Kroužky pro předškoláky

Zobrazit seznam kroužků pro předškoláky

ikonaDětský aerobic a tanečky 3–6 let Černý Most

st 16:00–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přiveďte Vaše děti, ať si zaskotačí na hodině plné pohybu, básniček, her a rozvinou svoji obratnost a dovednost.“

Vendula Pláničková, lektorka kroužku

Popis:

Dětský aerobik a tanečky představují kroužek pro děti v tzv. „zlatém věku motoriky“. Základní prvky aerobiku jsou osvojeny dětmi pomocí básniček, tedy zábavnou formou, kterou se naučí koordinaci pohybů a zároveň si procvičí paměť. Při tanečkách se děti seznámí se správným držením těla, s vyjádřením rytmu a radostí z hudby. Hodiny jsou zpestřeny choreografiemi na hudbu z pohádek, posilováním vhodným pro „malé“ klienty a dětskými pohybovými hrami.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je rozvinout pohybové schopnosti u dítěte, schopnost pohybovat se do rytmu hudby, zlepšit motoriku a ohebnost a především užít si zábavu v dětském kolektivu.

Potřeby: Sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Od 8 let jsem dělala aerobik, od 12 do 16 let závodně na republikové úrovni. V 18 letech jsem začala trénovat děti ve věku 6-12 let v Teplicích a v DDM Praha 9 vedu již třetím rokem ty nejmenší od 3 do 6 let. Mám pedagogický kurz.

Přihlásit se do kroužku

Na kroužek se zatím nelze přihlásit online, můžete však o něj projevit zájem prostřednictvím e-mailu info-cm@ddmpraha9.cz.

ikonaDráčci – sportovní přípravka 1 3–6 let Černý Most

čt 16:45–17:45

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Sportování hravě, zdravě a s radostí.“

Eva Dvořáková, lektor kroužku

Popis:

V rámci všeobecné sportovní přípravky se děti hravou formou seznamují se základy atletiky a gymnastiky. Osvojují si pravidla sportovních a pohybových her, manipulují s míčem a zdolávají překážky. Rozvíjejí tak svou obratnost a posilují pohybový aparát. Učí se dodržovat základní herní pravidla, jednat fair play a spolupracovat v týmu. Radost z pohybu je hlavním krédem Dráčků.

Cíl a přínos kroužku: Rozvoj sportovních a pohybových schopností - koordinace, síla, rachlost, vytrvalost, rovnováha. Utváření a upevňování pohybových dovedností - správná technika běhu, odrazy, doskoky, manipulace s míčem.Seznámení se se základy atletiky, gymnastiky a míčových her.

Potřeby: Pevné sportovní boty, pohodlné oblečení (tričko, tepláky/kraťasy), pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Eva je vystudovaná učitelka 1. stupně ZŠ s několikaletou praxí. Už během studia se specializovala na TV. V rámci studia na VŠ úspěšně absolvovala kurz lyžařského instruktora a brigádně vedla sportovní kroužky na školách a školkách. Sama se aktivně věnuje volejbalu a aerobicu. Dalšími koníčky je cyklistika a zimní sporty všeho druhu.

Přihlásit se do kroužku

Na kroužek se zatím nelze přihlásit online, můžete však o něj projevit zájem prostřednictvím e-mailu info-cm@ddmpraha9.cz.

ikonaJóga pro nejmenší 1 3–6 let Černý Most

po 15:00–16:00

1. pololetí: 1600 Kč
2 pololetí: 1600 Kč
celý rok: 3000 Kč

↑ sbalit

„Jóga je úžasná cesta k poznání svého těla i mysli.“

Kateřina Vargová, lektorka kroužku

Popis:

Zajímáš se o pohyb formou relaxace a protažení? Potřebuješ uklidnit svou roztěkanou mysl? Přijď k nám do kroužku a nech se inspirovat zásadami tělesného a duševního zdraví. Hodina jógy je vedená hravým způsobem pomocí pohádkových příběhů a říkanek. Vede děti k soucitu a přátelskému chování k sobě navzájem. Upevňuje psychiku, zlepšuje koncentraci, jak doma, tak v pozdějším věku ve škole. Zdokonaluje flexibilitu a vnímání celého těla.

Cíl a přínos kroužku: Děti které začínají s jógou v mladém věku, mají vetší potenciál pro svůj další rozvoj. Děti prostřednictvím jógy budou rozvíjet vlastní tělo, vytvářet emoční stabilitu, intelekt i tvořivost.

Potřeby: Sportovní oblečení, obuv a pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Kateřina Vargová úspěšně dokončila studium na jogové škole V korunách stromů,dále je fitness trenérkou a výživovou poradkyní.

Přihlásit se do kroužku

Na kroužek se zatím nelze přihlásit online, můžete však o něj projevit zájem prostřednictvím e-mailu info-cm@ddmpraha9.cz.

ikonaPohádkové tvoření 1 3–6 let Černý Most

po 16:00–17:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2400 Kč

↑ sbalit

„Líbí se ti pohádky a kreslení. Přijď mezi nás a spolu vytvoříme krásná pohádková dílka.“

Kateřina Vargová, lektorka kroužku

Popis:

Zajímáš se o kreslení, malování a tvoření všeho druhu? Přijď do našeho kroužku, kde budeme tvořit, malovat a kreslit pohádkové postavičky. Děti budou rozvíjet svoji fantazii a seznamovat se se známými i neznámými pohádkami. Během kroužku se naučí kreslit tužkou, pastelkami, malovat vodovými či temperovými barvami. Budeme vystřihovat z papíru či jiných materiálů. Všechny povedené výtvory budou vystaveny.

Cíl a přínos kroužku: Kroužek rozvíjí dětskou fantazii, kreativitu a tvořivost. Děti zdokonalí svou manuální zručnost a schopnost tvořit v kolektivu. Pro děti je to úžasná počáteční průprava pro schopnost soustředit se na jednu činnost a zdárně jí dotáhnout do konce. Výuka je vedena zábavnou a hravou formou doprovázena pohádkovou tematikou.

Potřeby: Pracovní oblečení.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Kateřina Vargová je absolventka ZUŠ v Kynšperku nad Ohří. V roce 2002 maturovala v oboru dějiny umění na Gymnáziu v Sokolově. Dále pak absolvovala studium na Pražské fotografické škole ukončené roku 2005.

Přihlásit se do kroužku

Na kroužek se zatím nelze přihlásit online, můžete však o něj projevit zájem prostřednictvím e-mailu info-cm@ddmpraha9.cz.

ikonaTanečky pro předškoláky 2 4–6 let Černý Most

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2900 Kč

↑ sbalit

„Budeme tančit s radostí i elegancí.“

Valentina Nekrasová, lektorka kroužku

Popis:

Tento taneční kroužek je určen všem dětem od 4 do 6 let věku, které mají rády pohyb a je jim blízká hudba. Děti tančí již samy, bez rodičů. Důraz je kladen na rozvíjení fantazie, imaginace a přirozeného ladného pohybu, podpora přátelského kolektivu, improvizace, osvojení základů klasického, moderního a lidového tance, podpora správného držení těla, rozeznání rytmů a dynamiky, citu pro hudbu. Co Vás čeká? Protažení, pokročilejší říkanky, zpívání písniček s pohybem, choreografie na lidové písničky, baletní prvky, moderní prvky, cvičení s pomůckami a opět spousta s spousta zábavy.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je seznámit děti se základními prvky tance. Každá hodina se bude skládat z rozcvičky, nacvičení tanečních kombinací uprostřed a v prostoru, tanečních sestaviček a protažení. Deti se naučí správnému držení těla, spolupráci v kolektivu, vnímání hudby a rytmu. Mým cílem je vzbudit v dětech zájem a lásku k tanci i hudbě, rozvíjet jejich taneční schopnosti (cit, muzikálnost, koordinaci, ohebnost, lehkost a eleganci). Děti si osvojí principy tance v páru, spolupráci ve skupině a také individuálně. Naučí se vnímát a poslouchat lektora.

Potřeby: Sportovní oblečení, přezůvky s pevnou patou a světlou podrážkou, pití.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Tanci se věnuje od svých šesti let, kdy ji rodiče přihlásili do kroužku lidového tance. Později se věnovala převážně scenickému a modernímu tanci. Taneční školu navštěvovala více než 15 let. V roce 2015 absolvovala rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR LEKTOR TANCE v Praze. Je maminkou dvou detí - pětiletého chlapečka a 1,5-roční holčičky, která už teď ráda tančí.

Přihlásit se do kroužku

Na kroužek se zatím nelze přihlásit online, můžete však o něj projevit zájem prostřednictvím e-mailu info-cm@ddmpraha9.cz.

detsky-aerobic-a-tanecky dracci-sportovni-pripravka joga-pro-nejmensi pohadkove-tvoreni tanecky-pro-predskolaky

Centra pro předškolní děti

Otevřeno: pondělí – pátek od 8:00 do 13:00
Věk: 3 – 6 let
Maximálně 15 dětí ve skupině

Centrum pro zájmové vzdělávání předškolních dětí (CPD) nabízí dětem příjemné a podnětné prostředí s malým množstvím dětí ve skupině, což ulehčuje jejich následnou adaptaci na školní zařízení. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu a pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení.

Časový harmonogram dne

 • 8:00 – 8:30 příchod dětí
 • 8:30 – 9:00 volná hra
 • 9:00 – 9:30 ranní kroužek
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:40 společný program
 • 10:40 – 11:00 příprava na odchod ven
 • 11:00 – 12:00 pobyt venku
 • 12:00 – 13:00 předávání dětí

Jak usnadnit dítěti vstup do CPD

…aneb co by dítě mělo umět:

 • znát své jméno a příjmení, zastavit se na zavolání
 • samo si svléknout, obléknout části oděvu
 • umět si nazout, obout boty, bačkory
 • uložit si věci na své místo, poznat si je
 • vysmrkat se, používat kapesník
 • držet lžíci, umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět se napít z hrnečku, sklenice
 • samostatně použít toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, opláchnout, utřít do ručníku
 • být připraveno na pobyt venku v rozmezí jedné hodiny
 • umět se podělit o hračku, uklidit ji na své místo
 • umět sdělit své potřeby, přání
 • umět poděkovat, poprosit
 • zvládnout odloučení od rodičů
 • zvládnout manipulaci s jednoduchým výtvarným materiálem (hra s modelínou, barvami a štětcem, hry s papírem – mačkání, lepení)

Černý Most

Přihlášky na školní rok 2019/20: Vyplněné přihlášky odevzdávejte prosím v tištěné podobě v informační kanceláři DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most. Rozhodnutí o přijetí, příp. nepřijetí dítěte do CPD bude rodičům sděleno e-mailem nejpozději do konce června.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Suchopárová: lenka.suchoparova@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Přihláška 2019/2020

Pravidla docházky – CPD 2019/2020

Pravidla pro přijímání dětí do CPD DDM Praha 9 – 2019/2020

Harmonogram

Fotogalerie

Čakovice

Přihlášky do Center zájmového vzdělávání předškoláků Krystálek vyřizuje městská část Čakovice od začátku května. Pro bližší informace kontaktujte paní Kateřinu Marhoulovou.

Rozhodnutí o přijetí, příp. nepřijetí dítěte do CPD – Krystálek bude rodičům sděleno písemně / e-mailem nejpozději do konce června.

Kontaktní osoba: Mgr.Šárka Slejšková – info-ca@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Pravidla docházky

Pravidla pro přijímání dětí

Roční plán

Harmonogram

Fotogalerie