Kroužky pro předškoláky

Zobrazit seznam kroužků pro předškoláky

ikonaAngličtina pro předškoláky 3–6 let Černý Most

po 15:00–15:45

1. pololetí: 1250 Kč
2 pololetí: 1250 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale i jiný svět.“

Edita Vrbová, lektorka kroužku

Popis:

Kroužek anglického jazyka pro předškoláky je koncipován tak, aby si děti hravou formou osvojily základy anglického jazyka. Budeme společně rozvíjet komunikační dovednosti tak, aby sociálně i rozumově dozrávaly a vstup do školy pro ně nepředstavoval obavu, ale vítané dobrodružství objevování tajů a zákonitostí světa. Děti v kroužku poznají nové kamarády a budou mít spolu s Vámi radost ze slovíček a vět, které dokáží v dosud neznámém jazyce vykouzlit.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí jednoduchá slovíčka - např. barvy, zvířátka. Slovíčka se naučí pomocí básniček, říkanek, obrázků apod. Naučí se jednoduché fráze v AJ (představit se, pojmenovat věci atd.)

Potřeby: Notýsek, pastelky, fixy, tenké desky na obrázky.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka absolvovala kurz pedagogického minima, angličtinu dlouhodobě doučuje děti různých věkových kategorií.

Přihlásit se do kroužku

ikonaBaletní průprava 4–6 let Čakovice

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1200 Kč
2 pololetí: 1200 Kč
celý rok: 2200 Kč

↑ sbalit

„Chcete si hrát? A co takhle začít s tancem?“

Zuzana Pipková, lektorka kroužku

Popis:

Baletní průprava je nejlepším začátkem tanečníka, který by se rád v budoucnu věnoval jakémukoliv druhu tance.

S baletní průpravou je vhodné začít již v předškolním věku, kdy je tělo nejvíc přizpůsobivé a dá se s ním krásně pracovat. Každý profesionální tanečník je vděčný za baletní základy, které jsou prioritou tance.

Každá hodina obsahuje důkladné rozhýbání a zahřátí, práci se správným držením těla, včetně krátkých a srozumitelných sestav a nakonec protažení. Hodina je samozřejmě nejvíce zaměřená na to, aby děti cítily radost z tance a mohly si ho pořádně užít.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí správnému držení těla, budou schopné zatančit krátkou taneční sestavu. Pololetí bude vždy zakončeno vystoupením pro rodiče.

Potřeby: Karimatku (možno půjčit v DDM), baletní piškoty (nejsou nutné, stačí ponožky)

V ceně: Odměna lektora, baletní dres, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Studentka pátého ročníku taneční konzervatoře Duncan Centre. 11 let se věnovala závodně společenským tancům (latinsko-americké a standartní tance) - výkonnostní třída A. Výuka dětí v tanečním klubu -společenské tance. Výuka dětí v ZUŠ - současný tanec. Výuka dospělých - latin dance, contemporary danc e. Spolupráce na choreografii HAMU. Taneční představení v divadle Alta a Pone c. Účast na mezinárodním tanečním festivalu Share v Makedonii. Vlastní choreografie v divadle Duncan Centre. Vítěz kategorie v celostátní hudební soutěži - příčná flétna. 1. místo na mezinárodní hudební soutěži v Belgii (flétnový soubor). V DDM Praha 9 působí jako lektor tanečních kroužků.

Přihlásit se do kroužku

ikonaHravá jóga pro děti 4–7 let Čakovice

st 16:00–16:45

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Přijďte se protáhnout a vyrelaxovat s kamarády.“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Hlavním cílem je naučit děti více odpočívat, zbavovat se stresu, rozvíjet fantazii a radost ze života.

Během roku se děti naučí základní jógové pozice a cviky, několik relaxačních technik a správné dýchání. To všechno formou her, básníček a písniček.

Jóga dává dětem větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, správné držení těla, také zlepšuje koordinaci a rovnováhu těla. Jóga pro děti se osvědčila i při potížích s hyperaktivitou a problémy s učením.

Děti odejdou z hodiny pozitivně naladěné, protažené, ale i vydováděné ze společenských her.

Cíl a přínos kroužku: Účastník ovládá jógové cviky. Účastník se naučil různé relaxační metody. Účastníkům se díky cvikům zlepšila koordinace pohybu a držení těla. Účastník během aktivit spolupracuje s ostatními.

Potřeby: sportovní oblečení, pití, desky na papíry

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých 6 let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohoto typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. V posledních dvou letech se také věnuje józe a relaxačním cvičením a účastnila se kurzu jógy pro děti a začala jógové lekce vést. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby. V DDM Praha 9 učí již druhým rokem a má absolvovaný kurz pedagoga volného času.

Přihlásit se do kroužku

ikonaKouzelná výtvarka 3–6 let Černý Most

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Začínáme s barvami.“

Sára Brejchová, lektorka kroužku

Popis:

Pojď s námi tvořit v naší kouzelné výtvarce! Naučíš se spoustu nového a určitě se nebudeš nudit.

Společně se třeba naučíme jak pomocí šňúrky a barev vytvořit překrásné květiny. Budeme vyrábět spoustu věcí z přírodnin (listů, kaštanů a podobně). Společně se naučíme ty nejzákladnějsí tvary a barvy, nebo si vyrobíme pár jednoduchých her, které si pak děti budou moci odnést domů a zahrát s rodiči. Takže pokud se chceš naučit, jak kouzlit s barvičkami a užít si spoustu legrace, tak neváhej a přidej se do naší kouzelné výtvarky.

Cíl a přínos kroužku: Děti si na kroužku osvojí základní dovednosti pro kresbu (pastelkami, křídami), malbu (vodovky nebo tempery), modelování (modelína nebo jiné materiály). Budeme společně cvičit barvy, tvary, tříbit smysly a učit se vnímat všechno, co je hezké.

Potřeby: Zástěrku, nebo oblečení u kterého nebude vadit, že se ušpiní.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka je studentkou Art & Design Institutu a je absolventkou Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. V Novém Boru také spolupracovala na akcích tamního DDM. V DDM Praha 9 vede ještě kroužek Kouzelná výtvarka a Mladí umělci.

Přihlásit se do kroužku

ikonaPohybové hry 1 4–6 let Černý Most

út 15:00–16:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Kdo si hraje, nezlobí a ještě si užije spoustu zábavy.“

Šárka Janáčová, lektorka kroužku

Popis:

Pohybové hry jsou u dětí velmi oblíbené, jelikož se u nich vyřádí, vybijí si energii, ale hlavně zažijí spoustu zábavy a poznají nové kamarády.

Jedná se o hry pro sportovní rozvoj dětí, zlepšování motoriky, koordinace a správného držení těla. Děti se naučí nové pohybové hry, v nichž je důraz kladen na dodržování pravidel a spolupráci v kolektivu.

Kroužek bude zahájen krátkou rozcvičkou a v závěru se děti protáhnout. Běhen relaxační části se děti vydýchají po sportovním výkonu.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je zlepšení motoriky a fyzické zdatnosti. Dalším cílem je rovněž získat kladný přístup ke sportu, který je nezbytný pro zdraví životní styl nejen dětí, ale rovněž důležitou průpravou v pozdějším věku. Děti se zároveň naučí zodpovědnosti jednotlivce při týmové hře.

Potřeby: Sportovní obuv a oděv, dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Šárka Janáčová studovala na Univerzitě Karlově biologii a výchovu ke zdraví. Během střední školy pravidelně navštěvovala lekce zumby. Při vysokoškolském studiu vedla taneční kroužky zumby a tanečky pro nejmenší a zároveň působila jako lektorka kruhového tréninku v centru Expreska - fitness pro ženy. Během sedmiměsíčního pobytu v Londýně, kde pracovala jako au-pair, získala lektorka certifikát anglického jazyka CAE (Cartificate in Advanced English) úrovně C1.

Přihlásit se do kroužku

ikonaPohybové hry 2 4–6 let Černý Most

čt 16:00–17:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Kdo si hraje, nezlobí a ještě si užije spoustu zábavy.“

Šárka Janáčová, lektorka kroužku

Popis:

Pohybové hry jsou u dětí velmi oblíbené, jelikož se u nich vyřádí, vybijí si energii, ale hlavně zažijí spoustu zábavy a poznají nové kamarády. Jedná se o hry pro sportovní rozvoj dětí, zlepšování motoriky, koordinace a správného držení těla.

Děti se naučí nové pohybové hry, v nichž je důraz kladen na dodržování pravidel a spolupráci v kolektivu. Kroužek bude zahájen krátkou rozcvičkou a v závěru se děti protáhnout. Běhen relaxační části se děti vydýchají po sportovním výkonu.

Cíl a přínos kroužku: Cílem je zlepšení motoriky a fyzické zdatnosti. Dalším cílem je rovněž získat kladný přístup ke sportu, který je nezbytný pro zdraví životní styl nejen dětí, ale rovněž důležitou průpravou v pozdějším věku. Děti se zároveň naučí zodpovědnosti jednotlivce při týmové hře.

Potřeby: Sportovní obuv a oděv, dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Šárka Janáčová studovala na Univerzitě Karlově biologii a výchovu ke zdraví. Během střední školy pravidelně navštěvovala lekce zumby. Při vysokoškolském studiu vedla taneční kroužky zumby a tanečky pro nejmenší a zároveň působila jako lektorka kruhového tréninku v centru Expreska - fitness pro ženy. Během sedmiměsíčního pobytu v Londýně, kde pracovala jako au-pair, získala lektorka certifikát anglického jazyka CAE (Cartificate in Advanced English) úrovně C1.

Přihlásit se do kroužku

ikonaPohybovky (sálek) 4–6 let Čakovice

po 16:00–17:00

1. pololetí: 700 Kč
2 pololetí: 700 Kč
celý rok: 1200 Kč

↑ sbalit

„Hýbej s námi!“

Karolína Ploužková, lektorka kroužku

Popis:

Pohybový kroužek se zaměřuje především na hraní různých her při kterých se děti pobaví, lehce zasportují, naučí se komunikovat s ostatními dětmi, najdou si nové kamarády. Děti si zkusí spoustu nových her, zlepší si motoriku, a fyzickou koordinaci. Děti si osvojí pravidla fair play a spolupráci v týmu.

Během kroužku se rozcvičí, protáhnou si tělo, zaběhají si a zasoutěží a neminou je ani známé týmové hry.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí spoustu nových her, zlepší si motoriku a koordinaci. Také se naučí spolupracovat v týmu při různých aktivitách a budou rozvíjet svoji představivost při hraní nejrůznějších her.

Potřeby: sportovní oblečení, sálová obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique..

Informace o lektorovi: Lektorka již pět let pracuje s dětmi na kroužcích, táborech a různých akcích. V našem DDM Praha 9 je lektorkou sportovních her a pohybovek již třetím rokem. Vede u nás příměstské tábory a je i lektorem na našich nejrůznějších akcích.

Přihlásit se do kroužku

ikonaTanečky pro nejmenší 1 4–6 let Černý Most

út 16:00–17:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Tanec, pohyb a zábava čeká právě na tebe!“

Šárka Janáčová, lektorka kroužku

Popis:

V kroužku tanečky pro nejmenší si děti nejen zatančí a zacvičí, ale budou také rozvíjet rytmické cítění a pohybovou koordinaci. Děti poznají nové kamarády, na které se mohou těšit každý týden a s nimiž si vyzkouší vzájemnou spolupráci při tanečních sestavách.

V průběhu kroužku se dětí rozcvičí, poté budou nacvičovat jednotlivé kroky jednoduchých tanečních sestav a každá hodina bude zpestřena i jinou zábavnou pohybovou aktivitou. Před ukončením hodiny si děti užijí chvilku protažení a relaxace.

Cíl a přínos kroužku: V tomto věku je u dětí důležité rozvíjet a probouzet jejich sportovní a taneční dovednosti. Naučí se zde správnému protahování, relaxaci a držení těla. Společně s ostatními se zde naučí jednoduché taneční sestavy na české ale i zahraniční písničky.

Potřeby: Sportovní obuv a oděv, dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Šárka Janáčová studovala na Univerzitě Karlově biologii a výchovu ke zdraví. Během střední školy pravidelně navštěvovala lekce zumby. Při vysokoškolském studiu vedla taneční kroužky zumby a tanečky pro nejmenší a zároveň působila jako lektorka kruhového tréninku v centru Expreska - fitness pro ženy. Během sedmiměsíčního pobytu v Londýně, kde pracovala jako au-pair, získala lektorka certifikát anglického jazyka CAE (Cartificate in Advanced English) úrovně C1.

Přihlásit se do kroužku

ikonaTanečky pro nejmenší 2 4–6 let Černý Most

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 1400 Kč
2 pololetí: 1400 Kč
celý rok: 2600 Kč

↑ sbalit

„Tanec, pohyb a zábava čeká právě na tebe!“

Šárka Janáčová, lektorka kroužku

Popis:

V kroužku tanečky pro nejmenší si děti nejen zatančí a zacvičí, ale budou také rozvíjet rytmické cítění a pohybovou koordinaci. Děti poznají nové kamarády, na které se mohou těšit každý týden a s nimiž si vyzkouší vzájemnou spolupráci při tanečních sestavách.

V průběhu kroužku se dětí rozcvičí, poté budou nacvičovat jednotlivé kroky jednoduchých tanečních sestav a každá hodina bude zpestřena i jinou zábavnou pohybovou aktivitou. Před ukončením hodiny si děti užijí chvilku protažení a relaxace.

Cíl a přínos kroužku: V tomto věku je u dětí důležité rozvíjet a probouzet jejich sportovní a taneční dovednosti. Naučí se zde správnému protahování, relaxaci a držení těla. Společně s ostatními se zde naučí jednoduché taneční sestavy na české ale i zahraniční písničky.

Potřeby: Sportovní obuv a oděv, dostatek tekutin.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka Mgr. Šárka Janáčová studovala na Univerzitě Karlově biologii a výchovu ke zdraví. Během střední školy pravidelně navštěvovala lekce zumby. Při vysokoškolském studiu vedla taneční kroužky zumby a tanečky pro nejmenší a zároveň působila jako lektorka kruhového tréninku v centru Expreska - fitness pro ženy. Během sedmiměsíčního pobytu v Londýně, kde pracovala jako au-pair, získala lektorka certifikát anglického jazyka CAE (Cartificate in Advanced English) úrovně C1.

Přihlásit se do kroužku

ikonaTaneční pohybovky 5–7 let Čakovice

st 17:00–18:00

1. pololetí: 1150 Kč
2 pololetí: 1150 Kč
celý rok: 2100 Kč

↑ sbalit

„Přijď si zatančit a najít své nové tanenčí kamarády!“

Nikola Procházková, lektorka kroužku

Popis:

Tanečně pohybový kroužek je určen pro všechny děti, který mají rádi tanec a „chvilku neposedí“.

Na lekcích se rozvíjí pohybové schopnosti, rytmika hudby. Důraz je kladen na zábavnou a hravou formu taneční lekce. V hodinách se kombinují rychlé a pomalé rytmy, v zábavných, tanečních sestavičkách, pohybové hry na obratnst a koordinaci pohybu. Lekce probíhá formou „ukázat, vysvětlit a naučit“. Každá hodina začíná rozvičením a končí důležitým protažením a relaxací.

Není důležitá technika, důležité je poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance část sebe, prostě si tu hodinu naplno užít a odcházet se skvělým pocitem domů!

Cíl a přínos kroužku: Účastníci mají správné držení těla při tanci.Účastníkům se zlepšila obratnost a koordinace pohybů. Účastníci samostatně tancují na písničky. Během tance, nebo při hře účastník spolupracuje s partnerem. Účastníci ovládají naučené choreografie při vystupování.

Potřeby: pohodlné sportovní oblečení, sálovou obuv, pití

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Jiná ujednání: Sraz s lektorkou probíhá vždy v prostorách Relax La Fabrique.

Informace o lektorovi: Lektorka se tanci věnuje od svých 6let. Zpočátku aerobiku, kdy v patnácti letech začala kroužky tohoto typu vést. Navíc se začala věnovat Zumbě, která ji zcela pohltila, že ji již několik let i vyučuje. V posledních dvou letech se také věnuje józe a relaxačním cvičením a účastnila se kurzu jógy pro děti a začala jógové lekce vést. Má ráda, když se u dětí již od mala rozvíjí jejich pohybové schopnosti a rytmus hudby. V DDM Praha 9 učí již druhým rokem a má absolvovaný kurz pedagoga volného času.

Přihlásit se do kroužku

ikonaVýtvarka – stARTíci 4–6 let Čakovice

čt 15:00–16:00

1. pololetí: 1100 Kč
2 pololetí: 1100 Kč
celý rok: 2000 Kč

↑ sbalit

„Dělej, co miluješ!“

Anna Křížová, lektorka kroužku

Popis:

Baví tě kreslit, malovat, něco tvořit nebo vyrábět? Spojuje nás to samé, tak se k nám přidej!

Společně si osvojíme i jiné vývarné techniky než jen kreslení a malování. Budeme se vzájemně inspirovat a rozvíjet naší fantazii, které se meze nekladou. Inspirací nám budou jednotlivá roční období, svátky a slavnosti, ale také každodenní život.

Zažijeme spoustu zábavy a najdeme nové kamarády, se kterými budeme společně tvořit!

Cíl a přínos kroužku: Děti se zlepší v oblasti kreslení a malování a budou rozvíjet své výtvarné dovednosti. U dětí se bude rozvíjet estetické cítění. Výstupem kroužku bude prezentace výrobků rodičům či závěrečná výstava.

Potřeby: vhodné oblečení, přezůvky

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Anna Křížová se od malička věnuje malbě, která je její vášní a největším koníčkem. Vzhledem k jejímu vystudovanému oboru - grafický design na Střední škole oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem - jí ale ani ostatní výtvarné techniky nejsou cizí. V DDM Praha 9 působí již druhým rokem jako lektorka výtvarných kroužků.

Přihlásit se do kroužku

ikonaZUMBA 1 5–8 let Černý Most

čt 17:00–17:50

1. pololetí: 750 Kč
2 pololetí: 750 Kč
celý rok: 1300 Kč

↑ sbalit

„Zažij zábavu a při tom tanči!“

Bc.Veronika Finferová, lektorka kroužku

Popis:

Zumba je spojením latinskoamerické hudby a aerobních tanečních kroků. Kombinuje rychlé i pomalejší rytmy a je tak unikátním spojením zábavného fitness tanečního cvičení, které si našlo své příznivce v řadách dětí i dospělých po celém světě.

Každá hodina má část zahřívací (rozcvička ve formě her, variací kroků či kardio cviků), průpravnou (opakovaní sestav a učení nových korků) a relaxační (strečink a dechová cvičení).

Zumba rozvíjí široké spektrum dovedností a mimo jiné posiluje i sebevědomí. V hodinách zumby jde především o čas strávený zábavou, při které se tančí.

