Příspěvek z Fondu solidarity

čtvrtek 5. 1. – čtvrtek 31. 8.     DDM Praha 9

Hl. m. Praha nabízí příspěvek z fondu solidarity na rozvíjení talentu a schopností žáků při mimoškolních aktivitách v případech, kdy si je rodiče nemohou dovolit platit.

Vyplněnou žádost o příspěvek odevzdejte Informační kanceláři pracoviště Prosek. Do 10 dnů od podání žádosti ředitel zařízení rozhodne o vyřízení žádosti s ohledem na účel podpory, odůvodnění žádosti a dostupné finanční prostředky.

Tábor nehraďte dříve, než je rozhodnuto o vaší žádosti. Pokud bude vyřízena kladně, doplatíte pouze rozdíl mezi účastnickým poplatkem a příspěvkem.

Více info zde: https://pomocprazanum.praha.eu/…cek-skolstvi

Žádost o příspěvek