Nový ředitel – Mgr. Ondřej Turek

středa 1. 6. – čtvrtek 30. 6.     DDM Praha 9, pracoviště Černý Most, Prosek, Čakovice

Vážené děti, rodiče, přátelé, sympatizanti,

symbolicky na Den dětí jsem nastoupil do funkce ředitele DDM Praha 9 za dosavadní dlouholetou ředitelku Mgr. Vladimíru Dvořákovou. Tímto jí děkuji za veškerou práci, kterou spolu s týmem mnoha skvělých lidí odvedla. Bez toho by jen stěží všechna naše pracoviště (Prosek, Černý Most, Čakovice) plnila svůj účel: Motivovat, podporovat a vést děti, žáky, studenty, mládež, ale i dospělé k rozvoji osobnosti, k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, zejména smysluplnému využívání volného času.

V zájmové činnosti budeme pokračovat a nadále budeme nabízet příležitosti k tomu, aby mohl každý rozvinout svůj potenciál, strávit smysluplně volný čas, najít nové kamarády, zažít malé i velké úspěchy…

Celý tým DDM Praha 9 se na vás těší. Ať už to bude na letních táborech či v příštím školním roce. Právě jsme spustili přihlašování na kroužky. Zájem je velký, tak se neváhejte přihlásit zavčas. Nabídka je pestrá, lákavá a kapacity jsou omezené.

Přeji všem krásné léto, mnoho zážitků, ale i zasloužený odpočinek.

Mgr. Ondřej Turek