Kroužky pro předškoláky

Zobrazit seznam kroužků pro předškoláky

ikonaKeramika – mladší 3–7 let Černý Most

st 15:00–16:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Práce s hlínou uspokojuje děti i dospělé. Podporuje a rozvíjí tvořivost, nápaditost a rozvoj fantazie.“

Anastasia Paus, lektor kroužku

Popis:

Keramická dílna umožní všem malým zájemcům proniknout do tajů tvorby z keramické hlíny. Seznámí vás se zpracováním hlíny, možnostmi zdobení výrobků a následně i s postupy jejich povrchové úpravy. Vlastním nápadům dveře otevřeny. Tvořit budeme od nejjednodušších výrobků k těm složitějším, vyrobíte si nejrozmanitější ozdoby, doplňky a dárečky od jednoduchých mističek, až po složitější loutky, modelovaná zvířátka, obrázky.

Cíl a přínos kroužku: Naučíme se pracovat s hlínou (válet plát, modelování z ruky), pochopí proces při jejím následném vykrajování, zpracování a glazování. Výrobky budou tematicky laděny, ale fantazie má u nás dveře dokořán.

Potřeby: Vhodné oblečení - zástěra

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má umělecké a pedagogické vzdělání. V DDM působí druhým rokem, kde vede kroužky keramiky pro různé věkové kategorie.

foto foto foto foto

Přihlásit se do kroužku

ikonaKouzelná výtvarka 3–6 let Černý Most

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Začínáme s barvami.“

Sára Brejchová, lektorka kroužku

Popis:

Pojď s námi tvořit v naší kouzelné výtvarce! Naučíš se spoustu nového a určitě se nebudeš nudit. Společně se třeba naučíme jak pomocí šňúrky a barev vytvořit překrásné květiny. Budeme vyrábět spoustu věcí z přírodnin (listů, kaštanů a podobně). Společně se naučíme ty nejzákladnějsí tvary a barvy, nebo si vyrobíme pár jednoduchých her, které si pak děti budou moci odnést domů a zahrát s rodiči. Takže pokud se chceš naučit, jak kouzlit s barvičkami a užít si spoustu legrace, tak neváhej a přidej se do naší kouzelné výtvarky.

Cíl a přínos kroužku: Děti si na kroužku osvojí základní dovednosti pro kresbu (pastelkami, křídami), malbu (vodovky nebo tempery), modelování (modelína nebo jiné materiály). Budeme společně cvičit barvy, tvary, tříbit smysly a učit se vnímat všechno, co je hezké.

Potřeby: Zástěrku, nebo oblečení u kterého nebude vadit, že se ušpiní.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou Art & Design Institutu a je absolventkou Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. V Novém Boru také spolupracovala na akcích tamního DDM. V DDM Praha 9 vede ještě kroužek Kouzelná výtvarka a Mladí umělci.

Přihlásit se do kroužku

ikonaKutím s rodičem 1 od 5 let Prosek

čt 12:15–13:45

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Umělecky srovnaných ikon na vašem počítači si všimne někdo, ale rovně pověšeného obrazu ve vašem obýváku každý.“

Petr Dvořák, lektor kroužku

Popis:

Chcete svým dětem předat své zkušenosti z oblasti „kutilství“, ale nemáte doma dílnu, kde by se našlo alespoň základní vybavení jako je pilka a kladivo?
Toužili jste někdy po tom si doma se svými dětmi vyrobit něco dle vašich představ?
Nebo jen hledáte místo kde si společně můžete rozvíjet manuální zručnost vašich dětí i svou?
Jestli jste si alespoň na jednu otázku odpověděli ano, tak se přijďte podívat a pustíme se do toho společně.

Do tohoto kroužku se vždy přihlašuje jak rodič/rodiče, tak dítě/děti.
Cena pro díte i rodiče je shodná.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si v první řadě vyzkouší svou manuální zručnost, kterou následně za pomoci svých rodičů a lektora bude dále rozvíjet při výrobě různých předmětů. Ty si po úplném dokončení výrobku bude moct odnést domů.

Potřeby: Vhodné oblečení (pokud je Vám píjemnější práce v rukavicích, tak i pracovní rukavice), chuť a odvahu něco vytvořit a samozžejmě dobrou náladu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vybrané výrobky bychom rádi na krátký čas vystavily ve veřejných prostorách DDM.

Informace o lektorovi: Lektor má od roku 2014 vzdělání pedagoga volného času. Zajímá se o nové technologie, kostrukční práce a speciální přestavby automobilů. Student na ČVUT Praha.

foto foto foto

Přihlásit se do kroužku

ikonaKutím s rodičem 2 od 5 let Prosek

čt 18:00–19:30

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Umělecky srovnaných ikon na vašem počítači si všimne někdo, ale rovně pověšeného obrazu ve vašem obýváku každý.“

Petr Dvořák, lektor kroužku

Popis:

U tohoto kroužku zatím zjišťujeme pontenciální zájem. Pokud byste do něj chtěli se svou ratolestí chodit, rezervujte si místo TELEFONICKY (605 486 587) či E-MAILEM (info@ddmpraha9.cz).
V případě konání kroužku Vás začátkem září přednostně oslovíme.

Chcete svým dětem předat své zkušenosti z oblasti „kutilství“, ale nemáte doma dílnu, kde by se našlo alespoň základní vybavení jako je pilka a kladivo?
Toužili jste někdy po tom si doma se svými dětmi vyrobit něco dle vašich představ?
Nebo jen hledáte místo kde si společně můžete rozvíjet manuální zručnost vašich dětí i svou?
Jestli jste si alespoň na jednu otázku odpověděli ano, tak se přijďte podívat a pustíme se do toho společně.

Do tohoto kroužku se vždy přihlašuje jak rodič/rodiče, tak dítě/děti.
Cena pro díte i rodiče je shodná.

Cíl a přínos kroužku: Účastník si v první řadě vyzkouší svou manuální zručnost, kterou následně za pomoci svých rodičů a lektora bude dále rozvíjet při výrobě různých předmětů. Ty si po úplném dokončení výrobku bude moct odnést domů.

Potřeby: Vhodné oblečení (pokud je Vám píjemnější práce v rukavicích, tak i pracovní rukavice), chuť a odvahu něco vytvořit a samozžejmě dobrou náladu.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Vybrané výrobky bychom rádi na krátký čas vystavily ve veřejných prostorách DDM.

Informace o lektorovi: Lektor má od roku 2014 vzdělání pedagoga volného času. Zajímá se o nové technologie, kostrukční práce a speciální přestavby automobilů. Student na ČVUT Praha.

foto foto foto

Přihlásit se do kroužku

Na kroužek se zatím nelze přihlásit online, můžete však o něj projevit zájem prostřednictvím e-mailu info@ddmpraha9.cz.

ikonaMalý badatel 4–6 let Čakovice

pá 14:00–15:00

1. pololetí: 1500 Kč
2 pololetí: 1500 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Věda je zábava!“

Markéta Kantorová, lektorka kroužku

Popis:

Děti se seznámi se základními látkami,které se používají v kuchyni a vyskytují v přírodě.Získají povědomí o vlastnostech jak chemických, tak fyzikálních,co se týče těchto látek.Hravou formou budou rozvíjet kompetence k řešení problémů a komunikační kompetence.Dojde k rozvoji také sociálních kompetencí – bude využívána práce ve skupině spolu s prvky interaktivní výuky.Hravou formou se naučí poznávat procesy kolem nás v přírodě a laboratoři.

Cíl a přínos kroužku: Děti budou schopné popisu látek se kterými se setkávájí v kuchyni nebo přírodě. Účastníci budou schopni provádět jednoduché laboratorní operace a postupy. Zvládnou zakreslit nebo pár větami popsat výsledek pokusu.

Potřeby: přezůvky, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou PedF UK, obor Učitelství chemie. Vede několik přírodovědně zaměřených kroužků. Jednou z jejích činností je i příprava předškolních dětí na povinnou školní docházku. S naším DDM spolupracuje již druhým rokem nejen jako lektorka kroužků, ale také vedoucí příměstských táborů a lektor na akcích.

Přihlásit se do kroužku

ikonaModerní gymnastika 1 4–6 let Černý Most

st 16:00–16:45

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1500 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat."“

Jana Švancarová, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných. Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčini, aby si děti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí se jak správně dělat např kotoul. Budeme se ucit spravné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním. Dále se děti budou učit manipulaci s obručí.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy,kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní nebo se dá použít mekkčí horolezecké lano s délkou rada poradím), pití, sponky a gumicky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, ktera vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti jak na pozici závodnice tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol mátaké o pedagogické minimum, trenérskou licenci moderni gymnastiky a kurz prvni pomoci či kurz cvičitele lyžování.

Přihlásit se do kroužku

ikonaModerní gymnastika mladší 4–6 let Prosek

po 15:00–16:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Není cílem vyhrávat, ale mít dobrý pocit z pohybu, který dělám a snahu se zlepšovat.“

Jana Švancarová, lektorka kroužku

Popis:

Moderní gymnastika je krasný ladný sport, jehož základy lze využít v mnoha dalších sportovních odvětvích ať tanečních či jiných. Děvcata budou v rámci rozcviček pracovat na zvýšeni flexibility těla, s využitím vlastní váhy se pokusí sednou do šňůry či zvládnou tzv. placku. Zvláště ze začátku budeme pracovat více bez náčini, aby si děti zafixovaly spravné pohybové stereotypy a naučily se ladnosti pohybu. Děvcata se naučí se jak správně dělat např kotoul. Budeme se ucit spravné technice skoku přes švihadlo a manipulaci s ním. Dále se děti budou učit manipulaci s obručí.

Cíl a přínos kroužku: Děti po absolvování kroužku budou umět skákat přes švihadlo (vícero přeskoků za sebou), zlepší flexibilitu pohybu a zvýší fyzickou kondici. Budou ovládat zakladní terminologii a odpovidajcí pohyb k ní (např. vzpažit, dřep, klek). Na konci proběhne ukázková hodina pro rodiče či prezentace činnosti v rámci akcí DDM a spřátelených organizací.

Potřeby: Přiléhavé oblečení (leginy,kraťasy, tričko, gymnastický dres), gymnastické špicky či ponožky, gymnastické švihadlo (nemá madla, lze koupit specialní nebo se dá použít mekkčí horolezecké lano s délkou lektorka ráda poradí ), pití, sponky a gumicky do vlasů.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Samotná hodina začíná 5 minut po uvedeném začátku a končí 5 minut před uvedeným koncem. Kroužek trvá tedy 50 minut čistého času. Zbylých 10 minut slouží na prostřídání se v šatnách před a po kroužku.

Informace o lektorovi: Jana je sportovně založená osoba, ktera vyzkoušela mnoho sportů, ale nejblíže má právě ke gymnastice a tanci. S tímto sportem má dlouholeté zkušenosti jak na pozici závodnice tak posléze i trenérky v jednom z brněnských oddílů. Dlouhodobě pracuje s dětmi, takže krom absolvování 2 vysokých škol má také pedagogické minimum, trenérskou licenci moderni gymnastiky a kurz první pomoci.

Přihlásit se do kroužku

ikonaPohybovky 1 (sálek) 4–6 let Čakovice

po 17:00–18:00

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Hýbej se s námi!“

Karolína Ploužková, lektorka kroužku

Popis:

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her, při kterých se děti pobaví, lehce zasportují (drobné běhání..), naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, koordinaci, fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu. Během kroužku se rozcvičí, protáhnou tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí spoustu nových her, zlepší si motoriku, koordinaci. Také se naučí spolupracovat v týmu při různých aktivitách a budou rozvíjet svoji představivost při hraní nejrůznějších her.

Potřeby: sportovní oblečení, sportovní obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektrokou bude probíhat vždy v sálku v suterénu v prostorách DDM Čakovice.

Informace o lektorovi: Lektorka již čtyři roky pracuje s dětmi na kroužcích, táborech a různých akcích. V našem DDM Praha 9 je lektorkou sportovních her a pohybovek již druhým rokem. Vede u nás příměstské tábory a je i lektorem na našich nejrůznějších akcích.

Přihlásit se do kroužku

ikonaPohybovky 2 (ZŠ) 4–6 let Čakovice

st 16:00–17:00

1. pololetí: 850 Kč
2 pololetí: 850 Kč
celý rok: 1400 Kč

↑ sbalit

„Člověče, hýbej se!“

Kristýna Křesťanová, lektorka kroužku

Popis:

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her, při kterých se děti pobaví, lehce zasportují (drobné běhání..), naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, koordinaci, fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu. Během kroužku se rozcvičí, protáhnou tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí spoustu nových her, u kterých se pobaví i zapotí. Zlepší si mototriku, koordinaci, fyzickou kondinaci.

Potřeby: sportovní obuv, sportovní oblečení, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: První hodina proběhne na adrese DDM Čakovice (Cukrovarská 230/1, Praha 9 - Čakovice).

Informace o lektorovi: Lektorka studuje 4. ročník Pedagogické fakulty, obor učitelství pro 1. stupeň. Má dlouholeté zkušenosti s malými dětmi, pravidelně vede příměstské a pobytové tábory nejen pro předškoláky v našem DDM. Pohybové a sportovní kroužky vede již třetím rokem.

Přihlásit se do kroužku

ikonaTaneční pohybovky – mladší 5–7 let Čakovice

st 16:00–17:00

1. pololetí: 1300 Kč
2 pololetí: 1300 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„Přijď si zatančit a najít své nové tanenčí kamarády!“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Tanečně pohybový kroužek je určen pro všechny děti, který mají rádi tanec a „chvilku neposedí“ :). Na lekcích se rozvíjí pohybové schopnosti, rytmika hudby. Důraz je kladen na zábavnou a hravou formu taneční lekce. V hodinách se kombinují rychlé a pomalé rytmy, v zábavných, tanečních sestavičkách, pohybové hry na obratnost a koordinaci pohybu. Lekce probíhá formou „ukázat, vysvětlit a naučit“. Každá hodina začíná rozvičením a končí důležitým protažením a relaxací. Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Rozvíjet u dětí pohybové schopnosti a dovednosti. Vnímat rytmus hudby. Naučení několik choreografií. Na začátku každé lekce se naučit řádně rozcvičit a na konci se umět protáhnout a relaxovat. Tímto cvičením se děti naučí správné držení těla, které je v tomto věku velmi důležité.

Potřeby: pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorem probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých šesti let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohoto typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby.

Přihlásit se do kroužku

keramika-mladsi kouzelna-vytvarka kutim-s-rodicem kutim-s-rodicem maly-badatel moderni-gymnastika moderni-gymnastika-mladsi pohybovky-1-salek pohybovky-2-zs tanecni-pohybovky-mladsi

Centra pro předškolní děti

Otevřeno: pondělí – pátek od 8:00 do 13:00
Věk: 3 – 6 let
Maximálně 15 dětí ve skupině

Centrum pro zájmové vzdělávání předškolních dětí (CPD) nabízí dětem příjemné a podnětné prostředí s malým množstvím dětí ve skupině, což ulehčuje jejich následnou adaptaci na školní zařízení. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu a pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení.

Časový harmonogram dne

 • 8:00 – 8:30 příchod dětí
 • 8:30 – 9:00 volná hra
 • 9:00 – 9:30 ranní kroužek
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:40 společný program
 • 10:40 – 11:00 příprava na odchod ven
 • 11:00 – 12:00 pobyt venku
 • 12:00 – 13:00 předávání dětí

Jak usnadnit dítěti vstup do CPD

…aneb co by dítě mělo umět:

 • znát své jméno a příjmení, zastavit se na zavolání
 • samo si svléknout, obléknout části oděvu
 • umět si nazout, obout boty, bačkory
 • uložit si věci na své místo, poznat si je
 • vysmrkat se, používat kapesník
 • držet lžíci, umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět se napít z hrnečku, sklenice
 • samostatně použít toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, opláchnout, utřít do ručníku
 • být připraveno na pobyt venku v rozmezí jedné hodiny
 • umět se podělit o hračku, uklidit ji na své místo
 • umět sdělit své potřeby, přání
 • umět poděkovat, poprosit
 • zvládnout odloučení od rodičů
 • zvládnout manipulaci s jednoduchým výtvarným materiálem (hra s modelínou, barvami a štětcem, hry s papírem – mačkání, lepení)

Černý Most

Přihlášky na školní rok 2019/20: Vyplněné přihlášky odevzdávejte prosím v tištěné podobě v informační kanceláři DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most. Rozhodnutí o přijetí, příp. nepřijetí dítěte do CPD bude rodičům sděleno e-mailem nejpozději do konce června.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Suchopárová: lenka.suchoparova@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Přihláška 2019/2020

Pravidla docházky – CPD 2019/2020

Pravidla pro přijímání dětí do CPD DDM Praha 9 – 2019/2020

Harmonogram

Fotogalerie

Čakovice

Přihlášky do Center zájmového vzdělávání předškoláků Krystálek vyřizuje městská část Čakovice od začátku května. Pro bližší informace kontaktujte paní Kateřinu Marhoulovou.

Rozhodnutí o přijetí, příp. nepřijetí dítěte do CPD – Krystálek bude rodičům sděleno písemně / e-mailem nejpozději do konce června.

Kontaktní osoba: Mgr.Šárka Slejšková – info-ca@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Pravidla docházky

Pravidla pro přijímání dětí

Roční plán

Harmonogram

Fotogalerie