Kroužky pro předškoláky

Zobrazit seznam kroužků pro předškoláky

ikonaŠikovné jazýčky 2–5 let Čakovice

čt 12:15–13:15

1. pololetí: 1700 Kč
2 pololetí: 1700 Kč
celý rok: 3200 Kč

↑ sbalit

„Jazýčku povídej!“

Petra Psutková, lektorka kroužku

Popis:

V kroužku si budeme hravě, pomocí říkadel, písniček, rytmizace, vytleskávání slabik a pohybových her procvičovat mluvidla a jazýčky. S názorným materiálem doprovodných obrázků budeme vše hravou formou procvičovat a zlepšovat logopedické schopnosti dětí. Každou hodinu se zaměříme na určitý okruh problémových hlásek. Samozřejmostí je zohlednit individuální potřeby každého dítěte. Těšíme se na všechny děti!

Cíl a přínos kroužku: Cílem je podporovat a posilovat hravou formou děti v oblasti slovní zásoby, správného mluveného projevu, a správné výslovnosti.

Potřeby: pití, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Děti, které docházejí do CPD, budou vyzvedávány lektorkou.

Informace o lektorovi: Petra pracovala s dětmi v mateřské školce jako asistent pedagoga. Její hlavní náplní byla práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, jako je např.ADHD,autismus,neurologické poruchy ve vývoji řeči aj. Dále se věnuje dětem v oblasti sportu, jako trenérka sportovní gymnastiky a lektorka pohybových kroužků. Nyní působí jako interní pedagog v našem DDM na pracovišti Čakovice v Centru předškolní docházky.

Přihlásit se do kroužku

sikovne-jazycky

Centra pro předškolní děti

Otevřeno: pondělí – pátek od 8:00 do 13:00
Věk: 2,5 – 6 let
Maximálně 15 dětí ve skupině

Centrum pro zájmové vzdělávání předškolních dětí (CPD) nabízí dětem příjemné a podnětné prostředí s malým množstvím dětí ve skupině, což ulehčuje jejich následnou adaptaci na školní zařízení. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu a pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení.

Časový harmonogram dne

 • 8:00 – 8:30 příchod dětí
 • 8:30 – 9:00 volná hra
 • 9:00 – 9:30 ranní kroužek
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:40 společný program
 • 10:40 – 11:00 příprava na odchod ven
 • 11:00 – 12:00 pobyt venku
 • 12:00 – 13:00 předávání dětí

Jak usnadnit dítěti vstup do CPD

…aneb co by dítě mělo umět:

 • znát své jméno a příjmení, zastavit se na zavolání
 • samo si svléknout, obléknout části oděvu
 • umět si nazout, obout boty, bačkory
 • uložit si věci na své místo, poznat si je
 • vysmrkat se, používat kapesník
 • držet lžíci, umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět se napít z hrnečku, sklenice
 • samostatně použít toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, opláchnout, utřít do ručníku
 • být připraveno na pobyt venku v rozmezí jedné hodiny
 • umět se podělit o hračku, uklidit ji na své místo
 • umět sdělit své potřeby, přání
 • umět poděkovat, poprosit
 • zvládnout odloučení od rodičů
 • zvládnout manipulaci s jednoduchým výtvarným materiálem (hra s modelínou, barvami a štětcem, hry s papírem – mačkání, lepení)

Černý Most

Přihlášky na školní rok 2022/23: Vyplněné přihlášky odevzdávejte prosím v tištěné podobě v informační kanceláři DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most.

Kontaktní osoba: Matylda Smolková: matylda.smolkova@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Přihláška 2022/2023

Pravidla docházky – CPD 2022/2023

Pravidla pro přijímání dětí do CPD DDM Praha 9 – 2022/2023

Harmonogram

Fotogalerie

Čakovice

Přihlášky do Center zájmového vzdělávání předškoláků Krystálek vyřizuje městská část Čakovice. Výběrové řízení pro školní rok 2022/2023 je stanoveno v datech 26.5. – 8.6.2022. Pro bližší informace kontaktujte paní Kateřinu Marszálkovou na úřadu MČ Čakovice.

Rozhodnutí o přijetí, příp. nepřijetí dítěte do CPD – Krystálek bude rodičům sděleno písemně / e-mailem nejpozději do konce června.

Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Vostřelová – eliska.vostrelova@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Pravidla docházky

Pravidla pro přijímání dětí

Harmonogram

Fotogalerie