Cíl a přínos kroužku: Děti se naučí několik tanečních choreografií a dokáží tak spojit pohyb s hudebním doprovodem.Osvojí si základní pohybové dovednosti. Zvýší svou fyzickou kondici, flexibilitu a pohybovou orientaci. Děti budou moci vystoupit na akcích pořádancýh DDM.

V ceně: Odměna lektora, provozní náklady nebo pronájem, materiál, pomůcky, pojištění.

Informace o lektorovi: Lektorka má pedagogické vzdělání a je zároveň učitelkou v mateřské škole, tudíž zkušenosti s vedením dětí má bohaté. Tanec ji zaujal už v dětství, kdy si osvojila základy lidových tanců, stepu a aerobiku. V dospělosti se začala věnovat zumbě, kterou již 6 let s dětmi tančí v rámci kroužku v MŠ. Lektorka má mezinárodní certifikát "Official Zumba Instructor"(basic step level 1) a chystá se na další specializace.

Přihlásit se do kroužku

anglictina-pro-predskolaky baletni-pruprava hrava-joga-pro-deti kouzelna-vytvarka pohybove-hry pohybove-hry pohybovky-salek tanecky-pro-nejmensi tanecky-pro-nejmensi tanecni-pohybovky vytvarka-startici zumba

Centra pro předškolní děti

Otevřeno: pondělí – pátek od 8:00 do 13:00
Věk: 2,5 – 6 let
Maximálně 15 dětí ve skupině

Centrum pro zájmové vzdělávání předškolních dětí (CPD) nabízí dětem příjemné a podnětné prostředí s malým množstvím dětí ve skupině, což ulehčuje jejich následnou adaptaci na školní zařízení. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu a pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení.

Časový harmonogram dne

 • 8:00 – 8:30 příchod dětí
 • 8:30 – 9:00 volná hra
 • 9:00 – 9:30 ranní kroužek
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:40 společný program
 • 10:40 – 11:00 příprava na odchod ven
 • 11:00 – 12:00 pobyt venku
 • 12:00 – 13:00 předávání dětí

Jak usnadnit dítěti vstup do CPD

…aneb co by dítě mělo umět:

 • znát své jméno a příjmení, zastavit se na zavolání
 • samo si svléknout, obléknout části oděvu
 • umět si nazout, obout boty, bačkory
 • uložit si věci na své místo, poznat si je
 • vysmrkat se, používat kapesník
 • držet lžíci, umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět se napít z hrnečku, sklenice
 • samostatně použít toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, opláchnout, utřít do ručníku
 • být připraveno na pobyt venku v rozmezí jedné hodiny
 • umět se podělit o hračku, uklidit ji na své místo
 • umět sdělit své potřeby, přání
 • umět poděkovat, poprosit
 • zvládnout odloučení od rodičů
 • zvládnout manipulaci s jednoduchým výtvarným materiálem (hra s modelínou, barvami a štětcem, hry s papírem – mačkání, lepení)

Černý Most

Přihlášky na školní rok 2021/22: Vyplněné přihlášky odevzdávejte prosím v tištěné podobě v informační kanceláři DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Suchopárová: lenka.suchoparova@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Přihláška 2021/2022

Pravidla docházky – CPD 2021/2022

Pravidla pro přijímání dětí do CPD DDM Praha 9 – 2021/2022

Harmonogram

Fotogalerie

Čakovice

Přihlášky do Center zájmového vzdělávání předškoláků Krystálek vyřizuje městská část Čakovice od začátku května. Pro bližší informace kontaktujte paní Kateřinu Marszálkovou na úřadu MČ Čakovice.

Rozhodnutí o přijetí, příp. nepřijetí dítěte do CPD – Krystálek bude rodičům sděleno písemně / e-mailem nejpozději do konce června.

Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Vostřelová – eliska.vostrelova@ddmpraha9.cz

Volná místa: jsou

Pravidla docházky

Pravidla pro přijímání dětí

Harmonogram

Fotogalerie