Centrum pro předškolní děti - Černý Most

pondělí 30. 8. – sobota 30. 10.     DDM Praha 9, pracoviště Černý Most

Nedostalo se vaše dítě do školky a potřebujete „dopolední hlídání?“. Máme volná místa na Černém Mostu.

Centrum pro zájmové vzdělávání předškolních dětí „Zahrádka“ nabízí dětem příjemné a podnětné prostředí s malým množstvím dětí ve skupině, což ulehčuje jejich následnou adaptaci na školní zařízení. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu a pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení.

PRO DĚTI OD 2,5 – 6 LET

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8:00 – 8:30 příchod dětí
8:30 – 9:00 volná hra
9:00 – 9:30 ranní kroužek
9:30 – 10:00 svačina
10:00 – 10:40 společný program
10:40 – 11:00 příprava na odchod ven
11:00 – 12:00 pobyt venku
12:00 – 13:00 předávání dětí

KONTAKT
email: info-cm@ddmpraha9.cz