Kroužky pro předškoláky

Zobrazit seznam kroužků pro předškoláky

ikonaKlubovna pro rodiče (mateřská, rodič.) 18–45 let Černý Most

po 10:00–11:30
st 10:00–11:30

1 návštěva: 1200 Kč
1. pololetí: 2700 Kč
2 pololetí: 2700 Kč
celý rok: 5000 Kč

↑ sbalit

„Nebuďte na své trápení a radost sami, přijďte se sdílet, případně občas se protáhnout a něco si vyrobit. Činnost klubu je organizovaná.“

Lucie Zárubová, lektorka kroužku

Popis:

Klub rodičů na mateřské, rodičovské, matky před porodem, je pro ty, kteří si potřebují oddychnout od domácího prostředí a potkat se s ostatními, kteří řeší obdobné problémy jako oni. Klub není hlídárna, ale možnost společného tvoření, cvičení, diskuze při starání se o své děti, které potřebují neustálý dozor. Je možné, že některé hodiny klubu jenom probrečíte, ale je to v pořádku. Uvaříme si čaj a svět bude vypadat veselejší.

Cíl a přínos kroužku: 1. Rodičové si odnáší klid a dobrý pocit z některých výukových hodin 2. Naučili se důvěřovat členům Klubu a půjčovat jim své dítě. 3. Vytvoření komunitní pospolitosti ve skupině.

Potřeby: Vše pro potřebu dítěte. Je tu k dispozici mikrovlnka.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka se věnuje volnočasové činnosti již od roku 2012. Zabývá se rukodělnými a pohybovými aktivitami. Má titul z pedagogiky pro střední školy a dále ekonomie a personálního řízení.

Přihlásit se do kroužku

ikonaŠikovné jazýčky 2–5 let Čakovice

čt 12:00–13:00

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3200 Kč

↑ sbalit

„Jazýčku povídej!“

Petra Psutková, lektorka kroužku

Popis:

V kroužku si budeme hravě, pomocí říkadel, písniček, rytmizace, vytleskávání slabik a pohybových her procvičovat mluvidla a jazýčky. S názorným materiálem doprovodných obrázků budeme vše hravou formou procvičovat a zlepšovat logopedické schopnosti dětí. Každou hodinu se zaměříme na určitý okruh problémových hlásek. Samozřejmostí je zohlednit individuální potřeby každého dítěte. Těšíme se na všechny děti!

Cíl a přínos kroužku: Cílem je podporovat a posilovat hravou formou děti v oblasti slovní zásoby, správného mluveného projevu, a správné výslovnosti.

Potřeby: pití, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Děti, které docházejí do CPD, budou vyzvedávány lektorkou.

Informace o lektorovi: Petra pracovala s dětmi v mateřské školce jako asistent pedagoga. Její hlavní náplní byla práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, jako je např.ADHD,autismus,neurologické poruchy ve vývoji řeči aj. Dále se věnuje dětem v oblasti sportu, jako trenérka sportovní gymnastiky a lektorka pohybových kroužků. Nyní působí jako interní pedagog v našem DDM na pracovišti Čakovice v Centru předškolní docházky.

Přihlásit se do kroužku

klubovna-pro-rodice-materska-rodic sikovne-jazycky

Centra pro předškolní děti

Otevřeno: pondělí – pátek od 8:00 do 13:00
Věk: 2,5 – 6 let
Maximálně 15 dětí ve skupině

Centrum pro zájmové vzdělávání předškolních dětí (CPD) nabízí dětem příjemné a podnětné prostředí s malým množstvím dětí ve skupině, což ulehčuje jejich následnou adaptaci na školní zařízení. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu a pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení.

Časový harmonogram dne

 • 8:00 – 8:30 příchod dětí
 • 8:30 – 9:00 volná hra
 • 9:00 – 9:30 ranní kroužek
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:40 společný program
 • 10:40 – 11:00 příprava na odchod ven
 • 11:00 – 12:00 pobyt venku
 • 12:00 – 13:00 předávání dětí

Jak usnadnit dítěti vstup do CPD

…aneb co by dítě mělo umět:

 • znát své jméno a příjmení, zastavit se na zavolání
 • samo si svléknout, obléknout části oděvu
 • umět si nazout, obout boty, bačkory
 • uložit si věci na své místo, poznat si je
 • vysmrkat se, používat kapesník
 • držet lžíci, umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět se napít z hrnečku, sklenice
 • samostatně použít toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, opláchnout, utřít do ručníku
 • být připraveno na pobyt venku v rozmezí jedné hodiny
 • umět se podělit o hračku, uklidit ji na své místo
 • umět sdělit své potřeby, přání
 • umět poděkovat, poprosit
 • zvládnout odloučení od rodičů
 • zvládnout manipulaci s jednoduchým výtvarným materiálem (hra s modelínou, barvami a štětcem, hry s papírem – mačkání, lepení)

Černý Most

Přihlášky na školní rok 2022/23: Vyplněné přihlášky odevzdávejte prosím v tištěné podobě v informační kanceláři DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most.

Kontaktní osoba: Matylda Smolková: matylda.smolkova@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Přihláška 2022/2023

Pravidla docházky – CPD 2022/2023

Pravidla pro přijímání dětí do CPD DDM Praha 9 – 2022/2023

Harmonogram

Fotogalerie

Čakovice

Přihlášky do Center zájmového vzdělávání předškoláků Krystálek vyřizuje městská část Čakovice. Výběrové řízení pro školní rok 2022/2023 je stanoveno v datech 26.5. – 8.6.2022. Pro bližší informace kontaktujte paní Kateřinu Marszálkovou na úřadu MČ Čakovice.

Rozhodnutí o přijetí, příp. nepřijetí dítěte do CPD – Krystálek bude rodičům sděleno písemně / e-mailem nejpozději do konce června.

Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Vostřelová – eliska.vostrelova@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Pravidla docházky

Pravidla pro přijímání dětí

Harmonogram

Fotogalerie