Divadelní pobyťák

« Zpět k nabídce táborů

16. 7. – 23. 7.     Penzion Klamovka Nižbor

Co vás čeká: Účastníci tábora si vyzkouší řadu divadelních a hereckých technik, naučí se na jevišti improvizovat, budou participovat i na přípravě krátkého divadelního představení, ve kterém využijí teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu tábora. Odborný proogram bude prokládán stmelovacími aktivitami i pobytem v přírodě, jakož i sledováním záznamů divadlních představení s cílem získání inspirace do vlastní tvorby. Závěr tábora bude věnován prezentaci vlastních divadelních představení rodičům a kamarádům.

Vedoucí: Martin Vaňhara – gabina.haisova@ddmpraha9.cz

Kapacita: 25

Cena: 5200 Kč (pro děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu: 5200 Kč) Proč?

Cena zahrnuje: doprava, ubytování, strava 5× denně, pitný režim, program, pedagogický a zdravotnický dozor, materiál, odměny, pojištění.

Věk: 8–19 let

Přihlášení online Přihlášení v informační kanceláři

Další soubory: