Logotyp DDM Praha 9

Manuál užití logotypu (PDF)

 1. Autorkou logotypu je Mgr.A. Jolana Kimlová (kimlova@bod.cz, dtp@bod.cz)
 2. Autorem typografického zpracování je Bohumír Džubej (bod@bod.cz, dtp@bod.cz)
 3. Tento CD-ROM je nedílnou součástí Manuálu užití logotypu DDM Praha 9. Kopírován smí být pouze jako celek a nesmí na něm být prováděny jakékoliv změny.
 4. Monitor, na kterém byla prováděna příprava logotypu byl kalibrován kolorimetrem eye-one display firmy GretagMacbeth®. Z důvodu zajištění věrnosti barevného podání musí být také monitory určené k práci s logotypem zde umístěným kalibrovány pro správné podání barev.
 5. Logotyp zde umístěný je vytvořen ve dvou barevných prostorech, CMYK a RGB, se zapnutou správou barev podle profilu „Standardní pro prepress v Evropě“ tj. „Europe Prepress Defaults“. Tento profil je ve složce 06 – Barevný profil.
 6. Logotyp zde umístěný je uložen v křivkách ve třech datových formátech: AI (Adobe Illustrator ver. 10), EPS (ver. 6) a PDF (ver. 4). Všechny verze logotypu jsou ve složce 01 – Logotyp.
 7. Tento CD-ROM dále obsahuje ještě následující složky:
  • 02 – Plakat se dvěma černobílými verzemi šablony plakátu ve formátu PDF
  • 03 – Brozura s černobílou verzí šablony propagační brožury ve formátu PDF
  • 04 – Hlavickovy papir se dvěma verzemi (bez pasovacích značek a s pasovacími značkami) hlavičkového papíru v barevném prostoru CMYK a formátu PDF určenými pro komerční tisk
  • 05 – Navstivenky se dvěma verzemi (bez pasovacích značek a s pasovacími značkami) tiskového plátu navštívenek v barevném prostoru CMYK a formátu PDF určenými pro komerční tisk
 8. Při jakýchkoliv nejasnostech použijte těchto spojení: