

ikonaAngličtina hrou 7–9 let

st 14:30–15:30

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„"Pojďte si hrát anglicky."“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Malí účastníci kroužku se formou her, písniček, poslechů a obrázků naučí základní slovní zásobu odpovídající jejich věku a práci s jednoduchými větami. Kroužek pracuje s učebnicí pro děti „Listen and Play“ a navazuje na minulý školní rok, kde se děti naučily základní slovní tvorbu na témata: school, colours, family, christmas, easter, fruit, numbers, birthday, pets and animals and where i live.

V letošním školním roce budeme procvičovat již předešlá naučená témata rozšiřovat je o další slovíčka a věty. Nově se naučíme třeba: weather, house, months, body parts a další. Opět budeme pracovat s učebnicí „Listen and Play“, tentokrát s třetím dílem – „Listen and play with magicians“.

Po každé hodině si děti odnesou pár slovíček a obratů, které si další hodinu zopakují a přidají k nim nové. Domů je pro ně připraven úkol, který můžete s dětmi doma využít k opakování slovíček, která se naučily.

V ceně kroužku je i dvoudílná učebnice Listen and Play.

Cíl a přínos kroužku: Děti si rozšíří svojí základní slovní zásobu o další slovíčka a naučí se jednoduchým anglickým větám.

Potřeby: Penál (s lepidlem, nůžkami, pastelkami), desky velikosti A4 s euroobaly pro zákládání materiálů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již pátým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. V minulosti pracovala jako učitelka v anglické mateřské školce Bambino.

ikonaAngličtina pro dospělé pokročilejší 17–80 let

st 18:30–20:00

1. pololetí: 2700 Kč
2 pololetí: 2700 Kč

↑ sbalit

„Chcete zažít rozumět tomu co se děje kolem Vás (nejen vidět obrázky)? Tak přijďte k nám!“

Jana Benešová, lektorka kroužku

Popis:

Kurz pro pokročilejší je určen účastníkům, kteří si již osvojili základní znalosti z oblasti anglické gramatiky a slovní zásoby, ale necítí se být natolik jistí. Během výuky se zaměříme na zlepšení dovedností jako je časování sloves BÝT a MÍT, využívání přítomného času prostého a průběhového. Poté k těmto znalostem přidáme další časy využíváne v anglickém jazyce. Prohloubíme si znalost stávajících slovíček a zárověň svou slovní zásobu obohatíme dalšími výrazy.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si na kurzu zlepší své základní dovednosti. Po absolvování lépe porozumí slyšenému a čtenému textu. Získání dovednost vést dialog k danému tématu na obstojné úrovni. Zvládne používat ve větách správné časování. Obohatí svou slovní zásobu o další nová slovíčka. Veškerá komunikace v Angličtině bude rychlejší a nebude obsahovat citoslovce vyjadřující hledání vhodných obratů a slovíček.

Potřeby: Psací potřeby a 1 až 2 sešity velikosti A5.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kurz je rozdělen na dvě pololetí: I. Pololetí - říjen až leden; II. Pololetí únor až květen. Kurz lze platit jen pololetně.

Informace o lektorovi: Lektorka má pro vedení kurzu Angličtina pro dospělé skvělou kvalifikaci od maturitní zkoušky z Angličtiny, přes státní jazykovou zkoušku na VŠ až po zisk certifikátu SERR na úrovni C1. V neposlední řadě byla během studijního pobytu v Austrálii. I přes svůj komplikovaný zdravotní stav a mateřskou dovolenou vede lektorka velice úspěšně a kvalitně kroužky angličtiny pro dospělé v našem DDM Praha 9 již třetím rokem.

ikonaAngličtina pro dospělé začátečníky 17–80 let

st 17:00–18:30

1. pololetí: 2700 Kč
2 pololetí: 2700 Kč

↑ sbalit

„Chcete zažít rozumět tomu co se děje kolem Vás (nejen vidět obrázky)? Tak přijďte k nám!“

Jana Benešová, lektorka kroužku

Popis:

Už se dlouho snažíte naučit anglicky, ale přesto máte pocit, že vám to nějak nejde? Trávíte čas učením a pořád nic? Nebo zkrátka chcete s angličtinou začít? Potom je tenhle kurz přesně pro vás! Přijďte navštívit náš kurz, kde se pod vedením velice kvalitní lektorky naučíte základy tohoto jazyka od slovíček, přes poslech až po smysluplnou konverzaci. Za celý rok si osvojíte nová slovička, gramatiku a zbavíte se strachu z anglického jazyku. Pro přístě se tak zvládnete domluvit na dovolené nebo si přečtete informace na internetu.

Cíl a přínos kroužku: Osvojit si základní gramatická pravidla a slovní zásobu. Nebát se ptát na případné nejasnosti aspecifika Agličtiny, vést dialog na základní úrovni, vyměňovat si informace a zkušenosti s jinými účastníky, zvládnout konverzaci na jednoduché téma.

Potřeby: Psací potřeby a 1 až 2 sešity velikosti A5.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kurz je rozdělen na dvě pololetí: I. Pololetí - říjen až leden; II. Pololetí únor až květen. Kurz lze platit jen pololetně.

Informace o lektorovi: Lektorka má pro vedení kurzu Angličtina pro dospělé skvělou kvalifikaci od maturitní zkoušky z Angličtiny, přes státní jazykovou zkoušku na VŠ až po zisk certifikátu SERR na úrovni C1. V neposlední řadě byla během studijního pobytu v Austrálii. I přes svůj komplikovaný zdravotní stav a mateřskou dovolenou vede lektorka velice úspěšně a kvalitně kroužky angličtiny pro dospělé v našem DDM Praha 9 již třetím rokem.

ikonaAngličtina trochu jinak I. stupeň ZŠ – 1 8–10 let

po 14:30–15:45

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Zábavnou formou k rozvíjení jazyka.“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Začali jste se už učit angličtinu ve škole a chcete být napřed před spolužáky? Na našem kroužku si zopakujete většinu toho, co se dozvíte ve škole a určitě se dozvíte i něco nového. Projdete si základní témata jako je například rodina, barvy, ovoce a zelenina, zvířata atd. Co je ale nejpodstatnější, osvojíte si nejdůležitější slovní obraty, které jsou základem ke zvládnutí plynulé komunikace v angličtině. A to vše navíc zábavnou formou pomocí různých doplňovaček a her.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí říci něco o sobě a na to samé se i dokážou zeptat kamaráda. Osvojí si základní slovíčka k nejzákladnějším tématům. U těchto slovíček poznají jejich zvukovou i psanou podobu. Zvládnou popsat věci kolem sebe. Hravou formou poznají nejzákladnější slovní fráze a obraty a díky jednoduchému časovaní zvládnou i krátké rozhovory mezi sebou a pochopí jednoduché obrázkové knížky s anglickým textem.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit na poznámky, desky s A4 fóliémi na rozkopírovaný materiál od lektorky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek může skončit o 5 minut dříve, aby došlo k výměně dětí v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka má více než 8 letou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka. Čtyři roky je vedla v DDM v Českém Krumlově a již 4. rokem vede tyto kroužky i v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Svou Angličtinu si lektorka zdokonalovala již během studií pobyty v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik kurzů na pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích včetně kurzu pedagoga volného času ve volnočasových zařízeních, jako jsou Domy dětí a mládeže či Střediska volného časy.

ikonaAngličtina trochu jinak I. stupeň ZŠ – 2 8–10 let

út 14:30–15:45

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Zábavnou formou k rozvíjení jazyka.“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Začali jste se už učit angličtinu ve škole a chcete být napřed před spolužáky? Na našem kroužku si zopakujete většinu toho, co se dozvíte ve škole a určitě se dozvíte i něco nového. Projdete si základní témata jako je například rodina, barvy, ovoce a zelenina, zvířata atd. Co je ale nejpodstatnější, osvojíte si nejdůležitější slovní obraty, které jsou základem ke zvládnutí plynulé komunikace v angličtině. A to vše navíc zábavnou formou pomocí různých doplňovaček a her.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí říci něco o sobě a na to samé se i dokážou zeptat kamaráda. Osvojí si základní slovíčka k nejzákladnějším tématům. U těchto slovíček poznají jejich zvukovou i psanou podobu. Zvládnou popsat věci kolem sebe. Hravou formou poznají nejzákladnější slovní fráze a obraty a díky jednoduchému časovaní zvládnou i krátké rozhovory mezi sebou a pochopí jednoduché obrázkové knížky s anglickým textem.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit na poznámky, desky s A4 fóliémi na rozkopírovaný materiál od lektorky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek může skončit o 5 minut dříve, aby došlo k výměně dětí v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka má více než 8 letou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka. Čtyři roky je vedla v DDM v Českém Krumlově a již 4. rokem vede tyto kroužky i v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Svou Angličtinu si lektorka zdokonalovala již během studií pobyty v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik kurzů na pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích včetně kurzu pedagoga volného času ve volnočasových zařízeních, jako jsou Domy dětí a mládeže či Střediska volného časy.

ikonaAngličtina trochu jinak II. stupeň ZŠ 11–16 let

út 15:45–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se něco naučit a uplatnit to v praxi“

Ivana Staynerová, lektorka kroužku

Popis:

Zvládáte jen nejzákladnější slovíčka a jednoduchou komunikaci? Chcete se zdokonalit v Angličtině ve škole nebo jen tak pro svůj dobrý pocit? Tak není lepší způsob, než tak učinit na tomto kroužku. Probereme složitější témata jako například dopravní prostředky, země kde se mluví anglicky, počasí, přírodu a spoustu dalšího. Vše co jste se dříve naučili si zdokonalíte a společně s novými věcmi, jako je gramatika, slovní zásoba, lepší pochopení psaného a mluveného slova, využijete v běžném životě.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit se používat anglický jazyk v běžném životě, upevnit ze ZŠ již získané zkušenosti v oblasti gramatiky, rozšířit znalosti gramatiky a slovní zásobu. Odbourat bariéry při komunikaci ve skupine. Vytvořit přátelskou atmosféru, kde se student bude citit dobře a lépe rozvíjet své schopnosti komunikace ve dvojici, při samostatnem projevu i při prezentaci ve skupině. Vše poté přenést jak do praktického využití na dovolených nebo během výuky na školách.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit na poznámky, desky s A4 fóliémi na rozkopírovaný materiál od lektorky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek může skončit o 5 minut dříve, aby došlo k výměně dětí v učebně.

Informace o lektorovi: Lektorka má více než 8 letou zkušenost s vedením kroužků anglického jazyka. Čtyři roky je vedla v DDM v Českém Krumlově a již 4. rokem vede tyto kroužky i v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Svou Angličtinu si lektorka zdokonalovala již během studií pobyty v USA a ve Velké Británii. Taktéž absolvovala několik kurzů na pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích včetně kurzu pedagoga volného času ve volnočasových zařízeních, jako jsou Domy dětí a mládeže či Střediska volného časy.

ikonaNěmčina pro děti 10–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„"Naučte se německý jazyk hravou formou."“

Lenka Sapíková, lektorka kroužku

Popis:

Chcete se začít učit německý jazyk? Nebo se již ve škole učíte a chtěli byste se mu věnovat více hodin v týdnu? Přijďte se učit němčinu k nám. Naučíte se základní slovní zásobu a gramatiku. Budeme si povídat o tématech, která Vás baví a která znáte z každodenního života. To vše hravou formou a propojením vědomostí s obrázky a Vašimi zážitky. Ve výuce budeme hrát i různé modelové situace, díky kterým se budete na naše hodiny těšit.

Cíl a přínos kroužku: Naučit se základní gramatická pravidla a slovní zásobu. Dokázat vést jednoduché rozhovory o různých tématech. Osvojit si základních dovedností poslechu. Porozumět psanému textu.

Potřeby: Psací potřeby (propisky, tužky, pastelky), sešit nebo blok. Desky s eurofoliemi A4 na zkopírované materiály.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou německé filologie Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci celoživotního vzdělávání studovala pedagogické minimum, obor německý jazyk. Praxe s individuální i skupinovou výukou. V rámcí ročního studijního pobytu v Německu získala jazykový certifikát Obchodní němčina, úroveň C1.

anglictina-hrou anglictina-pro-dospele-pokrocilejsi anglictina-pro-dospele-zacatecniky anglictina-trochu-jinak-i-stupen-zs anglictina-trochu-jinak-i-stupen-zs anglictina-trochu-jinak-ii-stupen-zs nemcina-pro-deti

Prosek – Modeláři

ikona3D modelování a tisk – pokročilí 12–17 let

po 17:45–19:15

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jenom používat nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny pokročilejší 3D modeláře, zejména ze začátečnického kroužku 3D modelování a tisk.

Zopakujeme si základní funkce programu Autodesk Inventor Professional. Tento program využívají jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které používáme každý den.
Bude následovat tvorba vlastních i skupinových projektů, kde budete mít za úkol jak rozdělit si práci mezi sebe, vymodelovat jednotlivé díly, ověřit si jejich funkčnost v sestavě a následně si některé (3–5 kusů na osobu) vytisknete na 3D tiskárně. Nově bychom vám rádi umožnili více nahlédnout do přípravy modelů k tisku a technice tisku samotného.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka základním funkcím programu Autodesk Fusion 360 a poté s navazujícím programem Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vytvořené výrobky mohou být využiti pro propagaci kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor studuje strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužku.

ikona3D modelování a tisk – začátečníci 12–17 let

po 16:00–17:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jenom používat nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny, které baví technika.
Naučíme se pracovat s programy Autodesk Fusion 360 a profesionálním programem Autodesk Inventor Professional. Ten využívají jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které běžně každý den používáme.
Na začítku si vyzkoušíme modelování lehkých modelů v programu Fusion 360 a až si tyto funkce osvojíme, pustíme se do náročnějších modelů v Inventoru.
Následovat bude navrhování více dílů, které do sebe budou zapadá. Dále si vyzkoušíme vkládání již hotových součástek z obsahového centra a jiné pokročilé funkce programu.
Některé navrhované modely (3–5 kusů na osobu) si můžeme také vytisknout na 3D tiskárně.
Účastníci mohou díky kroužku získat licenci prefesionálních software v hodněte 60 tis. Kč zdarma. Uvítáme, pokud ji budou využívat na domácích počítačích a budou procvičovat získané zkušenosti i mimo kroužek.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka základním funkcím programu Autodesk Fusion 360 a poté s navazujícím programem Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vytvořené výrobky mohou být využiti pro propagaci kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor studuje strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužku.

ikonaElektro hrátky (od 24. 9.) 8–15 let

út 17:15–18:45

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pojď si technicky hrát a rozviň schopnosti!“

Roman Knop, lektor kroužku

Popis:

V tomto kroužku se děti naučí převést jednoduché schéma na desku plošného spoje, vyleptat, vyvrtat, osadit součástkami a oživit. Výroba se zaměřuje na jednoduché elektronické obvody, kde před samotným návrhem si vyzkouší zapojení i na nepájivém kontaktním poli, pro ujištění funkce součástek a celého obvodu.
V druhém pololetí v rámci kroužku mohou děti přijít s vlastními nápady, které lektor rozhodne, zda je možné realizovat.
Některé součástky si však bude muset sám nakoupit neboť nebudou součástí úloh kroužku (částka se poté pohybuje mezi 100–200 Kč na vybranou úlohu) pokud tento zájem nebude, děti vyrábí obvody dle lektora.

Cíl a přínos kroužku: Vyrobí několik elektronických obvodů na desku plošného spoje, kterou si odnáší, avšak mohou být vystaveny v rámci akcí DDM.

Potřeby: Blok nebo sešit, psací potřeby, ale hlavně chuť zapojovat a pájet!

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: V případě volby vlastních projektů si účastník hradí jejich náklady. **Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektora nemusí konat. Děkujeme za pochopení.**

Informace o lektorovi: Lektor je od roku 2003 učitelem odborné praxe na střední škole s pedagogickým minimem. Od roku 2017 začal pracovat s dětmi ve věku od 8 let na elektronických příměstských táborech a elektronickém kroužku vedeným 2017/2018 v Českých Budějovicích. V roce 2018 začal vyučovat na DDM Praha 9. Vyučuje na Střední průmyslové škole na Proseku.

ikonaElektro kroužek (od 24. 9.) 8–15 let

út 15:40–17:10

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pojď si technicky hrát a rozviň schopnosti!“

Roman Knop, lektor kroužku

Popis:

„Elektro kroužek“ je vstupem do světa elektroniky kolem nás.
Poznáním základních elektronických součátek jako je rezistor, kondenzátor, tranzistor, dioda, integrovaný obvod či LED dioda lze začít řešit základní elektronické obvody a vyzkoušet si jejich funkci stavbou jednoduchých obvodů na nepájivém kontaktním poli pomocí předloh a schémat. Děti se naučí použít měřící přístroj a změřit například odpor, napětí. Zábavná činnost spočívá v rozsvicování a blikání LED diod, zobrazováním číslic na segmentovém displeji, případně i stavba pískátek a sirének.
Toto seznámení s elektronikou pomůže v rozvoji logického a technického myšlení.
Další částí v kroužku je výuka pájení desek plošných spojů. Naučí se používat mikropájku, osazovat plošný spoj, vrtat mikrovrtačkou a dbát na bezpečnost při práci.
Výstupem z celého kroužku bude osazení desky plošného spoje, který si budou moci ponechat.

Cíl a přínos kroužku: A) Děti získají představu o elektronice, rozpoznají a využijí základní elektronické součástky k sestavení funkčních bloků. Bude umět bez pomoci sestavit základní elektronický obvod (baterie, tlačítko, světýlko/nebo číslo na displeji, postavit pomocí schématu blikač, běžící světlo, semafor, bzučák či sirénku. Naučí se pájet a být manuálně zručný pro tuto činnost. Použít měřící přístroj. B) Osazování univerzální desky plošných spojů dle výběru dítěte nebo rozhodnutí vedoucího. Osazení desky plošných spojů podle schématu.

Potřeby: Blok nebo sešit, psací potřeby, ale hlavně chuť zapojovat a pájet!

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: **Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektora nemusí konat. Děkujeme za pochopení.**

Informace o lektorovi: Lektor je od roku 2003 učitelem odborné praxe na střední škole s pedagogickým minimem. Od roku 2017 začal pracovat s dětmi ve věku od 8 let na elektronických příměstských táborech a elektronickém kroužku vedeným 2017/2018 v Českých Budějovicích. V roce 2018 začal vyučovat na DDM Praha 9. Vyučuje na Střední průmyslové škole na Proseku.

ikonaLetecký modelář 1 9–14 let

čt 14:00–15:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3300 Kč

↑ sbalit

„Létá nejen to, co peří má - postav si svoje letadlo :-)“

Jan Dryák, lektor kroužku

Popis:

Líbí se ti letadla? Chceš si postavit skutečně létající model? V tomto kroužku si to můžeš vyzkoušet.
Dokážeš vyrobit modely letadel, od nejjednoduššího házedla, po složitější a větší kluzák nebo model s vrtulí, poháněnou gumou. Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje jako je nůž, pilka, pilník nebo brusný papír. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánu a porozumíš proto technickému výkresu.
Vlastnoručně vyrobené letadlo si zalétáš a dozvíš se, proč létá a jak udělat, aby letělo ještě lépe. Především ale budeš mít radost z toho, že tvoje modely létají – ale pozor, čím lépe budou létat, tím se více naběháš:-)

Cíl a přínos kroužku: A) Účastník se seznámí se základními postupy, používanými v leteckém modelářství a porozumí technické dokumentaci - plánu a návodu. Bude mít přehled o vhodných materiálech a osvojí si správnou terminologii. B) Během lekcí účastník postaví  4-6 letuschopných modelů letadel. Začátečníci a mírně pokročilí budou stavět jednoduchá házedla, kluzáky nebo modely s vrtulí, poháněnou gumou. Pokročilejší modeláři si již mohou po konzultaci s lektorem vybrat ke stavbě složitější modely ze stavebnic nebo stavět jen podle plánu. Postavené modely účastník samostatně seřídí a zalétá. 

Potřeby: Vhodné oblečení do dílny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Základní materiál a stavebnice jednoduchých modelů jsou zahrnuty v ceně kroužku. Hrazeny nejsou modely a vybavení, které si žáci přinesou sami nebo které cenou přesahují standardní rozpočet - například dálkové ovládání, motory, elektronika apod.

Informace o lektorovi: Lektor má technické vzdělání na ČVUT, obor Letadlová technika. Letecké modelářství, kterému se věnuje od dětství ho přivedlo k létaní na skutečných letadlech a k parašutismu. Během studií již kroužek stejného zaměření vedl a působil jako instruktor na dětských táborech. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužků.

ikonaLetecký modelář 2 9–14 let

čt 16:00–17:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3300 Kč

↑ sbalit

„Létá nejen to, co peří má - postav si svoje letadlo :-)“

Jan Dryák, lektor kroužku

Popis:

Líbí se ti letadla? Chceš si postavit skutečně létající model? V tomto kroužku si to můžeš vyzkoušet.
Dokážeš vyrobit modely letadel, od nejjednoduššího házedla, po složitější a větší kluzák nebo model s vrtulí, poháněnou gumou. Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje jako je nůž, pilka, pilník nebo brusný papír. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánu a porozumíš proto technickému výkresu.
Vlastnoručně vyrobené letadlo si zalétáš a dozvíš se, proč létá a jak udělat, aby letělo ještě lépe. Především ale budeš mít radost z toho, že tvoje modely létají – ale pozor, čím lépe budou létat, tím se více naběháš:-)

Cíl a přínos kroužku: A) Účastník se seznámí se základními postupy, používanými v leteckém modelářství a porozumí technické dokumentaci - plánu a návodu. Bude mít přehled o vhodných materiálech a osvojí si správnou terminologii. B) Během lekcí účastník postaví  4-6 letuschopných modelů letadel. Začátečníci a mírně pokročilí budou stavět jednoduchá házedla, kluzáky nebo modely s vrtulí, poháněnou gumou. Pokročilejší modeláři si již mohou po konzultaci s lektorem vybrat ke stavbě složitější modely ze stavebnic nebo stavět jen podle plánu. Postavené modely účastník samostatně seřídí a zalétá. 

Potřeby: Vhodné oblečení do dílny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Základní materiál a stavebnice jednoduchých modelů jsou zahrnuty v ceně kroužku. Hrazeny nejsou modely a vybavení, které si žáci přinesou sami nebo které cenou přesahují standardní rozpočet - například dálkové ovládání, motory, elektronika apod.

Informace o lektorovi: Lektor má technické vzdělání na ČVUT, obor Letadlová technika. Letecké modelářství, kterému se věnuje od dětství ho přivedlo k létaní na skutečných letadlech a k parašutismu. Během studií již kroužek stejného zaměření vedl a působil jako instruktor na dětských táborech. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužků.

3d-modelovani-a-tisk-pokrocili 3d-modelovani-a-tisk-zacatecnici elektro-hratky-od-24-9 elektro-krouzek-od-24-9 letecky-modelar letecky-modelar

Prosek – Počítače

ikona3D modelování a tisk – pokročilí 12–17 let

po 17:45–19:15

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jenom používat nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny pokročilejší 3D modeláře, zejména ze začátečnického kroužku 3D modelování a tisk.

Zopakujeme si základní funkce programu Autodesk Inventor Professional. Tento program využívají jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které používáme každý den.
Bude následovat tvorba vlastních i skupinových projektů, kde budete mít za úkol jak rozdělit si práci mezi sebe, vymodelovat jednotlivé díly, ověřit si jejich funkčnost v sestavě a následně si některé (3–5 kusů na osobu) vytisknete na 3D tiskárně. Nově bychom vám rádi umožnili více nahlédnout do přípravy modelů k tisku a technice tisku samotného.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka základním funkcím programu Autodesk Fusion 360 a poté s navazujícím programem Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vytvořené výrobky mohou být využiti pro propagaci kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor studuje strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužku.

ikona3D modelování a tisk – začátečníci 12–17 let

po 16:00–17:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete věci jenom používat nebo je chcete i vytvářet?“

Daniel Pumpa, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny, které baví technika.
Naučíme se pracovat s programy Autodesk Fusion 360 a profesionálním programem Autodesk Inventor Professional. Ten využívají jak výrobci automobilů a letadel, tak i malé firmy vyrábějící věci, které běžně každý den používáme.
Na začítku si vyzkoušíme modelování lehkých modelů v programu Fusion 360 a až si tyto funkce osvojíme, pustíme se do náročnějších modelů v Inventoru.
Následovat bude navrhování více dílů, které do sebe budou zapadá. Dále si vyzkoušíme vkládání již hotových součástek z obsahového centra a jiné pokročilé funkce programu.
Některé navrhované modely (3–5 kusů na osobu) si můžeme také vytisknout na 3D tiskárně.
Účastníci mohou díky kroužku získat licenci prefesionálních software v hodněte 60 tis. Kč zdarma. Uvítáme, pokud ji budou využívat na domácích počítačích a budou procvičovat získané zkušenosti i mimo kroužek.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je naučit účastníka základním funkcím programu Autodesk Fusion 360 a poté s navazujícím programem Autodesk Inventor Professional.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vytvořené výrobky mohou být využiti pro propagaci kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor studuje strojírenství se zaměřením na průmyslový design a konstrukci motorových vozidel. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužku.

ikonaLEGO robotika – pokročilí 10–13 let

čt 16:00–17:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„Naprogramuj si autíčko, budík nebo třeba psa. Stačí jen zapojit fantasii a technika Ti může většinu snů splnit.“

Petr Dvořák, lektor kroužku

Popis:

Už Ti nestačí, že se tvé výtvory hýbou, jen když si s nimi hraješ?
Chceš aby to už taky konečně zvládli sami, ale nevíš jak na to?
My Tě to u nás naučíme. Nejdříve si společně postavíme LEGO robota kterého jednoduše rozhýbeme pro ověření a porovnání našich schopností.
A co bude dál? To už je jen na tvé fantasii a naší společné domluvě.
Možností je mnoho a rozhodně je jen tak jednoduše nevyčerpáme. Tak se do toho pusťme.

Kroužek je určen pro absolventy „LEGO robotika – začátečníci“, popř. děti, mající zkušenosti s LEGO Mindstorms.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí a rozšíří pojmy spojené s programováním a robotikou. Budou umět postavit vlastního robota a naprogramovat ho v grafickém prostředí LEGO Mindstorms. Práce v kružku posiluje: logické myšlení, manuální zručnost, konstrukční plánování, schopnost pracovat v týmu na společném projektu, dovednost rozplánovat svoji práci.

Potřeby: Dobrou náladu a chuť se naučit novým věcem. Doporučuje flash disk pro přenos programů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Hardware i software robota vytvořený účastníkem kroužku může být využit pro propagační činnost.

Informace o lektorovi: Lektor má od roku 2014 vzdělání pedagoga volného času pro zájmové kroužky. Zajímá se o nové technologie, kostrukční práce a speciální přestavby automobilů. Student fakulty strojní na ČVUT Praha.

ikonaOzoboti 7–10 let

po 14:20–15:50

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 3200 Kč

↑ sbalit

„Naši Ozoboti hledají nové kamarády :)“

Filip Reichel, lektor kroužku

Popis:

OZOBOT je malý milý robůtek, který je vybaven senzory. Umí se tak samostatně pohybovat po nakreslené čáře. Dokáže také přijímat instrukce v podobě barevných značek. Díky tomu se z něj stává skvělá pomůcka pro osvojení základů programování.
Kroužek je určen pro děti zajímající se o techniku a zejména počítače. Během roku zjistí, že počítač zdaleka není jen na hraní Minecraftu.
Hlavní náplň kroužku doplníme o výuku základů práce s PC (systém MS Windows 10).
Programování je stále atraktivnější disciplína, při které se děti dostávají k aktivnímu ovlivňování IT světa. Ozobot používá vizuální metodu programování, která je pro děti velmi vhodná.
Ukázka: https://www.youtube.com/watch?…

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí ovládání a programování Ozobota a v obecné rovině základy algoritmického myšlení.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor je interním pedagogem DDM Praha 9. Počítačové kroužky vede od roku 1999. Má vystudovaný management volného času, pedagogické studium, akreditovaný tester ECDL. Podílí se na správě počítačové sítě DDM Praha 9.

ikonaPC pokročilí 10–14 let

st 14:30–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Buď profíkem!“

Filip Reichel, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro pokročilé uživatele (nejlépe účastníky kroužku PC začátečníci). Staví na základech z již získaných vědomostech a dále je prohlubuje.
Cílem kroužku je splnit potřebnou úroveň pro další stupeň počítačových kroužků (Programování her, 3D modelování a tisk, Lego robotika apod.). Proto po opakování a případném doplnění pokročilých znalostí umožňujeme v druhém pololetí „ochutnávku“ z kroužků, které jsu dalším volným pokračováním tohoto kurzu (Programování her, 3D modelování a tisk, Lego robotika apod.).
Po základním opakování uskutečníme několik menších projektů (např. naprogramování pc hry, fotomontáž, střih videa, Android a cloudové aplikace).

PC učebna vybavena 11 počítači s 23" LCD, Windows 10 Professional. Internet 200/200 MB. Projekční full HD plátno 1,5 × 2,6 m a druhá projekční plocha (50" LED). 5.1 audio ozvučení. Místnost klimatizována.

Jedinečný systém navazujícího technického vzdělávání:
1. stupeň: Chytré hlavičky, 7 – 8 let; IQ kroužek, 9 – 12 let; rozvoj logického a matematického myšlení, příprava na technické kroužky dalších stupňů.
2. stupeň: PC začátečníci, 8–10 let; Učíme praktické dovednosti a v souvislostech v rámci konceptu ECDL.
3. stupeň: PC pokročilí 10–14 let; Prohlubujeme znalosti ECDL a připravujeme na specializovaný další stupeň.
4. stupeň: Specializované kroužky; Vyberte si podle zájmu: Grafiku? Programování? Roboty? Tvorbu webu? Linux?
5. stupeň: pomoc při správě sítě DDM; od 16 let; Jedinečná možnost učit se od profesionálů v IT oblasti. Správa Windows/Linux serverů, údržba PC sítě na třech pracovištích, správa stanic atd.

Cíl a přínos kroužku: Uchazeč bude schopen: -- Využívat hlavní možnosti operačního systému včetně úprav základních nastavitelných vlastností. -- Efektivně ovládat pracovní plochu počítače a pracovat v grafickém uživatelském prostředí. -- Znát základní pojmy z oblasti správy souborů a být schopen efektivně organizovat soubory a složky tak, že budou snadno rozpoznatelné a snadno k nalezení. -- Používat pomocné programy ke komprimování a extrahování velkých souborů a používat antivirové programy k ochraně proti počítačovým virům. -- Prokázat schopnost používat programové nástroje pro jednoduché úpravy textu a nástroje pro tisk dostupné v rámci operačního systému. -- Pochopit, co je Internet a znát běžné výrazy související s Internetem. Uvědomovat si některá bezpečnostní hlediska při používání Internetu. -- Efektivně hledat informace na Internetu. -- Pochopit, co je elektronická pošta a znát některé výhody a nevýhody jejího používání. -- Uvědomovat si, že existují další možnosti komunikace. -- Uvědomovat si etická a bezpečnostní hlediska při používání elektronické pošty na Internetu. -- Vytvářet a posílat zprávy elektronické pošty a kontrolovat jejich pravopis. Odpovídat na zprávy elektronické pošty a přeposílat je dále, pracovat s přílohami a tisknout zprávy.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor je interním pedagogem DDM Praha 9. Počítačové kroužky vede od roku 1999. Má vystudovaný management volného času, pedagogické studium, akreditovaný tester ECDL. Podílí se na správě počítačové sítě DDM Praha 9.

ikonaProgramování her – pokročilí 11–15 let

út 17:45–19:15

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Požitek z hraní hry, kterou sis udělal sobě na míru, tě posune na nový level.“

Jiří Müller, lektor kroužku

Popis:

Z jakého konce poprvé uchopit programování? Třeba přes tvorbu her!
Na kroužku navážeme na „Programování her – začátečníci“ a budeme rozvíjet naše schopnosti práce s programem GameMaker od společnosti YoYo Games Ltd. Vyzkoušíme si už tvořit odvážnější hry a projekty.
Ukážeme si jak hry dotáhnout až k vlastní publikaci. Rošíříme si obzory a přejdeme od vizualního programování pomocí přesouvatelných bloků k psaní kódu, který je založen na moderních programovacích jazycích (syntaxe jazyka C) a slouží jako brána do světa klasického programování.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí dělat pokročilé herní mechaniky s programem GameMaker. Účastníci si vyzkouší celý postup vytvoření 2D hry až k její publikaci. Účastníci si rozvinou schopnosti práce s počítačem a počítačovými programy. Získají pohled na svět videoher z technické stránky.

Potřeby: Funkční osobní emailová adresa účastníka, osobní USB flash disk pro případné zálohy a přesun práce z domova. Dobrovolně i notes (A6) a propisku na poznámky a nákresy.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Přihlášením zákonný zástupce účastníka potvrzuje, že účastník zná základy práce v prostředí GameMakeru a má osvojené základní znalosti PC a systému Windows. Účastník by měl umět: správu souborů (hledání, ukládání, přesouvání, kopírování, otevřít v programu, vlastnosti souborů), psát na klávesnici, základy v malování (otevření obrázku, uložení obrázku, nakreslení obrázku, změnit velikost obrázku) a užívání internetu (vyhledat obrázek, zkopírovat adresu stránky, uložit obrázek jako.). V případě potřeby bude účastníkovi nabídnut jiný kroužek na doplnění potřebných dovedností (doporučujeme PC začátečníky nebo PC pokročilé). Ukázky práce účastníků mohou být využity k propagačním účelům kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor je již druhou generací vyučujících GameMakeru v DDM na Proseku, sám chodil před 6 lety na takovýto kroužek. Od té doby se věnuje programování a informatice a nyní studuje na Fakultě informačních technologií ČVUT. Je nadšencem do herního vývoje a designu, dlouhodobě pomáhá s vývojem u úspěšného nezávislého francouzského studia SoulGame.

ikonaProgramování her – začátečníci 1 10–14 let

st 16:10–17:40

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Nemůžeš být noob ve hře, kterou sám vytvoříš!“

Alice Kopalová, lektor kroužku

Popis:

V tomto kroužku se účastník seznámí s programem GameMaker od společnosti YoYo Games Ltd., ve kterém lze vytvářet jednoduché i složitější hry. Programuje se ve vizuálním prostředí, kde je možné programovat jak graficky (pomocí přesouvání ikon), tak později i pomocí kódu, který je velmi podobný ostatním moderním programovacím jazykům (syntaxe jazyka C).
Mimo to se účastník také seznámí s tvorbou 2D grafiky.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník dokáže pracovat s programem GameMaker Studio, přičemž chápe kroky, které k vytváření hry používá. 2. Účastník je schopen pracovat s výpočetní technikou, dokáže se orientovat ve složkách a souborech, ví jak soubory kopírovat, přemisťovat, mazat, stahovat z internetu atd. 3. V průběhu kroužku účastník naprogramuje několik her s různým herním mechanismem.

Potřeby: USB flash disk, na který si účastníci mohou ukládat výsledné hry a rozpracované projekty, popřípadě přinést si z domova materály (grafika, text, zvuk), které by chtěli použít ve hře.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Přihlášením zákonný zástupce účastníka potvrzuje, že účastník má osvojené základní znalosti PC a systému Windows. Účastník by měl umět: správu souborů (hledání, ukládání, přesouvání, kopírování, otevřít jako, vlastnosti souborů), psát na klávesnici (včetně znaků ,{},][,_,~,$,*,/), základy v malování (otevření obrázku, uložení obrázku, nakreslení obrázku, oříznutí obrázku) a užívání internetu (vyhledat obrázek, uložit stránku, uložit obrázek jako.). V případě potřeby bude účastníkovi nabídnut jiný kroužek na doplnění potřebných dovedností (doporučujeme PC začátečníky nebo PC pokročilé). Práce účastníků mohou být využity k propagačním účelům kroužku.

Informace o lektorovi: Svoji maturitní práci z programování lektorka zaměřila na vývoj počítačových her. Programování se věnuje od 17 let. Studenta VŠ se vzděláním pedagoga volného času pro zájmové kroužky.

ikonaProgramování her – začátečníci 2 10–14 let

st 17:50–19:20

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Nemůžeš být noob ve hře, kterou sám vytvoříš!“

Alice Kopalová, lektor kroužku

Popis:

Programování PC her pro úplné začátečníky v oboru.

V tomto kroužku se účastník seznámí s programem GameMaker od společnosti YoYo Games Ltd., ve kterém lze vytvářet jednoduché i složitější hry. Programuje se ve vizuálním prostředí, kde je možné programovat jak graficky (pomocí přesouvání ikon), tak později i pomocí kódu, který je velmi podobný ostatním moderním programovacím jazykům (syntaxe jazyka C). Mimo to se účastník také seznámí s tvorbou 2D grafik.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník dokáže pracovat s programem GameMaker Studio, přičemž chápe kroky, které k vytváření hry používá. 2. Účastník je schopen pracovat s výpočetní technikou, dokáže se orientovat ve složkách a souborech, ví jak soubory kopírovat, přemisťovat, mazat, stahovat z internetu atd. 3. V průběhu kroužku účastník naprogramuje několik her s různým herním mechanismem.

Potřeby: USB flash disk, na který si účastníci mohou ukládat výsledné hry a rozpracované projekty, popřípadě přinést si z domova materály (grafika, text, zvuk), které by chtěli použít ve hře.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Přihlášením zákonný zástupce účastníka potvrzuje, že účastník má osvojené základní znalosti PC a systému Windows. Účastník by měl umět: správu souborů (hledání, ukládání, přesouvání, kopírování, otevřít jako, vlastnosti souborů), psát na klávesnici (včetně znaků ,{},][,_,~,$,*,/), základy v malování (otevření obrázku, uložení obrázku, nakreslení obrázku, oříznutí obrázku) a užívání internetu (vyhledat obrázek, uložit stránku, uložit obrázek jako.). V případě potřeby bude účastníkovi nabídnut jiný kroužek na doplnění potřebných dovedností (doporučujeme PC začátečníky nebo PC pokročilé). Práce účastníků mohou být využity k propagačním účelům kroužku.

Informace o lektorovi: Svoji maturitní práci z programování lektorka zaměřila na vývoj počítačových her. Programování se věnuje od 17 let. Studenta VŠ se vzděláním pedagoga volného času pro zájmové kroužky.

ikonaProgramování her – začátečníci 3 10–14 let

út 14:15–15:45

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Požitek z hraní hry, kterou sis udělal sobě na míru, tě posune na nový level.“

Jiří Müller, lektor kroužku

Popis:

Z jakého konce poprvé uchopit programování? Třeba přes tvorbu her!
Na kroužku se naučíme pracovat s programem GameMaker od společnosti YoYo Games Ltd. Pomocí tohoto nástroje můžeme sestavit jednoduché i složité hry.
Toto však nebude náš jediný nástroj a my si osvojíme i práci s dalšími základními počítačovými programy (pro 2D grafiku, web, práci se zvukem).
Začínat budeme u snadného vizualního programování pomocí přesouvatelných bloků a později se budeme věnovat i psaní kódu, který je založen na moderních programovacích jazycích (syntaxe jazyka C) a slouží jako brána do světa klasického programování.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí dělat různé 2D hry s programem GameMaker. Účastníci si rozvinou schopnosti práce s počítačem a počítačovými programy. Získají pohled na svět videoher z technické stránky.

Potřeby: Funkční osobní emailová adresa účastníka, osobní USB flash disk pro případné zálohy a přesun práce z domova. Dobrovolně i notes (A6) a propisku na poznámky a nákresy.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Přihlášením zákonný zástupce účastníka potvrzuje, že účastník má osvojené základní znalosti PC a systému Windows. Účastník by měl umět: správu souborů (hledání, ukládání, přesouvání, kopírování, otevřít v programu, vlastnosti souborů), psát na klávesnici, základy v malování (otevření obrázku, uložení obrázku, nakreslení obrázku, změnit velikost obrázku) a užívání internetu (vyhledat obrázek, zkopírovat adresu stránky, uložit obrázek jako.). V případě potřeby bude účastníkovi nabídnut jiný kroužek na doplnění potřebných dovedností (doporučujeme PC začátečníky nebo PC pokročilé). Ukázky práce účastníků mohou být využity k propagačním účelům kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor je již druhou generací vyučujících GameMakeru v DDM na Proseku, sám chodil před 6 lety na takovýto kroužek. Od té doby se věnuje programování a informatice a nyní studuje na Fakultě informačních technologií ČVUT. Je nadšencem do herního vývoje a designu, dlouhodobě pomáhá s vývojem u úspěšného nezávislého francouzského studia SoulGame.

ikonaProgramování her – začátečníci 4 10–14 let

út 16:00–17:30

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Požitek z hraní hry, kterou sis udělal sobě na míru, tě posune na nový level.“

Jiří Müller, lektor kroužku

Popis:

Z jakého konce poprvé uchopit programování? Třeba přes tvorbu her!
Na kroužku se naučíme pracovat s programem GameMaker od společnosti YoYo Games Ltd. Pomocí tohoto nástroje můžeme sestavit jednoduché i složité hry.
Toto však nebude náš jediný nástroj a my si osvojíme i práci s dalšími základními počítačovými programy (pro 2D grafiku, web, práci se zvukem).
Začínat budeme u snadného vizualního programování pomocí přesouvatelných bloků a později se budeme věnovat i psaní kódu, který je založen na moderních programovacích jazycích (syntaxe jazyka C) a slouží jako brána do světa klasického programování.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí dělat různé 2D hry s programem GameMaker. Účastníci si rozvinou schopnosti práce s počítačem a počítačovými programy. Získají pohled na svět videoher z technické stránky.

Potřeby: Funkční osobní emailová adresa účastníka, osobní USB flash disk pro případné zálohy a přesun práce z domova. Dobrovolně i notes (A6) a propisku na poznámky a nákresy.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Přihlášením zákonný zástupce účastníka potvrzuje, že účastník má osvojené základní znalosti PC a systému Windows. Účastník by měl umět: správu souborů (hledání, ukládání, přesouvání, kopírování, otevřít v programu, vlastnosti souborů), psát na klávesnici, základy v malování (otevření obrázku, uložení obrázku, nakreslení obrázku, změnit velikost obrázku) a užívání internetu (vyhledat obrázek, zkopírovat adresu stránky, uložit obrázek jako.). V případě potřeby bude účastníkovi nabídnut jiný kroužek na doplnění potřebných dovedností (doporučujeme PC začátečníky nebo PC pokročilé). Ukázky práce účastníků mohou být využity k propagačním účelům kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor je již druhou generací vyučujících GameMakeru v DDM na Proseku, sám chodil před 6 lety na takovýto kroužek. Od té doby se věnuje programování a informatice a nyní studuje na Fakultě informačních technologií ČVUT. Je nadšencem do herního vývoje a designu, dlouhodobě pomáhá s vývojem u úspěšného nezávislého francouzského studia SoulGame.

ikonaZajímavé projekty pro IoT od 11 let

čt 18:00–19:30

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3100 Kč

↑ sbalit

„IoT, průmysl 4.0 je budoucnost, buď jeho součástí!“

Martin Škarecký, lektor kroužku

Popis:

V rámci kroužku funguje již řadu let několik projektů v různém stádiu realizace.
V letošní roce budeme dokončovat loňský projekt s názvem „IoT button“ pro hlasovaní o spokojenosti s jednotlivým kroužky. Jedná se o jednoduchá hlasovací tlačítka, která odešlou volbu na server, kde je následně zpracována. Tento projekt v sobě nese mnoho technologií od návrhu PCB pro tlačítka, návrh 3D modelu krabičky, program v C pro řídící mikrokontrolér, program v python pro WiFi část i pro část zpracovávající data na serveru. Posledním dílkem je webová stránka zobrazující výsledek hlasování. Data se přenášejí pomocí protokolu MQTT.
Projekt s sebou přináší takové množství technologií, že si každý člen týmu může najít svou část, kde nejlépe využije svůj zájem a své schopnosti.
Účastníci si díky komplexnosti projektu rozvíjí nejen odborné znalosti napříč obory, ale i sociální kompetence v rámci nutné spolupráce mezi realizátory jednotlivých částí.

Cíl a přínos kroužku: Získání znalostí - relizace komplexního projektu IoT button. Funkčně vyrobené protypy ovládacích tlačítek. Funkční ekosystém hlasovaní.

Potřeby: Tužku, papír, dobrou náladu, kreativní myšlení, odhodlání něco dokázat.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek je určen především pro účastníky s jasným zájmem o dané zaměření kroužku.  V případě nedostatečné motivace může být doporučen jiný kroužek.

Informace o lektorovi: Martin Škarecký: jednatel technologické firmy CGCS team s.r.o., konzutant pro MQTT a vývoj pro NETIO products a.s., nadšenec do IoT. Radek Nepraš: tester mobilních aplikací, správce počítačových infrastruktur, nadšenec do IT technologií.

3d-modelovani-a-tisk-pokrocili 3d-modelovani-a-tisk-zacatecnici lego-robotika-pokrocili ozoboti pc-pokrocili programovani-her-pokrocili programovani-her-zacatecnici programovani-her-zacatecnici programovani-her-zacatecnici programovani-her-zacatecnici zajimave-projekty-pro-iot

Prosek – Příroda

ikonaEkolog 10–14 let

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Poznej naší planetu!“

Tomáš Míka, lektor kroužku

Popis:

Planeta je na prahu klimatických změn, a volá o pomoc. Jak jí pomoc? Je to otázka znalostí, proto nabízíme dětem možnost zjistit co je to životní prostředí, jak vše funguje. Podíváme se, jak funguje čistička odpadních vod, kam se dává odpad a co se s ním dál děje. Budeme vyrážet do přírody, navštívíme chráněné krajiny. Naučíme se jak v přírodě tábořit a jak znát nejen přírodu, ale i noční oblohu. Po celý rok si budeme vytvářek svůj ekologický deník. Možnost se zúčastnit volitelných víkendových výprav či exkurzí, které jsou nad rámec kroužku.

Cíl a přínos kroužku: Zná základy třídění odpadu. Zná zásady a má dovednosti jak se chovat v přírodě. Vytvořený denník dle možnosti jedince.

Potřeby: přezůvky, svačinu, vybavení dle výletů které bude vždy včas specifikované

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výlety a odborné exkurze nejsou v ceně kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor Tomáš je odborník v oboru zemědělství a lesní techniky. Má zkušenosti z pedagogické činnosti na Střední zemědělské škole. Působil ve výzkumném ovocnářském ústavu. Nyní je chovatelem hospodářských zvířat podle trtadičních hodnot.

ikonaGeocaching (1x za 14 dní) 8–17 let

st 16:45–19:15

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Proč baví geocaching malé i velké? Protože hledat poklady a snažit se přitom být nenápadný se jen tak neomrzí! ;)“

Martin Vaňhara, lektor kroužku

Popis:

Po 6 letech převezme po úžasných lektorech Juniorovi a Verče geocachingový kroužek nová síla – kačer Martin (va.ma.95), kterému bude pomáhat s výpravami další kačerka Andrea (msAndy) a se středečními kroužky začínající kačer Vojta.
Kroužek samotný proto dospěje několika změnám, nicméně základní koncept bude zachován: Budeme se scházet jednou za dva týdny vždy ve středy, menší část kroužků věnujeme teorii geocachingu (seznámení s jednotlivými typy keší, způsoby orientace v přírodě, typy geocachingových akcí atd.), budeme se bavit šiframi, luštěním různých druhů keší, výrobou vlastních keší, ale především budeme vyrážet na lov keší v Praze, příp. v blízkém okolí Prahy.
Kromě středečních kroužků budeme jednou do měsíce (převážně v sobotu) vyrážet na celodenní výpravy, a to sice zejména do přírody za keškami.

Cíl a přínos kroužku: A) Úroveň, které účastník dosáhne: Každý účastník kroužku bude seznámen s pravidly geocachingu, vyzkouší si geocaching v praxi a sám si také založí vlastní keš, stane se z něj kačer (tj. hráč geocachingu)  B) Výstupy - vlastní založená keš, CWG atd. 

Potřeby: kroužky: mobilní telefon s aplikací c:geo (ne nutně), kompas či GPS v mobilu (jinak dle náplně konkrétního kroužku); výpravy: pevná obuv, mobilní telefon s aplikací c:geo (ne nutně), kompas (jinak dle náplně konkrétní výpravy)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění, vstupy a doprava na výpravy.

Jiná ujednání: Schůzky se konají 1 x za 14 dní.

Informace o lektorovi: Hlavní vedoucí tohoto kroužku (Martin) vede v DDM Praha 9 již šestým rokem divadelní kroužek a letos převzal po odcházejících kolezích také kroužek geocachingu. Je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a pá vzdělání pedagogoga volného času pro zájmové kroužky. K této smysluplné zábavě jej před 5 lety přivedla právě kačerka Andrea, která se bude účastnit sobotních výprav. Také Andrea se věnuje vedení kroužků pro děti několik let - vedla již kroužky badmintonu nebo španělštiny a účastnila se několika akcí pořádaných DDM.  Andrea s Martinem společně odlovili prozatím téměř 2.500 keší v několika zemích Evropy, účastnili se mnoha geocachingových akcí různého typu a také si vyzkoušeli zakládání vlastních keší. Všechny takto nabyté zkušenosti by v kroužku rádi předali dětem. Třetí lektor, Vojta, je mezi kačery nováčkem.

ikonaChovatel 1 7–12 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe. Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již čtvrtým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 2 7–12 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe. Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již čtvrtým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 3 10–15 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe. Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již čtvrtým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 4 10–15 let

po 18:00–19:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe. Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již čtvrtým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 5 7–12 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe. Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již čtvrtým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 6 7–12 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe. Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již čtvrtým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 7 10–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe. Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již čtvrtým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatel 8 10–15 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Staň se ošetřovatelem zvířátek v naši minizoo a zažij s nimi mnoho dobrodružství.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády dozvěděly, jak chovat v lidské péči nejoblíbenější domácí mazlíčky a také poznaly ty méně tradiční (ještěrky, žabky, ježek apod.). Porozumí také základním principům a vztahům mezi přírodou a zvířaty a naučí se rozpoznávat rozličné druhy zvířat kolem sebe. Účastníci kroužků se dozvědí, jak chované zvířátka ubytovat a naučí se vyrábět různé domečky a hračky pro zvířata. Získají kontakt se zvířaty a učí se zodpovědnosti za živé bytosti. Navazují nová přátelství s ostatními dětmi v kroužku a učí se spolupráci při rozmanitých úkolech a činnostech.

Cíl a přínos kroužku: Děti se dle věku dokáží postarat o zvířátko a umí s ním manipulovat. Také ví co by ho mohlo ohrozit či usmrtit (nevhodná potrava, nebezpečné zařízení apod.). Naučí se rozpoznávat různé druhy zvířat kolem sebe a ví jaká zvířátka lze v ČR spatřit v přírodě, ZOO i v obchodech se zvířaty či u chovatelů.

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již čtvrtým rokem jako lektor zookroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství pro pokročilé 1 9–12 let

čt 15:00–16:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijď poznávat zvířata a zažij spoustu legrace i dobrodružství s novými kamarády.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro starší děti, které již nějakou zkušenost s chovem zvířátek mají, a rády by se dozvěděly více o chovu a také odchovu terarijních a akvarijních zvířat, ptáků, savců a bezobratlých. Účastníci si velmi prohloubí své znalosti a dovednosti při zařízení chovných nádrží i klecí. Poznají rovněž základy ekologie a prostředí kolem sebe a naučí se rozpoznávat rozmanité druhy zvířat na světě.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se umí postarat o náročnější druh zvířátka (želva, agama, ježek). Zná jeho potřeby k chovu (teplota, potrava, rozměry ubikace apod..). Umí vyrobit jednoduché chovatelské zařízení (domečky, úkryty, misky, palandy, prolézačky). Rozpoznává zvířata kolem sebe (ve městě i v biotopech), zná exotické zvířata a ví, jaké druhy se v ČR dají doma chovat. Dokáže bezpečně manipulovat s druhy zvířat chovaných na kroužku (manipulace s ježkem, hadem, ještěrem apod...).

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již čtvrtým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství pro pokročilé 2 10–15 let

čt 16:30–18:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijď poznávat zvířata a zažij spoustu legrace i dobrodružství s novými kamarády.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro starší děti, které již nějakou zkušenost s chovem zvířátek mají, a rády by se dozvěděly více o chovu a také odchovu terarijních a akvarijních zvířat, ptáků, savců a bezobratlých. Účastníci si velmi prohloubí své znalosti a dovednosti při zařízení chovných nádrží i klecí. Poznají rovněž základy ekologie a prostředí kolem sebe a naučí se rozpoznávat rozmanité druhy zvířat na světě.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se umí postarat o náročnější druh zvířátka (želva, agama, ježek). Zná jeho potřeby k chovu (teplota, potrava, rozměry ubikace apod..). Umí vyrobit jednoduché chovatelské zařízení (domečky, úkryty, misky, palandy, prolézačky). Rozpoznává zvířata kolem sebe (ve městě i v biotopech), zná exotické zvířata a ví, jaké druhy se v ČR dají doma chovat. Dokáže bezpečně manipulovat s druhy zvířat chovaných na kroužku (manipulace s ježkem, hadem, ještěrem apod...).

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již čtvrtým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaChovatelství pro pokročilé 3 12–18 let

čt 18:00–19:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijď poznávat zvířata a zažij spoustu legrace i dobrodružství s novými kamarády.“

Adam Hnízdil, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro starší děti, které již nějakou zkušenost s chovem zvířátek mají, a rády by se dozvěděly více o chovu a také odchovu terarijních a akvarijních zvířat, ptáků, savců a bezobratlých. Účastníci si velmi prohloubí své znalosti a dovednosti při zařízení chovných nádrží i klecí. Poznají rovněž základy ekologie a prostředí kolem sebe a naučí se rozpoznávat rozmanité druhy zvířat na světě.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se umí postarat o náročnější druh zvířátka (želva, agama, ježek). Zná jeho potřeby k chovu (teplota, potrava, rozměry ubikace apod..). Umí vyrobit jednoduché chovatelské zařízení (domečky, úkryty, misky, palandy, prolézačky). Rozpoznává zvířata kolem sebe (ve městě i v biotopech), zná exotické zvířata a ví, jaké druhy se v ČR dají doma chovat. Dokáže bezpečně manipulovat s druhy zvířat chovaných na kroužku (manipulace s ježkem, hadem, ještěrem apod...).

Potřeby: Psací potřeby, blok, sešit. Další pomůcky sdělí lektor na konkrétní pedagogickou lekci (např. větvičky, krabičky apod.).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má vystudované vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekologii a chov ryb. V DDM Praha 9 pracuje již čtvrtým rokem jako lektor chovatelských kroužků. Praxi se zvířaty má dlouholetou (Práce v zoo - ošetovatel zvířat), vlastní zájmový chov ve volném čase. Absolvoval kurz pedagogického minima. Činnorodý a všestranně nadaný chovatel i lektor, kterého baví práce s dětmi i zvířaty.

ikonaMalý ekolog 6–9 let

út 14:00–15:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Poznej naší planetu!“

Tomáš Míka, lektor kroužku

Popis:

Planeta je na prahu klimatických změn, a volá o pomoc. Jak jí pomoc? Je to otázka znalostí, proto nabízíme dětem možnost zjistit co je to životní prostředí, jak vše funguje. Podíváme se, jak funguje čistička odpadních vod, kam se dává odpad a co se s ním dál děje. Budeme vyrážet do přírody, navštívíme chráněné krajiny. Naučíme se jak v přírodě tábořit a jak znát nejen přírodu, ale i noční oblohu. Po celý rok si budeme vytvářek svůj ekologický deník. Možnost se zúčastnit volitelných víkendových výprav či exkurzí, které jsou nad rámec kroužku.

Cíl a přínos kroužku: Zná základy třídění odpadu. Zná zásady a má dovednosti jak se chovat v přírodě. Vytvořený denník dle možnosti jedince.

Potřeby: přezůvky, svačinu, vybavení dle výletů které bude vždy včas specifikované

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výlety a odborné exkurze nejsou v ceně kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor Tomáš je odborník v oboru zemědělství a lesní techniky. Má zkušenosti z pedagogické činnosti na Střední zemědělské škole. Působil ve výzkumném ovocnářském ústavu. Nyní je chovatelem hospodářských zvířat podle trtadičních hodnot.

ikonaVěda je zábava 9–11 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1750 Kč

↑ sbalit

„Pro všechny malé vědátory!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek pro všechny zvídavé a nadšené vědce (děti ve 3. – 5.třídě základní školy). Základem programu kroužku jsou jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Hravou formou se seznámíme se základními fyzikálními principy, ukážeme si, jak se dá využít zdánlivě obyčejný materiál, a zjistíme, kolik překvapení se skrývá v obyčejné kuchyni. Většinu pokusů si děti vyzkouší sami, díky čemuž intuitivně pochopí základní fyzikální principy bez vzorečků a učebnic.

Cíl a přínos kroužku: Děti porozumí základním příroním jevům a fyzikálním zákonitostem.

Potřeby: Penál - psací potřeby, nůžky, lepidlo.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již pátým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ekolog geocaching-1x-za-14-dni chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatel chovatelstvi-pro-pokrocile chovatelstvi-pro-pokrocile chovatelstvi-pro-pokrocile maly-ekolog veda-je-zabava

Prosek – Sport

ikonaAerobic dospělí 1 od 18 let

út 19:00–20:00

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„"Přijďte si zacvičit, uvolnit se a protáhnout se. Cvičení bereme vážně, ale s úsměvem :)"“

Zuzana Tejnorová, lektorka kroužku

Popis:

Aerobik je cvičení pro všechny věkové skupiny i různé stupně pokročilosti. Cvičební lekce obsahuje aerobní část pro zvýšení kondice a vytrvalosti, též se zaměřujeme na pravidelné posilování, které nejen formuje tělo, ale pomáhá i ke správnému držení těla (posilujeme ochablé svaly, protahujeme zkrácené svaly). K posilování využíváme činky, rubber-bandy, ručníky ale i váhu vlastního těla, a zařazujeme i kruhové tréninky. Závěr káždé hodiny obsahuje nezbytné protažení.

Cíl a přínos kroužku: Po celý rok se účastníci budou snažit o zvýšení fyzické kondice, zlepšení své vytrvalosti, posílení svalstva a celkové protažení těla se zaměřením na jeho správné držení. Po absolvování kroužku bude mít každý zažité správné zahřívací a protahovací cviky, které jsou vhodné i při jiných sportovních aktivitách. Bude umět názvosloví a běžné aerobní kroky. Zároveň během cvičení dojde k uvolnění od stresu a jiných běžných starostí. Po cvičení odcházejí cvičenky příjemně unavené a protažené

Potřeby: Vhodnou obuv se světlou či non-marking podrážkou, vhodné pohodlné oblečení, ručník, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má s vedením Aerobiku více než 20letou praxi, podloženou absolvovaným kurzem IFAA pro instruktory Aerobiku. Dále je také absolventkou kurzu pro pedagogy volného času.

ikonaAerobic dospělí 2 od 18 let

út 20:00–21:00

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zacvičit, uvolnit se a protáhnout se. Cvičení bereme vážně, ale s úsměvem :)“

Zuzana Tejnorová, lektorka kroužku

Popis:

Aerobik je cvičení pro všechny věkové skupiny i různé stupně pokročilosti. Cvičební lekce obsahuje aerobní část pro zvýšení kondice a vytrvalosti, též se zaměřujeme na pravidelné posilování, které nejen formuje tělo, ale pomáhá i ke správnému držení těla (posilujeme ochablé svaly, protahujeme zkrácené svaly). K posilování využíváme činky, rubber-bandy, ručníky ale i váhu vlastního těla, a zařazujeme i kruhové tréninky. Závěr káždé hodiny obsahuje nezbytné protažení.

Cíl a přínos kroužku: Po celý rok se účastníci budou snažit o zvýšení fyzické kondice, zlepšení své vytrvalosti, posílení svalstva a celkové protažení těla se zaměřením na jeho správné držení. Po absolvování kroužku bude mít každý zažité správné zahřívací a protahovací cviky, které jsou vhodné i při jiných sportovních aktivitách. Bude umět názvosloví a běžné aerobní kroky. Zároveň během cvičení dojde k uvolnění od stresu a jiných běžných starostí. Po cvičení odcházejí cvičenky příjemně unavené a protažené

Potřeby: Vhodnou obuv se světlou či non-marking podrážkou, vhodné pohodlné oblečení, ručník, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má s vedením Aerobiku více než 20letou praxi, podloženou absolvovaným kurzem IFAA pro instruktory Aerobiku. Dále je také absolventkou kurzu pro pedagogy volného času.

ikonaAikido pro děti 10–14 let

út 17:30–19:00
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2600 Kč
2 pololetí: 2600 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zacvičit a uvidíte, že vás aikido bude bavit a stane se součástí vašich životů“

Pavel Šípek, lektor kroužku

Popis:

Aikido je japonské bojové umění, jeho historické kořeny jsou velmi starého data. Bylo vytvořeno ze starého samurajského umění boje beze zbraně, zvané aikidžucu, existovalo již v 9. století. Zakladatelem tohoto bojového umění je Morihei Ueshiba. Aikido má velmi elegantní techniku, která je zcela založena na využití síly a reakcí protivníka. Je relativně nenáročné na svalovou sílu. Proto ho s úspěchem cvičí i ženy, děti a také staří lidé. Aikido je založeno na různých pákách, vychýleních a znehybnění útočníka. Techniky jsou zaměřeny na to, aby se člověk ubránil nejen jednotlivci, ale i skupině. Člověk je schopen se ubránit neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi. Cílem aikida je dosáhnout harmonie fyzické síly s duševní silou, aby mohla být rozvíjena a smysluplně využívána. Celý význam Aikida může pochopit jen ten, kdo Aikido cvičí.

Cíl a přínos kroužku: Cvičenec se naučí chovat podle etiky v dojo. Osvojí si základní pády, kroky a přechody mezi různými polohami v aikido. Naučí se základní techniky a dokáže je aplikovat na oponenty s různým somatotypem. Po absolvování kroužku by měl být připraven na zkoušky svého příslušného technického stupně. Cvičenci zvládnou na některé akci předvést krátkou ukázku aikido.

Potřeby: Na první hodiny stačí tepláky a triko s dlouhým rukávem, cvičí se na boso. Časem je vhodné pořídit si kimono. Přezuvky (pantofle). No a samozřejmě nesmí chybět dobrá nálada.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 80 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor se Aikidu věnuje od roku 2004. Je nositel 2. danu aikikai. Od května 2012 v našem Domě dětí a mládeže Praha 9 vede kroužek Aikido pro děti. Osvědčení: Instruktor gymnastiky pro všechny. V roce 2012 ukončil bakaláře státní závěrečnou zkouškou na fakultě tělesné výchovy a sportu. V oboru tělesné výchovy a sportu se specializací trenérství: Bojové sporty.

ikonaAikido pro dospělé od 15 let

út 19:00–21:00
čt 19:00–21:00

1. pololetí: 3300 Kč
2 pololetí: 3300 Kč
celý rok: 6400 Kč

↑ sbalit

„"Přijďte se zocelit! Máte zde možnost fyzického růstu i v pokročilejším věku."“

Petr Kubec, lektor kroužku

Popis:

Aikido patří mezi nejmladší bojová umění. Ústřední ideou je užití koordinované síli v harmonii s požadavky a okolnostmi boje. Má velmi elegantní techniky, které jsou založeny na využití síly a reakcí protivníka. Je relativně nenáročné na svalovou sílu, proto je vhodné nejen pro muže, ale i pro ženy, děti a starší adepty. To v praxi dokazují lidé, kteří cvičí v našem dojo. Hlavní cíl aikidó lze přiblížit následujícím citátem: „Vybojovat tisíce bitev a tisíckrát zvítězit – to ještě není nejvyšší metou válečníka. Avšak podrobit si nepřítele bez boje, toť v pravdě vrchol umění“ (Sun-c´)

Cíl a přínos kroužku: Cvičenec se na kroužku chová podle etiky v dojo. Po celý rok se připravuje na zkoušky svého příslušného technického stupně. Cvičenec je schopen na některé akci předvést krátkou ukázku aikido. Zároveň se zlepší orientace v mezních situacích, kondici, výdrž a pohybové dovedností.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 110 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor dosáhl 2. danu v aikidu. Prakticky každý den cvičí pod různými učiteli z ČR i zahraničí. Každoročně se účastní stáže v Ženevě ve Švýcarsku. Lektor vede kroužek Aikido pro dospělé v našem DDM Praha 9 už přes 5 roků. Taktéž je držitelem certifikátu pro pedagogy volného času.

ikonaBadminton přípravka 9–14 let

po 14:30–15:30

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Z přípravky do soutěžního týmu.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Badminton je nejrychlejší raketový sport na světě díky profesionálním hráčům, kteří dokážou úderem raketou dát košíčku rychlost přes 450 Km/h. Navíc se badminton řadí mezi olympijské sporty a velké oblibě se těší i mezi širokou veřejností díky své jednoduchosti.
Zaujali jsme Vás počátečními řádky? Tak se přihlašte na náš kroužek. Naučíme vás správné držení rakety, základní údery od podání až po smeč. K těmto úderům se naučíte i správný pohyb po kurtu při dvouhře a čtyhře. A přestože je badminton sportem hlavně pro jednotlivce, tak na našem kroužku si osvojíte i spolupráci s ostatními hráči, kterou následně využijete při hraní čtyřhry. Ti nejlepší pak v dalším školním roce mají šanci se posunout do kroužku Badminton soutěže a reprezentovat DDM Praha 9 na badmintonových turnajích.

Těšíme se na Vás na kurtech BB Areny v Letňanech.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se nejprve naučí správně držení rakety a práci s ní. Poté se naučí podání a osvojí si správný pohyb po kurtu. Po zvládnutí tohoto všeho přijdou na řadu základní údery forhand a backhand od nichž je to kousek ke složitějším úderům typu klír, drop, lob, smeč, drajv. Kromě techniky se děti seznámí se zásady Fair Play, jako je omluva za "prasátko" či uznání míčku spadlého jen malou částí na čáru. Během čtyrhry zapracují na týmové spolupráci a společné taktice. Vše naučené poté účastník uplatní při záverečném celoloměsíčním květnovém turnaji ve dvouhře a čtyhře.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, badmintonovou raketu (nejlépe značky Yonex, Babolat, FZ Forza, Victor, Head, Prokennex) + kvalitní plastové košíčky (nejlépe žluté Yonex mavis 350 s modrým proužkem), sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek probíhá na kurtech číslo 8 až 11 v BB areně v Letňanech. Lektor si děti vyzvedne před vstupem na tyto kurty. Adresa sportcentra v odkazu http://www.bbarena.cz/kontakt/

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již pátým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaBadminton soutěže 12–17 let

st 15:30–16:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Pojďme letos zkusit zabojovat o medailové umístění našeho DDM Praha 9“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Zvládete badminton na základní úrovni téměř dokonale? Chcete si zkusit ostré soutěžní zápasy proti kvalitním soupeřům? Pokud jste si odpověděli ano, tak přesně pro Vás je náš kroužek Badminton soutěže. Na němž si prohloubíte svou úderovou techniku, zlepšíte svůj odhad na soupeřovi údery, zapracujete na zápasové taktice a své fyzičce. Hlavně však máte možnost zúčastnit se Badmintonové ligy Pražských domečků, kde vás čeká mnoho soutěžních zápasů jak ve dvouhře tak čtyřhře. Toto vše navíc za přítomnosti spoluhráčů z kroužku s nimiž budete v jednom ze třech týmů reprezentovat sebe a náš Dům dětí a mládeže Praha 9.

Cíl a přínos kroužku: Na kroužku si účastník zdokonalí svou úderovou techniku, kterou si osvojil na kroužku v minulém roce. Zlepší svou fyzickou zdatnost. Zapracuje na taktickém myšlení a odhadu soupeřovi hry během zápasu. Toto vše uplatní každý měsíc během turnaje Badmintonové ligy Pražských domů dětí a mládeže.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, badmintonovou raketu (nejlépe značky Yonex, Babolat, FZ Forza, Victor, Head, Prokennex) + kvalitní plastové košíčky (nejlépe Yonex mavis 350 s modrým proužkem), sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění, startovné na badmintonových turnajích.

Jiná ujednání: Kroužek probíhá na kurtech číslo 8 až 11 v BB areně v Letňanech. Lektor si děti vyzvedne před vstupem na tyto kurty. Adresa sportcentra v odkazu http://www.bbarena.cz/kontakt/

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již pátým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaBasketbal 8–12 let

pá 17:00–18:00

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„"Pojďte se věnovat basketbalu, sportu, který má v USA více jak 100 letou tradici."“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nevíte, jak pravidelně trávit svůj páteční volný čas? Co třeba ve společnosti celosvětově oblíbené a poměrně nenáročné míčové hry jménem basketbal?
Na našem kroužku to platí dvojnásobně, protože je uzpůsoben k tomu, aby si jej stejně dobře užili úplní začátečníci i zkušení jedinci. Zaujal vás tento kroužek? Výborně, budu se na vás těšit na basketbalu, olympijském sportu, který vznikl v USA před více než 100 lety.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku naučí základní herní dovednosti jako je dribling, střelba z místa a střelba v běhu tzv. "dvojtakt." Osvojí si přihrávky vzduchem i o zem. Vyzkouší si různé obranné a útočné taktiky. Zapracují na týmové komunikaci a spolupráci. Taktéž se seznámí se zásadami FAIR PLAY. Toto vše pak uplatní při hře klasického zápasu na dva koše, tak i při hře tzv. " Street Basketbalu" na jeden koš.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin. (Lze mít vlastní míč o velikosti číslo 5. Menší velikosti jsou pro předškoláky a větší pro dospělé).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již pátým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaDiscgolf 7–13 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 800 Kč
2 pololetí: 800 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„"Vyzkoušejte sport, který je opravdu pro každého."“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím diskem, odvozeným z klasického golfu. Vznikl v 70. letech v USA a získává stále více příznivců na celém světě. Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů – tedy hodů. Hraje se v parcích, jen místo jamek je použit speciální koš s řetězy. Podobně jako v golfu používají hráči různé hole, i v discgolfu může hráč volit z různých gramáží disku a dosahovat tak rozdílné kombinace jeho doletu, stability a ovladatelnosti. Discgolf může hrát každý. Je to ideální sport pro celou rodinu. Diskem se naučíte házet za pár minut a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické zdatnosti – stačí si jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti a můžete soutěžit. Navíc tento sport není finančně náročný – kromě disku nepotřebujete žádné další náčiní.

Cíl a přínos kroužku: Discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od běžných starostí. Zároveň zlepšuje koncentraci dětí.

Potřeby: Sportovní oblečení, pití, obuv do parku nebo do tělocvičny. Disk, který dítě obdrží v ceně kroužku.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: V letních měsících (září-říjen, duben-červen) se lektorka s dětmi sejde v 15:00 před Domem dětí a mládeže Praha 9. V zimních měsících (listopad-březen) se lektorka s dětmi sejde v 15:00 před sokolovnou na Proseku nebo případně v 14:45 před Domem dětí a mládeže Praha 9.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již pátým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Discgolfu se věnuje od roku 2012 a je aktivním hráčem 1. ligy české discgolfové asociace.

ikonaDiscgolfeři 11–16 let

po 16:00–17:00
st 16:30–19:00

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„"Ať to lítá!"“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Tento kroužek je určen především pro děti, které mají zájem na sobě pracovat a účastnit se turnajů. Jedná se o kroužek pro pokročilé hráče, kde se budeme věnovat především pilování techniky hodů. Proto prosím rozmyslete opravdový zájem dcery/syna o tento sport.

Pro začínající a rekreační hráče je určen kroužek „Discgolf“.

Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím diskem, odvozeným z klasického golfu. Vznikl v 70. letech v USA a získává stále více příznivců na celém světě. Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů – tedy hodů. Hraje se v parcích, jen místo jamek je použit speciální koš s řetězy. Podobně jako v golfu používají hráči různé hole, i v discgolfu může hráč volit z různých gramáží disku a dosahovat tak rozdílné kombinace jeho doletu, stability a ovladatelnosti. Discgolf může hrát každý. Je to ideální sport pro celou rodinu. Diskem se naučíte házet za pár minut a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické zdatnosti – stačí si jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti a můžete soutěžit. Navíc tento sport není finančně náročný – kromě disku nepotřebujete žádné další náčiní.

Cíl a přínos kroužku: Hráči se zdokonalí ve hře i přesnosti hodů. Posílí svojí fyzickou i psychickou kondici.

Potřeby: Sportovní oblečení, pití, obuv do parku nebo do tělocvičny, vlastní disky (jeden obdrží v ceně kroužku).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: V letních měsících (září-říjen, duben-červen) se lektorka s dětmi sejde v 16:00 před Domem dětí a mládeže Praha 9. V zimních měsících (listopad-březen) se lektorka s dětmi sejde v pondělí 16:00 před sokolovnou na Proseku a ve středu v 16:00 v sále D (v DDM).

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již pátým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Discgolfu se věnuje od roku 2012 a je aktivním hráčem 1.ligy české discgolfové asociace.

ikonaFlorbal přípravka 7–10 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„Z přípravky do soutěžního týmu.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Florbal je mezi dětmi velmi oblíbeným sportem, se kterým se již několikrát potkali ve školách při výuce tělesné výchovy, neboť se jedná o týmový sport s minimálními náklady při němž děti sportují v kolektivu a naučit se jej včetně pravidel není nijak výrazně obtížné. Pokud se chceš florbalu více věnovat, tak se přihlaš na náš kroužek. Začneme u práce s florbalkou, poté přejdeme k přihrávkám, od nich se přes střelbu dostaneme až k různým herním kombinacím ve skupinách a od nich už je to jen kousek k samotné hře. V průběhu školního roku se možná zúčastníme nějakého florbalového turnaje. Nakonec pokud ti již tento kroužek nebude výkonostně stačit tak se můžeš přesunout do poloprofesionálního florbalového kroužku v DDM PRAHA 9 nebo rovnou zkusit štěstí v nějakým prodesionálním florbalovém klubu.

Cíl a přínos kroužku: Účastník se na kroužku naučí ovládat florbalku bekhandovou i forhendovou stranou, zvládne vedení míčku za chůze i v běhu. Osvojí si zpracování míčku florbalovou holí i tělem a jeho následné odehrání spoluhráči a to jak po zemi tak vzduchem. Ovládne střelbu z místa, z běhu, vzduchem i po zemi, ale hlavně si zlepší kordinaci celého těla a naučí se spolupracovat v kolektivu vrstevníků.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, florbalku, sportovní oblečení a dostatek tekutin (lze mít i vlastní míček, avšak jiné než bílé barvy!)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatně tělocvičny. Vstup do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již pátým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaFlorbal soutěže mladší 9–12 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pojďme společně vylepšit naše umístění z Florbalové ligy pražských DDMek z minulé sezóny!“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Hrajete florbal na slušné úrovni, ale nemáte čas věnovat se mu v profesionálních klubech? Tak přesně pro Vás je tento kroužek. Každý týden nás čeká 60 minut dlouhý trénink náplní podobný jako ve sportovním klubu. Minimálně jednou měsíčně se o víkendu můžete těšit na soutěžní zápasy na sportovních turnajích. Zkrátka si na našem kroužku částečně zkusíme, jaké to je hrát florbal na poloprofesionální úrovni. K úspěšnému zvládnutího tohoto cíle však musíme zapracovat na týmové taktice, automatických návycích během hry, útočné i obranné hře, ale hlavně na skvělém týmovém kolektivu, v němž se vždy navzájem podpoříme a povzbudíme.

Cíl a přínos kroužku: Účastník na kroužku aplikuje do hry všechny základní dovednosti získané na loňském kroužku florbalu. Kvalitní přihrávky se častěji dostanou k adresátovi, zlepšená střelba málokdy půjde mimo branku, sebrat míček soupeři nebo jej obehrát už nebude tvrdým oříškem. Navíc toto vše účastník zvládne během soutěžního zápasu, tedy v situaci, kdy už jde o něco.

Potřeby: Kvalitní sálovou obuv se světlou podrážkou, kvalitní florbalku (případně vlastní míček jiné než bílé barvy!) sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská. V ceně kroužkovného není dres na soutěžní zápasy pro nové účastníky.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již pátým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaFlorbal soutěže starší 12–16 let

st 19:00–20:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pojďme společně v nové kategorii florbalové ligy ukázat, že nejsme jen do počtu!!“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Hrajete florbal na slušné úrovni, ale nemáte čas věnovat se mu v profesionálních klubech? Tak přesně pro Vás je tento kroužek. Každý týden nás čeká 60 minut dlouhý trénink náplní podobný jako ve sportovním klubu. Minimálně jednou měsíčně se o víkendu můžete těšit na soutěžní zápasy na sportovních turnajích. Zkrátka si na našem kroužku částečně zkusíme, jaké to je hrát florbal na poloprofesionální úrovni. K úspěšnému zvládnutího tohoto cíle však musíme zapracovat na týmové taktice, automatických návycích během hry, útočné i obranné hře, ale hlavně na skvělém týmovém kolektivu, v němž se vždy navzájem podpoříme a povzbudíme.

Cíl a přínos kroužku: Účastník na kroužku aplikuje do hry všechny základní dovednosti získané na loňském kroužku florbalu. Kvalitní přihrávky se častěji dostanou k adresátovi, zlepšená střelba málokdy půjde mimo branku, sebrat míček soupeři nebo jej obehrát už nebude tvrdým oříškem. Navíc toto vše účastník zvládne během soutěžního zápasu, tedy v situaci, kdy už jde o něco.

Potřeby: Kvalitní sálovou obuv se světlou podrážkou, kvalitní florbalku, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná prvních 30 minut ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská a poté dalších 30 minut v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská. V ceně kroužkovného není dres na soutěžní zápasy pro nové účastníky.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již pátým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9. Poznámka:

ikonaFotbal/Futsal mladší 6–10 let

út 17:30–18:30

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„"Futsal není jen sport, futsal je vášeň a životní styl."“

Jan Šimon, lektor kroužku

Popis:

Futsal je sport, který až v posledních letech pomalu, ale jistě nabírá na popularitě. V mladších kategoriích jej spousta ligových dorosteneckých fotbalistů používá ke zdokonalení techniky a rychlejšímu uvažovaní v nastalých situacích. Futsal se hraje v hale, díky tomu se neřeší venkovní počasí a může se hrát kdykoliv. Od fotbalu se liší několika pravidly, tím nejznatelnějším je menší a těžší balon, díky kterému se dítě lépe naučí ovládat techniku. K tomu malý prostor, na kterém se futsal hraje dopomůže k rychle se zlepšující motorice těla. Pro děti bude každopádně nejzábavnější pokrok ve schopnosti přesnosti přihrávek a střelby, kterou poté zužitkují v jakémkoliv jiném fotbalovém, či futsalovém zápas.

Cíl a přínos kroužku: Hráči se naučí pracovat s balonem a vnímat prostor kolem sebe. Hlavní náplní bude osvojení si techniky na balonu, motoriky a obratnosti těla. To vše ji dopomůže k lepším výsledkům ve hře. Dalším důležitou dovedností je střelba, kterou chce každé dítě ovládat, protože dětská radost ze vstřelené branky je čistá a opravdová. Největší důraz, krom motoriky a obratnosti těla, bude kladen právě na tyto dvě dovednosti. Děti se zároveň naučí dodržovat pravidla v kolektivu. Naučí se prosazovat svůj vlastní názor a styl vůči ostatním, ale zároveň respektovat názor a styl ostatních.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení, dostatek tekutin

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor se fotbalu věnuje již 19. rokem, má za sebou i zkušenosti ze 3. nejvyšší české soutěže. Věnoval se také futsalu, kde hrál 6 let juniorskou ligu za Slavii Praha a dosáhl s nimi na několik medailí, včetně mistra republiky. Byl také v kádru české reprezentace do 19 let a součástí ligového A-týmu. Po ukončení hráčské kariéry vinou zranění 5 let trénoval juniorské týmy, kde v roce 2019 opět dosáhl na titul pro mistra republiky. V našem Domě dětí a mládeže Praha 9 vede kroužky již 2 rokem. Lektor má absolvovaný kurz pedagoga volného času.

ikonaFotbal/Futsal starší 10–14 let

út 18:30–19:30

1. pololetí: 800 Kč
2 pololetí: 800 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„"Futsal není jen sport, futsal je vášeň a životní styl."“

Jan Šimon, lektor kroužku

Popis:

Futsal je sport, který až v posledních letech pomalu, ale jistě nabírá na popularitě. V mladších kategoriích jej spousta ligových dorosteneckých fotbalistů používá ke zdokonalení techniky a rychlejšímu uvažovaní v nastalých situacích. Futsal se hraje v hale, díky tomu se neřeší venkovní počasí a může se hrát kdykoliv. Od fotbalu se liší několika pravidly, tím nejznatelnějším je ale menší a těžší balon, díky kterému se dítě lépe naučí ovládat techniku. K tomu malý prostor, na kterém se futsal hraje dopomůže k rychle se zlepšující motorice těla. Pro děti bude každopádně nejzábavnější pokrok ve schopnosti přesnosti přihrávek a střelby, kterou poté zužitkují v jakémkoliv jiném fotbalovém, či futsalovém zápas.

Cíl a přínos kroužku: Hráči se formou her a cvičení učí přesným pravidlům futsalu, efektivní způsoby bránění i útočení, zdokonalují techniku, přihrávky, střelbu a taktiku. Zapracují na zdokonalení motoriky a zlepší obratnost svého těla. Dále se naučí spolupracovat v kolektivu, ať už ve dvojicích nebo ve vícečleném týmu. Zvládnou podporovat jeden druhého a používat pozitivní myšlení pro povzbuzení. Málokdy něco vzdají předčasně, tudíž půjdou stále lepšímu výsledku naproti. E nakonec hráči uplatní během hry nebo na různých turnajích, kterých se případně zúčastníme.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení, dostatek tekutin

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor se fotbalu věnuje již 19. rokem, má za sebou i zkušenosti ze 3. nejvyšší české soutěže. Věnoval se také futsalu, kde hrál 6 let juniorskou ligu za Slavii Praha a dosáhl s nimi na několik medailí, včetně mistra republiky. Byl také v kádru české reprezentace do 19 let a součástí ligového A-týmu. Po ukončení hráčské kariéry vinou zranění 5 let trénoval juniorské týmy, kde v roce 2019 opět dosáhl na titul pro mistra republiky. V našem Domě dětí a mládeže Praha 9 vede kroužky již 2 rokem. Lektor má absolvovaný kurz pedagoga volného času.

ikonaGeocaching (1x za 14 dní) 8–17 let

st 16:45–19:15

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Proč baví geocaching malé i velké? Protože hledat poklady a snažit se přitom být nenápadný se jen tak neomrzí! ;)“

Martin Vaňhara, lektor kroužku

Popis:

Po 6 letech převezme po úžasných lektorech Juniorovi a Verče geocachingový kroužek nová síla – kačer Martin (va.ma.95), kterému bude pomáhat s výpravami další kačerka Andrea (msAndy) a se středečními kroužky začínající kačer Vojta.
Kroužek samotný proto dospěje několika změnám, nicméně základní koncept bude zachován: Budeme se scházet jednou za dva týdny vždy ve středy, menší část kroužků věnujeme teorii geocachingu (seznámení s jednotlivými typy keší, způsoby orientace v přírodě, typy geocachingových akcí atd.), budeme se bavit šiframi, luštěním různých druhů keší, výrobou vlastních keší, ale především budeme vyrážet na lov keší v Praze, příp. v blízkém okolí Prahy.
Kromě středečních kroužků budeme jednou do měsíce (převážně v sobotu) vyrážet na celodenní výpravy, a to sice zejména do přírody za keškami.

Cíl a přínos kroužku: A) Úroveň, které účastník dosáhne: Každý účastník kroužku bude seznámen s pravidly geocachingu, vyzkouší si geocaching v praxi a sám si také založí vlastní keš, stane se z něj kačer (tj. hráč geocachingu)  B) Výstupy - vlastní založená keš, CWG atd. 

Potřeby: kroužky: mobilní telefon s aplikací c:geo (ne nutně), kompas či GPS v mobilu (jinak dle náplně konkrétního kroužku); výpravy: pevná obuv, mobilní telefon s aplikací c:geo (ne nutně), kompas (jinak dle náplně konkrétní výpravy)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění, vstupy a doprava na výpravy.

Jiná ujednání: Schůzky se konají 1 x za 14 dní.

Informace o lektorovi: Hlavní vedoucí tohoto kroužku (Martin) vede v DDM Praha 9 již šestým rokem divadelní kroužek a letos převzal po odcházejících kolezích také kroužek geocachingu. Je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a pá vzdělání pedagogoga volného času pro zájmové kroužky. K této smysluplné zábavě jej před 5 lety přivedla právě kačerka Andrea, která se bude účastnit sobotních výprav. Také Andrea se věnuje vedení kroužků pro děti několik let - vedla již kroužky badmintonu nebo španělštiny a účastnila se několika akcí pořádaných DDM.  Andrea s Martinem společně odlovili prozatím téměř 2.500 keší v několika zemích Evropy, účastnili se mnoha geocachingových akcí různého typu a také si vyzkoušeli zakládání vlastních keší. Všechny takto nabyté zkušenosti by v kroužku rádi předali dětem. Třetí lektor, Vojta, je mezi kačery nováčkem.

ikonaHravá jóga děti 6–10 let

čt 14:30–15:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zacvičit ale i se pobavit!“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Hlavním cílem tohoto kroužku je naučit děti, jak odpočívat, jak se zbavovat stresu, jak se uklidnit. Je také velmi důležité v dnešním uspěchaném světě, aby děti měly stále možnost se pozastavit a naučit se vnímat především pozitivní emoce a vjemy a uměly je i předávat ostatním a samozřejmě uměly mít rády samy sebe a pochválit se. Naučíme se i správně dýchat a cvičit jógové cviky, které pomáhají zvýšení pohybové koordinaci a celkovému protažení. To všechno se budeme učit formou her na tematicky připravených hodinách. Naučíme se kromě pohybu i odpočívací a relaxační techniky. V rámci hodiny je i pětiminutová tvořivá hra, například pomalování kamínku nebo vybarvení mandaly, takže si dítě i z hodiny odnese svůj malý výtvor, který mu bude připomínat, jak si hezky odpočinulo. Děti odejdou z hodiny pozitivně naladěné, protažené, odpočinuté, ale i vydováděné ze společných her.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník bude zvládat jógové cviky. 2. Účastník se naučí relaxační a odpočívací metody. 3. Účastník si díky cvikům a pohybovým hrám zlepší pohybovou koordinaci a protažení šlach a svalů. 4. Účastník bude umět lépe zvládat stres. 5. Účastník se naučí myslet pozitivněji vzhledem k sobě i svému okolí.

Potřeby: Sportovní oblečení (spíš přiléhavější, dětem volné oděvy při józe překážejí), ručník na podložku, dostatek pití a hlavně dobrou náladu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná se pohybu věnuje již od pěti let. Jejím hlavním oborem je tanec, ale s jógou přišla do styku v rámci tanečních hodin velmi často. Lektorka učí již deset let. Poprvé začala učit v 15ti letech na své základní škole, poté pokračovala na gymnáziu. Při studiu taneční pedagogiky začala pracovat v DDM na Proseku a učí tu již šestým rokem a neustále rozšiřuje svůj pohybový repertoár. Lektorka má OSVĚDČENÍ v oboru dětská jóga a dále má certifikát Pedagog volnočasových aktivit. Učení dětí se stalo její náplní života a její hlavní filozofií je, že kroužek má především splňovat zábavnou a psychicky odpočívací funkci a při tom se i naučit daný obor, a že striktně a drsně vedené hodiny patří spíše do zušek. :)

ikonaHravá jóga pro starší 11–15 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si zacvičit ale i se pobavit!“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Hlavním cílem tohoto kroužku je naučit děti, jak odpočívat, jak se zbavovat stresu, jak se uklidnit. Je také velmi důležité v dnešním uspěchaném světě, aby děti měly stále možnost se pozastavit a naučit se vnímat především pozitivní emoce a vjemy a uměly je i předávat ostatním a samozřejmě uměly mít rády samy sebe a pochválit se. Naučíme se i správně dýchat a cvičit jógové cviky, které pomáhají zvýšení pohybové koordinaci a celkovému protažení. To všechno se budeme učit formou her na tematicky připravených hodinách. Naučíme se kromě pohybu i odpočívací a relaxační techniky. V rámci hodiny je i pětiminutová tvořivá hra, například pomalování kamínku nebo vybarvení mandaly, takže si dítě i z hodiny odnese svůj malý výtvor, který mu bude připomínat, jak si hezky odpočinulo. Děti odejdou z hodiny pozitivně naladěné, protažené, odpočinuté, ale i vydováděné ze společných her.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník bude zvládat jógové cviky. 2. Účastník se naučí relaxační a odpočívací metody. 3. Účastník si díky cvikům a pohybovým hrám zlepší pohybovou koordinaci a protažení šlach a svalů. 4. Účastník bude umět lépe zvládat stres. 5. Účastník se naučí myslet pozitivněji vzhledem k sobě i svému okolí.

Potřeby: Sportovní oblečení (spíš přiléhavější, dětem volné oděvy při józe překážejí), ručník na podložku, dostatek pití a hlavně dobrou náladu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná se pohybu věnuje již od pěti let. Jejím hlavním oborem je tanec, ale s jógou přišla do styku v rámci tanečních hodin velmi často. Lektorka učí již deset let. Poprvé začala učit v 15ti letech na své základní škole, poté pokračovala na gymnáziu. Při studiu taneční pedagogiky začala pracovat v DDM na Proseku a učí tu již šestým rokem a neustále rozšiřuje svůj pohybový repertoár. Lektorka má OSVĚDČENÍ v oboru dětská jóga a dále má certifikát Pedagog volnočasových aktivit. Učení dětí se stalo její náplní života a její hlavní filozofií je, že kroužek má především splňovat zábavnou a psychicky odpočívací funkci a při tom se i naučit daný obor, a že striktně a drsně vedené hodiny patří spíše do zušek. :)

ikonaJóga s úsměvem 16–50 let

čt 19:00–20:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4500 Kč

↑ sbalit

„Pojďte na chvíli zapomenout na starosti dospělého člověka a pojďte si hrát, cvičit a odpočívat. :)“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Klasická dospělácká jóga je především o samotném cvičení, na tomto kroužku tomu tak nebude. Jde o novinku, kterou lze nazvat i terapií. Představte si, že přijdete na hodinu a přestanete být tím dospělým vážným člověkem, ale stane se z Vás hravé dítě a zapomenete na veškerý stres, který Vás obklopuje. Hlavním cílem tohoto kroužku je naučit účastníky, jak odpočívat, jak se zbavovat stresu, jak se uklidnit. Je také velmi důležité v dnešním uspěchaném světě, aby lidé měly stále možnost se pozastavit a naučit se vnímat především pozitivní emoce a vjemy a uměly je i předávat ostatním a samozřejmě uměly mít rády samy sebe a pochválit se. Naučíme se i správně dýchat a cvičit jógové cviky, které pomáhají zvýšení pohybové koordinaci a celkovému protažení. To všechno se budeme učit na tematicky připravených hodinách. Naučíme se kromě pohybu i odpočívací a relaxační techniky. Odejdete z hodiny pozitivněji naladeni a s úsměvem na tváři, ale garantuji Vám i to, že další den Vás bude bolet břicho ze smíchu. Já osobně tuto formu jógy i s velice příznivými účinky doporučuji dokonce i lidem s psychickými obtížemi.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník bude vyrovnanější, pozitivněji naladěn a bude umět lépe pracovat se stresem. 2. Účastník se naučí jógové cviky a docílí tak lepšího protažení. 3. Účastník bude seznámen s relaxačními a odpočinkovými technikami.

Potřeby: Sportovní oblečení (doporučuji na jógu přiléhavější, aby nepřekáželo při cvičení). Ručník na podložku, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná se pohybu věnuje již od pěti let. Jejím hlavním oborem je tanec, ale s jógou přišla do styku v rámci tanečních hodin velmi často. Lektorka učí již deset let. Poprvé začala učit v 15ti letech na své základní škole, poté pokračovala na gymnáziu. Při studiu taneční pedagogiky začala pracovat v DDM na Proseku a učí tu již šestým rokem a neustále rozšiřuje svůj pohybový repertoár. Lektorka má OSVĚDČENÍ v oboru dětská jóga a dále má certifikát Pedagog volnočasových aktivit. Učení dětí se stalo její náplní života a její hlavní filozofií je, že kroužek má především splňovat zábavnou a psychicky odpočívací funkci a při tom se i naučit daný obor, a že striktně a drsně vedené hodiny patří spíše do zušek. :)

ikonaLakros a jiné netradiční sporty 10–14 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„"Netradíční zážitek? Jedině s netradičními sporty!"“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Omrzeli vás klasické sporty jako fotbal a vybíjená? Na tomto kroužku se s těmito sporty nepotkáte, ale zato vás čekají jiné sporty a to poměrně netradiční. Jsou jimy už zmíněný Lakros, ale také Tchouckball, Americký fotbal, Ringo, Ultimate či Discgolf. Zmíněné sporty se naučíme hrát na více než základní úrovni, díky čemuž si tak ke konci školního roku budeme moci zahrát mezi sebou několik turnajů v těchto sportech.

Cíl a přínos kroužku: Na kroužku si osvojíme základní činnosti jako je práce s lakroskou, chytání a odhoz míče nebo talíře. Naučíme se spolupracovat ve dvojicích za pomoci různých herních cvičení na zlepšení přihrávek, střelby nebo obranné a útočné hry. Seznámíme se s pravidly jednotlivých sportů, zásadami správného chování k ostatním, ať už se jedná o spoluhráče nebo protihráče. Na závěr školního roku nás pak čeká celoměsíčnáí turnaj, kde předvedeme své dovednosti v daných sportech.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná ve velké tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již pátým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaModerní gymnastika mladší 4–6 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Jana Švancarová, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných. Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčini, aby si děti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí se jak správně dělat např kotoul. Budeme se ucit spravné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním. Dále se děti budou učit manipulaci s obručí.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy,kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní nebo se dá použít mekkčí horolezecké lano s délkou lektorka ráda poradí ), pití, sponky a gumicky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, ktera vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti jak na pozici závodnice tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderni gymnastiky a kurz první pomoci.

ikonaModerní gymnastika mladší 2 4–6 let

po 14:00–15:00

2 pololetí: 1500 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Jana Švancová, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných. Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčiní, aby si děti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí se jak správně dělat např. kotoul. Budeme se učit správné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním. Dále se děti budou učit manipulaci s obručí.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy,kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní nebo se dá použít mekkčí horolezecké lano s délkou lektorka ráda poradí ), pití, sponky a gumicky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, ktera vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti jak na pozici závodnice tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderni gymnastiky a kurz první pomoci.

ikonaModerní gymnastika starší 7–12 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Jana Švancarová, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných. Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku a most. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčini, aby si děti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí se jak správně dělat např kotoul. Budeme se ucit spravné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním. Dále se děti budou učit manipulaci s obručí a míčem. Naučí se krátké taneční krokové variace či sestavičky.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy,kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní nebo se dá použít mekkčí horolezecké lano s délkou lektorka ráda poradí ), pití, sponky a gumicky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, ktera vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti jak na pozici závodnice tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderni gymnastiky a kurz první pomoci.

ikonaPohybové hry 4–6 let

st 14:45–15:45

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„"Radost ze hry a pohybu je nejdůležitější!"“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her, při kterých se děti pobaví, lehce zasportují (drobné běhání..), naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, koordinaci, fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu. Během kroužku se rozcvičí, protáhnou tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí spoustu nových her, u kterých se pobaví i zapotí. Zlepší si mototriku, koordinaci, fyzickou zdatnost.

Potřeby: Sportovní obuv do tělocvičny, oblečení na cvičení, pití a dobrou náladu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná pracuje s dětmi v našem DDM již šestým rokem. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku a dalšími následnými kurzy prohlubovala svoji vášeň k tanci a pohybu. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií a DDM ji můžete potkat na tanečních kroužcích nebo józe.

ikonaSportovní hry mladší 6–10 let

pá 16:00–17:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1100 Kč

↑ sbalit

„"S míčem, kroužkem či talířem s tím vším se naučíme hrát."“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nemáte vyhraněný oblíbený sport a zároveň se sportováním chcete začít? Super, protože přesně pro Vás je kroužek sportovních her – mladší. Zde se totiž naučíte několik různých sportů od známých po méně známé sporty kde nepotřebujete míč. Navíc všechny sporty, kterým se na kroužku budeme věnovat, se naučíme úplně od začátku. Krůček po krůčku se propracujeme od činností jednotlivců, přes činnosti dvojic až k samotnému hraní v týmech.

Cíl a přínos kroužku: Děti si na kroužku vyzkouší většinu míčových a jiných her. Aby si však pořádně zahrály, musí se naučit specifické činnosti ke každému sportu, jako jsou nahrávky, střelby, spolupráce ve dvojicích a v týmu. Naučí se také různé netradiční hry jednotlivých sportů, které jsou vhodné při menším počtu hráčů. Toto vše uplatní během květnového celoměsíčního turnaje.

Potřeby: Pevnou sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Kroužek se koná v malé tělocvičně gymnázia Českolipská. Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již pátým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. V těchto všech kroužcích má přes sto účastníků pro něž chystá kromě různých činností na kroužcích i různé doplňkové akce a tábory. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaSportovní hry nejstarší 13–17 let

st 20:00–21:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Za míčem, kroužkem či talířem poběžíme společně.“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nemáte žádný vyhraněný sport, protože Vás sport baví všeobecně a rádi si jej zahrajete v kolektivu? Zvládáte základní dovednosti několika sportů a chcete se maučit i ty těžší. Pojďte tedy sportovat s námi na náš kroužek. Zahrajeme si desítku sportů v nichž si všechny základní dovednosti zdokonalíme. Budeme se tak moci více věnovat taktice, správnému uvolnění, pohybu bez míče, předvídatenosti pohybu soupeře atd. Toto vše uplatníme během hraní každého sportu, obzvláště na konci roku při celokvětnovém turnaji.

Cíl a přínos kroužku: Děti se na kroužku budou věnovat různým sportům od klasického volejbalu a fotbalu přes méně hranou házenou a basketbal až po netradiční lakros a ringo. U všech hraných sportů si vytvoří automatické návyky spojující práci s míčem jako jsou přihrávky, uvolnění se do prostoru a střelba. Toto vše navíc v rychlosti, tak aby se jejich hra co nejvíce podobala hře profesionálů.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor se fotbalu věnuje již 19. rokem, má za sebou i zkušenosti ze 3. nejvyšší české soutěže. Věnoval se také futsalu, kde hrál 6 let juniorskou ligu za Slavii Praha a dosáhl s nimi na několik medailí, včetně mistra republiky. Byl také v kádru české reprezentace do 19 let a součástí ligového A-týmu. Po ukončení hráčské kariéry vinou zranění 5 let trénoval juniorské týmy, kde v roce 2019 opět dosáhl na titul pro mistra republiky V našem Domě dětí a mládeže vede kroužky již 2 rokem. Lektor má absolvovaný kurz pedagoga volného času.

ikonaSportovní hry starší 8–12 let

čt 16:30–18:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Za míčem, kroužkem či talířem poběžíme společně“

Jakub Blažej, lektor kroužku

Popis:

Nemáte žádný vyhraněný sport, protože Vás sport baví všeobecně a rádi si jej zahrajete v kolektivu? Zvládáte základní dovednosti několika sportů a chcete se maučit i ty těžší. Pojďte tedy sportovat s námi na náš kroužek. Zahrajeme si desítku sportů v nichž si všechny základní dovednosti zdokonalíme. Budeme se tak moci více věnovat taktice, správnému uvolnění, pohybu bez míče, předvídatenosti pohybu soupeře atd. Toto vše uplatníme během hraní každého sportu, obzvláště na konci roku při celokvětnovém turnaji.

Cíl a přínos kroužku: Děcka se na kroužku budou věnovat různým sportům od klasického volejbalu a fotbalu přes méně hranou házenou a basketbal až po netradiční lakros a ringo. U všech hraných sportů si vytvoří automatické návyky spojující práci s míčem jako jsou přihrávky, uvolnění se do prostoru a střelba. Toto vše navíc v rychlosti, tak aby se jejich hra co nejvíce podobala hře profesionálů.

Potřeby: Sálovou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní oblečení a dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Lektor si děti převezme vždy před začátkem kroužku v šatnách. Vchod do šaten je z boku gymnázia Českolipská.

Informace o lektorovi: Lektor má za sebou osmileté pedagogické vzdělání zakončené maturitou a absolutoriem z pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Již pátým rokem vede většinu sportovních kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Lektor je zároveň interním pracovníkem v DDM Praha 9.

ikonaStolní tenis pokročilí 1 11–15 let

út 16:30–17:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„"I s malým míčkem lze dokázat velké věci."“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Účastníci si rozšíří svůj úderový rejstřík, naučí různé druhy podání, smeče, topspiny, liftované údery, útočnou hru, obranou hru. Vylepší si pohyb za stolem, práci nohou, získají zkušenosti ze vzájemných her a turnajů. Po teoretické i praktické stránce si zdokonalí herní postupy při čtyřhře. Pro nácvik složitějších úderů budou využívat tenisového robota, na kterém lze nasimulovat různé druhy úderů s různou falší, s různou razancí i četností. Pro upevnění kolektivu slouží oblíbená hra obíhačka.

Cíl a přínos kroužku: Hlavní cílem kroužku pro pokročilé je zdokonalení se v základních dovednostech získaných v minulých letech na našich kroužcích či v jiných oddílech a osvojení si složitejší úderové techniky a jiných pohybů spjatých s hrou na vyšší úrovni s větší rychlostí a razancí úderů. S každým tréninkem získají děti větší jistotu ve svých úderech. Prověřením jejich znalostí a dovedností bude několik přípravných nebo ostrých turnajů v průběhu školního roku.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sportovní převlečení, pevnou sálovou sportovní obuv se světlou podrážkou, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor již druhým rokem vede v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu zejména pro. Má přes 10 let zkušeností s vedením skautských táborů a jiných akcí pro děti. Lektor má absolvovaný kurz pedagoga volného času pro vedení Zzájmových kroužků ve volnočasových zařízeních.

ikonaStolní tenis pokročilí 2 11–15 let

st 16:30–17:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„"I s malým míčkem lze dokázat velké věci."“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Účastníci si rozšíří svůj úderový rejstřík, naučí různé druhy podání, smeče, topspiny, liftované údery, útočnou hru, obranou hru. Vylepší si pohyb za stolem, práci nohou, získají zkušenosti ze vzájemných her a turnajů. Po teoretické i praktické stránce si zdokonalí herní postupy při čtyřhře. Pro nácvik složitějších úderů budou využívat tenisového robota, na kterém lze nasimulovat různé druhy úderů s různou falší, s různou razancí i četností. Pro upevnění kolektivu slouží oblíbená hra obíhačka.

Cíl a přínos kroužku: Hlavní cílem kroužku pro pokročilé je zdokonalení se v základních dovednostech získaných v minulých letech na našich kroužcích či v jiných oddílech a osvojení si složitejší úderové techniky a jiných pohybů spjatých s hrou na vyšší úrovni s větší rychlostí a razancí úderů. S každým tréninkem získají děti větší jistotu ve svých úderech. Prověřením jejich znalostí a dovedností bude několik přípravných nebo ostrých turnajů v průběhu školního roku.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sportovní převlečení, pevnou sálovou sportovní obuv se světlou podrážkou, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor již druhým rokem vede v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu zejména pro. Má přes 10 let zkušeností s vedením skautských táborů a jiných akcí pro děti. Lektor má absolvovaný kurz pedagoga volného času pro vedení Zzájmových kroužků ve volnočasových zařízeních.

ikonaStolní tenis začátečníci 1 8–12 let

út 15:30–16:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„I s malým míčkem lze dokázat velké věci“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro zájemce, kteří v nadsázce vůbec nedrželi pingpongovou pálku v ruce a chtějí se naučit základy, aby zvládli odpinkat zápas na jednoduché úrovni s rodiči na chatě nebo dovolené, tak i pro jedince kteří to se stolním tenisem myslí vážně, ale nechce se jim začínat přímo v oddíle stolního tenisu.
Výuka na kroužku probíhá klasickou formou jednotlivých úderových cvičení, tak i formou různých her na zvýšení pozornosti dětí a prohloubení vzájemných vztahů.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek začíná nácvikem základních dovedností - držení pálky, pohyb za stolem, druhy základních úderů a podání. Pro nácvik jednotlivých druhů úderů je oblíbenou a užitečnou pomůckou tenisový robot. Také se děti dozvědí něco o vzniku a historii stolního tenisu a osvojí si základy pravidel hry. Postupem času dosáhnou účastnící takové úrovně, že budou schopni jednoduché dvouhry. Prověřením jejich znalostí je závěrečný turnaj na konci školního roku, kdy jednotliví účastníci hrají mezi sebou.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sportovní převlečení, pevnou sálovou sportovní obuv se světlou podrážkou, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor již druhým rokem vede v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu zejména pro. Má přes 10 let zkušeností s vedením skautských táborů a jiných akcí pro děti. Lektor má absolvovaný kurz pedagoga volného času pro vedení Zzájmových kroužků ve volnočasových zařízeních.

ikonaStolní tenis začátečníci 2 8–12 let

st 15:30–16:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„"I s malým míčkem lze dokázat velké věci."“

Tereza Kadavá, lektor kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro zájemce, kteří v nadsázce vůbec nedrželi pingpongovou pálku v ruce a chtějí se naučit základy aby zvládli odpinkat zápas na jednoduché úrovni s rodiči na chatě nebo dovolené, tak i pro jedince kteří to se stolním tenisem myslí vážně, ale nechce se jim začínat přímo v oddíle stolního tenisu.
Výuka na kroužku probíhá klasickou formou jednotlivých úderových cvičení, tak i formou různých her na zvýšení pozornosti dětí a prohloubení vzájemných vztahů.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek začíná nácvikem základních dovedností - držení pálky, pohyb za stolem, druhy základních úderů a podání. Pro nácvik jednotlivých druhů úderů je oblíbenou a užitečnou pomůckou tenisový robot. Také se děti dozvědí něco o vzniku a historii stolního tenisu a osvojí si základy pravidel hry. Postupem času dosáhnou účastnící takové úrovně, že budou schopni jednoduché dvouhry. Prověřením jejich znalostí je závěrečný turnaj na konci školního roku, kdy jednotliví účastníci hrají mezi sebou.

Potřeby: Pálku na stolní tenis, sportovní převlečení, pevnou sálovou sportovní obuv se světlou podrážkou, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor již druhým rokem vede v našem DDM Praha 9 kroužky stolního tenisu zejména pro. Má přes 10 let zkušeností s vedením skautských táborů a jiných akcí pro děti. Lektor má absolvovaný kurz pedagoga volného času pro vedení Zzájmových kroužků ve volnočasových zařízeních.

aerobic-dospeli aerobic-dospeli aikido-pro-deti aikido-pro-dospele badminton-pripravka badminton-souteze basketbal discgolf discgolferi florbal-pripravka florbal-souteze-mladsi florbal-souteze-starsi fotbal-futsal-mladsi fotbal-futsal-starsi geocaching-1x-za-14-dni hrava-joga-deti hrava-joga-pro-starsi joga-s-usmevem lakros-a-jine-netradicni-sporty moderni-gymnastika-mladsi moderni-gymnastika-mladsi moderni-gymnastika-starsi pohybove-hry sportovni-hry-mladsi sportovni-hry-nejstarsi sportovni-hry-starsi stolni-tenis-pokrocili stolni-tenis-pokrocili stolni-tenis-zacatecnici stolni-tenis-zacatecnici

Prosek – Tanec

ikonaBreakdance B-boilers 12–20 let

po 18:00–19:30
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2600 Kč
2 pololetí: 2600 Kč
celý rok: 4100 Kč

↑ sbalit

„"Boiler or die."“

Jakub Provazník, lektor kroužku

Popis:

Break dance je jeden z mnoha tanců pocházejících z ulice. Pochází ze 70. let z amerického Bronxu. Je to tanec pro každého, který se skládá z mnoha prvků. Jedná se o toprocky, uprocky, footworky, powermoves a freeze. Je specifický tím, že každý tanečník pánem svého parketu. Nikdo nikomu nenařizuje, co má tancovat. Každý si může zatancovat to, na co má zrovna chuť. Každý zvládá break dance odlišně, a proto je každý tanečník originál a nekopíruje styl žádného tanečníka před ním. Tvrdým tréninkem lze získat fyzickou kondici, ohebnost a cit pro muziku.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se naučí pokročilejší techniky a prvky ve stylu break dance. Přípraví se na vystoupení a battly.

Potřeby: Sportovní oblečení - triko, tepláky, kraťasy, sálovou obuv a popřípadě potítka a chrániče na kolena.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jakub Provazník tančí přes sedm let, absolvoval mnoho soutěží a vystoupení, od roku 2014 trénuje v DDM Praha 9.Absolvoval kurz pedagoga volného času.

ikonaBreakdance začátečníci 9–15 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 1800 Kč
2 pololetí: 1800 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„"Naučte se u nás tančit na hlavě!"“

Tadeáš Motejlek, lektor kroužku

Popis:

Break dance je jeden z mnoha tanců pocházejících z ulice. Pochází ze 70. let z amerického Bronxu. Je to tanec pro každého, který se skládá z mnoha prvků. Jedná se o toprocky, uprocky, footworky, powermoves a freeze. Je specifický tím, že každý tanečník pánem svého parketu. Nikdo nikomu nenařizuje, co má tancovat. Každý si může zatancovat to, na co má zrovna chuť. Každý zvládá break dance odlišně, a proto je každý tanečník originál a nekopíruje styl žádného tanečníka před ním. Tvrdým tréninkem lze získat fyzickou kondici, ohebnost a cit pro muziku.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí základním technikám breaku, získají fyzickou kondici a budou mít větší cit pro poslouchání muziky.

Potřeby: Sportovní oblečení - triko, tepláky, kraťasy, popřípadě potítka a chrániče na kolena, kvalitní obuv do tělocvičny, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Tadeáš Motejlek tančí breakdance přes pět let, absolvoval s DDM Praha 9 mnoho vystoupení, kde působí od začátku jako aktivní člen týmu B-boilers. Je studentem střední průmyslové školy. Je zapsán do kurzu pedagoga volného času na podzim 2019. Baví ho práce s lidmi a breakdance je jeho velkou zálibou, těší se až předá nadšení dalším dětem.

ikonaBřišní tance 8–15 let

pá 16:00–17:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Pojďte roztřást penízky, naučit se nový a zajímavý tanec a užít si zábavu.:)“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Břišní tance je určen těm účastníkům, kteří mají v oblibě netradiční taneční styly v orientálním duchu. Seznámíme se s více druhy tohoto tance, např. břišní tanec pocházející z Egypta, ale i Indie, atd. Vypadá to velmi jednoduše, ale netančí se pouze břichem. V tomto tanci často každá část těla dělá něco úplně jiného. Naučíme se tyto pohyby spojit, což rozvíjí i celkovou pohybovou synchronizaci a hlavně roztřeseme šátky s penízky, což je velmi oblíbené a zábavné. Budeme také dělat různá cvičení, která nám zlepší kondici a hrát pohybové hry, u kterých se pěkně nasmějeme, smích je také posilování břicha přece. :)

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník bude zvládat základní pozice nohou, rukou a břicha. 2. Děti budou umět základní pozice a prvky synchronizovat a zatančit jako celek. 3. Účastník dosáhne větší pohybové synchronizace a celkového zpevnění těla. 4. Účastník se naučí choreografii 5. Účastník vystoupí na Ahoj léto. 6. Účastník zapadne do kolektivu a bude v něm umět pracovat.

Potřeby: Pohodlné sportovní oblečení (spíš přiléhavější), na nohy stačí ponožky, pití, případně věci na břišní tance, pokud máte (šátky, čepičky, atd).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: pro každého účastníka speciální šátek v ceně kroužkovného

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let - 10 let praxe. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu a postupovala dále. Břišní tance tančí od 10ti let a vyučovala je od 15ti let. Naučila se je na tanečních hodinách v Teplicích, kde vyrostla, absolvovala taneční workshopy a prošla semináři břišních tanců v Egyptě. Lektorka má mimo jiné certifikát Pedagog volnočasových aktivit a úspěšně vede pohybové kroužky různých repertoárů v DDM již šestým rokem.

ikonaBřišní tance dospělí 16–45 let

čt 20:00–21:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Pojďte roztřást penízky, naučit se nový a zajímavý tanec, užít si zábavu a protančit se do skvělé kondice. :)“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Břišní tance je určen těm účastníkům, kteří mají v oblibě netradiční taneční styly v orientálním duchu. Seznámíme se s více druhy tohoto tance, např. břišní tanec pocházející z Egypta, ale i Indie, atd. Vypadá to velmi jednoduše, ale netančí se pouze břichem. V tomto tanci často každá část těla dělá něco úplně jiného. Naučíme se tyto pohyby spojit, což rozvíjí i celkovou pohybovou synchronizaci a hlavně roztřeseme šátky s penízky, což je velmi oblíbené a zábavné. Budeme také dělat různá cvičení, která nám zlepší kondici a hrát pohybové hry, u kterých se pěkně nasmějeme, smích je také posilování břicha přece. :)

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník bude zvládat základní pozice nohou, rukou a břicha. 2. Děti budou umět základní pozice a prvky synchronizovat a zatančit jako celek. 3. Účastník dosáhne větší pohybové synchronizace a celkového zpevnění těla. 4. Účastník se naučí choreografii 5. Účastník vystoupí na Ahoj léto. 6. Účastník zapadne do kolektivu a bude v něm umět pracovat.

Potřeby: Pohodlné sportovní oblečení (spíš přiléhavější), na nohy stačí ponožky, pití, případně věci na břišní tance, pokud máte (šátky, čepičky, atd).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: pro každého účastníka speciální šátek v ceně kroužkovného

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let - 10 let praxe. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu a postupovala dále. Břišní tance tančí od 10ti let a vyučovala je od 15ti let. Naučila se je na tanečních hodinách v Teplicích, kde vyrostla, absolvovala taneční workshopy a prošla semináři břišních tanců v Egyptě. Lektorka má mimo jiné certifikát Pedagog volnočasových aktivit a úspěšně vede pohybové kroužky různých repertoárů v DDM již šestým rokem.

ikonaIrské tance a step pokročilí 10–18 let

st 18:30–20:00

1. pololetí: 1650 Kč
2 pololetí: 1650 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„"Tanečníci jsou atleti boží."“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Pokročilí je určen pro ty účastníky, kteří již absolvovali několik let v tomto kroužku v DDM Prosek. Připomeneme si vše, co už známe z irského softového tance, zlepšíme techniku a naučíme se i nové kroky. Základy irského stepu z minulých let se naučíme už ve stepkách a k základům přidáme i prvky pokročilé. Choreografie, které se společně naučíme budou součástí programu na Vánoční akademii a Ahoj léto, pořádáných DDM.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník si zopakuje softový tanec, zdokonalí si techniku a naučí se novým prvkům. 2. Připomene si základy stepu a naučí se je ve stepkách. 3. Účastník se naučí novým krokům ve stepu (touly do strany, touly dozadu, treble, treple trip, atd) a bude je schopen kombinovat a navazovat. 4. Účastníci se za rok naučí tři choreografie - 1. pololetí, softová choreografie se stepovými prvky na vystoupení na Vánoční akademii, 2. pololetí, softová choreografie a stepová choreografie na vystoupení Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty Grishko, stepky Pacelli (cena se pohybuje okolo 2500Kč, další informace u lektorky)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let - praxe 11 let. Vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede šestým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaIrské tance a step středně pokročilí 8–15 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1450 Kč
2 pololetí: 1450 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Tanečníci jsou atleti boží.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Středně pokročilí je určen pro ty účastníky, kteří absolvovali minimálně jeden rok tohoto kroužku v DDM Prosek. Připomeneme si a zdokonalíme základy softového tance z minulého roku a postupně se naučíme i těžší a složitější prvky a zrychlíme tempo. Pomalu, ale jistě začneme se základy stepových kroků a budeme dělat cviky na posílení kotníků a nártů, aby jsme nohy připravili na stepové boty. Naučíme se choreografie, které budou součástí programu na Vánoční akademii a Ahoj léto, pořádaných DDM.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastníci si připomenou základy softového tance, zdokonalí jejich techniku a zrychlí tempo. 2. Naučí se nové kroky a prvky softu (základní výskoky kat, jelen, atd). 3. Účastník bude znát základy irského stepu (základní postoje, jednoduchý treble). 4. Za školní rok se naučí dvě choreografie - 1. pololetí, softová choreografie na Vánoční akademii, 2. pololetí, softová choreografie s prvky stepu na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty Grishko.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let - praxe 11 let. Vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede šestým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaIrské tance a step výběr 12–20 let

po 18:30–20:30

1. pololetí: 1550 Kč
2 pololetí: 1550 Kč
celý rok: 2900 Kč

↑ sbalit

„"Tanečníci jsou atleti boží."“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Výběrová skupina je kroužek určený pro ty účastníky, kteří jako nejlepší, absolvovali už několik let v tomto kroužku v DDM Prosek. Zopakujeme si všechno, co už známe, pokusíme se to zdokonalit a zrychlit tempo z rychlého na turbo rychlé. V irském softovém tanci se přiučíme např. skokům a ve stepu se naučíme stát ve stepkách na špičkách, mimo jiné. Choreografie budou složitější, komplikovanější a rychlejší, ale o to zábavnější. Nacvičené sestavy budou součástí programu např. na Vánoční akademii nebo akci Ahoj léto, pořádaných DDM.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník perfektně zvládne techniku irského softového tance. 2. Naučí se nové kroky a skoky v softovém tanci (jelen, nůžky, atd). 3. Účastník perfektně zvládne techniku irského stepu. 4. Naučí se rychlejšímu a přesnějšímu tempu ve stepu. 5. Bude schopen stát ve stepkách na špičkách. 6. Účastník též bude umět taneční terminologii a bude schopen podle ní pracovat. 7. Účastník se za rok naučí tři choreografie - 1. pololetí, stepová choreografie na vystoupení na Vánoční akademii, 2. pololetí, softová a stepová choreografie na vystoupení na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty Grishko, stepky Pacelli.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let - praxe 11 let. Vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede šestým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaIrské tance a step začátečníci 8–15 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 1450 Kč
2 pololetí: 1450 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„"Tanečníci jsou atleti boží."“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Začátečníci je určen pro ty účastníky, kteří ještě tento druh tance nezkoušeli, ale rádi by a pro ty, kteří hledají pohodový kroužek, kde jsou nejdůležitější: fajn kolektiv a zábava. Naučíme se základní taneční postoje, základní kroky irského softového tance a později z nich stvoříme choreografii, která bude součástí programu na akci Ahoj léto, pořádané DDM. Budeme také posilovat kotníky a nárty pro ty z vás, kteří budou chtít v dalších letech stepovat a naučíme se, jak se správně protáhnout.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník bude umět základní taneční postoje (první až pátá pozice, paralelní, vytočená, atd). 2. Naučí se základní kroky softového tance (promenáda, sidestep, point, dlouhý point, change, atd). 3. Účastník bude schopen základní kroky navazovat a kombinovat. 4. Naučí se softovou choreografii na vystoupení na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky, které nevadí, když se zničí, taneční piškoty (stačí koupit během prvního pololetí, lektorka doporučí značku a typ piškotů).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let - praxe 11 let. Vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede šestým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaModerní gymnastika mladší 4–6 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Jana Švancarová, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných. Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčini, aby si děti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí se jak správně dělat např kotoul. Budeme se ucit spravné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním. Dále se děti budou učit manipulaci s obručí.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy,kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní nebo se dá použít mekkčí horolezecké lano s délkou lektorka ráda poradí ), pití, sponky a gumicky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, ktera vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti jak na pozici závodnice tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderni gymnastiky a kurz první pomoci.

ikonaModerní gymnastika mladší 2 4–6 let

po 14:00–15:00

2 pololetí: 1500 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Jana Švancová, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných. Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčiní, aby si děti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí se jak správně dělat např. kotoul. Budeme se učit správné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním. Dále se děti budou učit manipulaci s obručí.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy,kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní nebo se dá použít mekkčí horolezecké lano s délkou lektorka ráda poradí ), pití, sponky a gumicky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, ktera vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti jak na pozici závodnice tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderni gymnastiky a kurz první pomoci.

ikonaModerní gymnastika starší 7–12 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Jana Švancarová, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných. Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku a most. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčini, aby si děti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí se jak správně dělat např kotoul. Budeme se ucit spravné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním. Dále se děti budou učit manipulaci s obručí a míčem. Naučí se krátké taneční krokové variace či sestavičky.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy,kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní nebo se dá použít mekkčí horolezecké lano s délkou lektorka ráda poradí ), pití, sponky a gumicky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, ktera vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti jak na pozici závodnice tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderni gymnastiky a kurz první pomoci.

ikonaStreet dance mladší 7–10 let

st 17:30–18:30

1. pololetí: 1350 Kč
2 pololetí: 1350 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Chceš někomu svým tancem vyrazit dech? Přidej se k nám a společně se to naučíme.“

Jan Bíbr, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo. Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení. Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a taneční improvizaci.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance. Ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance. Žáci budou schopni taneční improvizace.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Zúčastnil se a vyhrál několik tanečních battlů, kde se naučil improvizovat. Zároveň absolvoval taneční závody a souteže zaměřené na skupinovu choreografi. Ještě stále se v tancování rozvíjí a své nové nabité zkušenosti chce předávat dál. Lektor je přihlášen do kurzu pedagoga volného času.

ikonaStreet dance starší 11–15 let

st 18:30–19:30

1. pololetí: 1350 Kč
2 pololetí: 1350 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Chceš někomu svým tancem vyrazit dech? Přidej se k nám a společně se to naučíme.“

Jan Bíbr, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo. Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení. Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a taneční improvizaci.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance. Ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance. Žáci budou schopni taneční improvizace.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Zúčastnil se a vyhrál několik tanečních battlů, kde se naučil improvizovat. Zároveň absolvoval taneční závody a souteže zaměřené na skupinovu choreografi. Ještě stále se v tancování rozvíjí a své nové nabité zkušenosti chce předávat dál. Lektor je přihlášen do kurzu pedagoga volného času.

ikonaTanečky 1 5–8 let

čt 15:30–16:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„"Přijďte se naučit tančit a najít si nové kamarády."“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Tanečky je kroužek určen pro ty, kteří by se rádi naučili základním tanečním pozicím, pohybům a prvkům. Může sloužit jako start pro později už konkrétní taneční kroužky – např. klasický balet, moderna, jazzový tanec nebo irské tance, atd. Naučíme se kromě základů tance, i jak se správně protahovat, srovnáme koordinaci a celkové držení těla. Budeme hrát také spoustu společných her, protože tak se tvoří noví kamarádi nejlíp. Zvládneme se naučit choreografii, kterou na konci školního roku předvedeme na akci „Ahoj léto!“.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník zvládne fungovat samostatně, ale i v novém týmu dětí. 2. Účastník se naučí základním tanečním pozicím a pohybům. 3. Účastník se bude umět správně protahovat. 4. Opakováním správného protahování a tanečních základů zpevní svaly a srovná si tím držení těla a motoriku. 5. Účastník se naučí choreografii, kterou na konci školního roku předvede na akci Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty (stačí pořídit na začátku roku, lektorka podá přesné informace), dostatečné množství pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již šestým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů špičkových tanečníků.

ikonaTanečky 2 5–8 let

po 15:00–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„"Přijďte se naučit tančit a najít si nové kamarády."“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Tanečky je kroužek určen pro ty, kteří by se rádi naučili základním tanečním pozicím, pohybům a prvkům. Může sloužit jako start pro později už konkrétní taneční kroužky – např. klasický balet, moderna, jazzový tanec nebo irské tance, atd. Naučíme se kromě základů tance, i jak se správně protahovat, srovnáme koordinaci a celkové držení těla. Budeme hrát také spoustu společných her, protože tak se tvoří noví kamarádi nejlíp. Zvládneme se naučit choreografii, kterou na konci školního roku předvedeme na akci „Ahoj léto!“.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník zvládne fungovat samostatně, ale i v novém týmu dětí. 2. Účastník se naučí základním tanečním pozicím a pohybům. 3. Účastník se bude umět správně protahovat. 4. Opakováním správného protahování a tanečních základů zpevní svaly a srovná si tím držení těla a motoriku. 5. Účastník se naučí choreografii, kterou na konci školního roku předvede na akci Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty (stačí pořídit na začátku roku, lektorka podá přesné informace), dostatečné množství pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již šestým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů špičkových tanečníků.

ikonaTanečky 3 5–8 let

út 14:45–15:45

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„"Přijďte se naučit tančit a najít si nové kamarády."“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Tanečky je kroužek určen pro ty, kteří by se rádi naučili základním tanečním pozicím, pohybům a prvkům. Může sloužit jako start pro později už konkrétní taneční kroužky – např. klasický balet, moderna, jazzový tanec nebo irské tance, atd. Naučíme se kromě základů tance, i jak se správně protahovat, srovnáme koordinaci a celkové držení těla. Budeme hrát také spoustu společných her, protože tak se tvoří noví kamarádi nejlíp. Zvládneme se naučit choreografii, kterou na konci školního roku předvedeme na akci „Ahoj léto!“.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník zvládne fungovat samostatně, ale i v novém týmu dětí. 2. Účastník se naučí základním tanečním pozicím a pohybům. 3. Účastník se bude umět správně protahovat. 4. Opakováním správného protahování a tanečních základů zpevní svaly a srovná si tím držení těla a motoriku. 5. Účastník se naučí choreografii, kterou na konci školního roku předvede na akci Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, taneční piškoty (stačí pořídit na začátku roku, lektorka podá přesné informace), dostatečné množství pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již šestým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů špičkových tanečníků.

ikonaVýrazový tanec mladší 8–11 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„"Pojďte se vyjádřit tancem!"“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Výrazový tanec má mnoho forem. My se zde naučíme základ moderních tanečních technik (moderna) a trochu ze základů klasického tance (klasika, balet). Tento typ tance umí být pomalý a něžný a stejně tak rychlý a dynamický. Půjde hlavně o to, pohybem se naučit znázornit například pocit, situaci nebo i celý příběh. Naučíme se nejen tančit, ale také se naučíme otevřít se, věřit v sebe, nestydět se a pohybem dát najevo vše, co se v nás odehrává. Až spolu zvládneme základy, budeme pokračovat různými úkoly, např. Jak bys pohybem znázornil oheň nebo si pustíme písničku a každý si vyzkouší na ní zatančit podle toho, jak na ní působí. Naučíme se tedy i improvizaci. Tanec zvýší celkovou kondici fyzickou, ale i psychickou. :) Na tomto kroužku bude nejdůležitější, že se nebudeme hodnotit a každý bude moct být sám sebou a být tak šťastnější. Na konci roku pak vystoupíme na akci našeho DDM.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník bude zvládat základy moderny a baletu. 2. Účastník bude schopen pohybové improvizace a bude rovněž schopen pohybem ztvárnit např. příběh. 3. Účastník se nebude stydět a bude umět dát najevo emoce tancem. 4. Účastník zvládne zatančit choreografii. 5. Účastník bude znát protahovací techniky a zvětší si rozsahy. 6. Účastník na konci roku vystoupí na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, taneční piškoty Grishko (přesnější informace si řekneme na první hodině, cena je do 300 Kč.), doporučuji i látkové chrániče na kolena, budeme hodně pracovat na zemi a bývají z toho modřiny na kolenou (též informace na první hodině, cena bývá různá, ale profi taneční chrániče jsou kolem 500 Kč.)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již šestým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů špičkových tanečníků.

ikonaVýrazový tanec starší 12–15 let

čt 16:30–17:30

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„"Pojďte se vyjádřit tancem!"“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Výrazový tanec má mnoho forem. My se zde naučíme základ moderních tanečních technik (moderna) a trochu ze základů klasického tance (klasika, balet). Tento typ tance umí být pomalý a něžný a stejně tak rychlý a dynamický. Půjde hlavně o to, pohybem se naučit znázornit například pocit, situaci nebo i celý příběh. Naučíme se nejen tančit, ale také se naučíme otevřít se, věřit v sebe, nestydět se a pohybem dát najevo vše, co se v nás odehrává. Až spolu zvládneme základy, budeme pokračovat různými úkoly, např. Jak bys pohybem znázornil oheň nebo si pustíme písničku a každý si vyzkouší na ní zatančit podle toho, jak na ní působí.
Naučíme se tedy i improvizaci. Tanec zvýší celkovou kondici fyzickou, ale i psychickou. Na tomto kroužku bude nejdůležitější, že se nebudeme hodnotit a každý bude moct být sám sebou a být tak šťastnější. Na konci roku pak vystoupíme na akci našeho DDM.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník bude zvládat základy moderny a baletu. 2. Účastník bude schopen pohybové improvizace a bude rovněž schopen pohybem ztvárnit např. příběh. 3. Účastník se nebude stydět a bude umět dát najevo emoce tancem. 4. Účastník zvládne zatančit choreografii. 5. Účastník bude znát protahovací techniky a zvětší si rozsahy. 6. Účastník na konci roku vystoupí na Ahoj léto.

Potřeby: Sportovní oblečení, taneční piškoty Grishko (přesnější informace si řekneme na první hodině, cena je do 300 Kč.), doporučuji i látkové chrániče na kolena, budeme hodně pracovat na zemi a bývají z toho modřiny na kolenou (též informace na první hodině, cena bývá různá, ale profi taneční chrániče jsou kolem 500 Kč.)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná navštěvovala hodiny tance již od svých pěti let a tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Zabývala se irským tancem a stepem (který v našem DDM s velkým úspěchem učí již šestým rokem), klasickým baletem, modernou, jazzem nebo orientálními tanci. Studovala na konzervatoři taneční pedagogiku. Lektorka má certifikát Pedagog volnočasových aktivit a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů špičkových tanečníků.

ikonaZRUSENO-Irské tance a step dospělí 18–50 let

st 20:00–21:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3200 Kč

↑ sbalit

„"Tanečníci jsou atleti boží."“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Irské tance a step Dospělí jsou určené těm dospělákům, kteří by si rádi po práci zatančili, zacvičili, psychicky si odpočali (například představa, jak stepujete po hlavě nějakého svého neoblíbeného kolegy je velmi uvolňující) a zároveň se chtěli naučit základům irského tance a stepu. Naučíme se základní postoje a kroky, ze kterých později vytvoříme jednoduchou choreografii. Individuálně se zaměříme na zkrácené svaly, bolavá záda a naučíme se, jak se správně protáhnout. Krásným vedlejším efektem irského tance jsou samozřejmě pevnější kotníky a nárty a celkové zlepšení kondice.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník se naučí základním tanečním postojům (první až pátá pozice), základním krokům irského softového tance (promenáda, sidestep, pointy, katy, pointhoback, atd). 2. Účastník bude schopen navazovat a kombinovat irské kroky. 3. Naučí se první irskou choreografii. 4. Bude znát zásady správného protahování a vyřeší tím své konkrétní pohybové problémy. 5. Posílí kotníky a nárty.

Potřeby: Sportovní oblečení, ponožky na zničení, případně taneční piškoty (lektorka dá přesné informace).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná tančí již od svých pěti let. Tanec učí od svých 15 let. Vyučovala na základní škole a poté pokračovala i na gymnáziu. Irské tance provozuje od 13 let - praxe 11 let. Vychovali ji nejlepší irští tanečníci v Teplicích, kde vyrostla a absolvovala i taneční workshopy. Mimo jiné také studovala na taneční konzervatoři taneční pedagogiku, balet, modernu a jazz. Kroužek irských tanců v DDM povede šestým rokem. Lektorka má certifikát Pedagog volného času a každoročně absolvuje několik tanečních workshopů od špičkových tanečníků.

ikonaZumba dance cool 12–15 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Rozhýbej se s námi!“

Alice Břízová, lektor kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý. Zumbu zvládne opravdu každý. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se děti budou učit nejrůznější sestavy a vytvoří si i jednu vlastní, na které se budou všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme na akci Ahoj léto, pořádanou DDM Praha 9. Děti se naučí improvizovat a pokusí se odhodit stud.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace. Lektorka je přihlášena na základní pedagogický kurz na podzim 2019.

ikonaZumba dance junior 9–12 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Roztanči svůj den!“

Alice Břízová, lektor kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý. Zumbu zvládne opravdu každý. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se děti budou učit nejrůznější sestavy a vytvoří si i jednu vlastní, na které se budou všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme na akci Ahoj léto, pořádanou DDM Praha 9. Děti se naučí improvizovat a pokusí se odhodit stud.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace. Lektorka je přihlášena na základní pedagogický kurz na podzim 2019.

ikonaZumba dance kids 7–9 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Rozhýbej se s námi!“

Alice Břízová, lektor kroužku

Popis:

Zumba dance je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumba dance se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.Je jedno kolik Vám je let, je jedno kolik vážíte, je jedno jestli jste nikdy netančili, jestli jste děti nebo dospělý. Zumbu zvládne opravdu každý. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je si naplno užít atmosféru a hudbu v sále. Celý rok se děti budou učit nejrůznější sestavy a vytvoří si i jednu vlastní, na které se budou všichni podílet a pracovat a s kterou na konci roku vystoupíme na akci Ahoj léto, pořádanou DDM Praha 9. Děti se naučí improvizovat a pokusí se odhodit stud.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (tenisky se světlou podrážkou), pití, ručník.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má bohaté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Vystřídala všechny možné styly od hip hopu až po scénický tanec. Je studentkou Vysoké školy Palestra, kde studuje výživové poradenství a sportovní diagnostiku. Pracuje pro Aquapalace praha jako taneční animátorka, kde celé dny tancuje s dětmi Zumbu nebo vystupuje se skupinou Aquadancers na ruzných akcích Aquapalace. Lektorka je přihlášena na základní pedagogický kurz na podzim 2019.

breakdance-b-boilers breakdance-zacatecnici brisni-tance brisni-tance-dospeli irske-tance-a-step-pokrocili irske-tance-a-step-stredne-pokrocili irske-tance-a-step-vyber irske-tance-a-step-zacatecnici moderni-gymnastika-mladsi moderni-gymnastika-mladsi moderni-gymnastika-starsi street-dance-mladsi street-dance-starsi tanecky tanecky tanecky vyrazovy-tanec-mladsi vyrazovy-tanec-starsi zruseno-irske-tance-a-step-dospeli zumba-dance-cool zumba-dance-junior zumba-dance-kids

Prosek – Ostatní

ikonaAteliér výtvarných nápadů 7–14 let

st 14:30–16:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2700 Kč

↑ sbalit

„"Pojďme společně pátrat po tom, co je umění!"“

Anna Tauberová, lektorka kroužku

Popis:

Máte rádi výtvarku? Pořád si někam něco čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete. Je ideální pro děti z prvního i druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby i grafických technik. Vyzkouší různé techniky i materiály. Nebude chybět ani tvorba prostorových oběktů.
Mladší děti budou rozvíjet svou fantazii, starší děti si mohou vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat, jak z nápadů dětí, tak lektorky či podle odpozorované skutečnosti.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti se škálou nejrůznějších výtvarných technik a některé z nich si blíže osvojit. Setkají se s možností sebevyjádření výtvarnou formou a měly by rozvíjet, jak svou fantazii, tak zdokonalovat svou techniku a zručnost.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek

Informace o lektorovi: Lektorka studovala výtvarnou výchovu pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dále učila na základních školách a střední umělecké škole textilních řemesel. Vedla výtvarné kroužky při domě dětí v Ústí nad Labem a dodnes vede výtvarný kurz pro veřejnost v Městské knihovně Sedlčany. Dále má za sebou několik odučených kurzů, ať už batiky, tkaní či kreslení. Je vedoucí výtvarného a hudebního oddělení Domu dětí a mládeže Praha 9.

ikonaEkolog 10–14 let

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Poznej naší planetu!“

Tomáš Míka, lektor kroužku

Popis:

Planeta je na prahu klimatických změn, a volá o pomoc. Jak jí pomoc? Je to otázka znalostí, proto nabízíme dětem možnost zjistit co je to životní prostředí, jak vše funguje. Podíváme se, jak funguje čistička odpadních vod, kam se dává odpad a co se s ním dál děje. Budeme vyrážet do přírody, navštívíme chráněné krajiny. Naučíme se jak v přírodě tábořit a jak znát nejen přírodu, ale i noční oblohu. Po celý rok si budeme vytvářek svůj ekologický deník. Možnost se zúčastnit volitelných víkendových výprav či exkurzí, které jsou nad rámec kroužku.

Cíl a přínos kroužku: Zná základy třídění odpadu. Zná zásady a má dovednosti jak se chovat v přírodě. Vytvořený denník dle možnosti jedince.

Potřeby: přezůvky, svačinu, vybavení dle výletů které bude vždy včas specifikované

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výlety a odborné exkurze nejsou v ceně kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor Tomáš je odborník v oboru zemědělství a lesní techniky. Má zkušenosti z pedagogické činnosti na Střední zemědělské škole. Působil ve výzkumném ovocnářském ústavu. Nyní je chovatelem hospodářských zvířat podle trtadičních hodnot.

ikonaElektro hrátky (od 24. 9.) 8–15 let

út 17:15–18:45

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pojď si technicky hrát a rozviň schopnosti!“

Roman Knop, lektor kroužku

Popis:

V tomto kroužku se děti naučí převést jednoduché schéma na desku plošného spoje, vyleptat, vyvrtat, osadit součástkami a oživit. Výroba se zaměřuje na jednoduché elektronické obvody, kde před samotným návrhem si vyzkouší zapojení i na nepájivém kontaktním poli, pro ujištění funkce součástek a celého obvodu.
V druhém pololetí v rámci kroužku mohou děti přijít s vlastními nápady, které lektor rozhodne, zda je možné realizovat.
Některé součástky si však bude muset sám nakoupit neboť nebudou součástí úloh kroužku (částka se poté pohybuje mezi 100–200 Kč na vybranou úlohu) pokud tento zájem nebude, děti vyrábí obvody dle lektora.

Cíl a přínos kroužku: Vyrobí několik elektronických obvodů na desku plošného spoje, kterou si odnáší, avšak mohou být vystaveny v rámci akcí DDM.

Potřeby: Blok nebo sešit, psací potřeby, ale hlavně chuť zapojovat a pájet!

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: V případě volby vlastních projektů si účastník hradí jejich náklady. **Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektora nemusí konat. Děkujeme za pochopení.**

Informace o lektorovi: Lektor je od roku 2003 učitelem odborné praxe na střední škole s pedagogickým minimem. Od roku 2017 začal pracovat s dětmi ve věku od 8 let na elektronických příměstských táborech a elektronickém kroužku vedeným 2017/2018 v Českých Budějovicích. V roce 2018 začal vyučovat na DDM Praha 9. Vyučuje na Střední průmyslové škole na Proseku.

ikonaElektro kroužek (od 24. 9.) 8–15 let

út 15:40–17:10

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Pojď si technicky hrát a rozviň schopnosti!“

Roman Knop, lektor kroužku

Popis:

„Elektro kroužek“ je vstupem do světa elektroniky kolem nás.
Poznáním základních elektronických součátek jako je rezistor, kondenzátor, tranzistor, dioda, integrovaný obvod či LED dioda lze začít řešit základní elektronické obvody a vyzkoušet si jejich funkci stavbou jednoduchých obvodů na nepájivém kontaktním poli pomocí předloh a schémat. Děti se naučí použít měřící přístroj a změřit například odpor, napětí. Zábavná činnost spočívá v rozsvicování a blikání LED diod, zobrazováním číslic na segmentovém displeji, případně i stavba pískátek a sirének.
Toto seznámení s elektronikou pomůže v rozvoji logického a technického myšlení.
Další částí v kroužku je výuka pájení desek plošných spojů. Naučí se používat mikropájku, osazovat plošný spoj, vrtat mikrovrtačkou a dbát na bezpečnost při práci.
Výstupem z celého kroužku bude osazení desky plošného spoje, který si budou moci ponechat.

Cíl a přínos kroužku: A) Děti získají představu o elektronice, rozpoznají a využijí základní elektronické součástky k sestavení funkčních bloků. Bude umět bez pomoci sestavit základní elektronický obvod (baterie, tlačítko, světýlko/nebo číslo na displeji, postavit pomocí schématu blikač, běžící světlo, semafor, bzučák či sirénku. Naučí se pájet a být manuálně zručný pro tuto činnost. Použít měřící přístroj. B) Osazování univerzální desky plošných spojů dle výběru dítěte nebo rozhodnutí vedoucího. Osazení desky plošných spojů podle schématu.

Potřeby: Blok nebo sešit, psací potřeby, ale hlavně chuť zapojovat a pájet!

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: **Do ceny nejsou započteny 4 schůzky, které se z důvodu pracovních cest lektora nemusí konat. Děkujeme za pochopení.**

Informace o lektorovi: Lektor je od roku 2003 učitelem odborné praxe na střední škole s pedagogickým minimem. Od roku 2017 začal pracovat s dětmi ve věku od 8 let na elektronických příměstských táborech a elektronickém kroužku vedeným 2017/2018 v Českých Budějovicích. V roce 2018 začal vyučovat na DDM Praha 9. Vyučuje na Střední průmyslové škole na Proseku.

ikonaGeocaching (1x za 14 dní) 8–17 let

st 16:45–19:15

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Proč baví geocaching malé i velké? Protože hledat poklady a snažit se přitom být nenápadný se jen tak neomrzí! ;)“

Martin Vaňhara, lektor kroužku

Popis:

Po 6 letech převezme po úžasných lektorech Juniorovi a Verče geocachingový kroužek nová síla – kačer Martin (va.ma.95), kterému bude pomáhat s výpravami další kačerka Andrea (msAndy) a se středečními kroužky začínající kačer Vojta.
Kroužek samotný proto dospěje několika změnám, nicméně základní koncept bude zachován: Budeme se scházet jednou za dva týdny vždy ve středy, menší část kroužků věnujeme teorii geocachingu (seznámení s jednotlivými typy keší, způsoby orientace v přírodě, typy geocachingových akcí atd.), budeme se bavit šiframi, luštěním různých druhů keší, výrobou vlastních keší, ale především budeme vyrážet na lov keší v Praze, příp. v blízkém okolí Prahy.
Kromě středečních kroužků budeme jednou do měsíce (převážně v sobotu) vyrážet na celodenní výpravy, a to sice zejména do přírody za keškami.

Cíl a přínos kroužku: A) Úroveň, které účastník dosáhne: Každý účastník kroužku bude seznámen s pravidly geocachingu, vyzkouší si geocaching v praxi a sám si také založí vlastní keš, stane se z něj kačer (tj. hráč geocachingu)  B) Výstupy - vlastní založená keš, CWG atd. 

Potřeby: kroužky: mobilní telefon s aplikací c:geo (ne nutně), kompas či GPS v mobilu (jinak dle náplně konkrétního kroužku); výpravy: pevná obuv, mobilní telefon s aplikací c:geo (ne nutně), kompas (jinak dle náplně konkrétní výpravy)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění, vstupy a doprava na výpravy.

Jiná ujednání: Schůzky se konají 1 x za 14 dní.

Informace o lektorovi: Hlavní vedoucí tohoto kroužku (Martin) vede v DDM Praha 9 již šestým rokem divadelní kroužek a letos převzal po odcházejících kolezích také kroužek geocachingu. Je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a pá vzdělání pedagogoga volného času pro zájmové kroužky. K této smysluplné zábavě jej před 5 lety přivedla právě kačerka Andrea, která se bude účastnit sobotních výprav. Také Andrea se věnuje vedení kroužků pro děti několik let - vedla již kroužky badmintonu nebo španělštiny a účastnila se několika akcí pořádaných DDM.  Andrea s Martinem společně odlovili prozatím téměř 2.500 keší v několika zemích Evropy, účastnili se mnoha geocachingových akcí různého typu a také si vyzkoušeli zakládání vlastních keší. Všechny takto nabyté zkušenosti by v kroužku rádi předali dětem. Třetí lektor, Vojta, je mezi kačery nováčkem.

ikonaHrátky s hlínou 4–7 let

po 14:00–15:15

2 pololetí: 1600 Kč

↑ sbalit

„Z bahnité kuličky šikovné ručičky vytvoří obratně nápady z hlavičky.“

Jitka Gronátová, lektorka kroužku

Popis:

V keramickém kroužku určeném pro malé umělce od 4 do 7 let si budeme s keramikou hrát, seznamovat se s ní, zkusíme ji různými způsoby tvarovat, modelovat a vytvářet tak spousty krásných výrobků, které si pak nabarvíme do veselých podob. Naučíme se rozvíjet svou fantazii, realizaci a samostatnost. Osvojíme si a vyzkoušíme různé techniky ve vytváření keramiky, engob a glazur. Zažijeme také spoustu překvapení, až náš výrobek v peci získá finální podobu, a získáme dobrý pocit z odvedené práce. Samozřejmě nebude chybět plno nových kamarádů, které spojuje zájem o keramiku a tvůrčí cítění.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení práce s keramickou hmotou, znalost základních technik zdobení přežahnutého střepu. Minimálně jednou za 3 týdny si účastník kroužku odnese vlastní originální výrobek.

Potřeby: zástěru / tričko

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka se dlouho věnuje této tvůrčí práci. Dokonce má vlastní keramickou dílnu a vede různé keramické kurzy. Kromě toho se zabývá i jinými uměleckými technikami.

ikonaKeramika 7–10 let

po 15:00–16:30

2 pololetí: 1500 Kč

↑ sbalit

„Objevme taje prastarého řemesla.“

Jitka Gronátová, lektorka kroužku

Popis:

V keramickém kroužku určeném pro mladé umělce od 7 do 10 let si budeme s keramikou hrát, zkusíme ji různými způsoby tvarovat, modelovat a vytvářet tak spousty krásných výrobků, které si pak nabarvíme do veselých podob. Naučíme se rozvíjet svou fantazii, realizaci a samostatnost. Osvojíme si a vyzkoušíme různé techniky ve vytváření keramiky, od modelace, dekoru, stylizace až po míchání hlín a glazur. Zažijeme také spoustu překvapení a keramických experimentů, tak též získáme dobrý pocit z odvedené práce. Samozřejmě nebude chybět plno nových kamarádů, které spojuje zájem o keramiku a tvůrčí cítění.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení práce s keramickou hmotou, znalost základních technik zdobení přežahnutého střepu. Minimálně jednou za 3 týdny si účastník kroužku odnese vlastní originální výrobek.

Potřeby: zástěru / tričko

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka se dlouho věnuje této tvůrčí práci. Dokonce má vlastní keramickou dílnu a vede různé keramické kurzy. Kromě toho se zabývá i jinými uměleckými technikami.

ikonaKlub logických her Deskovkáři 9–12 let

út 16:00–17:30

↑ sbalit

„Umíme víc, než jen zpříjemnit matematiku!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě přemýšlet a učit se zábavnou formou? A co to zkusit skrze deskové hry.

Na tomto kroužku si užiješ spoustu zábavy v partě nových kamarádů. Navíc zde budeme trénovat naše mozečky, při logických nebo matematických hrách. Také nás čeká rozvoj dalších znalostí či představivosti, postřehu nebo paměti.

Vše vyhodnotíme prostřednictvím závěrečných turnajů.

Cíl a přínos kroužku: Dítě si rozvine logické a matematické myšlení, ale i postřeh či představivost. Naučí se hrát fairplay a nebát se přistoupit i ke složitějším výzvám.

Potřeby: Přezůvky, pohodlné oblečení, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi na prvním stupni od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již pátým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Je vášnivý deskovkář a sama vlastní asi 30 deskových her.

ikonaKutilové 8–14 let

čt 18:00–19:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Padá Ti v pokoji vše na hlavu? Vyrob si truhlu, kam si to vše budeš moct dát.“

Petr Dvořák, lektor kroužku

Popis:

Chceš vidět, co všechno se dá dokázat se základním sadou nářadí? Chceš udělat radost svým rodičům funkčním dárkem, který jim sám vyrobíš? Nebo se Ti jen nelíbí dřevěné autíčko, které se prodává v hračkářství a chceš mí to svoje podle svých představ?
Přijď se podívat mezi nás a mi Ti to umožníme.
Společně vyrobíme mnoho zajímavých předmětů, které si budeš moct po jejich úplném dokončení odnést domů a ukázat všem, jaký si šikovný kutil.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si vyzkouší svou manuální zručnost, kterou v průběhu kroužku za pomoci lektora bude dále rozvíjet při výrobě různých předmětů, které si po jejich úplném dokončení bude moct odnést domů.

Potřeby: Vhodné oblečení (pokud je Vám píjemnější práce v rukavicích, tak i pracovní rukavice), chuť a odvahu něco vytvořit a samozžejmě dobrou náladu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vybrané výrobky bychom rádi na krátký čas vystavily ve veřejných prostorách DDM.

Informace o lektorovi: Lektor má od roku 2014 vzdělání pedagoga volného času. Zajímá se o nové technologie, kostrukční práce a speciální přestavby automobilů. Student na ČVUT Praha.

ikonaLetecký modelář 1 9–14 let

čt 14:00–15:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3300 Kč

↑ sbalit

„Létá nejen to, co peří má - postav si svoje letadlo :-)“

Jan Dryák, lektor kroužku

Popis:

Líbí se ti letadla? Chceš si postavit skutečně létající model? V tomto kroužku si to můžeš vyzkoušet.
Dokážeš vyrobit modely letadel, od nejjednoduššího házedla, po složitější a větší kluzák nebo model s vrtulí, poháněnou gumou. Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje jako je nůž, pilka, pilník nebo brusný papír. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánu a porozumíš proto technickému výkresu.
Vlastnoručně vyrobené letadlo si zalétáš a dozvíš se, proč létá a jak udělat, aby letělo ještě lépe. Především ale budeš mít radost z toho, že tvoje modely létají – ale pozor, čím lépe budou létat, tím se více naběháš:-)

Cíl a přínos kroužku: A) Účastník se seznámí se základními postupy, používanými v leteckém modelářství a porozumí technické dokumentaci - plánu a návodu. Bude mít přehled o vhodných materiálech a osvojí si správnou terminologii. B) Během lekcí účastník postaví  4-6 letuschopných modelů letadel. Začátečníci a mírně pokročilí budou stavět jednoduchá házedla, kluzáky nebo modely s vrtulí, poháněnou gumou. Pokročilejší modeláři si již mohou po konzultaci s lektorem vybrat ke stavbě složitější modely ze stavebnic nebo stavět jen podle plánu. Postavené modely účastník samostatně seřídí a zalétá. 

Potřeby: Vhodné oblečení do dílny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Základní materiál a stavebnice jednoduchých modelů jsou zahrnuty v ceně kroužku. Hrazeny nejsou modely a vybavení, které si žáci přinesou sami nebo které cenou přesahují standardní rozpočet - například dálkové ovládání, motory, elektronika apod.

Informace o lektorovi: Lektor má technické vzdělání na ČVUT, obor Letadlová technika. Letecké modelářství, kterému se věnuje od dětství ho přivedlo k létaní na skutečných letadlech a k parašutismu. Během studií již kroužek stejného zaměření vedl a působil jako instruktor na dětských táborech. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužků.

ikonaLetecký modelář 2 9–14 let

čt 16:00–17:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3300 Kč

↑ sbalit

„Létá nejen to, co peří má - postav si svoje letadlo :-)“

Jan Dryák, lektor kroužku

Popis:

Líbí se ti letadla? Chceš si postavit skutečně létající model? V tomto kroužku si to můžeš vyzkoušet.
Dokážeš vyrobit modely letadel, od nejjednoduššího házedla, po složitější a větší kluzák nebo model s vrtulí, poháněnou gumou. Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje jako je nůž, pilka, pilník nebo brusný papír. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánu a porozumíš proto technickému výkresu.
Vlastnoručně vyrobené letadlo si zalétáš a dozvíš se, proč létá a jak udělat, aby letělo ještě lépe. Především ale budeš mít radost z toho, že tvoje modely létají – ale pozor, čím lépe budou létat, tím se více naběháš:-)

Cíl a přínos kroužku: A) Účastník se seznámí se základními postupy, používanými v leteckém modelářství a porozumí technické dokumentaci - plánu a návodu. Bude mít přehled o vhodných materiálech a osvojí si správnou terminologii. B) Během lekcí účastník postaví  4-6 letuschopných modelů letadel. Začátečníci a mírně pokročilí budou stavět jednoduchá házedla, kluzáky nebo modely s vrtulí, poháněnou gumou. Pokročilejší modeláři si již mohou po konzultaci s lektorem vybrat ke stavbě složitější modely ze stavebnic nebo stavět jen podle plánu. Postavené modely účastník samostatně seřídí a zalétá. 

Potřeby: Vhodné oblečení do dílny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Základní materiál a stavebnice jednoduchých modelů jsou zahrnuty v ceně kroužku. Hrazeny nejsou modely a vybavení, které si žáci přinesou sami nebo které cenou přesahují standardní rozpočet - například dálkové ovládání, motory, elektronika apod.

Informace o lektorovi: Lektor má technické vzdělání na ČVUT, obor Letadlová technika. Letecké modelářství, kterému se věnuje od dětství ho přivedlo k létaní na skutečných letadlech a k parašutismu. Během studií již kroužek stejného zaměření vedl a působil jako instruktor na dětských táborech. Absolvent akreditovaného pedagogického kurzu pro lektory kroužků.

ikonaMalý ekolog 6–9 let

út 14:00–15:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Poznej naší planetu!“

Tomáš Míka, lektor kroužku

Popis:

Planeta je na prahu klimatických změn, a volá o pomoc. Jak jí pomoc? Je to otázka znalostí, proto nabízíme dětem možnost zjistit co je to životní prostředí, jak vše funguje. Podíváme se, jak funguje čistička odpadních vod, kam se dává odpad a co se s ním dál děje. Budeme vyrážet do přírody, navštívíme chráněné krajiny. Naučíme se jak v přírodě tábořit a jak znát nejen přírodu, ale i noční oblohu. Po celý rok si budeme vytvářek svůj ekologický deník. Možnost se zúčastnit volitelných víkendových výprav či exkurzí, které jsou nad rámec kroužku.

