Krystálek - centrum pro předškolní děti Čakovice

pondělí 19. 4. – neděle 30. 5.     DDM Praha 9, pracoviště Čakovice

Centrum pro zájmové vzdělávání předškolních dětí (CPD) nabízí dětem příjemné a podnětné prostředí s malým množstvím dětí ve skupině, což ulehčuje jejich následnou adaptaci na školní zařízení. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu a pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení.

Otevřeno: pondělí – pátek od 8:00 do 13:00

Věk: 2,5 – 6 let

Otvíráme možnost přihlášení na školní rok 2021/22 na pracovišti Čakovice.

Jak se přihlásit?