Kroužky pro předškoláky

Zobrazit seznam kroužků pro předškoláky

ikonaModelování pro nejmenší 4–6 let Čakovice

st 15:00–16:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2500 Kč

↑ sbalit

„Tvoření je zábava!“

Anna Řehořová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě modelovat si doma z plastelíny či modelíny? Tak to určitě neváhej a přijď si zamodelovat k nám! Výrobky lektorka vypálí v troubě či vyvaří ve vodě a následně je můžeme upravit brusnými papíry a nabarvit pomocí temeper a laků. Společně budeme zkoušet různé způsoby tvarování či modelování hmoty. Naučíme se vytvářet výrobky dle pokynů a následně je podle své fantazie odekorujeme. Začneme s jednoduchými plošnými výrobky a po osvojení hmoty a technik se vrhneme na prostorové. Necháme se isnpirovat ročním obdobím, přírodou ale i domácím prostředím.

Cíl a přínos kroužku: Záverečnými výstupy budou různé výrobky vymodelované, vytvrdnuté a odekorované z moduritu či modelitu. Inspirací bude roční období, příroda a každodenní život.

Potřeby: vhodné oblečení, pití, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Součástí kroužku je společný úklid pomůcek a pracovního místa.

Informace o lektorovi: Anna Řehořová je studentkou bakalářského studia oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Taktéž absolvovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Karlových Varech. Lektorka se od dětství aktivně věnuje výtvarným činnostem (kresba, malba, keramika). Má několik zkušeností s hlídáním dětí svých rodinných příslušníků nebo známých. Nyní je učitelkou Centra pro předškolní děti v DDM Čakovice.

Přihlásit se do kroužku

ikonaPohybovky 4–6 let Čakovice

po 15:00–16:00

1. pololetí: 950 Kč
2 pololetí: 950 Kč
celý rok: 1700 Kč

↑ sbalit

„Hýbej se s námi!“

Pavla Řezníčková, lektorka kroužku

Popis:

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her, při kterých se děti pobaví, lehce zasportují, naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, a fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu. Během kroužku se rozcvičí, protáhnou si tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí spoustu nových her, zlepší si motoriku a koordinaci. Také se naučí spolupracovat v týmu při různých aktivitách a budou rozvíjet svoji představivost při hraní nejrůznějších her.

Potřeby: sportovní oblečení, sportovní obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka již šest let pracuje s dětmi na kroužcích táborech a různých akcích. Od malička se věnuje sportu. Lektorkou pohybovek v DDM Praha 9 je již čtrvrým rokem a má absolvovaný kurz pedagoga volného času.

Přihlásit se do kroužku

ikonaŠikovné jazýčky 2–5 let Čakovice

út 12:00–13:00

1. pololetí: 1450 Kč
2 pololetí: 1450 Kč
celý rok: 2900 Kč

↑ sbalit

„Jazýčku povídej!“

Petra Psutková, lektorka kroužku

Popis:

V kroužku si budeme hravě,pomocí říkadel, písniček, rytmizace, vytleskávání slabik a pohybových her procvičovat mluvidla a jazýčky. S názorným materiálem doprovodných obrázků budeme vše hravou formou procvičovat a zlepšovat logopedické schopnosti dětí. Každou hodinu se zaměříme na určitý okruh problémových hlásek. Samozřejmostí je zohlednit individuální potřeby každého dítěte. Těšíme se na všechny děti! :)

Cíl a přínos kroužku: Cílem je podporovat a posilovat hravou formou děti v oblasti slovní zásoby, správného mluveného projevu, a správné výslovnosti.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Děti, teré docházejí do CPD, budou vyzvedávany lektorkou.

Informace o lektorovi: Petra pracovala s dětmi v mateřské školce jako asistent pedagoga. Její hlavní náplní byla práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami,jako je např.ADHD,autismus,neurologické poruchy ve vývoji řeči aj. Dále se věnuje dětem v oblasti sportu, jako trenérka sportovní gymnastiky a lektorka pohybových kroužků. Nyní působí jako interní pedagog v našem DDM na pracovišti Čakovice v Centru předškolní docházky.

Přihlásit se do kroužku

ikonaTanečky pro předškoláky 1 4–6 let Černý Most

út 15:30–16:30

1. pololetí: 1250 Kč
2 pololetí: 1250 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„"Bavíme se tančíme a radujeme se a užíváme si."“

Michaela Petříková, lektorka kroužku

Popis:

V kroužku tanečky pro nejmenší si děti nejen zatančí a zacvičí, ale budou také rozvíjet rytmické cítění a pohybovou koordinaci. Děti poznají nové kamarády, na které se mohou těšit každý týden a s nimiž si vyzkouší vzájemnou spolupráci při tanečních sestavách.

V průběhu kroužku se dětí rozcvičí, poté budou nacvičovat jednotlivé kroky jednoduchých tanečních sestav a každá hodina bude zpestřena i jinou zábavnou pohybovou aktivitou. Před ukončením hodiny si děti užijí chvilku protažení a relaxace.

Cíl a přínos kroužku: V tomto věku je u dětí důležité rozvíjet a probouzet jejich sportovní a taneční dovednosti. Naučí se zde správnému protahování, relaxaci a držení těla. Společně s ostatními se zde naučí jednoduché taneční sestavy na české ale i zahraniční písničky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Přihlásit se do kroužku

Na kroužek se zatím nelze přihlásit online, můžete však o něj projevit zájem prostřednictvím e-mailu info-cm@ddmpraha9.cz.

ikonaTanečky pro předškoláky 2 4–6 let Černý Most

čt 15:30–16:30

1. pololetí: 1250 Kč
2 pololetí: 1250 Kč
celý rok: 2300 Kč

↑ sbalit

„"Bavíme se tančíme a radujeme se a užíváme si."“

Michaela Petříková, lektorka kroužku

Popis:

V kroužku tanečky pro nejmenší si děti nejen zatančí a zacvičí, ale budou také rozvíjet rytmické cítění a pohybovou koordinaci. Děti poznají nové kamarády, na které se mohou těšit každý týden a s nimiž si vyzkouší vzájemnou spolupráci při tanečních sestavách.

V průběhu kroužku se dětí rozcvičí, poté budou nacvičovat jednotlivé kroky jednoduchých tanečních sestav a každá hodina bude zpestřena i jinou zábavnou pohybovou aktivitou. Před ukončením hodiny si děti užijí chvilku protažení a relaxace.

Cíl a přínos kroužku: V tomto věku je u dětí důležité rozvíjet a probouzet jejich sportovní a taneční dovednosti. Naučí se zde správnému protahování, relaxaci a držení těla. Společně s ostatními se zde naučí jednoduché taneční sestavy na české ale i zahraniční písničky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Přihlásit se do kroužku

Na kroužek se zatím nelze přihlásit online, můžete však o něj projevit zájem prostřednictvím e-mailu info-cm@ddmpraha9.cz.

modelovani-pro-nejmensi pohybovky sikovne-jazycky tanecky-pro-predskolaky tanecky-pro-predskolaky

Centra pro předškolní děti

Otevřeno: pondělí – pátek od 8:00 do 13:00
Věk: 2,5 – 6 let
Maximálně 15 dětí ve skupině

Centrum pro zájmové vzdělávání předškolních dětí (CPD) nabízí dětem příjemné a podnětné prostředí s malým množstvím dětí ve skupině, což ulehčuje jejich následnou adaptaci na školní zařízení. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu a pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení.

Časový harmonogram dne

 • 8:00 – 8:30 příchod dětí
 • 8:30 – 9:00 volná hra
 • 9:00 – 9:30 ranní kroužek
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:40 společný program
 • 10:40 – 11:00 příprava na odchod ven
 • 11:00 – 12:00 pobyt venku
 • 12:00 – 13:00 předávání dětí

Jak usnadnit dítěti vstup do CPD

…aneb co by dítě mělo umět:

 • znát své jméno a příjmení, zastavit se na zavolání
 • samo si svléknout, obléknout části oděvu
 • umět si nazout, obout boty, bačkory
 • uložit si věci na své místo, poznat si je
 • vysmrkat se, používat kapesník
 • držet lžíci, umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět se napít z hrnečku, sklenice
 • samostatně použít toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, opláchnout, utřít do ručníku
 • být připraveno na pobyt venku v rozmezí jedné hodiny
 • umět se podělit o hračku, uklidit ji na své místo
 • umět sdělit své potřeby, přání
 • umět poděkovat, poprosit
 • zvládnout odloučení od rodičů
 • zvládnout manipulaci s jednoduchým výtvarným materiálem (hra s modelínou, barvami a štětcem, hry s papírem – mačkání, lepení)

Černý Most

Přihlášky na školní rok 2022/23: Vyplněné přihlášky odevzdávejte prosím v tištěné podobě v informační kanceláři DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most.

Kontaktní osoba: Matylda Smolková: matylda.smolkova@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Přihláška 2022/2023

Pravidla docházky – CPD 2022/2023

Pravidla pro přijímání dětí do CPD DDM Praha 9 – 2022/2023

Harmonogram

Fotogalerie

Čakovice

Přihlášky do Center zájmového vzdělávání předškoláků Krystálek vyřizuje městská část Čakovice. Výběrové řízení pro školní rok 2022/2023 je stanoveno v datech 26.5. – 8.6.2022. Pro bližší informace kontaktujte paní Kateřinu Marszálkovou na úřadu MČ Čakovice.

Rozhodnutí o přijetí, příp. nepřijetí dítěte do CPD – Krystálek bude rodičům sděleno písemně / e-mailem nejpozději do konce června.

Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Vostřelová – eliska.vostrelova@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Pravidla docházky

Pravidla pro přijímání dětí

Harmonogram

Fotogalerie