Cíl a přínos kroužku: Zná základy třídění odpadu. Zná zásady a má dovednosti jak se chovat v přírodě. Vytvořený denník dle možnosti jedince.

Potřeby: přezůvky, svačinu, vybavení dle výletů které bude vždy včas specifikované

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výlety a odborné exkurze nejsou v ceně kroužku.

Informace o lektorovi: Lektor Tomáš je odborník v oboru zemědělství a lesní techniky. Má zkušenosti z pedagogické činnosti na Střední zemědělské škole. Působil ve výzkumném ovocnářském ústavu. Nyní je chovatelem hospodářských zvířat podle trtadičních hodnot.

ikonaStrategické hry 14–17 let

po 17:30–19:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojď žít v postapokalyptickém světě a nejen to!“

Martina Kalinová, lektorka kroužku

Popis:

Z deníku Cvety: Šestý den. Dnes jsem celý den odklízela suť v horním patře a jsem velmi unavená. Nenašla jsem vůbec nic! Venku byla často slyšet střelba. Mám hlad. Všichni máme hrozný hlad. A k tomu ta příšerná zima. Pavel je stále nemocný a zůstane v posteli. Emilia půjde dnes v noci ven sama. Prý se pokusí stůj co stůj sehnat nějaké léky. Začíná se stmívat a já budu muset na nekonečnou noční hlídku. Často myslím na děti ze školy. Kde je jim konec? Mám strach. Co s námi jen bude.

This War of Mine je kooperativní hra ve které hráči činní společná rozhodnutí, aby umožnili přežít skupině civilistů ukrytých v polorozbořeném domě uprostřed města zasaženého válkou.

Kromě této hry si zahrajeme i jiné delší strategické hry. Tento kroužek je tedy vhodný pro ty, kteří mají trpělivost a baví je delší deskové hry.

Cíl a přínos kroužku: Hráči si rozvinou strategické myšlení, posílí kooperativní dovednosti a komunikaci.

Potřeby: Přezůvky, pohodlné oblečení, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka pracuje s dětmi na prvním stupni od roku 2006 v rámci skautského oddílu na Praze 8. Je vystudovaným pedagogem volného času v rámci Univerzity v Liberci. Již pátým rokem působí jako lektor kroužků v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Zároveň je interním pracovníkem v DDM Praha 9. Je vášnivý deskovkář a sama vlastní asi 30 deskových her.

ikonaVýtvarka pro nejmenší 5–7 let

út 16:00–17:15

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Pojďte si s novými kamarády udělat svět barevnější a zábavnější.“

Simona Pokorná, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Výtvarka pro nejmenší je určen dětičkám, které rády tvoří, nemají strach se zamazat a svou fantazií komunikují s okolím. Naučíme se úplně základy – jak správně držet tužku, štětec, atd. Poté začneme s geometrickými tvary, které budeme všichni umět i pojmenovat a rozeznávat od sebe a později i používat. Samozřejmě budeme umět i barvičky a dokonce je i smíchat, aby nám třeba vznikla růžová, apod. Až toto všechno zvládneme, budeme se učit i jednoduché postavy, zvířátka, květinky, atd. Prostor bude i pro tvorbu abstraktní, při které se každý vyřádí, jak bude potřebovat. Budeme také využívat přírodních materiálů např. šišky, listy nebo zbytkové materiály jako odřezky od pastelek nebo ruličky od toaletního papíru a naučíme se tak, že tvořit jde úplně ze všeho a vždy je možnost něco učinit krásnějším.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník bude zvládat základní grafomotoriku, tj. správný úchop tužkou, používání štětce, atd. 2. Účastník bude umět zacházet s výtvarnými pomůckami - lepidlo, barvičky, nůžky, atd. 3. Účastník se naučí rozeznávat a pojmenovat základní geometrické tvary a bude zvládat základní principy, tj. postava má hlavu, trup, končetiny, atd. 4. Účastník bude schopen rozšiřovat a používat svou fantazii. 5. Účastník se bude se svými nejlepšími výtvory účastnit závěrečné vernisáže.

Potřeby: Pracovní oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí času kroužku je i úklid pracovního místa a použitých pomůcek.

Informace o lektorovi: Simona Pokorná pochází z umělecky založené rodiny, stále se svou sestrou tvořily a tvořily, ale nakonec se umělecké cesty rozešly a Simona na rozdíl od sestry, která studuje výtvarné umění, šla cestou tance, který vyučuje již deset let. Po dobu pedagogické praxe se obory výuky neustále rozšiřují a nyní představuje Výtvarku pro nejmenší. V našem DDM začíná učit již šestým rokem a má pedagogické zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi. Jejím hlavním výukovým mottem je nebrat účastníky jako číslo v docházce, ale jako osobnost a nenásilným individuálním přístupem tuto osobnost a její schopnosti rozvíjet, proto preferuje výuku kroužkových útvarů, kde jde především o zábavu a ne o výukou akademickou.

atelier-vytvarnych-napadu ekolog elektro-hratky-od-24-9 elektro-krouzek-od-24-9 geocaching-1x-za-14-dni hratky-s-hlinou keramika klub-logickych-her-deskovkari kutilove letecky-modelar letecky-modelar maly-ekolog strategicke-hry vytvarka-pro-nejmensi

Černý Most – Estetika, tvoření

ikonaKeramika – mladší 3–7 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Práce s hlínou uspokojuje děti i dospělé. Podporuje a rozvíjí tvořivost, nápaditost a rozvoj fantazie.“

Ladislav Dostál, lektor kroužku

Popis:

Keramická dílna umožní všem malým zájemcům proniknout do tajů tvorby z keramické hlíny. Seznámí vás se zpracováním hlíny, možnostmi zdobení výrobků a následně i s postupy jejich povrchové úpravy. Vlastním nápadům dveře otevřeny. Tvořit budeme od nejjednodušších výrobků k těm složitějším, vyrobíte si nejrozmanitější ozdoby, doplňky a dárečky od jednoduchých mističek, až po složitější loutky, modelovaná zvířátka, obrázky.

Cíl a přínos kroužku: Naučíme se pracovat s hlínou (válet plát, modelování z ruky), pochopí proces při jejím následném vykrajování, zpracování a glazování. Výrobky budou tematicky laděny, ale fantazie má u nás dveře dokořán.

Potřeby: Vhodné oblečení - zástěra

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má umělecké a pedagogické vzdělání. V DDM působí druhým rokem, kde vede kroužky keramiky pro různé věkové kategorie.

ikonaKeramika – starší 8–13 let

st 16:00–17:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Práce s hlínou je krásným koníčkem, uspokojuje děti i dospělé. Podporuje a rozvíjí tvořivost, nápaditost a rozvoj fantazie.“

Ladislav Dostál, lektor kroužku

Popis:

Keramická dílna umožní všem zájemcům proniknout do tajů tvorby z keramické hlíny. Seznámí vás se zpracováním hlíny, možnostmi zdobení výrobků a následně i s postupy jejich povrchové úpravy. Vlastním nápadům jsou samozřejmě dveře otevřeny. Tvořit budeme od jednodušších výrobků až k těm složitějším, budeme tvořit samostatně i se pustíme do větších společných projektů, vyrobíte si nejrozmanitější ozdoby, doplňky a dárečky od jednoduchých mističek, až po složitější loutky, modelovaná zvířátka, obrázky.

Cíl a přínos kroužku: V kroužku se naučíme pracovat s hlínou (válet plát, modelování z ruky), pochopíme proces při jejím následném vykrajování, zpracování a glazování. Výrobky budou tematicky laděny, ale fantazie má u nás dveře dokořán.

Potřeby: Vhodné oblečení - zástěra.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má umělecké a pedagogické vzdělání. V DDM působí již druhým rokem. Vede zde kroužky keramiky pro různé věkové skupiny.

ikonaKomiksáci 8–12 let

út 16:00–17:30

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Největší dobrodružství kreslí tvoje fantazie!“

Sára Brejchová, lektorka kroužku

Popis:

Máš velkou fantazii, vymýšlíš si rád své vlastní dobrodružné příběhy a baví tě kreslit? Pokud ano, tak neseď doma a přijď si s námi nakreslit pár komiksů. V tomto kroužku se naučíš, jak by měl správný komiks vůbec vypadat, jak nakreslit postavu, jak by měl vypadat zloduch a hrdina a jak si rozvrhnout příběh tak, abys co nejlépe přenesl svou fantazii na papír. Zkusíme si vše od vymyšlení příběhu, jeho struktury, až po vytvoření vlastního hrdiny, jeho vlastností a dalších věcí, které správný komiks má mít. Nesmíme zapomínat ani na zápornou stránku, tedy pořádného padoucha a jeho zlotřilý plán. Dále si spolu užijeme spoustu legrace a zábavy. Tak neváhej a přidej se do naší party mladých komiksáků a užívej si s námi odpoledne plná fantazie a skvělých nápadů.

Cíl a přínos kroužku: Děti se v kroužku naučí základy figurativní kresby. Během roku si vytvoříme vlastní komiksovou knihu/sešit. Děti si zkusí vlastní příběhy rozpracovat jako scénář, který budeme postupně přenášet do formy kresleného příběhu. Budeme se učit vzájemné spolupráci a v neposlední řadě budeme svoje komiksové výtvory prezentovat ostatním.

Potřeby: Hlavě dobrou náladu, fantazii a chuť k tvorbě.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou Art & Design Institutu a je absolventkou Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. V Novém Boru také spolupracovala na akcích tamního DDM. V DDM Praha 9 vede ještě kroužek Kouzelná výtvarka a Mladí umělci.

ikonaKouzelná výtvarka 3–6 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Začínáme s barvami.“

Sára Brejchová, lektorka kroužku

Popis:

Pojď s námi tvořit v naší kouzelné výtvarce! Naučíš se spoustu nového a určitě se nebudeš nudit. Společně se třeba naučíme jak pomocí šňúrky a barev vytvořit překrásné květiny. Budeme vyrábět spoustu věcí z přírodnin (listů, kaštanů a podobně). Společně se naučíme ty nejzákladnějsí tvary a barvy, nebo si vyrobíme pár jednoduchých her, které si pak děti budou moci odnést domů a zahrát s rodiči. Takže pokud se chceš naučit, jak kouzlit s barvičkami a užít si spoustu legrace, tak neváhej a přidej se do naší kouzelné výtvarky.

Cíl a přínos kroužku: Děti si na kroužku osvojí základní dovednosti pro kresbu (pastelkami, křídami), malbu (vodovky nebo tempery), modelování (modelína nebo jiné materiály). Budeme společně cvičit barvy, tvary, tříbit smysly a učit se vnímat všechno, co je hezké.

Potřeby: Zástěrku, nebo oblečení u kterého nebude vadit, že se ušpiní.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou Art & Design Institutu a je absolventkou Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. V Novém Boru také spolupracovala na akcích tamního DDM. V DDM Praha 9 vede ještě kroužek Kouzelná výtvarka a Mladí umělci.

ikonaKreslení 8–15 let

čt 16:00–17:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Kreslením proti smutku k dobré náladě.“

Jana Horáková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Kreslení je netradičním interaktivním pojetím výtvarné výchovy, kde zájemce o umění má prostor vyjádřit svůj subjektivní vizuální pohled na různá témata v rozmanitých technikách. Naučíte se základy kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Při každé hodině se něco naučíte z dějin umění. Výtvarná výchova je spíše prožitkem, kde není důležité výtvarné dílo stihnout dokončit během jedné lekce, pokud budete náš kroužek navštěvovat můžete dílo dokončit později při další lekci nebo přijít s vlastním námětem k tvorbě. Možné je si domluvit individuální plán se zaměřením na přípravu na talentové zkoušky. V rámci činnosti se zapojujeme do výtvarných soutěží na různá témata (móda, město, pohádky, Karel IV.). Máme radost z úspěchu, jelikož naši žáci často vyhrávají první i druhá místa. Naše díla zdobí chodbu našeho DDM či jsou k vidění na výstavách například v Galerii 14.

Cíl a přínos kroužku: Naučíte se vidět detaily, "modelovat" pomocí světel a stínů, vnímat perspektivu a správně zobrazovat prostor. Dozvíte se něco víc o barvách a jejích významu.

Potřeby: Pití a svačinu. Vhodné oblečení nebo zástěra.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka vede v DDM kroužky již 6 let. Je učitelkou na základní škole, kde učí předmět výtvarná výchova. Má magisterské vzdělání v oblasti učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň.

ikonaMalá módní návrhářka 7–10 let

po 16:30–18:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Nejlepší módní návrhářkou je tvá fantazie!“

Gabriela Popovičová, lektorka kroužku

Popis:

Zajímáš se o módní doplňky a kostýmy, o hezké věci na sebe i domů? Baví tě vyrábění? Přijď do našeho kroužku a vyzkoušej si vyrobit čelenku, náramek, polštářek, hračku nebo dokonce kostým! Během kroužku se naučíš, jak se pracuje se šicím strojem, jak ozdobit oblečení a doplňky korálky či vyšíváním, vyzkoušíš si vlastní tvorbu z různých materiálů. Na závěr budeš moci představit vše, co ses naučila, díky výstavě, či módní přehlídce. Výuka pěstuje u žáků pracovní návyky a učí je dokončit započaté dílo. Důraz je kladen na individualitu a kreativitu jednotlivce. Podporujeme vzájemnou komunikaci a legraci.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek podporuje manuální zručnost u dětí školního věku, učí je trpělivosti, pečlivosti a vede je k efektivnosti práce. Po absolvování kroužku si účastníci dokážou zhotovit oděvní doplňky, doplňky do domu a dovedou je ozdobit. Důraz je kladen i na kreativitu účastníků. Naučí se základům techniky šití na šicím stroji, technice ručního šití. Na konci hodiny si mohou domů odnést nový, zcela originální výrobek.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Bc. Gabriela Popovičová dokončuje na Univerzitě Karlově obor Výtvarná výchova a pedagogika. Na Univerzitě Hradec Králové absolvovala bakalářská studia Textilní tvorby. V roce 2013 byla na půlroční stáží na UMCS v polském Lublinu. Má za sebou několik výstav doma i v zahraničí (zejména grafiky, ilustrace a textilní tvorby). V DDM Praha 9 vede kroužky již pátým rokem.

ikonaMladá módní návrhářka 10–14 let

po 18:00–19:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Nejlepší módní návrhářka je tvá fantazie!“

Gabriela Popovičová, lektorka kroužku

Popis:

Kdo jsou nejlepší světoví módní návrháři? Chceš se stát jedním z nich? Přijď do našeho kroužku a vyzkoušej si, jak připravit střihy, jak vybrat správný materiál na sukni, šaty nebo kalhoty. Budeme pamatovat i na skvělé nápady na zajímavé zdobení. Během kroužku se naučíš, jak se pracuje s šicím strojem, jak ozdobit oblečení a doplňky korálky či vyšíváním, vyzkoušíš si vlastní tvorbu z různých materiálů. Na závěr budeš moci představit vše, co ses naučila, díky výstavě či módní přehlídce. Důraz je kladen na individualitu a kreativitu jednotlivce. Absolventky z loňského roku se můžou těšit na nové nápay.

Cíl a přínos kroužku: Po absolvování kroužku si účastníci dokážou zhotovit jednoduché části oděvu či oděvné doplňky a dovedou je ozdobit v rámci své kreativity. Naučí se přípravě, základním střihům, technice šití na šicím stroji, technice ručního šití a základům módních návrhů (kreslení oděvů).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Gabriela Popovičová studovala na Univerzitě Karlově výtvarnou výchovu a pedagogiku. Na Univerzitě Hradec Králové absolvovala bakalářské studia Textilní tvorby. V roce 2013 byla na půlroční stáží na UMCS v polském Lublinu. Má za sebou několik výstav doma i v zahraničí (zejména grafiky, ilustrace a textilní tvorby). V DDM Praha 9 působí pátým rokem.

ikonaVýtvarka 8–10 let

st 15:00–16:30

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„"Žij vyrovnaně: trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj." Robert Fulghum“

Matylda Smolková, lektor kroužku

Popis:

Touha tvořit je v každém v nás, nemusíš být nejšikovnější, ale hlavní je aby tě to bavilo. Pojď si se mnou zapatlat ruce barvou a určitě se naučíš mnoho nového. Kdo bude chtít může se učit reálné kresbě, ale také se dá kreslit a malovat jen pro radost. Zkusíme si plno různých výtvarných technik a co se s nimi dá vytvořit. Tak moc dlouho neváhej a přihlas se na tu nejlepší výtvarku.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je seznámit děti tvarnými technikami a možností se jimi sebe-vyjádřit. Měli by si zlepšit svou zručnost a výtvarné cítění. Procvičit fantazii, užít si zábavu a hlavně smysluplně trávit volný čas.

Potřeby: Vhodné oblečení nebo zástěra. Pití a svačinu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Matylda Smolková je bakalářka umění, vystudovala obor ilustrace se specializací na knižní vazbu na plzeňské FDU a střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a mládeží. Hlavně tedy v dobrovolnickém sektoru, jako chůva a také jako mnohonásobná starší sestra. Má plno různorodých zkušeností od práce v dětském koutku, kde s dětmi dělala výtvarné dílničky, po vedení výtvarných workshopů v rámci neziskové organizace YMCA. Momentálně se stala součástí týmu DDM Praha 9 a učí zde různé výtvarné kroužky.

keramika-mladsi keramika-starsi komiksaci kouzelna-vytvarka kresleni mala-modni-navrharka mlada-modni-navrharka vytvarka

Černý Most – Hudba, divadlo

ikonaDivadlo pod Černým mostem – mladší 7–12 let

pá 14:30–16:15

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Divadlo je nejúžasnější a nejefektivnější způsob odreagování a zábavy - herec zapomíná na své problémy a strasti a stává se svou postavou a baví tím nejen sebe, ale také diváky!“

Martin Vaňhara, lektor kroužku

Popis:

Dětský divadelní soubor je určen pro všechny děti do 12 let (včetně), které mají chuť stát se na chvíli slavným hercem či herečkou a chtějí si vyzkoušet, jaké to je být princeznou, králem či lesní vílou. Během jednoho školního roku soubor nastuduje dvě pohádky či zábavná představení, která poté budou prezentována v rámci nejrůznějších akcí DDM, na besídkách, na dětských dnech apod. Účastníci kroužku si osvojí základní herecká pravidla, naučí se, jak se na pódiu nestydět, a zejména v sobě objeví svá herecká ,,já".
Kromě nácviku vybraných představení, čemuž bude věnována majoritní část kroužku, čeká na účastníky velké množství improvizačních a dalších zábavných her, které jejich výkony na pódiu posunou zase o kus dále. Důležitá tedy bude také zábava, neboť herectví člověka musí bavit, aby jej mohl dělat opravdu kvalitně.

Cíl a přínos kroužku: Přínosem kroužku pro učástníka je získání základů správného herectví, které poté bude moci uplatnit v dalších divadelních souborech. Nyní trochu konkrétněji - účastníci kroužku budou vedeni zábavnou formou k dodržování mnoha hereckých pravidel, která činí divadelní představení povedeným: správný postoj herce na pódiu, spolupráce s ostatními herci, základy improvizace, práce s tělem (velká divadelní gesta), schopnost porozumění textu, synchronizace mluveného a nonverbálního projevu a spoustu dalšího. Cílem kroužku tedy bude, aby si účastníci osvojili výše zmíněná pravidla natolik, aby představení na konci 2. pololetí mohlo být označeno za velmi povedené po všech stránkách.

Potřeby: Přezůvky do vnitřních prostor DDM, případné další potřebné pomůcky budou vyžadovány na základě zvoleného představení, o čemž budou účastníci informováni v průběhu prvních dvou hodin v září.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Dovolí-li nám to finanční, časové a další možnosti, rád bych s účastníky kroužku navštívil v průběhu školního roku alespoň jedno divadelní představení v Národním divadle, aby viděli, jak dělají divadlo profesionálové. Dále se budu snažit zajistit souboru co největší počet vystoupení s nastudovaným představením také mimo rámec akcí DDM Praha 9 - Černý Most, ať už na různých přehlídkách dětských či studentských divadel nebo pro mateřské školy či základní školy v Praze.

Informace o lektorovi: Dětský divadelní soubor Divadlo pod (Černým) mostem povede student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, milovník divadla, kterému se již po několik let věnuje nejen pasivně jakožto pravidelný návštěvník představení v Národním divadle moravskoslezském, ale především aktivně, neboť působil tři roky v anglickém studentském divadle na své střední škole (například ztvárnil role Demetria ve Snu noci svatojánské či Jerryho v Někdo to rád horké). Své angažmá má v 1. neratovické divadelní společnosti a zároveň v pražském divadelním souboru Podkroví. Lektor má kurz pedagogického minima a v DDM praha 9 působí již od roku 2014 a jeho souborem prošly desítky dětí.

ikonaDivadlo pod Černým mostem – starší 13–17 let

pá 16:15–18:15

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Kde jinde si užít nefalšovanou zábavu, než na divadelních prknech?“

Martin Vaňhara, lektor kroužku

Popis:

Divadlo pod (Černým) mostem je divadelní kroužek určený pro všechny milovníky dění na jevišti ve věku od 13 do 17 let (výjimky jsou možné). V průběhu školního roku budou souborem nastudována dvě divadelní představení, která budou následně prezentována na samostatných divadelních akademií mladšího a staršího divadelního kroužku a na dalších akcích v závislosti na časových i finančích možnostech. Vzhledem k nárokům divadelního diváka na zábavu, budeme hrát pravděpodobně komedie. Účastníci se naučí základní pravidla bezchybného herectví a objeví v sobě svá herecká ,,já". Důležitým prvkem herectví je ovšem zábava, neboť má-li být počin herce kvalitní, musí to jej samotného bavit, proto vše bude probíhat zábavnou formou tak, aby to samotné herce bavilo, proto si čas najdeme také na nácvik improvizace (hry z pořadu Partička) a další hereckého ducha rozvíjející aktivity.
Během roku také navštívíme dvě divadelní představení v Národním, resp. Stavovském divadle a dle chuti dětí spolu vyrazíme na víkendové soustředění.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem kroužku je rozvíjet postupně herecké schopnosti jednotlivých dětí, zlepšovat jejich mluvený i nonverbální projev na jevišti, a to sice právě formou nácviku divadelních představení. Děti se zároveň naučí spolupracovat navzájem mezi sebou, ať už během samotného hraní na pódiu, nebo při přípravě představení.

Potřeby: Nadšení k divadlu, chuť se učit novým věcem nebo se zdokonalovat v již načatém a dobrou náladu k tomu. Nesmí chybět i praktické potřeby: přezůvky do vnitřních prostor DDM, případné další potřebné pomůcky budou upřesněny na základě zvoleného představení, o čemž budou účastníci informováni v průběhu prvních dvou hodin v září.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Dovolí-li nám to finanční, časové a další možnosti, rád bych s účastníky kroužku navštívil v průběhu školního roku alespoň jedno divadelní představení v Národním divadle, aby viděli, jak dělají divadlo profesionálové. Dále se budu snažit zajistit souboru co největší počet vystoupení s nastudovaným představením také mimo rámec akcí DDM Praha 9 - Černý Most, ať už na různých přehlídkách dětských či studentských divadel nebo pro mateřské školy či základní školy v Praze.

Informace o lektorovi: Dětský divadelní soubor Divadlo pod (Černým) mostem povede student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, milovník divadla, kterému se již po několik let věnuje nejen pasivně jakožto pravidelný návštěvník představení v Národním divadle moravskoslezském, ale především aktivně, neboť působil tři roky v anglickém studentském divadle na své střední škole (například ztvárnil role Demetria ve Snu noci svatojánské či Jerryho v Někdo to rád horké). Své angažmá má v 1. neratovické divadelní společnosti a zároveň v pražském divadelním souboru Podkroví. Lektor má kurz pedagogického minima a v DDM praha 9 působí již od roku 2014 a jeho souborem prošly desítky dětí.

ikonaFlétnička – pokročilí 8–12 let

st 17:30–18:15

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi.“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Pokročilí účastníci se na kroužku naučí další tóny nad rámec kurzu pro začátečníky a rozšíří si tím tónový rozsah. Postupně budou schopni zahrát písničky lidové i moderní, seznámí se také s nejznámějšími skladbami klasické hudby v úpravě pro zobcové flétny. Využijí hru ve skupině – duet, kánon. Budeme hrát písničky i klasické skladby ve vícehlasém provedení. Budeme kombinovat skladby s jinými hudebními nástroji, například s kytarou. Děti budou také pokračovat v hudební nauce – noty, rytmus, takt, tempo, navíc dynamika, stupnice a intervaly.

Cíl a přínos kroužku: Zahrát již pokročilé skladby jak samostatně, tak ve skupině i s doprovodem. Rozšíříme si znalosti z hudební nauky. Účast na závěrečném vystoupení v rámci akcí DDM P9.

Potřeby: Vlastní flétna, notový nebo pracovní sešit - upřesníme, psací potřeby, pití, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích domu dětí

Informace o lektorovi: Lektorka má zkušenosti z činnosti jako vedoucí na táborech a vedoucí v kroužcích při základní škole, s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Hudební vzdělání v ZUŠ.

ikonaFlétnička – začátečníci 1 6–10 let

po 16:45–17:30

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3100 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi.“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Začínající účastníci se seznámí s flétnou a s péčí o tento hudební nástroj. Na každé hodině budeme nacvičovat správné držení, dýchání a postavení při hře na flétnu, trénink kladení prstů na nejjednodušších cvičeních a písničkách pro flétnu.
Účastník zahraje jednoduché lidové a dětské písničky. Děti se také seznámí se základy hudební nauky – noty, rytmus, takt a tempo. Noty – délka not, zápis do notové osnovy, houslový klíč. Rytmus – grafický zápis délky not, procvičení tleskáním nebo na dřívka.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je nejen se naučit základům hry na flétnu, ale také se seznámit hravou formou s hudební naukou. Naučíme se znát noty, pochopíme rytmus, zahrajeme a zazpíváme si písničky. Hlavním cílem je probudit u dětí zájem o hudbu.

Potřeby: Vlastní flétna, notový nebo pracovní sešit - upřesníme, psací potřeby, pití, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích domu dětí

Informace o lektorovi: Lektorka má zkušenosti z činnosti vedoucí na táborech a vedoucí v kroužcích při základní škole, s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Hudební vzdělání v ZUŠ.

ikonaFlétnička – začátečníci 2 6–10 let

po 17:30–18:15

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3100 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi.“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Začínající účastníci se seznámí s flétnou a s péčí o tento hudební nástroj. Na každé hodině budeme nacvičovat správné držení, dýchání a postavení při hře na flétnu, trénink kladení prstů na nejjednodušších cvičeních a písničkách pro flétnu. Účastník zahraje jednoduché lidové a dětské písničky. Děti se také seznámí se základy hudební nauky – noty, rytmus, takt a tempo. Noty – délka not, zápis do notové osnovy,houslový klíč. Rytmus – grafický zápis délky not, procvičení tleskáním nebo na dřívka.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je nejen se naučit základům hry na flétnu, ale také se seznámit hravou formou s hudební naukou. Naučíme se znát noty, pochopíme rytmus, zahrajeme a zazpíváme si písničky. Hlavním cílem je probudit u dětí zájem o hudbu.

Potřeby: Vlastní flétna, notový nebo pracovní sešit - upřesníme, psací potřeby, pití, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích domu dětí.

Informace o lektorovi: Lektorka má zkušenosti z činnosti vedoucí na táborech a vedoucí v kroužcích při základní škole, s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Hudební vzdělání v ZUŠ.

ikonaFlétnička – začátečníci 3 6–10 let

po 18:15–18:55

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi.“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Začínající účastníci se seznámí s flétnou a s péčí o tento hudební nástroj. Na každé hodině budeme nacvičovat správné držení, dýchání a postavení při hře na flétnu, trénink kladení prstů na nejjednodušších cvičeních a písničkách pro flétnu. Účastník zahraje jednoduché lidové a dětské písničky. Děti se také seznámí se základy hudební nauky – noty, rytmus, takt a tempo. Noty – délka not, zápis do notové osnovy, houslový klíč. Rytmus – grafický zápis délky not, procvičení tleskáním nebo na dřívka.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je nejen se naučit základům hry na flétnu, ale také se seznámit hravou formou s hudební naukou. Naučíme se znát noty, pochopíme rytmus, zahrajeme a zazpíváme si písničky. Hlavním cílem je probudit u dětí zájem o hudbu.

Potřeby: Vlastní flétna, notový nebo pracovní sešit - upřesníme, psací potřeby, pití, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích domu dětí.

Informace o lektorovi: Lektorka má zkušenosti z činnosti vedoucí na táborech a vedoucí v kroužcích při základní škole, s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Hudební vzdělání v ZUŠ.

ikonaFlétnička – začátečníci 4 6–10 let

st 16:45–17:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Hudba přináší radost. Pojď se radovat s námi.“

Jana Heinzová, lektorka kroužku

Popis:

Začínající účastníci se seznámí s flétnou a s péčí o tento hudební nástroj. Na každé hodině budeme nacvičovat správné držení, dýchání a postavení při hře na flétnu, trénink kladení prstů na nejjednodušších cvičeních a písničkách pro flétnu. Účastník zahraje jednoduché lidové a dětské písničky. Děti se také seznámí se základy hudební nauky – noty, rytmus, takt a tempo. Noty – délka not, zápis do notové osnovy, houslový klíč. Rytmus – grafický zápis délky not, procvičení tleskáním nebo na dřívka.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je nejen se naučit základům hry na flétnu, ale také se seznámit hravou formou s hudební naukou. Naučíme se znát noty, pochopíme rytmus, zahrajeme a zazpíváme si písničky. Hlavním cílem je probudit u dětí zájem o hudbu.

Potřeby: Vlastní flétna, notový nebo pracovní sešit - upřesníme, psací potřeby, pití, přezůvky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích domu dětí.

Informace o lektorovi: Lektorka má zkušenosti z činnosti vedoucí na táborech a vedoucí v kroužcích při základní škole, s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Hudební vzdělání v ZUŠ.

ikonaKlávesy – KC Kardašovská 7–12 let

pá 15:00–15:45

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3600 Kč

↑ sbalit

„Pro radost ze hry.“

Alžběta Křemenová, lektorka kroužku

Popis:

Na začátku každé hodiny se nejprve rozehrajeme konkrétní vybranou stupnicí. Skladby se pak učíme po částech, zvlášť. Teprve až potom, kdy jsme si jisti, že skladbu zvlášť zahrajeme, postupně (opět po částech) hrajeme dohromady. Prakticky teprve v závěru řešíme dynamiku, úhoz a přednes. Snažím se hodinu vést co nejvíce hravou formou. Hrajeme takové skladby, jaké si vybereme, tak aby žáka skladba bavila.

Cíl a přínos kroužku: Žákyně zvládne zahrát jednoduché i lehce složitější skladby. Lépe se orientuje v notách. Více rozumí teorii hudební nauky - předznamenání, houslový a basový klíč, rytmus a takty, délky not atd. Zvládne zahrát základní doprovodné akordy.

Potřeby: Desky na noty, notový sešit, sešit na zapisování poznámek.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Od předškolního věku se věnuje hře na klavír a zpěvu. Přes deset let docházela do Základní umělecké školy na Praze 7 v Šimáčkově ulici, kde se učila správnému hraní na klavír, sborovému a následně sólovému zpěvu. Taktéž docházela na hudební nauku, kde se učila teorii hudby. Vystudovala SOŠ pedagogickou na Praze 6 se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku, tudíž se od střední školy během studií pohybuje mezi dětmi předškolního věku. Momentálně pracuje v KC Kardašovská.Jako lektorka hudebních kroužků působí na DDM P9 již čtvrtým rokem.

ikonaKlávesy A1 7–15 let

út 19:00–19:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.
Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor má pedagické minimum; 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv; je aktivní v několika hudebních projektech; hraje na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy A2 7–15 let

st 15:00–15:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.
Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor má pedagické minimum; 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv; je aktivní v několika hudebních projektech; hraje na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy A4 7–15 let

st 16:45–17:30

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.
Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor má pedagické minimum; 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv; je aktivní v několika hudebních projektech; hraje na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy A5 7–15 let

st 18:30–19:15

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.
Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor má pedagické minimum; 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv; je aktivní v několika hudebních projektech; hraje na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy A7 7–15 let

čt 14:15–15:00

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.
Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor má pedagické minimum; 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv; je aktivní v několika hudebních projektech; hraje na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy A8 8–15 let

čt 17:00–17:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hraní na klávesy jako druh zábavy i ponaučení.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Hrát na klávesy je i pro ty nejmenší velmi jednoduché. Klávesy mají velkou výhodu v tom, že tón je daný bílou nebo černou klávesou, proto je to jeden z nejjednodušších nástrojů.
Hodina probíhá individuálně, a tak se lektor může plně věnovat a přizpůsobit jednomu žákovi – jeho potřebám, schopnostem, dovednostem a v neposlední řadě tempu. Důležitá je poctivá a systematická práce, díky které společně dosáhneme těch nejlepších možných výsledků. Z repertoáru se zaměříme hlavně na písničky, ale i na jednoduché skladby a etudy.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických nebo notových zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou ovládat komponování a základy improvizace. Výuka bude (po domluvě s jednotlivými účastníky) upravena a zaměřena individuálně.

Potřeby: Sešit klasický, sešit notový, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor má pedagické minimum; 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv; je aktivní v několika hudebních projektech; hraje na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKlávesy M1 8–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M2 8–15 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M4 8–15 let

út 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M5 8–15 let

čt 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M6 8–15 let

pá 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy M8 8–15 let

pá 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy pro dva M7 8–15 let

pá 15:00–16:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKlávesy T1 6–15 let

po 13:30–14:15

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T10 6–15 let

st 16:00–16:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T11 6–15 let

st 16:45–17:30

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T12 6–15 let

st 17:30–18:15

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T2 6–15 let

po 14:15–15:00

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T3 6–15 let

po 15:00–15:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T4 6–15 let

po 16:00–16:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T5 6–15 let

po 16:45–17:30

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T6 6–15 let

po 17:30–18:15

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T7 6–15 let

st 14:15–15:00

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T8 6–15 let

st 13:30–14:15

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKlávesy T9 6–15 let

st 15:00–15:45

1. pololetí: 2100 Kč
2 pololetí: 2100 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón“

Věra Truhlářová, lektorka kroužku

Popis:

Výuka hry na klávesy pro začátečníky i pokročilé rozvíjí hudební schopnosti, citové i estetické vnímání, intelekt i volní vlastnosti. Účastník kroužku se seznámí se základy hudební teorie, která je potřebná k provozování hry z not, se základy hry na klávesový nástroj: postavení ruky, zvládnutí prostokladu, hra portamento, legato zvlášť i oběma rukama, hra z notového zápisu, výběr písní dle přání dítěte. Práci v koužku vedeme tak, aby účastník kurzu byl sám schopen zahrát vybrané písně a doprovodil je různými druhy doprovodu, dokázal interpretovat drobné skladbičky třeba i z klasického repertoáru, bude-li mít o ně zájem.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry z not. Po zvládnutí notového zápisu a techniky hry bude účastník kurzu schopen zahrát si olíbené písně a melodie s vlastním doprovodem, dokáže hrát z not i zpaměti drobné skladbičky zůzných žánrů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Klavíru se věnuji od svých 6ti let. Studovala jsem jej na LŠU v Mimoni, dále na Teplické konzervatoři. Již v průběhu studia jsem vyučovala na ZUŠ v Ústí n/L, kam jsem také nastoupila jako pedagog hry na klavír a vyučovala zde 10 let. Zde jsem se také věnovala korepeticím. Dále jsem vyučovala na ZUŠ v Teplicích, Semilech a Nové Pace. Od r. 2011 se věnuji soukromé výuce hře na klavír, nyní povedu kroužek hry na klávesy.

ikonaKytara individuální A1 7–15 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A2 7–15 let

st 17:30–18:30

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A3 7–15 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A4 7–15 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A5 7–15 let

st 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A8 7–15 let

čt 17:45–18:45

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara individuální A9 7–15 let

st 15:45–16:45

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

ikonaKytara M1 8–15 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Brnkejme nejen pro radost.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry, na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát dle akordů, not i poslechu. Naučí se základy hudební teorie. Děti se naučí hrát své oblíbené psíničky.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKytara M2 8–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Brnkejme nejen pro radost.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry, na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát dle akordů, not i poslechu. Naučí se základy hudební teorie. Děti se naučí hrát své oblíbené psíničky.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKytara M3 8–15 let

út 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Brnkejme nejen pro radost.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry, na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát dle akordů, not i poslechu. Naučí se základy hudební teorie. Děti se naučí hrát své oblíbené písničky.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKytara M4 8–15 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Brnkejme nejen pro radost.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry, na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát dle akordů, not i poslechu. Naučí se základy hudební teorie. Děti se naučí hrát své oblíbené písničky.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKytara M5 8–15 let

čt 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Brnkejme nejen pro radost.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry, na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí hrát dle akordů, not i poslechu. Naučí se základy hudební teorie. Děti se naučí hrát své oblíbené písničky.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKytara M6 8–15 let

čt 14:00–15:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Hraj pro radost a každá kapela tě bude chtít za klávesama.“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Seznámení se základní naukou – tóny, stupnice, vytváření akordů – nutné pro improvizaci a pochopení harmonie, hraní písniček s důrazem na improvizace a hru z akordových značek. Rozvoj sluchu a rytmického cítění, pro pokročilejší žáky možné i základy skladby. Později hraní oblíbených písniček dle výběru žáka. U kláves je improvizace považována za nejdůležitější. Samozřejmě možnost hraní i z not – melodie v notách s akordovými značkami. Propojení s počítačem a zvukovou technikou může být rovněž součástí náplně hodiny (nutnost vlastního notebooku).

Cíl a přínos kroužku: Kroužek je zaměřen na výuku hry podle not, rozvoj improvizačních technik. V případě zájmu žáka možnost základní hudební nauky a hry z not. Po zvládnutí základu prstokladu hra vybraných songů.

Potřeby: Sešit, propiska, dobrá nálada a chuť se učit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9.

Informace o lektorovi: Lektor spolupracuje s DDM Praha 9 již od roku 2011. Věnuje se výuce hře na kytaru a na klávesy pro děti od 8 let. Vystudoval konzervatoř, podílel se na několika hudebních projektech již během studií a věnuje se jim i v současnosti. Rovněž má zkušenosti se studiovým nahráváním, nahrál např. prezentační CD pro základní školu (podílel se jako spoluautor i režisér). V současné době je aktivní muzikant, songwriter, skladatel, aranžér, klávesák, kytarista i kapelník.

ikonaKytara pro dva A 7–15 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Hra na kytaru uklidňuje mysl a osvobuzuje tvůrčího ducha v tobě.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Možnost vystoupení na prezentačních akcích DDM P9

Informace o lektorovi: Lektor absolvoval kurz pedagického minima a s DDM P9 spolupracuje již třetím rokem. Má za sebou 7 let odborné a učební praxe (soukromé a v DDM) - obor akustická/elektrická kytara, klavír, zpěv. Je aktivní v několika hudebních projektech. Umí hrát na většinu strunných nástrojů (mandolína, ukulele, baskytara), perkuse a bicí, má produkční a studiové zkušenosti.

ikonaKytara začátečníci 1 7–15 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Zabrnkej si s námi!“

Krisýna Frenclová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou pedagogického oboru a práci s dětmi se věnuje již několik let. S DDM spolupracuje již druhým rokem. Má ráda tanec a hudbu.

ikonaKytara začátečníci 2 7–15 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Zabrnkej si s námi!“

Krisýna Frenclová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou pedagogického oboru a práci s dětmi se věnuje již několik let. S DDM spolupracuje již druhým rokem. Má ráda tanec a hudbu.

ikonaKytara začátečníci 3 7–15 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Zabrnkej si s námi!“

Krisýna Frenclová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou pedagogického oboru a práci s dětmi se věnuje již několik let. S DDM spolupracuje již druhým rokem. Má ráda tanec a hudbu.

ikonaKytara začátečníci 4 7–15 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 2500 Kč
2 pololetí: 2500 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Zabrnkej si s námi!“

Krisýna Frenclová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Kytara rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Práce s dětmi je vedena tak, aby každý účastník kroužku nabyl vědomosti o hudební teorii, naučil se doprovodům písní. Vše je zaměřeno na radost ze hry a na praktické využití. Směr výuky určuje zájem a píle hráče. Během roku možnost vystoupení na několika prezentačních akcích DDM.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou po absolvování schopni doprovodit sebe či druhé a podpořit zpěv či ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů jednotlivých skladeb. Sami budou zvládat i variace rytmických doprovodů písní.

Potřeby: Akustická/klasická kytaru (v případě úplných začátečníků, kteří vlastní nástroj nevlastní, mohou rodiče nástroj zakoupit na základě konzultace s lektorem), sešit, psací potřeby.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou pedagogického oboru a práci s dětmi se věnuje již několik let. S DDM spolupracuje již druhým rokem. Má ráda tanec a hudbu.

divadlo-pod-cernym-mostem-mladsi divadlo-pod-cernym-mostem-starsi fletnicka-pokrocili fletnicka-zacatecnici fletnicka-zacatecnici fletnicka-zacatecnici fletnicka-zacatecnici klavesy-kc-kardasovska klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy-pro-dva klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy klavesy kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara-individualni kytara kytara kytara kytara kytara kytara kytara-pro-dva-a kytara-zacatecnici kytara-zacatecnici kytara-zacatecnici kytara-zacatecnici

Černý Most – Jazyky a jiné učení

ikonaDoučování ZŠ 1 6–13 let

st 14:00–14:45

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

Martina Zárubová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Doučování nabízí individuální doučování běžných školních předmětů pro 1.stupeň a češtiny a matematiky pro 2. stupeň do 7. třídy. Po domluvě je možné doučovat dva žáky z jedné třídy zároveň, avšak jednalo by se o stejné učivo. V rámci kroužku je též možná asistence při vypracování domácích úkolů, což může pomoci rodičům, kteří dlouho pracují. V látce se bude postupovat dle učebnic, které dítě probírá ve škole, avšak s individuálním přístupem, které dítě potřebuje.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem je poskytnout potřebné vědomosti ve specifických otázkách výuky jedinci na míru, zprostředkovat reálné informace o metodách k zapamatování si učiva a snadnějšímu pochopení látky. V neposlední řadě doučování umožňuje dítěti získat informace k zvládnutí běžné látky a jejímu prohloubení, kdy lektorka postupuje tempem dle specifických potřeb dítěte. Dítě má prostor se ptát na to, co ho zajímá a čemu nerozumí, a tak dochází k větší otevřenosti i chuti k učení se, než u dodržování pevných stanov v školním časovém rámci. Lektor spolupracuje s rodiči u specifikování individuálních potřeb dítěte k dodržení cíle.

Potřeby: Psací potřeby, sešit, učebnici a pracovní sešity, které používá ve škole.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, má dvě děti. Lektorka učila několik let odborný předmět na vyšší soukromé škole. Poslední dva roky pracuje jako asistentka pedagoga na místní základní škole. S doučováním a pomocí handicapovaným žákům a dětem s poruchami chování má bohaté zkušenosti. Pracuje s různými věkovými skupinami žáků. S DDM spolupracuje již několik let při realizaci jednorázových akcích.

ikonaDoučování ZŠ 3 6–13 let

st 15:40–16:25

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

Martina Zárubová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Doučování nabízí individuální doučování běžných školních předmětů pro 1.stupeň a češtiny a matematiky pro 2. stupeň do 7. třídy. Po domluvě je možné doučovat dva žáky z jedné třídy zároveň, avšak jednalo by se o stejné učivo. V rámci kroužku je též možná asistence při vypracování domácích úkolů, což může pomoci rodičům, kteří dlouho pracují. V látce se bude postupovat dle učebnic, které dítě probírá ve škole, avšak s individuálním přístupem, které dítě potřebuje.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem je poskytnout potřebné vědomosti ve specifických otázkách výuky jedinci na míru, zprostředkovat reálné informace o metodách k zapamatování si učiva a snadnějšímu pochopení látky. V neposlední řadě doučování umožňuje dítěti získat informace k zvládnutí běžné látky a jejímu prohloubení, kdy lektorka postupuje tempem dle specifických potřeb dítěte. Dítě má prostor se ptát na to, co ho zajímá a čemu nerozumí, a tak dochází k větší otevřenosti i chuti k učení se, než u dodržování pevných stanov v školním časovém rámci. Lektor spolupracuje s rodiči u specifikování individuálních potřeb dítěte k dodržení cíle.

Potřeby: Psací potřeby, sešit, učebnici a pracovní sešity, které používá ve škole.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, má dvě děti. Lektorka učila několik let odborný předmět na vyšší soukromé škole. Poslední dva roky pracuje jako asistentka pedagoga na místní základní škole. S doučováním a pomocí handicapovaným žákům a dětem s poruchami chování má bohaté zkušenosti. Pracuje s různými věkovými skupinami žáků. S DDM spolupracuje již několik let při realizaci jednorázových akcích.

ikonaDoučování ZŠ 4 6–13 let

st 16:30–17:15

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

Martina Zárubová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Doučování nabízí individuální doučování běžných školních předmětů pro 1.stupeň a češtiny a matematiky pro 2. stupeň do 7. třídy. Po domluvě je možné doučovat dva žáky z jedné třídy zároveň, avšak jednalo by se o stejné učivo. V rámci kroužku je též možná asistence při vypracování domácích úkolů, což může pomoci rodičům, kteří dlouho pracují. V látce se bude postupovat dle učebnic, které dítě probírá ve škole, avšak s individuálním přístupem, které dítě potřebuje.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem je poskytnout potřebné vědomosti ve specifických otázkách výuky jedinci na míru, zprostředkovat reálné informace o metodách k zapamatování si učiva a snadnějšímu pochopení látky. V neposlední řadě doučování umožňuje dítěti získat informace k zvládnutí běžné látky a jejímu prohloubení, kdy lektorka postupuje tempem dle specifických potřeb dítěte. Dítě má prostor se ptát na to, co ho zajímá a čemu nerozumí, a tak dochází k větší otevřenosti i chuti k učení se, než u dodržování pevných stanov v školním časovém rámci. Lektor spolupracuje s rodiči u specifikování individuálních potřeb dítěte k dodržení cíle.

Potřeby: Psací potřeby, sešit, učebnici a pracovní sešity, které používá ve škole.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, má dvě děti. Lektorka učila několik let odborný předmět na vyšší soukromé škole. Poslední dva roky pracuje jako asistentka pedagoga na místní základní škole. S doučováním a pomocí handicapovaným žákům a dětem s poruchami chování má bohaté zkušenosti. Pracuje s různými věkovými skupinami žáků. S DDM spolupracuje již několik let při realizaci jednorázových akcích.

ikonaDoučování ZŠ 5 6–13 let

st 13:15–14:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

Martina Zárubová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Doučování nabízí individuální doučování běžných školních předmětů pro 1.stupeň a češtiny a matematiky pro 2. stupeň do 7. třídy. Po domluvě je možné doučovat dva žáky z jedné třídy zároveň, avšak jednalo by se o stejné učivo. V rámci kroužku je též možná asistence při vypracování domácích úkolů, což může pomoci rodičům, kteří dlouho pracují. V látce se bude postupovat dle učebnic, které dítě probírá ve škole, avšak s individuálním přístupem, které dítě potřebuje.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem je poskytnout potřebné vědomosti ve specifických otázkách výuky jedinci na míru, zprostředkovat reálné informace o metodách k zapamatování si učiva a snadnějšímu pochopení látky. V neposlední řadě doučování umožňuje dítěti získat informace k zvládnutí běžné látky a jejímu prohloubení, kdy lektorka postupuje tempem dle specifických potřeb dítěte. Dítě má prostor se ptát na to, co ho zajímá a čemu nerozumí, a tak dochází k větší otevřenosti i chuti k učení se, než u dodržování pevných stanov v školním časovém rámci. Lektor spolupracuje s rodiči u specifikování individuálních potřeb dítěte k dodržení cíle.

Potřeby: Psací potřeby, sešit, učebnici a pracovní sešity, které používá ve škole.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, má dvě děti. Lektorka učila několik let odborný předmět na vyšší soukromé škole. Poslední dva roky pracuje jako asistentka pedagoga na místní základní škole. S doučováním a pomocí handicapovaným žákům a dětem s poruchami chování má bohaté zkušenosti. Pracuje s různými věkovými skupinami žáků. S DDM spolupracuje již několik let při realizaci jednorázových akcích.

ikonaDoučování ZŠ 6 6–13 let

st 14:50–15:35

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

Martina Zárubová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek Doučování nabízí individuální doučování běžných školních předmětů pro 1.stupeň a češtiny a matematiky pro 2. stupeň do 7. třídy. Po domluvě je možné doučovat dva žáky z jedné třídy zároveň, avšak jednalo by se o stejné učivo. V rámci kroužku je též možná asistence při vypracování domácích úkolů, což může pomoci rodičům, kteří dlouho pracují. V látce se bude postupovat dle učebnic, které dítě probírá ve škole, avšak s individuálním přístupem, které dítě potřebuje.

Cíl a přínos kroužku: Hlavním cílem je poskytnout potřebné vědomosti ve specifických otázkách výuky jedinci na míru, zprostředkovat reálné informace o metodách k zapamatování si učiva a snadnějšímu pochopení látky. V neposlední řadě doučování umožňuje dítěti získat informace k zvládnutí běžné látky a jejímu prohloubení, kdy lektorka postupuje tempem dle specifických potřeb dítěte. Dítě má prostor se ptát na to, co ho zajímá a čemu nerozumí, a tak dochází k větší otevřenosti i chuti k učení se, než u dodržování pevných stanov v školním časovém rámci. Lektor spolupracuje s rodiči u specifikování individuálních potřeb dítěte k dodržení cíle.

Potřeby: Psací potřeby, sešit, učebnici a pracovní sešity, které používá ve škole.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, má dvě děti. Lektorka učila několik let odborný předmět na vyšší soukromé škole. Poslední dva roky pracuje jako asistentka pedagoga na místní základní škole. S doučováním a pomocí handicapovaným žákům a dětem s poruchami chování má bohaté zkušenosti. Pracuje s různými věkovými skupinami žáků. S DDM spolupracuje již několik let při realizaci jednorázových akcích.

ikonaFrancouzština individuální – děti 1 9–17 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 2800 Kč
2 pololetí: 2800 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

„Francouzsky na míru!“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek individuální francouzštiny je určen všem, kteří s francouzským jazykem začínají či si chtějí upevnit a rozšířit to, co již z francouzského jazyka ovládají. Se začátečníky si hravou formou osvojíme úplné základy jazyka a komunikační dovednosti, v rámci kterých se naučíme reagovat a neztratit se v situacích, které může přinést každodenní život. Seznámíme se i s francouzskými reáliemi (jako je francouzská kultura, historie, vyhlášená francouzská gastronomie, móda atd.), a to vše zábavnou formou (hry, písničky, obrázky atd.). S pokročilejšími účastníky prohloubíme stávající slovní zásobu, navážeme na vše, co již umíme a nechybět bude ani konverzace či poslech autentických materiálů. To vše dle individuálních potřeb s individuálním přístupem.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní komunikační dovednosti, aby dokázali reagovat v každodenních situacích. Naučí se základní slovní zásobu a seznámí se s taji francouzské výslovnosti a gramatiky. Své znalosti a dovednosti budou rozvíjet dle individuálního tempa a potřeb.

Potřeby: Psací potřeby, sešit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk, který pět let vyučovala na střední škole. Má zkušenosti s výukou jak začátečníků, tak pokročilých. Již sedmým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9, kde kromě kroužků francouzštiny i vede kroužek pro všechny zvídavé mladé detektivy.

ikonaFrancouzština individuální – děti 2 10–18 let

út 16:30–17:30

1. pololetí: 2800 Kč
2 pololetí: 2800 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

„S námi už ve Francii nezabloudíš!“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny, kteří již mají osvojeny základy FJ a kteří by své znalosti chtěli dále prohlubovat. V kroužku navážeme na vše, co již umíme a budeme si rozšiřovat slovní zásobu i gramatiku. Ke slovu též přijdou projekty, v rámci kterých se seznámíme s francouzsky mluvícími zeměmi a řekneme si něco více i francouzské kultuře a zvycích. Nechybět bude ani konverzace či poslech autentických materiálů.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si prohloubí své znalosti francouzské gramatiky, rozšíří si slovní zásobu a zvládnou plyně konverzovat na rozličná témata se svými vrstevníky a používat francouzský jazyk v běžných životních situacích.

Potřeby: Psací potřeby, sešit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk, který pět let vyučovala na střední škole. Má zkušenosti s výukou jak začátečníků, tak pokročilých. Již sedmý rokem je interním pedagogem DDM Praha 9, kde vede i kroužek pro všechny mladé detektivy.

ikonaFrancouzština individuální – děti 3 9–17 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 2800 Kč
2 pololetí: 2800 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

„Francouzsky na míru!“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek individuální francouzštiny je určen všem, kteří s francouzským jazykem začínají či si chtějí upevnit a rozšířit to, co již z francouzského jazyka ovládají. Se začátečníky si osvojíme úplné základy jazyka a komunikační dovednosti, v rámci kterých se naučíme reagovat a neztratit se v situacích, které může přinést každodenní život. Seznámíme se i s francouzskými reáliemi (jako je francouzská kultura, historie, vyhlášená francouzská gastronomie, móda atd.). S pokročilejšími účastníky prohloubíme stávající slovní zásobu, navážeme na vše, co již umíme a nechybět bude ani konverzace či poslech autentických materiálů.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní komunikační dovednosti, aby dokázali reagovat v každodenních situacích. Naučí se základní slovní zásobu a seznámí se s taji francouzské výslovnosti a gramatiky. Své znalosti a dovednosti budou rozvíjet dle individuálního tempa a potřeb.

Potřeby: Psací potřeby, sešit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk, který pět let vyučovala na střední škole. Má zkušenosti s výukou jak začátečníků, tak pokročilých. Již sedmým rokem je interním pedagogem DDM Praha 9, kde vede i kroužek pro zvídavé mladé detektivy.

ikonaFrancouzština pro mírně pokročilé – dosp od 18 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 3400 Kč
2 pololetí: 3400 Kč
celý rok: 6500 Kč

↑ sbalit

„S námi už ve Francii nezabloudíte!“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro všechny, kteří již mají osvojeny základy FJ a kteří by své znalosti chtěli dále prohlubovat. V kroužku navážeme na vše, co již umíme a budeme společně rozšiřovat slovní zásobu i gramatiku. Seznámíme se s francouzsky mluvícími zeměmi a řekneme si něco více i francouzské kultuře, zvycích a reáliích. Naučíme se konverzovat na rozličná témata, která jsou součástí běžných životních situací a běžnou součástí hodin bude i poslech autentických materiálů.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si prohloubí své znalosti francouzské gramatiky, rozšíří si slovní zásobu a zvládnou plyně konverzovat na rozličná témata a používat francouzský jazyk v běžných životních situacích.

Potřeby: Psací potřeby, sešit.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk, který pět let vyučovala na střední škole. Má zkušenosti s výukou jak začátečníků, tak pokročilých. Již sedmý rokem je interním pedagogem DDM Praha 9, kde vede i kroužek pro všechny mladé detektivy.

ikonaMladý detektiv 8–12 let

út 15:00–16:30

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Když dáme hlavy dohromady, přijdeme na kloub všemu!“

Lenka Suchopárová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě záhady a tajemno? Rád přicházíš věcem na kloub? V tom případě přijď mezi nás a staň se malým detektivem! Kroužek je určen pro všechny zvídavé děti, které rády řeší záhady a učí se novým věcem. Během roku nás bude čekat spousta her, šifer, hlavolamů, hádanek a v neposlední řadě detektivních případů, kterým se pokusíme přijít na kloub jako praví detektivové. Ale to nebude všechno! Naučíme se například i snímat a rozeznávat otisky prstů, odlévat stopy a spoustu dalších věcí, které správný detektiv potřebuje.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou v kroužku především rozvíjet logické a rozumové schopnosti. Zábavnou formou budeme trénovat logiku, paměť a matematické myšlení. Děti se naučí řešit jednoduché šifry, hádanky a hlavolamy, osvojí si pravidla klasických i moderních strategických deskových a jiných her

Potřeby: Psací potřeby, sešit, pohodlné oblečení.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je interním pedagogem DDM Praha 9. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a v DDM Praha 9 působí již sedmým rokem. V DDM vede i kroužky francouzštiny pro děti i dospělé.

doucovani-zs doucovani-zs doucovani-zs doucovani-zs doucovani-zs francouzstina-individualni-deti francouzstina-individualni-deti francouzstina-individualni-deti francouzstina-pro-mirne-pokrocile-dosp mlady-detektiv

Černý Most – Modeláři

V této kategorii nebyly nalezeny žádné kroužky.

Černý Most – Počítače

ikonaFotokroužek pro začátečníky 9–12 let

pá 17:00–18:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Fotografem může být každý, stačí vidět věci kolem sebe!“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Pro všechny, kteří by si rádi ochočili svůj fotoaparát a chtěli by umět dělat krásné fotografie za každého počasí, je určen náš fotokroužek pro začátečníky! Na kroužku se naučíme nastavit fotoaparát a parametry expozice, osvojíme si základy kompozice a práce se světlem, vyzkoušíme si různé styly focení a to i venku – v terénu. Rovněž se seznámíme s editací fotografií v PC – tonální a barevné úpravy, ořez, doostření a zmenšení fotek pro webové použití. Celkově se budeme snažit o rozvíjení našich uměleckých schopností, základním předpokladem pro fotografa je totiž vidět!

Cíl a přínos kroužku: Účastník se naučí používat fotoaparát v interiéru i v terénu, vyzkouší si různé styly focení, následně fotky dokáže vytřídit a zeditovat v PC. Cílem kroužku je naučit se zacházet s fotoaparátem v manuálním režimu. Účastník si osvojí základy kompozice, fotografování různých scén (noční focení, krajinky, portréty, pohybující se objekty, focení s bleskem v místnostech atd). Osvojí si základní technické parametry při fotografování (ISO, ohnisková vzdálenost, čas expozice, clona, hloubka ostrosti apod.). Bude umět fotografie editovat (vyvolání RAW, histogram, ořez, úprava barev, doostřování).

Potřeby: Digitální fotoaparát (s možností manuálního režimu).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Jan Marek se o fotografii a vše, co je s ní spojené, zajímá již mnoho let. S fotografováním začínal v 80. letech na svitkový film, později v 90. letech si pořídil první kinofilmovou zrcadlovku a od roku 2004 fotí pouze digitálně. Jeho fotografické porftolio je bohaté a naleznete v něm řadu témat a stylů. V DDM Praha 9 lektor působí již od roku 2011, za tu dobu zde vedl či stále vede kroužek hry na kytaru, klávesy a fotografický kroužek.

ikonaKouzlení s PC grafikou a designem 9–13 let

čt 15:30–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Grafikem snadno a rychle.“

Adam David, lektor kroužku

Popis:

Baví vás počítače a kreslení? Chtěli byste si umět navrhnout třeba obal vlastní knihy, cédéčka, plakát nebo vymyslet vlastní reklamu? Pro vás pro všechny je tu náš kroužek počítačové grafiky a grafického designu.
Na kroužku se naučíme pracovat s různými grafickými programy a dozvíme se víc o základních tajemstvích počítačové grafiky, polygrafie a typografie. Pracovat budeme nejen na počítači, ale občas využijeme i tužku a papír pro zpracování kreslených návrhů. Zkusíme si například vytvořit vlastní komiks, a to od vymyšlení krátké zápletky, rozvržení jednotlivých oken příběhu, samotné nakreslení v počítačovém programu až po vhodné zvolení barevného schématu, písma atd.

Zkrátka čeká nás rok plný hraní s obrazy, obrázky, ilustracemi a vlastní tvorbou. Účastníci získají spoustu praktických dovedností ale i teoretických znalostí a kroužek jim tak bude nejen inspirací k dalšímu rozvoji a vlastní tvorbě.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si během kroužku osvojí práci s grafickými programy užívanými v oblasti polygrafie a grafického designu. Naučí se základní typografické principy a potřebnou terminologii. V kroužku si vyzkouší například navrhnout vlastní verzi přebalu své oblíbené knihy, alba nebo třeba komiks. Absolvují celou řadu zábavných grafických cvičení, při kterých budou rozvíjet vlastní kreativitu a fantazii.

Potřeby: Psací potřeby [tužku grafitovou (obyčejnou) i propisovací], notes či sešit na poznámky a případné náčrty.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor je absolventem kurzu pedagického minima a v DDM Praha 9 působí již 4. rokem. Je absolventem oboru "Výtvarná výchova" na ZUŠ Pardubice Havlíčkova a má 6 let odborné a učební praxe. Má 5 let praxe v polygrafickém průmyslu a odvětvích grafického designu a výtvarného umění. Jeho prortfolio tvoří téměř stovky realizovaných grafických projektů, zakázek a kampaní.

ikonaLegoroboti 10–15 let

út 17:30–19:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 2900 Kč

↑ sbalit

„A co umí tvůj LEGO robot?“

Petr Polášek, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Lego robotiky je určen pro každého, kdo rád skládá nejrůznější výtvory z Lega, má rád počítače a rád věci rozhýbává nejen ve své fantazii. Během kroužku budeme nejen Lego roboty konstruovat, ale samozřejmě i programovat. Je jen potřeba dobře se zamyslet a zkonstruovat robota tak, aby mohl plnit svůj účel. Programovat budeme v prostředí, které je vhodné i pro programovací začátečníky. K potřebě kroužku budou k dispozici dva Lego mindstorms roboti a mnoho spojovacího Lego materiálu.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní pojmy programování a robotiky. Budou umět vytvořit vlastního robota z Lega Mindstorms. Práce v kružku posiluje: logické myšlení, manuální zručnost, konstrukční plánování, schopnost pracovat v týmu na společném projektu, dovednost rozplánovat svoji práci a dovést ji do konce.

Potřeby: Flash disk pro případné úpravy programů na domácím počítači. Sešit a psací potřeby. Pro tvorbu programů lze také použít android tablet nebo smartphone.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Petr Polášek má bohaté zkušenosti s programováním a stavbou modelů. O počítače a vše, co je s nimi spojené, se zajímá od roku 1984, kdy dostal svůj první počítač ZX Spectrum. Je absolventem studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. V DDM Praha 9 působí jako lektor již šestým rokem a kromě kroužku Lego robotiky zde vedl i kroužek PC grafiky či Programování PC her.

ikonaProgramování PC her v programu GameMaker 9–13 let

po 17:15–18:45

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Nejlepší hra je tvá vlastní!“

Dmitrij Balykin, lektor kroužku

Popis:

Náplní kroužku je programování PC her pomocí nástroje Game Maker. Děti si osvojí nejen základy programování, ale také tvorbu 2D i 3D grafiky a nahrávání zvuku. Hodiny jsou vedeny praktickým způsobem výuky, a proto se může naučit programovat téměř každý. Stačí jen chtít a mít dobré a originální nápady. Nejedná se o kurz PC, je nutné, aby zájemce uměl alespoň v základech ovládat počítač. Účastníci se naučí mnoha herním platformám, jako jsou RPG, plošinovky, FPS atd. Kroužek je vhodnou vstupní branou do světa programování.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základy programování, grafiky a zvuku. V kroužku lze získat velkou škálu zkušenností s prací s různými médii.

Potřeby: Flash USB disk min. 512 MB.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor je studentem oboru Systémové inženýrství a informatika a IT oblast je jeho velkým koníčkem. Kromě IT má rád i zimní sporty, několik let trávil na svahu i jako instruktor Snowboardingu.

fotokrouzek-pro-zacatecniky kouzleni-s-pc-grafikou-a-designem legoroboti programovani-pc-her-v-programu-gamemaker

Černý Most – Příroda

V této kategorii nebyly nalezeny žádné kroužky.

Černý Most – Sport

ikonaAE team pokročilí 11–15 let

po 17:30–19:00
st 16:30–18:00

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Ukaž, co v tobě je a věnuj se aerobiku naplno - získáš nové kamarádky, společně budeme jezdit na závody a odvážet si skvělé zážitky a medaile :-)“

Lucie Hrzalová, lektorka kroužku

Popis:

AE Team Alpha je tým závodního aerobiku. Děvčata absolvují všeobecnou pohybovou přípravu zaměřenou na zvýšení fyzické kondice, flexibility a síly, s důrazem na správné držení těla. Tým se připravuje jak na soutěže jednotlivců typu Master Class, tak na závody s nacvičenou sestavou. Společně jezdíme na soutěže a vystoupení během celého roku. V tomto kroužku mají účastníci možnost se výkonnostně posouvat a budovat soutěžní tým.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je příprava jednotlivců i skupiny na závody v aerobiku. Účastníci si osvojí základní pohybové dovednosti a správné držení těla, zvýší svou fyzickou kondici, sílu a flexibilitu, koordinaci a pohybovou orientaci. Dokáží spojit pohyb s hudebním doprovodem, ovládají základní i složitější kroky aerobiku a umí je využít ve spojení v sestavě. Zároveň se naučí vystupovat před publikem.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Trenérka se tanci a aerobiku věnuje již od dětství, má za sebou 15 let taneční průpravy, absolvovala kurz cvičitel aerobiku Akademie cvičitelů a instruktorů, specializované workshopy (např. Dance aerobik, Bodyform, Dětský ae) a také pedagogický kurz. Mimo to je medailistkou soutěží aerobic master class a aerobic team show v kat. dospělí a porotkyní na menších aerobikových soutěžích. V DDM Praha 9, kde vede lekce jak pro dospělé, tak pro děti, působí od září 2009.

ikonaAE team začátečníci 6–11 let

po 16:30–17:30
st 16:00–17:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Ukaž, co v tobě je a věnuj se aerobiku naplno - získáš nové kamarádky, společně budeme jezdit na závody a odvážet si skvělé zážitky a medaile :-)“

Lucie Hrzalová, lektorka kroužku

Popis:

AE Team Alpha je tým závodního aerobiku. Děvčata absolvují všeobecnou pohybovou přípravu zaměřenou na zvýšení fyzické kondice, flexibility a síly, s důrazem na správné držení těla. Tým se připravuje jak na soutěže jednotlivců typu Master Class, tak na závody s nacvičenou sestavou. Společně jezdíme na soutěže a vystoupení během celého roku. V tomto kroužku mají účastníci možnost se výkonnostně posouvat a budovat soutěžní tým.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je příprava jednotlivců i skupiny na závody v aerobiku. Účastníci si osvojí základní pohybové dovednosti a správné držení těla, zvýší svou fyzickou kondici, sílu a flexibilitu, koordinaci a pohybovou orientaci. Dokáží spojit pohyb s hudebním doprovodem, ovládají základní i složitější kroky aerobiku a umí je využít ve spojení v sestavě. Zároveň se naučí vystupovat před publikem.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Trenérka se tanci a aerobiku věnuje již od dětství, má za sebou 15 let taneční průpravy, absolvovala kurz cvičitel aerobiku Akademie cvičitelů a instruktorů, specializované workshopy (např. Dance aerobik, Bodyform, Dětský ae) a také pedagogický kurz. Mimo to je medailistkou soutěží aerobic master class a aerobic team show v kat. dospělí a porotkyní na menších aerobikových soutěžích. V DDM Praha 9 působí od září 2009.

ikonaCvičení na velkém míči od 17 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Cvičení pro radost z pohybu a ze života.“

Jarmila Šolcová, lektorka kroužku

Popis:

Cvičení na velkém míči pro pevné bříško, stehna a zadeček je určeno pro všechny, kteří se chtějí udržet v kondici a fit. Cvičení účastníkům přinese radost z pohybu a ze života, kompenzaci nedostatku pohybu při sedavém zaměstnání, odstranění svalové nerovnováhy v oblasti beder a kyčelního kloubu, tvarování břišních svalů, hýždí a stehen, zpevnění celé postavy, a samozřejmě také pocit štěstí a sounáležitosti"

Cíl a přínos kroužku: Udržení fyzické a psychické kondice. Vytvarování jednotlivých svalových partrií. Zpevnění celé postavy.

Potřeby: Cvičební úbor, pevnou obuv s bílou podrážkou, ručník (nebo svou podložku?)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Pedagogická fakulta UK, učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na tělesnou výchovu. 20 let praxe na ZŠ.

ikonaGymnastika a rock´n´roll 6–10 let

út 15:30–16:30
pá 15:30–16:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Zažij zábavu a při tom tanči!“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je zaměřen na všeobecnou přípravu malých sportovců. Fyzická příprava patří k nejdůležitějším složkám jakéhokoliv sportu. Než se děti začnou věnovat konkrétnímu sportu či tanci je potřeba naučit se správné držení těla, jak správně používat a protahovat svaly, jak dýchat při různých činostech. Také je důležité naučit se disciplíně a spolupráci při náročnějších úkonech. Po absolvování kroužku budou děti připraveny vybrat si jakýkoliv sportovní či taneční kroužek.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je aktivně zapojit mladé a nadané sportovce do soutěžních i nesoutěžních tanečních skupin ddm.

Potřeby: Sportovní oblečení, švihadla, žíněnky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Gabriela Haisová je trenérem gymnastiky, akrobacie a tance již 28 let. Sama prošla vrcholovým centrem gymnastiky a působila v reprezntaci v karobatickém rock´n´ rollu. Dětem se trenérsky začala věnovat již v době své vlastní aktivní činnosti. Za dobu svého působení se jí se svěřenci podařilo získat nejen titul mistr ČR v různých kategoriích, ale také titulmistrů Evropy v RnR ktg. Žáci. Míša Kyselová je stále aktivní tanečnicí dívčí formace, ve které dosáhla řady úspěchů v dětské, juniorské a nyní už seniorské formaci.

ikonaKruhový trénink pro všechny Praha 4 15–50 let

čt 19:00–20:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Sportujeme v každém věku.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Kruhový trénink – kombinace posilování s dechovým cvičením. Intervalově rozložený trénink, kde si procvíčme každý sval a kontrolovaně zapojíme vytrvalostní složku. Mohou se přihlásit zdatní i slabší sportovci i Ti co se sportem teprve koketují. Hodinu povedou dva odborní vedoucí a pracovat budeme ve dvou skupinách, tak abychom měli pod kontrolou všechny účastníky a každý dosáhl maximálního výkonu. Zapojíme i děti – pokud budou chtít přijít s maminkami.

Potřeby: Sportovní oblečení.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Gábina Haisová a Petr Slabý.

ikonaModerní gymnastika 1 4–6 let

st 15:30–16:15

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat."“

Jana Švancarová, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných. Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčini, aby si děti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí se jak správně dělat např kotoul. Budeme se ucit spravné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním. Dále se děti budou učit manipulaci s obručí.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy,kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní nebo se dá použít mekkčí horolezecké lano s délkou rada poradím), pití, sponky a gumicky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, ktera vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti jak na pozici závodnice tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol mátaké o pedagogické minimum, trenérskou licenci moderni gymnastiky a kurz prvni pomoci či kurz cvičitele lyžování.

ikonaModerní gymnastika 2 7–12 let

st 16:45–18:00

1. pololetí: 1150 Kč
2 pololetí: 1150 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Jana Švancarová, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných. Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku a most. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčini, aby si děti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí se jak správně dělat např kotoul. Budeme se ucit spravné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním. Dále se děti budou učit manipulaci s obručí a míčem. Naučí se krátké taneční krokové variace či sestavičky.

Cíl a přínos kroužku: "Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací. "

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, ktera vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti jak na pozici závodnice tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol mátaké o pedagogické minimum, trenérskou licenci moderni gymnastiky a kurz prvni pomoci či kurz cvičitele lyžování.

ikonaPohybové hry 4–6 let

út 15:30–16:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Kdo si hraje, nezlobí a ještě si užije spoustu zábavy.“

Šárka Janáčová, lektorka kroužku

Popis:

Pohybové hry jsou u dětí velmi oblíbené, jelikož se u nich vyřádí, vybijí si energii, ale hlavně zažijí spoustu zábavy a poznají nové kamarády. Jedná se o hry pro sportovní rozvoj dětí, zlepšování motoriky, koordinace a správného držení těla. Děti se naučí nové pohybové hry, v nichž je důraz kladen na dodržování pravidel a spolupráci v kolektivu. Kroužek bude zahájen krátkou rozcvičkou a v závěru se děti protáhnout. Běhen relaxační části se děti vydýchají po sportovním výkonu.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je zlepšení motoriky a fyzické zdatnosti. Dalším cílem je rovněž získat kladný přístup ke sportu, který je nezbytný pro zdraví životní styl nejen dětí, ale rovněž důležitou průpravou v pozdějším věku. Děti se zároveň naučí zodpovědnosti jednotlivce při týmové hře.

Potřeby: Sportovní obuv a oděv, dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Šárka Janáčová studovala na Univerzitě Karlově biologii a výchovu ke zdraví. Během střední školy pravidelně navštěvovala lekce zumby. Při vysokoškolském studiu vedla taneční kroužky zumby a tanečky pro nejmenší a zároveň působila jako lektorka kruhového tréninku v centru Expreska - fitness pro ženy. Během sedmiměsíčního pobytu v Londýně, kde pracovala jako au-pair, získala lektorka certifikát anglického jazyka CAE (Cartificate in Advanced English) úrovně C1.

ikonaRnR Alpha / Delta-Ró 6–13 let

po 15:30–16:30
st 15:30–17:00

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3200 Kč

↑ sbalit

„Rock´n´roll je koření života a mládí.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Akrobatický rock'n'roll pro nejmenší děti ve věku 6–13 let. Děti si osvojují základy gymnastiky, správné držení těla, vnímání rytmu taneční hudby, zpevňování celého svalového aparátu, koordinaci pohybů s hudbou a především techniku základního rock'n'rollového kroku a tanečních figur. Děti mají již svou taneční závodní sestavu, jež obsahuje jednoduché i složitější prvky v souladu s rock'n'rollovou hudbou.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je je především ztmelit soutěžní skupinu a docílit spolupráce při tréninku i na soutěžích. Zvýšit technické a taneční dovednosti a fyzickou kondici. Zformovat soutěžní discipínu a nasazení.

Potřeby: Sportovní oblečení, švihadla, žíněnky, hudba.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Gábina Haisová se akrobatickému rock'n'rollu věnuje již 28 let. Reprezentovala v nejvyšší kategorii a největším úspěchem je 5. místo na Světovém poháru ve Švýcarsku. Za dobu své trenérské praxe vychovala nepočítaně výborných tanečníků - poslední mistry Československé republiky 1993 v kat. žáků a mistry Evropy 2005 a 2006, finalisty ME 2009 kat. B. Posledním úspěchem je 2. místo na mezinárodní soutěži v kat. A. V DDM působí od září 2009.

ikonaRnR Alpha / Delta-Ró 2 6–13 let

pá 14:00–15:30

1. pololetí: 800 Kč
2 pololetí: 800 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Rock´n´roll je koření života.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Akrobatický rock'n'roll pro nejmenší děti ve věku 6–13 let. Děti si osvojují základy gymnastiky, správné držení těla, vnímání rytmu taneční hudby, zpevňování celého svalového aparátu, koordinaci pohybů s hudbou a především techniku základního rock'n'rollového kroku a tanečních figur. Děti mají již svou taneční závodní sestavu, jež obsahuje jednoduché i složitější prvky v souladu s rock'n'rollovou hudbou.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je zvýšit technické a taneční dovednosti a fyzickou kondici. Připravit děti na první soutěže v akrobatickém rock´n´rollu.

Potřeby: Sportovní oblečení, švihadla, žíněnky, hudba.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Gábina Haisová se akrobatickému rock'n'rollu věnuje již 28 let. Reprezentovala v nejvyšší kategorii a největším úspěchem je 5. místo na Světovém poháru ve Švýcarsku. Za dobu své trenérské praxe vychovala nepočítaně výborných tanečníků - poslední mistry Československé republiky 1993 v kat. žáků a mistry Evropy 2005 a 2006, finalisty ME 2009 kat. B. Posledním úspěchem je 2. místo na mezinárodní soutěži v kat. A. V DDM působí od září 2009.

ikonaRnR Alpha / gymnastika, akrobacie 8–26 let

čt 18:00–19:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Nauč se ještě víc.“

Petr Slabý, lektor kroužku

Popis:

Kroužek gymnastiky a akrobacie je zaměřen na soutěžní týmy formací a párů v akrobatickém rock´n´rollu. V rámci předsoutěžní přípravy se budeme věnovat irozvoji akrobatických figur kontaktních pro formace junior a senior, dále pro kategorii main class contact style. Do přípravy je také zahrnuta příprava akrobacie vysoká fre style pro formace a páry vyšií výkonnostní kategorie. Je to doplňková příprava tanečníků na vložené akrobatické figury v rozmezí pravidel ČSAR a WRRC.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je doplnit gymnastické a akrobatické dovednosti tanečníků.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Petr Slabý je reprezentantem v akrobatickém rock´n´rollu kde je je gymnastka nedílnou součástí. Podílí se na přípravě akrobacie pro nejvyšší kategorie. Gabriela Haisová je trenérem gymnastiky, akrobacie a tance již 28 let. Sama prošla vrcholovým centrem gymnastiky a působila v reprezntaci v karobatickém rock´n´ rollu. Dětem se trenérsky začala věnovat již v době své vlastní aktivní činnosti. Za dobu svého působení se jí se svěřenci podařilo získat nejen titul mistr ČR v různých kategoriích, ale také titulmistrů Evropy v RnR ktg. Žáci.

ikonaRnR Alpha / Sigma 17–26 let

po 18:00–20:00
st 18:00–20:00

1. pololetí: 2900 Kč
2 pololetí: 2900 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

„Kdo má rád výzvy tančí rock´n´roll.“

Kristýna Hejtmánková, lektorka kroužku

Popis:

Soutěžní RnR skupina. Výuka akrobatického rock'n'rollu pro dívčí formace. Dívky se učí technice základního rock'n'rollového kroku, baletní a gymnastické průpravě, synchronizaci s ostatními dívkami v taneční sestavě, základům akrobacie ve spojení s tancem, posilování všech svalových skupin a zvyšování fyzické kondice. Děvčata již mají svoji závodní taneční choreografii plnou jednoduchých i složitějších tanečních prvků, figur a akrob.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je postupné zvyšováni fyzické kondice a precizní zvládnutí techniky základního kroku a jeho uplatnění v soutěžních choreografiích. Dále zvládnutí soutěžní sestavy, gymnastické a akrobatické připravy potřebné pro postup do vyšších kategorií. V neposlední řadě je velký důraz kladen na kolektivní spolupráci.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorky Kristýna Hejtmánková a Tereza Kalivodová se rock'n'rollu věnují již od svého dětství. Obě soutěžily v dívčí formaci a za dobu svého působení si připsaly nejeden medailový úspěch. Nejvyšším úspěchem je zisk 2. místa na ME. Po ukončení aktivní činnosti pokračují v našem trenérském týmu.

ikonaRnR Alpha / Tau-mý 7–13 let

po 15:15–16:45
čt 15:15–16:45

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„Rock´n´roll je způsob života.“

Petra Hromasová, lektorka kroužku

Popis:

Skupina mírně pokrtočilých dětí. Akrobatický rock'n'roll pro děti ve věku 8 – 12 let. Děti si již osvojily základy gymnastiky, správné držení těla, vnímání rytmu hudby, zpevňování celého svalového aparátu, koordinaci pohybů s hudbou a především techniku základního rock'n'rollového kroku a tanečních figur. V letošním roce budou rozděleny do soutěžních disciplín( formace, DUA dívky..) podle předpokladů, věku a možností se zařadí do soutěžní skupiny.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je postupné zvyšováni fyzické kondice a precizní zvládnutí techniky základního kroku a jeho uplatnění v soutěžních choreografiích. Dále zvládnutí soutěžní sestavy, gymnastické a akrobatické připravy potřebné pro postup do vyšších kategorií. V neposlední řadě je velký důraz kladen na kolektivní spolupráci.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Petra HromasováV působím v DDM již 7. rokem. V roce 2014 absolvovala kurz volnočasového pedagoga pod vedením DDM a také získala licenci trenéra III.třídy akrobatického rock'n'rollu pod záštitou ČOS. Na závodech pořádaných Českým svazem akrobatického rock'n'rollu zastává funkci odborného dozoru a má zkoušky porotce akrobatického rock'n'rollu.

ikonaSebeobrana a pohybové hry 8–15 let

po 16:30–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Chcete- li se naučit bránit útočníkovi v reálných situacích, přihlašte se, na kroužku vás vše naučíme!“

Jiří Skočdopole, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku si děti vyzkouší různé pohybové, míčové a i úpolové hry. V rámci kroužku budou připravovat opičí dráhy, které samy budou i zdolávat. Součástí tréninku bude i lehká akrobacie – přeskoky, stoje na rukou, hvězda, kotouly apod. Vše bude součástí nácviku bojových technik. Pokud chci bezpečně spadnout, tak bych měl vědět jak se chovat ve vzduchu apod. Techniky vycházejí z různých bojových umění, juda, aikida, kung fu. K technikám se přidá i teorie, ve smyslu, moudřejší ustoupí, nebo nechodím zbytečně tam, kde mne někdo může napadnout.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je se nučit zvládat reálné situace při napadení útočníkem. Páky, kopy údery a hody, s čímž souvisejí i pády. Vše bude procvičováno v rámci pohybových aktivit. Zaměříme se na gymnastické prvky - kotoul, stoj na rukou, hvězda, přeskok přes kozu, šplh apod. Cílem kroužku je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k pohybu, získaly zdravé sebevědomí do života a respekt k ostatním.

Potřeby: Sportovní obuv a oblečení do tělocvičny, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má pedagogické vzdělání. Vedením kroužků sebeobrany se věnuje několik let. Lektor je judista, který se také aktivně věnoval aikidu a čínským bojovým uměním.

ikonaStolní tenis – mladší 10–12 let

út 15:00–16:30

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Není důležité vyhrát, ale při cestě k cíli zažít zábavu!“

Kateřina Ježková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro chlapce a dívky, kteří mají zájem o nenáročné trávení volného času příjemnou sportovní aktivitou. Na kroužku se děti seznámí s pravidly stolního tenisu, s průběhem hry a naučí se základní údery. Jednotlivá průpravná cvičení a herní prvky si budou moci osvojit formou zábavných soutěží, mnohé se naučí během vlastní hry. Součástí kroužku budou i průběžné zápasy a miniturnaje, které budou motivovat hráče ke zlepšování herních výkonů.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se naučí pravidla stolního tenisu, správnému držení pálky, základní a později i pokročilejší úderovou techniku forhandovou a backhandovou stranou pálky, různé druhy podání, bude ctít a respektovat pravidla a ducha fair play.

Potřeby: Vlastní pálku, sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání, hraje závodně stolní tenis již patnáctým rokem. Má dlouholeté zkušenosti s tréninkem dětí. V DDM Praha 9 vede kroužek stolního tenisu již druhým rokem.

ikonaStolní tenis – starší 12–16 let

út 16:30–18:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Není důležité vyhrát, ale při cestě k cíli zažít zábavu!“

Kateřina Ježková, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je určen pro chlapce a dívky, kteří mají zájem o nenáročné trávení volného času příjemnou sportovní aktivitou. Na kroužku se děti seznámí s pravidly stolního tenisu, s průběhem hry a naučí se základní údery. Jednotlivá průpravná cvičení a herní prvky si budou moci osvojit formou zábavných soutěží, mnohé se naučí během vlastní hry. Součástí kroužku budou i průběžné zápasy a miniturnaje, které budou motivovat hráče ke zlepšování herních výkonů.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se naučí pravidla stolního tenisu, správnému držení pálky, základní a později i pokročilejší úderovou techniku forhandovou a backhandovou stranou pálky, různé druhy podání, bude ctít a respektovat pravidla a ducha fair play.

Potřeby: Vlastní pálku, sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání, hraje závodně stolní tenis již patnáctým rokem. Má dlouholeté zkušenosti s tréninkem dětí. V DDM Praha 9 vede kroužek stolního tenisu již druhým rokem.

ae-team-pokrocili ae-team-zacatecnici cviceni-na-velkem-mici gymnastika-a-rock-n-roll kruhovy-trenink-pro-vsechny-praha moderni-gymnastika moderni-gymnastika pohybove-hry rnr-alpha-delta-ro rnr-alpha-delta-ro rnr-alpha-gymnastika-akrobacie rnr-alpha-sigma rnr-alpha-tau-my sebeobrana-a-pohybove-hry stolni-tenis-mladsi stolni-tenis-starsi

Černý Most – Tanec

ikonaAE team pokročilí 11–15 let

po 17:30–19:00
st 16:30–18:00

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 4000 Kč

↑ sbalit

„Ukaž, co v tobě je a věnuj se aerobiku naplno - získáš nové kamarádky, společně budeme jezdit na závody a odvážet si skvělé zážitky a medaile :-)“

Lucie Hrzalová, lektorka kroužku

Popis:

AE Team Alpha je tým závodního aerobiku. Děvčata absolvují všeobecnou pohybovou přípravu zaměřenou na zvýšení fyzické kondice, flexibility a síly, s důrazem na správné držení těla. Tým se připravuje jak na soutěže jednotlivců typu Master Class, tak na závody s nacvičenou sestavou. Společně jezdíme na soutěže a vystoupení během celého roku. V tomto kroužku mají účastníci možnost se výkonnostně posouvat a budovat soutěžní tým.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je příprava jednotlivců i skupiny na závody v aerobiku. Účastníci si osvojí základní pohybové dovednosti a správné držení těla, zvýší svou fyzickou kondici, sílu a flexibilitu, koordinaci a pohybovou orientaci. Dokáží spojit pohyb s hudebním doprovodem, ovládají základní i složitější kroky aerobiku a umí je využít ve spojení v sestavě. Zároveň se naučí vystupovat před publikem.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Trenérka se tanci a aerobiku věnuje již od dětství, má za sebou 15 let taneční průpravy, absolvovala kurz cvičitel aerobiku Akademie cvičitelů a instruktorů, specializované workshopy (např. Dance aerobik, Bodyform, Dětský ae) a také pedagogický kurz. Mimo to je medailistkou soutěží aerobic master class a aerobic team show v kat. dospělí a porotkyní na menších aerobikových soutěžích. V DDM Praha 9, kde vede lekce jak pro dospělé, tak pro děti, působí od září 2009.

ikonaAE team začátečníci 6–11 let

po 16:30–17:30
st 16:00–17:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Ukaž, co v tobě je a věnuj se aerobiku naplno - získáš nové kamarádky, společně budeme jezdit na závody a odvážet si skvělé zážitky a medaile :-)“

Lucie Hrzalová, lektorka kroužku

Popis:

AE Team Alpha je tým závodního aerobiku. Děvčata absolvují všeobecnou pohybovou přípravu zaměřenou na zvýšení fyzické kondice, flexibility a síly, s důrazem na správné držení těla. Tým se připravuje jak na soutěže jednotlivců typu Master Class, tak na závody s nacvičenou sestavou. Společně jezdíme na soutěže a vystoupení během celého roku. V tomto kroužku mají účastníci možnost se výkonnostně posouvat a budovat soutěžní tým.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je příprava jednotlivců i skupiny na závody v aerobiku. Účastníci si osvojí základní pohybové dovednosti a správné držení těla, zvýší svou fyzickou kondici, sílu a flexibilitu, koordinaci a pohybovou orientaci. Dokáží spojit pohyb s hudebním doprovodem, ovládají základní i složitější kroky aerobiku a umí je využít ve spojení v sestavě. Zároveň se naučí vystupovat před publikem.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Trenérka se tanci a aerobiku věnuje již od dětství, má za sebou 15 let taneční průpravy, absolvovala kurz cvičitel aerobiku Akademie cvičitelů a instruktorů, specializované workshopy (např. Dance aerobik, Bodyform, Dětský ae) a také pedagogický kurz. Mimo to je medailistkou soutěží aerobic master class a aerobic team show v kat. dospělí a porotkyní na menších aerobikových soutěžích. V DDM Praha 9 působí od září 2009.

ikonaDL company moderna pokročilí Praha 4 8–17 let

út 17:30–19:00
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3700 Kč

↑ sbalit

„Baví tě tanec a veřejná vystoupení? Přidej se k nám a zažij s námi radost z tance.“

Michaela Svobodová, lektorka kroužku

Popis:

DL company – moderna – se zaměřuje na všechny taneční techniky týkající se baletu, jazzu a moderny neboli současného či výrazového tance jak je nazýván v širší společnosti. Věnujeme se rozvíjení tanečních schopností žáků, flexibility a akrobatických dovedností. Každý rok připravujeme jednu hlavní choreografii, se kterou se děti účastní tanečních soutěží po České republice. V rámci kroužku jsou připravovány taneční soustředění a workshopy s různými tanečníky, které se konají vždy několikrát do roka mimo stanovené taneční lekce.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je osvojení baletní průpravy, technik současného tance (Martha Graham či José Limona) a akrobatických dovedností. Děti se naučí správnému držení těla, koordinaci pohybů a rytmickému cítětí.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Michaela Svobodová - tanci se věnuje od 6 let. Závodně tančila latinsko-americké tance. Po ukončení závodní kariéry se začala věnovat baletu, výrazovému tanci a jazzu. Vystudovala Taneční centrum Praha, kde ukončila studium absolutoriem v oboru "taneční pedagogika". 10 let působila jako tanečnice a choreografka v muzikálovém souboru, se kterým uváděli muzikály pro širokou věřejnost. Kateřina Krbcová - baletu se věnuje od 6 let. Byla členkou taneční skupiny Freedom, která se zabývá současným tancem. Vystudovala obor "taneční pedagogika" na taneční konzervatoři Taneční centrum Praha. V současné době se věnuje výuce tance.

ikonaDL company moderna přípravka Praha 4 7–12 let

út 16:30–17:30

1. pololetí: 800 Kč
2 pololetí: 800 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Baví tě tanec a veřejná vystoupení? Přidej se k nám a zažij s námi radost z tance.“

Michaela Svobodová, lektorka kroužku

Popis:

DL company přípravka – moderna – se zaměřuje na základní osvojení taneční techniky týkající se baletu, jazzu a moderny neboli současného či výrazového tance jak je nazýván v širší společnosti. Dále se zabývá rozvíjením tanečních schopností žáků, flexibility, akrobatických dovedností, práce s rytmem a rozvíjení taneční paměti u dětí. V rámci roku mají děti možnost zúčastnit se soustředění a worshopů, které DL company pořádá.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je základní osvojení baletní průpravy, technik současného tance (Martha Graham či José Limona) a akrobatických dovedností. Děti se naučí správnému držení těla, koordinaci pohybů a rytmickému cítětí.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Michaela Svobodová - tanci se věnuje od 6 let. Závodně tančila latinsko-americké tance. Po ukončení závodní kariéry se začala věnovat baletu, výrazovému tanci a jazzu. Vystudovala Taneční centrum Praha, kde ukončila studium absolutoriem v oboru "taneční pedagogika". 10 let působila jako tanečnice a choreografka v muzikálovém souboru, se kterým uváděli muzikály pro širokou věřejnost.

ikonaDL company street dance pokročilí 8–15 let

po 18:00–19:30
čt 17:30–19:00

1. pololetí: 2000 Kč
2 pololetí: 2000 Kč
celý rok: 3800 Kč

↑ sbalit

„Tanec prospívá tělu i duši a tak ho každý zkusit musí.“

Michaela Svobodová, lektorka kroužku

Popis:

DL company se zaměřuje na všechny taneční styly, které dále využívá ve svých choreografiích. Děti se učí od baletních průprav po nové taneční styly jako je house dance, locking, waacking, MTV style a mnoho dalších. Každý rok je poté připravována jedna hlavní choreografie, se kterou se děti účastní tanečních soutěží po České republice. Děti se budou moct také účastnit i tanečních soustředění a workshopu s různými tanečníky, které budou připravovány vždy několikrát do roka mimo stanovené taneční lekce.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je vychovat precizní tanečníky s velkým rozsahem a širokým obzorem v oblasti tance.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Míša Svobodová se tanci věnuje již od dětství, jako malá začala závodně tančit latinsko-americké tance. Tomuto tanci se věnovala celých 10 let. Ze zdravotních důvodů bohužel byla nucena tento druh tance opustit a začala se věnovat baletu, moderně a jazzu. Po pár letech strávených v taneční škole v Karlových Varech, se dostala na taneční konzervatoř Taneční centrum Praha, kde měla možnost studovat taneční pedagogiku. Po úšpěném zakončení školy se začala věnovat street dance a moderním stylům. Byla součástí skupin JIC team či Freak out. Momentálně se věnuje muzikálům, chodí na různé taneční semináře a snaží se dále tanečně vzdělávat :-)ektorka Míša anci věnuje již od dětství, jako malá začala závodně tančit latinsko-americké tance. Tomuto tanci se věnovala celých 10 let. Ze zdravotních důvodů bohužel byla nucena tento druh tance opustit a začala se věnovat baletu, moderně a jazzu. Po pár letech strávených v taneční škole v Karlových Varech, se dostala na taneční konzervatoř Taneční centrum Praha, kde měla možnost studovat taneční pedagogiku. Po úšpěném zakončení školy se začala věnovat street dance a moderním stylům. Byla součástí skupin JIC team či Freak out. Momentálně se věnuje muzikálům, chodí na různé taneční semináře a snaží se dále tanečně vzdělávat :-)

ikonaDL company street dance přípravka 1 6–9 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Baví tě tanec a veřejná vystoupení? Přidej se k nám a zažij s námi radost z tance.“

Michaela Svobodová, lektorka kroužku

Popis:

DL company – street dance – se zaměřuje zákldaní osvojení tanečních technik týkající se street dancu např. hip hop, house dance, MTV style, locking, waacking a další. Věnujeme se rozvíjení tanečních schopností žáků, flexibility a akrobatických dovedností. V rámci kroužku jsou připravovány taneční soustředění a workshopy s různými tanečníky, které se konají vždy několikrát do roka mimo stanovené taneční lekce.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je základní osvojení stylů týkající se street dancu, rytmické cítění, práce s choreografií a také akrobatické dovednosti.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Michaela Svobodová - tanci se věnuje od 6 let. Závodně tančila latinsko-americké tance. Po ukončení závodní kariéry se začala věnovat baletu, výrazovému tanci a jazzu. Vystudovala Taneční centrum Praha, kde ukončila studium absolutoriem v oboru "taneční pedagogika". 10 let působila jako tanečnice a choreografka v muzikálovém souboru. Dále spolupracovala s mnoha tanečními skupinami zabývajícími se streetovým stylům. V současné době se věnuje převážně výuce tance.

ikonaDL company street dance přípravka 2 10–16 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 900 Kč
2 pololetí: 900 Kč
celý rok: 1600 Kč

↑ sbalit

„Baví tě tanec a veřejná vystoupení? Přidej se k nám a zažij s námi radost z tance.“

Michaela Svobodová, lektorka kroužku

Popis:

DL company – street dance – se zaměřuje základní osvojení tanečních technik týkající se street dancu např. hip hop, house dance, MTV style, locking, waacking a další. Věnujeme se rozvíjení tanečních schopností žáků, flexibility a akrobatických dovedností. V rámci kroužku jsou připravovány taneční soustředění a workshopy s různými tanečníky, které se konají vždy několikrát do roka mimo stanovené taneční lekce.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je základní osvojení stylů týkající se street dancu, rytmické cítění, práce s choreografií a také akrobatické dovednosti.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Michaela Svobodová - tanci se věnuje od 6 let. Závodně tančila latinsko-americké tance. Po ukončení závodní kariéry se začala věnovat baletu, výrazovému tanci a jazzu. Vystudovala Taneční centrum Praha, kde ukončila studium absolutoriem v oboru "taneční pedagogika". 10 let působila jako tanečnice a choreografka v muzikálovém souboru. Dále spolupracovala s mnoha tanečními skupinami zabývajícími se streetovým stylům. V současné době se věnuje převážně výuce tance.

ikonaGymnastika a rock´n´roll 6–10 let

út 15:30–16:30
pá 15:30–16:30

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Zažij zábavu a při tom tanči!“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek je zaměřen na všeobecnou přípravu malých sportovců. Fyzická příprava patří k nejdůležitějším složkám jakéhokoliv sportu. Než se děti začnou věnovat konkrétnímu sportu či tanci je potřeba naučit se správné držení těla, jak správně používat a protahovat svaly, jak dýchat při různých činostech. Také je důležité naučit se disciplíně a spolupráci při náročnějších úkonech. Po absolvování kroužku budou děti připraveny vybrat si jakýkoliv sportovní či taneční kroužek.

Cíl a přínos kroužku: Cílem tohoto kroužku je aktivně zapojit mladé a nadané sportovce do soutěžních i nesoutěžních tanečních skupin ddm.

Potřeby: Sportovní oblečení, švihadla, žíněnky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Gabriela Haisová je trenérem gymnastiky, akrobacie a tance již 28 let. Sama prošla vrcholovým centrem gymnastiky a působila v reprezntaci v karobatickém rock´n´ rollu. Dětem se trenérsky začala věnovat již v době své vlastní aktivní činnosti. Za dobu svého působení se jí se svěřenci podařilo získat nejen titul mistr ČR v různých kategoriích, ale také titulmistrů Evropy v RnR ktg. Žáci. Míša Kyselová je stále aktivní tanečnicí dívčí formace, ve které dosáhla řady úspěchů v dětské, juniorské a nyní už seniorské formaci.

ikonaRnR Alpha – Beyond 6–15 let

st 14:00–16:00
pá 14:00–16:00

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 4200 Kč

↑ sbalit

„Kdo má rád výzvy tančí rock´n´roll.“

Julie Lonská, lektorka kroužku

Popis:

Soutěžní RnR skupina. Výuka akrobatického rock'n'rollu pro dívčí formace. Dívky se učí technice základního rock'n'rollového kroku, baletní a gymnastické průpravě, synchronizaci s ostatními dívkami v taneční sestavě, základům akrobacie ve spojení s tancem, posilování všech svalových skupin a zvyšování fyzické kondice. Děvčata již mají svoji závodní taneční choreografii plnou jednoduchých i složitějších tanečních prvků, figur a akrob.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je postupné zvyšováni fyzické kondice a precizní zvládnutí techniky základního kroku a jeho uplatnění v soutěžních choreografiích. Dále zvládnutí soutěžní sestavy, gymnastické a akrobatické připravy potřebné pro postup do vyšších kategorií. V neposlední řadě je velký důraz kladen na kolektivní spolupráci.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Julie tančí akrobatický rock ´n´roll již od dětských let. V současné době se věnuje sportovní činnosti v širokém záběru. Vystudovala Palestru a FTVS s titulem Mgr.

ikonaRnR Alpha / Delta-Ró 6–13 let

po 15:30–16:30
st 15:30–17:00

1. pololetí: 1900 Kč
2 pololetí: 1900 Kč
celý rok: 3200 Kč

↑ sbalit

„Rock´n´roll je koření života a mládí.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Akrobatický rock'n'roll pro nejmenší děti ve věku 6–13 let. Děti si osvojují základy gymnastiky, správné držení těla, vnímání rytmu taneční hudby, zpevňování celého svalového aparátu, koordinaci pohybů s hudbou a především techniku základního rock'n'rollového kroku a tanečních figur. Děti mají již svou taneční závodní sestavu, jež obsahuje jednoduché i složitější prvky v souladu s rock'n'rollovou hudbou.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je je především ztmelit soutěžní skupinu a docílit spolupráce při tréninku i na soutěžích. Zvýšit technické a taneční dovednosti a fyzickou kondici. Zformovat soutěžní discipínu a nasazení.

Potřeby: Sportovní oblečení, švihadla, žíněnky, hudba.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Gábina Haisová se akrobatickému rock'n'rollu věnuje již 28 let. Reprezentovala v nejvyšší kategorii a největším úspěchem je 5. místo na Světovém poháru ve Švýcarsku. Za dobu své trenérské praxe vychovala nepočítaně výborných tanečníků - poslední mistry Československé republiky 1993 v kat. žáků a mistry Evropy 2005 a 2006, finalisty ME 2009 kat. B. Posledním úspěchem je 2. místo na mezinárodní soutěži v kat. A. V DDM působí od září 2009.

ikonaRnR Alpha / Delta-Ró 2 6–13 let

pá 14:00–15:30

1. pololetí: 800 Kč
2 pololetí: 800 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Rock´n´roll je koření života.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

Akrobatický rock'n'roll pro nejmenší děti ve věku 6–13 let. Děti si osvojují základy gymnastiky, správné držení těla, vnímání rytmu taneční hudby, zpevňování celého svalového aparátu, koordinaci pohybů s hudbou a především techniku základního rock'n'rollového kroku a tanečních figur. Děti mají již svou taneční závodní sestavu, jež obsahuje jednoduché i složitější prvky v souladu s rock'n'rollovou hudbou.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je zvýšit technické a taneční dovednosti a fyzickou kondici. Připravit děti na první soutěže v akrobatickém rock´n´rollu.

Potřeby: Sportovní oblečení, švihadla, žíněnky, hudba.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Gábina Haisová se akrobatickému rock'n'rollu věnuje již 28 let. Reprezentovala v nejvyšší kategorii a největším úspěchem je 5. místo na Světovém poháru ve Švýcarsku. Za dobu své trenérské praxe vychovala nepočítaně výborných tanečníků - poslední mistry Československé republiky 1993 v kat. žáků a mistry Evropy 2005 a 2006, finalisty ME 2009 kat. B. Posledním úspěchem je 2. místo na mezinárodní soutěži v kat. A. V DDM působí od září 2009.

ikonaRnR Alpha / gymnastika, akrobacie 8–26 let

čt 18:00–19:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Nauč se ještě víc.“

Petr Slabý, lektor kroužku

Popis:

Kroužek gymnastiky a akrobacie je zaměřen na soutěžní týmy formací a párů v akrobatickém rock´n´rollu. V rámci předsoutěžní přípravy se budeme věnovat irozvoji akrobatických figur kontaktních pro formace junior a senior, dále pro kategorii main class contact style. Do přípravy je také zahrnuta příprava akrobacie vysoká fre style pro formace a páry vyšií výkonnostní kategorie. Je to doplňková příprava tanečníků na vložené akrobatické figury v rozmezí pravidel ČSAR a WRRC.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je doplnit gymnastické a akrobatické dovednosti tanečníků.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Petr Slabý je reprezentantem v akrobatickém rock´n´rollu kde je je gymnastka nedílnou součástí. Podílí se na přípravě akrobacie pro nejvyšší kategorie. Gabriela Haisová je trenérem gymnastiky, akrobacie a tance již 28 let. Sama prošla vrcholovým centrem gymnastiky a působila v reprezntaci v karobatickém rock´n´ rollu. Dětem se trenérsky začala věnovat již v době své vlastní aktivní činnosti. Za dobu svého působení se jí se svěřenci podařilo získat nejen titul mistr ČR v různých kategoriích, ale také titulmistrů Evropy v RnR ktg. Žáci.

ikonaRnR Alpha / páry dospělí 16–30 let

st 18:00–20:00
pá 18:00–20:00

1. pololetí: 3450 Kč
2 pololetí: 3450 Kč
celý rok: 6800 Kč

↑ sbalit

„Miluješ divoké rytmy? Dej se k nám a věnuj svůj temperament do akrobatického rock'n'rollu.“

Gábina Haisová, lektorka kroužku

Popis:

V tomto kroužku pracují již zkušení sportovci, kteří u nás tančí od dětských let a stále aktivně sportují. Mají na kontě také hodně sportovních úspěchú a medailových umístění na tuzemských i mezinárodních či titulárních soutěžích. Neznamená to, že se k nám nemůžete přidat – jen přijďte s partnerem (partnerkou), abychom s Vámi mohli začít pracovat. Když budete mít chuť, můžete začít i soutěžit – věk nic neznamená máte-li čas, chuť a elán.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je udržet sportovní formu na vysoké úrovni a dále se zdokonalovat.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Gábina Haisová se akrobatickému rock'n'rollu věnuje již 28 let. Reprezentovala v nejvyšší kategorii a největším úsoěchem je 5. místo na Světovém poháru ve Švýcarsku. Za dobu své trenérské praxe vychovala nepočítaně výborných tanečníků - poslední mistry Československé republiky 1993 v kat. žáků a mistry Evropy 2005 a 2006, finalisty ME 2009 kat. B. Posledním úspěchem je 2. místo na mezinárodní soutěži v kat. A. V DDM působí od září 2009.

ikonaRnR Alpha / Sigma 17–26 let

po 18:00–20:00
st 18:00–20:00

1. pololetí: 2900 Kč
2 pololetí: 2900 Kč
celý rok: 5200 Kč

↑ sbalit

„Kdo má rád výzvy tančí rock´n´roll.“

Kristýna Hejtmánková, lektorka kroužku

Popis:

Soutěžní RnR skupina. Výuka akrobatického rock'n'rollu pro dívčí formace. Dívky se učí technice základního rock'n'rollového kroku, baletní a gymnastické průpravě, synchronizaci s ostatními dívkami v taneční sestavě, základům akrobacie ve spojení s tancem, posilování všech svalových skupin a zvyšování fyzické kondice. Děvčata již mají svoji závodní taneční choreografii plnou jednoduchých i složitějších tanečních prvků, figur a akrob.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je postupné zvyšováni fyzické kondice a precizní zvládnutí techniky základního kroku a jeho uplatnění v soutěžních choreografiích. Dále zvládnutí soutěžní sestavy, gymnastické a akrobatické připravy potřebné pro postup do vyšších kategorií. V neposlední řadě je velký důraz kladen na kolektivní spolupráci.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorky Kristýna Hejtmánková a Tereza Kalivodová se rock'n'rollu věnují již od svého dětství. Obě soutěžily v dívčí formaci a za dobu svého působení si připsaly nejeden medailový úspěch. Nejvyšším úspěchem je zisk 2. místa na ME. Po ukončení aktivní činnosti pokračují v našem trenérském týmu.

ikonaRnR Alpha / Tau-mý 7–13 let

po 15:15–16:45
čt 15:15–16:45

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 2800 Kč

↑ sbalit

„Rock´n´roll je způsob života.“

Petra Hromasová, lektorka kroužku

Popis:

Skupina mírně pokrtočilých dětí. Akrobatický rock'n'roll pro děti ve věku 8 – 12 let. Děti si již osvojily základy gymnastiky, správné držení těla, vnímání rytmu hudby, zpevňování celého svalového aparátu, koordinaci pohybů s hudbou a především techniku základního rock'n'rollového kroku a tanečních figur. V letošním roce budou rozděleny do soutěžních disciplín( formace, DUA dívky..) podle předpokladů, věku a možností se zařadí do soutěžní skupiny.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je postupné zvyšováni fyzické kondice a precizní zvládnutí techniky základního kroku a jeho uplatnění v soutěžních choreografiích. Dále zvládnutí soutěžní sestavy, gymnastické a akrobatické připravy potřebné pro postup do vyšších kategorií. V neposlední řadě je velký důraz kladen na kolektivní spolupráci.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Petra HromasováV působím v DDM již 7. rokem. V roce 2014 absolvovala kurz volnočasového pedagoga pod vedením DDM a také získala licenci trenéra III.třídy akrobatického rock'n'rollu pod záštitou ČOS. Na závodech pořádaných Českým svazem akrobatického rock'n'rollu zastává funkci odborného dozoru a má zkoušky porotce akrobatického rock'n'rollu.

ikonaStreet dance – začátečníci 11–15 let

čt 16:00–17:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1400 Kč

↑ sbalit

„Chceš někomu svým tancem vyrazit dech? Přidej se k nám a společně se to naučíme.“

Jan Bibr, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku Street Dance se děti seznámí se základními tanečními pojmy. V rytmu moderní taneční hudby se rozcvičí, protáhnou a roztancují své tělo. Na lekcích si ukážeme různorodost stylů, které Street Dance zahrnuje, a společnými silami vytvoříme jedinečnou choreografii, kterou předvedeme na závěrečném vystoupení. Na kroužku děti bude čekat pozitivní atmosféra a dobrá nálada a navíc mohou navázat nové vztahy se svými vrstevníky. Na tanečních hodinách se také naučí koordinovat své pohyby a taneční improvizaci.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si během kroužku osvojí základy tanečních stylů zahrnutých ve Street Dance. Ovládne dovednost komunikovat s ostatními členy týmu. Během trvání kroužku si účastníci nacvičí několik choreografií, které budou moci předvést na závěrečném vystoupení. Na konci roku budou tanečníci znát základy tance. Žáci budou schopni taneční iprovizace.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s tancem, jelikož se mu věnuje již od dětství. Zúačatnil se vyhrál několik tanečních battlu, kde se naučil improvizovat. Zároveň absolvoval taneční závody a souteže zaměřené na skupinovu choreografi. Ještě stále se v tancování rozvíjí a své nové nabité zkušenosti chce předávat dál.

ikonaTanečky pro nejmenší 4–6 let

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Tanec, pohyb a zábava čeká právě na tebe!“

Šárka Janáčová, lektorka kroužku

Popis:

V kroužku tanečky pro nejmenší si děti nejen zatančí a zacvičí, ale budou také rozvíjet rytmické cítění a pohybovou koordinaci. Děti poznají nové kamarády, na které se mohou těšit každý týden a s nimiž si vyzkouší vzájemnou spolupráci při tanečních sestavách. V průběhu kroužku se dětí rozcvičí, poté budou nacvičovat jednotlivé kroky jednoduchých tanečních sestav a každá hodina bude zpestřena i jinou zábavnou pohybovou aktivitou. Před ukončením hodiny si děti užijí chvilku protažení a relaxace.

Cíl a přínos kroužku: V tomto věku je u dětí důležité rozvíjet a probouzet jejich sportovní a taneční dovednosti. Naučí se zde správnému protahování, relaxaci a držení těla. Společně s ostatními se zde naučí jednoduché taneční sestavy na české ale i zahraniční písničky.

Potřeby: Sportovní obuv a oděv, dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Šárka Janáčová studovala na Univerzitě Karlově biologii a výchovu ke zdraví. Během střední školy pravidelně navštěvovala lekce zumby. Při vysokoškolském studiu vedla taneční kroužky zumby a tanečky pro nejmenší a zároveň působila jako lektorka kruhového tréninku v centru Expreska - fitness pro ženy. Během sedmiměsíčního pobytu v Londýně, kde pracovala jako au-pair, získala lektorka certifikát anglického jazyka CAE (Cartificate in Advanced English) úrovně C1.

ikonaZumba 1 5–8 let

čt 17:00–18:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Zažij zábavu a při tom tanči!“

Bc.Veronika Finferová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba je kombinací latinskoamerické hudby a aerobních tanečních kroků. Je tak unikátním spojením zábavného fitness cvičení, které si našlo své příznivce v řadách dětí i dospělých po celém světě. Každá hodina má část zahřívací (rozcvička ve formě her, či variací kroků), průpravnou (opakovaní sestav a učení nových korků) a relaxační (strečink a dechová cvičení). Zumba rozvíjí obratnost, vytrvalost a sebevědomí. V hodinách zumby jde především o čas strávený zábavou, při které se tančí.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní pohybové dovednosti, správné držení těla, zvýší svou fyzickou kondici, flexibilitu, koordinaci a pohybovou orientaci. Dokáží spojit pohyb s hudebním doprovodem.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (světlá podrážka), láhev s pitím, ručník.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Bc. Veronika Finferová má pedagogické vzdělání a je zároveň učitelkou v mateřské škole, tudíž zkušenosti s vedením dětí má bohaté. Tanec ji zaujal už v dětství, kdy si osvojila základy lidových tanců, stepu a aerobiku. V dospělosti se začala věnovat zumbě, kterou již 5 let s dětmi tančí v rámci kroužku v MŠ. Lektorka má mezinárodní certifikát "Official Zumba Instructor"(basic step level 1) a chystá se na další specializace.

ikonaZumba 2 8–11 let

čt 18:00–19:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Zažij zábavu a při tom tanči!“

Bc.Veronika Finferová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba je kombinací latinskoamerické hudby a aerobních tanečních kroků. Je tak unikátním spojením zábavného fitness cvičení, které si našlo své příznivce v řadách dětí i dospělých po celém světě. Každá hodina má část zahřívací (rozcvička ve formě her, či variací kroků), průpravnou (opakovaní sestav a učení nových korků) a relaxační (strečink a dechová cvičení). Zumba rozvíjí obratnost, vytrvalost a sebevědomí. V hodinách zumby jde především o čas strávený zábavou, při které se tančí.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci si osvojí základní pohybové dovednosti, správné držení těla, zvýší svou fyzickou kondici, flexibilitu, koordinaci a pohybovou orientaci. Dokáží spojit pohyb s hudebním doprovodem.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (světlá podrážka), láhev s pitím, ručník.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Bc.Veronika Finferová má pedagogické vzdělání a je zároveň učitelkou v mateřské škole, tudíž zkušenosti s vedením dětí má bohaté. Tanec ji zaujal už v dětství, kdy si osvojila základy lidových tanců, stepu a aerobiku. V dospělosti se začala věnovat zumbě, kterou již 5 let s dětmi tančí v rámci kroužku v MŠ. Lektorka má mezinárodní certifikát "Official Zumba Instructor"(basic step level 1) a chystá se na další specializace.

ae-team-pokrocili ae-team-zacatecnici dl-company-moderna-pokrocili-praha dl-company-moderna-pripravka-praha dl-company-street-dance-pokrocili dl-company-street-dance-pripravka dl-company-street-dance-pripravka gymnastika-a-rock-n-roll rnr-alpha-beyond rnr-alpha-delta-ro rnr-alpha-delta-ro rnr-alpha-gymnastika-akrobacie rnr-alpha-pary-dospeli rnr-alpha-sigma rnr-alpha-tau-my street-dance-zacatecnici tanecky-pro-nejmensi zumba zumba

Černý Most – Ostatní

ikonaFotokroužek pro začátečníky 9–12 let

pá 17:00–18:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Fotografem může být každý, stačí vidět věci kolem sebe!“

Jan Marek, lektor kroužku

Popis:

Pro všechny, kteří by si rádi ochočili svůj fotoaparát a chtěli by umět dělat krásné fotografie za každého počasí, je určen náš fotokroužek pro začátečníky! Na kroužku se naučíme nastavit fotoaparát a parametry expozice, osvojíme si základy kompozice a práce se světlem, vyzkoušíme si různé styly focení a to i venku – v terénu. Rovněž se seznámíme s editací fotografií v PC – tonální a barevné úpravy, ořez, doostření a zmenšení fotek pro webové použití. Celkově se budeme snažit o rozvíjení našich uměleckých schopností, základním předpokladem pro fotografa je totiž vidět!

Cíl a přínos kroužku: Účastník se naučí používat fotoaparát v interiéru i v terénu, vyzkouší si různé styly focení, následně fotky dokáže vytřídit a zeditovat v PC. Cílem kroužku je naučit se zacházet s fotoaparátem v manuálním režimu. Účastník si osvojí základy kompozice, fotografování různých scén (noční focení, krajinky, portréty, pohybující se objekty, focení s bleskem v místnostech atd). Osvojí si základní technické parametry při fotografování (ISO, ohnisková vzdálenost, čas expozice, clona, hloubka ostrosti apod.). Bude umět fotografie editovat (vyvolání RAW, histogram, ořez, úprava barev, doostřování).

Potřeby: Digitální fotoaparát (s možností manuálního režimu).

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Jan Marek se o fotografii a vše, co je s ní spojené, zajímá již mnoho let. S fotografováním začínal v 80. letech na svitkový film, později v 90. letech si pořídil první kinofilmovou zrcadlovku a od roku 2004 fotí pouze digitálně. Jeho fotografické porftolio je bohaté a naleznete v něm řadu témat a stylů. V DDM Praha 9 lektor působí již od roku 2011, za tu dobu zde vedl či stále vede kroužek hry na kytaru, klávesy a fotografický kroužek.

fotokrouzek-pro-zacatecniky

Čakovice – Estetika, tvoření

ikonaFotokroužek 9–13 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se podívat na svět kreativním okem!“

Zoltán Miklos, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku se seznámíme se zásadami digitální fotografie. Vysvětlíme si možné nastavení nejen digitálních zrcadlovek. Naučíme se je kreativně využívat v rozmanitých, ne vždy příznivých situacích. Zkusíme si focení portrétů, zvířat, přírody a pokusíme se zachytit pohyb, nejmenší detaily, zvláštnost tvarů, výrazné barvy a mnoho dalšího. Pojďme se podívat na svět kreativním okem fotografa a ukažme přes naše fotky jak ho vidíme my!

Cíl a přínos kroužku: Seznámit učástníky se všemi nastaveními digitálního fotoaparátu. Učit účastníky vybírat správné nastavení fotoaparátu podle foceného subjektu a prostředí ve kterém se nachází. Podporovat využívání improvizace a kreativity při práci s fotoaparátem.

Potřeby: pití, dobrá nálada

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vlastní fotoaparát není podmínkou, avšak je výhodou.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s fotografováním a s chovem terarijních zvířat a hlodavců, které právě pro focení i využívá. Od roku 2015 vede chovatelské kroužky v Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaKreslení světlem – fotografie 10–15 let

čt 18:00–19:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„I světlem se dá kreslit!“

Pavel Pližingr, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Fotografie – kreslení světlem spojuje dohromady 2 samostatné činnosti, fotografování a kreslení. Účastníkovi se otevře úplně nový pohled na běžné fotografování, které všichni známe (portréty, krajina, selfie apod.). Naučí se využívat rozmanité světelné zdroje jako např. ruční svítilny, prskavky a LED pásky, seznámí se s pomůckami pro vytváření světelného obrazu od plexiskla přes barevnou fólii až po plastové trubice a také se naučí rozhlížet se po svém okolí a využívat jak světla ve městě, tak i světla přírodního. Kreslení světlem je velice kreativní činnost, při které je člověk limitován pouze vlastní fantazií.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se naučí pracovat s fotoaparátem velice netradičním způsobem. Postupně si osvojí jednotlivé techniky kreslení světlem a naučí se pečlivě pozorovat své okolí a nacházet rozličné zdroje světla, které se dají použít k vyvoření originální fotografie. Také se naučí koordinovat své pohyby pro dosažení maximálně efektního výsledku. A v neposlední řadě si užije spoustu kreativní zábavy a odnese si nespočet nezapomenutelných zážitků.

Potřeby: Ideálně vlastní fotoaparát a stativ (není podmínkou), LED ruční svítilna či jakýkoliv jiný zdroj světla.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor se věnuje kreslení světlem již pátým rokem, má za sebou několik výstav a workshopů pro veřejnost. Je členem Light painting world aliance, která sdružuje "malíře" z celého světa. Již dva roky vede pro DDM úspěšné workshopy Kreslení světlem a stejnojmenné kroužky. Jeho práci si lze prohlédnout pod těmito odkazy: https://www.instagram.com/wayofphoto/ https://www.youtube.com/watch?v=IA294zCWiUw

ikonaTvoření pro radost 8–10 let

út 15:00–16:00

2 pololetí: 700 Kč

↑ sbalit

„Tvoření je zábava!“

Eliška Slejšková, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě tvoření? Nechceš jen malovat a kreslit? Na kroužku Tvoření pro radost si společně vytvoříme nejen šperky ale i různé dekorace. Budeme pracovat s korálky, drátky, bavlnkami a mnoho dalšího. Výtvory vám nejen mohou zkrášlit pokoj, ale mohou být i skvělým módním doplňkem! Výrobky se, ale mohou hodit i jako skvělý dárek pro maminky, babičky nebo kamarádky! Vítáme všechny, které tvoření baví a chtějí si z kroužku něco odnést domů.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí pracovat s různými materiály a různě je kombinovat. Účastníci si domů odnesou různé výrobky jako například dekorace, či šperky.

Potřeby: přezůvky, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka v DDM Praha 9 vede kroužky již od roku 2016 se zaměřením na tanec, jazyky, tvoření i sport. Každoročně také vede příměstské a pobytové tábory. Má vystudovaný obor Pedagogika na Filozofické fakultě a nyní studuje obor Sociální pedagogika v navazujícím magisterské studiu. V současné době je interním pedagogem na pracovišti v Čakovicích.

ikonaVýtvarka – ARTíci 10–15 let

čt 17:00–18:30

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Dělej, co miluješ!“

Anna Křížová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě kreslit, malovat, něco tvořit nebo vyrábět? Spojuje nás to samé, tak se k nám přidej! Společně si osvojíme i jiné vývarné techniky než jen kreslení a malování. Je toho tolik, co můžeme společně objevit! Naučíme se pracovat například i s grafickým lisem, cizí nám nezůstanou ani netradiční materiály. Budeme se vzájemně inspirovat a rozvíjet naší fantazii, které se meze nekladou. Zažijeme spoustu zábavy a najdeme nové kamarády.

Cíl a přínos kroužku: Učit žáky kreslit, malovat a rozvíjet u nich i jiné výtvarné dovednosti. Rozvíjet u dětí estetické cítění. Učit děti spolupracovat, pomoci ostatním či je inspirovat. Vést žáky ke komunikaci. Učit žáky pracovat s chybou, ocenit své silné stránky. Prezentace výrobků, závěrečná výstava na konci školního roku.

Potřeby: přezůvky, pracovní oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Výtvory mohou být vystaveny v budově DDM.

Informace o lektorovi: Anna Křížová se od malička věnuje malbě, která je její vášní a největším koníčkem. Vzhledem k jejímu vystudovanému oboru - grafický design na Střední škole oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem jí ale ani ostatní výtvarné techniky nejsou cizí.

ikonaVýtvarka – stARTíci 4–6 let

čt 16:00–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Dělej, co miluješ!“

Anna Křížová, lektorka kroužku

Popis:

Baví te kreslit, malovat, něco tvořit nebo vyrábět? Spojuje nás to samé, tak se k nám přidej! Společně si osvojíme i jiné vývarné techniky než jen kreslení a malování. Budeme se vzájemně inspirovat a rozvíjet naší fantazii, které se meze nekladou. Inspirací jim budou jednotlivá roční období, svátky a slavnosti, ale také každodenní život. Zažijeme spoustu zábavy a najdeme nové kamarády, se kterými budeme společně tvořit!

Cíl a přínos kroužku: Učit žáky kreslit, malovat a rozvíjet u nich i jiné výtvarné dovednosti. Rozvíjet u dětí estetické cítění. Prezentace výrobků, závěrečná výstava na konci školního roku.

Potřeby: přezůvky, pracovní oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Práce mohou být po dohodě vystaveny v budově DDM.

Informace o lektorovi: Anna Křížová se od malička věnuje malbě, která je její vášní a největším koníčkem. Vzhledem k jejímu vystudovanému oboru - grafický design na Střední škole oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem jí ale ani ostatní výtvarné techniky nejsou cizí.

fotokrouzek kresleni-svetlem-fotografie tvoreni-pro-radost vytvarka-artici vytvarka-startici

Čakovice – Hudba, divadlo

ikonaKytara 1 8–10 let

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Když máš špatnou náladu, tak popadni kytaru!“

Karolína Ploužková, lektorka kroužku

Popis:

Hra na kytaru dětem pomůže vybudovat si vztah k hudbě, bude rozvíjet jejich talent a kreativitu. Děti se nebudou učit složité akordy, které dělají pouhý doprovod zpěvu, ale naučí se vnímat kytaru jako sólový nástroj a dokáží zahrát melodii své oblíbené písničky. Postupem času budou schopni zahrát i složitější skladby. Výuka bude probíhat ve skupinkách, kde vše bude přizpůsobeno tempu a chuti dětí.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí jak správně držet nástroj, naučí se číst z not, vést notové zápisy, spolupracovat ve skupince a především dokáží zahrát jednotlivé skladby na kytaru.

Potřeby: Vlastní nástroj, psací potřeby, notový sešit

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala 6ti leté vzdělaní na základní umělecké škole ve hře na kytaru a klavír. Má také kladný vztah k hudbě i dětem se kterými již čtyři roky pracuje. V našem DDM je lektorkou již druhým rokem nejen na kroužcích, ale také na táborech.

ikonaKytara 2 8–10 let

po 18:00–19:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Když máš špatnou náladu, tak popadni kytaru!“

Karolína Ploužková, lektorka kroužku

Popis:

Hra na kytaru dětem pomůže vybudovat si vztah k hudbě, bude rozvíjet jejich talent a kreativitu. Děti se nebudou učit složité akordy, které dělají pouhý doprovod zpěvu, ale naučí se vnímat kytaru jako sólový nástroj a dokáží zahrát melodii své oblíbené písničky. Postupem času budou schopni zahrát i složitější skladby. Výuka bude probíhat ve skupinkách, kde vše bude přizpůsobeno tempu a chuti dětí.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí jak správně držet nástroj, naučí se číst z not, vést notové zápisy, spolupracovat ve skupince a především dokáží zahrát jednotlivé skladby na kytaru.

Potřeby: Vlastní nástroj, psací potřeby, notový sešit

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala 6ti leté vzdělaní na základní umělecké škole ve hře na kytaru a klavír. Má také kladný vztah k hudbě i dětem se kterými již čtyři roky pracuje. V našem DDM je lektorkou již druhým rokem nejen na kroužcích, ale také na táborech.

ikonaZábavná Partička! 1 8–10 let

út 16:00–17:00

2 pololetí: 600 Kč

↑ sbalit

„Nebojme se improvizovat!“

Eliška Slejšková, lektorka kroužku

Popis:

Máte rádi pořad Partička? Baví vás si hrát a pobavit se u toho? Přijďte na kroužek improvizační hry, kde se společně naučíme pracovat v improvizovaných situacích formou různých her. Hodiny zaměříme na okamžitý nápad. Individuálně, či v malých skupinkách nastíníme různé situace, které budou vyžadovat vaši pozornost a především fantazii. Čekají nás hry hádací, pantomimické, slovní a mnoho dalších!

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se zlepší ve spolupráci, naučí se lépa pracovat s fantazií a rozvinou svoji představivost. Zapracujeme i na mluveném projevu a rétorice. Děti si vybudují sociální vazby.

Potřeby: dobrá nálada, pití, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka v DDM Praha 9 vede kroužky již od roku 2016 se zaměřením na tanec, jazyky, tvoření i sport. Každoročně také vede příměstské a pobytové tábory. Má vystudovaný obor Pedagogika na Filozofické fakultě a nyní studuje obor Sociální pedagogika v navazujícím magisterské studiu. V současné době je interním pedagogem na pracovišti v Čakovicích.

ikonaZábavná Partička! 2 10–12 let

út 17:00–18:00

2 pololetí: 600 Kč

↑ sbalit

„Nebojme se improvizovat!“

Eliška Slejšková, lektorka kroužku

Popis:

Máte rádi pořad Partička? Baví vás si hrát a pobavit se u toho? Přijďte na kroužek improvizační hry, kde se společně naučíme pracovat v improvizovaných situacích formou různých her. Hodiny zaměříme na okamžitý nápad. Individuálně, či v malých skupinkách nastíníme různé situace, které budou vyžadovat vaši pozornost a především fantazii. Čekají nás hry hádací, pantomimické, slovní a mnoho dalších!

Cíl a přínos kroužku: Účastníci se zlepší ve spolupráci, naučí se lépa pracovat s fantazií a rozvinou svoji představivost. Zapracujeme i na mluveném projevu a rétorice. Děti si vybudují sociální vazby.

Potřeby: dobrá nálada, pití, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka v DDM Praha 9 vede kroužky již od roku 2016 se zaměřením na tanec, jazyky, tvoření i sport. Každoročně také vede příměstské a pobytové tábory. Má vystudovaný obor Pedagogika na Filozofické fakultě a nyní studuje obor Sociální pedagogika v navazujícím magisterské studiu. V současné době je interním pedagogem na pracovišti v Čakovicích.

kytara kytara zabavna-particka zabavna-particka

Čakovice – Jazyky a jiné učení

ikonaAnglická konverzace 13–15 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se bavit anglicky!“

Ivana Čapková, lektorka kroužku

Popis:

Na mírně pokročilé úrovni budou účastníci rozvíjet svou slovní zásobu, znalost gramatiky a správnou výslovnost během konverzace a skupinových aktivit tak, aby se nebáli mluvit a byli schopní samostatně tvořit věty ze slov, která již znají. V návaznosti na látku probíranou ve škole pokryjeme různá témata, např. rodinu, oblečení, volný čas, školu, zaměstnání, jídlo, zvířata atd. a různé gramatické jevy, které budou dovysvětleny a aktivně procvičeny. Budeme procvičovat i správnou výslovnost, která je mnohdy ve školách zanedbávaná, a zaměříme se i na její lepší pochopení.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci budou schopni se zapojit aktivně do konverzace, porozumět jednoduchým i složitějším větám a sami je tvořit. Obohatí si slovní zásobu o slovíčka, která neznali, zlepší výslovnost a budou mít zájem dál svou znalost angličtiny rozvíjet.

Potřeby: pití, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny dětí v domácím prostředí. Znalost angličtiny je u ní podpořena 2-měsíčním pobytem v Anglii, stejně tak jako každodenním kontaktem s anglicky hovořícími kolegy a přáteli.

ikonaAngličtina hrou 10–12 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 1050 Kč
2 pololetí: 1050 Kč
celý rok: 1900 Kč

↑ sbalit

„Angličtina vás bude bavit, přesvědčte se sami!“

Ivana Čapková, lektorka kroužku

Popis:

Na začátečnické až mírně pokročilé úrovni budeme s dětmi rozvíjet slovní zásobu, znalost gramatiky a správnou výslovnost formou her a skupinových aktivit tak, aby se děti nebály mluvit a byly schopné samostatně tvořit věty ze slov, která již znají. V návaznosti na látku probíranou ve škole pokryjeme různá témata, např. rodinu, oblečení, volný čas, školu, zaměstnání, jídlo, zvířata atd. a různé gramatické jevy, které budou dovysvětleny a zábavnou formou procvičeny. Budeme procvičovat i správnou výslovnost, která je mnohdy ve školách zanedbávaná, a zaměříme se i na její lepší pochopení.

Cíl a přínos kroužku: Děti budou schopné se zapojit aktivně do hry, porozumět jednoduchým větám a samy je tvořit. Obohatí si slovní zásobu o slovíčka, která neznaly, zlepší výslovnost a budou mít zájem dál svou znalost angličtiny rozvíjet.

Potřeby: psací potřeby, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky (kopie pracovních textů, pracovní sešit), pojištění.

Jiná ujednání: nejsou

Informace o lektorovi: Lektorka má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny dětí v domácím prostředí. Znalost angličtiny je u ní podpořena 2-měsíčním pobytem v Anglii, stejně tak jako každodenním kontaktem s anglicky hovořícími kolegy a přáteli.

ikonaHravá věda 8–12 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Věda je zábava!“

Markéta Kantorová, lektorka kroužku

Popis:

Na kroužku Hravá věda si děti vyzkouší různé pokusy a kouzla. Některé pokusy/výtvory si budou moci odnést i domů. Dostanou inspiraci čím se zabavit ve volných chvílích doma nebo s kamarády na různých akcích. Pokusy budou přizpůsobeny dané věkové kategorii a nebudou nebezpečné. Budou používány běžně dostupné věci, které má každý doma nebo se dají bežně zakoupit. S každé hodiny děti odejdou plné dojmů a nových poznatků.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je děti seznámit, s fyzikálními a chemickými pokusy, uvést je do nich. Děti se naučí základní postupy práce u jednotlivých pokusů. Ve výuce se používají ověřené pokusy, pracovní listy. Děti se na základě pokusů naučí nejen objevovat, a získávat nové poznatky, ale také prohlubovat své chápání, co se týče definic a základních principů.

Potřeby: přezůvky, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou PedF UK, obor Učitelství chemie. Vede několik přírodovědně zaměřených kroužků. Jednou z jejích činností je i příprava předškolních dětí na povinnou školní docházku. S naším DDM spolupracuje již druhým rokem nejen jako lektorka kroužků, ale také vedoucí příměstských táborů a lektor na akcích.

anglicka-konverzace anglictina-hrou hrava-veda

Čakovice – Modeláři

ikonaMladý modelář 9–15 let

po 16:30–18:30

1. pololetí: 2200 Kč
2 pololetí: 2200 Kč
celý rok: 3200 Kč

↑ sbalit

„Jednou poletíme jako orel!“

Pavel Kubičík, lektor kroužku

Popis:

Účastníci budou stavět létající modely ze dřeva (balsa, překližka). Podle stupně rozvoje začnou účastníci stavbou jednoduchého modelu z prefabrikovaných dílů, až po stavbu podle plánu, kdy si všechny potřebné stavební díly budou vyrábět sami. V rámci práce v kroužku se účastníci seznámí s různými pracovními nástroji, práci s technickou dokumentací (plány), způsoby zpracování (hlavně) dřeva, lepidly a laky a bezpečností práce s nimi. Pokročilí se mohou také začít učit stavbu a ovládání modelů pomoci RC soupravy. Součásti činnosti kroužku bude také seznámení se se základy mechaniky letu, seřízením modelů a stručná historie letectví.

Cíl a přínos kroužku: Cílem a přínosem činnosti kroužku je rozvoj manuální zručnosti a přesnosti při práci, rozvoj komunikačních schopností účastníků při kooperaci při stavbě modelů, rozvoj analytického myšlení, kdy si naučí volit vhodné postupy, nástroje, způsoby spojování.

Potřeby: vhodné oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor Pavel Kubičík má vzdělání technického směru na průmyslové škole a následně na ČVUT. Modelářením se zabývá s přestávkami od svých asi 10 let (takže zhruba 40 let celkem). Modelaří pro zábavu a staví modely podle plánů i vlastních návrhů. Tento kroužek vede již čtyři roky.

mlady-modelar

Čakovice – Počítače

ikonaFotokroužek 9–13 let

út 17:00–18:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Pojďme se podívat na svět kreativním okem!“

Zoltán Miklos, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku se seznámíme se zásadami digitální fotografie. Vysvětlíme si možné nastavení nejen digitálních zrcadlovek. Naučíme se je kreativně využívat v rozmanitých, ne vždy příznivých situacích. Zkusíme si focení portrétů, zvířat, přírody a pokusíme se zachytit pohyb, nejmenší detaily, zvláštnost tvarů, výrazné barvy a mnoho dalšího. Pojďme se podívat na svět kreativním okem fotografa a ukažme přes naše fotky jak ho vidíme my!

Cíl a přínos kroužku: Seznámit učástníky se všemi nastaveními digitálního fotoaparátu. Učit účastníky vybírat správné nastavení fotoaparátu podle foceného subjektu a prostředí ve kterém se nachází. Podporovat využívání improvizace a kreativity při práci s fotoaparátem.

Potřeby: pití, dobrá nálada

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vlastní fotoaparát není podmínkou, avšak je výhodou.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s fotografováním a s chovem terarijních zvířat a hlodavců, které právě pro focení i využívá. Od roku 2015 vede chovatelské kroužky v Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaKreslení světlem – fotografie 10–15 let

čt 18:00–19:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„I světlem se dá kreslit!“

Pavel Pližingr, lektor kroužku

Popis:

Kroužek Fotografie – kreslení světlem spojuje dohromady 2 samostatné činnosti, fotografování a kreslení. Účastníkovi se otevře úplně nový pohled na běžné fotografování, které všichni známe (portréty, krajina, selfie apod.). Naučí se využívat rozmanité světelné zdroje jako např. ruční svítilny, prskavky a LED pásky, seznámí se s pomůckami pro vytváření světelného obrazu od plexiskla přes barevnou fólii až po plastové trubice a také se naučí rozhlížet se po svém okolí a využívat jak světla ve městě, tak i světla přírodního. Kreslení světlem je velice kreativní činnost, při které je člověk limitován pouze vlastní fantazií.

Cíl a přínos kroužku: Účastník kroužku se naučí pracovat s fotoaparátem velice netradičním způsobem. Postupně si osvojí jednotlivé techniky kreslení světlem a naučí se pečlivě pozorovat své okolí a nacházet rozličné zdroje světla, které se dají použít k vyvoření originální fotografie. Také se naučí koordinovat své pohyby pro dosažení maximálně efektního výsledku. A v neposlední řadě si užije spoustu kreativní zábavy a odnese si nespočet nezapomenutelných zážitků.

Potřeby: Ideálně vlastní fotoaparát a stativ (není podmínkou), LED ruční svítilna či jakýkoliv jiný zdroj světla.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor se věnuje kreslení světlem již pátým rokem, má za sebou několik výstav a workshopů pro veřejnost. Je členem Light painting world aliance, která sdružuje "malíře" z celého světa. Již dva roky vede pro DDM úspěšné workshopy Kreslení světlem a stejnojmenné kroužky. Jeho práci si lze prohlédnout pod těmito odkazy: https://www.instagram.com/wayofphoto/ https://www.youtube.com/watch?v=IA294zCWiUw

fotokrouzek kresleni-svetlem-fotografie

Čakovice – Příroda

ikonaChovatel 1 6–8 let

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Přijď se dozvědět zajímavosti ze světa zvířat a naučit se, jak se starat o živá zvířata.“

Zoltán Miklos, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku se osobně seznámíme s rozličnými druhy zvířat chovatelnými v domácích podmínkách, od morčat a křečků, přes andulky a ještěrky, až k ježkům a kudlankám. Získáme základní znalosti o manipulaci se zvířaty. Hravím způsobem se naučime o jejich potřebách a prostředí v kterém se jím žije nejlíp. Naučíme se vyrábět domky a hračky pro naše chovance. Zvířátka nejsou jenom hra, jsou naši kamarádi a naše zodpovědnost.

Cíl a přínos kroužku: Účastník ovládá správnou manipulaci se zvířaty. Účastník zná základní potřeby několika druhů zvířat a umí je obstarat."

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s fotografováním a s chovem terarijních zvířat a hlodavců, které právě pro focení i využívá. Od roku 2015 vede chovatelské kroužky v Domě dětí a mládeže Praha 9.

ikonaChovatel 2 8–12 let

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Přijď se dozvědět zajímavosti ze světa zvířat a naučit se, jak se starat o živá zvířata.“

Zoltán Miklos, lektor kroužku

Popis:

Na kroužku se osobně seznámíme s rozličnými druhy zvířat chovatelnými v domácích podmínkách, od morčat a křečků, přes andulky a ještěrky, až k ježkům a kudlankám. O naše chovance v DDM se naučíme zodpovědně starat, zjistíme jejich potřeby, poznáme jejich osobnost, a zaručíme jim šťastný a bezpečný život. Podle situací které zažijeme se naučíme co je instinkt a co naučené chování, jak se zvířata a jejich chovatelé staraj o jejich hygienu a zdraví, jak se jejich život a potřeby postupem času mění, a mnoho dalších vědomostí. Zvířátka nejsou jenom hra, jsou naši kamarádi a naše zodpovědnost.

Cíl a přínos kroužku: V průběhu kroužku si účastníci osvojí znalosti o vybraných skupinách živočichů a zkušenosti potřebné k jejich úspěšnému chovu v domácím prostředí. Seznámí se s běžnými i exotickými druhy, naučí se rozeznávat základní nemoce a jak po diagnóze postupovat. Získají přehled o základních potřebách chovaných zvířat, i o možnostech jak obohatit jejich život.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektor má dlouholeté zkušenosti s fotografováním a s chovem terarijních zvířat a hlodavců, které právě pro focení i využívá. Od roku 2015 vede chovatelské kroužky v Domě dětí a mládeže Praha 9.

chovatel chovatel

Čakovice – Sport

ikonaFutsal 8–12 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 550 Kč
2 pololetí: 550 Kč
celý rok: 1000 Kč

↑ sbalit

„To, že se ti něco nepodaří, neznamená, že to vzdáš. Prostě zvedneš hlavu a půjdeš to zkusit znova.“

Jan Samec, lektor kroužku

Popis:

Každý v dnešní době zná fotbal. Ale co tahkle si vyzkoušet jeho mladšího bráchu jménem Futsal? Je to zábavná, technická a rychlejší forma fotbalu. Na těchto hodinách se naučíme práci s míčem, zlepšíme si pohyb a dynamiku a samozřejmě zažijeme spoustu zábavy. Sice fotbal a futsal je skoro to samé, ale ve futsale jsou trošku jiná pravidla, která si řekneme a vysvětlíme. Tak doufáme, že se potkáme na našich hodinách a spolu si je užijeme.

Cíl a přínos kroužku: Účastníci tohoto kroužků se naučí základy futsalu, práci s míčem, pohyb bez míče a celkově se jim zlepší pohybové dovednosti.

Potřeby: sálová obuv, pití, sportovní oblečení

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: První hodina proběhne na adrese DDM Čakovice (Cukrovarská 230/1, Praha 9 - Čakovice). Žáci, kteří chodí do ZŠ Edvarda Beneše mohou být vyzvedáváni lektorem v družině.

Informace o lektorovi: Lektor tohoto kroužku již několik let hraje za dva týmy futsal, ve kterých chytá, a když je potřeba, odehraje zápas i v poli. Delší dobu vede tréninky juniorů týmu Blizzard Praha 10. Nyní studuje IT a po dokončení tohoto studia nastupuje na školu se zaměřením na sport. Kroužek futsalu vede v našem DDM již druhým rokem. Lektor má pedagogické vzdělání.

ikonaJóga pro dospělé 1 18–65 let

út 16:45–17:45

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si protáhnout svaly a relaxovat!“

Tereza Veselková, lektor kroužku

Popis:

Na lekcích Jógy pro dospělé si hlavně užijeme čas věnovaný nám samým. Lekce jsou vedeny především v power vinyasa stylu, takže se příjemně zapotíme, ale pokaždé se nezapomeneme i řádně uvolnit a zrelaxovat. Jógové cvičení nám tak pomůže zlepšit nejen fyzickou kondici, držení těla a mobilitu, ale také pocítíme jeho příznivý vliv na naši mysl, návyky spojené s dýcháním a schopnost koncentrace. Lekce jsou vhodné pro nezkušené i znalé jogíny.

Cíl a přínos kroužku: 1. Účastník ovládá základní a některé pokročilé jógové ásány, při jógové praxi se plně soustředí a pohyby prování plynule, kontrolovaně a sebevědomě, využívá plného jógového dechu. 2. Účastník je schopen spolupracovat při cvičení s ostatními, respektovat je a přispívat k pozitivnímu naladění hodiny. 3. Účastník chápe komplexitu jógy 4. Pohybové i mentální návyky si účastník z hodiny přenáší i do běžného života a józe se věnuje i sám doma. "

Potřeby: vlastní jógamatka (není podmínkou, možno zapůjčit)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou akreditovaného kurzu instruktora jógy a má tříletou praxi s vedením lekcí (z toho dva roky působí v DDM Praha 9).

ikonaJóga pro dospělé 2 18–65 let

út 17:45–18:45

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Přijďte si protáhnout svaly a relaxovat!“

Tereza Veselková, lektor kroužku

Popis:

Na lekcích Jógy pro dospělé si hlavně užijeme čas věnovaný nám samým. Lekce jsou vedeny především v power vinyasa stylu, takže se příjemně zapotíme, ale pokaždé se nezapomeneme i řádně uvolnit a zrelaxovat. Jógové cvičení nám tak pomůže zlepšit nejen fyzickou kondici, držení těla a mobilitu, ale také pocítíme jeho příznivý vliv na naši mysl, návyky spojené s dýcháním a schopnost koncentrace. Lekce jsou vhodné pro nezkušené i znalé jogíny.

Cíl a přínos kroužku: "1. Účastník ovládá základní a některé pokročilé jógové ásány, při jógové praxi se plně soustředí a pohyby prování plynule, kontrolovaně a sebevědomě, využívá plného jógového dechu. 2. Účastník je schopen spolupracovat při cvičení s ostatními, respektovat je a přispívat k pozitivnímu naladění hodiny. 3. Účastník chápe komplexitu jógy. 4. Pohybové i mentální návyky si účastník z hodiny přenáší i do běžného života a józe se věnuje i sám doma. "

Potřeby: jógamatka (není podmínkou, možno zapůjčit)

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je absolventkou akreditovaného kurzu instruktora jógy a má tříletou praxi s vedením lekcí (z toho dva roky působí v DDM Praha 9).

ikonaPohybovky 1 (sálek) 4–6 let

po 17:00–18:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Hýbej se s námi!“

Karolína Ploužková, lektorka kroužku

Popis:

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her, při kterých se děti pobaví, lehce zasportují (drobné běhání..), naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, koordinaci, fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu. Během kroužku se rozcvičí, protáhnou tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí spoustu nových her, zlepší si motoriku, koordinaci. Také se naučí spolupracovat v týmu při různých aktivitách a budou rozvíjet svoji představivost při hraní nejrůznějších her.

Potřeby: sportovní oblečení, sportovní obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektrokou bude probíhat vždy v sálku v suterénu v prostorách DDM Čakovice.

Informace o lektorovi: Lektorka již čtyři roky pracuje s dětmi na kroužcích, táborech a různých akcích. V našem DDM Praha 9 je lektorkou sportovních her a pohybovek již druhým rokem. Vede u nás příměstské tábory a je i lektorem na našich nejrůznějších akcích.

ikonaPohybovky 2 (ZŠ) 4–6 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1400 Kč

↑ sbalit

„Člověče, hýbej se!“

Vojtěch Hašpl, lektor kroužku

Popis:

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her, při kterých se děti pobaví, lehce zasportují (drobné běhání..), naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, koordinaci, fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu. Během kroužku se rozcvičí, protáhnou tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí spoustu nových her, u kterých se pobaví i zapotí. Zlepší si mototriku, koordinaci, fyzickou kondinaci.

Potřeby: sportovní obuv, sportovní oblečení, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: První hodina proběhne na adrese DDM Čakovice (Cukrovarská 230/1, Praha 9 - Čakovice).

Informace o lektorovi: Lektorka studuje 4. ročník Pedagogické fakulty, obor učitelství pro 1. stupeň. Má dlouholeté zkušenosti s malými dětmi, pravidelně vede příměstské a pobytové tábory nejen pro předškoláky v našem DDM. Pohybové a sportovní kroužky vede již třetím rokem.

ikonaSportovní hry 2 (ZŠ) 6–9 let

st 15:00–16:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1400 Kč

↑ sbalit

„Pojď si s námi hrát a poznat nové kamarády!“

Vojtěch Hašpl, lektor kroužku

Popis:

Děti na kroužku budou hrát různé pohybové hry, které rozvíjí fyzickou kondici, koordinaci nebo třeba motoriku. Během kroužku se rozcvičí, protáhnou tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry. Děti zkoordinují své pohyby a naučí se správnému držení těla. U všemožných sportovních her se naučí pravidlům fair play a správné spolupráce v týmu, při čemž poznají nové kamarády a utuží vztahy s kamarády „starými“.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí spoustu nových her, u kterých se pobaví i zapotí. Zlepší si mototriku, koordinaci, fyzickou kondinaci. Naučí se základní pravidla několika míčových her nebo i atletiky.

Potřeby: sportovní obuv, sportovní oblečení, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: První hodina proběhne na adrese DDM Čakovice (Cukrovarská 230/1, Praha 9 - Čakovice). Žáci, kteří chodí do ZŠ Edvarda Beneše mohou být vyzvedáváni lektorem v družině.

Informace o lektorovi: Lektorka studuje 4. ročník Pedagogické fakulty, obor učitelství pro 1. stupeň. Má dlouholeté zkušenosti s malými dětmi, pravidelně vede příměstské a pobytové tábory nejen pro předškoláky v našem DDM. Pohybové a sportovní kroužky vede již třetím rokem.

ikonaTaneční pohybovky – mladší 5–7 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Přijď si zatančit a najít své nové tanenčí kamarády!“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Tanečně pohybový kroužek je určen pro všechny děti, který mají rádi tanec a „chvilku neposedí“ :). Na lekcích se rozvíjí pohybové schopnosti, rytmika hudby. Důraz je kladen na zábavnou a hravou formu taneční lekce. V hodinách se kombinují rychlé a pomalé rytmy, v zábavných, tanečních sestavičkách, pohybové hry na obratnost a koordinaci pohybu. Lekce probíhá formou „ukázat, vysvětlit a naučit“. Každá hodina začíná rozvičením a končí důležitým protažením a relaxací. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Rozvíjet u dětí pohybové schopnosti a dovednosti. Vnímat rytmus hudby. Naučení několik choreografií. Na začátku každé lekce se naučit řádně rozcvičit a na konci se umět protáhnout a relaxovat. Tímto cvičením se děti naučí správné držení těla, které je v tomto věku velmi důležité.

Potřeby: pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorem probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých šesti let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohoto typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby.

ikonaTaneční pohybovky – starší 8–10 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Přijď si zatančit a najít své nové tanenčí kamarády!“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Tanečně pohybový kroužek je určen pro všechny děti, který mají rádi tanec a „chvilku neposedí“ :). Na lekcích se rozvíjí pohybové schopnosti, rytmika hudby. Důraz je kladen na zábavnou a hravou formu taneční lekce. V hodinách se kombinují rychlé a pomalé rytmy, v zábavných, tanečních sestavičkách, pohybové hry na obratnost a koordinaci pohybu. Lekce probíhá formou „ukázat, vysvětlit a naučit“. Každá hodina začíná rozvičením a končí důležitým protažením a relaxací. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Rozvíjet u dětí pohybové schopnosti a dovednosti. Vnímat rytmus hudby. Naučení několik choreografií. Na začátku každé lekce se naučit řádně rozcvičit a na konci se umět protáhnout a relaxovat. Tímto cvičením se děti naučí správné držení těla, které je v tomto věku velmi důležité.

Potřeby: pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorem probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých šesti let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohoto typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby.

ikonaZumba pohyb 8–12 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Přijď si zatančit a najít své nové taneční kamarády!“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Zumba je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumby se kombinují rychlé a pomalé rytmy, v zábavných, tanečních sestavičkách. Zumbu zvládne opravdu každý. Lekce probíhá formou „ukázat, vysvětlit a naučit“. Každá hodina začíná rozvičením a končí důležitým protažením a relaxací. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Rozvíjet u dětí pohybové schopnosti a dovednosti. Vnímat rytmus hudby. Naučení několik choreografií. Na začátku každé lekce se naučit řádně rozcvičit a na konci se umět protáhnout a relaxovat. Tímto cvičením se děti naučí správné držení těla, které je v tomto věku velmi důležité.

Potřeby: Pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorem probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých šesti let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohot typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby.

futsal joga-pro-dospele joga-pro-dospele pohybovky-1-salek pohybovky-2-zs sportovni-hry-2-zs tanecni-pohybovky-mladsi tanecni-pohybovky-starsi zumba-pohyb

Čakovice – Tanec

ikonaTaneční pohybovky – mladší 5–7 let

st 16:00–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Přijď si zatančit a najít své nové tanenčí kamarády!“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Tanečně pohybový kroužek je určen pro všechny děti, který mají rádi tanec a „chvilku neposedí“ :). Na lekcích se rozvíjí pohybové schopnosti, rytmika hudby. Důraz je kladen na zábavnou a hravou formu taneční lekce. V hodinách se kombinují rychlé a pomalé rytmy, v zábavných, tanečních sestavičkách, pohybové hry na obratnost a koordinaci pohybu. Lekce probíhá formou „ukázat, vysvětlit a naučit“. Každá hodina začíná rozvičením a končí důležitým protažením a relaxací. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Rozvíjet u dětí pohybové schopnosti a dovednosti. Vnímat rytmus hudby. Naučení několik choreografií. Na začátku každé lekce se naučit řádně rozcvičit a na konci se umět protáhnout a relaxovat. Tímto cvičením se děti naučí správné držení těla, které je v tomto věku velmi důležité.

Potřeby: pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorem probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých šesti let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohoto typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby.

ikonaTaneční pohybovky – starší 8–10 let

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Přijď si zatančit a najít své nové tanenčí kamarády!“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Tanečně pohybový kroužek je určen pro všechny děti, který mají rádi tanec a „chvilku neposedí“ :). Na lekcích se rozvíjí pohybové schopnosti, rytmika hudby. Důraz je kladen na zábavnou a hravou formu taneční lekce. V hodinách se kombinují rychlé a pomalé rytmy, v zábavných, tanečních sestavičkách, pohybové hry na obratnost a koordinaci pohybu. Lekce probíhá formou „ukázat, vysvětlit a naučit“. Každá hodina začíná rozvičením a končí důležitým protažením a relaxací. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Rozvíjet u dětí pohybové schopnosti a dovednosti. Vnímat rytmus hudby. Naučení několik choreografií. Na začátku každé lekce se naučit řádně rozcvičit a na konci se umět protáhnout a relaxovat. Tímto cvičením se děti naučí správné držení těla, které je v tomto věku velmi důležité.

Potřeby: pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorem probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých šesti let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohoto typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby.

ikonaZumba pohyb 8–12 let

st 18:00–19:00

1. pololetí: 1000 Kč
2 pololetí: 1000 Kč
celý rok: 1800 Kč

↑ sbalit

„Přijď si zatančit a najít své nové taneční kamarády!“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Zumba je fitness tanec v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a moderního tance. V hodinách Zumby se kombinují rychlé a pomalé rytmy, v zábavných, tanečních sestavičkách. Zumbu zvládne opravdu každý. Lekce probíhá formou „ukázat, vysvětlit a naučit“. Každá hodina začíná rozvičením a končí důležitým protažením a relaxací. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Rozvíjet u dětí pohybové schopnosti a dovednosti. Vnímat rytmus hudby. Naučení několik choreografií. Na začátku každé lekce se naučit řádně rozcvičit a na konci se umět protáhnout a relaxovat. Tímto cvičením se děti naučí správné držení těla, které je v tomto věku velmi důležité.

Potřeby: Pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorem probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých šesti let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohot typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby.

tanecni-pohybovky-mladsi tanecni-pohybovky-starsi zumba-pohyb

Čakovice – Ostatní

V této kategorii nebyly nalezeny žádné kroužky.