Centrum pro předškolní děti - Čakovice

pondělí 30. 8. – sobota 30. 10.     DDM Praha 9, pracoviště Čakovice

Nedostalo se vaše dítě do školky a potřebujete „dopolední hlídání?“. Máme volná místa v Čakovicích.

Centrum pro zájmové vzdělávání předškolních dětí „Krystálek“ nabízí dětem příjemné a podnětné prostředí s malým množstvím dětí ve skupině, což ulehčuje jejich následnou adaptaci na školní zařízení. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu a pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení.

PRO DĚTI OD 2,5 – 6 LET

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 8:00 – 8:30 příchod dětí 8:30 – 9:00 volná hra 9:00 – 9:30 ranní kroužek 9:30 – 10:00 svačina 10:00 – 10:40 společný program 10:40 – 11:00 příprava na odchod ven 11:00 – 12:00 pobyt venku 12:00 – 13:00 předávání dětí