Desatero kvalitního tábora

Skvělé zážitky a nové kamarády – to by si mělo dítě přivézt z letního tábora a s radostí na něj dlouho vzpomínat. Bohužel se tábor může stát i nezapomenutelným zážitkem v záporném slova smyslu. Jak se tomu vyhnout a vybrat pro vaše dítě takový pobyt, který v něm bude vyvolávat pouze pozitivní vzpomínky? Zaměřte se na deset důležitých bodů:

1. Kvalifikované vedení:

Ptejte se na pedagogické vzdělání, praxi a zkušenosti vedoucích tábora. Dobrým vodítkem je také skutečnost, jedná-li se o stabilní tým vedoucích či narychlo sestavenou skupinu.

2. Důvěryhodný pořadatel:

Prověřte si organizaci, která tábor pořádá. Má oprávnění k této činnosti? Má s tábory nebo podobnými akcemi zkušenosti?

3. Program:

Důležitá je struktura programu, motivace celotáborové hry, denní režim, rozdělení dětí do oddílů. Kvalitní tábor má program přizpůsobený věku dětí, je pestrý a ucelený.

4. Bezpečnost:

Tábor má mít jasný řád. Hlavní vedoucí i oddíloví vedoucí musí být proškoleni o bezpečnosti. Pořádající organizace je povinna akci ohlásit na krajskou hygienickou stanici.

5. Vhodné prostory:

Přihlédněte k tomu, zda děti budou bydlet v budově, chatkách nebo stanech – každému vyhovuje něco jiného. Důležité je, aby táborová základna splňovala hygienické a bezpečnostní podmínky.

6. Zdravotní zabezpečení:

Povinností organizátora je zajistit přítomnost zdravotníka v táboře.* Kromě toho musí být akce ohlášena obvodnímu lékaři poblíž místa konání. Ten je připraven ošetřit účastníky tábora.

7. Dostatek informací:

Využijte předtáborové schůzky pro rodiče – je zde prostor pro dotazy a osobně poznáte alespoň část personálu. Měli byste dostat telefonní číslo, na které můžete zavolat a zeptat se na své dítě.

8. Finanční stránka:

Ověřte si, co vše je zahrnuto v ceně tábora (pojištění, vstupy, doprava…). Informujte se o výši a podmínkách storno poplatků. V mnoha zaměstnáních lze využít příspěvku na tábor ze sociálních fondů, FKSP, benefitů.

9. Doporučení:

Nechte si doporučit již prověřený tábor od svých známých, od kamarádů dětí. Takový tip bývá sázka na jistotu. Konečné rozhodnutí nechejte na dítěti. Nenuťte ho jet někam, kam se mu nechce.

10. Včasný výběr:

Nenechejte výběr na poslední chvíli! Dobré tábory bývají rychle obsazeny.

Přejeme vám, ať si vaše děti přivezou z tábora samé radostné zážitky!

Tým DDM Praha 9

*Platí pro organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů.