Mikuláš na kroužcích

pondělí 5. 12. 14:00 – 19:00     DDM Praha 9, pracoviště Černý most

Každoročně v tento čas přichází k nám zas zas.

Hodné děti odměna čeká, však zlobílky ta návštěva leká :-).

To hodný pán v červeném kabátě, neplechu napravit nechá Tě.

A pro každého, kdo třeba zazpívá, odměnu sladkou v košíku má.

Kdo že to přijde na kroužky postrašit a potěšit?

No přece…

Kdo by neznal Trojici, která každý rok navštěvuje děti s košíkem plným dobrot. Také k nám do DDM přijde Mikuláš s čertem a andělem, aby si poslechl, jak umíte zpívat nebo hrát, podíval se, jak umíte tančit a odměnil všechny malou sladkostí.

Věk: 5 – 15 let

Cena: zdarma

Akce je spolufinancována z grantu MČ Praha 14.


Finančně podporuje
MČ Praha 14

Fotogalerie z minulých ročníků:

Mikuláš v DDM5. 12. 2017
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto